atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40608) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16775) Atheïstische Beweging
3. (15911) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12476) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12112) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12014) Over bidden en de dood
8. (9922) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Creationistische toepassing tweede hoofdwet thermodynamica weerlegd

Donderdag 16 December 2010 at 01:18 am - Categorie: wetenschap


Bekijk deel 1 en deel 2 op Youtube.

Amazing Meetings zijn bijeenkomsten die worden georganiseerd door de James Randi Educational Foundation, dat zich richt tegen het bovennatuurlijke. Tijdens de meetings komen skeptici bijeen om door lezingen, demonstraties en workshops pseudowetenschap en paranormaal bedrog bloot te leggen. Hier wordt een lezing uit 2004 van stal gehaald waarin de chemicus Matthew Morgan uitlegt dat de tweede hoofdwet van de Thermodynamica door creationisten verkeerd wordt gebruikt om te betogen dat er geen evolutie kan hebben plaatsgevonden. Zijn doel: mensen beter bekend te maken met deze wet, zodat ze de foute redeneringen van creationisten kunnen weerleggen.

Matt Morgan: Mijn eerste ervaring met het debat tussen de evolutie en creationisme had ik op de universiteit. Ik ging naar een conferentie met een creationist en een wetenschapper. In die tijd was ik erg naïef. Ik was niet op de hoogte van dit debat. Ik vond het wel opmerkelijk dat de presentatie werd gehouden in een kerk. De presentatie was een halve mijl van de universiteit. De universiteit organiseerde dit soort seminars voortdurend, en vele verschillende departementen zouden een evenement als dit sponsoren.
Tijdens de conferentie hoorde ik alle creationistische argumenten waar ik eerder over gelezen had. De man droeg een hoge kraag en een gehoornde bril en had een hele diepe stem. Hij kwam heel gezaghebbend over. Hij sprak over apen achter een typemachine, en ik dacht, dat lijkt niet te kloppen, maar ik ben geen statisticus, dus ik zal hem het voordeel van de twijfel geven. Toen sprak hij over gaten in het fossielenbestand, en ik dacht, dat klinkt ook niet goed, maar ik ben geen archeoloog, en ik neem aan dat de man weet waarover hij het heeft. En toen begon hij te praten over de tweede wet van de thermodynamica, en toen dacht ik, wacht even, hier heb ik verstand van, en deze man zit ernaast! Lees verder

Science Allah Carte: islamitische wetenschap

Woensdag 15 December 2010 at 4:57 pm - Categorie: wetenschap Islamitische wetenschap? Op het eerste gezicht lijkt dit net zo slecht bij elkaar te passen als Christelijke natuurkunde of joodse oceanografie. Maar is het mogelijk dat de islam een uitzondering vormt? Een populair element in dit kader was altijd de genoemde reeks historische prestaties van de islamitische wetenschap. Toen Ziauddin Sardar zijn gedachten over dit onderwerp publiceerde in de New Scientist, bijna een kwart eeuw geleden, kreeg zijn artikel niet de titel Can science come to islam?, maar Can science come back to islam?In de woorden van F.R. Rosenthal (The classical Heritage of islam): 'Islamitisch rationeel onderzoek is geheel afhankelijk van de klassieke oudheid... de islamitische beschaving zoals wij die kennen zou zonder de Griekse erfenis gewoon niet hebben bestaan'.

Ibn Warraq, schrijver van Why I am not a muslim, maakt duidelijk: "Islamitische wetenschap was gebaseerd op het werk van de oude Grieken, en de moslims waren belangrijk als de doorgevers van de Griekse (en Hindu) kennis die anders misschien verloren was gegaan' (Aristoteles, Plato, Galenus, Hippocrates, Archimedes, Euclides, Ptolomeus). En zelfs, 'de meeste vertalers ervan waren Christenen." Lees verder

Creationistische retoriek onder de loep

Donderdag 29 Januari 2009 at 01:12 am - Categorie: wetenschap


12th Foundational Falsehood of Creationism. Creationistische methode onder de loep.

De strategie waarmee creationisten hun visie aan de man brengen berust in essentie op drie soorten argumenten, die makkelijk zijn door te prikken als je ze herkent: 1) retorische argumentatie die geen feitelijke basis heeeft (type I), 2) het verdraaien of ontkennen van wetenschappelijke feiten (type II), 3) een wetenschappelijke status van het creationisme suggereren (type III). Omdat in het darwinjaar flink veel aandacht lijkt te worden besteed aan het creationisme, is het een goed idee dit te demonstreren aan de hand van het gesprek met de creationistische catastrofist, geoloog en bioloog Tom Zoutewelle tijdens de uitzending waarmee Andries Knevel het darwinjaar bij de EO opende.
De evolutieleer verklaart het bestaan van de soorten vanuit de werking van de natuur zelf; volgens creationistische opvattingen wordt de evolutie gestuurd door een onzichtbare hand. De evolutieleer baseert zich daarbij op tastbare biologische feiten en fossiele vondsten, terwijl theorieën die stellen dat de hand van god schuilt in het bestaan van het leven het volledig moeten doen met retorische argumenten. Dit zijn bewijzen die hun kracht ontlenen aan de welsprekendheid van de brenger van de boodschap, zonder hiervoor tastbaar bewijs te leveren. Lees verder

Al Razi, een vrijdenker uit de begintijd van de islam

Woensdag 03 December 2008 at 8:26 pm - Categorie: wetenschap De grootste vrijdenker van de hele islam was misschien Abu Bakr Muhammad b. Zakariya al-Razi (865-952), in het middeleeuwse Europa bekend als Rhazes (ook Razis of Chaucer), waar zijn prestige en autoriteit tot aan de 17e eeuw onaangetast bleef. Meyerhof noemt hem ook de 'grootste arts van de islamitische wereld en een van de grootste artsen aller tijden'; terwijl hij voor Gabrieli de grootste rationalistische 'agnost' van de middeleeuwen was, zowel in Europa als in het oosten. Al-Razi kwam oorspronkelijk uit Rayy (bij Teheran), waar hij wiskunde, filosofie, astronomie, literatuur en misschien ook alchemie studeerde. Het is mogelijk dat Al- Razi studeerde bij een vage figuur, de vrijdenker Eranshahri, die, volgens al-Biruni, 'in geen enkele van de op dat moment bestaande godsdiensten geloofde, maar hij was de enige die geloofde in een godsdienst die hij zelf had verzonnen, en die hij probeerde te verspreiden.' Eranshahri zou op deze manier invloed hebben uitgeoefend op al-Razi's soortgelijke afwijzing, zoals we zullen zien, van alle godsdiensten. In Bagdad studeerde al-Razi medicijnen. Bagdad was in deze tijd een belangrijk centrum van geleerdheid, en al-Razi had toegang tot bibliotheken en goed uitgeruste ziekenhuizen, waarvan hij er later een zou leiden. Lees verder

Jill Bolte Taylor over de hersenhelften en persoonlijkheid

Zaterdag 26 Juli 2008 at 9:01 pm - Categorie: wetenschap


Bekijk de lezing op Youtube

Onverwacht inzicht
Onverwacht inzicht
Jill Bolte Taylor
Bestel bij bol.com



Jill Bolte Taylor is een neuroanatomiste die zelf getroffen werd door een hersenbloeding. Zij legde tijdens een TED-lezing uit hoe onze hersens de werkelijkheid interpreteren aan de hand van haar eigen ervaringen toen haar linkerhersenhelft door een bloeding geleidelijk werd uitgeschakeld.

JBT. Ik begon met hersenonderzoek omdat ik een broer heb die aan schizofrenie lijdt. Als zus en later als wetenschapper wilde ik begrijpen waarom ik mijn dromen aan de werkelijkheid kan verbinden en ervoor kan zorgen dat ze uitkomen. Wat is er met mijn broer en schizofrenie dat hij zijn dromen niet kan verbinden aan een algemene en gedeelde raliteit, waardoor ze in plaats hiervan veranderen in bedrog? Lees verder

Religie ontstaat in ons brein

Dinsdag 18 December 2007 at 3:37 pm - Categorie: wetenschap In de Trouw een artikel over de 'neurotheologie', een tak van de wetenschap die zich bezighoudt met het lokaliseren van gebieden in de hersens die betrokken zijn bij fysieke sensaties die de betrokken personen ervaren als 'goddelijke ervaring'. Bij het ontstaan van zulke ervaringen kan een rol worden gespeeld door o.a. de verschillende gebieden in de hersenen, de overdracht van signalen, de werkzaamheid van bepaalde stoffen, maar ook de manier waarop mensen deze ervaringen interpreteren.
De psychiater Herman M. van Praag vraagt zich af of de manier waarop ons brein werkt de enige oorzaak is van religie. Is er helemaal geen god nodig voor een goddelijke ervaring?

Volgens Van Praag is het gegeven dat goddelijke ervaringen kunnen worden opgewekt door het stimuleren van bepaalde gebieden in de hersens nog geen bewijs dat er helemaal geen goden aan te pas komen. Hij begint met het definiëren van religie en spiritualiteit als een geloof in hogere, bovennatuurlijke machten, die invloed kunnen uitoefenen op de wereld als geheel en op het leven van het individu. Hij voegt hieraan toe dat deze begrippen, vooral wat betreft het spirituele, vaag en ongestructureerd zijn. Dit besef is misschien wel nodig om de onconcrete sensatie die mensen soms als 'goddelijk' benoemen toch een goddelijke herkomst te kunnen geven. In werkelijkheid is het eerder zo dat er noch over de goden noch over het spirituele vanuit religieuze hoek ooit een duidelijke definitie is gegeven die ondubbelzinnig en onweerlegbaar duidelijk maakt waar het over gaat. Juist hierdoor ontglippen het goddelijke en bovennatuurlijke elke wetenschappelijke verificatiemogelijkheid. Lees verder

Jelle Reumer in Kenniscafé: geloof is angstloslatingsangst

Dinsdag 23 Oktober 2007 at 8:30 pm - Categorie: wetenschap Het debat over geloof en wetenschap tussen Cees Dekker en Frans Saris werd ingeleid met een column door Jelle Reumer .
Deze column werd gepubliceerd in de Volkskrant.

‘Wat fijn dat er boekhandels zijn. Ze geven richting en sturing aan ons leven. Afgelopen week heb ik een bezoek gebracht aan de grootste boekhandel van mijn woonplaats Rotterdam, teneinde een exempaar aan te schaffen van het nieuwste boek van Cees Dekker cum suis, ‘Omhoog kijken in platland’. Gewoontegetrouw begeef ik mij dan naar de afdeling wetenschap. ‘Exact’ noemen ze dat bij Selexyz. Dat lijkt een voor de hand liggende plek om dit boek te zoeken, tenslotte zijn twaalf van de twintig contribuanten hoogleraar, daarnaast zijn er nog zes gepromoveerd en er zitten de nodige natuurkundigen en biologen tussen. Bij ‘Exact’ bleek echter geen stapeltje Dekker et al. te vinden, niet op de tafels met recente uitgaven, niet in de boekenkasten zelf, noch in de ervoor liggende selectie. Nog een keer gezocht, tenslotte is de mens een feilbaar wezen. Geen resultaat. Dan maar een medewerker aan de informatiebalie geraadpleegd. “Dekker?” “Ja, die van het intelligent design.” “Oh, die. Heeft die een nieuw boek?” Het bleek inderdaad binnen te zijn. “Hmm, ja, die is wel binnen zie ik. Moet bij theologie en filosofie liggen, ga daar maar heen.” Lees verder

Geloof of wetenschap - Cees Dekker vs Frans Saris

Donderdag 11 Oktober 2007 at 5:49 pm - Categorie: wetenschap

Cees Dekker
Cees Dekker

Frans Saris
Frans Saris

Onder de titel Geloof of wetenschap vond op 10 oktober in Café Hofman in Utrecht een debat plaats tussen Cees Dekker en Frans Saris. Het debat droeg als titel Geloof of wetenschap. Twee wetenschappers verdedigden hun standpunt over de vraag of wetenschap en geloof met elkaar te vereniging zijn of elkaar juist uitsluiten. De natuurkundige Frans Saris was tot voor kort als decaan verbonden aan de beta-faculteit voor Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Leiden. Zijn boek Waartoe Wetenschap verscheen bij zijn afscheid in augustus. Cees Dekker is hoogleraar biofysica aan de Technische Universiteit van Delft, tegenwoordig ook universiteitshoogleraar. Lees verder

Carl Sagan oorsprong van het universum deel 1

Donderdag 27 September 2007 at 11:42 pm - Categorie: wetenschap Vertaling van de begeleidende tekst van Carl Sagan bij deze film op Youtube.

Orionnevel
Interstellair gas: de Orionnevel.

Ca. 15 miljard jaar geleden begon ons universum met de machtigste explosie aller tijden. Het universum werd groter, koelde af en werd donker. Energie condenseerde tot materie, vooral waterstofatomen, en uit deze atomen vormden zich uitgestrekte wolken die zich met grote snelheid van elkaar verwijderden en zich later tot melkstelsels ontwikkelden.

In de melkwegstelsels werd de eerste generatie sterren geboren, de energie ontstekend die in de materie verborgen is, de kosmos overspoelend met licht. Uit waterstofatomen ontstonden zonnen en sterrenlicht. In die tijd bestonden er nog geen planeten die door het licht werden beschenen, en geen levende wezens om de schittering van de hemelen te bewonderen. Maar diep in de stellaire ovens creëerde nucleaire fusie de zwaardere atomen: koolstof, zuurstof, silicium en en ijzer. Lees verder

History of the Universe Made Easy

Dinsdag 25 September 2007 at 7:24 pm - Categorie: wetenschap Op Youtube is een filmpje te zien waarop de geschiedenis van de astromonie en onze kennis over de hemellichamen in beeld is gebracht. Helaas geen ondertitels, maar wie geen Engels verstaat kan ook kijken vanwege de mooie beelden. Geen speculaties over het universum, maar alleen harde feiten over de realiteit, en uitleg over hoe we die dingen allemaal weten. Meten is weten - althans, het brengt je toch een stuk dichter bij de realiteit dan raden.

Deel 1:



En deel 2: Lees verder

Carol Tavris over cognitieve dissonantie en zelfbedrog

Zondag 02 September 2007 at 08:14 am - Categorie: wetenschap


Carol Tavris

Op drie augustus was de schrijfster en maatschappelijk psychologe Carol Tavris te gast bij Point of Inquiry, het podcastcentrum van de Amerikaanse skeptische denktank Center of Inquiry. Ze werd door D.J. Grothe geïnterviewd naar aanleiding van haar recentste boek Mistakes Were Made (But Not By Me) (Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts), dat ze schreef in samenwerking met de psycholoog Elliot Aronson.
Carol Tavris spreekt over cognitieve dissonantie, over hoe dit mechanisme leidt tot een verkeerd beeld van onszelf en de wereld om ons heen, en de gevolgen die dat heeft voor onszelf en onze omgeving. De theorie over cognitieve dissonantie werd in 1957 opgesteld door Leon Festinger, die de theorie testte aan de hand van het gedrag van een sekte die ervan overtuigd was dat hun aanhangers door een ruimteschip zouden worden opgehaald om ze te redden van een op handen zijnde zondvloed. De voorspelling was dat door het uitblijven van de vloed en de komst van de UFO het geloof juist zo worden versterkt, en dit bleek inderdaad zo te zijn. Lees verder

De evolutietheorie is slechts een theorie

Woensdag 29 Augustus 2007 at 10:03 am - Categorie: wetenschap Regelmatig moet je het verschil uitleggen tussen een ´theorie´ in de trant van ´ik heb hierover wel een theorietje´,  en een wetenschappelijke theorie. Ik doe dat altijd braaf, maar eigenlijk wordt het nooit gelezen. Soms denk ik dat mensen die in een schepping geloven in een reflex hun ogen dichtknijpen voor de werkelijkheid van alledag, zoals we die gewoon om ons heen zien.
Het merkwaardigste is nog dat mensen die de evolutietheorie afdoen als een ´theorietje´ geen enkel probleem hebben met het geloven in de meest absurde, kinderlijke, tegennatuurlijke, ongeloofwaardige sprookjes, zoals volwassen mensen die worden gemaakt uit klei, en vrouwen die worden gemaakt uit de rib van een man. Dat zijn niet eens theorieën, het zijn kinderlijke verzinsels waarvan niemand ooit de moeite heeft genomen het aannemelijk te maken of er een spat van bewijs voor aan te voeren. Lees verder

Chris Buskes over de invloed van het darwinisme

Donderdag 23 Augustus 2007 at 2:50 pm - Categorie: wetenschap Chris BuskesEind 2006 verscheen het boek van Chris Buskes Evolutionair denken: de invloed van Darwin op ons wereldbeeld. Chris Buskes is als wetenschapsfilosoof verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij schreef een voor iedereen toegankelijke introductie tot de evolutietheorie, de mythes erover, gevaarlijke interpretaties, en de invloed ervan op ons denken.
Het hoofdthema in het boek is de invloed van het darwinisme op onze maatschappijvisie en de wetenschap. Dit artikel gaat over de vraag in het eerste hoofdstuk hoe het kan dat de evolutietheorie niet eerder kon worden bedacht. Waarom kon men zo lang niet begrijpen dat het leven is geëvolueerd, maar nu Lees verder

Victor Stenger: God, the failed hypothesis

Maandag 04 Juni 2007 at 12:00 am - Categorie: wetenschap

Victor Stenger
Victor Stenger.

Op 3 maart 2007 werd bij Point of Inquiry de natuurkundige en astronoom Victor Stenger geïnterviewd, naar aanleiding van zijn nieuwste boek God: The failed hypothesis.
Victor Stenger is ondermeer professor filosofie aan de universiteit van Colorado, en emeritus professor natuurkunde en astronomie aan de universiteit van Hawaii. Hij is oprichter en voorzitter van de Colorado Citizens for Science. Hij deed onderzoek naar elementaire deeltjes en heeft bijgedragen aan het opstellen van het huidige standaardmodel. Hij nam deel aan experimenten met zich vreemd gedragende deeltjes als quarks, gluons en neutrino's, en was betrokken bij een Japans experiment waarin werd aangetoond dat neutrino's een massa hebben. Hij schreef diverse boeken over natuurkunde, maar ook over een wetenschappelijke benadering van god.
Het interview op POI van 3 maart 2007 ging over zijn laatste boek, de bestseller God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist, waarin hij de wetenschappelijke claims van de godsdiensten volgens een wetenschappelijke standaard onderzoekt. Stenger stelt een hypothese op van een god met de attributen die door de bekende godsdiensten aan hem worden toegeschreven. Door deze hypothese wetenschappelijk te testen komt hij tot de conclusie dat de bijbelse god met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet bestaat, vanwege het volledige gebrek aan aantoonbaar bewijs en de vele verklaringen voor het bestaan van het universum en het leven waarvoor helemaal geen god nodig is.

Het interview is hier te beluisteren.

Lees verder

Het ADHD-bedrog: is psychiatrie kwakzalverij?

Woensdag 16 Mei 2007 at 12:00 am - Categorie: wetenschap

Infidel GuyThe Infidel Guy zendt al een aantal jaren radioshows uit waarin gesprekken met diverse atheïsten worden gevoerd. Deze uitzendingen zijn op zijn website als podcasts te beluisteren.

In de radiouitzending van 21 april 2007 staan de neurologie en de moderne psychiatrie tegenover elkaar. Het woord 'stoornis' slaat in de medische wetenschap traditioneel op de emotie- en gedragsstoornissen die behoren tot het onderzoeksveld van de psychiatrie. De neurologie houdt zich bezig met fysieke aandoening van het zenuwstelsel. Maar inmiddels worden er steeds meer fysieke verbanden met psychiatrische stoornissen gevonden, en verschuift de psychiatrie naar de pathologische medische wetenschap. Fred BaughmanToch blijft de term 'stoornis' gereserveerd voor psychiatrische afwijkingen, terwijl 'ziekte' alleen wordt gebruikt voor fysieke klachten met een pathologische basis, ook al wordt met de term 'stoornis' niet verwezen naar de gedragsstoornis met een maatschappelijke oorzaak, maar wordt de fysieke oorzaak ervan geïmpliceerd. Is de scheidslijn tussen pathologie en psychiatrie inmiddels niet meer dan semantisch? En zo ja, wat is het probleem?

Centraal stond Fred A. Baughman, een neuroloog die betoogt dat geestesstoornissen geen ziektes zijn en dat psychiatrie geen wetenschap is, maar een vorm van kwakzalverij. Hij schreef ondermeer het boek The ADHD Fraud: How Psychiatry Makes 'Patients' Out of Normal Children".

Zijn tegenstander is dr. Steven Novella, een academische neuroloog verbonden aan de Yale University. Hij schrijft de column Weird Science, waarin hij bizarre opvattingen van onze tijd onder de loep neemt. Hij is ook medeoprichter van de New England Skeptical Society , schrijft bijdrages voor Quackwatch, een website die zich bezighoudt met frauduleuze zaken en pseudo-wetenschap op het gebied van de gezondheid, voor The skeptic's guide of the universe etc. Hij is van mening dat psychiatrie wel degelijk wetenschappelijk is.

Hier volgt een verslag van het debat.

Lees verder

Susan Haack - verdediging van de wetenschap

Dinsdag 08 Mei 2007 at 12:00 am - Categorie: wetenschap

Susan HaackSusan Haack is professor filosofie en recht. Ze is verbonden aan de universiteit van Miami, en schreef diverse boeken over logica en wetenschap, waaronder Deviant logic, fuzzy logic: beyond formalism, waarin de klassieke logica wordt verdedigd tegen alternatieve, niet-exacte logica, en Philosophy of logics, een beschrijving van de verschillende logische systemen en het doel en de reikwijdte ervan. Haar laatste boek, Defending Science: Within Reason Between Scientism and Cynicism (2003) , is een verdediging van de wetenschap tegen moderne relativistische cultuurcritici, conservatieve religieuze groepen en occulte stromingen.

Over dit boek sprak Susan Haack op 7 maart 2007 in een interview met D.J. Grothe bij Point of Inquiry, het digitale mediacentrum van Center for Inquiry.

Hieronder volgt een verslag van het interview.

Lees verder

Barbara Forrest over het Wedge Document: Intelligent Design ontmaskerd

Donderdag 26 April 2007 at 12:00 am - Categorie: wetenschap

Barbara ForrestOp 16 februari 2007 was Barbara Forrest, filosofe en expert op het gebied van de evolutietheorie en Intelligent Design, te gast bij Point of Inquiry, het podcastcentrum van het skeptische Center of Inquiry. Zij was ondermeer betrokken als getuige-expert bij het proces van  Kitzmiller versus het Dover Area School district (Dover trial) (Zie ook Wikipedia) in 2005, dat een uitspraak deed over de vraag of ID als een alternatieve wetenschappelijke theorie tijdens de biologieles mag worden onderwezen op scholen. Omdat ID een vorm van creationisme is en dus deel van de christelijke godsdienst, mag het volgens de grondwet niet door de seculiere overheid worden ondersteund en gepromoot.
Met Paul Gross schreef Forrest Creationism's Trojan Horse: The wedge of Intelligent Design, over de zogenaamde Wedge Strategy, het pr-programma beschreven in het Wedge Document van de creationistische beweging om ID in het leerplan van scholen te krijgen. Dit document vormde een van de bewijsstukken in het proces tegen de ID-beweging, omdat het duidelijk maakte dat ID een religieuze theorie is. Uit het document bleek ook dat de conservatief-christelijke beweging actief probeert de seculiere staat op termijn te vervangen voor een religieuze staat.

Hier volgt een weergave van dit interview.

Lees verder

Joseph Hoffmann over wetenschap en religie

Zondag 15 April 2007 at 12:00 am - Categorie: wetenschap

Op 29 december 2006 was de centrale gast bij Point of Inquiry (POI), het digitale mediacentrum van Center for Inquiry, Joseph Hoffmann, directeur van het Committee for the Scientific Examination of Religion (CSER), een instituut dat fungeert als platform voor wetenschappers die onderzoek doen naar geloof en religie. Joe Hoffmann is historicus, gespecialiseerd in de historische en maatschappelijke achtergrond van het vroege christendom, de historische Jezus en de functie van godsdienst in de maatschappij. Hij schreef diverse boeken, waaronder zijn laatste boek Just War and Jihad: Violence in Judaism, Christianity, and Islam.
Hoffmann deed onderzoek naar de oorsprong van deze godsdienst, en heeft in het algemeen belangstelling naar de vermeende stichters van godsdiensten zoals Jezus, Mozes, Mohammed, Boeddha etc., legendarische figuren over wie ondanks hun uitgebreide levensbeschrijvingen geen historisch levensteken te vinden is. Hij staat skeptisch tegenover het bestaan van een historische Jezus, de grondlegger van het Christendom. Dat roept de vraag op of een wetenschapper wel objectief onderzoek kan doen vanuit de bevooroordeelde houding dat de centrale figuur van de godsdienst nooit heeft bestaan.

Lees verder

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De antichrist
De antichrist
Friedrich Nietzsche

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Mei 2024
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu