atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) AtheÔstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Etienne Vermeersch ov… | Home | Pat Condell: Islam's … »

Geestelijke porno: waarom mensen vallen voor paranormale machten

07 09 08 - 13:02 - Categorie: religie


De mensheid wil bedrogen worden, zei Tijl Uilenspiegel. Hij was zelf een spiegel voor de mens
Tijl Uilenspiegel: de mensheid wil bedrogen worden.

De aantrekkingskracht van het geloof is dat het belooft te leveren waar behoefte aan is. Mensen in nood kunnen altijd bij geloofsinstanties en paragnosten aankloppen als andere instanties falen. Het spreekt vanzelf dat de beloftes nogal eens niet kunnen worden ingelost. Hoe kan het dan dat de behoefte aan deze diensten blijft bestaan? Nog nooit is bewezen dat paranormale machten bestaan, maar wel worden regelmatig oplichters ontmaskerd - tot boosheid van de bedrogenen.
In plaats van blij te zijn dat Tros Radar de oplichterij aan de kaak heeft gesteld, klagen veel bezoekers op hun website dat Radar alleen maar wil 'scoren'. Radar liet zien hoe enkele bedrijven veel geld verdienden aan astrotelevisie. Netwerk (vanaf 10:10 minuut) liet al eerder zien hoe vooral labiele, depressieve mensen het slachtoffer worden van de paranormale verleidingsmethodes. Ook de SP liet in het rapport Sterrenbeeld Melkkoe zien dat het doel van astro-tv niet het bieden van geestelijke hulp is, maar het verdienen van zoveel mogelijk geld door middel van misleiding en het veronachtzamen van de gevoelens van de bellers.
Sommige exploitanten van astroprogramma's verkopen ook porno. Het zijn bedrijven die de meest basale behoeftes exploiteren door het aanbod van een surrogaatproduct. Waarom zijn zoveel mensen dan niet blij met het doorprikken van dit bedrog, maar wordt Tros Radar er zelfs voor veroordeeld?
Astrologie en het spreken met de doden mogen vrij worden beoefend. Maar voor je gebruik maakt van deze diensten kun je hier eerst iets leren over de psychische achtergrond van de werkwijze. Met filmpjes van o.a. James Randi, Orson Welles, Michael Shermer, Derren Brown en Richard Dawkins.

De mensheid wil bedrogen worden, beweerde Tijl Uilenspiegel. Spiegel een behoeftig mens iets voor en ze verliezen het zicht op de realiteit. Een geruststellend beeld is meer waard dan leren hoe je met het leven moet omgaan. Laat mensen geloven dat er hogere machten bestaan, en beloof ze dat jij ze kan redden, omdat je een speciale begaafdheid hebt om met deze machten te communiceren. Hoe ongeschoolder het publiek is, hoe makkelijker ze vallen voor zulke beloftes. Altijd staan er parasieten klaar om in het gat van de onwetendheid te springen. Deze mensen kennen geen empathie, en hebben geen enkel probleem met de emoties die ze los maken bij hun publiek. Door massahypnose en massapsychologische technieken weten ze het publiek ontvankelijker te maken voor leugens die buitengewoon doortrapt kunnen zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is de populaire tv-dominee, faith healer en miljonair Peter Popoff, die door James Randi werd ontmaskerd. Popoff drong zich zonder remmingen op aan zijn slachtoffers, die hij massaal in extase wist te brengen. Maar zijn openbaringen bleken niet via de 'stem van god' te komen, maar via de stem van zijn assistente en echtgenote, die hem via een draadloos communicatiesysteem de gegevens van mensen in het publiek doorfluisterde, die ze voorlas van gebedskaartjes die mensen hadden ingevuld.


James Randi ontmaskert de gebedsgenezer Peter Popoff.Het 'gebruik van voorkennis' tijdens een paranormale sessie wordt wel hot reading genoemd. Het is bewust bedrog, zonder meegevoel voor de emoties in het publiek. Het publiek van Popoff bestaat vooral uit het laagopgeleide, kansarme bevokingsgroepen. Zij zijn zeer gelovig en niet erg wereldlijk, waardoor ze veel kwetsbaarder zijn dan anderen voor zulk impertinent bedrog. Er is goed te zien waarom geloofsinstituties wel varen bij het dom houden van het volk. Het publiek is in het bijzonder geÔntimideerd doordat Popoff zich opwerkt als autoriteit die opereert in naam van god. Het voorbeeld laat zien waarom mensen kwetsbaarder zijn voor bedrog als ze dom worden gehouden en worden grootgebracht met het geloof in een autoriteit. Het toont het belang aan van een goede scholing van kinderen, om de kennis te verbreden en het vermogen om onafhankelijk, kritisch denken beter te ontwikkelen.
Popoff creŽert een overdonderende situatie. Hij vergroot extreem de hiŽrarchische autoriteitsrelatie, van waaruit hij de zaal tot een soort massahysterie opzweept. Door de extase waarin het publiek raakt, laten mensen ook hun kritische beoordelingsvermogen varen. Popoff weet vanuit zijn ervaring dat dat hij het zich permitteren om zich onbeschoft, harteloos en narcistisch te gedragen. Het geloof in hem is bijna onaantastbaar, en misschien komt dit wel mede doordat het publiek zo hard moet werken om in deze bedrieger te geloven.
Aanvankelijk zorgde de openbarende film van Randi voor Popoffs teloorgang en zijn faillisement, maar inmiddels is hij helemaal terug, en zijn bedrog lijkt te zijn vergeven en vergeten.

Er is een relatie tussen het groteske, anempathische gedrag van Popoff en zijn enthousiaste publiek. Als mensen met grootheidswaan en zonder ethische grenzen massaal worden toegejuicht, verleggen ze hun grenzen en gaan ze steeds verder, ook in bedrog en narcistisch gedrag. Ze leren door de ervaring steeds beter hoe ze weg komen met hun bedrog, en op wat voor manieren ze hun publiek kunnen bedotten, zonder dat ze iets in de weg wordt gelegd. Dit proces is ook werkzaam bij mensen die zelf geloven in hun mediamieke vermogens. Het geloof dat zij hebben in hun gave zal door de bevestigingen van het publiek worden versterkt.

Naarmate meer mensen geloof hechten aan de echtheid van illusies is het moeilijker om het bedrog door te prikken. Mensen zoeken bevestiging in hun omgeving. Eťn moment van twijfel is niet voldoende, want de tegenpartij rust niet en is eraan gewend om twijfel weg te nemen. Het onschadelijk maken van twijfel is een van de pijlers van hun bestaan. Het is een kunst die al duizenden jaren wordt beoefend.
De mediamieke wereld is zeer flexibel in het verklaren en incorporeren van conflicterende informatie. Zo zei de dame die de screening had gedaan van het nepmedium Ramona van Tros Radar: ook onderzoeksjournalisten kunnen paranormaal begaafd zijn, dus is het helemaal niet vreemd dat ze door de screening was gekomen. James van Praagh zegt dat zijn ontmaskeraar Michael Shermer er alleen maar op uit is om mensen af te breken en te kleineren terwijl iemand als hij mensen door moeilijke tijden heen probeert te helpen. Doris Collins noemt James Randi eenvoudig 'het pure kwaad'. Sceptici prikken hier wel doorheen, maar de opzet is niet om sceptici te overtuigen, maar om de gelovige cliŽntele gerust te stellen, en die hebben voldoende aan het eerste het beste sussende woord. Het gaat om mensen die hun geloof niet willen kwijtraken, dus ieder excuus aangrijpen om de illusie in stand te houden.


Derren Brown laat zien hoe cold reading in astrologie wordt toegepast.

Paranormale illusies leiden af van de werkelijkheid en laten iemand vluchten in de fantasie. De mediums zijn illusionisten die helpen de fantasie in gang te zetten door middel van associaties aan de hand van reeksen trefwoorden en algemeenheden. Dit proces wordt cold reading genoemd, maar het is niet zozeer 'lezen' alswel iemand stimuleren om bij een trefwoord een bijpassende realiteit te vinden. De illusionist Derren Brown laat zien hoe cold reading in astrologie wordt toegepast.

Brown maakt hier gebruik van het zogenaamde barnum-effect, waar mediums en astrologen in het algemeen op inhaken. Het barnum-effect of ook wel forer-effect heeft betrekking op het psychologische mechanisme waarbij mensen zichzelf identificeren met aan hun persoonlijk gerichte, in algemene woorden opgestelde teksten die op iedereen van toepassing zouden kunnen zijn. De psycholoog Bertram Forer deed in 1946 een test waarbij hij aan elk van zijn studenten een persoonlijkheidstest gaf, en hen vroeg de test met een cijfer te beoordelen op de juistheid. Het hoogste mogelijke cijfer was een 5; het gemiddelde cijfer bedroeg een 4,2. De studenten waren dus van mening dat de beschrijvingen goed op hun karakter en situatie van toepassing waren. Maar in werkelijkheid waren de beschrijvingen van Forer niet geschreven op basis van een student. Hij had de teksten bij elkaar geraapt uit allerlei horoscopen, en het eindresultaat aan elke student voorgelegd, zodat ze allemaal dezelfde tekst hadden ontvangen.

Volgens Forer aanvaarden mensen uitspraken volgens het beeld dat zij van zichzelf hebben, en in de mate dat zij zouden willen dat de uitspraak juist is. De empirische juistheid en de objectiviteit van de uitspraken worden opgeofferd aan deze wens.
Verder wordt de paragnost bevestigd door de techniek algemene uitspraken of keuzes voor te leggen, die door de klant zelf worden gevalideerd met een specifiekere uitspraak. Er bestaan lijsten waar paragnosten uit kunnen putten. Vanuit zulke lijsten vuren ze trefwoorden naar het publieke waarvan statistisch bekend is dat zij de grootste kans hebben om te worden bevestigd.


Meesterillusionist Orson Welles legt uit hoe mensen zich laten belazeren. Hij stopte met zijn waarzeggerij toen hij merkte dat hij een shut-eye werd, iemand die door het vele goede raden in zijn eigen paranormale krachten gaat geloven.

Anderzijds worden foute suggesties genegeerd - de klanten zijn niet bezig met statistiek, maar zijn op zoek naar herkenning van zichzelf. Mensen zijn vaak van goede wil om de vage suggesties van de paragnost of astroloog te vergelijken met een concreet voorbeeld uit hun persoonlijke situatie. Ze doen hun best om uit de stukjes informatie een kloppend verhaal te destilleren. Uiteindelijk komt het erop neer dat ze zelf het meeste werk doen om de juistheid van de paragnost te kunnen bevestigen.

Het hierboven beschreven Forer-effect is ook wel genoemd naar de 19e-eeuwse circusman en gedachtenlezer Phineas Taylor Barnum, die in zijn boeken de trucs van mediums uit de doeken had gedaan. Een van zijn geliefde uitspraken, thereís a sucker born every minute, geeft aan dat hij zich als showman goed bewust was hoe makkelijk het publiek om de tuin te leiden is. Maar de suckers van Barnum bevinden zich niet alleen onder het publiek. Ook op de stoelen van de mediums bevinden zich vele goedgelovigen, die in hun eigen spel van raden en bevestigen geloven. Zij plaveien de weg voor de dames en heren die met de miljoenen weglopen. Filmmaker en illusionist Orson Welles, die zelf een poosje als 'medium' heeft gewerkt, legt uit dat de toegepaste technieke door de vele oefening steeds meer op een onbewust niveau plaatsvinden, precies zoals dat bij andere beroepen gaat als je ze lang beoefent. Na verloop van tijd hoef je niet meer ne te denken en doe je het vanzelf. Dat i she tmoment dat veel mensen werkelijk in hun bijzondere gaven beginnen te geloven.
Ook bij de astroprogramma's zitten zeker een aantal mensen die in zichzelf geloven. Op de website van de Tros hebben een paar van deze mensen gereageerd, en alle legden er de nadruk op dat ze integer zijn, absoluut niet sjoemelen met geld en oprecht de bellers die ze aan de lijn krijgen willen helpen. Niet een van hen reageerde op het feit dat er maandelijks twee miljoen keer wordt gebeld en dat er bijna geen beller doorheen komt, terwijl ze wel voortdurend worden overgehaald om te bellen, en dat de bazen en producenten van de programma's het grote geld binnenhalen. Zij zijn Barnums suckers in volle glorie, en de producenten en andere exploitanten van menselijk leed varen er wel bij.


Michael Shermer legt werkwijze James van Praagh bloot. Deel 1.

Ook zijn mensen ontvankelijker als ze eerst in een bepaalde stemming worden gebracht, bijvoorbeeld door vleierij of een prettige, veilige omgeving. Als er een band is ontstaan met het medium, zal ook de klant zelf opener zijn voor de gedane suggesties en zijn drempels laten varen. In het artikel Psychic for a Day beschrijft Michael Shermer hoe hij voorbereidingen trof voor de dag dat hij een keer als medium moest functioneren. Hij baseerde zich vooral op een encyclopedie van de gedachtenlezer Ian Rowland, die handelt over cold reading en andere technieken van het gedachtenlezen. Hieruit haalde hij ook tips hoe je mensen moet leiden in een sfeer van vertrouwen. Daarbij is de omgeving belangrijk, maar ook de houding van het medium, die er bijvoorbeeld op dient te letten dat hij een rustige, zachte stem heeft, prettig glimlacht, een kalme uitstraling heeft, oogcontact houdt, confronterende lichaamstaal achterwege laat etc. Opvallend genoeg zijn dit allemaal kenmerken die je verwacht bij een vertrouwd en bevriend persoon die het beste met je voorheeft. Het medium bootst aan de hand van een voorgeschreven lijst eigenschappen een goede vriend na, die bereid is te luisteren en te helpen. Een prettige persoon die vertrouwen inboezemt en in jou is geÔnteresseerd, en dingen zegt die je zo graag wil horen. Met andere woorden: je wordt gemanipuleerd om je vertrouwen te winnen, en de manieren waarop dit kan zijn bekend en beschreven. Dat verklaart misschien ook waarom mensen soms twijfelen of het medium wel oprecht is. Maar het is dan de taak van het medium om het vertrouwen weer terug te winnen. Hoe beter dat lukt, hoe groter de kans is dat zijn subject na afloop het een blijvend succes zal vinden. In feite heb je eraan meegewerkt om dit idee tijdens het contact met het medium in je hoofd te planten, doordat je de twijfel die begon te ontstaan liet wegnemen.

Ook Shermer paste zijn kennis toe om te herkennen hoe mediums consequent deze technieken toepassen. Door te vissen tot er bevestiging komt en het opsommen van diverse beproefde trefwoorden en namen raden ze soms opmerkelijk exacte, persoonlijke dingen die ze niet hadden kunnen weten. Ze worden op het spoor gezet door een gericht vragenvuur en door het inschatten van iemands persoonlijkheid. Ze zijn getraind om mensen informatie te ontlokken, die vervolgens dient om het geloof in hun capaciteiten te bevestigen. Het publiek werkt actief om zichzelf te herkennen in de algemeenheden. Als het raden ongeveer warm is, zijn ze bereid om zelf de exacte informatie te geven, en dit wordt dan opgevat als een hit. Shermer ontmaskerde na vijf jaar studie de psychic James van Praagh, die beweert dat hij met de doden kan praten.


Deel 2 van Michael Shermer en Van Praagh

Op een van de namen die in een groep altijd wel hits opleveren reageert iemand in het publiek van Van Praagh: 'Charlie' was haar hond. Het spreekt vanzelf dat er altijd wel iemand in het publiek zit die iemand kent met een bepaalde naam, vooral als hij 'ongeveer' wordt aangegeven: een Paul, Paula, Paulette, Paulie of iets wat daarop lijkt? Toch betrekken mensen het horen van een bekende naam op zichzelf persoonlijk.
Ook dat Van Praagh wist dat een echtpaar hun kind was verloren kan een simpel raadspel zijn. Van Praagh spreekt met de doden, en de kans dat een ouder echtpaar komt om contact te krijgen met een kind is onder zijn publiek niet klein. Het raden van de grootmoeder van een meisje bleek echter geen raden te zijn: Van Praagh had hier in de voorafgaande pauze naar gevraagd, en ook deze pauze stond op de film. Een andere man wordt als volgt ondervraagd naar wie zijn dierbare overledene was: Was het een kind, dat is overleden? Een geliefde? Iemand met wie u wilde gaan trouwen? Was het een vrouw? Een zuster? Moeder? O, moeder. Toch wordt hierdoor niemand aan het twijfelen gebracht.
Na een reeks missers en gokken 'weet' Van Praagh dat de jongen iets in zijn lichaam had. Was there a substance in his body? Yes. Because he tells me he died with a substance in his body. Deze formule komt in alle sessies voor: nŠ een bevestiging zeggen de helderzienden altijd dat het was 'omdat dit aan ze werd verteld'. Het dient om de bevestiging te versterken en de balans tussen hits en missers in het voordeel van de hits te laten doorslaan. In werkelijkheid zijn er veel meer missers, maar die blijven door het benadrukken van de hits niet hangen. Om precies te zijn had Van Praag al gevraagd of de jongen was vermoord, verongelukt, of er rook aan te pas kwam, voor hij de eerste stap zette op weg naar de gok van de drugoverdosis.
Barbara Walters, een van de presentatoren, noemt als een van zijn goede eigenschappen zijn gepassioneerdheid. Maar zoals hierboven was uitgelegd horen dit soort eigenschappen juist bij de rol die de mediums spelen. Zijn zalvende stem, zijn bewering dat het zijn doel is om mensen te genezen en hun gemoed te verbeteren, ze horen bij het versterken van het imago dat hij zijn talent wil inzetten om zijn medemensen te helpen. De skepticus Michael Shermer wordt neergezet als iemand die mensen wil kleineren en afbreken.

Het medium is een klankbord

Het medium is alleen maar een spiegel, geen 'transitiefiguur' via welke je met doden of goden in contact kan komen. Het gesprek vindt plaats in jezelf, en de paragnost helpt om de verbeelding te stimuleren. Het argument dat het wel helpt, ook al is het 'misschien' niet waar, is bedrieglijk. Een leugen voldoet niet, omdat mensen de kans wordt ontnomen de realiteit tegemoet te treden en de gebeurtenis te verwerken.
Mensen fixeren zich op een illusie, zoals die van de gelukkige dode in het hiernamaals, en stellen zich daarom open voor bedrog. Door dit mechanisme niet aan de kaak te stellen, krijgen bedriegers de kans hierop in te springen en er gebruik van te maken. Juist zaken als dood, ziekte en ellende maar ook andere onzekerheden maken mensen kwetsbaar voor de pseudobehulpzaamheid van oplichters. Mensen krijgen geen inzicht in hun werkelijke probleem doordat ze spiegelen aan een fantasie, in plaats van de confrontatie met de realiteit aan te gaan. De door bedrog opgewekte illusie dient juist om het zicht op de realiteit weg te nemen, want als mensen zichzelf helpen, verliezen de mediums hun bron van inkomsten en hun machtspositie.

De misleiding waarmee mensen zich laten overtuigen laat zich makkelijker herkennen als je de methodes kent. Op de astro-programma's doorzie je al snel hoe de tactieken in de praktijk worden gebracht, en hoe mensen bereid zijn mee te werken om zichzelf te herkennen in de suggesties. Soms is moeilijk te zien hoe ze iets 'weten', al is wel hun techniek te volgen. James Randi is door de televisie van Melbourne uitgenodigd om commentaar te geven op een performance van het medium Doris Collins. Het was hem door Collins niet toegestaan bij de opnames aanwezig te zijn, dus hij moest een opname becommentariŽren. Het is al een oudere opname. Helaas zijn er geen volledige opnames van de betreffende scŤnes.


James Randi geeft commentaar op een performance van Doris Collins.

Een medewerker van het programma gelooft niet helemaal in Randi's verklaring, maar het is duidelijk dat Collins techniek bestaat uit vissen. Ze ondervraagt het publiek over allerlei zaken. Randi noemt voorbeelden van haar werkwijze die tot het standaardrepertoire van cold reading behoren. Hoe vaker je mediums aan het werk ziet, hoe beter je de methode van het vissen en bevestigen doorziet. Er wordt geschoten met standaardtrefwoorden waarvan de ervaring al heeft geleerd dat ze vaak worden 'gevalideerd'. Soms zit het medium er met zo'n algemeen trefwoord half naast, maar wordt het toch als een opmerkelijke treffer aangerekend, zoals de monteur die een loodgieter was. Inderdaad, ook een handwerkman, maar een juiste inschatting van de afkomst van de geinterviewde persoon helpt al een stuk in de richting. Het 'rugprobleem' behoort ook tot het standaardrepertoire, en wordt vaak 'doorgegeven' bij personen met flink overgewicht.

Maar als het mensen nou helpt, wat is dan het probleem?

Paragnosten slaan dus munt uit bestaande frustraties. In plaats van de confrontatie met onszelf aan te gaan laten we ons meeslepen door hun woorden. De realiteit wordt ontkend en mensen vluchten in bezwerende gedachten, om de harde feiten te verzachten. Maar wat is het probleem als je hier nu troost en geluk in vindt, blijven degenen zeggen die niet geloven dat van goedgelovigheid en vertrouwen wordt geprofiteerd. Het praten met een medium of een god fungeert als een vorm van verwerking en daarom kan het ook opluchting teweegbrengen.
Er wordt gesuggereerd dat escapisme geen kwaad kan als het een beter gevoel geeft. Maar de vraag is of een vlucht uit de realiteit een goede manier van verwerken is. De psycholoog en science fiction-schrijver Stanislav Lem toont in zijn boek Futurologisch Congres, dat handelt over een toekomstige, overbevolkte wereld, hoe vluchten in een illusie wel degelijk schadelijk kan zijn. Het principe van illusie en escapisme leidde in de loop van een aantal generaties tot een neergaande spiraal. De voortdurend ontkende problemen stapelden zich op en de toestand werd steeds nijpender. Het verval van de beschaving was zo groot dat het naar uitzag dat er geen middelen of kennis meer bestonden om een wederopbouw te realiseren. De methodes om de bevolking in de waan te houden dat ze in een rijke wereld leefden werden steeds drastischer. Maar door alle illusies en bedrog verloren mensen het zicht op de realiteit, en werden reŽle problemen niet aangepakt.
In plaats van de problemen aan te pakken, werden ze gemaskeerd. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door drugs, alcohol, het vluchten in een fantasie, propaganda, misleiding, valse informatie of bedrog. Dankzij de illusie worden de gevoelens van onrust of verdriet gesust. Maar zoals Stanislav Lem aangaf liet de werkelijkheid zich niet wegdromen en stapelden de problemen zich op, tot ze onbeheersbaar waren geworden. De beleidsmakers die betrokken waren bij het behoeden van het volk voor de wrede werkelijkheid van hun situatie waren er in werkelijkheid de oorzaak van dat de mensen niet zelf in staat waren om inzicht in hun problemen te krijgen en er iets aan te doen.

Als mensen niet uit hun problemen komen, proberen ze vaak het onveranderbare onder controle te krijgen door magisch denken, of door een illusie boven de werkelijkheid te stellen. Maar dit leidt tot een passieve, afhankelijke levenshouding. De hoop dat de paranormale wereld te hulp zal schieten is vergeefs; altruistische geesten en voorouders zijn er net zo min als kabouters en feeŽn. Iedereen moet zijn eigen draken doden. Misschien is er wel degelijk iets aan te doen, als je bereid bent de feiten onder ogen te zien. We kennen allemaal wel situaties waar de problemen erger werden doordat we ze hebben genegeerd. Maar negeren gaat niet zomaar, het kost een bepaalde inspanning. Tenslotte ben je je wel bewust van de minder leuke zaken. De spanning die de ontkenning veroorzaakt moet dus worden weggewerkt. Dat kan globaal genomen door iets te ondernemen of door het probleem opzij te schuiven. Er zijn een heleboel manieren om problemen te vergeten. Drugs en drank natuurlijk, het zoeken van afleiding in leukere dingen, luisteren naar anderen die zeggen dat het zo'n vaart niet zal lopen. Je kan een excuus verzinnen en daar dan zelf ook in gaan geloven. Als mensen geruststelling zoeken, zijn een paar sussende woorden soms al voldoende.

Mensen hebben een uitlaatklep nodig voor hun ellende, ziekte, ongelukken of confrontatie met de dood of andere veranderde levensomstandigheden. Soms zijn ze op zoek naar valse hoop. Hoop en geruststelling is precies wat paragnosten te bieden hebben, tegen betaling. Hier laat Derren Brown zien hoe hij vertrouwen en geloof in zijn capaciteiten kan winnen.


Youtube: Derren Brown brengt mensen in contact met dierbare overledenen door cold reading.

Paragnosten pretenderen hulp te bieden, maar in werkelijkheid exploiteren ze ellende door misleiding en bedrog. Het is een vorm van betaalde hulp, niet vanuit meegevoel en met persoonlijke goede raad, maar door te doen alsof ze meeleven en de illusie te versterken. Ze presenteren zichzelf als 'betrouwbare en empathische persoon' door de kenmerken hiervan na te boosten: een rustige stem, een fijne glimlach, persoonlijke aandacht schenken en geÔnteresseerde vragen stellen. Ze vragen niet naar de problemen, maar raden ernaar met generaliserende trucs die de kans om goed te raden statistisch zo groot mogelijk maakt. Er wordt een reeks algemene vaagheden afgevuurd, en de betrokken personen doen hun best om in hun eigen leven iets te vinden waar ze dit op kunnen toepassen. Er bestaan lijsten met trefwoorden met een hoge hit-kans. Michael Shermer vertelde hoe hij zelf zo'n trefwoord verzon, een 'witte auto', en hij was verrast over de hoeveelheid mensen die hierop positief reageerden.


Richard Dawkins en Derren Brown wijzen op de gevaren en onethische kanten van cold reading in Enemies of Reason.

Zit het medium in de buurt, dan helpt de klant meestal wel een handje mee en verklapt het exacte antwoord. Dan wordt de halve hit bekrachtigd met een formule zoals 'omdat ik dit of dat hoorde of zag of voelde', waarmee wordt aangegeven dat het doorgezondene op meer dingen betrekking had kunnen hebben, maar dat het basisgevoel toch wel juist was. Raadt het medium een keer exact goed, dan bekrachtigen ze de hit zo snel mogelijk door een formuleuitspraak in de geest van 'Paul of Lucy laten de allerbeste wensen doen uit de andere wereld' of 'iets is je vergeven' of 'hij is heel gelukig en stuurt veel liefde'. Dat staat garant voor een daverend applaus, en het voorafgaande raden is snel vergeten.
Centraal in de hulp staat niet de realiteit maar de fantasie van 'gene zijde', dus het niet-bestaande. Wishful thinking schuift de harde werkelijkheid opzij. Hoe hard die werkelijkheid is, is nog maar de vraag. Bij een confrontatie blijkt misschien dat we heel goed met het leven om kunnen gaan. Waarschijnlijk krimpen onze angsten als je het probleem bij de hoorns vat en de werkelijkheid accepteert zoals hij is. Mediamieke hulpverleners hebben er belang bij dat mensen niet de bezem door hun leven halen. Ze gedijen bij de aanname dat het leven zwaar is, en dat zij verlossing kunnen bieden via hun contacten met een hogere wereled. Daarom is het van belang dat mensen blijven geloven in zo'n 'hogere' wereld. Alleen de hoogbegaafden zullen dan in staat zijn onze problemen op te lossen. Redding en verlossing zijn producten van het gat in de markt dat zij zelf geschapen hebben.

Mensen hebben vaak behoefte te praten over de dingen die ze bezig houden. De mediums werpen zich op om aan deze behoefte te voldoen. Ze kanaliseren de gedachtengang niet aan de hand van 'berichten' die ze doorkrijgen van 'gene zijde', maar door in te springen op dingen die mensen zelf zeggen. Mensen praten in feite uitwendig met zichzelf via een medium, aan de hand van trefwoorden. Het medium is niet neutraal, maar fungeert als sturend klankbord, en is zo in staat de brandende kwesties uit het verhaal van hun klant te plukken.


Deel 2 van Richard Dawkins over cold reading.

Dat kan misschien bevrijdend zijn, omdat het mensen in de gelegenheid stelt wat orde in hun frustraties te brengen, en tot de kern van hun probleem door te dringen. Maar het zou nuttiger zijn als juist de kern van iemands probleem centraal werden gesteld in het gesprek. Dan kunnen mensen de oorzaak van hun psychische blokkade achterhalen en zelf proberen hun leven op te pakken, in plaats van zich over te geven aan iemand die zich voordoet als een autoriteit wiens suggesties klakkeloos worden geaccepteerd. In werkelijkheid geven mediums op goed geluk een heleboel vage informatie tegelijk. De toevallige aanmoediging van hun cliŽnten wordt ingekleed als het 'succes' van het medium. Het effect van dit 'succes' is belangrijker dan de emoties van het publiek. Zij laten zich blij maken met een paar positieve woorden, dus je zou kunnen zeggen dat 'iedereen er beter van wordt'. Maar misschien kunnen mensen beter praten met een echte vriend.
Escapisme is geen oplossing. Het is het afsluiten van een probleem door ontkenning en onderdrukking. Misschien helpt het om een probleem te vergeten, maar het helpt niet om de achtergrond van het probleem te doorgronden, en het helpt dus niet een betere levenshouding te vinden of problemen te voorkomen. De mediums werken mee aan het in stand houden van de illusie en het negeren van problemen, en ze verdienen hieraan. Bovendien zijn grote bedriegers die geen scrupules of ethische grenzen hebben de lachende derde.

Niet toevallig blijken diverse producenten van astro-tv ook producenten te zijn van pornoprogramma's en seksuele exploitatie op tv. Astrotv is het equivalent hiervan, namelijk geestelijke porno. Er wordt ingesprongen op primaire behoeftes van mensen, niet om ze op te lossen maar om ze te exploiteren. De behoefte moet dan ook niet worden bevredigd, maar moet in stand worden gehouden of zelfs gecreŽerd, om er zoveel mogelijk aan te kunnen verdienen. Er wordt misbruik gemaakt van onze neiging anderen te vertrouwen en onze weigering te geloven dat iemand die zich presenteert als een behulpzame, menslievende persoon je bedriegt. Er wordt geen werkelijke oplossing gegeven, maar een surrogaatproduct verkocht waar alleen de handelaren beter van worden, terwijl de 'cliŽnten' tot rust zijn gebracht door ze een waanidee voor te spiegelen. Uw geliefde is heel gelukkig aan gene zijde - we vinden verlossing nŠ de dood: dat is escapisme. De sterfelijke realiteit wordt ontkend omdat daar door wonderdokters en bedriegers niets aan te verdienen is.

Anders dan in andere takken van oplichterij, fraude, misleiding en bedrog is het verkopen van geestelijke gebakken lucht wettelijk toegestaan, misschien wel onder het mom van 'godsdienstvrijheid'. Het publiek is in wezen vogelvrij en heeft nauwelijks kans om hun bedrieger aan te klagen, en nog minder om juridisch bewijs van bedrog op te voeren. De kans is zelfs niet gering dat wie beseft dat hij zich heeft laten oplichten wordt uitgelachen om zijn domheid. Dat is natuurlijk tegenstrijdig - ben je nou dom als je een beroep doet op een medium, of is het nou legaal omdat het bestaat en goed voor je is? Daarom zou iedereen die van paranormale hulp gebruik wil maken eerst de kans moeten krijgen zich goed te verdiepen in de werkwijze van mediums en in de psychische mechanismes die maken dat mensen voor de verleiding vallen.


Links.

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 4572 keer gelezen.


32 reacties

Goedemorgen zeg. Ik dacht dat ik radicaal was, maar in Saoedi ArabiŽ wil een of andere geestelijke graag de doodstraf op medewerkers aan astrotelevisie. :-)

Hilversum (ANP/Van onze redactie) 15 september 2008 - Astrologen die via de Arabische televisie horoscopen verspreiden verdienen de doodstraf. Dat heeft een lid van de hoogste raad van Saudische geestelijken gisteren gezegd in de krant al-Madina.

Onthoofding
Ook de eigenaren van de televisiestations die de Ďonfatsoenlijkeí shows uitzenden verdienen onthoofding met een zwaard. Kijkers die opbellen naar de programmaís "zouden geen islamitische rituelen verdienen bij hun begrafenis", aldus sjeik Saleh al-Fozan.

Horoscoop per satelliet
De afgelopen jaren zijn er honderden Arabische satellietzenders bijgekomen, waaronder horoscoopzenders en andere kanalen die aanbieden problemen op te lossen.


http://www.katholieknederland.nl/actuali..

Dan doe ik het toch maar liever met vrijemeningsuiting, hoewel ik wel van mening ben dat het om bedrog en oplichting gaat, en dus wel degelijk verboden mag worden. Maar ja, dezelfde argumenten zouden zich dan natuurlijk vanzelf uitstrekken over de gevestigde religies. Dat zal wel de reden zijn dat men het liever houdt bij 'godsdienstvrijheid' en 'verantwoordelijkheid van de burger zelf'.

Wel een teken aan de wand dat zelfs Saoedi ArabiŽ kennelijk wordt overspoeld met het astro-bedrog.
Els - 15 09 08 - 13:07

Maar ook in Nederland kent achterlijkheid geen tijd, zie ik nu.

http://www.telegraaf.nl/prive/1915918/__..

Amsterdam - Marco Verhagen, de 32-jarige presentator van Astrotijd VIPS, een van de programmaís die wegens vermeende oplichting van de buis is gehaald door RTL, beleeft angstige tijden. ĄIk ben met de dood bedreigdĒ, vertelt hij geschrokken. ĄIk word persoonlijk aangesproken op iets waaraan ik geen schuld heb. Ik presenteerde het programma alleen maar. Verder stond ik er volledig buiten.Ē
Els - 15 09 08 - 13:33

Ik citeer: "Ik presenteerde het programma alleen maar. Verder stond ik er volledig buiten."
Als presentator verkoop je een product, dat is in ditgeval Astrotijd VIPS (astrologie). Verkoop je een product (het doel en de inhoud) dat je totaal niet aanspreekt?

Sjeik Saleh al-Fozan is bang voor een vorm van concurrentie? Okť die is flauw.
Deseo - 15 09 08 - 15:49

Het is ook zo typerend dat die Marco Verhagen, wie het ook is, wordt bedreigd, terwijl iedereen de werkelijke oorzaak negeert. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de manier waarop mensen in de fuik van paranormale hulp trappen.
Els - 16 09 08 - 16:11

Een luisterend oor kan al wonderen verrichten (niet al te letterlijk nemen). Al dient er dan wel een luisterend oor aanwezig te zijn!

Men wil graag een bevestiging van een zelfbeeld, dat krijgen ze ook via zo'n astrolijn. Je krijgt voornamelijk te horen wat je wilt horen, da's zeer prettig. Zekerheid doet veel met mensen, ook als het kul is.

@Els

Wat had je in gedachte? Hoe wil je het voorkomen?
Deseo - 16 09 08 - 16:50

Hai Deseo, het is inderdaad een probleem dat mensen vooral uit zijn op bevestiging van hoe ze zichzelf zien, want veel van die mediums willen graag tegen betaling in die behoefte voorzien. Ze betalen dus geld aan mensen die hun gevoelens exploiteren, terwijl elke vriend hetzelfde advies gratis en werkelijk goed bedoeld had kunnen geven.

Hoe ik wil voorkomen... wel, door te beschrijven welke trucs de mediums gebruiken om het vertrouwen van mensen te winnen en om informatie te komen. Het gaat om bekende handleidingen. Heel wat mensen maken hiervan gebruik om hun klanten in de luren te leggen. Volgens mij zouden mensen dat eerst moeten bestuderen voor ze gebruik maken van zulke diensten. Als ze wat vaker hebben gezien hoe mensen willens en weten de kluit belazeren, snappen ze misschien wat eerder wanneer iemand oprecht is of probeert je een oor aan te naaien.
Els - 16 09 08 - 18:16

"U wilt graag dat anderen u aardig vinden en bewonderen, maar voor uzelf bent u kritisch. Hoewel uw persoonlijkheid enkele zwakheden vertoont, kunt u die doorgaans goed compenseren. U hebt een aanzienlijk ongebruikt talent, dat u nog niet tot uw voordeel hebt ingezet. Hoewel u discipline en beheersing uitstraalt, maakt u zich regelmatig zorgen en voelt u zich onzeker. Soms twijfelt u er ernstig aan of u de juiste beslissing hebt genomen of het juiste heeft gedaan. U verkiest een bepaalde hoeveelheid afwisseling, en wordt ontevreden wanneer u gehinderd wordt door restricties en beperkingen. U bent er ook trots op een onafhankelijk denker te zijn en u aanvaardt geen beweringen van derden zonder bevredigend bewijs. U hebt ontdekt dat het niet verstandig is uzelf tegenover anderen al te zeer bloot te geven. Soms bent u extravert, vriendelijk en gezellig in de omgang, terwijl u op andere momenten introvert, behoedzaam en gereserveerd bent. Sommige van uw ambities zijn tamelijk onrealistisch."
krautsjo - 16 09 08 - 18:45

Ik hoop dat jullie je hier in kunnen vinden heb even snel een horoscoop in elkaar gedraaid .
krautsjo - 16 09 08 - 18:53

Ja, helemaal, hahaha. :) Ik vond dat boek bij Derren Brown ook zo leuk. Dat meisje zei: o, het klopt helemaal, ik ben inderdaad ooit begonnen aan een boek en blabla. En wat denk je, ik was ook ooit begonnen aan een boek, en bijna iedereen die ik ken is wel eens begonnen aan een boek.

Ik heb een keer een online advies aangevraagd bij ene 'Sara Freder', met wat geboortegevens en vragen en blablabla. Kreeg een uitgebreid, werkelijk fantastisch verhaal terug over mijzelf en mijn hele leven. Ik kon dan voor honderd gulden een consult krijgen.

Dat vroeg natuurlijk om googelen. Dus na enig zoeken kwam ik op een fraudwatch terecht. Het bleek dat heel veel mensen contact hadden gehad met Sarah, en wat denk je, ze hadden allemaal stipt dezelfde lange brief gehad.

Sommigen hadden dan inderdaad een consult aangevraagd en honderd piek betaald. Daarop kregen ze het volgende bericht: ze konden met gekruiste benen en gesloten ogen op hun bed gaan zitten en intens nadenken over datgene waar ze graag een antwoord op wilden, en dan zou Sarah (vanuit Frankrijk) het antwoord terugchannelen!!!

Natuurlijk wordt die Sarah aangemerkt als internetfraudeur, maar in werkelijkheid is dit hoe de meesten opereren. Het is helemaal niet verboden ook dus waarom niet?
Els - 16 09 08 - 19:25

Ik moet altijd denken bij dit soort dingen aan een anekdote uit een boek van Jerzy Kosinsky van een man die een advertentie in de krant had gezet met "Tickle her fantasy " ,voor 1 dollar kreeg je een eendeveertje uit een kussen opgestuurd.Iedereen wil een makkelijke oplossing voor een moeilijk probleem .
krautsjo - 16 09 08 - 19:45

@Els

Als een persoon niet kritisch kan nadenken of daar geen behoefte aan heeft, hoe wil je dan iemand kritisch laten nadenken? Andrers gezegd: een geschikte oplossing is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Je bedoelingen zijn goed en het is een stap in de goede richting, maar om het realiseerbaar te maken... er is dan nog een lange weg te gaan.

Ik citeer: "Ik hoop dat jullie je hier in kunnen vinden heb even snel een horoscoop in elkaar gedraaid."

Nee, da's jammer! (grapjuh)
Deseo - 16 09 08 - 20:34

Dat is zo Deseo, maar ik denk niet dat je je daardoor moet laten ontmoedigen. Mensen laten zich vaak meeslepen door wat ze om zich heen horen, en daardoor zien ze niet de andere kant van het verhaal. Je kan er niet zomaar doorheen prikken als mensen zichzelf beschermen tegen een kritische blik. Maar naarmate meer mensen zich ervan bewust zijn hoe de mechanismes werken, en dat deze ook bekend zijn bij bedriegers die dit exploiteren, zullen ook anderen zich openstellen voor tegengeluiden.

Ik denk ook eigenlijk dat wat ik doe niet meer is dan een 'kleine bijdrage'. Iedereen draagt een steentje bij, net zoals jij dat ook doet, en dat is uiteindelijk wat telt. In Enemies of Reason wordt gezegd: al 50 % van de Britten gelooft nu in paranormale dingen. maar eigenlijk wil dat zeggen dat 50 % van de mensen er nŪet in gelooft, en dat is best wel veel. Het betekent volgens mij dat uitleg over zulke fenomenen helpt.
Els - 16 09 08 - 20:55

Was het geen goede horoscoop dan ,dat was het ook niet het was de gefingeerde uitslag die iedere student terug kreeg bij een persoonlijkheidstest.Het was deze uitslag die gemiddeld 4.2 scoorde op een schaal van 0 tot 5 in acuraatheid ,hetgeen leidde tot het Forer-effect waar Els het al eerder over heeft gehad .
En zolang er vraag is is er aanbod op de markt van zingeving .
Krautsjo - 17 09 08 - 13:13

maar eigenlijk wil dat zeggen dat 50 % van de mensen er nŪet in gelooft, en dat is best wel veel. Het betekent volgens mij dat uitleg over zulke fenomenen helpt.

In 2001 vond 72% van de Britten zich christelijk. Heel veel christelijken en Christenen geloven er ook niet in. Ik ken katholieken en protestanten die trouw de horrorscopen lezen en op de meest algemene omschrijvingen aan het eind van de week nog durven zeggen dat er toch iets van uitgekomen is.

Een goede horrorscoop schrijven is zo eenvoudig. Als je maar algemene en vage termen gebruikt en zo veel mogelijk dagelijkse gebeurtenissen meeneemt in die vaagheid, dan is de statistische kans dat er 'iets van uitkomt' toch wel aanzienlijk hoger dan winnen in de staatsloterij of het casino.
John - 17 09 08 - 17:52

Els,
Mooi!
;-)
Paul Anon - 18 09 08 - 15:56

@krautsjo:

Niet liegen, jongen. Jij hebt die tekst helemaal niet zelf geschreven, je hebt die letterlijk gekopieerd van het Woordenboek van de Scepticus (http://nederlands.skepdic.com).
Sereniteit (URL) - 18 09 08 - 20:23

Dat zei Krautsjo zelf ook al Sereniteit, lees zijn volgende bijdrage maar. ;)
Maar volgens mij hadden de meesten hem al herkend, ik tenminste wel. Ik denk dat inmiddels iedereen hem wel kent, dus steeds meer mensen herkennen cold reading. :-)
Els - 18 09 08 - 21:24

Dank je wel Els het had niet beter onderstreept kunnen worden dan door de reactie van Sereniteit .
Zij weet zelfs dat ik een jongen ben ,ik had het trouwens gekopieerd van Wikipedia .Iedereen kopieert er maar op los . En dank je Sereniteit voor deze reactie het had niet beter gekund . Dit is precies de manier waarop je een heleboel over iemand te weten kan komen zonder dat je iemand echt kent .

"Gedurende een succesvolle cold reading is het de waarzegger, die de meeste woorden levert; het is echter de klant, die de meeste betekenis en al het daaraan gehechte belang levert." Ian Rowland [
krautsjo - 19 09 08 - 00:05

@ Els en Krautsjo:

Mijn excuses - ik had enkel de desbetreffende reactie gelezen en niet die eronder. Tť snel geweest...
En tuurlijk weet ik niet of je een jongen bent, maar iets als "jongen/meisje" vind ik heel onhandig.

Kan je me overigens zeggen waar op Wikipedia je die tekst hebt gevonden? Als Nederlandse vertaler van het Woordenboek van Scepticus interesseert me dat enorm. En ik heb die tekst niet gekopieerd, maar wel vertaald uit het origineel...
Sereniteit (URL) - 19 09 08 - 07:18

@sereniteit : http://nl.wikipedia.org/wiki/Forer-effec..
Zowel de Engelse tekst als een vertaling staan daar .
En ik ben iets te oud om een nog een jongen genoemd te willen worden ,vrouwen boven een bepaalde leeftijd willen wel graag een jonge blom zijn ,maar zouden ook beledigt zijn als ze meisje genoemd worden :)
krautsjo - 19 09 08 - 10:37

Hai Sereniteit, de tekst komt van deze pagina van het Nederlands-talige skeptisch woordenboek:

http://nederlands.skepdic.com/dict_forer..

Als je in de tekst het woord forer-effect opzoekt, zie je dat die klikbaar is gemaakt, en zo heeft Krautsjo hem denk ik gevonden. Ik heb er verder geen extra link naar gegeven. Ik had er niet aan gedacht. Ik maak wel vaker een link naar skepdic.com. Ik heb hem ook op mijn atheisme startpagina geplaatst. In principe probeer ik er regelmatig aandacht aan te geven, omdat ik het leuk vind als zoveel mogelijk mensen deze site kennen.

Maar nu je zegt dat je hem vertaald heb realiseer ik me opeens dat ik beter had moeten aangeven dat er een link moest worden geplaatst bij Krautsjo's citaat, want niet iedereen heeft dat natuurlijk door. Ik ging er vanuit dat het duidelijk was, omdat Krautsjo ook al zei dat ik de link had gegeven, maar dat is natuurlijk niet zo.

Ik wil je in elk geval bij deze bedanken voor de vertaling, want ik heb er veel aan en ik ben heel blij dat het in het Nederlands beschikbaar is. Ik zal er voortaan beter op letten dat er geen citaten etc. komen zonder linkjes. ;)

Ik begrijp nu opeens wel waarom je boos was.
Els - 19 09 08 - 10:40

PS, ik heb de link ook nog maar onderin het artikel gezet, dat maakt het misschien toch duidelijker.
Els - 19 09 08 - 10:52

O, Krautsjo heeft hem van wiki, nou, ik snap er niks van, maar het zal wel allemaal verklaarbaar zijn. :(
Els - 19 09 08 - 10:57

@Els:

Ik ben niet boos hoor, maar het leek alsof men beweerde de tekst zelf te hebben geschreven. Een overname met bronvermelding is altijd toegestaan natuurlijk.
Er komen nog artikels bij hoor, maar dat gaat redelijk traag (vele van die artikels zijn behoorlijk lang).
En hťťl misschien komt er nog wel eens een boek van...
Sereniteit (URL) - 19 09 08 - 10:59

Dat is waar, maar zelf deed ik net of ik hem niet herkend had, omdat anders het effect van het grapje weg zou vallen.

Als je klaar bent met je vertaling moet je zeker naar een uitgever stappen. Je hebt niets te verliezen, maar het zou heel leuk staan tussen mijn verzameling prisma's en aula's. Zo'n kans is volgens mij goed aanwezig. :-)
Els - 19 09 08 - 11:03

Ik vrees dat die vertaling nooit 'klaar' zal zijn, aangezien Bob Carroll voortdurend nieuwe zaken toevoegt. Maar ik ben nu wel op een punt gekomen dat een boek een mooi overzicht zou geven. Dat boek is min of meer klaar - ik moet wel eerst nog alle artikels grondig herlezen en er de fouten uit halen. Dat doe ik dan meteen ook met de on line-editie.
Sereniteit (URL) - 19 09 08 - 11:06

O, dat wist ik niet. Ik ging er vanuit dat het af was, omdat het oorspronkelijk Skeptic's Diary wel in boekvorm te koop is.
http://www.skepdic.com/orderinfo.html

Haha, ook al een never ending project dus. Maar als het af zal ik het zeker aanschaffen en er iets over schrijven. Ik vind het nuttige info, maar vooral is het erg leuk om te lezen. Veel succes in elk geval.
Els - 19 09 08 - 11:16

En passant nog twee leuke links. Hier een podcast-pagina waar ook een aantal podcastst te horen zijn over skeptische zaken, onder andere een interview met Bob Carrol.

http://www.podnova.com/channel/21186/

En de website What's the harm. Ik kwam hem gisteren tegen in een stuk op http://www.rubenski.nl over homeopathie, waar ook al dezelfde vraag werd gesteld - baat het niet, schaadt het dan niet?

http://whatstheharm.net/

Er worden allemaal gevallen bijgehouden waar kwakzalverij en paranormale adviezen tot een negatieve ontwikkeling hebben geleid.
Els - 19 09 08 - 11:20

De schrijver van dit artikel heeft een aardige compilatie gemaakt van oplichting door de jaren heen. Ik mis nog een rijtje bekende namen van zogenaamde paragnosten/mediums uit ons land. Het grappige is dat ik degene ben geweest die EenVandaag, Netwerk en de TROS tipte over de oplichting van de Astrolijnen. Je zou dus denken dat ik volkomen achter de zienswijze verwoord in dit artikel kan staan. Dat is absoluut niet het geval. Zodra iemand met James Randi zijn gelijk probeert aan te tonen moet ik altijd glimlachen. Deze man is net zo'n grote charlatan als de mensen die hij probeert te bestrijden.
Er is voldoende materiaal voorhanden om te laten zien dat echte mediums en paragnosten wel degelijk bestaan. Het vervelende is echter dat wat we die maar zelden op de Nederlandse televisie zien. Daarvoor moet je in Engeland en Amerika zijn.
Ko van Dijk (URL) - 29 08 09 - 13:25

Dan ben ik wel benieuwd naar al dat materiaal over het bestaan van echte mediums en paragnosten . En waarom is Randi net zo'n charlatan als de mensen die hij probeert te ontmaskeren ? Aan dit soort loze beweringen heeft niemand wat ,bewijzen willen we zien en bronnen en namen van vermeende ware paragnosten en mediums en de de bewijzen dat zij nu wel echt zijn . Kortom boter bij de vis .
HansK - 29 08 09 - 22:59

Hallo Ko, goed dat je achter die Astrolijnen aan bent gegaan. Het was nog een treurigere oplichterij dan die belspelletjes, omdat er ook nog misbruik werd gemaakt van gevoelens van mensen.
Dat er echte mediums en paragnosten bestaan klopt niet. Het is wel zo dat er mensen bestaan die van hun eigen gave overtuigd zijn. Ze hebben gewoon niet door dat je de dingen die ze zeggen op meerdere manieren kan uitleggen, of dat mensen zelf beginnen te denken naar aanleiding van trefwoorden of beelden die ze krijgen.

Op de televisie krijg je hoofdzakelijk oplichters te zien, die alles uit de uitzending weglaten dat aantoont dat ze niet zo onfeilbaar zijn. Ze maken ook gebruik van voorkennis, verkregen via medewerkers van de uitzending of van hun eigen team.

Hier is nog een hilarisch fragment van Char die de mist in gaat met de cold reading techniek:

http://www.youtube.com/watch?v=YXMZH8Ojx..

Als je mensen meent te kennen die wťl echte mediums zijn, geef maar een link, dan checken we even wat er niet aan klopt. ;)
Els () - 30 08 09 - 08:43

PS, dat fragment van Char is dus niet uitgezonden, dat vergat ik nog te zeggen.
Els () - 30 08 09 - 08:44


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu