atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Atheïstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Bestrijd de alledaags… | Home | School heeft geen res… »

Jelle Reumer in Kenniscafé: geloof is angstloslatingsangst

23 10 07 - 20:30 - Categorie: wetenschap Het debat over geloof en wetenschap tussen Cees Dekker en Frans Saris werd ingeleid met een column door Jelle Reumer .
Deze column werd gepubliceerd in de Volkskrant.

‘Wat fijn dat er boekhandels zijn. Ze geven richting en sturing aan ons leven. Afgelopen week heb ik een bezoek gebracht aan de grootste boekhandel van mijn woonplaats Rotterdam, teneinde een exempaar aan te schaffen van het nieuwste boek van Cees Dekker cum suis, ‘Omhoog kijken in platland’. Gewoontegetrouw begeef ik mij dan naar de afdeling wetenschap. ‘Exact’ noemen ze dat bij Selexyz. Dat lijkt een voor de hand liggende plek om dit boek te zoeken, tenslotte zijn twaalf van de twintig contribuanten hoogleraar, daarnaast zijn er nog zes gepromoveerd en er zitten de nodige natuurkundigen en biologen tussen. Bij ‘Exact’ bleek echter geen stapeltje Dekker et al. te vinden, niet op de tafels met recente uitgaven, niet in de boekenkasten zelf, noch in de ervoor liggende selectie. Nog een keer gezocht, tenslotte is de mens een feilbaar wezen. Geen resultaat. Dan maar een medewerker aan de informatiebalie geraadpleegd. “Dekker?” “Ja, die van het intelligent design.” “Oh, die. Heeft die een nieuw boek?” Het bleek inderdaad binnen te zijn. “Hmm, ja, die is wel binnen zie ik. Moet bij theologie en filosofie liggen, ga daar maar heen.” Ik daar heen. En zoeken. Pas twee geraadpleegde medewerkers van de afdeling theo-en-filo verder bleek er inderdaad een stapeltje van te liggen. Op de tafel met nieuwe theologieboeken. En dat nu vond ik een hele geruststelling. ‘Omhoog kijken in platland’ is geen boek over natuurwetenschap, het is theologie, volgens Selexyz.

De vraag dringt zich naar voren waarom ik dat boek zocht. Het is tenslotte geschreven voor - ik citeer de redacteuren - “een aankomende nieuwe generatie gelovige academici, of breder gesteld, denkende gelovigen”. Daar hoor ik niet bij, als atheïstische paleontoloog. Nee, ik zocht dat boek omdat de twee vorige bundels die door Cees Dekker en zijn collega’s werden geredigeerd mij zo tegenvielen. Ik hoopte dat het dit keer allemaal wat doorwrochter, wat wetenschappelijker zou zijn opgeschreven. Met minder cirkelredeneringen en minder ‘take for granted’. Ik moet zeggen, dat viel niet mee, hoewel ik in die paar dagen nog niet alle 432 pagina’s heb kunnen doorspitten.

De opening is aardig. De referentie aan het leuke boekje ‘Flatland’ van Edwin Abbott uit 1884 is een vondst. In ‘Flatland’ - platland - leven tweedimensionale figuren, die zich geen voorstelling kunnen maken van een driedimensionale wereld. Wanneer er dan toch iets driedimensionaals opdoemt, loopt uiteindelijk geestelijk alles in het honderd met de platman. Toch schuilt er in zo’n vergelijking een gevaar, want maar al te dikwijls vallen filosofen terug op de stijlfiguur van de vergelijking als een soort ultieme reddingsboei, en vergelijkingen gaan per definitie nooit helemaal op. Maar okay, ik maak straks zelf ook een vergelijking, dus dat vergeef ik ze deze keer. Helaas gaat het al meteen in het eerste hoofdstuk mis. De schrijver - hoogleraar, met een dubbele honoris causa en lid van de Akademie van Wetenschappen - schrijft letterlijk: “Ze moeten niet bij me aankomen met een verhaal dat het christelijk geloof niet waar is, want Hij zelf heeft mij aangesproken.” Zo’n zin is een wetenschapper onwaardig. Een wetenschapper, en zeker iemand die de positie van hoogleraar heeft, moet zich verre houden van ongerijmdheden en cirkelredeneringen.

Vervolgens dringt zich toch een andere vraag bij me op. De ‘waarom’-vraag. Waarom wordt er zo krampachtig geprobeerd om die God, die schepper, die ontwerper, die al dan niet intelligente designer, ten tonele te voeren? Waarom niet gewoon gezegd: “Okay, geloof is wel een moreel ankerpunt, maar verder niet. ” Waarom al die dikke boeken vol hooggeleerde ongerijmdheden? Ik hoop echt dat Cees Dekker ons dat gaat uitleggen.

Zelf denk ik dat het als volgt gaat. De mens is een nietig stofje in het grote heelal en ziet om zich heen van alles dat hem verbaast, dingen die hij niet begrijpt. Donder en bliksem, de zon die elke dag weer netjes terugkomt, de verwarring van de verliefdheid, het raadsel van de dood. Er zijn twee menselijke reacties op zulke onbegrepen fenomenen: de ene is de angst, de andere is nieuwsgierigheid.

De angst leidt tot verklaringen die misschien kant noch wal raken, maar die wel rust geven. De angstige mens wordt gelovig. Het is Helios die voor het draaien van de zon zorgt, Aphrodite geeft de vlinders in mijn buik, en God zal zich straks in het Hemelse Jeruzalem over mijn zielerust ontfermen. Als je dat allemaal hebt bedacht, is de angst een stuk minder. Je krijgt er zekerheid voor terug.

De nieuwsgierigheid leidt tot verklaringen die logisch zijn maar niet altijd bevredigend. De nieuwsgierige mens wordt wetenschapper. Hij krijgt in de gaten dat de aarde om de zon draait, dat onze geslachtshormonen voor regelmatige terugkerende opwinding zorgen en dat we uiteindelijk wederkeren tot onze atomaire bouwstenen en niets anders. Als je dat allemaal weet, is je nieuwsgierigheid bevredigd, maar er komen nieuwe vragen voor in de plaats.

Het is een heksenkeuze: angst leidt tot geloof en daarna tot zekerheid; nieuwsgierigheid leidt tot wetenschap en daarna tot nieuwe vragen. Kiest u maar. Ik moest - toen ik er over nadacht - denken aan mijn zwemlessen toen ik zes of zeven was. En aan de zwemlessen van mijn kinderen. Wie leert zwemmen is bang. In het galmende en naar chloor stinkende zwembad - een bijna apocalyptisch decor - heerst de angst. Existentiële angst om te verdrinken. Daar zijn middeltjes tegen: een riem met piepschuimen kurken om je middel gebonden en een soort herderstaf die als een haak om je heen wordt geslagen. Zo leer je zwemmen. Na verloop van tijd gaat dat beter, maar die kurken en die haak geven de zekerheid die de angst verdringt. Je lijdt aan kurkloslatingsangst. Eigenlijk durf je de angst zelf niet los te laten, omdat daar de zekerheid uit voortkomt. Je hebt angstloslatingsangst. Maar uiteindelijk kun je zonder. Plotseling kun je zonder kurken zwemmen, zonder te verzuipen. Dat gaat prima!

Zo gaat het hier ook. De aanhangers van het intelligent design zijn echt niet gek. Ze geloven heus niet dat de aarde zesduizend jaar geleden in zes dagen werd geschapen. Ze weten dat hij al meer dan drie miljard jaar leven herbergt, en dat er evolutie plaatsvindt. Dat er soorten ontstaan en dat er soorten verdwijnen. Maar dat begin, dat raadselachtige begin. Daar binden ze nog een riem met zwemkurken omheen. Dat begin kan nog niet zelfstandig zwemmen. Er is een God, een schepper, een ontwerper voor nodig om te voorkomen dat we verzuipen in een zwembad van toeval en ongerichtheid. Van mij mag het hoor, maar ik zou willen zeggen: doe die kurken een keertje af. En kijk maar wat er gebeurt.’

Auteur:

Dit artikel is 1093 keer gelezen.


negen reacties

Geestig en helder artikel over de denkwereld van Cees Dekker. Ik herinner mij een discussie tussen de hoogleraren Plasterk en Dekker op TV of radio waar mij de merkwaardige cirkelredeneringen van Dekker steeds weer verbaasden.
Waarom niet toegegeven dat het woord van Voltaire nog steeds geldt "Als God niet bestaat dan zouden we hem moeten uitvinden", dit ter geruststelling van de angstigen onder ons.
Martijn Snoek () - 29 11 07 - 00:39

Inderdaad, Cees Dekker is bepaald geen domme man, maar als het over het geloof gaat, gaat zoals het wel wordt uitgedrukt even het licht uit. Tijdens het debat had hij ook over een transcendente god die zich buiten de materie bevindt, maar die dan wel kan ingrijpen in onze materiële wereld, dit bovendien onopgemerkt en onmeetbaar doet, en dan maakt die transcendente, immateriële god zich ook nog 'immanent' in zijn zoon Jezus - ik neem aan dat de 'materiële' Maria zwanger werd van de transcendente heilige geest, maar de vraag hoe dit kan, wordt ongetwijfeld weer beantwoord met een nieuw woordspel.

Want dat is tenslotte wat dit allemaal is, goochelen met woorden tot je tegenstander in het gesprek sprakeloos is en van vermoeidheid in elkaar zakt. Daarom is wetenschap nou juist meten, want met babbelen kun je bewijzen dat wit zwart is en recht krom, en als niemand je gelooft kun je nog doorgaan.
Els () (URL) - 29 11 07 - 02:50

De kurkjes en de haak, Els, zijn heel nuttige metaforen in je column. Zie je wel dat dat zo is?

Het doet mij denken aan een jonge man die in oorlogstijd op een internaat in Limburg een priesters opleiding (RK) volgde. In 1947 studeerde hij er af. Tijdens dat laatste jaar ging hij op zoek naar de fundamenten van religie en spitte allerlei heilige geschriften door. Hij zat met onbeantwoorde vragen in zijn maag. Hij vroeg zijn leraar, een knap geleerde man, hoe hij eigenlijk het geloven zag terwijl allerlei vragen onbeantwoord blijven. Zijn leraar antwoordde hem dat geloven in God zoiets is als het vertrouwen dat een verliefd stelletje in elkaar heeft, zij geloven elkaar. Daarop antwoordde de jonge man hem dat hij zich kon voorstellen dat het verliefde stel in elkaar geloofden, zij hadden elkaar tenminste gezien en gekend terwijl dat van God niet gezegd kon worden. De jonge man had nog veel meer kritische vragen. De leraar reageerde dat dat eigenlijk ook wel vragen waren waar hij mee zat. De jonge man heeft nog tot '63-'64 nodig gehad (pastoors aan de deur voor sigaren en kindertjes enz.) om zichzelf te overtuigen dat die God niet bestaat. Die leraar is uit zijn ambt gewerkt natuurlijk want zo hou je de kurkjes niet om bij je leerlingen.

Die jonge man is mijn vader, hij stapte van zijn geloof af toen ik een jaar of 7-8 was, Ik heb de 1e communie nog gedaan. Ik weet dus wel wat van RK-religie maar ik heb er geen trauma's van over, dankzij mijn vader, die gelukkig al voor hij er af stapte al heel voorzichtig is geweest met zjn kinderen. En ook met de kinderen van anderen was hij heel goed, hij was alom gerespecteerd onderwijzer en later leraar. Zelfs burgermeesters en ministers hebben letterlijk voor hun kinderen bij de school waar hij les gaf in de rij gestaan, om hun kind bij hem in de klas te krijgen. Hij leeft nog steeds is 83 en helpt nog altijd kinderen en ook wel asielzoekenden. Zo nu moet je een beetje aan kunnen voelen waar ik als vrij mens tegen op zie. Of waar mijn kurkjes nog zitten;)

vrgrv
Paul Anon (URL) - 28 12 07 - 02:51

Paul, de column is weliswaar van Jelle Reumer, dus ook de nuttige metaforen komen van zijn kant. ;) Hij leidde met deze column het debat tussen Frans Saris en Cees Dekker in, in Utrecht. Het was een leuk debat trouwens, zoiets zou vaker moeten plaatsvinden.

Ik vind het ook een goede metafoor. Ik zeg zelf altijd: we moeten 'met losse handen' leven; we zijn geen kinderen, maar volwassenen, dus we moeten het handje van onze fantasievader loslaten, en zelfstandig ons leven proberen op te bouwen. Kleine kinderen verschuilen zich nog achter de rok van hun moeder en zijn bang voor dingen die ze nog niet kennen. Maar als je 'groot' bent, moet je leren de dingen tegemoet te treden en ermee om te gaan. Daar zou ook de opvoeding van kinderen op gericht moeten zijn; niet op een escapistisch verschuilen achter een niet bestaande ouder, uit angst voor de dood of het onbekende, maar op de confrontatie met het leven, en het ontwikkelen van ons vermogen om dit zo goed mogelijk te doen.

Wat een prachtig verhaal over je vader overigens. Het doet me denken aan de reden waarom The Exorcist een van mijn favoriete films is, een thema van de film dat ik pas goed begreep nadat ik hem al vaker had gezien. Er worden twee priesters tegenover elkaar gezet, die beide over hun geloof zijn gaan twijfelen, maar die hun problemen op een verschillende manier oplosten.

Het lijkt mij heel moeilijk om los te komen van een idee waarmee je vanaf je prilste jeugd wordt grootgebracht. Je hoort ook vaak dat dit niet kan, en dat religie juist zo krachtig is omdat kinderen er vanaf hun meest ontvankelijke leeftijd mee worden geïmpregneerd. Maar de praktijk leert eigenlijk dat het best kan, want heel veel mensen lieten het geloof varen nadat ze op latere leeftijd zijn gaan nadenken over de conflicten met de realiteit die ze om zich heen zagen. Het verhaal van je vader geeft dit precies weer. Het is denk ik wel nodig dat je de ruimte krijgt om zelf te kunnen nadenken, met andere woorden, dat het 'vrijdenken' niet wordt onderdrukt door de omgeving.
Els () (URL) - 28 12 07 - 13:05

Els, eigenlijk reageerde ik nav je mening tav metaforen mbt Flatland. En ik vond dat de bovengenoemde kurkjes een leuke aanleiding waren voor een kerst verhaaltje over de vader, de zoon en de ... nou ja die past niet in atheïstische kerstverhalen. Maar het verhaal mbt m'n vader geeft echt de aanleiding weer om van z'n geloof af te stappen. Maar ook de voorwaarde dat 'vrijdenken' niet onderdrukt wordt door de omgeving is zeker in het verhaal van m'n vader niet waar geweest. Hij heeft de hele familie van m'n moeder tegen zich in het harnas gejaagd. Hij heeft het contact met zijn enige broer volledig verloren, pas op z'n sterfbed heeft z'n broer nog 1X om m'n vader gevraagd. Ook op de scholen waar hij les gaf, onstonden er problemen door maar hij was echt goed in z'n vak en als je het visitekaartje bent kun je meer maken. Hij heeft werkelijk het recht om boos te zijn op alles wat met religie te maken heeft en is dat ook, net als mijn moeder die natuurlijk ook slachtoffer is geworden. Nee dus, ik denk dat het vrij zijn bereikt kan worden op de makkelijke manier als de omgeving meewerkt en ook op de moeilijke manier, als je tegenwerking krijgt maar als je maar in jezelf gelooft en *wil* zien wat je echt weet. (Volgens mij heeft Cees Dekker daar een probleempje!)

vrgrv
Paul Anon - 28 12 07 - 18:19

Paul, ik denk dat ik niet zoveel weet van de druk waar mensen mee te maken krijgen als ze zich van hun geloof proberen los te maken, omdat ik hier zelf nooit mee te maken heb gehad. Zowiezo oefenden mijn ouders nooit druk op me uit. Ze vonden het belangrijker dat ik mijn eigen keuzes maakte, en dat ik daarvoor zoveel mogelijk kennis en vaardigheden meekreeg om dit zo goed mogelijk te doen. Dat zeg ik er maar even bij, omdat nogal veel mensen van mening zijn dat het atheïsme mensen ook dwingt om atheïstisch te zijn, maar volgens mijn ervaring is het bij mensen die zich afzetten tegen religie veel belangrijker dat je de eigen keuzes van mensen respecteert, dus ook als deze afwijken van de gemiddelde paden.

Met 'vrijdenken' dacht ik er vooral aan dat je niet in het gevang wordt gegooid of erger vanwege je twijfels, maar aan de druk vanuit je eigen familie had ik niet zo snel gedacht. Maar dit is natuurlijk juist heel belangrijk, dat besef ik beter nu ik de implicaties van de geschiedenis van je vader lees.
Ik herinner me ook iemand die me vertelde dat ze op haar zestiende op straat werd gegooid toen ze haar familie inlichtte dat ze lesbisch was. Die familie maakte zich ook weer zorgen vanwege de opinie van het hele religieuze dorp waar ze woonden. Met haar liep het goed af omdat ze elders is opgevangen, maar in werkelijkheid stort je mensen natuurlijk diep in de problemen als je zo met ze omgaat.

Religie lijkt hier misschien toleranter dan ze is omdat mensen naar elders kunnen uitwijken, maar als die mogelijkheid er niet zou zijn, zou je pas goed merken hoe onderdrukkend de godsdienst is.
Els () (URL) - 28 12 07 - 19:12

:-[hoi wwet je wat ik het ergste vind van christengem dat je kinderen die hier in terecht komen jou niet meer in hun wereld kunnen toelaten. ook vind ik het gek dat je als christen vergeving krijgt voor de meest veselijke dingen(HANDOPLEGGING)noemt men dat en als niet gelovige zou je volgens hen levenslang krijgen, niet dat ik er mee zit maar wat een hoogmoed. als je in zo;n gezelschap zit en je zoon heeft jou een kleinkind geschonken zeggen de christenen de vader is in de hemel de gekken. daar heb je met de nodige jaren van je leven en baringsnood 9mnd onder je hart gedragen voor gegeven wat moet je daarmee als je zoon toch contact met je houdt terwijl hij weet dat je z.n. naar de hel gaat en die schoonfam naar de hemel sorry dat mensen met een hoog iq dit nog geloven. vroeger moesten de mensen wel geloven omdat lezen en schrijven onbekend was en neem die constantinopel nou die zijn vrouw in een ketel kokend water gooide omdat ze van een ander hield walgelijk geef mij maar vrijheid en menslievendheid voor zover het geen parasieten zijn zoals het konijn en de schorpioen geld daar gaat het al die voorgangers om en een gratis levensverzekering ik betaal liever dood is dood jammer maar waar. zo verlies je nou je kinderen.
liesbeth () - 18 01 08 - 22:36

Inderdaad Liesbeth, soms ben je verbaasd door de kromme logica waardoor de religie altijd als winnaar uit de bus komt. Iemand pleegt bijvoorbeeld een ernstige misdaad, en beweert later dat hij toen nog geen christen was, of geen goed christen, maar dat hij zich nu inmiddels tot het christendom heeft bekeerd, of 'reborn' is of zoiets. En hopla, zo zijn dan de 'ongelovigen' de slechten, en de gelovigen en de bekeerden de goeden. En het ergste is nog dat je hiermee ook nog kan aansturen op strafvermindering, althans in de VS, waar het geloof een enorme hype is.

Dat je god als je 'vader' moet zien is inderdaad ook een ontkenning van de echte ouders, en van de moeder die het kind baarde. Waarom moet je een luchtbel bedanken voor het leven? Maar in plaats van degene te erkennen die de erkenning toekomt, wordt vrouwen nog zout in de wond gewreven door te zeggen dat haar barensweeën een 'straf van god' zijn, omdat ze niet gehoorzaamde aan het bespottelijkste gebod aller tijden, namelijk het verbod op het vergaren van kennis.

Zo zit de religie helemaal in elkaar: voor alle goede dingen in het leven moet je god danken, en tegelijk ontken je de mensen die zorgdroegen en hard werkten voor deze essentiële dingen in onze maatschappij. Ik stoor me ook altijd aan de zin in het Onze Vader: 'Wij danken u voor ons dagelijks brood'. Dan denk ik: nee, daarvoor moet je de boeren en de bakkers bedanken. De boeren zijn toevallig altijd degenen in elke samenleving die het hardste werken en relatief slecht verdienen, maar wie wordt er bedankt voor deze zaken, die de basis vormen van wat een maatschappij nodig heeft, namelijk ons voedsel? Een sprookjesfiguur! Dit is bizar.

Wat bedoel je met: 'Zo verlies je nou je kinderen?'
Els () (URL) - 19 01 08 - 13:31

De uitdrukkingen "geloof in waarheid" en "waarde hechten aan geloof" geven al aan dat er ergens een schakel is tussen wetenschap en religie. De zin die Jelle citeert lijkt een beetje naief realistisch, alsof er een God is die op een menselijke manier de dingen verkondigt. Ik weet niet of het zo door de schrijver bedoeld is.
Wat die loslatingsangst betreft. Om de wereld te leren kennen en erin als een vrij mens te handelen heb je geen leer nodig, noch van de kerk, noch van een uiterlijke instantie. Door de waarnemingen te koppelen aan de juiste begrippen leer je de wereld kennen en wordt hij transparant. Je leert ook motieven in de mens kennen waarom een mens handelt (uit drift, uit gevoel, uit inzicht)
Voor je zover bent is een ontwikkeling nodig, van kind naar volwassene, van onvrij mens naar vrij mens . Kijk je aanvankelijk naar je voorbeelden, uiteindelijk kan je handelen uit liefde voor de handeling zelf. b.v wanneer je een goed idee hebt en je ziet dat dat idee nodig is in en aansluit bij de wereld. Het mooie is dat iedereen die mogelijkheid in zich heeft. Met hartelijke groet ! Marjolijn ter Kuile
Marjolijn () - 14 11 10 - 12:15


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

God als misvatting
God als misvatting
Richard Dawkins

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu