atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (35905) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (15986) Athe´stische Beweging
3. (13285) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (13031) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (11970) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11830) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (10520) Over bidden en de dood
8. (9158) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9135) Chris Buskes over de invloed va…
10. (8668) doelstellingen

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Pat Condell over Fitn… | Home | De reliekwab »

boeken

08 05 08 - 11:45 - Categorie: default
Alle titels, sorteren op titel
Alle titels, sorteren op schrijver
Alle titels, sorteren op categorie


Titel: God als hype

God als hype
God als hype
A.H. den Boef
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Hoewel christenen een steeds grotere minderheid vormen en alle statistieken laten zien dat de ontkerkelijking nog steeds voortschrijdt, klinkt het geluid dat religie helemaal terug is harder dan ooit.
Den Boef laat aan de hand van vele oude en recente gebeurtenissen in Nederland zien hoe deze mythe wordt verspreid door religieuze politici, en dat zelfs niet-gelovige journalisten en wetenschappers zich hierbij aansluiten en helpen de godsdiensten te verspreiden en de taboes verdedigen.
schrijver: August Hans den Boef
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Titel: De zoontjesfabriek

De zoontjesfabriek
De zoontjesfabriek
A. Hirsi Ali
Bestel bij bol.com

Omschrijving: "Een moslimvrouw heeft meer status naarmate ze meer zonen heeft. Als mijn oma werd gevraagd hoeveel kinderen ze had, zei ze: 'EÚn.' Ze had negen dochters en ÚÚn zoon. Dat zei ze ook over ons gezin. Dat wij maar ÚÚn kind hadden. 'En wij dan?' vroegen mijn zus en ik. 'Jullie gaan voor ons zoontjes krijgen,' antwoordde ze. Ik werd er wanhopig van. Wat moest ik met mijn leven op aarde? Zoontjes baren! Een zoontjesfabriek worden. Ik was toen negen jaar.
Om hun toekomstige functie als zoontjesfabriek zo goed mogelijk te vervullen, wordt meisjes van jongs af aan geleerd zich te schikken. Naar God, vader, broer, familie, clan. Hoe beter een vrouw daarin slaagt, hoe deugdzamer ze gevonden wordt. Je moet altijd geduldig zijn, ook wanneer je man de meest vreselijke dingen van je verlangt. En daarvoor word je beloond in het hiernamaals. Maar die beloning stelt weinig voor. Voor vrouwen zijn er in het paradijs dadels en druiven. Verder niets." (Tweedehands)
schrijver: Ayaan Hirsi Ali
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: The Dhimmi

The Dhimmi
The Dhimmi
Bat Ye'or & Bar Ye'or
Bestel bij bol.com

Omschrijving: To the cry of JIHAD, the Arabs began their conquest of the world in the seventh century. This was the beginning of an extraordinary epic which brought vast regions of the Orient. Africa, and Europe under the rule of Islam. Jews and Christians who refused conversion became dhimmis: "protected peoples." Separating fact from myth in a vast study of their history, Bat Ye'or offers authentic documents from many periods and regions, which will be useful for students and researchers. A full knowledge of the Jihad-war, its aims and regulations will provide an indispensable key to contemporary conflicts in the Muslim world, as well as the wave of current Islamist extremism. The fifth reprinting of this essential book facilitates the study of their ideological roots, often obfuscated.
schrijver: Bat Ye'or
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Engels

Titel: Humanisme

Humanisme
Humanisme
Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het humanisme is 'een wereldbeschouwing die voor alles de menselijk waardigheid, de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hoog houden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als premisse stelt' (Van Dale). In het humanisme wordt het menselijke, het mens-zijn centraal gesteld en niet zozeer een god of een goddelijke wereld. Meer informatie over de geschiedenis en betekenis van deze stroming vindt u in deze uitgave.
schrijver: Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Titel: Evolutionair denken

Evolutionair denken / druk 1
Evolutionair denken / druk 1
C. Buskes
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Typerend voor wetenschappelijke doorbraken is dat ze talloze nieuwe vragen oproepen, voorheen gescheiden onderzoeksgebieden bijeenbrengen en, niet in de laatste plaats, ons wereldbeeld voorgoed veranderen. Dit geldt bij uitstek voor de evolutietheorie. De conceptuele aardverschuiving die Darwin in gang heeft gezet, ondermijnt tal van gevestigde waarheden over wie wij zijn en waar we vandaan komen. Vandaag de dag, 150 jaar na de publicatie van Darwins meesterwerk On the Origin of Species, zijn de vele implicaties van de evolutietheorie nog steeds niet allemaal te overzien.

Evolutionair denken maakt de lezer vertrouwd met de belangrijkste inzichten uit de moderne evolutiebiologie en biedt een uitgebreid overzicht van de consequenties daarvan voor de taal-, cultuur-, mens- en sociale wetenschappen. In een heldere en toegankelijke stijl maakt Chris Buskes duidelijk dat er vrijwel geen wetenschapsgebied is aan te wijzen dat niet door Darwins evolutietheorie is be´nvloed.

Dit boek vormt de neerslag van de cursus Darwins erfenis: beloftes & gevaren van evolutionair denken, die Chris Buskes sinds enkele jaren verzorgt voor het prestigieuze Honours Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen, waaraan de auteur is verbonden als docent wetenschapsfilosofie.

Lees ook een samenvatting van het eerste hoofdstuk op deze site.
schrijver: Chris Buskes
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: God is niet groot

God is niet groot
God is niet groot
Christopher Hitchens
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In de traditie van Bertrand Russell en zijn klassieker 'Waarom ik geen Christen ben' en andere denkers die met religie willen afrekenen, trekt Christopher Hitchens in GOD IS NIET GROOT fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie en zorgt voor een miskenning van de bakermat van onze beschaving. Helder legt hij uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid.
GOD IS NIET GROOT is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet, scherpzinnig - een boek om in ÚÚn adem uit te lezen.
schrijver: Christopher Hitchens
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: De betovering van het geloof

De betovering van het geloof
De betovering van het geloof
Daniel C. Dennett
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Daniel C. Dennett laat in De betovering van het geloof zien hoe religie ontstaan is, van het kleinschalige beging in volksgeloof en bijgeloof tot aan de grote instituties waarbinnen het geloof meestal strak georganiseerd is. Eerlijk en genuanceerd onderzoekt hij wat mensen belangrijk vinden aan religie en wat ze eraan ontlenen. Word je van geloven in God een beter mens?
schrijver: Daniel C. Dennett
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: In Gods naam

In Gods naam
In Gods naam
David I. Kertzer
Bestel bij bol.com

Omschrijving: David Kertzer heeft met In Gods naam een ontluisterend boek geschreven over de jodenvervolging. Hij plaatst de verschrikkingen van de holocaust in historisch perspectief, niet door een paus van oogkleppen te beschuldigen, maar door uitgebreid in te gaan op de jodendiscriminatie door de eeuwen heen.
Kertzer is een van de allereerste wetenschappers die toegang kregen tot de geheime archieven van de inquisitie. De bronnen die hij onder ogen kreeg, zijn even talrijk als gruwelijk; het wemelt in zijn boek van de voorbeelden van gedwongen dopingen, verboden aan christenen om met joden om te gaan, joodse getto's en verslagen van kruisverhoren van joden door de inquisitie. Toch is In Gods naam geen scheldkannonade tegen de kerk geworden, maar een fascinerende wetenschappelijke studie over de verantwoordelijkheid van de kerk ten aanzien van antisemitisme en holocaust. Maar het is wel een boek over het kwaad dat in de loop der eeuwen in Gods naam heeft plaatsgevonden.
schrijver: David Kertzer
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Hoe komen we van religie af

Hoe komen we van religie af?
Hoe komen we van religie af?
Floris van den Berg
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In de atheologische stijl van Michel Onfray betoogt Floris van den Berg waarom de wereld beter af is zonder religie. De religies onderdrukken de rationele ontwikkeling en onderdrukken de menselijke vrijheden en individuele behoeftes.
De voornaamste redenen dat we van religie afmoeten zijn dat het immoreel is en dat het gewoon onwaar is. Dat wil niet zeggen dat de wereld vanzelf een utopie wordt als de religie is verdwenen. Maar er is dan wel een belangrijke factor uitgeschakeld die de ontwikkeling van onze potenties belemmert.
De oorzaak dat religie ondanks de toename van onze kennis niet is verdwenen is dat het teveel wordt gerespecteerd en getolereerd, zowel de duidelijk onzinnige ideeŰn als de intolerante facetten. Het zou daarom overheidsbeleid moeten zijn om religie te ontmoedigen.
In ca. 120 pagina's wordt uitgelegd hoe het mogelijk is dat religie zoveel impact heeft kunnen krijgen en hoe we de morele en euforische aanspraken die religies maken kunnen doorprikken.
schrijver: Floris van den Berg
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Aldus sprak Zarathoestra

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De ideeŰn van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit oip het gedachtegoed van onze tijd.Als klassiek filoloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donkertussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat tenslotte moet culmineren in zijn ideaal van de ┤Uebermensch┤.
schrijver: Friedrich Nietzsche
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: De antichrist

De antichrist
De antichrist
Friedrich Nietzsche
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond.
Nietzsche stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banblliksems voor deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de realiteit'. Met de afronding in september 1888 van De antichrist, het eerste (en enige) boek van zijn voorgenomen project 'Herwaardering van alle waarden', brak Nietzsche naar zijn zeggen de geschiedenis in tweeŰn - voor hem, na hem - en begon een nieuwe tijdrekening, met 1888 als jaar ÚÚn. Desondanks heeft het boek, onder meer door die paar bijna tedere zinsneden over de oorspronkelijke 'christelijke praktijk', vele lezers juist in hun geloof gesterkt.
schrijver: Friedrich Nietzsche
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: God, geloof, geweld

God, geloof, geweld
God, geloof, geweld
Hayen, G.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Terwijl de aanhangers van monotheistische godsdiensten hun opperwezen als liefdevol betitelen, is en wordt er in naam ervan veel geweld (tegen andersdenkenden) gepleegd onder verwijzing door bepaalde gremia naar letterlijke boekpassages. De auteur (geboren in de jaren veertig) is al sinds zijn jeugd gefascineerd door die twee gezichten ervan. Hij was topadviseur bij een multinational. Aanleiding voor dit boek vormen de moord op Van Gogh, en onder meer ook de verkiezing van president George W. Bush door de Bible Belt Lobby. In dit boek wordt gepoogd meer inzicht te krijgen in dit fenomeen, worden veel relevante tekstpassages geciteerd en in een context geplaatst en worden grote vraagtekens gezet bij de vergoelijkende uitspraak: 'maar dat moeten we in zijn historische context bekijken'. Waarom, zo vraagt de auteur zich af, worden door vredelievende gelovigen niet gewoon een heleboel gewelddadige teksten uit bijvoorbeeld de Bijbel geschrapt? Helaas zonden preciese bronvermelding verwijst de auteur naar een belangwekkende cultureel-historische verklaringshypothese voor het ontstaan van de drie monotheistische godsdiensten in het Midden-Oosten. Uiterst actueel.
schrijver: Guido Hayen
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Wat een onzin!

Wat een onzin
Wat een onzin
H. de Regt & Dooremalen, H.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het bovennatuurlijke is in. Mediums, paragnosten, homeopaten, je kunt tegenwoordig niet meer om ze heen. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze modeverschijnselen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is ondubbelzinnig: wat een onzin!

Onze fascinatie voor het bovennatuurlijke blijkt niet onschuldig. In Wat een onzin! komt een bonte stoet voorbij van bijna-doodervaringsdeskundigen en zelfverklaarde heksen. De wetenschap staat steeds meer onder druk; we kunnen blijkbaar niet goed leven in een wereld zonder toverij. Toch is juist de wetenschap het instrument dat ons moet beschermen tegen de onzinnige claims en praktijken van hen die geloven in het bovennatuurlijke.
schrijver: H. de Regt & Dooremalen, H.
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Herman Philipse
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Herman Philipse tracht in een aantal essays het bestaan en het succes van religies te verklaren. Hij behandelt ondermeer de projectietheorie en cognitieve dissonantie, de moraal van het geloof, en de verhouding tussen religie en wetenschap. Om de onverenigbaarheid van geloof en wetenschap aan te tonen ontwikkelde hij een argumentatiemethode via het dilemma. Aan de hand van het dilemma van geloof en rede laat hij zien dat het geloof de rede uitsluit. Iemand kan ofwel de positie innemen dat god zich binnen ofwel buiten het terrein van de rede bevindt; beide posities leiden door een bepaalde argumentatie altijd naar een bepaalde vorm van athe´sme, door Philipse disjunctief athe´sme genoemd. Iemand die de positie inneemt dat god wel bestaat, maar dat deze zich buiten de rede bevindt, moet accepteren dat deze god geen enkele inhoud heeft. Dit noemt Philipse semantisch athe´sme: god bestaat (misschien) wel, maar is op geen enkele manier ingevuld, en is dus zinloos voor verklaringen van de wereld. De andere positie, dat god wel een redelijk concept is, en dat hij kan worden beschreven of dat aan hem handelingen kunnen worden toegeschreven, brengt mee dat 'god' toetsbaar wordt. Dit zal steeds dat de conclusie leiden dat de invulling niet blijkt te kloppen en dus onwaar is. Hieruit volgt klassiek athe´sme.
Het dilemma van geloof en rede laat dus zien dat een religieuze uitspraak ofwel betekenisloos is, ofwel hij is onwaar. Door deze manier van redeneren aan te houden kom je steeds tot de conclusie dat het geloof onhoudbaar is. Een gelovige die zich tijdens een discussie aan redelijke kritiek probeert te onttrekken, maakt van 'god' een betekenisloos concept. Zodra hij er inhoud aan wil geven, ontstaat de situatie dat de uitspraak kan worden getoetst, waaruit zal volgen dat hij onwaar is.
schrijver: Herman Philipse
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: Het leven van Mohammed

Het leven van Mohammed / druk 3
Het leven van Mohammed / druk 3
Ibn Ishaak
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Een eeuw na Mohammeds dood in 632 circuleerden er honderden verhalen over zijn leven: sommige stichtend, andere met een politieke pointe, weer andere alleen maar onderhoudend. Ibn Ishaak (gest. ca. 767) heeft er een aantal samengevoegd tot een biografie, waaruit hier een keuze is gemaakt. Er wordt in verhaald over Mohammeds jeugd in Mekka en de eerste tekenen van zijn profeetschap, van koranopenbaringen, de vervolging van vroege moslims door hun stam, zijn wanhoop en zijn emigratie naar Medina, waar hij een staat sticht; de veldslagen tegen Mekka, de afrekening met de joden, haremproblemen, de verbreiding van de islam in ArabiŰ en ten slotte de dood van deze profeet-staatsman.

De verhalen zijn uit het leven gegrepen: in glasheldere, soms gespierde taal, tonen zij ons de profeet, met grote aandacht voor het menselijke detail. Waar nodig vergemakkelijken korte inleidingen het lezen. Voor veel moslims is Ibn Ishaaks biografie de meest gezaghebbende.

Wim Raven (1947) is arabist en werkt aan de Universiteit van Frankfurt. Hij schrijft over Arabische literatuur in NRC Handelsblad. Voor Bulaaq verzorgde hij eerder Leidraad voor het leven; de tradities van de profeet Mohammed (twee drukken).
schrijver: Ibn Ishaak
Categorie: literatuur / fictie || Taal:

Titel: Weg uit de Islam -getuigenissen van afvalligen

Weg uit de Islam
Weg uit de Islam
Warraq, I.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In het Westen is de beslissing je geloof de rug toe te keren een persoonlijke keuze en het recht van elk individu. In een deel van de islamitische
wereld daarentegen beschouwt men afvalligheid als een ontoelaatbare daad; orthodoxe moslims zien het zelfs als een misdaad die met de doodstraf
bekocht moet worden. Bovendien zal de afvallige moslim niet alleen in deze, maar ook in de volgende wereld voor zijn trouweloze daad ? desertie en verraad van de gemeenschap ? moeten boeten.
Ibn Warraq geeft een glashelder overzicht van wat er in de koran en hadiths over afvalligheid staat geschreven en verzamelde aangrijpende getuigenissen.
De ex-moslims die aan het woord komen, voelen het als hun plicht zich uit te spreken. Ze gaan de confrontatie aan en geven hun visie op het geloof
waar ze eens toe behoorden. Deze moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun geloof in veel opzichten bedrieglijk en soms zelfs gevaarlijk was. Hun persoonlijke aantekeningen en dagboekfragmenten laten de persoonlijke weg zien die zij aflegden op zoek naar inzicht en intellectuele vrijheid. Ze zijn een aanmoediging voor andere ex-moslims om hun denkbeelden openlijk te uiten en ze geven een overweldigend beeld van de weg naar geloofsvrijheid.
'Onmisbaar voor moslims die strijden voor een verlicht islamitisch geloof en hun religieuze traditie willen hervormen.' Middle East Quarterly
schrijver: Ibn Warraq
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Onverwacht inzicht

Onverwacht inzicht
Onverwacht inzicht
Jill Bolte Taylor
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding. Jill Bolte Taylor is een neuroanatomiste die zelf getroffen werd door een hersenbloeding. Zij ontdekte hierdoor ook door eigen ervaring hoe onze hersens de werkelijkheid interpreteren aan de hand van haar eigen ervaringen toen haar linkerhersenhelft door een bloeding geleidelijk werd uitgeschakeld.
In haar boek Onverwacht inzicht beschrijft ze hoe ze hierdoor tot een nieuw inzicht is gekomen.

Lees op deze website persoonlijk verslag door Jill Bolte Taylor tijdens de TED-lezing, waarin ze uitlegt hoe ons beeld van de werkelijkheid ontstaat.
schrijver: Jill Bolte Taylor
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw

Religie / druk 1
Religie / druk 1
Madelon de Keizer
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie brengt in de nasleep van het religieus ge´nspireerde geweld van 11 september 2001 een boek uit waarin de samenhang tussen religies en oorlogen in de twintigste eeuw wordt gedemonstreerd. Overal ter wereld blijkt religieuze oorlogsethiek medeverantwoordelijk te zijn voor geweld.
schrijver: Madelon de Keizer (redactie)
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Atheologie

Atheologie
Atheologie
Michel Onfray
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In Atheologie breekt de filosoof Michel Onfray een lans voor een atheologische wetenschap vanuit het athe´sme, analoog aan wat de theologische wetenschap is voor de religie. De inspiratie voor deze gedachte is dat het woord 'athe´sme' vaak wordt ingezet als scheldwoord vanuit religieuze hoek, die hiermee verwijzen naar het 'ontbreken' van een goddelijk waardensysteem, met als conclusie dat mensen zonder goden lege mensen zijn. Dit kan worden gepareerd door niet-religieuze wetenschap en ideologie bewust in te zetten vanuit een athe´stisch gedachtegoed.
De atheologische wetenschap zou zich moeten richten op drie pijlers: godsdienstkritiek in het algemeen, het wetenschappelijk deconstrueren van christendom, jodendom en islam en het formuleren van nieuwe uitgangspunten voor een ethiek als basis voor de samenleving, om te voorkomen dat met het wegvallen van de religies onze cultuur in een anarchistisch gat vallen waar uiteindelijk reactionaire krachten van zullen profiteren.
Alle wetenschappelijke faculteiten zouden vanuit hun eigen kennisterrein moeten worden ingezet om iets bij te dragen aan de atheologische kennis van de wereld, van neurologie en psychologie, filosofie, antropologie, geschiedenis en archeologie tot de exacte wetenschap.
schrijver: Michel Onfray
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Vrijheid van godsdienst

Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In artikel 6 van de Grondwet garandeert de Nederlandse overheid ons vrijheid van godsdienst. Maar honderdduizenden Nederlanders belemmeren intussen ongestraft de godsdienstvrijheid van anderen. Moslims mogen niet openlijk breken met de islam, bijvoorbeeld om hindoe te worden, of boeddhist, christen of athe´st. Ook het hindoe´sme en het christendom zouden meer kunnen doen om de godsdienstvrijheid van hun leden gestalte te geven. Nog erger is het met de godsdienstvrijheid van kinderen, zuigelingen in het bijzonder, dagelijks worden tientallen Nederlandse babies ingelijfd bij georganiseerde religies. Bij de islam betekent dat voor het leven. Iedereen zou protesteren indien kinderen voor het leven lid werden gemaakt van de VVD of de PvdA maar religieuze groepen beschikken kennelijk over een uitzonderingspositie.
schrijver: Michiel Hegener
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Aantal titels: 31. Pagina 1 van 2 pagina's
eerste pagina | vorige | volgende | laatste pagina

eKudos | nuJIJ | Auteur:

Dit artikel is 4646 keer gelezen.Laatste Reacties

Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …
Lancar (Vergelijk de bijb…): Het is niet de moeite waa…
Jos (Religie is een le…): Punt een van je reactie l…
max (Religie is een le…): Athe´sme is een van de do…
max (Religie is een le…): Jos - 20 07 18 - 20:01:Va…
Jos (Religie is een le…): Geen idee wat Neal Austin…
NEAL AUSTIN (Religie is een le…): Word vandaag lid van het …
Rhoda Kinch (Over bidden en de…): EEN PRIESTER HEEFT GENEZE…
Peter (Religie is een le…): Na de islam,athe´sme is d…
Blo,blu (Interview met ex-…): een varken...
Max (Wanneer gaat het …): guillaume plas - 28 03 16…
adem (Religie is een le…): Jij vertrouwt je eigen ve…

Bol.com boeken

Van God los
Van God los
Sam Harris

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Februari 2019
Z M D W D V Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu