atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) AtheÔstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Pat Condell: Why does… | Home | Turkije blokkeert Tur… »

Het kerkelijke debat over god

10 01 08 - 04:27 - Categorie: maatschappij In de Trouw wordt aandacht besteed aan de gelovige atheÔstische dominee Klaas Hendrikse en de weigering van de Protestantse kerk om het debat met deze dominee aan te gaan. De predikanten Derk F. Blom en Reinier Gosker schrijven in een opiniestuk over Gerrit de Fijter, praeses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die een uitnodiging van de Trouw afslaat. Intussen vliegt het boek Geloven in een god die niet bestaat de winkels uit, als een niet te missen teken dat dit onderwerp leeft. De kerk is blijkbaar niet bij machte te leren van oude fouten, vooral niet als het gaat om het aangaan van de confrontatie met het leeglopen van de kerken door het toenemende ongeloof. De religieuze elite plaatst zichzelf structureel buiten de ontwikkelingen in de maatschappij.

De kerk is traditioneel een hiŽrarchisch instituut dat het geloof van bovenaf aan de maatschappij oplegt en het doen en laten en zelfs denken van mensen onder controle te houdt. Maar inmiddels is de mensheid al gedurende enige eeuwen een andere weg ingeslagen, en de religieuze instituten zijn gedwongen de vrije keuze van het individu te accepteren. Ontelbaren hebben het geloof voorgoed de rug toegekeerd, anderen vonden buitenkerkelijke geloofswegen. Met lede ogen ziet de kerk de New Age aan, en schrijft daar bij tijd en wijlen waarschuwend over. Ook binnen de kerk is te zien dat mensen zelf zijn gaan nadenken en er hun eigen geloofsvoorstellingen op na beginnen te houden. Maar het lukt niet om ťťn en ťťn bij elkaar op te tellen. De kerk houdt vast aan de tradities, en blijft tegen alle ontdekkingen in volhouden dat hun waarheid eeuwig is.

Een enquÍte onder Anglicaanse priesters in 2002 wees bijvoorbeeld uit dat nog maar 7 van de 10 mannen nog geloven in de lichamelijke wederopstanding en nog maar 5 van de 10 priesteressen. Ook de zekerheid over god zelf was flink afgenomen. Een van de conclusies die een kerkelijke woordvoerder naar aanleiding van dit onderzoek trok, was dat er inmiddels twee kerken naast elkaar lijken te bestaan, een kerk waar men nog overtuigd was van de historische waarheid van het christelijke geloof, en een kerk die op zijn zachtst gezegd twijfelachtig tegenover de dogma's en geloofswaarheden staat, en die je op zijn ergst in feite ongelovig kan noemen.

Ontelbaren zijn al uit de kerk gestapt en hebben hun eigen weg gevonden. Een belangrijke groep 'andersdenkenden' blijft binnen de kerk omdat ze om hun eigen redenen vinden dat ze daar thuis horen. Maar de kerkelijke leiding blijft aan de traditionele ideeŽn vasthouden, zonder acht te slaan op de vooruitgang die deze ideeŽn allang heeft achterhaald, en zonder acht te slaan op de ontwikkeling die de nog overgebleven gelovigen doormaken.

De vraag wie er uitmaakt wat een mens moet geloven wordt door de kerk waarschijnlijk anders beantwoord dan door de gelovigen. Het is niet mijn zaak om te bepalen hoe gelovigen hun conflicten met de modernisering moeten oplossen. Ik begrijp maar half wat de dominee Hendrikse verkondigt, en een debat hierover met een kerkleider zal wel helemaal aan me voorbijgaan. Maar wel vraag ik me af hoe groot de invloed van de kerk op het afremmen van de vooruitgang eigenlijk is. Op alle denkbare gebieden zie je dezelfde spanningen, waarbij het geloof onder druk komt te staan van de toegenomen kennis, het gezonde verstand en de onafhankelijkheid van het individu.
Tegelijk zie je overal hoe de meest conservatieve krachten werkzaam zijn om te voorkomen dat de nieuwe denkbeelden zich vrij kunnen verspreiden. Door het verzet tegen de vrije kritiek blijft de kerk eeuwig hangen in versleten dogma's die in niemands belang zijn. Stilstand en zelfs achteruitgang worden in de hand gewerkt door alles wat de dogma's weerlegt buiten te sluiten of te verbieden.

De evolutieleer, euthanasie, abortus, vrijheidvanmeningsuiting, historisch onderzoek, seksuele vrijheid, beeldvorming over mannen en vrouwen, medisch onderzoek gebaseerd op stamcellen, op ontelbare gebieden wordt de vrije discussie vertroebelt door conservatieve inspanningen uit kerkelijke hoek. Als de kerk met zijn financiŽle macht en onvermoeibare drang om hun bijna uitgestorven denkbeelden koste wat het kost overal aan ons op te dringen er niet was, konden een heleboel discussies opeens centraal worden gevoerd. Misschien zou blijken dat slepende ethische vraagstukken over bijvoorbeeld euthanasie opeens makkelijk kunnen worden opgelost.

Ik weet wel uit ervaring dat religie een enorme impact heeft op de vrijheid van een mens om te kunnen lleven zoals hij wil. Zelfs als je niet gelovig bent opgevoed, word je, bewust of ongemerkt, vaak gedwongen om je aan te passen aan de normen van het geloof, die vanuit de kerk worden opgelegd. Maar de ontkerkelijking blijft maar voortduren, ondanks de druk die de kerk op zowel de gelovigen als de hele maatschappij uitoefent. Ik vraag me soms gewoon af hoe het zou zijn als die voortdurende druk om tegen onze natuur in met elkaar om te gaan wegvalt. Zijn we dan eindelijk vrij om ongestoord de weg naar een volwassen maatschappij te gaan bewandelen?

Auteur:

Dit artikel is 694 keer gelezen.


vijf reacties

Hier ter ondersteuning een stukje van rorate.com, een rooms-katholieke site. Ik klikte erop vanwege de titel, 'homobisschop wil huwelijken sluiten'. Ik schrok even, en dacht dat ik me misschien had vergist. Maar het stukje onderstreept wat ik bedoel.

Homobisschop wil huwen

Geplaatst op 22 augustus 2007

[Vraag} Laat mij iemand eens uitleggen wat er tegen een homohuwelijk is ? Hoe
iemand leeft met een partner of vrienden en andere relaties is een
privťzaak. Waar bemoeien wij ons en de kerken zich mee ? Hebben wij nou een
vrij wil of niet ? Maken we gebruik van die vrije wil dan zijn we
kerkelijkrechtelijk strafbaar en worden we in de ban gedaan. Waar hebben we
dan die vrije wil van God dan voor gekregen ? Om er geen gebruik van te
maken ? Oordeel niet opdat gijzelf niet veroordeeld wordt, dat is mij door
mijn katholieke opvoeding altijd voorgehouden en daar houd ik mij aan.
Agaath Alofs- Bosma

[Antwoord] Inderdaad hebben wij een vrije wil en is er dus steeds de mogelijkheid om te kiezen voor het goede of het kwade. Wat dit kwade is, leren we allereerst van de Tien Geboden: Gij zult niet Ö

De Bijbel maakt duidelijk dat God de mens heeft geschapen als man en vrouw, en dat het huwelijk aan hen is voorbehouden.

Een katholieke bisschop [altijd een priester] leeft celibatair, dus van een huwelijk kan zonder meer geen sprake zijn.

De Katholieke Kerk leert overigens steeds [zoals u ook aangeeft] dat wij anderen niet mogen veroordelen. Maar dat betekent niet dat wij hun daden altijd behoeven goed te keuren, integendeel ..

Met vriendelijke groet, gryt anne piebenga


http://www.rorate.com/verdieping/?id=497

De teneur: de mens heeft een vrije wil, maar dat betekent niet dat hij zelf keuzes mag maken, maar dat hij zelf kan kiezen tussen goed en kwaad. En de kerk hoeft natuurlijk niet met het kwaad mee te gaan. Dit vasthouden aan principes heeft natuurlijk de voorkeur boven het met alle winden meewaaien zoals dat in de moderne politiek gebruikelijk is. Maar het gaat hier niet alleen om het houden aan principes, het gaat ook om het gebruiken van je verstand. Je doet niet alles alleen omdat de kerk het zegt, je mag je ook afvragen of de kerk zich misschien wel eens heeft vergist. Maar die 'dialoog' wordt niet aangegaan. En het gevolg is dat de kerk blijft steken in totaal versleten en achterhaalde archaÔsche aannames die de mens meer slecht dan goed doen. Dit inzicht ontbreekt totaal, waardoor er nauwelijks nog binding is met de maatschappij.
Els () (URL) - 10 01 08 - 04:58

Hier nog een berichtje dat onderstreept hoe de kerk zich buiten de maatschappij heeft geplaatst, uit Spanje, net geplaatst dus heet van de pers. Ook daar probeert de kerk uit alle macht de vooruitgang tegen te houden en de controle over de maatschappij te handhaven, maar het wordt niet meer geaccepteerd, omdat mensen andere netwerken hebben gevormd, buiten de kerk om.

íKerk kan niet langer haar ethiek opleggen aan alle Spanjaardení

Geplaatst door Theo Borgermans op vrijdag 11 januari 2008 om 00:10u

MADRID (RKnieuws.net) - De Spaanse regering heeft donderdag de kritiek van de katholieke Kerk op de socialistische hervormingen verworpen. Spanje aanvaardt van niemand "morele bescherming".

Spanjaarden aanvaarden hervormingen zoals het homohuwelijk en de versoepeling van de echtscheidingswet, zei viceminister Maria Teresa Fernandez de la Vega. De Kerk kan volgens haar niet langer haar ethiek opleggen aan alle Spanjaarden.

De relatie tussen de socialistische regering van Josť Luis Rodriguez Zapatero en de Kerk is verslechterd sinds verschillende Spaanse bisschoppen kritiek hadden geuit op de socialistische hervormingen. Die zouden de democratie en de mensenrechten niet ten goede komen.

De Spaanse regering respecteert het recht van de Kerk op kritiek, maar vraagt hetzelfde respect voor de regering en het parlement.

Volgens de krant El Pais verliest de katholieke Kerk in Spanje snel aan invloed. In 2007 noemde slechts 77 procent van alle Spanjaarden zich katholiek. In 1998 was dat nog 83,5 procent.


http://www.rorate.com/nws.php?id=42483
Els () (URL) - 11 01 08 - 00:43

Beste Els,

Je hebt je duidelijk weer NIET in het onderwerp verdiept. De stellingen die je hier over deze zogenaamd atheÔstische dominee durft te deponeren komen bepaald niet overeen met zijn eigen stellingen in diverse interviews.

Je misbruikt zijn stellingen om te schoppen tegen het instituut kerk. Zoals hij zelf zegt:"Er zijn geen atheÔstische argumenten die verhinderen in een (niet-bestaande) God te geloven. Een atheÔst ontkent alleen maar wat anderen over God beweren".

Dus inderdaad: AtheÔsten hebben GEEN punt, ze doen alleen wanhopige pogingen de punten van anderen onderuit te schoffelen.

Over Herman Philipse en Richard Dawkins zegt hij dat ze weinig origineel zijn (zoals ik in 80% van mijn postings ongeveer stel, maar dan meer algemeen voor het atheÔsme als geheel), andersdenkenden verketteren (zoals ik in ongeveer 90% van mijn postings kan onderbouwen met als laatste dieptepunt de reacties van Passion of the atheist) en niet zozeer God ontkennen als wel een bepaalde, en wat hem betreft achterhaalde, opvatting over God. Zij verkeren in de sfeer van middeleeuwse godsbewijzen."

Goh, dat zeg ik bepaald ook niet voor het eerst!! En nu krijg ik ook nog eens bijval vanuit het atheÔstische kamp zelf * GRINNIK *

Lijkt me toch een teken aan de wand :) Als zelfs Philipse en Dawkins het bestaan van God niet ontkennen, maar alleen bepaalde opvattingen over God bestrijden. Opvattingen die overigens sinds de middeleeuwen voor mensen die wel vooruit zijn gegaan al niet meer gelden, maar binnen de atheÔstische kringen nog volop rondwaren als spoken uit een een slechte horrorfilm.
John - 22 07 08 - 18:39

Beste John,

Dit stuk gaat niet over de stellingen van Klaas Hendrikse. Het gaat over de weigering van de Protestantse Kerk Nederland het debat met Hendrikse aan te gaan, naar aanleiding van twee artikelen in de Trouw, geschreven door de predikanten Blom en Gosker. Die kun je lezen als je op de links klikt in het begin van het stuk. De kerk, en met name de top van de hiŽrarchie, die de ontwikkeling binnen de kerk bepaalt, houdt de ontwikkeling tegen, en veroorzaakt doordat ze niet meer zoals vroeger totalitaire macht bezitten zijn eigen leegloop.

Philipse en Dawkins zeggen voornamelijk dat het niet bestaan van god niet wetenschappelijk te bewijzen is, en de reden hiervoor is dat er geen wetenschappelijk argument vůůr het bestaan van god wordt gegeven. Een theorie die niet wetenschappelijk is onderbouwd maar uitsluitend uit loze beweringen bestaat, kan ook niet wetenschappelijk worden ontzenuwd.

Maar je kan zo'n theorie natuurlijk best zonder verdere omhaal direct naar het land der fabelen verwijzen. :-)

Philipse zegt eigenlijk letterlijk dat het concept god alleen houdbaar is als je hem totaal geen inhoud geeft. Zodra mensen gaan proberen god concrete eigenschappen te geven en hem concrete vermogens toedichten, kun je aantonen dat het beeld niet klopt.
Els () (URL) - 22 07 08 - 19:06

Opvattingen die overigens sinds de middeleeuwen voor mensen die wel vooruit zijn gegaan al niet meer gelden, maar binnen de atheÔstische kringen nog volop rondwaren als spoken uit een een slechte horrorfilm.

Zoals het Oude en/of Nieuwe Testament voor jou is, John?

Trouwens John, heb jij eigenlijk ook een weblog of website?
Passion of the Atheist () (URL) - 22 07 08 - 20:01


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Van God los
Van God los
Sam Harris

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu