atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40608) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16775) Athe´stische Beweging
3. (15911) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12476) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12112) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12014) Over bidden en de dood
8. (9922) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Baron d'Holbach: La theologie portative; religie in pocketformaat - ingekort woordenboek van de christelijke religie

Zondag 10 Juli 2011 at 2:13 pm - Categorie: religie

Titelblad Theologie Portative van de baron d'Holbach.
Titelblad van Theologie Portative.

Het boek La theologie portative; religie in pocketformaat van de baron d'Holbach verscheen clandestien in 1768 met als fictieve auteur ôeerwaarde Bernierö. Met bijtende humor en scherpte geschreven samen met zijn secretaris Naigeon, gebruikt hij het wapen van Voltaire: de ironie. Ze doen alsof ze het christendom verdedigen, maar ze maken het op een bijtende manier belachelijk, en ze ontmaskeren krachtig maar tegelijk op een amusante manier het ridicule van de religie en het ingebouwde bijgeloof.
Er schuilt echter onder het uiterlijk van subversiviteit en schimpscheuten het wapen van de rede, de intelligentie en het gezond verstand. De bßron d'Holbach en de kleine groep rond hem voerden op een levensgevaarlijke manier een revolutie vˇˇr de revolutie van 1789. De beste illustratie is door enkele voorbeelden te geven. De vertaling is vrij maar correct naar inhoud. Lees verder

een joods-romeins kerstkindje - messianisme en de heilige oorlog

Woensdag 29 December 2010 at 11:46 pm - Categorie: religie

Romeinse symboliek in christelijke catacomben
Romeinse of christelijke symboliek in de catacomben? Schildering van eros-figuren met druiventrossen, het bloed van christus of van Dionysos, in de catacombe van Domitilla. Veel taferelen schetsen een idyllisch leven aan gene zijde.

In deel 1 kwam naar voren dat een messias volgens de joden een door god gezonden heilige strijder was, die de joden van hun onderdrukkers zou bevrijden en aan de wereldheerschappij zou helpen. Deze profetie had zich al door het hele oosten verspreid, toen de eerste joodse opstand (66-70) werd neergeslagen door Vespasianus en zijn zoon Titus. Zij arresteerden de priester en messianistische legeraanvoerder Josephus bar Matthias, die voorspelde dat Vespasianus en zijn zoon weldra keizer zouden worden en dat zij de beloofde messias bleken te zijn, in plaats van de verwachte joodse messias. Josephus werd geadopteerd aan het Flavische hof en nam de naam Flavius aan. Hij stelde zich nu op als 'bruggenbouwer' en hield hij zich bezig met het op vreedzame wijze propaganda bedrijven voor het jodendom.
Verwijzingen uit deze periode naar christenen betroffen waarschijnlijker joden. Zo is er een legende dat ene Flavia Domitilla, de eigenaresse van een landgoed, zich tot het christendom had bekeerd. Flavia Domitilla was familie van Vespasianus, Titus en hun opvolger Domitianus, en ze kende Josephus met grote waarschijnlijkheid persoonlijk. In het christendom is zij bekend als Sint Domitilla. Zij zou de vroege christenen toestemming hebben gegeven haar land als begraafplaats te gebruiken. Op dat landgoed zijn de vroegste catacomben te vinden.
Het met terugwerkende kracht heiligverklaren was een techniek uit een latere periode om het christendom terug te projecteren in de tijd, zodat het een oudere geschiedenis lijkt te hebben. Een andere christelijke heilige die zo'n bewerking had ondergaan was Helena, de moeder van Constantijn. In deel 1 was al te lezen dat zij is terug te voeren op de door Josephus Flavius beschreven Helena van Adiabene, de moeder van Izates (de Griekse spelling van de Perzische Yazat). Lees verder

Een joods-romeins kerstkindje... Pax Romana en in de mensen een welbehagen

Donderdag 23 December 2010 at 6:00 pm - Categorie: religie

messias van ravenna
Jezus afgebeeld in het paleis van de aartsbisschop in Ravenna: een Romeinse militair, als overwinnaar van Judea, dat wordt gesymboliseerd door de slang en leeuw onder zijn voeten.

In het kader van de kerst maar weer eens aandacht voor de theorieŰn dat het christendom de omgewerkte verering van de Romeinse keizer is. Bij tijd en wijlen zijn er mensen die het opvalt dat het evangelie en andere christelijke teksten erg lijken op de geschiedenis zoals die is weergegeven in de Romeinse teksten. Denk aan Carotta, die via vergelijking van Romeinse bronnen met het Marcus-evangelie betoogde dat Jezus eigenlijk Julius Caesar was, en aan de Amerikaan Joseph Atwill, wie na bestudering van de Joodse Oorlogen van Josephus Flavius de parallellen tussen Jezus en de latere keizer Titus was opgevallen.
Deze mensen staan niet alleen: Romeinen in de oudheid gingen hen voor. Het onverwachte hieraan is dat dat geen pacifistische messias betreft, maar een oorlogszuchtige. Een messias was per definitie geen diplomaat maar een heiligeoorlogvoerder die het joodse volk van de onderdrukker zou bevrijden, naar victories zou leidden en de wereldheerschappij zou brengen.
De bekendste persoon uit de oudheid die zei dat de door god gezonden strijder die de joden eigenlijk de Romeinse keizer was, was de geschiedschrijver Josephus Flavius, degene die de levensloop van Titus zodanig had beschreven dat hij parallel loopt aan de verwikkelingen van Jezus. Hij werd gearresteerd nadat het messianistische leger onder zijn leiding door de joden in de pan was gehakt. Daardoor begreep hij dat de messianistische verwachting verkeerd was uitgelegd, zo ongeveer als de voorspelling van het orakel van Delphi verkeerd was uitgelegd door Croesus, die het verkeerde machtige rijk te gronde richtte. In de Joodse Oorlogen (boek VI:312-313) noemt Josephus een orakelspreuk die beloofde dat iemand uit Judea heerser over het land zou worden. De joden meenden dat iemand uit hun eigen gelederen de macht na eeuwen van overheersing terug zou veroveren en probeerden de profetie in vervulling te brengen, "terwijl het toch zo duideijk was dat het orakel betrekking had op Vespasianus, die immers in Judea tot keizer was uitgeroepen". Lees verder

Paasboodschap Australische bisschop: athe´sten grootste moordenaars

Maandag 05 April 2010 at 08:52 am - Categorie: religie

Hitler katholiek
Hitler was katholiek

Om de aandacht van de schanddaden van de kerk af te leiden hield de Australische bisschop Anthony Fisher zijn paasboodschap over het athe´sme. Athe´sten zijn de grootste genocideplegers van iedereen. De vorige eeuw is het athe´sme beproefd, en het is een moordeeuw gebleken, met nazi's, secularisatie, echtscheidingen, abortussen en andere gruwelen. De Sydney Morning Herald vat het als volgt samen.
GODLESSNESS and secularism led to Nazism, Stalinism, mass murder and abortion, according to Anthony Fisher, the new bishop of Parramatta, who has used his inaugural Easter message to launch a scathing attack on atheism, while ignoring the sex abuse scandals besieging the Catholic Church worldwide.
[...]
''Nazism, Stalinism, Pol-Pottery, mass murder and broken relationships: all promoted by state-imposed atheism or culture-insinuated secularism.''
Het is de vraag of deze hatespeech het ongeloof erg veel schade berokkent. Het zou ook best kunnen dat de kerk alleen maar zichzelf nog onmogelijker maakt met dit soort primitieve demoniseringstactieken en lastercampagnes.
Dit soort acties roept altijd reacties op, dus daar gaat ie weer. Hoe zat het met de kerk in de afgelopen eeuw? De werkelijkheid blijkt te zijn dat de kerk in de strijd tegen zijn 'vijanden' altijd op zoek is naar bondgenoten om het vuile werk op te knappen. Lees verder

Evangelisatie van Angola helpt niet zolang het Vaticaan zelf het geloof in het kwaad verspreidt

Zondag 22 Maart 2009 at 3:47 pm - Categorie: religie


Omdat de kerk niets doet tegen het geloof in de duivel worden in Nigeria door bisschoppen mensen tot heks bestempeld.

Tijdens zijn bezoek aan Angola riep de paus op tot evangelisatie om de bevolking te behoeden voor de gevolgen van tovenarij en hekserij. Straatkinderen en ouderen zijn in Angola het slachtoffer van de angst voor boze geesten en magische krachten. Volgens de paus zal het aanvaarden van het christendom deze problemen kunnen oplossen. Het is niet duidelijk hˇe het christendom mensen zal beschermen tegen het geloof in geesten en duiveluitdrijvingen. Het is niet zo dat de kerk het bestaan van geesten en kwade krachten ontkent. De kerk verspreidt zelf actief het geloof in de duivel en het kwaad. In het westen is aan de heksenjacht door de inquisitie een eind gekomen door de opkomst van rationele en humanistische bewegingen. Maar de kerk heeft nog altijd officiŰle duiveluitdrijvers in dienst, die de 'kwade geesten' uit 'bezetenen' drijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorwerpen die op magische wijze de macht van een demoon onschadelijk zou maken, zoals wijwater, kruisbeeld en het rituale Romanum, een gebedenboek dat de functie heeft van een boek met toverspreuken. Lees verder

Paul Cliteur: Het seculier perspectief

Woensdag 22 Oktober 2008 at 02:02 am - Categorie: religie De Vrije Gedachte organiseert jaarlijks onder de naam Anton Constandse Lezing een lezing door een bekende gastspreker waarin het gedachtegoed van de vrijdenkersvereniging centraal staat. Dit jaar op 13 september was Paul Cliteur de gastspreker. In de Waalse Kerk in Haarlem droeg hij de lezing Het seculier perspectief voor, over de inhoud van zijn op handen zijnde boek, dat als The Secular Outlook het licht zal zien. Hierin staat het belang van de vrijheid van kritiek centraal, en met name de vrije kritiek op religie. Het belang dat religie voor heel veel mensen heeft, wordt door iedereen erkend, en de vrijheid van religie is dan ook een van de grondrechten van de mens. Dat religie ook schaduwzijden heeft, is echter iets wat veel moeilijker bespreekbaar is, omdat de religie zich in beginsel tegen kritiek verzet. De schaduwzijden van religie, zoals heilige oorlogen, boekverbrandingen, onderdrukking en andere zaken die in ons tijdperk geen goede naam hebben worden dan ook terzijde geschoven als 'niet-religieus'. De overtuiging dat religie per definitie goed is, leidt tot het ontkennen van de negatieve kanten. Als bepaald gedrag dus slecht is, is het per definitie niet religieus. Deze overtuiging is niet alleen onder gelovigen gemeengoed, maar ook bij vele ongelovigen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat beleid van het CDA dat een toename van armoede tot gevolg heeft 'niet christelijk' is, en roepen zelfzuchtige christelijke politici op zich 'christelijker' te gedragen. Daniel Dennett noemde deze mensen believers in belief. Lees verder

Geestelijke porno: waarom mensen vallen voor paranormale machten

Zondag 07 September 2008 at 1:02 pm - Categorie: religie


De mensheid wil bedrogen worden, zei Tijl Uilenspiegel. Hij was zelf een spiegel voor de mens
Tijl Uilenspiegel: de mensheid wil bedrogen worden.

De aantrekkingskracht van het geloof is dat het belooft te leveren waar behoefte aan is. Mensen in nood kunnen altijd bij geloofsinstanties en paragnosten aankloppen als andere instanties falen. Het spreekt vanzelf dat de beloftes nogal eens niet kunnen worden ingelost. Hoe kan het dan dat de behoefte aan deze diensten blijft bestaan? Nog nooit is bewezen dat paranormale machten bestaan, maar wel worden regelmatig oplichters ontmaskerd - tot boosheid van de bedrogenen.
In plaats van blij te zijn dat Tros Radar de oplichterij aan de kaak heeft gesteld, klagen veel bezoekers op hun website dat Radar alleen maar wil 'scoren'. Radar liet zien hoe enkele bedrijven veel geld verdienden aan astrotelevisie. Netwerk (vanaf 10:10 minuut) liet al eerder zien hoe vooral labiele, depressieve mensen het slachtoffer worden van de paranormale verleidingsmethodes. Ook de SP liet in het rapport Sterrenbeeld Melkkoe zien dat het doel van astro-tv niet het bieden van geestelijke hulp is, maar het verdienen van zoveel mogelijk geld door middel van misleiding en het veronachtzamen van de gevoelens van de bellers.
Sommige exploitanten van astroprogramma's verkopen ook porno. Het zijn bedrijven die de meest basale behoeftes exploiteren door het aanbod van een surrogaatproduct. Waarom zijn zoveel mensen dan niet blij met het doorprikken van dit bedrog, maar wordt Tros Radar er zelfs voor veroordeeld?
Astrologie en het spreken met de doden mogen vrij worden beoefend. Maar voor je gebruik maakt van deze diensten kun je hier eerst iets leren over de psychische achtergrond van de werkwijze. Met filmpjes van o.a. James Randi, Orson Welles, Michael Shermer, Derren Brown en Richard Dawkins. Lees verder

Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur

Zaterdag 15 Maart 2008 at 4:15 pm - Categorie: religie

Vergoddelijkte Julius Caesar
De vergoddelijkte Julius Caesar wordt bejubeld.

Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.

Blasfemie moet uit het strafrecht, en de onschendbaarheid van god moet worden opgeheven. Het wordt tijd om deze genocidale onderdrukkers in de beklaagdenbank te zetten. Lees verder

Turkije blokkeert Turkse athe´stische website

Dinsdag 15 Januari 2008 at 4:07 pm - Categorie: religie De populaire Turkse website ateizm.org is in december op last van het Turkse gerechtshof in Turkije geblokkeerd. Creationisten hadden met succes een beroep tegen de site aangespannen.
In June 2007, without warning, our web site was closed to its Turkish audience with a court order based on a legal action taken by a Turkish creationist named "Adnan Oktar" (now widely known by his pen name "Harun Yahya"). Since ateizm.org was hosted in the US, it remained accessible from abroad, but inaccessible to its main audience in Turkey. If we hired a lawyer and challenged the court order, we probably would have won our case. But we do not want to disclose our identities. This is our biggest weakness. According to our lawyer, there is no way to take a legal action in Turkey and remain anonymous at the same time. Many Turkish intellectuals who were against Islam and outspoken about their views on religion were murdered by Islamic fundamentalists in the past. We do not want to risk our lives. (bron: creationistsbanatheism.blog)
Lees verder

Vergelijk de bijbel met de koran - eva en adam

Zondag 09 December 2007 at 11:40 pm - Categorie: religie

Adam en Eva in de Hof van Eden, bij de boom. De slang kronkelt om de stam. Twaalfde-eeuwse Spaanse afbeeling.
Adam en Eva in de Hof van Eden, bij de boom. De slang kronkelt om de stam. Twaalfde-eeuwse Spaanse afbeeling.


Ikon-tv heeft een nieuwe site waar de bijbel kan worden vergeleken met de koran: bijbelenkoran.nl. Dat opent een leuke ingang om een paar stukken aan te wijden, te beginnen met de bevindingen van de filosofe Marlies ter Borg. Zij vergeleek teksten op deze site, volgens een artikel in de Trouw met als titel De bijbel is nog erger dan de koran. 'Niet gehinderd door enige theologische kennis maar wel met de objectieve benaderingswijze van een filosofe' meende zij tot de conclusie te kunnen komen dat de koran veel positiever is dan de bijbel als het gaat om gelijkheid van man en vrouw, omdat Eva in de koran een positievere rol heeft dan in de bijbel.
Aangezien mijn all time hobby vrouwen in de religies en mythologie is, trekt dit onderwerp mijn aandacht. Als iemand erop wijst dat de koran een positief vrouwbeeld geeft dankzij Eva, en die persoon beweert dat te weten dankzij de Ikon-site, waar iedereen dit zelf kan opzoeken, dan ruik ik een 'bepaalde hoek'. Want Eva wordt in de koran helemaal niet genoemd. Hoe kan Ter Borg haar dan met de Ikon-zoekmachine hebben gevonden om een vergelijking te maken? Lees verder

Over bidden en de dood

Maandag 03 December 2007 at 3:00 pm - Categorie: religie Ik krijg regelmatig mail van scholieren en anderen die mij ongeveer dezelfde vragen stellen. Deze keer beantwoord ik een paar vragen maar eens online, zodat ook anderen kunnen reageren. Ik ontving de volgende mail.

In mijn zoektocht naar informatie over het athe´sme kwam ik deze site tegen.
1) Ik vraag me namelijk af of athe´sten nog een vorm van bidden hebben, of wordt bidden vervangen door rationeel denken?
2) Hebben athe´sten een visie over lijden en dood en een eventueel hiernamaals? Wat gebeurt er met de mens na zijn dood?

Wat de eerste vraag betreft: athe´sten hebben geen vorm van bidden. Bidden lijkt voor de meeste athe´sten op een soort magisch denken, waarbij je een toestand probeert te bezweren of te veranderen door te bidden en te vragen of er een oplossing verschijnt. Een athe´st heeft de keuze om zelf over de toestand na te denken en problemen te lijf te gaan of misschien om de kop in het zand te steken en te hopen dat het vanzelf overgaat.

Ook het danken van een god voor de dagelijkse maaltijd, zal veel athe´sten tegenstaan. Eten is niet gegeven door een god, maar er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken om ervoor te zorgen dat ons eten dagelijks op tafel staat. Deze mensen zouden moeten worden bedankt. Lees verder

God, Geloof, Geweld - Guido Hayen

Donderdag 29 November 2007 at 3:28 pm - Categorie: religie Alle religies beweren te streven naar een wereld van vrede en geluk. ĹVrede op aarde voor de mensen van goede wilĺ, is hun leidmotief. De praktijk toont echter aan dat juist het geloof veruit de belangrijkste oorzaak is van onderdrukking, geweld en moord. Historische boeken bewijzen hoezeer godsdienstwaanzin de motor was van talloze oorlogen, plunderingen en massamoorden. De opmars van de islam, de kruistochten, de inquisitie, de Dertigjarige oorlog en de Holocaust zijn maar enkele voorbeelden van wreedheden waarbij in naam van God miljoenen mensen het leven lieten. Ook vandaag worden tal van conflicten in de wereld gevoerd vanuit religieuze overwegingen. Denk aan de strijd in Kashmir, het Midden-Oosten, TsjetsjeniŰ, Sri Lanka en daarvoor in de Balkan en Noord-Ierland. Of aan de moordaanslagen door religieuze fanatici op Mahatmi Ghandi, Anwar Al Sadat, Yitzhak Rabin en Theo Van Gogh. Of aan de terreuraanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en later in Madrid en Londen. Of de bedreigingen ten aanzien van Salman Rushdie, Irshad Manji en Ayaan Hirsi Ali, de rellen met allochtone jongeren in Frankrijk, de gewelddadige protesten naar aanleiding van de Deense spotprenten, de strijd tussen soennieten en sjiieten in Irak, en de heropleving van het geweld door de Taliban in Afhanistan. Religie en geweld lijken wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees verder

De vrijheidsrede van Zimri

Zaterdag 17 November 2007 at 1:56 pm - Categorie: religie


Hatin Surucu, een Turkse vrouw in Duitsland die werd vermoord omdat ze 'leefde als een Duitse'. Een Zimri van onze tijd.

Vrijemeningsuiting, een kritische houding ten opzichte van de godsdiensten en behoefte aan individualisme en keuzevrijheid zijn niet zuiver iets van de moderne tijd. Als je de bijbel of de koran leest zou je dat niet direct zeggen. Als excuus voor de terreur in de bijbel of de koran hoor je dan ook vaak zeggen dat zo'n houding nu eenmaal normaal was in de oudheid. In die tijd waren onderdrukking en hiŰrarchie de norm, en een vijand sloeg je gewoon z'n hoofd af, dat deden ze allemaal. Daarom is het gewelddadige imperialisme van de profeten te vergeven, want het was veroveren of veroverd worden.

Om te illustreren dat er ook al in de bijbelse tijd naar een humanistische levenshouding werd gestreefd, staat in het bijbelklasje van vandaag de vrijheidsrede van Zambrias (Zimri) centraal. De heilige boeken van vandaag zijn niet de enige overgeleverde bronnen van deze godsdiensten en de omgeving waarin ze zijn ontstaan. De oude geschiedenis van de joden is ook overgeleverd door Josephus Flavius. En daarin lezen we een toelichting op de moord op Zimri, die laat zien dat men in de oudheid wel degelijk bekend was met een hele andere levenshouding dan kritiekloze conformering aan de humorloze jaloerse god van de bijbel. Lees verder

School heeft geen respect voor Harry Potter

Zondag 28 Oktober 2007 at 6:55 pm - Categorie: religie

Harry Potter No

In Massachusetts heeft het hoofd van een katholieke parochieschool, Ron Barker, alle boeken van Harry Potter uit de schoolbibliotheek verwijderd. Barker vond dat hij als pastor van een parochieschool de morele autoriteit had om deze beslissing te nemen. Het gaat om een beschermende maatregel om te voorkomen dat kinderen belangstelling zouden gaan krijgen voor het occulte. Als reactie op klachten van ouders zei hij dat er geen bezwaar tegen had dat ouders zelf deze boeken voor hun kinderen aanschaffen, maar dat ze op een katholieke school geen plaats hebben.

De pastor zegt dat hij de taak heeft om katholieke kinderen te beschermen tegen slechte invloeden, maar doet dat door te zeggen dat mensen die zich met moderne godsdiensten bezig houden gevaarlijk zijn; je moet ervoor waken door hun ideeŰn te worden misleid. Hij 'demoniseert' zelfs letterlijk. Wicca is kwaardaardig en duivels, net als tarotkaarten lezen, het gebruik van ouija-borden en andere mystieke orakels. Met zulke uitspraken legt hij in feite de kiem voor een kloof tussen de bevolkingsgroepen en angst jegens het geloof van anderen. Lees verder

verspreiding van de grootste godsdiensten

Dinsdag 02 Oktober 2007 at 12:52 am - Categorie: religie Op mapsofwar.com staat een grappig filmpje met een in beeld gebracht overzicht van de verspreiding godsdiensten, duur ca. 90 seconden. Het gaat om de grootste godsdiensten van deze tijd: hindoe´sme, boeddhisme, christendom, islam en jodendom. Het is weliswaar geen echt historisch overzicht, maar een beetje religieuze mythologie, maar toch.Een beeld maakt goed inzichtelijk hoe hilarisch het eigenlijk is. Lees verder

Ton voor moord op Zweedse cartoonist

Zaterdag 15 September 2007 at 8:17 pm - Categorie: religie

koop deens
De vrije mening ligt weer onder vuur

De Deense kaasjes liggen mij nog zwaar op de maag, maar inmiddels is er alweer een kapitaal uitgeloofd om een Zweedse cartoonist om het leven te brengen. De gulle gever is Abu Omar al-Baghdadi, de leider van de 'Islamitische staat van Irak'. Alsof er in Irak geen ergere problemen zijn op te lossen, wordt er goed op gelet dat aan de andere kant van de wereld de profeet niet wordt beledigd. De prijs kan zelfs worden verhoogd als de tekenaar 'als een lam' wordt geslacht. De Zweedse cartoonist Lars Vilks tekende het hoofd van Mohammed op het lichaam van een hond. Ook de hoofdredacteur van de krant Nerikes Allehanda, waarin de tekening werd geplaatst, heeft een prijs op zijn hoofd gekregen.
Wat is nou toch het probleem dat moslims aan de andere kant van de wereld tot moord en slachting worden ge´nspireerd alleen maar omdat niet iedereen van hun godsdienst en profeet is gecharmeerd? Het antwoord is makkelijk te vinden bij de islam, en vooral bij de profeet zelf. Lees verder

model van de ark van noach gebouwd

Dinsdag 11 September 2007 at 12:44 am - Categorie: religie

ark
Ark van Noach in de Rotterdamse haven

In het Nederlands Dagblad staat een stuk over een model van de ark van Noach. Het schip, dat ligt in de Rotterdamse haven, is gebouwd om het christelijke geloof uit te dragen, en is open voor bezoekers. De ark van Noach boeit ook niet-gelovigen, zegt de kop. En het klopt, ik raakte meteen geboeid en begon me van alles af te vragen. Het lijkt mij eigenlijk ook wel een aardig idee om zo'n boot te bouwen en dan uitleg te geven over alle realistische problemen waar je tijdens zo'n project mee te kampen krijgt, middenin zo'n zondvloed. Bijvoorbeeld over het voederprogramma. Van alle beesten moeten er twee mee aan boord, maar sommige beesten eten andere beesten op. Dus hoe moet dat dan? Moet je extra beesten meenemen die dienen als voedsel? Lees verder

Vliegmaatschappij in Nepal offert geiten om goden gunstig te stemmen

Donderdag 06 September 2007 at 7:59 pm - Categorie: religie


Zinloos geweld tegen geiten

De krant Kantipur vermeldt dat de staatsvliegmaatschappij van Nepal, Nepal Airlines Corporation (NAC), van de week twee geiten heeft geofferd om een einde te maken aan de vliegperikelen waar de maatschappij door werd geteisterd. De fotograaf van de Kantipur werd helaas aangehouden omdat hij zich niet bij het vliegveld had mogen ophouden, anders had hier ook een leuke foto van het geitenoffer bijgestaan. NAC bezit twee Boeing 757's, die allebei met problemen te kampen hebben en aan de grond staan. Het offer werd uitgevoerd omdat het technisch personeel niet in staat was een mankement op te lossen aan de apparatuur die de ijsafzetting op de vleugels moet tegengaan. Het hoofd van de technische afdeling kreeg in een droom door dat god boos was omdat het personeel had nagelaten hem te verzoenen met Lees verder

Ella Vogelaar en de christelijk-joods-islamitische traditie

Woensdag 18 Juli 2007 at 12:52 am - Categorie: religie

Boekverbrandingen door de Spaanse inquisitie
Joods-christelijke traditie. De Spaanse inquisitie roeit andere meningen uit door boekverbrandingen.

Ella Vogelaar deed uitspraken over de islam in een interview in de Trouw van zaterdag, die wijd verspreid nogal slecht werden ontvangen.
In het interview gaf ze aan dat de islam niet meer zal verdwijnen uit Nederland, en dat onze cultuur erdoor zal worden beïnvloed. Ze sprak over een 'wederzijds proces', en kan zich voorstellen dat wij ooit ook zullen zeggen dat de islam tot de wortels van onze samenleving behoort, samen met christendom en jodendom. Dit wekte alom beroering, en behalve onder moslims kreeg ze niet echt bijval.

Op de vraag of ze geen problemen heeft met het subsidiëren van het financieren een moskee, vanwege de scheiding tussen kerk en staat, antwoordt ze: Nee, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Je subsidieert niet de religieuze activiteit, dan zou je de grens overgaan, maar de sociaal-maatschappelijke doelen.’’ Maar wat zijn sociaal-maatschappelijke doelen als het om een moskee gaat? Dat is bij uitstek de plaats waar doelbewust de islam gepropageerd en verspreid wordt. Naast de andere voorbeelden van wat ze zou willen financieren kun je ook nog denken aan gescheiden zwemuurtjes voor moslimvrouwen, omdat die anders niet voldoende lichaamsbeweging krijgen. Lees verder

RelikwieŰn van Christus, Joe Nickell

Zondag 20 Mei 2007 at 12:00 am - Categorie: religie

Neplijkwade van Turijn, gemaakt door Joe Nickell. Neplijkwade van Turijn, gemaakt door Joe Nickell.

Op 11 mei 2007 werd Joe Nickell geïnterviewd door Point of Inquiry vanwege het verschijnen van zijn nieuwste boek, Relics of the Christ. Het interview is hier te beluisteren.

Joe Nickell werkte ondermeer als journalist, privé-detective en illusionist, en heeft zich sinds jaren toegelegd op het skeptisch onderzoeken van alle wonderen en vervalsingen waar wereldwijd aanspraak op wordt gemaakt. Hij is in die hoedanigheid ondermeer betrokken bij CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), een organisatie die skeptisch onderzoek verricht naar uiteenlopende paranormale en pseudo-wetenschappelijke onderwerpen, zoals buitenaardse ontvoeringen, poltergeist, helderziendheid, alternatieve geneeskunde etc. Hij schreef boeken over uiteenlopende onderwerpen. Zijn eerste boek, Inquest on the Shroud of Turin, dateert van 1983, en ging over het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade van Turijn. Onlangs kwam zijn nieuwste boek uit, dat gaat over een verwant onderwerp,  Relics of the Christ, een skeptische kijk op de relikwieënverering die gedurende de geschiedenis het christelijk geloof ondersteunden. Relieken als de heilige graal, het ware kruis, de speer van Longinus dienden om de historische betekenis van Jezus aanschouwelijker te maken en van een historische basis te voorzien, maar waren tegelijk bronnen van inkomsten voor de bezitters van de relieken, bijvoorbeeld als trekkers van bedevaartgangers.

Lees verder

Interview met ex-terrorist Tawfik Hamid

Donderdag 10 Mei 2007 at 12:00 am - Categorie: religie

Tawfik Hamid
Tafwik Hamid

Op 16 maart 2007 was de voormalige moslimterrorist Tawfik Hamid te gast bij Point of Inquiry, het digitale mediacentrum van het Center for Inquiry.
Tawfik Hamid is verbonden aan Secular Islam Summit, een organisatie van ex-moslims, seculiere moslims en andere seculieren uit islamitische landen, waar zij worden onderdrukt en vervolgd zodra zij hun belangen kenbaar maken. Zij willen het secularisme in moslimlanden promoten en wijzen op het steeds dringender wordende belang van een islamitische verlichting.

Het interview werd ingeleid met de Sint Petersburg declaratie, die werd voorgedragen door Ibn Warraq tijdens een belangrijke door de Secular Islam Summit georganiseerde conferentie over de noodzaak om islam te seculariseren.

Tawfik Hamid sloot zich tijdens zijn medicijnenstudie aan bij Jamaa Islamiya, een terroristische organisatie die is verbonden met Al Qaeda, die mensen recruteert en geleidelijk aan hersenspoelt tot zij klaar zijn om deel te nemen aan gewapend geweld tegen niet-moslims. Aanvankelijk richtten zij zich vooral op studenten aan universiteiten, later ook op anderen.
Tafwik Hamid werd geschoold in anti-christelijke propaganda. Na verloop van tijd begon Hamid de gevoelens van haat en het verlangen geweld te gebruiken, waarmee hij door groep werd vervuld, ter discussie te stellen. Hij werd arts en islamgeleerde.
Vanuit zijn persoonlijke ervaring met de mentaliteit van de jihad voorspelde hij de aanslagen van 11 september, Madrid en Londen. Hij heeft zich nu ten doel gesteld te waarschuwen voor de radicale islam, die zich zoals hij het zegt 'als een kanker met een beangstigende snelheid over de wereld verspreidt'. Hij spreekt bij POI over de Secular Islam Summit, de radicale en gematigde islam en de toekomst van het islamitisch fundamentalisme en de jihad in de wereld. Lees verder

De mythe van de seculiere morele chaos, Sam Harris

Maandag 16 April 2007 at 12:00 am - Categorie: religie

Verbranding van een heks op last van de kerk. Ingebeelde misdaad.
Verbranding van een heks op last van de kerk. Ingebeelde misdaad.

Het is niet mogelijk om lang de religieuze dogma's te bekritiseren zonder te worden geconfronteerd met de volgende bewering, al lijkt het ook vanzelfsprekend: er is geen seculiere basis voor de moraal. Het verkrachten en vermoorden van kinderen kan alleen maar echt fout zijn als er een god is die dit zegt, zo klinkt het. Anders zou goed en fout alleen maar een maatschappelijk construct zijn, en elke maatschappij zou helemaal vrij zijn om te beslissen dat het verkrachten en vermoorden van kinderen eigenlijk een gezellig familiepretje is. In afwezigheid van God zou John Wayn Gacy een beter mens zijn dan Albert Schweitzer, als meer mensen het met hem eens waren.

Het is verbazingwekkend hoe groot de angst voor de seculiere morele chaos is, gegeven het grote aantal misvattingen over de moraal en de menselijke aard dat nodig is om die angst te laten rondspinnen in iemands hersens. Er is ongetwijfeld veel te zeggen over het vervalste verband tussen geloof en de moraal, maar de volgende drie punten moeten voldoende zijn.

Lees verder

Bertrand Russell: waarom ik geen christen ben

Dinsdag 07 Februari 2006 at 12:00 am - Categorie: religie Vertaling van het beroemde essay van Bertrand Russell, dat hij schreef naar een lezing die hij in 1927 hield.

Zoals de voorzitter zei, het onderwerp waarover ik vanavond zal spreken is "Waarom ik geen christen ben." Misschien zou het goed zijn om eerst vast te stellen wat we bedoelen met het woord christen. Het wordt vandaag de dag door veel mensen nogal losjes gebruikt.

Sommigen bedoelen er niet meer mee dan iemand die probeert goed te leven. In die betekenis zou je volgens mij in alle sektes en credo's christenen vinden. Maar ik denk niet dat dat de juiste betekenis van het woord is, alleen al omdat het zou inhouden dat iedereen die geen christen is - alle boeddhisten, confucianen, mohammedanen etc. - niet probeert goed te leven.

Ik bedoel met 'christen' niet iemand die volgens zijn eigen inzicht fatsoenlijk probeert te zijn. Ik denk dat je een zekere hoeveelheid bepaald geloof moet hebben voor je het recht hebt jezelf een christen te noemen. Het woord heeft niet meer zoveel inhoud als in de tijd van St. Augustinus en St. Thomas van Aquino. In die tijd begreep men precies wat iemand bedoel als hij zei dat hij een christen was. Men accepteerde een hele verzameling credo's die met grote precisie waren voorgeschreven, en elke lettergreep van deze credo's werd geloofd met de volledige kracht van iemands overtuiging.

Lees verder

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Humanisme
Humanisme
Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Mei 2024
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu