atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) AtheÔstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Jelle Reumer in Kenni… | Home | Julia Sweeney »

School heeft geen respect voor Harry Potter

28 10 07 - 18:55 - Categorie: religie

Harry Potter No

In Massachusetts heeft het hoofd van een katholieke parochieschool, Ron Barker, alle boeken van Harry Potter uit de schoolbibliotheek verwijderd. Barker vond dat hij als pastor van een parochieschool de morele autoriteit had om deze beslissing te nemen. Het gaat om een beschermende maatregel om te voorkomen dat kinderen belangstelling zouden gaan krijgen voor het occulte. Als reactie op klachten van ouders zei hij dat er geen bezwaar tegen had dat ouders zelf deze boeken voor hun kinderen aanschaffen, maar dat ze op een katholieke school geen plaats hebben.

De pastor zegt dat hij de taak heeft om katholieke kinderen te beschermen tegen slechte invloeden, maar doet dat door te zeggen dat mensen die zich met moderne godsdiensten bezig houden gevaarlijk zijn; je moet ervoor waken door hun ideeŽn te worden misleid. Hij 'demoniseert' zelfs letterlijk. Wicca is kwaardaardig en duivels, net als tarotkaarten lezen, het gebruik van ouija-borden en andere mystieke orakels. Met zulke uitspraken legt hij in feite de kiem voor een kloof tussen de bevolkingsgroepen en angst jegens het geloof van anderen.

Het lijkt er regelmatig op dat respect voor religie voornamelijk wordt opgeŽist voor de eigen religie, niet voor de religies van anderen. Opmerkelijk genoeg zijn het juist de religies die voortdurend om respect vragen, die zelf volkomen respectloos met de religies en levensopvattingen van anderen omgaan.
Er is maar ťťn waar geloof, de rest is misleiding. De basis hiervoor is in geuren en kleuren en met alle angstaanjagende details vastgelegd in de zogenaamde heilige boeken, bolwerken van intolerantie en religieuze onderdrukking. Alles wat aan de duivel wordt toegeschreven, heeft god zelf op zijn kerfstok, en de grootste gruwelen zijn onder zijn leiding uitgevoerd.
Aan het afwijzen en uitroeien van andere godsdiensten is het verbod gekoppeld om de eigen religie aan te tasten door een openlijke kritische beschouwing. Dat wordt zelfs ondersteund door blasfemiewetten. Maar wat is het resultaat van dit afgedwongen respect? Dat ideeŽn die al herhaaldelijk door het gezonde verstand en de ervaring zijn ontkracht steeds weer de kop op steken, en dat op scholen angst in kinderen wordt ingeplant voor mensen die een andere levenswijze navolgen.

heksenverbranding
Vroeger werden mensen die zich met occulte praktijken bezighielden verbrand. Tegenwoordig weet iedereen dat heksen helemaal niet de machten bezaten waar ze van beschuldigd werden.

Harry Potter is de hoofdpersoon van een reeks kinderboeken uit het genre fantasy. Het thema is universeel. Het is veelvuldig uitgesponnen in ontelbare andere boeken en films, en bovenal in het christendom zelf, namelijk de strijd tegen het kwaad en de overwinning van het goede. Dat gebeurt in dit geval door middel van magie en bezweringen en rituelen. Ieder kind weet dat dit niet echt is. Maar sommige kinderen zouden, geÔnspireerd door dit soort kinderboeken, kunnen overgaan tot New Age-bewegingen zoals Wicca.: de boeken van Harry Potter zouden volgens Ron Barker spiritueel gevaarlijk zijn omdat kinderen kunnen worden aangezet tot hekserij.
Hekserij heeft natuurlijk een interessante positie in de geschiedenis van de christelijke tolerantie. Vanouds heeft de kerk zo'n grote angst getoond voor de macht van heksen dat zij vooral beroemd zijn geworden vanwege de heksenverbrandingen. Heksen werden beschuldigd van alles wat niet gelegen kwam, zoals te veel of juist te weinig regen of zon, waardoor de oogsten mislukte, het veranderen van mensen in dieren, het veranderen van zichzelf in een dier en in die gedaante misdaden plegen, wat kon worden bewezen doordat getuigen een kat hadden gezien op de plaats waar geld was verdwenen, en ga maar door. Ontelbare mensen zijn verbrand vanwege een stupide geloof dat het verstand van de volgelingen overnam, en hen belemmerde om de werkelijke achtergrond van de natuurverschijnselen en kennis over menselijke psyche te begrijpen.

Je zou zeggen dat we tegenwoordig beter weten. Niemand gelooft nog dat koeien zure melk geven omdat een heks een magische bezwering uitvoerde tegen haar buurman aan wie ze een hekel heeft, of dat een pad een oude vrouw was die in die gedaante criminele daden beging. Wie gelooft er nu nog in heksen en bezweringen? Dat is nou eigenlijk de hamvraag: veel mensen geloven werkelijk na een paar eeuwen wetenschappelijke ontwikkeling nog dat magie en het oproepen van 'bovennatuurlijke kwade krachten' bestaan. Dat is het gevolg van het buitensluiten van de wereld op de scholen om het geloof zuiver te houden: een totaal onbegrip voor hoe de wereld functioneert en angst voor anderen in de samenleving.

Uit vele reacties naar aanleiding van de immens populaire Potter-reeks blijkt dat de verlichting nog niet overal is doorgedrongen. In een artikel op de website van Christian Answers bijvoorbeeld worden een aantal occulte experts opgevoerd die uitleggen dat het probleem met Harry Potters fantasy nu juist is dat hekserij wel degelijk bestaat. En het boek kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Iedereen die iets weet over spirituele oorlogvoering weet dat dit boek de deur opent naar spirituele slavernij, zegt een expert, en een andere voegt eraan toe dat de kinderen het doelwit zijn. Je stopt er tovenarij in, wat verwacht je dan wat eruit komt?

Het effect van een onkritische opvoeding kwam ook naar voren in het geval van een christelijke onderwijzeres in Londen, die een meisje van zeven vertelde dat ze zou worden 'vervloekt' als ze het boek van J.K. Rowling zou lezen. De vrouw voelde zich genoodzaakt deze dreigende uitspraak te doen omdat haar heilige bijbel expliciete instructies vermeldde over hoe tegen dergelijke praktijken moest worden opgetreden. De vrouw, die ook op eigen gelegenheid gebedsbijeenkomsten in haar klas organiseerde, heeft inmiddels ontslag genomen, omdat ze werd bekritiseerd vanwege het opdringen van haar geloof aan kleine kinderen. Dat zij zich belemmert voelde in het uiten van haar geloof is deels te begrijpen, maar het dilemma is dat haar geloof juist als kern heeft de opvattingen van anderen te belemmeren, en dat zij haar op irrationele angst gebaseerde intolerantie aan een jong kind wilde overdragen.

Ook dichter bij huis maken we regelmatig deze afwerende houding van christenen tegen modern geloof mee. De Trouw berichtte bijvoorbeeld vorig jaar over Zwolse kunststudenten die hun angst uitspraken voor gevaarlijke rituelen tijdens een symposium over hedendaagse rituelen. Hierbij zou ondermeer het schoolgebouw worden gewijd door een shinto-meester, een Maya-indiaan op een schelp blazen om op een traditionele manier de goden gunstig te stemmen en een hindoedanseres het betrekken van een nieuwe woning volgens een bepaalde Indiase praktijk verhelderen. Een groep studenten schreef een protestbrief aan het bestuur. Uit de Trouw:
Toen Ruth den Hertog het programma op 14 februari zag, schrok ze. Lezingen, prima, maar het Maya- programma en het Japanse openingsritueel gaan haar en een handvol andere christelijke studenten veel te ver. ĄHet gaat over energiebanen, een queeste, goden uitnodigen in dat nieuwe gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestenwereld is, met goede en kwade krachten.Ē

Den Hertog en de andere verontruste studenten stuurden een brief over de onaanvaardbare risicoís van het programma naar de organisatie. Als de wijding doorgaat, schrijven ze Ąwordt er ruimte geschapen voor heersers en machthebbers van de duisternis. Dit zijn kwade geesten.Ē

Dat richt grote en langdurige schade aan. Den Hertog: ĄOver 100 jaar kan dat nog in zoín gebouw zitten en hebben mensen er nůg last van.Ē Die last bestaat volgens de brief uit ídingen als ziekte, onenigheid, depressiviteití.

Dat is een vorm van intolerantie, gebaseerd op een volslagen irrationeel begrip van de wereld. Mensen worden volgepompt met zinloze kennis, die niet meer doet dan een redeloze angst opwekken voor mensen die er andere geloofsvoorstellingen op nahouden. Scholen moeten kinderen een basis geven om de wereld te kunnen observeren zoals hij is, en om te leren hoe je juiste verbanden tussen oorzaken en gevolgen kan opsporen. In plaats daarvan zijn er gelovige scholen waar het geloof in kwade geesten zelfs wordt gestimuleerd, en gelokaliseerd in het geloof van anderen.

Het kan geen kwaad erop te wijzen dat rituelen als blazen op een schelp om de goden tevreden te stellen geen enkel effect hebben, dat het magische ideeŽn zijn die berusten op verkeerde inzichten in oorzaak en gevolg. Je kan je energie beter besteden aan de aspecten van onze leefwereld waar wij wel grip op hebben, en die we wel kunnen controleren en aanpassen. Rituelen ter verhoging van de gezelligheid of de positieve sfeer kunnen best wat toevoegen, maar het komt een maatschappij niet ten goede om hier belangrijke dingen van te laten afhangen.

Op school worden kinderen voorbereid op het volwassen leven. Ze leren daar vaardigheden aan, maar ook leren ze daar omgaan met anderen en met andere denkbeelden. Dat wil zeggen dat je niet een deel van de werkelijkheid aan kinderen kan onthouden en suggereren dat er buiten hun katholieke belevingswereld dingen plaatsvinden die gevaarlijk en bedreigend zijn. Een school is juist bij uitstek de plaats waar kinderen moeten leren dat de wereld divers is, dat er verschillende manieren zijn om met de wereld om te gaan, en dat je niet zomaar mensen die anders leven met duivelse machten moet associŽren. Op deze manier breng je kinderen intolerantie bij, als ze juist op een leeftijd zijn dat de opvoeding een groot effect heeft.

Belangrijkere redenen om het geloof uit scholen te weren zijn bijna niet te verzinnen. Juist op school moeten kinderen hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Daarvoor moeten ze gevrijwaard zijn van het kritiekloos inpompen van onbewezen ideeŽn die tegen alle waarneming ingaan. De school gebruiken als een plaats om kloven tussen bevolkingsgroepen te veroorzaken en angst op te wekken voor andersdenkenden is in niemands belang, in de eerste plaats niet in het belang van de rechten van kinderen. Het zijn vooral de intolerante godsdiensten die geen kritiek of aantasting van hun geloof kunnen verdragen die eigen scholen willen; zo kunnen ze de kinderen isoleren om ze groot te brengen volgens de godsdienst, zonder dat twijfel kan onstaan doordat kinderen met andere ideeŽn in aanraking kunnen komen. Juist om die reden moet hieraan niet worden toegegeven. Kinderen hoeven niet op school te worden geÔndoctrineerd met een bepaald geloof en worden afgeschermd van een kritische houding. Kinderen hebben het recht op alle mogelijke informatie en het ontwikkelen van alle mogelijke vaardigheden, ook als dat ertoe leidt dat ze bepaalde religieuze grondslagen afwijzen op basis van wat ze hebben geleerd. Je persoonlijke capaciteiten komen het beste tot uiting op basis van de kennis die je hebt meegekregen, niet op basis van de kennis die je wordt onthouden.

Links in dit artikel:

Auteur:

Dit artikel is 1317 keer gelezen.


vijf reacties

Top artikel. Ik heb em even op mn site gelinked. Ga zo door, prima site!
Erik () (URL) - 01 11 07 - 23:06

Ah... thanx. :) Het wordt me intussen steeds duidelijker waarom we niet langer moeten vallen voor de eis om waanzinnige ideeŽn te respecteren. Gewoon direct reageren als zich weer spoken en geesten aandienen. Niemand is erbij gebaat zijn leven te laten sturen door waanideeŽn omdat niemand ze uit 'respect' durft te weerleggen.
Els () (URL) - 02 11 07 - 13:33

Inderdaad. Ik heb gelukkig nooit anders gedaan, maar ik moet zeggen dat ik erg blij ben met de opkomst van de zogenaamde militante atheÔsten. Dat slappe gedoe van respect voor nonsense moet eens afgelopen zijn. Het remt ons.
Erik () (URL) - 02 11 07 - 18:45

Wat een gesijk van die school zeg, Laat ze lekker stikken in hun katholieke bijbel
respectsloze zak... iedereen heeft recht op zijn eigen geloof!
Ookal is het ene realistischer dan de andere.

Maar beweren dat jou geloof de enige goede is is gewoon ziek...
Zon gast als die school lullo moeten ze gewoon net zo verbranden als al die gasten in dat plaatje.
gekke henkie - 28 02 08 - 20:58

Ik vind dit echt ONZIN. Kinderen moeten zelf mogen weten wat ze willen lezen, wat is er zo erg aan een fantasie boek?
Zeg me dat maar eens! mijn halve klas leest Harry Potter. En ze komen er toch mee in aanraking,
je kan ze namelijk niet verbieden die boeken zelf te kopen of een film van Harry potter te zien.
Ik ben hier ook alleen op deze site omdat ik dacht: WAT IS DAT VOOR EEN STOM PLAATJE!!!?????? Kijk dat je harry Potter niet leuk vind oke, maar dan hoef je hem nog niet meteen te haten en de boeken 'verbannen' uit je bibliotheek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruth (URL) - 30 03 10 - 17:02


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Ethica
Ethica
Benedictus de Spinoza

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu