atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) Atheïstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Baron d'Holbach: La t… | Home | Ferdinand Domela Nieu… »

Wanneer gaat het westen de islamitische straatterreur aanpakken?

10 08 11 - 00:50 - Categorie: maatschappij Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Steeds meer mensen laten hun frustratie in het openbaar horen. Buurtbewoners, scholen, instanties, winkeliers en bedrijven, westers geklede vrouwen, joden, homo's, artsen, ziekenhuizen, ambulancemedewerkers en de brandweer, busschauffeurs, iedereen heeft inmiddels wel persoonlijke verhalen te vertellen. Omdat de politiek de andere kant uitkijkt en mensen die aan de bel trekken wegzet als racisten en populisten, willen bewoners volgens een artikel in De Pers in Helmond nu zelfs overgaan tot het oprichten van eigen knokploegen tegen de intimidatie en het geweld van deze jongeren. Wanneer gaat het westen nu eindelijk de islamitische straatterreur aanpakken? Benoemen en bouwen is het devies - dus eindelijk de islam benoemen als oorzaak van de integratieproblemen en de achterstand van de moslimgemeenschap. Religie in de taboesfeer houden zal in de nabije toekomst tot ongekende problemen met de allochtone gemeenschap leiden.

Er moet niet worden gewacht tot de emancipatie en het verlangen naar vrijheid van binnenuit komt. Het westen moet rechtsstreeks de confrontatie aangaan en durven te zeggen wat het verschil is tussen totalitair religieus sektarisme en een open samenleving. Waarom zouden wij onze cultuur niet in het openbaar mogen uitdragen en verdedigen? Waarom moeten we de moslims met zoveel respect behandelen dat we niet eens mogen uitleggen wat de waarden van onze open, seculiere maatschappij inhouden, en wat er de voordelen van zijn?

We moeten niet langer zeggen 'Marokkaanse jongeren' of 'cultuur', want als de zogenaamde cultuur of het land van herkomst de oorzaak van deze problemen waren, was het allang bespreekbaar gemaakt. Het probleem is nu juist dat een 'heilige ideologie' de problematiek onbespreekbaar maakt; de religie bekritiseren is taboe, en daarom kunnen de oorzaken binnen de islamitische cutuur niet worden besproken. Daardoor blijven de misstanden woekeren en vergroten de problemen naarmate de islamitische gemeenschap groeit en de achterstand zichtbaarder wordt.

De islam is zo seksistisch en discriminerend dat mannen en vrouwen leven in gescheiden domeinen. Dit vindt zijn weerslag in de opvoeding. Jongens worden de straat op gestuurd, waar ze elkaar opvoeden, voor galg en rad. Ontelbare meisjes en vrouwen worden in huis gehouden of via sluiers en onder begeleiding van een voogd uit de zichtbaarheid van het publieke domein gehouden. Ook volwassen vrouwen hebben een voogd. De seksualiteit van vrouwen wordt gedemoniseerd. Door hun isolatie weten vrouwen niet eens dat ze in Nederland gelijke rechten en mensenrechten hebben, in tegenstelling tot de islamitische wet.
Onderdrukking van de seksuele gevoelens leidt tot enorme seksuele frustratie, en narcistisch en crimineel gedrag.
Jongens hebben in de opvoeding grote privileges en grote bewegingsvrijheid, zo erg zelfs dat de moeder als opvoedster geen zicht heeft op het gedrag van de kinderen. Zij staan in de hiërarchie zelfs vaak lager dan de zoons. Zo bleek uit een artikel in de Opzij enige jaren terug dat vele jongens hun moeder sloegen als deze verwesterde.

Onderwijs en algemene ontwikkeling worden niet gestimuleerd, boeken lezen is bijna onbekend, culturele belangstelling wordt niet aangemoedigd. Op het idee van huiswerkbegeleiding komt men in vele islamitische gezinnen niet, en als men het al zou willen kan men het niet omdat de ouders en vooral de moeders zelf analfabeet en ongeschoold zijn. Dit terwijl in Nederland het belang van het onderwijs breed wordt gezien als een verworvenheid van de emancipatiebewegingen en een noodzakelijkheid om niet in armoede en afhankelijkheid te vervallen. In de moslimwereld is dit idee onbekend. Een van de problemen is dat kennis, emancipatie en autonomie leiden tot mondigheid, en daarmee ook tot onafhankelijkheid van de godsdienst. Het vervagen van de islam is dan niet ondenkbaar, en dat wil men in de islamitische gemeenschap tot elke prijs voorkomen.

Kennis over de wereld wordt binnen de islamitische cultuur dus niet op prijs gesteld. Er is maar één vorm van kennis, en dat is kennis over de islam. De islam vertelt mensen alles wat ze nodig hebben, en meer hoeven ze niet te weten, dat is wat je hoort in islamitische kringen. Als kennis over de wereld zich dan al onontkoombaar opdringt aan de islamitische gemeenschap, dan wordt de werkelijkheid zo verdraaid tot hij in overeenstemming kan worden gebracht met de islam. Maar je zomaar in de natuur en de wereld verdiepen, los van de islam, is iets wat niet wordt gestimuleerd, integendeel zelfs wordt tegengegaan.

Het hebben van hobby's wordt binnen de islamitische cultuur ook niet bevorderd, er is geen interesse voor. Normaal gesproken hebben jongeren uiteenlopende hobby's die getuigen van belangstelling voor de wereld, en die hun nieuwsgierigheid in het vergaren van kennis en ontwikkelen van vaardigheden ontwikkelt. Ook lezen wordt niet gestimuleerd, kinderboeken worden niet gelezen. Het lijkt me eigenlijk uitgesloten dat islamitische jongeren de ontelbare fantastische kinderboeken hebben gelezen die onze cultuur rijk is, ik krijg in elk geval het gevoel van niet als ik om me heen kijk.
Veel teveel moslimjongeren doen niets anders dan zich op straat vervelen en de confrontatie aangaan met de vrije gemeenschap waardoor ze worden omringd.

Eremoord wordt vanuit de islam gestimuleerd, zowel door het geweld tegen zich seksueel vrij gedragende vrouwen waartoe deze religie oproept, inclusief het wreed vermoorden van deze vrouwen, als door het typisch islamitische systeem van familietribunalen, dat eigenrichting volgens islamitische regels bevordert.

De politiek probeert deze kwesties toe te dekken en te bagatelliseren. Balkenende beloofde de moslims na de moord op Theo van Gogh dat ze niet meer bang hoefden te zijn dat ze zouden worden gekwetst door de woorden van de Nederlanders. Wouter Bos wilde geïnspireerd door een Maleisische moslimpropagandist en Achmed Marchouch als overheid een 'gematigde islam' verspreiden. Anja Meulenbelt van de SP voert op haar SP-weblog een religieuze kruistocht alsof de scheiding tussen kerk en staat nooit is uitgevonden en de SP niet ooit een seculiere partij was. Haar partijgenoot Van Bommel voert intifada's met de moslims tegen de joden, en maakt alle SP-stemmers medeplichtig aan een waanzinnige lokale godsdienstoorlog. Het PvdA-bestuur riep onlangs op ritueel slachten toe te staan, met het oog op de islamitische en joodse achterban, in plaats van de seculiere cultuur te verdedigen en zich tegen religieuze dierenmishandeling uit te spreken.

In bijna alle partijen zitten moslims die ervoor waken dat de islam met respect wordt behandeld en zorgen dat geen politicus in het openbaar durft te zeggen dat de islam het probleem is. Deze infiltratie is een groot politiek probleem zolang de partijen niet openlijk durven te zeggen dat zij een open democratie vertegenwoordigen, en geen theocratie. Moslims in de politiek zou geen probleem zijn, zolang ze maar de waarden van hun partij vertegenwoordigen en hun aanwezigheid niet gebruiken om de islamitische belangen via elke partij aan de maatschappij op te dringen. In werkelijkheid hebben ze andere doelstellingen. Een eigen partij oprichten is geen optie, want daar zouden niet veel mensen op stemmen, dus proberen moslims de bestaande partijen om te vormen tot islamrespecterende eenheden.
De roependen in de woestijn die het nog wagen er iets van te zeggen worden gedemoniseerd en bedreigd, en naar onbetekenende politieke laagten gedegradeerd.

De veelgehoorde stelling dat slechts een 'minderheid het bederft' is ook geen argument, want de meerderheid doet er het zwijgen toe en wil de problemen niet aanpakken. Men is banger dat de islam vervaagt of een slechte naam krijgt en steekt de kop in het zand, of misschien hebben velen wel een grotere afkeer van de westerse samenleving dan van de islamitische straatterroristen. Misschien hebben ze wel begrijp voor het lastigvallen van westerse vrouwen, want in moslimlanden is het ook gebruikelijk dat vrije vrouwen in hun billen worden geknepen of met stenen worden bekogeld.

Het is niet terecht dat er voortdurend naar westerse oorzaken voor de problemen wordt gewezen, en dat deze mogelijkheden wel volop overheidssteun krijgen. In het verleden kregen moslims voorrang bij de woningtoewijzing, ze krijgen gratis taallessen (in tegenstelling tot anderen die hier komen wonen), de kinderen die de taal niet spreken werden begeleid in speciale schakelklassen, werkloze immigranten krijgen een uitkering zonder dat aan hen dezelfde eisen wordt gesteld als aan Nederlanders zoals het hebben gevolgd van degelijke scholing en het spreken van de taal, bij allerlei instanties worden mensen kosteloos in hun eigen talen geholpen. Vermeend westers racisme wordt aangepakt, door initiatieven als de 'Wet Samen' en andere verplichtingen om de werkloosheid onder moslims weg te nemen. Er worden miljarden aan 'integratieprojecten' verdeeld, maar deze blijken niet te worden besteed aan het integreren van moslims en ze als individu te emanciperen, maar aan het integreren van de islam in de westerse samenleving.

Natuurlijk zijn er ook andere religieuze en niet-religieuze culturen die leiden tot achterstand en tot het onvermogen te emanciperen en persoonlijk te ontwikkelen. Maar het verschil met de islam is dat deze culturen mensen gewoonlijk niet aanmoedigen tot agressief en gewelddadig verzet als er wordt geprobeerd de problemen aan de kaak te stellen en tot verandering te komen. Het wordt hoog tijd dat wij ons niet langer laten intimideren en bedwelmen door de islamitische retoriek en de discussie aangaan over de tegenstellingen tussen de islamitische cultuur en de geëmancipeerde, vrije samenleving. Ook de negatieve effecten van de islam en zijn profeet op de gelovigen mogen aan de orde worden gesteld. Zulke discussies behoren tot de normale westerse omgangsvormen en vrijheid van meningsuiting, en hebben dus niets te maken met xenofobie, islamofobie of kwetsen en beledigen. Dus laten we ons niets aantrekken van de politici die onze cultuur in de uitverkoop hebben gedaan en ons op de koop toe voor racist uitmaken, maar de discussie over de islam met moslims aangaan en het belang van de open samenleving verdedigen tegen de theocratie.

Auteur:

Dit artikel is 8098 keer gelezen.


35 reacties

We moeten niet langer zeggen 'Marokkaanse jongeren' of 'cultuur', want als de zogenaamde cultuur of het land van herkomst de oorzaak van deze problemen waren, was het allang bespreekbaar gemaakt. Het probleem is nu juist dat een 'heilige ideologie' de problematiek onbespreekbaar maakt; de religie bekritiseren is taboe, en daarom kunnen de oorzaken binnen de islamitische cultuur niet worden besproken. Daardoor blijven de misstanden woekeren en vergroten de problemen naarmate de islamitische gemeenschap groeit en de achterstand zichtbaarder wordt.

Dat is zo verdomd waar dat ik er nog nooit bij stilstond. Het is precies omdat ze een religieus schild om zich heen hebben, dat ze onkwetsbaar zijn. De overheid is in mijn gemeente pas beginnen optreden toen de "oostblokkers" de macht op straat overnamen. Dan was men plots niet meer zo tolerant (wil natuurlijk niet zeggen dat ik liever door de een dan wel door de ander worden geïntimideerd). De overheid is veel te lang lievevriendjes geweest uit een misplaatste solidariteit of schuldbesef met alles wat maar naar de islam rook. De discussie moet open gevoerd kunnen worden zonder daarom dadelijk de mond gesnoerd te worden met de muilband van 'racist'.
ivan basyn () - 15 08 11 - 22:56

Lieve vriendjes, inderdaad. Het is zo'n menselijke neiging om lief te worden gevonden. Dus als iemand zegt dat je niet lief bent, doe je er maar gauw het zwijgen toe, want je wil geen ruzie op je geweten hebben, je wil dat we allemaal blij zijn. Heel voorspelbaar eigenlijk.
Els - 16 08 11 - 19:50

Beste Els,
In bovenstaand verhaal maak je naar mijn idee een paar gevaarlijke denkfouten.
In de eerste zin ‘Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslems die zich niet inde westerse samenleving kunnen of willen integreren.’ Herhaaldelijk is de afgelopen jaren aangetoond dat de allochtone jongeren die de laatste jaren problemen veroorzaken nauwelijks een band hebben met hun geloofsgemeenschap. Het is een gevaarlijke generalisering om over agressie van moslems te spreken. Het gaat meestal om kansloze jongeren van allochtone afkomst. Boeken lezen is in elke achterstandssituatie geen favoriete bezigheid, daar staan allochtonen niet alleen in.
Even verder spreek je over het ‘uitdragen van onze cultuur’; je geeft nauwelijks aan wat je daar precies mee bedoelt. Als het over openheid, vrijheid en democratie gaat, is het een open deur waar niemand iets op zal aanmerken. Als je de joods-christelijke cultuur bedoelt, waar Bolkestein en Wilders de mond vol van hebben, dan valt daar nog heel wat op af te dingen. De arrogantie en superioriteit waarmee deze cultuur naar voren geschoven wordt, roept bij anderen bijna noodzakelijk een gevoel van vernedering op. De houding van Wilders en geestverwanten is er een van de kruisvaarders in de Middeleeuwen en van de Tempeliers. De hele geschiedenis door hebben godsdiensten elkaar bevochten. Joden lieten zich voorstaan op hun status van ‘door God uitverkoren volk’, sommige rabbi’s betogen zelfs nu nog dat ongelovigen gedood mogen worden. Christenen hebben de pretentie het enig ware geloof te hebben. Als je niet in Christus gelooft, zul je voor eeuwig branden. En in het evangelie valt te lezen, dat iemand die kwaad berokkent aan een kind, met een molensteen in de diepte der zee gegooid moet worden. Van eerlijke procesvoering had Christus nooit gehoord. De idee dat Joden Gods zoon vermoord hebben heeft alle eeuwen door een fnuikende rol gespeeld in het antisemitisme. En deze kromme gedachten zijn mede achtergrond van de holocaust. De katholieke kerk discrimineert nog steeds vrouwen, net zoals de SGP. De uiteindelijke wat is voor de christenen het woord van God, niet de universele rechten van de mens. Autonomie en democratie staan haaks op het christelijk geloof.
Je noemt het bekritiseren van religie een taboe, en vervolgens beperk je jezelf tot het bekritiseren van de islam. Zo’n selectieve vorm van kritiek noem ik geen godsdienstkritiek maar islambashing. Ik verbaas me over je Wilders-achtige retoriek. Zijn gedachtengoed was mede inspiratie voor de man in Noorwegen, die ook zo nodig de Noorse cultuur (waarschijnlijk bedoelde hij de zogenaamde christelijke cultuur) wilde verdedigen. In dezelfde lijn denkt de arabist Hans Jansen (reactionair katholiek) over de Islam, terwijl hij niet de stelselmatige arrogantie en vernietigende kracht van het christelijke geloof aan de kaak stelt. Een ge-emancipeerde en vrije samenleving vereist een seculiere vorm van denken, maar waarschijnlijk zit je eigenlijk nog steeds in je christelijke verleden, waar ik zelf ook jaren mee geïndoctrineerd ben.
Kortom veel van je analyse deel ik als je het dóórtrekt naar álle godsdiensten; er valt nog heel wat te doen voordat het seculiere denken echt gaat doordringen.
Ik voel in elk geval er niets voor steun te bieden aan een humorloos haatzaaiend scheldkanon, die blonde politicus, die ik eigenlijk beschouw als de leider van de Partij Van Volksverlakkers.
Anton Mullink, Haarlem.
Anton Mullink - 17 08 11 - 23:44

Beste Anton,

Het zijn geen denkfouten. Ik wil me niet laten intimideren door de druk die wordt uitgeoefend om de islam vrij te pleiten van de problemen met islamitische allochtonen. Dat ze kansarm zijn zal ik niet ontkennen, maar de belangrijkste oorzaak van de achterstand is de islam. Dit is de enige oorzaak die consequent buiten schot is gehouden en waar niemand ooit iets aan durfde te doen. Er zijn al ontelbare oorzaken aangewezen, en het wordt nu tijd dat het taboe op de islam wordt doorbroken, en dat mensen er ook over gaan nadenken dat de islam geen gunstige religie is.

[i]Anton Mullink: Herhaaldelijk is de afgelopen jaren aangetoond dat de allochtone jongeren die de laatste jaren problemen veroorzaken nauwelijks een band hebben met hun geloofsgemeenschap.[/i]

Dat is niet aangetoond. Er wordt alleen maar consequent ontkend dat de islamitische cultuur de oorzaak is van vele problemen met deze jongeren. Het is bekend is hoe religies mensen in hun grip houden, hoe religies mensen dom houden, de ontwikkeling tegenhouden, het denken in vijandbeelden bevorderen etc. Dat geldt dus ook voor de islam, en het wordt tijd dat moslims hiervan bewust worden gemaakt.

[i]Het is een gevaarlijke generalisering om over agressie van moslems te spreken.[/i]

Het is geen generaliseren. De islam een belangrijke invloed op moslims, die leidt tot agressie. Ik zeg niet dat álle moslims agressief zijn. Maar het is steeds duidelijk dat wel erg veel moslims last hebben van agressie, en de invloed van de islam hierbij is een oorzaak die dringend bespreekbaar moet worden.

[i]Even verder spreek je over het ‘uitdragen van onze cultuur’; je geeft nauwelijks aan wat je daar precies mee bedoelt.[/i]

Hmm... de helft van het artikel bestaat uit een opsomming met alle westerse culturele waarden waarvan ik vind dat moslims hierover ingelicht moeten worden. Dit is een hoofdargument van het artikel. Dus vrije religiekritiek, mannen en vrouwen niet scheiden en apart behandelen maar samenleven, stoppen met seksuele onderdrukking maar daarentegen seksuele vrijheid bevorderen, brede culturele belangstelling bevorderen, boeken lezen, onderwijs stimuleren en helpen met huiswerk, en het belang ervan onderkennen voor de emancipatie, onafhankelijk, mondigheid en autonomie van het individu bevorderen, het hebben van hobby's onder kinderen en ouderen stimuleren, belangstelling voor de hele wereld en andere culturen stimuleren, en ga maar door. Samengevat als: totalitair religieus sektarisme versus de open samenleving.

Het is maar een kort stukje, als we er echt eens werk van gaan maken om de westerse open samenleving uit te leggen aan moslims kun je de tijd nemen om veel specifieker te zijn. :-)

[i]Als je de joods-christelijke cultuur bedoelt, waar Bolkestein en Wilders de mond vol van hebben, dan valt daar nog heel wat op af te dingen.[/i]

Niet dus, daarom gaat het juist over emancipatie en ontwikkeling om mondig en onafhankelijk van de religie te kunnen worden. Het christendom heeft dankzij de bevrijdende ontwikkelingen van de afgelopen anderhalve eeuw al een grote leegloop ondergaan, en wat mij betreft volgt de islam binnen afzienbare tijd. Dat lukt dus alleen als je brede ontwikkeling en vrijheden onder de moslims aanprijst, en dat is dus de strekking van het stuk.

[i]Je noemt het bekritiseren van religie een taboe, en vervolgens beperk je jezelf tot het bekritiseren van de islam.[/i]

De meerderheid van de artikelen hier gaat nog altijd over het christendom, en verder komen ook andere geloven aan bod. Kon ik sneller schrijven, dan waren artikelen over andere religies ook al af.

[i]Ik verbaas me over je Wilders-achtige retoriek.[/i]

Mijn mening is dat je overal kritisch over moet kunnen zijn, dus ook over de islam. Islamverdedigers reduceren je altijd tot wat je zegt over de islam, maar de rest van wat je schrijft wordt gewoon niet gelezen. Je moet dus eigenlijk eerst lezen wat ik schrijf over het christendendom etc.

[i]Je noemt het bekritiseren van religie een taboe, en vervolgens beperk je jezelf tot het bekritiseren van de islam. Zo’n selectieve vorm van kritiek noem ik geen godsdienstkritiek maar islambashing.[/i]

Selectief nog wel. :-) Dan moet je dit eigenlijk ook lezen:

http://www.atheisme.eu/nl/entry/32/ella_..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/189/evan..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/211/paas..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/226/een_..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/187/mark..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/86/de_vr..

http://www.atheisme.eu/nl/entry/94/over_..

Je hoeft het niet met me eens te zijn, en je mag me ook een ellendig mens vinden, maar ik vind dat wat je zegt wel moet kloppen. Het lijkt mij nu dat je mij selectief noemt omdat je niet echt leest wat ik schrijf. Ik denk en schrijf helaas niet zo snel, anders had ik veel meer geschreven, maar er ligt nog heel wat onaf op de plank. Dus niet omdat ik selectief ben, maar omdat ik teveel bronnen check. Je ziet dat ik het wat het christendom betreft met je eens ben, maar ik heb ook iets tegen de islam. Die religie moet nu, in de 21 eeuw, ook maar eens ontmaskerd worden.

Al met al toch bedankt voor de uitgebreide reactie.
Els - 23 08 11 - 02:20

Wanneer gaat het westen de islamitische straatterreur aanpakken?


Om bij de vraag te blijven;


Zeg nooit nooit, maar waarschijnlijk voorlopig niet.

Nederland telt zo'n 1800 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Honderd daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 350 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten.

Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans-Nederlandse afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Antillianen. Ook zouden de multi-etnische gangs aan een opmars bezig zijn.

Feit is dat Marokkanen het meest opvallen in Nederland. Of die nu dommer zijn, meer provoceren of meer opvallen is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zijn de andere bendes slimmer of hebben meer connecties (met "brave burgers" die wel wat spul willen hebben dat van de "vrachtwagen afgevallen" is), want daar hoor je nauwelijks wat van.

Duidelijk is dat alleen "Islamieten" aanpakken niet dé oplossing voor straatterreur zal zijn. Maar goed, bij gebrek aan verdere inzichten zou je daar mee kunnen beginnen.

Echter, op "het Westen" hoef je daarbij niet te rekenen. Vanuit Amerika en Australië komen er geen specifieke berichten over Marokkaantjes of "Islamieten" ter zake de straatterreur. En Europa erin betrekken zal ook niet meevallen. Dit alleen al omdat er in bepaalde landen in de verhouding niet zoveel "Islamieten" zijn (
Hennie Hermans () - 23 08 11 - 12:45

Beste Els,
Inmiddels heb ik je andere artikelen gelezen; veel wijze woorden en gedachten. Chapeau!! Maar toch vind ik dat je het christendom en het joodse geloof met fluwelen handschoenen aanpakt. Het zou een kleine moeite zijn talloze teksten uit het oude en nieuwe testament aan te halen waar geweld ten aanzien van ongelovigen, discriminatie van vrouwen, en grove intolerantie aan de orde zijn. De oorsprong van de ellende in godsdiensten ligt niet alleen bij de Islam maar bij het gefingeerde geloof in buitenwereldse wezens. Genocide is in het Oude Testament aan de orde van de dag, de kindermoordenaar Abraham is een grootheid in alle drie de openbaringsgeloven. Historisch hebben joden, christenen en moslems eeuwenlang elkaar naar het leven gestaan. De holocaust zou nooit hebben plaats gevonden als de joden niet het arrogante geloof hadden gehad dat zij een door god uitverkoren volk zijn. En christenen zouden niet op het idee van antisemitisme zijn gekomen als zij hadden ingezien dat er geen god bestaat, laat staan dat hij een zoon zou hebben. Katholieken hebben in Latijns Amerika duizenden indianen vermoord, en bij de massamoord in Ruwanda heeft de katholieke kerk een bedenkelijke rol gespeeld. Hoeveel doden heeft de paus op zijn geweten door zijn gewetenloze roomse moraal in Afrika. Hoeveel aidsdoden hebben hun lot te danken aan zijn middeleeuwse moraal? Hoeveel kinderen zijn door roomse moraalridders misbruikt? Een vooraanstaande Amerikaanse geestelijke stelt de sociaal-democraten van Utoya gelijk aan Hitlerjugend. Radovan Karaciz en Mladic zijn christenen die met hun islamhaat zover gaan dat tot misdaden (genocide) tegen de menselijkheid. En recentelijk geeft een idioot als die blonde Noor veel te denken.
En toch zijn er talloze gewone christenen die het goed bedoelen. Hetzelfde geldt voor andere geloven. Behoefte aan compassie, gemeenschapszin, gelijke rechten, vrijheid van meningsuiting en openheid hebben niet met godsdienst te maken, maar zijn menselijk. Deze rechten zijn niet uitgevonden door de christenen.
Van mij mogen christenen, joden, én moslems gewoon gelovig zijn. Zij zullen zich gewoon aan de wetten moeten houden. En criminelen dienen aangepakt. Gelovigen van welke godsdienst dan ook vergissen zich allemaal wat het bestaan van goden betreft. Maar één godsdienst aanwijzen als dé zondebok blijf ik gevaarlijk vinden.
Het is niet toevallig dat Geert Wilders een vriend van de meest rechtse Israëlische politici is, en dat de PVV de meerderheid van zijn aanhangers vindt bij mensen met een christelijke achtergrond. Bij het NOS-nieuws las ik dat in de VS miljoenen dollars aan organisaties gegeven wordt die islamofobie bevorderen. (Rapport van Center for American Progress)
Ik denk dat we hetzelfde doel voor ogen hebben: een open seculiere en vreedzame wereld, maar over de weg ernaar toe lijken we te verschillen.
Ik vind het bevorderen van een godsdienstvrije wereld essentieel, daarover zullen we niet van mening verschillen. En daarover wil ik graag met jou en anderen in discussie blijven.
Anton () - 27 08 11 - 21:08

Hallo Anton, ik heb inderdaad geen uitgebreide citaten uit het OT gegeven (hoewel er in de reacties op mensen toch wel heel wat vinden zijn), maar dat heb ik van de islam ook (nog) niet. De reden dat ik over de islam heel expliciet ben is dat er over het christendom al heel wat is gezegd, een paar eeuwen lang, en daarover is ook heel wat literatuur te vinden. Het is een belangrijke oorzaak van de leegloop van de kerk. Maar van de islam bestaat dit helemaal niet, en de paar mensen die het toch proberen krijgen met zo'n weerstand te maken en zoveel dwaze eisen om respect dat men het niet meer durft. Daardoor denk ik steeds: nu moeten we eens zo ondubbelzinnig de islam aan de kaak gaan stellen, net zoals dat met het christendom is gebeurd, dat ook de islam wordt herkend als een stelsel van bedrog en een massale uittreding kent.

Het gebeurt mij ook hier. Als ik wat schrijf over de islam krijg ik regelmatig te horen van de christenen doen het ook, en ik zaai haat etc. Maar als ik iets zeg over het christendom of andere dingen in onze maatschappij zegt nooit iemand; ach, de moslims doen het toch ook? Het werkt mij af en toe wel op de zenuwen dat het zo moeilijk is de islam te ontmaskeren voor wat het is. Ik vind het ook frappant dat jij kritiek op de islam 'islamofobie' noemt, terwijl je geen moeite hebt met het aan de kaak stellen van het christendom.

De dingen die jij noemt zijn volgens mij al vaak besproken. Ik wil het ook nog wel doen, en heb ook een en ander op de plank, maar het ontbreekt mij aan tijd en energie.

Misschien wil je zelf een keer een stuk schrijven over het christendom, met de informatie die volgens jou ontbreekt? Ik zou het graag plaatsen. Je hebt een bijzondere achtergrond, en je weet meer van de problemen dan ik, omdat ik er nooit mee ben opgegroeid. Ik kan er wel iets over zeggen, want ik heb ook mijn strijd moeten leveren om mijn eigen te leven te kunnen leiden, tegen de sociale controle in die in mijn jeugd nog bestond. Dat doe ik ook af en toe, op een andere site. Maar als jij iets wil schrijven over de actualiteit van het christendom en hoe dat nog altijd onze cultuur probeert te beïnvloeden, wil ik het graag plaatsen.

Je eigen weblog is verdwenen merkte ik. Of is het verhuisd?
Els - 01 09 11 - 18:59

Waarom we de ene (christendom) quasi ongehinderd en de andere (islam) niet mogen aanvallen? De aanvallen op het christendom zijn vertrokken van wat ik gemakshalve "links" ga noemen. De aanvallen op de islam zijn pas veel later gekomen (om er een datum op te plakken: 1975) en vanuit rechtse hoek. Die rechterflank kwam op tegen de ongebreidelde immigratie. De islam was eerst raar maar naarmate de islamisten publiek werden, groeide ook de kennis over de islam. Links had een verkeerd begrepen solidariteit met alles wat zwak is (of verondersteld is zwak te zijn), en verdedigde van daar uit onvoorwaardelijk de immigratie en daarmee ook de islam.
Slechts enkelen verdedigen de stelling dat de strijd tegen de verderfelijke invloed van de godsdiensten universeel is: we hebben niet alleen het recht maar vooral de plicht BEIDE aan te vallen. Omdat echter velen het christendom aanvallen (goed zo) wil dat nog niet zeggen dat we de islam niet mogen aanvallen. Zelfs al worden we daarmee in het rechtse kamp geplaatst. Wie zwijgt omdat hij vreest daarmee in een kamp terecht te komen, of gestraft te worden wegens racisme heeft daarmee aangetoond dat hij het belang van de strijd tegen de islam heeft begrepen, maar trekt de verkeerde conclusie. Wie zwijgt over de islam en uitsluitend over het christendom preekt, heeft niet begrepen dat de naam van de godsdienst er niet toe doet.
Er zijn duizenden goden vereerd geweest, geen enkele was positief voor de mensheid;
PAGAN ISGOOD () - 01 09 11 - 20:42

Wanneer gaat het westen de islamitische straatterreur aanpakken?

Het Westen (Noord- Midden- en Zuid Amerika, West Europa, Australië en Nieuw Zeeland) gaat (zoals het er nu uitziet) de straatterreur door Marokkaantjes, of (voor de anti-islamieten) de islamitische straatterreur niet aanpakken omdat dit voor het Westen geen probleem is.

Het politiek extremisme dat de Islam misbruikt wordt door het Westen wél aangepakt.

Nu is het natuurlijk te proberen om de straatterreur van Marokkaantjes te islamiseren en de Islamieten systematisch te stigmatiseren, om er zo wél een Westers probleem van te maken, maar het is niet zeker dat dit tenslotte het beoogde resultaat op zal leveren.

Immers 6 of 12 miljoen of wat meer Islamieten uitroeien zal misschien nog gaan, maar 1400 miljoen is waarschijnlijk toch te hoog gegrepen. En isoleren lijkt ook geen optie (zeker niet zolang ze boven op de olie zitten). Dus zal het Westen het waarschijnlijk toch met de Islamieten moeten doen. Het is uitermate vervelend om daar op een bevredigende manier vorm aan te geven, hetgeen mag blijken uit alle discussies en meningen over Islamieten.

Het meest fnuikend daarbij zijn de vergelijkingen van allerlei andere –ismen en –dommen en meer van dergelijk spul. God bestaat wel en het moet zus, tot en met god bestaat niet en het moet zo. Of, het ligt aan links of rechts, niet gehinderd door kennis van de geschiedenis. En dat alles door een, in de verhouding tot het multiversum, googol malen kleiner dan het googol deel van een bacterie in de tijd amper aanwezig wezen, dat zich een mens noemt.

Dit minuscuul wezen heeft aan verbeelding en eigendunk geen enkel gebrek!
Het, wij weten hoe het zit, en zij deugen niet, komt helaas niet alleen van gestoorde Islamieten.
Ook andere (on)Heilsprofeten proberen volgelingen voor het karretje te krijgen, of andersom.

Zo ook voor wat betreft het aanpakken van Islamitische straatterreur.
“Voor de grote schoonmaak van onze straten”, was getekend GW.

Dat er de afgelopen tijd tientallen mensen zijn doodgeslagen, -geschopt of gestoken, waaronder ook nog racistische moorden, bij uitgaans- en ander zinloos geweld.

Wanneer gaat het westen de uitgaans straatterreur aanpakken? Dat is niet interessant!

Daarmee kan Islam helaas niet gestigmatiseerd worden. Was het maar waar!

Hennie Hermans
Hennie Hermans () - 03 09 11 - 15:07

Ik meen dat er vroeger een kunstzinnige en wetenschappelijke verklaringen zoekende islam heeft bestaan, een islam die soms tolerant was maar meestal de andersdenkenden met de dood beloonde. Ik meen dat de islam thans voor 99% bestaat uit domheid, star en blindelings geloof in obscure imans met een totaal afwezig zijn van de wetenschappelijke uitleg. Die domheid gaat gepaard met een evengrote pretentie het opperste van het heelal te zijn.
Ongelovigen zijn in hun ogen in het beste geval stommerikken, maar in feite uitschot. Je schimpt er op, spuugt er op, doodt ze. Voor de massa van de islamieten is ons leven dat van een vlieg waard.
Als ervaringsdeskundige weet ik dat die kleine marokaantjes dat doen vanuit het besef dat ze de ongelovigen mogen treiteren, bestelen, ... Daarom treedt hun gemeenschap ook niet tegen hen op. Zij zijn islam, wij zijn ongelovigen.
Wie vanuit zijn multiculturele waan dit niet inziet is een 5e colonne.
PAGAN ISGOOD () - 03 09 11 - 22:00

Nu is het natuurlijk te proberen om de straatterreur van Marokkaantjes te islamiseren en de Islamieten systematisch te stigmatiseren,

Ten eerste worden hier Marokkanen gestigmatiseerd, maar als het werkelijk een Marokkaans probleem zou zijn, wat is daarvan dan de oorzaak?


Ten tweede is de islam durven benoemen als oorzaak van problemen met moslims geen stigmatiseren van islamieten. Het punt dat ik wil maken is dat er al ontelbare oorzaken zijn aangewezen en aangepakt, maar de het durven benoemen van de islam is en blijft taboe. Dat betekent dat het probleem niet kan worden opgelost, want één van de belangrijkste factoren, of misschien wel de belangrijkste factor, wordt consequent buiten schot gehouden. De islam is de oorzaak van agressie en criminaliteit, en van de achterstand van veel moslims. Nogmaals, er zullen best ook andere oorzaken voor criminaliteit kunnen zijn, maar die kunnen allemaal zonder problemen worden besproken. Alleen de islam wordt met de mantel der liefde bedekt.

Ten slotte wordt hiermee niets gezegd over islamieten, er wordt iets gezegd over de islam, de ideologie dus, en de invloed die deze heeft op mensen die erin worden grootgebracht. Daarmee is dus ook niet gezegd dat alle islamieten niet deugen, maar er wordt wel gezegd dat de grote hoeveelheid problemen met moslims worden veroorzaakt door de ideologie.

Het gaat er dus niet om 12 miljoen islamieten uit te roeien. Het gaat erom de islam uit de taboesfeer te halen. Gewoon bespreekbaar maken en laten zien hoe zo'n godsdienst invloed heeft op het handelen, en waardoor die invloed heel negatief kan zijn.

Ik moet er echt wel eens van zuchten. Wat is nou toch het verschrikkelijke grote probleem dat je geen kritisch woord over die religie kan zeggen? Overal mag je wat van zeggen, behalve van die ene godsdienst. Precies daardoor begin ik helemaal genoeg van de islam te krijgen.
Els - 03 09 11 - 22:10

Het westen gaat de islamitische straatterreur niet aanpakken!

Het feitelijke aangehaalde probleem is straatterreur. Straatterreur wordt in Nederland aangepakt. Niet met onverdeeld succes, zoals dat ook bij meer en grotere problemen het geval is.
Er moeten en zullen prioriteiten worden gesteld. En aangezien een gigantische hoeveelheid misdaden niet aangepakt en opgelost kunnen worden, terwijl het voortdurend in het nieuws is (moord, doodslag, verkrachting, roof, straatterreur, diefstal, kindermishandeling en verkrachting, oplichting en noem maar op) zit half Nederland in angst en met een mega kater.
Om dan nog maar niet te spreken over sociaal economische, milieu angsten en dergelijke.

Mensen zoeken naarstig naar dé oplossing, maar die is er dus niet.
En toch moet het ergens aan liggen, toch moet er iets of iemand schuldig zijn. En schuldigen zijn er genoeg. De een voelt de bedreiging van pedofielen, de ander voelt bedreiging door straatterreur van Marokkaantjes het hardst. Voor ieder wat wils zullen we maar zeggen.

Het opvallende ten aanzien van de problemen met de Marokkaantjes is echter dat dit middels een vals dilemma aan de Islam gekoppeld wordt.

Er is straatterreur door Marokkaantjes, Marokkaantjes zijn straatterroristen, Marokkaantjes zijn Islamieten, Islamieten zijn straatterroristen.
Zoiets als sommige negers lijken op apen, negers zijn apen, negers zijn zwart, zwarten zijn apen.

Verder valt op dat getracht wordt om anderen onder een ander vals dilemma uit de discussie te verwijderen; “als je niet voor ons bent dan ben je tegen ons”, "Als je het niet eens bent met deze analyse, dan ben je tegen mijn ideologie en hoor je bij de vijfde colonne."

De term “vijfde colonne” suggereert een georganiseerde samenzwering die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen en wordt vaak gebruikt om te proberen de tegenspraak op het z.g. eigen gelijk monddood te maken.

Daar zullen de verderfelijke Islamitische fanaten en fanaten behorende bij andere –ismen en –dommen ook wel zo’n soortgelijke bezwering voor hebben.
In het ergste geval loopt dat uit op een massahysterie met vergeldingsacties en heksenjachten.

En dat alles op basis van emoties, vanwege een star en blindelings geloof in jezelf met afwezigheid van wetenschappelijke uitleg en de pretentie de opperste in het gelijk te zijn.

Zeg maar van het niet via iet naar het Napoleoncomplex.

En dan de verzuchting dat je geen kritisch woord over de Islam kan zeggen. Wanneer nagegaan wordt dat o.a. het internet vol staat met allerlei beweringen en aantijgingen tegen de Islam, kan toch niet beweerd worden dat er over de Islam niets gezegd of geschreven mag worden. Geen taboe dus. Echter, door systematisch jennen, krenken en stigmatiseren kan er (wanneer anderen dat niet wenselijk achten) voor jezelf wel een gevoel van een taboesfeer worden gecreëerd. Het probleem is dan vaak het vermeende gelijk niet van iedereen te verkrijgen is.
Meestal heeft dat te maken met en onduidelijke probleemstelling.

Neem de stelling “De islam is de oorzaak van agressie en criminaliteit, en van de achterstand van veel moslims”.

Waar dit over gaat is niet precies duidelijk.

Wanneer de Islam dé oorzaak zou zijn van agressie en criminaliteit van Islamieten zou dat betekenen dat alle Islamitische gemeenschappen zichzelf voortdurend met criminele problemen opscheppen. Dat lijkt niet logisch.

Maar, mogelijk wordt bedoeld in Nederland.
Goed, maar vreemd is dan nog dat een aantal Marokkaantjes zich aan straatterreur schuldig maken, maar de rest van de Islamieten zoals Turken en anderen weer niet. Slechte Islamieten, of moeten die nog uit de kast komen?

Blijft nog de vraag of de islam de oorzaak is van de achterstand van veel moslims.

Overal, waar ter wereld ook, zijn er “achterstandsgroepen”.
Zo heb je, zoals in elk land, ook in moslimlanden, grofweg de elite, de middenklasse en de rest.
Onder de rest bevinden zich over het algemeen minderheidsgroepen, analfabeten, relatief meer criminelen, paria’s, uitgestotenen etc. etc..

In Midden en Zuid Amerika, Het Midden Oosten, Afrika en Zuid Azië (overigens ook nog in andere landen) zitten er nogal wat mensen op “achterstand”. Wanneer de achterstanden aan de religieuze achtergronden zou liggen dan zouden Zuid- en Midden Amerika niet zo achter lopen.

De Islam is in een beperkt deel van de achterstands gebieden aanwezig en daar leven dus moslims op “achterstand”, allicht. Maar er leven ook moslims in weelde. Het verschil zal wellicht, gezien de ervaringen met het christendom, mede door het geloof, de Islam, in stand worden gehouden.

Dat zit er dik in.

De –ismen en –dommen en andere bewegingen nestelen zich toch meestal tussen de elite of maken er gewoon deel van uit. Maar daarmee is de oorzaak van de achterstand nog niet verklaard.

Stel dat de Islam nu in één klap afgeschaft zou worden en niemand er nog in geloofde.
Hoe op welke manier en hoe snel zouden de ex-moslims hun achterstand dan inlopen?
Over het algemeen traag, want zoveel middelen hebben ze in de moslimlanden niet in huis.
En in Nederland waarschijnlijk stroperig traag. Want het blijven voor velen toch vreemden, zoals ook de rest van de allochtonen, en daar moeten ze nu eenmaal niks van hebben.

Wellicht is het mogelijk dat de achterstand afneemt naarmate de economische (en daarna politieke) zelfstandigheid van de individuen toeneemt. De negatieve invloed van en aanhankelijkheid aan familie, sjamanen, medicijnmannen, ayatollahs, moefti’s en andere voorgangers neemt dan meestal zienderogen af, zoals ook het politieke misbruik van de goedgelovigen. Het zijn net mensen. Hoop doet leven, maar snel zal het niet gaan.
Zeker niet door ze bewust te stigmatiseren, ze samen in een hoek drijven en te isoleren.

Evenwel, het criterium is dat ieder die de wet overtreedt aangepakt en gestraft moet worden.
Hennie Hermans () - 04 09 11 - 18:44

Beste Els,

Om verschillende redenen ben ik gestopt met mijn eigen blog. Maar bij deze wil graag voldoen aan je verzoek om iets meer te zeggen waarom ik de eenzijdige islambashing (hoezeer ik het uiteraard met veel stellingen eens ben) zo slecht vind.
vandaar mijn volgende verhaal.
De koloniale arrogantie en dominantie van joden en christenen.
In de discussie over geloof, of het nu jodendom, christendom of islam betreft, dient het niet te gaan om die georganiseerde godsdienst als zodanig maar om de absurditeit van het geloven in een opperwezen, schepper of sturend onzichtbaar spook. In primitieve tijden werd een godheid gezocht achter elk onbegrepen verschijnsel, onder elke steen kon een godheid schuilen: de donder….een onbegrijpelijk fenomeen…dat is te bezweren door een god van de donder te veronderstellen. Levende wezens, planten, dieren…waar komen ze vandaan? Daar moet wel een schepper achter zitten. Die veronderstelling is een stuk gemakkelijker dan zich in de wetenschap te verdiepen. De dood? Ook al zo’n raadselachtig verschijnsel. Probleem opgelost door een god van de dood, of een leven na de dood te fantaseren.
Als iemand geloven wil, dan mag hij of zij de ruimte hebben dat te doen, als hij zich maar aan de wet houdt. Dat zijn we verschuldigd aan het principe van de vrijheid van meningsuiting, hoe ongerijmd die mening ook moge zijn. Maar één godsdienst in het verdomhoekje zetten en beperkingen opleggen die andere godsdiensten nooit gehad hebben is ronduit discriminerend. Ons land is vergeven van de kerken, kerkelijke genootschappen en a-sociaal klokgelui in alle dorpen en steden. Islambashing vind ik ranzig, racistisch en levensgevaarlijk. Is het nog nodig te wijzen naar de blonde Noor die toegerust met de Wilders’ retoriek een rustiek eiland met zijn moorddadige bedoelingen bezocht? Ik zie een glijdende schaal van de arrogante Bolkestein, haatzaaiende Wilders naar radicale anti-islamisten.
Het christendom pretendeert menselijke waarden uitgevonden te hebben van universele menselijke waarden als gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Niets is minder waar. Deze waarden hebben vaak een plaats gekregen in de westerse samenleving ondanks kerken en vaak zelfs tegen de wil van de kerken. De christelijke en joodse wereldbeschouwing zijn in de kern ondemocratisch; zij blijven hameren op de wet van God, koninkrijk Gods en pretentie van ‘Uitverkoren volk’. Deze thema’s spelen wereldwijd een desastreuze rol. Laten joden en christenen eerst eens goed hun hand in eigen boezem steken.
Eén simpel praktisch voorbeeld: in Spanje gaan mensen eerder protesterend de straat op als het homohuwelijk dreigt gelegaliseerd te worden dan bij deelname aan een oorlog tegen Irak.
Ontkerkelijking is nog maar een pover begin van secularisatie, verstandelijk denken vanuit deze wereld, omdat er geen andere is. Westerse kritiek op de islam lijkt ingegeven door een zich bedreigd voelende christelijke cultuur, die zijn eigen walgelijke geweldsgeschiedenis kent. Daarvan is de massamoord door de blonde Noor het meest recente navrante voorbeeld. Scheldend rechts Europa heeft al eeuwenlang bloed aan zijn handen. Vanaf Karel de Grote in de 8-ste eeuw werd iedereen verplicht het christelijke geloof aan te hangen. Wie dat geloof niet aannam, werd letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Heel Zuid-Amerika is door Spanjaarden en Portugezen rooms gemaakt. En de middeleeuwen werden ketterse katholieken vermoord, en hervormers als Luther en Calvijn schrokken er niet voor terug andersdenkenden uit de weg te ruimen.
En in de vorige eeuw waren het vooral katholieken die het derde rijk steunden inclusief de paus. Hitler was katholiek. De holocaust is ondenkbaar zonder de absurditeit van jodendom, met zijn pretenties van uitverkoren volk te zijn, en de claim van de katholieken het enige ware geloof te hebben. Gods zoon zou door de Joden vermoord zijn. De islam heeft grote delen van jodendom en christelijk geloof overgenomen. Jezus is voor hen een profeet. Abraham, de kindermoordenaar is voor alle drie de monotheïstische godsdiensten een grote voorman. Wilders houdt niet op Israël te steunen en eigenlijk de pretenties van ‘Uitverkoren Volk’ te beamen. Als geboren Limburger kan hij ook zijn christelijke achtergrond kennelijk niet verloochenen. De joods-christelijke cultuur is bij hem heilig. Rooms en joods, dat lijkt me een zeer explosieve mix.
De seksuele moraal van de hypocriete katholieke kerk heeft in Afrika duizenden doden gekost; nog dagelijks vallen er slachtoffers door toedoen van dit perverse geloof. Deze moraal, die nog door miljoenen aangehangen wordt, heeft vele malen meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan 9/11.
Enkele teksten die de wreedheid van de bijbel, het boek dat de grondslag vormt voor joden en christenen, aantonen:
De verlossing van het Uitverkoren Volk uit Egypte ging gepaard met een slachting onder de Egyptische kinderen en zelfs onder het vee. Ex.12,29 : ‘In het holst van de nacht sloeg Jahweh al de eerstgeborenen in het land van Egypte, van de eerstgeborene van de Farao af tot den eerstgeborene, van wie in de gevangenis zat; en eveneens al de eerstgeborenen van het vee….Er was geen huis waar geen dode was.’
In Psalmen 137,9 wordt de aan de Israëlieten aangeraden de kinderen van het heidense land te vermorzelen: ‘Heil hem, die uw kinderen grijpt en tegen de rotsen te pletter slaat.’
En als profeet Eliseus wordt uitgescholden voor kaalkop is zijn reactie niet mals. 2Kon.2, 24: ‘Eliseus keerde zich om, en toen hij hen zag, vervloekte hij hen in de naam van Jahweh. En onmiddellijk kwamen er uit het bos twee berinnen, die twee en veertig van die jongens verscheurde.’
En Abraham is schaapachtig volgzaam als hem gevraagd wordt zijn kind te offeren. Gen.22,2: ‘Neem Isaak, uw enige zoon, die ge liefhebt, ga naar het land van Moria en offer hem daar als brandoffer.’ En even verder (vers 9-10) luidt het: ‘Dan bond hij zijn zoon Isaak, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, om het mes te grijpen en zijn zoon te doden.’
Jahweh raadt verkrachting van harte aan. Zach.14,1-2: bij de verovering van Jeruzalem vertelt de algoede bijbelse God: ‘ …de stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen onteerd..’. En in 2 Sam.12,11: ‘Zo spreekt Jahweh (tegen de heidense Hittieten): ‘Voor uw ogen zal ik uw vrouwen weghalen, en aan een ander geven, die in het volle daglicht met uw vrouwen zal slapen.’ En in Sam.15,3-4 raadt die hemelse goedertieren God aan om iedere tegenstander genadeloos af te slachten: ‘Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.’ En in Numeri 31,17 wordt geen zachtzinnige maatregelen getroffen om te voorkomen dat de heidenen zich voortplanten: ‘Nu dan doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt elke vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.’
In het nieuwe testament is de gewelddadigheid niet minder. Er wordt géén afstand genomen van het oude testament. Integendeel er worden gewelddadige instructies toegevoegd.
Wie een kind iets kwaads aandoet of tot zonde verleidt wordt door Jezus verzopen: Mtt.18,6: ‘Maar als iemand een van deze kleinen die in mij geloven aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste der zee.’ Soortgelijke teksten zijn te vinden bij Markus 9,41 en Lucas 17,1-2, waar die zachtaardige Jezus gezegd heeft: ‘Het is onvermijdelijk, dat er ergernissen komen, maar wee hem, door wien ze komen. Het ware beter, dat hem een molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen, dan dat hij aan een dezer kleinen ergernis geeft’. Woord van God, voegt een gelovige dan schaapachtig toe.
Primitieve maatregelen worden niet geschuwd. Markus 9,42: ‘Zo uw hand u ergert, houw ze af. Het is beter verminkt het Leven binnen te gaan.’
In het oude testament zijn legio teksten waarin slavernij als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd. Maar ook in het nieuwe testament staan teksten die onderdanig gedrag van slaven aanraden. Tweede Brief van Petrus 2,18-19. De slaven hebben zich gewoon te onderwerpen aan hun baas, zo raadt Petrus (de eerste paus!!) hen aan: ‘Gij slaven, weest onderdanig aan uw meesters met alle ontzag; niet alleen aan de goede en vriendelijke, maar ook aan de lastige. Want dit is een welgevallige daad, wanneer men uit gewetensplicht tegenover God het leed verdraagt, dat men onverdiend moet lijden. Wat eer steekt er toch in, gelaten te zijn, als gij geslagen wordt, omdat gij misdaan hebt? Nee, dit is welgevallig aan God: gelaten te zijn, als gij lijdt, ofschoon gij goed hebt gehandeld.’
Deze sombere en gruwelijke citatenlijst is gemakkelijk aan te vullen met veroordelingen van homo’s , vervloeking van ongelovigen. Voor eeuwig zullen ze branden.
Laten we de gruwel van de besnijdenis niet vergeten, zowel van jongens als van meisjes. Zelfs een bejubelde vrijdenker als Max Pam, die kennelijk nooit helemaal zijn joodse achtergrond kan verloochenen, heb ik er nooit een woord over horen zeggen, terwijl het gewoon misdadig is en het als kindermishandeling gekwalificeerd kan.
Kortom Islambashing vind ik belachelijk en gevaarlijk zolang er niet heftiger tegen de zogenaamde joods-christelijke cultuur geageerd wordt. Arrogant, bekakt en hooghartig á la Bolkestein (en zijn latere ranzige geestverwanten à la Wilders) afgeven op de Islam vind ik niet alleen onproductief maar ook hypocriet.
In een latere fase is altijd nog een alliantie te maken met vrijzinnigen binnen de moslemgemeenschap; hierbij denk ik aan de atheisten binnen de alevitische moslemgemeenschap.
Anton () - 08 09 11 - 16:53

Turkije met een evidente anti westerse massapsychologie is geen goede model voor de middenoosten!.
 
In Turkije zitten meer dan 267 journalisten vast. Begin maart werden er nog acht journalisten opgepakt, in het kader van een onderzoek naar een vermeend complot om de regering omver te werpen. Het gaat onder andere om de bekende De Turkse journalist Ismail Saymaz ziet zich geconfronteerd met maar liefst negen rechtszaken naar aanleiding van artikelen die hij schreef voor het dagblad Radikal. Saymaz kan tot 79 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Turkse gevangenissen lopen vol met de andersdenkenden. Maar ook vrijgelaten journalisten worden nog steeds bedreigt: Vlak nadat de twee Turkse onderzoeksjournalisten Ahmet Şık en Nedim Şener waren vrijgelaten uit de gevangenis zijn ze bedreigd. Dat meldt het Comité voor de bescherming van Journalisten (CPJ). De twee werden op borgtocht vrijgelaten tot de rechtszaak tegen hen weer verder gaat. Kranten worden nog steeds verboden. De krant Ozgur Gundem krijgt het verbod voor haar verslag van de vieringen van het Koerdische Nieuwjaar. Jake Hess, een 25-jarige Amerikaanse mensenrechtenactivist, vertaler en journalist is in Turkije gearresteerd omdat hij terroristische banden zou onderhouden met de Koerden. Er zijn nog steeds strafrechtelijke vervolgingen tegen de Turken die zich bekeren tot het christelijke geloof. Geschat wordt dat Turkije inmiddels zo’n 8400 Internet sites blokkeert. Turkije heeft allerlei wetten die bedoeld lijken tegen de minderheden. De aanklacht luidt altijd dat met bekering de „Turkse identiteit” wordt beledigd. Hoe is het mogelijk dat de Westerse beleidsmakker zo'n land als de beste model voor alle moslimlanden durven te propageren?
Nu is nog geen 0.01 procent van de Turkse bevolking christen. Door verdrijving en genocide is het christendom bijna verdwenen. In 1915 is niet alleen een genocide gepleegd op de Armeniërs; ook driekwart van de Syrisch-orthodoxen en bijna alle Pontianse bevolking aan de zwarte zee is uitgemoord. In naam is Turkije nu een seculiere staat, maar nog steeds wordt gestreefd naar een 100 procent islamitisch land. Er wordt actief geprobeerd de laatste christenen eronder te krijgen.

Ook andere niet -islamitische gemeenschappen liggen onder vuur. Turkije wil ten koste van alles toetreden tot de Europese Unie, maar waarom?. Men wilt als vijand binnenkomen. EU leiders zitten in eigen val! Jonge Turken in EU landen worden systematisch als de vijanden van het westen opgevoed/opgeleid, op deze manier kan Turkije alleen een graf van EU worden.
De Amerikaanse Commission on International Religious Freedom geeft jaarlijks een rapport uit waarin met name de godsdienstvrijheid van religieuze minderheden wordt beoordeeld. Sinds drie jaar heeft deze commissie Turkije op een observatielijst geplaatst, wat een duidelijke indicatie is dat de situatie van religieuze minderheden in Turkije verslechterd is. Het meest verontrustende hierbij is dat er in het maatschappelijk klimaat in Turkije steeds meer vijandigheid lijkt te ontstaan tegenover christenen.
State Dept treedt op als de VS het lichaam beveelt aan Turkije worden aangewezen als Religious Freedom Violator :"systematische, voortdurende, en grove"... "Na de genocides, en ander geweld, en de huidige, verstikkende wettelijke beperkingen, christelijke gemeenschappen van Turkije nauwelijks worden opknoping op", schreven ze.  "Elk jaar die voorbij gaat zonder substantiële religieuze hervorming plaatst deze minderheden in meer gevaar en helpt verzegelen hun lot. In de Arabische Lente, Turkije houdt zichzelf uit als een islamitische model. But it is no model for religious freedom.” Maar het is geen model voor religieuze vrijheid."
"Door de Turkse regering een systematische en grove beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging dat alle religieuze gemeenschappen in Turkije beïnvloeden, en in het bijzonder een bedreiging voor het land van de niet-islamitische religieuze minderheden, USCIRF raadt Turkije worden aangewezen een land van bijzondere zorg," de nieuwe rapport.

In Turkije is door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd naar de algemene visie van Turken op hun christelijke landgenoten. De uitkomsten waren onthutsend. Meer dan 84% van alle ondervraagde Turkse moslims willen absoluut geen christenen als buren, terwijl meer dan 70 procent er ernstige bezwaren tegen had dat christenen uiting gaven aan hun geloof in publicaties of tijdens openbare bijeenkomsten zoals kerkdiensten. Het speelt inmiddels zo hoog op dat Nederlandse politici van Turkse komaf vrezen voor hun leven. Bedreigingen zijn aan de orde van de dag, in Turkije is het erkennen van genocide taboe, terwijl vanuit Europa juist veel stemmen opgaan die vinden dat Turkije juist tot erkenning moet overgaan wil het ooit lid worden van de Europese Unie. Nederlandse parlementariërs en gemeenteraadsleden zitten totaal klem en durven zich niet meer openbaar over de kwestie uit te laten. Dit waanzinnige Turkije is volgens de brutale EU politicus het beste model voor alle Moslimlanden. Na hun "lente" moeten ze zelfde doen wat Turkije altijd doet? Dat doen ze graag en onder de ogen van de EU beleidsmakkers, verdwijnen de Christenen van Irak, Egypte, Marokko, Nigerie, Soedan en Libië ook.

De gevreesde "kafir" visie op christenen en christendom wordt in belangrijke mate bewerkstelligd door de Turkse staatspolitiek. Turkse opvoeding/onderwijs is onproportioneel antiwesters. Turken produceren veel films, als voorbeeld ”Vallei van de wolven”, "fetih1453".. Deze anti westerse series worden door de politieke Islam als indoctrinatie materiaal gebruikt. Velen Turken maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van hun landgenoten naar Europa. Wat in de 17e eeuw de Turken invasie uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit niet meer onder de bevolking in Europa. Gekke politicus stoppen weer miljarden onder de naam ontwikkelingsgeld in de oorlogsmachine van moslimlanden: alweer 31 miljoen dollar belastinggeld aan Turkse verovering propaganda. Turken hebben de hoofdstad van Europeanen veroverd en maken ze ook films met de geld van Europeanen: Vóór 1955 was 18 procent van de inwoners van Istanbul Grieks. Wanneer de pogroms in 1955 niet hadden plaatsgevonden, waren er onder de 17 miljoen inwoners die Istanbul nu telt, misschien wel een miljoen Grieken geweest. Nu zijn het er hoogstens een paar duizend.
Turken plannen een aanval op de christelijke minderheid en laten in een krant het nieuws plaatsen dat er een bomaanslag is geweest op het huis in Griekenland waar Mustafa Kemal Atatürk is geboren. De mannen, die met hun knuppels klaarstaan, gaan vervolgens over tot actie. Zij veranderen de wijk van de christenen in een ’hel’.

Winkels worden twee dagen lang geplunderd. Er vallen tientallen doden. Kerken worden in brand gestoken en de politie kijkt goedkeurend toe. Na deze gebeurtenissen vertrokken bijna alle Grieken uit Istanbul, de stad waar ze eeuwenlang hadden geleefd. In Fetih 1453 veroveren de Turken onder leiding van hun sultan Mehmed de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel;de hoofdstad van het voormalige Oost-Romeinse Rijk. Nu hetzelfde barbaren maken vreselijke films en bedreigen hele Europa. In deze series, die zowel in Turkije als in een aantal Arabische landen een groot succes was, wordt een buitengewoon negatief beeld geschetst van Europese christenen. Naar schatting zijn tussen de 1,2 en 1,4 miljoen Armeniërs in de deportaties betrokken geraakt, van wie waarschijnlijk driekwart het niet heeft overleefd. De genocidale vervolging van de Armeniërs heeft zich dus vooral voltrokken door dodelijke massale deportaties onder extreem slechte omstandigheden en door gerichte massamoorden, ook op degenen die na de weken- en soms maandenlange tochten uiteindelijk nog aankwamen bij de plaatsen van bestemming.


De christelijke gemeenschap in Turkije is geslonken van zo’n 38 procent van de bevolking tot nog slechts 40.000 christenen anno 2012.
Nu Nederland is aan de beurt:Turkije stuurt door de overheid betaalde ambtenaren onder de naam, imams, onderwijzer, hulpverlener enz. enz naar ons land, die automatisch van Nederlandse overheid een 2 de uitkering krijgen. Terwijl ze gebruikmaken van de godsdienstvrijheid hier, wordt in hun eigen land het christelijke erfgoed systematisch verdreven. Moet je je voorstellen wat Turkije zou zeggen als het andersom zou zijn!

Stop ontwikkelingshulp aan de Moslimlanden, dit heeft tot nu toe niks opgeleverd, ze zijn alleen nog erger geworden.
Er is een merkbare toename van aanslagen tegen christenen in moslimlanden; het gaat om opvallende inbreuken op de geloofsvrijheid. De vervolging van andersgelovigen betekent niet meer of niet minder dan een pijnlijke inbreuk op de mensenrechten. het is tijd om te stoppen met ontwikkelingshulp aan staten waar aanslagen en vervolging van christenen geduld worden.
Staten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van minderheden; we moeten blijven druk uitoefenen opdat die staten hun verantwoordelijkheid nemen.  Bijgevolg: geen geld meer voor landen die christenen niet beschermen. Integendeel:juist daar zouden christelijke gemeenschappen of projecten moeten ondersteund worden om een tegengewicht te vormen tegen de onderdrukking en om de mensenrechten te vrijwaren, zoals de bescherming der vrouwen.
Moslimlanden als Mali, Uganda, Soedan, Pakistan, Nigeria, Libië, Egypte, Marokko, Turkije direct aanmoedigen met extra "ontwikkelingshulp" is een verraad. Alle geld verdwijnt in de zaken van moslim bendes die systematisch met het slachting van de andersdenkenden bezig zijn.
isaac () - 03 04 12 - 09:07

De vraag is "Wanneer gaat het westen de islamitische straatterreur aanpakken?".

En wat lees ik; een bijbelverklaring en een tirade over Turkije.

Onder het verkeerde onderwerp geplaats?
H. Hermans () - 03 04 12 - 12:21

Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!


De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van Nederland, groter dan Frankrijk. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht procent per jaar. Ook het Turkse leger is goed bewapend en getraind, gezien de voortdurende bedreigingen in het adres van de landen die Turkse expansiepolitiek willen belemmeren. Europa is zwak en verdeeld. Turkije wordt agressiever, bemoeit zich regelmatig met de internengelegenheden van Nederland. Veel Turkse politici in Nederland worden door de Turkse geheime opgeleid om te infiltreren in de politieke partijen. Turkse overheid, op zijn beurt heeft herhaaldelijk Nederlandse ambassadeur onder druk gezet over de veranderingen betreffende de export van uitkeringen aan Turken die in het buitenland vertoeven. De Turkse regering bemoeit zich hiermee met binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Het gaat hier om Nederlandse uitkeringen! Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Turken zijn nu blij met de Kunduz coalitie die Turkse massa-immigratie en export uitkeringen garandeert.
Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd. Door de oude garde "eigen cultuur" genoemde, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk met de neef en nicht en eerwraak is weer gered.
De Kunduz alliantie wil de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen niet stopzetten. Voor de PVDA, CDA, GL en D66 zijn deze Turken en Marokkanen belangrijker dan de Nederlanders. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!?. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.

Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig "ambtenaar" worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via "positieve discriminatie" voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder.
Turken slikken miljarden in via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende Turken, daar boven op komt nog 2,5 miljard om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Er wordt ook via Malafide bedrijven miljarden belastinggeld naar Turkije doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie en pompen miljarden Euro's naar Turkije. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen.

En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen.
De Kunduz groep zorgt voor deze frauderende massa, zorgt ook dat elk jaar 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers bijkomen, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
Met de Kunduz coalitie worden Probleemsteden groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via "positief discriminatie" voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse "immigranten" colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de etnische verandering enorm gedaald. In sommige wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Moslim kinderen met een slechte familie opvoeding verlagen onderwijs niveau, grote seteden scholen hebben nu een lagere onderwijs niveau dan die van Turkije en Marokko.
Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. In deze crisistijd met de belastinggeld nog meer moskeebezoekers stimuleren is een complot tegen de Utrechtse bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Door de verraderlijke politieke partijen geïnstalleerde duizenden kunstmatige "positief discriminatie ambtenaren" plunderen op hun beurt gemeentekas en trekken ook nog meer Moslims binnen.
Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van 'Turksheid' tot stand te brengen. Assimilatie en 'vernederlandsing' moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.

 
Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.


Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer... Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 - 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. "Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit." CBS.
De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, "hoer", mannen "zieke homo" genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

 
 
Doorgaan is ramp
 
Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo'n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De 'elite 'heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen A'dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke of onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Maar dat kan ook niet meer met de meerderheid die een IQ van ca. 82 heeft, die alleen aan de moskee minaretten kijkt, aan de halal-hypotheek denkt, maagden dromt, met de neef en nichtjes trouwt, bloed spuit op de kinderen om slacht feest te vieren. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
 

Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingsbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.
 
Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
Stem niet op de politici die zo'n verklaring van immigranten niet eisen.
 
De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
 
Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
 
 
De dubbele nationaliteit af te schaffen.
 
Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.
 
Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar "jonge" islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

 
Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen koloniën willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, Moslimlanden verbonden TV schotels, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie meer te belijden.
 
 
Met Vriendelijke Groeten,
 
 
Anti crisis comité 
 
Tessa S., Adriana T., W. Brassy
 
tessa () - 06 06 12 - 16:00

WAT STAAT ER ZOAL IN DE KORAN (geplagieerd van het afschuwelijke Oude en Nieuwe Testament) Wie stigmatiseert en wie is gestigmatiseerd - antoord:
De ongelovigen zijn bedriegers, leugenaars met een ziekte in hun hart, onheilstichters, dwazen, doof, stom en blind, onwetenden,, vervloekten, vijanden, afgodendienaars, onrechtvaardigen, dwalenden, overtreders, boosdoeners, huichelaars, kwaden, pochers en opscheppers, bozen,, leugenaars, onrein, ze zijn vee, dwalenden, achtelozen, ongelovigen zijn erger dan beesten, onruststokers, verliezers, hoogmoedigen, de slechtste der schepselen, schuldigen,, vrienden van Satan, loochenaars, Joden verachte apen, door Allah vervloekt en van wi ehij apen zwijnen, duivelsdienaren heeft gemaakt.
(S. 2:9 of S.2:10) - (S.2:11) -(S. 2:12 of S.2.13) - S. 2:13 of S.214 - S.2:19 – 2:172 – S. 6:40) - (S. 2.68) - (S. 2:89) - (S. 2:99 – 2:99) - (S.2:222), (S. 2:272 - S.3:141) - (S.3.111-S.54:48) - (S. 3:129 - 35:37) - (S.3:168 – S.4:62 – S.4:138 - 57:14) - ((S.3:18) - (S.4.37) - (S.5:102) - S.5:61)(S.6:25 – S.11:28) - (S.6:126) - (S.7:180) - (S. 8.23) - (S.10:41) -(S.10:46) - (S.39:73) - (S.98:7), (S.19:18-55:42-44) - (S.4:77) - (S.68:9) -S.2:66)
O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars (S.9:73).Maar “ongelovigen” doodt ze waar gij hen ook vindt bevelen Allah en zijn profeet. (S. 2:192)S. 4:90). Mohammed heeft gezegd: Geen moslim moet gedood worden voor het doden van een Kafir (ongelovige) – Hadith 9:50 - Sahih Al-Bukhari). Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allan en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (S. 9:29). En zij, die met hem zijn (Mohammad), zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig, onder elkaar. (S.48:30)
O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden (S.9:12).Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijp hen en belegert en loert op hen uit elke hinderlaag. 9.5). De Koran bevestigt dat de moslims de beste zijn, superieur en sterker dan niet-moslims: De moslims zijn volgens de Koran de “beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht” (Koran S,3-110). Zou dan de gelovige gelijk zijn aan hem die ongehoorzaam is? Zij zijn (stellig) niet gelijk. (S.32:19).O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er 20 onder u zijn die stand houden, zullen zij 200 overwinnen en als er 100 uwer zijn zullen zij 1000 der ongelovigen verslaan (S.8:66). O profeet, strijdt tegen de ongelovigen en de huichelaars(S.66:10)
Hij is het die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de “godsdienst der Waarheid”, opdat deze moge zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. (S.61.10).
Vervloekt zijn zij: waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood (S.33:62) Het is toegelaten iemand te doden, die overspel pleegt (Bukhari, 9-83,17). “O Unais! Ga de vrouw van deze man zien en als ze haar overspel opbiecht, “stenig” haar dan. (Zaid ibn Khalid et Abu Huraira, Bukhari XXXVIII 508). Als ongehuwden overspel plegen, geef ze 100 zweepslagen en verban ze. Indien ze getrouwd zijn krijgen ze 100 zweepslagen en worden ze “gestenigd tot de dood” (de Ubada ibn as Samit, Muslim XVII 4191), de Profeet beval een gehuwde man die overspel erkende”te stenigen” (Hadith 2) ( 20.11.2 en een vrouw te stenigen” na haar bevalling, wegens overspel ( Hadith 2008 -islamla.com – La lapidation dans le Coran et dans la sunnah)
Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden (ongelovigen) totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijp en dan en doodt hen waar gij hen ook vindt: en neemt vriend noch helper uit hun midden.(S.4.90). Volg de ongelovigen niet en voer met de Koran een grote strijd tegen hen (S.25.53). Bestrijdt de ongelovigen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt (S. 8:40). Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af (8.13). De (ongelovigen) grijpt hen en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, (Joden en Christenen) die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (9.29) 8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. (S.8.65). O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.(S.9:123)
En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah” (S.5.39).
“Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u (S. 4:102), O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden, zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen, zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen. ( S.3:119), neemt geen vrienden noch helper uit “hun” midden (S.4:90), laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen (S.3:29). Neemt derhalve geen vrienden uit “hun midden”, totdat zij voor de zaak van Allah werken (S.4:90). O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden!
Islam - misogynie


Vrouwen - verbod schoonheid te tonen

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hagen en dat zij haar schoonheidniet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. (S.24.32)
Polygamie
En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste eg, om onrechtvaardigheid te voorkomen (S.4:4) En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen(S,4:26)
Vrouwen onder voogdij van man en tuchtigen
Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij , die gehoorzaam zijn en heimelijk bewqaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtig haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoek geen weg tegen haar. (S, 4:35).En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent. (S.4:15)
De vrouw een seksobject
Uw vrouwen zijn een akker voor u - kopmt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt (S, 2:224)
Vrouwen: Getuigenis helft van de man waard, gebrek aan intelligentie, een plaag
Wegens een defect in haar intelligentie zegt Mohammed, is de getuigenis van een vrouw de helft waard van deze van een man. (S.2.288 - hadith 1.6.301 Bukhari), Mohammed heeft niemand gezien die meer te kort schiet in intelligentie en religie dan de vrouwen (deel 2:541), ja, het merendeel van de bewoners van de hel zijn vrouwen zegt Mohammed (hadith Bukhari vol.4:464 blz.305)), zij mag het huis niet verlaten zonder de toestemming van haar man (S.33.33), de man erft tweemaal zoveel als een vrouw (S.4.11), Mohammed zei: ik heb geen enkele plaag achter mij gelaten, schadelijker voor mannen dan vrouwen. (D. 7:33). Mohammed liet een vrouw stenigen” na haar bevalling, wegens overspel (Hadith 2), een moslima mag alleen een moslim huwen, enz.. "En vrouwen zullen rechten hebben gelijk aan de rechten tegen hen, overeenkomstig met wat billijk is: maar mannen hebben een graad meer dan zij." Surah 2:228 ( Soerat al-bakara:228) Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. (Soera 4:34).
Plas Guillaume - 16 06 13 - 12:53

Wat mij het meest stoort is dat de Islam op zich niet bekritiseert zou mogen worden.
Dat heeft overigen niets met gebrek aan respekt te maken maar met gezond verstand en goed onderzoek naar historische bronnen zonder kwezelige vooroordelen.
De zogenaamde profeet was volgens eigen zeggen (want schrijven kon hij niet) geen profeet en hij heeft ook niets voorspeld.
We mogen niet weten dat het een struikrover was die vrouwen en kinderen verkrachtte of dat door zijn troepen liet doen.
Hij roofde en voerde een tirannenbeleid van angst en verschrikking, moordde honderden mensen en hele dorpen uit.
Eerst mannen en jongens vanaf 13 jaar ten overstaan van vrouwen en dochters om hen daarna massaal te verkrachten als buit.
Zelf zocht hij dan de lekkerste hapjes uit. Hij had ook geen vier maar meer dan 70 vrouwen.
Hij was zelfs in zijn tijd al zo dubbel als je maar bedenken kunt en dat wist zijn familie al die hem erom uitlachte.
De Koran is net zo gedirigeerd als de bijbel met dit verschil dat er geen kop of staart aan zit en het een losse verzameling citaten is die als los zand aan elkaar hangen.
Bovendien is bewezen dat de historie van een aantal teksten beslist niet van de namaakprofeet afkomstig is.
Maar door authentieke teksten stelselmatig te vernietigen wordt bewerkt dat er maar een ware versie zou bestaan.
Het is zelfs een halsmisdrijf om afwijkende teksten waarvan er honderden gevonden zijn te publiceren of zelfs maar te lezen.
Zo kan ik ook een alleenzaligmakende waarheid in elkaar steken.
De aartsvaders van de bijbel deden overigens het zelfde.
De firma list en bedrog was al geen patent van M.
Respect voor een geloof prima, maar dat houdt niet in dat het niet kritisch onder de loep mag worden genomen anders stelt het niet veel voor?
Wij zijn zover gekomen dat de macht van de kerk steen voor steen en met veel bloedige twisten is afgebroken.
Het was hier vroeger ook een religieuze tirannie. Denk maar aan de Heilige Inquisitie.
De Islam leeft nog in de vroege middeleeuwen maar zal toch niet bereiken dat wij straks ook in hoofddoekjes en baarden lopen.
Mijn hemel de idee!
Respect is iets waar een vreemde cultuur blijk van moet geven in een gastland.
Het mag en kan niet dat we straks in een dubbel rechtssysteem moeten leven en overal met twee maten meten om de Moslims tevreden te houden
omdat ze anders hun kromzwaarden trekken. Islam betekent niet een weg van vrede maar Onderwerping en ze gebruiken via arglistigheden de vrijheid binnen ons systeem.
De politieke landverraders verkopen onze vrijheid omdat hun boordje knelt en ze te laf zijn om stelling te nemen.
Je moet immers lijfwachten aanstellen als je hals zichtbaar wordt.
Lekker tolerant zijn ze toch. niet?
De seksuele discriminatie is barbaars te noemen en hoort niet thuis in een westerse cultuur die zich bevrijd heeft van de religieuze terreur.
Of moeten onze schoonheden ook in een zwarte zak over straat of naar het strand?
Ik ben geen racist maar ik stoor mij wel aan het verkwanselen van onze rechten en verworvenheden ten favore van hypocriete kwezels.
God, als die al bestaat, heeft nooit de bedoeling gehad mensen te kleden.
Schoonheid hoef je niet te verbergen want anders heeft die weinig nut.
He kwaad zit in het oog en achter de rits van mannen die hem niet in bedwang kunnen houden.
Dat kon de profeet ook niet en daarom heeft hij een dubbele moraal ingevoerd.
Vrouwen zijn daarbij eigen"dom" en moeten slechts dienen als baarmoeder en afreageerkamertje.
Dat daarmee de helft van het intellectuele potentieel verloren gaat is dubbel triest.
Gelukkig bestaat er hier een stukje gezond feminisme al heeft het ook tot in de 20e eeuw geduurd voor die stem gehoord werd.
Dat hadden we vooral te danken een religieus gekwezel en Augustinus met de "erfzonde" rond de val van Adam en Eva, wat een gel*l.
Je ziet ik ben niet tegen de Islam alleen, maar evengoed tegen Bijbelse misvattingen of welk religieuze of onderdrukkende leer.
Mohammed sanctioneerde het geweld al en het is de Heilige Plicht van ieders Islamiet om de rest van de wereld tot heil van Allah te onderwerpen voor hun "bestwil".
Dat zeiden ze bij de Kruistochten ook is het niet?
De stad Albi werd totaal uitgemoord en een van de pausen zou gezegd hebben "dood hen allen, God zal de Zijnen wel herkennen."
De Tempeliers werden massaal uitgemoord op bevel van de kerk en pas enkele jaren geleden is plots een document "gevonden"
waarin de kerk de Tempeliers absolutie verstrekte kort nadat deze over de kling waren gejaagd.
Daar zullen die doden niet veel aan hebben lijkt mij, maar Rome waste zijn bloedige pootjes in onschuld.

Van mij mag ieder geloven wat hij wil maar ik wil wel de vrijheid er anders over te denken.
Als er geen gezonde discussie meer mogelijk is door zelfcensuur of dichtgeknepen billen en kromzwaarden verliezen we wat we in eeuwen hebben bereikt.
Vrijheid heeft een zeer hoge prijs.
Als het is in die Islamitische culturen zo zaligmakend zou zijn, waarom komen ze dan allemaal hierheen om opnieuw een dictatuur in te stellen?
stardust - 04 10 13 - 18:33

Ah ja, nou M. was wel zo dat hij op hoge leeftijd (bejaarde) een kind huwde en haar al op 9 jarige leeftijd verkrachtte.
Tegen een van zijn trawanten die zich beklaagde over zijn vrouw zei M. nou dan neem je toch net als ik een jong meisje (kind/maagd).
Jeugdprostitutie, ook homoseksueel, pedofilie en het huwen van veel te oude mannen met kinderen is een populair gebruik bij Moslims.
Ze houden zelfs massa huwelijken. Alleen al in Bagdad schijnen al een 50.000 kinderen in de prostitutie te werken.
Wie in het oosten 13 jaar is wordt als volwassen vrouw beschouwd.
Jongetjes overigens ook daarom werden ze als ze al een eerste schaamhaar kregen als man vermoord door die edelmoedige nep-figuur.

Mohammed had de potentie om elke nacht al zijn vrouwen te bevredigen.
Dat waren er niet weinig, iets van 70, nog afgezien wat hij aan slavinnen had en niet te vergeten mannelijk "personeel".
Een Professor heeft duidelijk gemaakt dat zelfs in het Islamitische Walhalla de knapenliefde geoorloofd is.
En dat op basis van authentieke teksten.
Je vraagt je af hoe hij nog op zijn benen kon staan na zo'n nachtje, maar Allah zal zijn nachten wel op magische wijze hebben verlengd met 70.

Een van die middeleeuwse hedendaagse soepjurken Chomeini heeft een boek geschreven conform dus de nep-profeet,
dat het een man die een behoefte heeft geoorloofd is desnoods zijn dochtertje of zoon, of zelfs een dier of de baby te gebruiken om zich te bevredigen,
met de enige restrictie betreffende dat laatste, dat het niet vaginaal mag zijn, maar verder is alles geoorloofd.
Deze kwal staat zelfs op een foto waarop hij met zichtbaar welgevallen een jongetje hartstochtelijk op de mond kust alsof het een hollywood-scene betreft.
Het spijt mij niet in het minst, maar ik kan geen spatje respect opbrengen voor zo'n moraal en al helemaal niet voor de grondlegger ervan.
Het gaat hier helemaal niet om het geloof in een soort oppermacht maar puur om een perverse figuur,
die er ook geen problemen mee had om een vrouw te laten vermoorden omdat ze hem beledigd had,
haar buik open te snijden om het kind eruit te halen (vast een zoon, vrouwen tellen niet mee) en haar daarna rustig te laten creperen.
M prees de man die dat uitgevoerd had.

We kunnen de "profeet" niet eens beledigen omdat hij eenvoudig geen profeet was.
Verder bespiede hij de latrine in de nacht en toen hij een van zijn vrouwen herkende kreeg hij direct inspiratie om in het vervolg zijn vrouwen van top tot teen te laten sluieren zodat alleen hij hun lichaam kon bewonderen.
Wat zoekt een man bij de latrine van vrouwen in de nacht. Dat is toch een voyeur?
Nergens in de Koran is een tekst te vinden die de hoofddoek verplicht. De hoofddoek was een beeld van de welgestelde vrouw. Een statussymbool dus.
Mensen mogen dan respect hebben voor een al of niet fictieve oppermacht, maar de tiran die in Bijbel en Koran beschreven staat komt echt uit dezelfde bronnen.
Het is onbetwistbaar overgenomen uit de bronnen van de bijbel en de fabel dat de Koran al voor de schepping op de hemelse boekenplanken lag klopt niet, want het afgeleide kan nu eenmaal nooit oorsprong zijn, of Augustinus zou gelijk moeten hebben dat God de volgorde der tijden heeft omgekeerd om de ongelovigen te misleiden. Hij ergerde zich namelijk over de overeenkomsten bij de heidenen en de bijbel.
Hij wist als geleerde deksels goed hoe dat kwam.
stardust - 05 10 13 - 18:03

Tjongejonge wat zit die ene Anton hierboven mis zeg met zijn betweterigheid. Een beetje in de trant van een betrapte kleuter die roept "ja maar hun deden het ook".
Gaat ie lopen roeptoeteren tegen christendom en jodendom...en laa thij JUIST de islam weer weg..
jammer want de islam is vanaf dag 1 anti- alles wat anders is en leeft. Daar waar de joden een speciale opdracht krijgen van God en leefregels moeten nastreven, hebben Christenen de zegen via de zonden die Christus Jezus op zich nam verworven.
Naast veel beeldspraak is de essentie van de bijbel heel duidelijk;heb uw naasten lief zoals u ook uzelf lief hebt.
hoe anders de islam , maar meneertje anton , net als alle D66 ontkenners vind het nodig om mensen aan te vallen die melding maken van misstanden door en voor de islam!
De hele wereld huilt;eenzijdig religieus gemotiveerd terrorisme,maar meneertje Anton en Pechtold weten het beter?
Get a life asshole!
kees - 15 10 13 - 16:19

Wie valt er altijd goed willenden aan,
Juist terroristen, Islamieten, en rechtse extremisten.

En holocaust, ook niet bestaan zeker.

De laaste 700 jaar hebben de Christenen en Roomse katholieken,

De Israelies uitgesloten van het Maatschappelijk Leven. met als

gevolg , de vervolging en uitmoording van het Joodse Volk.al die 700 jaar.
Bardt Hoeksma () (URL) - 27 10 13 - 09:58

straattereur ja een probleem en dat dit van moslim jongerren komt ...zijn er wel vaak bij betroken de dialoog aan gaan is cultuur vreemd dus we houden ze toch al de vinger recht in de reet ,,ze zouden eens kunnen gaan zeuren ,, we doen het op hun manier we passen ons ook hier in aan dwz we slaan ze de hersens in pakken gelijk hun hele fam en gaan hierbij ,,rucksichtloos ,, te werk want het praten wat wij doen helpt geen ene moer mischien begrijpen ze het dan wel .
maar dan zijn er wel weer van die geitenwollen sokken gasten of politicie die stemmen willen hebbben die moord en brand schreeuwen HE MENSEN WE PRATEN OVER NEDERLAND ons land en voor iedereen is hier ruimte en ook voor ieder geloof gelukkig wel maar je zult je moeten aanpassen en wil je dit niet of lukt je dit niet ,,OPROTTEN,, paspoort innemen en er uitsodemieterren ook al is het derde generatie en als de fam dit soort gastjes niet in de pas kan laten lopen de hele fam mee wegwezen
hw.koekkoek - 02 11 13 - 21:03

Geachte mensen,
De titel verraad al de eerste denkfout.Straat terreur gerelateerd aan de islam.Straat terreur wordt door zowel autochtonen als allochtonen gedaan,dus afkomst en religie hebben daar weinig mee te maken.In mijn omgeving zijn het vooral,autochtonen die overlast veroorzaken.

Ten tweede,een probleem los je niet op,door het probleem nog groter te maken dan dat het is.Door generalisatie op de verkeerde manier toe te passen,krijg je dit soort onzinnige discussies.

Ten derde.Het niet kunnen integreren en aanpassen,is een dualistisch probleem.Mensen met een andere achtergrond,opvoeding,cultuur en zienswijze kan je en mag je niet van verwachten dat ze per direct zich volledig aanpassen aan de nederlandse samenleving.Het is Nederland geweest die buitenlandse arbeiders in de jaren 70 hier naartoe haalden om het vuile werk op te knappen.Het probleem is precies andersom.Als Nederland bereidt was hun eigen vuile werk op te knappen waren buitenlandse arbeiders primair niet nodig.Het naar binnenlaten van buitenlandse mensen,voor economische doeleinden en belangen,is de ware oorzaak dat mensen zich niet volledig kunnen of willen aanpassen aan een cultuur en maatschappij die voor hun vreemd is laat staan,eerlijk en rechtvaardig.De meeste buitenlandse arbeiders voelen zich gebruikt,misbruikt en keren zich tegen de huidige samenleving als geheel.Dus nu eenzijdig de schuld wederom leggen bij de islam,cultuur en identiteit van mensen die anders zijn dan wij is naar mijn visie oneerlijk,onrechtvaardig en te kort door de bocht.

Als je volledig vrij bent in denken en voelen,zul je een andere cultuur,religie,of identiteit niet kwetsen of hard bekritiseren.Het willen kwetsen en bektritiseren op harde manier is een uiting van je eigen onvrijheid,van het niet kunnen bekritiseren en communiceren op andere manieren die intelligent zijn en emphatisch.Het is het onvermogen opbouwende kritiek te leveren zonder de ander te kwetsen.Dus wederom projecteer je je eigen onvermogen en zie je alleen de fouten van de ander in plaats van je eigen fouten en beperkingen te doorzien.

Problemen oplossen met geweld,onbegrip,en discriminatie heeft nooit de problemen tussen culturen opgelost.Wederom zal de geschiedenis zich herhalen.

Iemand die gelukkig is,met een vaste baan,voldoende welvaart en welzijn zul je niet horen,over dit soort onderwerpen,laat staan een andere cultuur,beschuldigen van geweld en onbegrip waar of niet waar.Mensen die alleen maar bezig zijn met andere mensen en identiteiten zijn zelf ongelukkig,en hebben waarschijnlijk moeten lijden onder de financiele crisis waardoor hun discriminatoire manieren van denken tot leven komen,dan mensen die de crisis niet hebben meegemaakt en gelukkig door het leven gaan.

Het internet is een uitstekend medium om je eigen ongeluk verder te promoten door andere bevolkingsgroepen aan te vallen,terecht of onterecht en daarmee tijdelijk je eigen lijden niet onder ogen zien.
Wat we zien,is dat door de economische crisis mensen steeds meer elkaar beschuldigen terwijl je ook eens zelf in de spiegel mag kijken of je niet sterk aan het overdrijven bent.

De groeten Rob
rob - 08 07 14 - 20:38

Beste Rob,

Alles wat kan leiden tot maatschappelijke problemen moet je benoemen voor je het kan aanpakken. Mijn ervaring is dat praktisch alles wordt benoemd en aangepakt, maar één ding wordt consequent buiten schot gehouden: de islam. De islamitische religie als oorzaak van het onvermogen van vele moslims om te integreren en de open samenleving te accepteren zoals hij is, is het enige wat consequent níet wordt benoemd. Je kan het niet zo gek bedenken of het is wel bedacht als oorzaak van deze problemen, maar alleen als iemand het waagt te zeggen eens naar de religie te kijken is het huis te klein.

Het probleem is dus niet dat er wordt gegeneraliseerd als iemand zegt: kijk nou eens wél naar die religie: het probleem is dat voor de islam consequent de kop in het zand wordt gestoken.

Als Nederland bereidt was hun eigen vuile werk op te knappen

Ahem...Nederlanders zijn wel degelijk bereid hun handen uit de mouwen te steken. Maar dan wel volgens moderne voorwaarden. We doen ons best om fatsoenlijke opleidingen te volgen zodat we niet afhankelijk hoeven te zijn van uitbuiters en geen geestdodend werk hoeven te doen. We pleiten voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke betalingen, en we verzetten ons tegen uitbuiting en zichzelfverrijkende bedrijven.

Dus is het blijkbaar mogelijk dat bedrijven uit de hele wereld ongeschoolde arbeiders hierheen halen die geen problemen hebben met geestdodend werk en die niet zeuren met hun kritische opvattingen, en die het prima vinden te worden onderbetaald en als hond te worden behandeld, omdat het beetje geld dat ze krijgen in hun landen veel meer waard is.

De enige luie Nederlanders zijn degenen die zich makkelijk willen verrijken aan ongeschoolde massa's die zonder morren vuil en geestdodend werk doen. Mijn mening is dat vuil en geestdodend werk moet worden afgeschaft, net als uitbuitende bedrijven en ongeschoolde arbeiders die zorgen dat dom en vernederend werk blijven bestaan. We moeten ons massaal verzetten tegen bestuurders en bedrijven die mensen dwingen zich te vernederen en slechte voorwaarden te accepteren. De mythe van de luie Nederlander is een verzinsel om de emancipatie van het volk weer ongedaan te maken. Ik heb geen gastarbeiders nodig gehad, dat waren de bedrijven en overheden die graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten om hun kapitalen op te kunnen potten ten koste van anderen.

Het willen kwetsen en bektritiseren op harde manier is een uiting van je eigen onvrijheid,

Kritiek afdoen als 'kwetsen' is maar één van de vele manieren om kritici de mond te snoeren. Mijn mening is en blijft dat je álle oorzaken van problemen moet benoemen. Dus ook de islam.

Mensen die alleen maar bezig zijn met andere mensen en identiteiten zijn zelf ongelukkig,en hebben waarschijnlijk moeten lijden onder de financiele crisis waardoor hun discriminatoire manieren van denken tot leven komen,

Er zijn vele problemen in dit land die door van alles worden veroorzaakt, maar er is maar één probleem dat maakt dat er meteen van alles bij wordt gesleept zodra je het noemt. Als iemand betoogt dat neoliberaal beleid of de mondialisering van het bedrijfsleven de oorzaak is van de hoge werkloosheid of de economische crisis gaat toch ook niemand piepen over de islam? Waarom sleept iedereen dan wel al deze zaken erbij zodra iemand islam zegt? Het is voor mij alleen een nieuw voorbeeld dat de islam het enige onderwerp is dat conseqent onbespreekbaar wordt gemaakt, en daarom zeg ik dus dat nu ook eindelijk eens naar de islam moet worden gekeken als oorzaak van specifieke problemen, want door alleen maar Nederlandse racisten, economische crisis of financiële achterstandsituatie te benoemen verandert er niets, zoals steeds weer blijkt. De islam zelf is namelijk een grote oorzaak van problemen.
Els - 08 07 14 - 22:49

Anton & Els jullie zeggen beide zinnige dingen! Mooi hoe jullie eigenlijk elkaar aanvullen. Religion sucks. (punt)
Patric van Beek - 05 10 14 - 18:07

Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak, Syrië, Somalië, Jemen, Turkije, Marokko en Libië tot in onze straten en nog meer Moslims uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, stemrecht en een verblijfsvergunning krijgen, hebben PVDA, D66, CDA en GL openlijk verklaard de islamitische immigratie te steunen!

Politiek maakt dus zich wederom compleet ongeloofwaardig door de nutteloze acties tegen de jihadisten! Hoe meer moslims binnen, hoe meer jihadisten in Nederland! Moslims die haat en nijd verkondigen in de moskee, want die zijn ook een gevaar voor de samenleving. Moskeeën worden gebruikt voor het verspreiden van haat tegen het gastland en de cultuur. Er zijn meer dan 9.000 moskeeën in Nederland en jonge moslims worden opgevoed aan de hand van een strijd tegen de ongelovigen. Wat zij op straks doen is vanuit hun ‘geloof’ gerechtvaardigd. Het is geen jeugdprobleem wat van gisteren is. Het is een oprukkend probleem waar niemand de handen mee aan vuil wil maken.

Diederik Samsom, bezoekt zijn heilige paleis en roept op:’De extremisten misbruiken de islam.’, De islam hoort bij Nederland en is een vredelievende religie’ (Ook de stelling van het CDA en D66). Deze partijen willen de duizenden Mohammed aanhangers die hun partij rijk is niet ontvallen. De explosieve groei van het aantal geïmporteerde werkloze moslims in Nederland is hiervoor tekenend. De kern van Samson’s betoog komt precies neer op wat een jihadistische imam zegt.

Terwijl bijkans de hele redactie van een satirisch blad vermoord was en onschuldige Joden als beesten waren neergeknald, blijft PVDA het schaamteloos opnemen voor de Islam. Hun eerste reactie op de moordpartij was wat de consequenties voor de Islam zouden zijn! Het zijn lafaards, leugenaars en huichelaars.

Dankzij dit soort politici, dreigt in Nederland een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er moslimstrijders actief, imams en andere militanten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Veel jihadisten gebruiken de middelen van de gevestigde politieke partijen en overheids instellingen...Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. 

Huidige leiders hebben zo’n verschrikkelijke angst voor de realiteit van de islam dat ze zelfs het woord ‘islam’ niet in de mond durven nemen! Het bewijs van hun ‘moslimliefde’ was al lang te zien, door het aantal leden uit Moslimorganisaties! Met behulp van massieve druk uit Turkije en Arabische landen via de moskeeën worden veel moslimmilitanten als stemmentrekkers binnengehaald! Dankzij deze politiek in meerderheid, wordt de islamitische gevaar steeds groter in Nederland! 

Moslim gemeenschap is de bondgenoot van de PVDA, CDA, GL en D66!

PVDA en D66 leiders zijn dwaas dat ze in hun eigen sprookjes blijven geloven, niet alleen op economisch- en Europees niveau, maar ook in termen van een religie als de islam. Ze blijven maar doorkletsen over een islam die niet bestaat. 

Er bestaat geen radicale islam, de islam is radicaal, punt. De dwazen van het gehele PVDA en D66 ‘schip’ geloven allemaal dus in fabels, dat is duidelijk. Maar ook CDA!

CDA is een van de hoofdverantwoordelijken van de teloorgang van ons mooie Nederland, eerst 30 miljard halen, stelen, of roven uit het ABP fonds (of hoe je dat ook wilt noemen) van de hardwerkende burger, dan ons mooie landje verkwanselen aan de Moslim Maffia! De hele oude politieke partijen, inclusief CDA, zijn allemaal leugenaars! Het CDA heeft mede met de PvdA en VVD gezorgd voor de massa-immigratie en nu moeten we bang zijn in eigen land. Hele wijken in grote steden zijn niet-Nederlands meer; niet erg als we er iets beters voor terugkregen. Maar wat hebben we gekregen: criminelen, Jodenhaat en terreurdreiging!

Terwijl onze westerse “wereld” verdwijnt, zijn er nog massa’s mensen die hopen, dat er ook nog maar iets kan worden gered. Veel van die islam-zalvers gaan ervan uit dat de islam het uiteindelijk zal gaan winnen, dus beginnen ze maar alvast met heulen en collaboreren teneinde hun eigen hachje veilig te stellen. Met deze houding is er niets nieuw onder de zon, getuige de recente geschiedenis van Nederland.

Straattuig, het dragen van hoofddoeken als tegen vlag, schotelantennes voor de islamitische cultuur, moskee voor jihad, het oproepen tot gebed (propaganda voor jihad), en nu zwaar gewapende jihadisten in onze straten...!
Er is gewoon een groot probleem en dat blijkt maar niet kleiner te willen worden. Moslim probleem of niet, feit is dat deze ‘lieverdjes’ voor een disproportionele gevaar en misbruik van onze sociale voorzieningen, inclusief zorg, zorgen. 

Wat is precies de reden waarom NL in 38 jaar tijd moest worden overspoeld met voornamelijk jihadisten uit achtergestelde moslimlanden?
Ons land heeft nieuwe leiders nodig met een nieuwe visie. De gewone man heeft geen enkel vertrouwen meer in de huidige politiek, waar het beschermen van onze democratie vastloopt onder een smorende deken van politieke correctheid.
  
florac () - 21 01 15 - 11:09

Jakobus 1:12 t/m22
Johannes - 05 06 15 - 21:47

EU leiders versus Islamitische Staat!

Hoe diep kan de EU buigen voor Erdogan en de islam?

Terwijl Turkije een belangrijke onderdeel is van het Syrische burgeroorlog, belonen EU leiders de Turken voor hun open grenzen waardoor tienduizenden islamitische slagers vrijelijk kunnen bewegen!
De idiote leiders van de EU steunen de grootste misdadiger ter wereld op moment en daarmee de IS. Nu wordt gekozen voor een nog grotere schurk. Gisteren heeft Turkije gewonnen hun strijd om Europa die zij al honderden jaren voeren en dat heel makkelijk namelijk door capitulatie van de EU top en hun ja knikkers. Dit is het echte begin van het einde van de EU en Europa. Steek daar geld in en niet in de IS misdaad van Erdogan.

Lid worden bij de EU!
Hoe is mogelijk dat de meest anti Europese fundi's lid willen worden bij de EU? De ontmaskering van Turkije als anti-Westerse extremistische moslimstaat krijgt een extra ontluisterende dimensie
Een land dat Europa wil islamiseren, daar hebben de leiders van Turkije weer geen geheim van gemaakt!
Moslimleider Erdogan roept Turkse vrouwen die in Europa wonen op voor nog meer geboortes, "..we hebben nu overal [bedoelt hij in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen" zegt hij, "net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..". Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!

Erdoğan geeft alle Moslims een Turks paspoort zo dat ze visum vrij naar de EU kunnen reizen!  Deze man die het liefst van Europa het Neo Ottomaanse rijk wil maken met (wapen-/geld-)steun aan jihadisten met hun 5e colonne en paard van Troye. Helaas doen ze in Brussel graag aan zelfvernietiging. Erdogan geeft de nieuwkomers (vluchtelingen) straks Turkse (namaak-)paspoorten en dan kunnen deze zich alsnog vrij door Europa verspreiden. De honderdduizenden Moslims zijn doelbewust naar Europa gestuurd om Europa verder te chanteren. Turkije gebruikt de migrantencrisis als chantage om complete toegang van 80 miljoen Turken naar Europa te realiseren en EU van binnenuit te veroveren...
Een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie via Turkije naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog tientallen miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden en het feit dat ze in EU landen nog steeds simpelweg stemrecht krijgen, wordt EU compleet onbestuurbaar.

Door de intensieve bemoeienis van Turkse islamisten en moslimbroeders vindt er juist meer en meer een bevolkingsverplaatsing! Erdogan verergert het Syrische conflict om de dar-al-garb onder druk te zetten. Zoals in Romeinse tijden wordt voor de verdediging van de grens gebruik gemaakt van barbaren (de turken), die hiervoor rijkelijk beloond worden. Uiteindelijk loopt dat slecht af en lopen die barbaren Europa onder de voet (Constantinopel, 1453). Erdogan wordt met zijn dubbele agenda maar mooi beloond door de EU. Veel goedwillende EU-burgers begrijpen hier terecht niets van en zullen, als dit zo door blijft gaan, massaal de EU de rug toekeren.
De bloeddorstige strijd die Turkije voert tegen Europa is met geen woorden te beschrijven.

Islamitische Staat Turkije!

Bij de uitvoering van zijn plannen voor Syrië zette Erdogan de grenzen van Turkije open voor jihadistische groepen. Daardoor trokken duizenden geradicaliseerde Europeanen naar Syrië om daar IS te vestigen.
Erdogans regime hield ze niet tegen. Ook werden vanuit Turkije wapens, geld en medicijnen vervoerd naar de jihad gebieden. Ook hiertegen trad Erdogan niet op. Vervolgens zette hij de grenzen naar Europa open. De huidige migratiecrisis is daarvan het gevolg.
Nu op de EU-top in Brussel wordt opnieuw met Turkije gepraat over een oplossing voor de migrantencrisis. Met een land die achter de crisis staat!
Daarbij is duidelijk geworden dat de stomme EU leiders en de Turken vrijwel alleen zijn komen te staan met hun eisen om zowel de interne als externe grenzen van Europa open te houden voor miljoenen moslimmigranten, wat volgens Merkel zelfs ‘onze verdomde plicht’ is. Ankara, zoals dit weekend weer eens bleek om iedere oppositie de mond te snoeren, eist in ruil voor een ‘beheersbare’ migrantenstroom naar Europa miljarden euro’s extra, Schengen-toegang voor alle Turken, en een zo spoedig mogelijk lidmaatschap van de EU, waarmee de islamisering van Europa in de allerhoogste versnelling zal worden gezet.
Via verdoezeling van de feiten willen ze Europese bevolking laten overtuigen dat Turkije rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.

De Turkse overheid met de Jihadisten, het ministerie van geloof (diyanet) en de veiligheidsdienst MIT hebben de zaden gezaaid.
De EU is dus compleet doorgeslagen. Ik weet, met dit verdrag blaast de EU zich op. Maar de welvaart prijs die we hiervoor betalen is hoog. EU leiders hebben Europa verkwanseld zonder mandaat van het volk.
Huidige EU leiders prefereren toch dictator Erdogan en zijn gestuurde islamitische uitstoot! Iedereen met gezond boerenverstand - de meeste mensen dus - ziet dat de licht ontvlambare islamist Erdogan de EU in een wurggreep heeft. Miljarden Europese belastingeuro's komen zijn kant op, tachtig miljoen Turken mogen straks visumvrij de EU binnen. En ronduit onverantwoordelijk. Turkije hoort niet in een democratisch Europa. Het fanatieke Turkse streven om er toch deel van uit te maken maakt mij zeer achterdochtig. Waarom trekken onze EU politici zich niets van alle waarschuwingen aan?

Tayyip Erdogan: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldaten.'
En deze EU kiest voor deze dictator!
Erdogan' s turkije voert al een tijd een oorlog tegen het westen een oorlog met wapens van massa immigratie.
Circa 1 miljard moslims kunnen straks niet alleen als migrant maar ook als bezetter binnenkomen via Turkije!...
Iraniërs, pakistanen, turken, Afghanen, Irakezen, Syriërs, Tunesiërs, Marokkanen, Somaliërs, alle Arabieren, willen ze allemaal naar Europa.
Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de EU landen. islamisten gebruiken migrantencrisis om het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks islamitische apartheid organisaties in Europa te versterken.

De Europese overheden blijven naïef dan wel aangestuurd volgens plan de welvaart en cultuur uitverkopen.
Turkije, onder leiding van islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Libische AL- Qaeda, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, haar leider R.T. Erdogan, zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. Erfenis van een Arabische stam die alleen geiten en schappen had: voor de Turken en Arabieren zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk. Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de "islamitische slagerij", alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds niet Moslims in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Autochtonen kunnen verdrijven. Een grote "halal" bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw met een mobiele zoontjes fabriek is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal "te koop" borden staan. Europese volkeren vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder Moslim controle.

Clubjes sadistische moordenaars beginnen uiteindelijk in Europese steden aparte enclaves te stichten! Turken willen hun eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten, de moskee minaret is een duidelijke symbool om daarmee het veroverde gebied te markeren.
Ze zijn al immoreel vanaf het begin, dus is het te verwachten dat ze in niets te vertrouwen zijn.


ISLAMIETEN MET DUBBEL PASPORT!

Islamieten hebben gespeeld en gewonnen. De ongelooflijk naïeve EU heeft blijkbaar niet in de gaten dat de migranten vermoedelijk bij aankomst in Turkije een Turks paspoort zullen krijgen. Dat heeft natuurlijk voordelen: het zijn dan geen asiels meer, maar Turkse islamisten die zich elders in Europa gaan vestigen. Zo kan dictator Erdogan zijn Islamitische volksverhuizing beheersen door ze direct door te sluizen!
We zien nu in de grootsteden hoe de moslims zich op een snelle manier kunnen verdubbelen en een afwijkende meerderheid creëren... De corrupte leiders hebben grote belangen bij deze ontwikkeling! Het is ook maar de vraag wat er eerder komt: economische destructie of een burgeroorlog. EU commissie is een ramp voor onze vrijheid en alle burgers van dit land. Wat een mededogen van EU commissie voor jihad terroristen. Het is een bizarre opvatting. 
De aanhangers van de islam dienen binnen het westen ingedamd te worden, m.a.w. geen uitbreiding van buitenaf en die er zijn kunnen blijven en zich vermenigvuldigen!

Maar corrupte elite wilt alleen nog meer moslims! Deze hele invasie van roofnomaden is gewoon gepland, net als het toetreden van Turken. 
Het is een door Brussel opgelegde culturele moord!
Een echte bestuurder moet in feite roepen: "minder en minder Moslims in Europa". De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen ideologie is overgoten met een godsdienstig sausje – die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

Politici in Europa gebruiken immigratie om het electoraat naar hun hand te zetten en hebben een monsterverbond gesloten met regeringen van Islamitische landen. Het hoge geboortegetal van moslims zal zorgen dat de bevolkingspolitiek voor de corrupte partijen in eerste instantie een bonus afwerpt door ervoor te zorgen dat in veel Europese landen huidige elite altijd de verkiezingen wint. En dan gaan de moslims die procentueel steeds een groter aandeel in het electoraat hebben de overhand krijgen.
De naïeve stupiditeit die hier in Europa uitspreekt is ongelooflijk en misselijkmakend. De grootste misdadigers zijn politici dus! De EU is inmiddels zelf op weg een schurkenstaat te worden. Het wordt de hoogste tijd dat EU leiders direct met de gevolgen van hun wanbeleid wordt geconfronteerd.

Het EU beleid is (alweer) volkomen absurd. Je wilt de buitengrenzen bewaken.. Er is sprake van een Brusselse onwil! In een normale democratie is, in een situatie als deze, waarbij een zo riskante beslissing genomen moet worden, het gebruikelijk en noodzakelijk dat hieromtrent een referendum wordt gehouden.
Bewaak de buitengrenzen al op zee. Alle bootjes meteen terug naar Turkije. Je ziet zoals vele oost blok landen het doen, gewoon hek er om heen en klaar is het. Er komt vrijwel niemand meer binnen. 
EU leiders geven liever miljarden aan een misdadiger als Erdogan. En erger nog alle Turken plus alle andere gelukszoekers veroveren europa zonder wapens te hoeven gebruiken. Dit bewijst ook al meteen dat het gros van de EU elite ook criminelen zijn. Waarom word zonder enig mandaat van de bevolking dit gedaan. Willen de EU elite per se van europa een islamitische staat maken? Het is niet meer te bevatte zoveel onkunde.

8/3/2016, Florac Bosch
florac Bosch () - 09 03 16 - 16:10

Anton Mullink zegt - 17 08 11 - 23:44 ;Als je niet in Christus gelooft, zul je voor eeuwig branden. ...Wat een onzin!
Max () - 28 03 16 - 08:32

Anton Mulink heeft gelijk. Wie niet in Jezus gelooft, moet eeuwig branden in de hel die de mythische goeroe Jezus 15 citeert. Dat noemt men de "liefdevolle Jezus". Deze dictatoriale goeroe zegt in het afschuwelijke immorele Evangelie:
“Doch deze mijne vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood.(Lukas 19,27). En dit gezegd hebben, reisde Hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem. (Lukas 19,27-28)
De drie pseudo-heilige boeken van de 3 monotheïsme(n) (Bijbel - O en N testament (Evangelie), enz.) en de Koran zijn criminogene en immorele boeken, volledig strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De drie goden in deze heilige boeken bevelen de "ongelovigen te doden en de gelovige van de ene godsdienst (sekte) is een ongelovige voor de andere godsdienst "sekte". Als men doet wat deze 3 mythische goden bevelen, overleeft er niemand op deze planeet.
God in de immorele Bijbel (O.T) beveelt de dood in minstens 15 overtredingen:. Deze omvatten het een koppige en opstandige zoon te zijn (Deuteronomius 21:18-21), het slaan of schelden op zijn vader of moeder (Exodus 21:17, Leviticus 20:8), ontheiliging van de Sabbath (Exodus 31:14), een vrouw te zijn die niet kan bewijzen maagd te zijn voorafgaand aan het huwelijk (Deuteronomium 22:20-21), een vrouw te zijn die niet luid genoeg protesteerde toen ze verkracht werd (Deuteronomius 22:23-24), godslasteraar te zijn (Leviticus 24:16), overspelig te zijn (Leviticus 20:10-12), andere goden te aanbidden (Deuteronomium 13:6-9), of homoseksueel te zijn (Leviticus 20:13) enz. Gods bevel: doden, meestal door seniging.
De Zoon van God is niet beter dan zijn Vader: Jezus zegt dat geen jota van de Wet (Oude testament- Thora ) mag gewijzigd worden, hij bevestigt dat hij ook deze moordlust van zijn Vader niet wil afschaffen, hij kan dit trouwens niet vermits zijn Vader groter is dan Hij volgens het Evangelie. Hij is zo immoreel als zijn Vader en wil ons gebruiken als "brandhout" in de hel.
Blijft over de immorele en criminogene Koran, waarin Allah en zijn Profeet de "ongelovigen", de Joden en de Christenen beschimpen, verguizen op elke bladzijde en herhaaldelijk beveelt ze te doden. De Koran is een monument van haat tegen de ongelovigen van de 1ste bladzijde tot de laatste, en "ongelovigen" zijn volgens de Koran "openlijke vijanden met wie men niet mag bevriend" zijn. De Koran verwerpt totaal vriendschap met ongelovigen en belet daardoor "integratie" en dan beweert men dat het wij het zijn die moslims verwerpen. Wij verwerpen de moslims niet, maar wij kunnen geen Koran aanvaarden die ons verwerpt en ons wil doden. Het probleem is dus niet de moslim als dusdanig, maar de Koranideologie waarmee meer en meer moslims worden fundamentalistisch geïndoctrineerd, op internet, door salafisten, wahhabisten, enz. Waarom verwerpen de moslims niet al die haatdragende Koranverzen tegen de ongelovigen die immoreel en criminogeen zijn?
Conclusie de 3 heilige boeken waarvan gewag, bevatten "niets" heilig, maar zijn uiterst immoreel en criminogeen en geen enkele ideologie heeft zoveel miljoenen doden veroorzaakt dan de godsdienstideologie: "moorden in naam van de onbestaande goden". Er bestaat geen enkele menselijke godsdienst (sekte), groot of klein. Een sekte die erkend wordt blijft een sekte, maar krijgt de naam van "godsdienst". De katholieke kerk heeft 16 eeuwen onschuldige mensen vervolgd, gemarteld, hun eigendommen in beslag genomen om zich te verrijken, eeuwen Inquisitie (vrouwen en mannen levend op de brandstapel, het was voldoende te zeggen dat is een ketter, dat is een heks), geen enkele godsdienst deugt. Lees op internet "Geen paus die deugde" (nrc. boeken)

guillaume plas - 28 03 16 - 09:33

De EU commissie is een dictatoriale organisatie die het volk manipuleert en bedriegt!


Turkije is helemaal niet rijp geworden voor de visumvrijheid... Met dit bedrog en manipulatie wordt bendeleider Erdogan verholpen!
EU is s een ongekozen regime, een boevenbende die namens 400 miljoen mensen dicteert!!

Turkije ging laatste tijd nog harder achteruit... In Turkije gelden mensenrechten alleen voor de Moslims en de persvrijheid bestaat niet meer!
Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden afgeslacht!
Turkije is de oorzaak van de vluchtelingen probleem en is momenteel nog erger geworden, want hebben ze ook Miljoenen Koerden migrant gemaakt!!

Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling! Corrupte commissie leden van EU blijven de feiten te verdoezelen! Turkije is het grootste gevaar voor de Europeanen, het kan zich niet ontdoen van het regime dat het zelf gekozen heeft.
Turkije was al vanaf begin betrokken geweest bij de Syrische burgeroorlog! Turkse militaire eenheden vechten aan de kant van Jihadisten van Al Nusra en andere terroristische organisaties!
Bijna alle jihadisten gaan en komen via Turkije. Alle Jihadistische organisaties krijgen hulp van Turkije!!
Terwijl huidige Turkije de echte oorzaak van de vluchtelingen probleem is, blijft de EU ons verraden door de macht van het regime te steunen!
Hierbij maakt EU commissie de weg vrij voor 2.5 miljoen Syrische+80 Miljoen Turken en 500 miljoen afwachtende Moslims van hele regio... Moslims komen met honderdenduizenden; ze gaan met tientallen terug, dit is een bedrog van EU. Stop onmiddellijk met die deal.

Terwijl Turkije bezig is een nieuw soort Ottomaans Rijk aan het opzetten met Islamisering in Europa, gaan EU leiders op 4 mei eigen bevolking opnieuw manipuleren dat Turkije goed doet en willen de handhaving van de visum voorwaarden aan Turkije forceren!

Top bestuurders, zakkenvullers noemen ze zich zelf !

Door deze dictatoriale bewind en ondemocratisch leiderschap in de EU, kan Turkije nu nog sneller Islamiseren..

Terwijl de Turken en Marokkanen van de 3e en 4e generatie nog extremer aan het geworden zijn, lokt EU kliek nog meer Turken uit!

Nu al dreigementen dat er massaal Turkse asielaanvragen deze kant op komen als het visumvrij reizen er niet komt. Beseffen deze mensen wel dat na het verlopen van het visum je hier illegaal bent? Het aantal illegale Turken zal dus drastisch stijgen.
Geen nood, van uitzetten komt onder het huidige politieke klimaat niets terecht. Per saldo zal het aantal Turken dat de Turkse heilstaat ontvlucht dus toenemen.UITLOKKING VAN HONDERDEN MILJOENEN MOSLIMS NAAR EUROPA!Terwijl de grote meerderheid van de Moslimjeugd zich verbonden voelt met IS, Al Qaeda, Marokkaanse en Turkse anti- democratische machthebbers, gaan EU leiders Europa aantrekkelijker maken voor 80 Miljoen Turken en circa 500 honderd miljoen Pakistaanse en Arabische Moslims die ook via Turkije willen reizen..

Moslimjongeren in Europa worden steeds militanter en voelen zich als nieuwe bezetters! Ze bedreigen alles die tegen de Islamitische invasie is!

EU commissie wilt graag de visum plicht naar de Turken afschaffen. Iedereen weet wat voor puinhoop dat gaat geven. Meer dan 500 miljoen moslims uit de regio krijgen ook een kans voor de jihad!

Helaas zitten we met een rare kliek opgescheept dat alleen opkomt voor de Moslims, waardoor gewone burger zichzelf maar moet redden. En in Europa zitten er nog veel meer die zichzelf maar moeten zien te redden.

TURKIJE WILT ISLAMITISCHE MEERDERHEID IN EU LANDEN.


Turkije heeft een gevaarlijke infrastructuur en een contra Europese maatschappij gecreëerd binnen Europa.

Turken streven naar de parallelle enclaves in EU landen en nu willen ze graag dat hun enclaves uitgebreid worden via nieuwe instroom. Daarom vragen ze eerst een visum vrijheid, terwijl meer geld vragen meest logische stap was!!!

De lange arm van Turkije is een gevaarlijke fenomeen geworden.

Erdogan wilt dubbel paspoort, EU maakt meteen een wet voor hem. Erdogan wilt visum vrijheid, EU gaat ten koste van alles dit regelen voor hem!


Zodra het visumvrij reizen voor Turkije ingaat, krijgt het westen een tsunami van moslims. Salafisten dictator Erdogan en zijn drugs-mensensmokkel maffia stuurt alle jihadisten naar EU landen.
De absurditeit is, dat als de vrijstelling van visumplicht er komt, er juist miljoenen Moslims vanuit Turkije zelf bij zullen komen. Een inhouding is slechts een onderwerping aan het dictatoriale bewind in Turkije. Deze echter kan niet ongestraft blijven in Brussel.


EU Commissie is een grote ramp voor Europa!

De grootste corruptie ter wereld, een ongekozen dictatuur, administratie kantoor voor de Olie Salafisten zit in Brussel!
Tientallen miljoenen pompt de EU in allerlei propagandamachines. Ze willen EU+Turkije deal te laten slikken. Het is werkelijk waar ongelooflijk schandalig. Europese volkeren moeten eerst de grootste bedrog ter wereld ontmaskeren...


DE EU FINANCIERT RADICALE ISLAM IN EUROPA. ONDER DE NAAM VAN GEMATIGDE ISLAM, BEVORDERT MEN IN FEITE SALAFISME EN JIHADISME!


Salafisten worden op alle terreinen gesteund in Europa! Zelfs na de aanslagen van Parijs en Brussel, worden er eerst de moskeen en islamscholen in bescherming genomen, terwijl overal op de straten de jihadisten nog aan het schieten waren!!


Zoals het lijkt hebben de leiders van de EU zich al voor de volle 100% overgeleverd aan de bevordering en verbreiding van de Salafisme binnen EU grenzen..
Sunnitisce radicale islam, Salafism en Jihadism die vorm van de islamitische heilige oorlog die de andersdenkenden op de hele Europa wil vernietigen, wordt gefinancierd door de EU leiders!
Het is dus geen wonder dat deze commissie Turken helpt voor hun massale uittocht naar Europa!!

Europese volkeren hebben nu feitelijk nep en marionettenregeringen, omdat 90% van wat in het parlement behandeld wordt uit Brussel komt. Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een niet-gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot staat.
Een systeem van afhankelijkheid, collaboratie en corruptie. Allemaal omdat de droom van de kaste der politici over een Islamitische Europa om moet worden gezet in werkelijkheid.

Maar het gewone volk valt door de ingewikkelde materie en angsthazerij makkelijker voor de laaghartige zwaar gesubsidieerde pro-Islam propaganda, Brussel wordt daardoor gesteund door de Moslimlanden.

Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling!


TURKIJE GAAT NOG MEER ACHTERUIT!

Turkije bestrijd nu alle westerse normen en waarden en zakt steeds verder naar de middeleeuwse barbarij!
Turkije heeft zich in de laatste dagen nog sterker gemaakt voor de Islamitische barbarij! Islamitische Turken hebben juist nu nog meer journalisten gearresteerd, pers en de oppositie wordt nog meer onderdrukt!

Massale knokpartij in Turkse parlement, Koerdische HDP leden worden bijna gelyncht door de Salafisten van Erdogan partij!!
Koerden worden van alle kanten aangevallen en EU zegt dat deze Turkije aan de voorwaarden voldoet!! Turkije gaat juist nu nog harder achteruit! Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden vermoordt! Binnen laatste 4 maanden zijn er meer dan de 75 000 Duizenden Koerden gearresteerd, bijna 1.6 Miljoen Koerden worden vanuit hun woongebied verbannen en als nieuwe migrant, klaar gezet voor de Europa!

Hoe is het mogelijk dat EU commissie juist nu deze Turkije compleet rijp verklaart voor de EU lidmaatschap!

EU commissie is een grote leugenaar!

Terwijl grote meerderheid van Europese volkeren (als voorbeeld; Hongarije 94% tegen, Kroatië 83%, Polen 81% tegen enz...) tegen de visa vrijheid voor Turken is, gaat EU commissie beweren dat Turkije rijp is en aan alle voorwaarden voldoet!

Dit is weer een EU staatsgreep!

De EU is een pro Islamitische organisatie die het volk manipuleert en bedriegt voor hun eigen doeleinden, namelijk meer macht via Islamitische verbreiding over de rug van het volk en hun land.Wordt wakker. Sta op!
florac Bosch () - 04 05 16 - 09:19

Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.


Islamitische immigratie gaat onverminderd door! Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking!

Exponentiële groei, overbevolking in Moslimlanden en de gevolgen.

Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

DEZE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen...Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
In huidige situatie passen de Moslims niet meer restricties en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen...

Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc... Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam... Europa is nu al overbevolkt. De komst van miljoenen moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.
Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.
Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed...!
De islamitische expansie is een feit. Ze wordt door de goddelijke hand gestuurd. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren.

EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van de barbarse Islam zelf. Overbevolking en structurele verplaatsing van de uitstoot is goed geregeld met de Islamitische regelgeving! Moslims volgen de wetten van Islam en de jihad oorloggen zijn dus onvermijdelijk!

De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingsproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.
florac Bosch () - 24 06 16 - 15:49

guillaume plas - 28 03 16 - 09:33:Jammer dat je reageert op een onderwerp waar je geen kaas van hebt gegeten....De islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament/de Bijbel.Jezus Christus opdraagt zijn zwaard weg te doen.Hij leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde...De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de expansionistische en imperialistische ISLAM een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de ISLAM richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag...De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar…..In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd.Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat warenTegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus...De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn!De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving….Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd…DUIDELIJK?...LANG LEVE DE CHRISTELIJKE EUROPA!
Max () - 20 10 17 - 20:23

Ook nu weer wat aan de late kant (ik heb deze webstek pas onlangs gevonden) maar toch, het onderwerp is nog steeds actueel.
Er is straatterreur. Die moet aangepakt worden. Dat is een waarheid als een koe. Dat veel van deze kleine straatterroristjes (maar niet alle) Marokkaanse jongeren zijn die zichzelf moslim noemen klopt ook.
Maar die ‘islamitisch’ noemen is een misverstand. Het probleem ligt dieper. Het is een maatschappelijk probleem. Een probleem van uitsluiting en vluchten naar de veiligheid van de eigen groep. Ik ken het. ik heb er zelf vrij veel ervaring mee, hoewel ik geen moslim ben.

Zoals ik in mijn introductie al gemeld heb, ben ik geboren in het toenmalige Nederlands Indië. Ik ben een halfbloed met vrij veel Aziatisch (Armeens-Javaans en mogelijk nog ander) bloed in de aderen, een ‘Indo’ zogezegd.
Met mijn donkere uiterlijk ­vroeger werd ik wel voor een Turk aangezien­ en mijn exotische naam (en mijn onkerkelijkheid) heb ik altijd aan de rand van de groep verkeerd. In een school vol gereformeerde vissers-en ambtenarenkinderen, op een dorp vol met katholieke tuinderskinderen hoorde ik er nooit echt bij. Als ik al mee mocht doen was het aan de rand van de groep. Dat is een eenzaam gevoel voor een kind.
Ik zal maar niet uitweiden over de kille ontvangst die ons toen wij in 1950 als ‘repatrianten’ ­zeg maar gerust vluchtelingen­ ten deel viel. Jaren van opvanghuizen, pensions, logeeradressen voordat we een eigen woning toegewezen kregen. Jaren van wanhopig solliciteren voor mijn vader, een in Leiden afgestudeerd jurist in Nederlandse overheidsdienst in Indië.
Ook later, toen ik mijn hbo-opleiding voltooid had ­als een van de besten van mijn jaar­ ervoer ik mijn uitzonderingspositie: mijn afkomst was door sommige leden van mijn latere schoonfamilie een reden mij af te wijzen. Mijn sollicitatiebrieven werden ongelezen weggelegd. Ik werd slachtoffer van etnisch profileren. En toen ik uiteindelijk werk gevonden had verkeerde ik nog erg lang aan de rand van de groep en had ik veel moeite mijn kwaliteiten te bewijzen.
Ik wil dit geen racisme noemen. Het is natuurlijk wel discriminatie, maar voor mij is het niet meer dan dom vooroordeel dat meer zegt over de kwaliteiten van de ander dan die van mezelf.
Maar ik heb geluk gehad. De groep waarop ik eventueel zou kunnen terugvallen was heel heterogeen en meestal ver weg (geografisch gezien). Ik heb van het nadeel een voordeel gemaakt. Ik ben een eenling. Ik leef mijn eigen leven. Ik hoor bij geen enkele groep, dus bij alle groepen. Ik ben lid van de Nederlandse samenleving met slimme mensen die mij accepteren zoals ik ben en domme mensen die vooroordelen koesteren en die ik mijd als ik ze herken.

Maar niet iedereen is hiertoe in staat.
Houd er rekening mee dat de eerste generaties Turken en Marokkanen die naar ons land kwamen uit de onderste regionen van hun eigen samenleving kwamen. Onderontwikkeld en onwetend. Zij kwamen in een volslagen andere, vreemde, soms beangstigende wereld terecht. Er moest een enorme inhaalslag gemaakt worden tegen alle vooroordelen, alle discriminatie in. Hoe makkelijk is dan niet de vlucht terug naar het enige bekende houvast: de eigen groep en het eigen geloof.
En nooit, tot op de dag van vandaag heeft de Nederlandse samenleving enige empathie, begrip of consideratie getoond. Wel vooroordeel, wel etnisch profileren, wel minachting en religieus geïnspireerde vijandschap.
Is het gek dat de wat minder slimme, sterke en veerkrachtige leden van deze groepen in opstand komen? Het etnisch-religieuze profiel dat wij ze hebben opgeplakt als geuzennaam en harnas gebruiken en zich gedragen zoals wij in ons bevooroordeelde denken van ze verwachten?
Het mag wat mij betreft een wonder heten dat er allochtonen zijn zijn die tegen deze stroom in kans zien een plaats in deze samenleving te veroveren.

Natuurlijk moeten die Marokkaanse etterjes aangepakt worden. zij zijn crimineel en berokkenen de samenleving veel schade. Maar er moet ook begrip zijn voor hun houding en de bereidheid ze een nieuwe kans te geven in een samenleving zonder vooroordelen. Zonder etnisch profileren, zonder uitsluiting.
De samenleving, wij allemaal, individuele personen, opiniemakers, bedrijven, de media, instituties, politici, overheden, wij allemaal moeten onszelf en elkaar eens diep in de ogen kijken en ons afvragen: “Hoe bevooroordeeld ben ik? Hoe bevooroordeeld ben jij? En wat doen we er aan?
Pas dan kunnen we de eerste stap zetten naar een werkelijke oplossing van dit probleem.
Edward Apcar () - 03 02 19 - 14:17

@Anton- 27 08 11 - 21:08:Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serven wraak namen voor het feit, dat eerder meer dan duizend van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen dan uitsluitend een zeer eenzijdige versie te horen, een waarbij moslims schijnbaar uitsluitend weerloze slachtoffers mogen zijn, en de (christelijke) Serviërs enkel wrede daders, zoals ook in de rechtbank in Den Haag weer gebeurde?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen –zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica-, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht...

Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien. (Er zijn documenten en video’s die dit bewijzen). Honderdtweeënveertig Servische dorpen werden vernietigd, de inwoners verbannen en hun huizen verbrand. Er werd melding gemaakt van veel onthoofdingen en van besnijdenis van pasgeboren jongetjes.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad...De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN!En volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven. De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!. …

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers.De moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide, waarbij ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood....
Max (URL) - 14 09 19 - 16:04


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu