atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Athe´stische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« De evolutietheorie is… | Home | Susan Jacoby over het… »

doelstellingen

30 08 07 - 10:06 - Categorie: info Athe´sme is een verzamelnaam voor opvattingen en ideologieŰn waarin geen goden maar mensen centraal staan. Athe´sten laten zich inspireren door hun eigen leefwereld.
Athe´sten nemen afstand van ideeŰn waarin vermeende goden de mensen hun wil opleggen en afdwingen door belonen en straffen in dit leven Ún na de dood. De religieuze moraal gaat vaak in tegen het belang van mens en samenleving, omdat religie niet gericht is op ons geluk, maar het instrument is van een heersende elite die profiteert van de goedgelovigheid van mensen.
In de moderne tijd zijn athe´stische, seculiere stromingen en de mensenrechten belangrijk in plaats van onaantastbare religies, al wordt hier gewoonlijk niet bij stilgestaan.
Wij zijn zelf verantwoordelijk zijn voor wat er op de aarde gebeurt, niet een denkbeeldige figuur die wij boven onszelf Ún boven de kritiek hebben geplaatst.
Met de hernieuwde opkomst van de religie in de maatschappij is er ook weer een grote belangstelling ontstaan voor het athe´sme. Er wordt in brede kringen gereageerd op religieus fanatisme, en een groeiende groep mensen wil zichzelf profileren als athe´st, incidenteel of structureler, bijvoorbeeld met een eigen website of weblog, of door een organisatie op te richten. Een grote groep mensen vindt het noodzakelijk in het openbaar te reageren op de godsdiensthype en de pogingen de godsdienst in het middelpunt van de politiek en het openbare debat te brengen.

Steeds meer mensen willen zich op de een of andere manier organiseren. Deze website is een van de vele die op dit moment worden gelanceerd. Het doel is athe´sten bij elkaar te brengen op zo'n manier dat de diversiteit en het individualisme onder athe´sten blijft bewaard, maar dat het mogelijk is samen, vanuit een gedeelde basis, een tegenwicht te kunnen bieden tegen de opmars van de religie. Vooral waar religie weer grip probeert te krijgen op het gedrag en het normen- en waardenstelstel van mensen, waar de religieuze vooroordelen en disciminerende ideologie weer de kop op steken en de vrije mening en wetenschapsbeoefening weer worden onderdrukt, is het nodig een tegengeluid te laten horen. Net zoals religieuze bewegingen en instellingen invloed proberen te verkrijgen via de politiek, zouden ook athe´stische bewegingen dit weer moeten gaan doen. Ideologisch denken vanuit een materialistische, humanistische en rationalistische levenshouding moet weer worden gestimuleerd, om te voorkomen dat alles wat in de afgelopen eeuwen is bereikt weer teniet wordt gedaan omdat men nalaat te reageren op religieus fanatisme.

Een middel hiervoor is het starten van een netwerk. Websites, verenigingen en organisatie of individuen kunnen zich bij het netwerk aansluiten, en elkaar op de hoogte brengen van hun bestaan en hun plannen, of hun acties. Ze kunnen op deze manier proberen gelijkgestemden te vinden om gezamenlijk plannen ten uitvoer te brengen, gezamenlijk ideologieŰn te ontwikkelen, te lobbyen voor hun ideeŰn en plannen, of om evenementen te organiseren.

Zolang we kritisch naar de samenleving blijven kijken, kan het athe´sme een alternatief leveren voor onaantastbare en soms zelfs gewelddadige religieuze ideeŰn. Zeker in tijden van opkomend religieus fascisme is het van het grootste belang erop te wijzen dat het de mensen zijn die de wereld Ún de godsdiensten vorm geven. WÝj zijn verantwoordelijk voor wat er op de aarde gebeurt, niet een denkbeeldige figuur die wij boven onszelf Ún boven de kritiek hebben geplaatst.

Wie zich wil aansluiten bij het netwerk is welkom. Het netwerk is echter nog in vorming. Wie suggesties heeft voor een goed functionerend netwerk of er iets aan wil bijdragen met voorstellen of door zelf iets toe te voegen is welkom. Plaats suggesties of kritiek in deze thread.

De regels voor comments zijn hetzelfde als de regels op het forum: Lees hier de forumregels
En nog een extra regel: opmerkingen als atheisten waren de grootste massamoordenaars, zie Hitler, Stalin en Mao, worden direct verwijderd. Het is geen doen iedere keer weer opnieuw te beginnen met reageren op deze stellingen. Over deze onderwerpen kan desgewenst een draad op het forum worden geopend, hier in het weblog wordt het zonder pardon verwijderd.
En nog een regel: alle relispam en getrol in de artikelen wordt direct verwijderd zonder commentaar. Wie het nodig vindt, kan ÚÚn topic hierover op het forum openen, en daar wordt de discussie over dat onderwerp dan geconcentreerd. Meerdere topics over hetzelfde onderwerp op het forum worden samengevoegd.

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 9343 keer gelezen.


87 reacties

Ik ben het eens met de stelling dat er gereageerd moet worden op de invloed van religie in het dagelijks leven. De confrontatie maakt mij dikwijls misselijk ( ook van angst). Hoeveel religies gaan straks dit land regeren. Een politieke partij zou welkom zijn. Ik ben amsterdammer , 60 jaar.
Martin Rietvelt () - 30 08 07 - 10:23

Hallo Martin,

Volgens mij staan godsdiensten alleen maar prominent op de agenda kunnen plaatsen is omdat ze georganiseerd zijn. Er zit een flinke macht achter, ook financieel, en een enorme organisatie, die doelbewust aanstuurt op het be´nvloeden van de opinie en het verkrijgen van meer politieke macht.

Het is belangrijk een tegengeluid te laten horen. Er bestaan natuurlijk athe´stische bewegingen in de politiek, maar die beroepen zich niet op athe´sme, ze zijn gewoon athe´stisch omdat ze de mens en de maatschappij centraal stellen. Ze worden dan ook niet gezien als positief gevolg van een athe´stische ideologie, maar als het nuttig is worden ze ingelijfd door gelovige bewegingen. Die zien er geen been in om humanisme en secularisme een christelijke oorsprong toe te bedelen.

Ongelovigen moeten volgens mij actiever in het openbaar reageren op de tendens van de godsdiensten om controle te verkrijgen, en weer ideologieŰn gaan promoten die uitgaan van het menselijk bestaan, zoals natuurlijk het humanisme. Nu lijkt het soms dat het ongeloof is uitgestorven, alleen maar omdat de ene helft van de ongelovigen denkt dat je respect voor het geloof moet hebben, terwijl de andere helft niet meer weet waar het eigenlijk om gaat.
Els () (URL) - 30 08 07 - 11:07

Godsdiensten, op een paar enkele vreedzame varianten na, hebben altijd al voor ellende, moord en doodslag gezorgd.
In het westen waren we eindelijk ver onder het juk van het geloof vandaan, maar door de dreiging van terroristische fanaten van andere oude geloven die zich in onze cultuur mengen, zie je ook dat meer mensen zich weer christen gaan voelen of lid worden van een geloof.
Dit kan ik echt niet met elkaar rijmen, zeker niet in deze moderne tijden.
Als je ziet wat andermans geloof met mensen kan doen dan begin je daar toch helemaal niet meer aan.
Mijn stelling is dat als de eerst geschreven bestseller van de sprookjes "Pinkeltje" had geheten en niet de bijbel dat het hele christendom dan tot Pinkeltje zou bidden.
condemned - 10 10 07 - 22:14

Atheisten verenig u en pik niet langer de godsdienst terreur die van alle kanten door uw str.. wordt geperst. Wij Heidenen moeten ons laten horen en hetzelfde respect eisen als wij al jaar en dag tentoonspreiden aan alle gelovigen die wij tegen komen. Herman Brood zij in een interview bij de EO: " ..ik denk dat ik deug..ik luister naar mijn eigen normen en waarden en ik denk dat deze kloppen.." Zoiets verwerpelijks hadden ze bij de eo nog nooit gehoord. Van mij mag dit de lijfspreuk van elke Atheist/Humanist worden luister naar je eigen normen en waarden en handel er naar. Leven volgens vooropgestelde regels uit een boek dat eeuwen oud is, is heel erg dom. Ik las laatst dat er voor een islamitische astronaut een sofware programma is geschreven zodat hij weet in welke richting hij moet bidden (eigenlijk moet hij 5 keer in de 90 minuten knielen want dan is het weer donker). Vraag mijzelf oprecht af wat de mening van Allah is m.b.t. ruimtereizen en het eten van ruimtevoeding.

Beste atheist treur om uw dode vrienden en familieleden koester de warme herinneringen want gij ziet ze niet meer terug. Als de waarheid te hard voor je is zijn er genoeg goden die je kunnen helpen.

Atheisten verzamel u en begin met preken!
Danny () - 15 10 07 - 17:01

We houden de vinger aan de pols, Danny, en laten van ons horen. ;)
Het is inderdaad niet verstandig kritiekloos een oud theocratisch normenstelsel over te nemen en te denken dat dit de beste moraal levert voor een wereld waarin de mensenrechten gelden.

Wat de islamitische astronaut betreft die je noemt, lees dit artikel waar een en ander wordt uitgelegd:

http://www.godvoordommen.nl/2007/10/12/m..
Els () (URL) - 15 10 07 - 21:25

Ik lees "atheisten, verenig u".
Ik lees "we moeten ons verenigen".
Ik lees: "er zou een politieke partij moeten komen"
Ik lees: "atheisten begin met preken"

Geachte condemned en Danny (Martin ken ik al -gegroet Martin),

Ik wil jullie verzoeken om een kijkje te nemen op onze web-site:
http://www.atheistischebeweging.nl

Ik weet zeker, dat jullie daar het een en ander van jullie gading zullen vinden; gaarne jullie mening over onze site.

@Els: Ik ben je te hulp geschoten bij dhr van Noort, in dat andere blog: Deze meneer probeert je onder te sneeuwen; Henk Westbroek noemde dat vroeger "peopelen". Trap er niet in

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 28 10 07 - 21:54

Okee, bedankt Frans. Op zich is het niet zo erg, omdat ik de bijbel lees vanwege mijn hobby vergelijkende mythologie.
Ook ben ik bezig met het ontrafelen van de Exodusgeschiedenis en veroververing van Israel, omdat ik probeer aan te tonen dat dit een verbasterde weergave is van een periode uit de Egyptische geschiedenis. Dus lezen moet ik het toch.

Mijn ervaring in dit soort discussies is wel dat het niet uitmaakt wat je zegt, het is meer langs elkaar heen praten. Maar ik wil deze dingen toch weten, dus het is voor mij geen probleem om het allemaal op een rijtje te zetten.

Het is wel zo dat je moet uitkijken dat het niet ten koste gaat van meer praktische dingen. Dat is wel een beetje mijn manco, vrees ik.
Els () (URL) - 28 10 07 - 23:36

Een 'opluchtende oplossing', die wat globaal geformuleerde doelstellingen! Ik licht toe.

'Geloof' in z'n algemeenheid - en de Islam in het bijzonder - staat sinds 'nine-eleven', sinds de militante zendingsarbeid van Bush en Blair en sinds de moord op Theo van Gogh weer volop in de schijnwerpers. Christenen hebben in de maskerende terminologie van het Intelligent Design een verleidend sausje ontwikkeld om te proberen het oude Creationisme alsnog door de strot van 21-eeuwers te douwen. De EO groeit. Afvallige moslims worden nu ook in onze eigen omgeving met de dood bedreigd. In mijn waarneming dreigt de positieve ontwikkelingscurve van een zich nog steeds verspreidende Verlichting te worden afgevlakt of zelfs te worden teruggebogen in de richting van een middeleeuwse duisternis. Wat een verlies zou dat zijn! Ook in mijn privÚleven ben ik het afgelopen jaar sinds lange tijd niet op zo onaangename wijze geconfronteerd met de praktische consequenties van oud, hardnekkig zich weer intensiverend - of opnieuw binnensijpelend ľ geloof, waardoor vrienden- en familierelaties zelfs onder druk kwamen te staan.

In het kader van al deze nogal intense dynamiek kwam mijn gearticuleerde athe´sme met een uitgesproken afkeer van georganiseerde (monothe´stische) religies mijzelf en anderen hoe langer hoe meer voor als bron van groeiende sociale afstand ten opzichte van voor mij toch zo belangrijke 'anderen'. Met bereidheid tot 'dialoog', met 'begrip' en 'respect' viel toch veel te redden - vond men. Nu heb ik zeker respect en begrip voor (individuele) mÚnsen, maar nÝet op voorhand voor opvattingen ľ ook niet voor religieuze - of voor instellingen en organisaties. En wat in vredesnaam betekent dialoog in dit verband?

In toenemende mate bekroop mij de afgelopen jaren een gevoel van isolement en verlies. Mijn toevlucht nemend tot lezing van achtereenvolgens Guus Kuijer (Hoe een klein rotgodje God vermoordde), Afshin Ellian (Brieven van een Pers), Margalith Kleywegt & Max van Weezel (Het land van haat en nijd), Paul Cliteur (Moreel Esperanto), Richard Dawkins (God als misvatting) en Herman Philipse (AthŰ´stisch manifest) herken ik weer een sociaal-culturele traditie, waarin ik thuishoor en die ik in mijn persoonlijke relaties overigens helaas te weinig herken.

Voorlopig deel uit maken van een virtueel netwerk van athe´sten is misschien wel een aardige opluchtende oplossing ľ wÚl een beetje surrogaat, maar toch...

Een politieke partij? Ik begrijp het verlangen van mijn voornaamgenoot (zie eerste reactie) om politieke macht te verwerven, zoals gelovigen dat ook doen. Toch zou dat niet goed zijn. Onder verwijzing naar de gedeelde bron van het evangelie verbinden gelovigen zich onder het mombakkes van het CDA. Onder ontkenning van de meerduidigheid van de bijbel als ethisch kompas wordt zo een schijnvertoning van eenheid in verschillende, zelfs tegenstrijdige politieke opvattingen gepresenteerd. Dat leidt tot een eindeloos van links naar rechts zwierend politiek beleid met eindeloos herhaalde en steeds wisselende gelegenheidscoalities met liberalen en socialisten, met als enige doel continue macht te behouden. (Alleen een paarse coalitie doorbrak die CDA-macht, waardoor m.n. eindelijk eens een paar medisch-ethische zaken fatsoenlijk konden worden geregeld.) Even misleidend zou het zijn te doen alsof uit het athe´sme op zich een eenduidige ethiek zou zijn af te leiden, die vervolgens een richtsnoer voor een politiek programma zou kunnen zijn.
Martin van Delden () - 29 10 07 - 17:52

Religion as a trademark.


GOD «
Bible «
Heaven «
Hell «
Eternal life «

Because of these proposition's the church is far more richer than other multinationals.
Dennis - 24 04 08 - 21:13

Citaat Rouvoet van alweer een tijdje geleden (wel naar Twin Towers aanslag) ;...Het grootste gevaar voor de samen leving zijn niet de fundamentalistische moslims maar de seculiere humanisten...!!!! einde citaat .Vrij uit mijn geheugen dus een foutje mijns is mogelijk. Gelezen in de krant de Gelderlander.
Dit wordt dus zeer hardt werken .
Berry - 19 05 08 - 17:00

Ik wist wel dat er in Amerika een actieve stroming bestaat die ageert tegen de seculiere democratie, die wordt aangewezen als de oorzaak van alle denkbare problemen. Maar in Nederland bestaat dat dus ook.
Els () (URL) - 19 05 08 - 23:38

[quote]
Citaat Rouvoet van alweer een tijdje geleden (wel naar Twin Towers aanslag) ;...Het grootste gevaar voor de samen leving zijn niet de fundamentalistische moslims maar de seculiere humanisten...!!!! einde citaat .Vrij uit mijn geheugen dus een foutje mijns is mogelijk. Gelezen in de krant de Gelderlander.
Dit wordt dus zeer hardt werken .
Berry - 19 05 08 - 17:00

Ik wist wel dat er in Amerika een actieve stroming bestaat die ageert tegen de seculiere democratie, die wordt aangewezen als de oorzaak van alle denkbare problemen. Maar in Nederland bestaat dat dus ook.
Els (Email) (URL) - 19 05 08 - 23:38
[/quote]

Wist je dat dan niet Els ?

had toen al meerdere postings over dat Rouvoet onderwerp geplaatst op
het gedelete rvu-forum God-bestaat-niet en ook of freethinker.
Icesurfer/Antiscience - 20 05 08 - 11:31

Gossie, dan ben ik het misschien weer vergeten. Er is ook zoveel waar je op moet reageren, en dit soort mensen worden allemaal betaald voor hun propagandawerkzaamheden. Als eenvoudige atheist moet je dat maar in je vrije tijd zien bij te benen, en er nog op reageren ook. :(
Els () (URL) - 20 05 08 - 14:05

Heb even voor jou gezocht Els.
Hier staat bericht uit Leeuwarder Courant 29 november 2005.
http://www.al-yaqeen.com/nieuwsrubriek/a..

En hier een link naar topics op freethinker.
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopi..
Antiscience - 20 05 08 - 15:59

Ik ben ook ongelovig en ga in de grote lijnen akkoord... Maar het meest belangrijke van al is dat we ons NIET opstellen als een zoveelste separatistische groepering. Logica en wetenschap hebben ook reeds de eenheid van alles aangetoond (chaos theorie en dergelijke, zoek maar eens op, te lang om uit te leggen). Godsdienst zal verdwijnen, maar niet door frontaal te bestrijden, want dan trek je de principes waar vrijheid voor staat ook onderuit. Bestrijd domheid met begrip, bestrijd kortzichtigheid met een ruime geest. Bestrijd verdeeldheid met eenheid. En leg dus niet de nadruk op het verschil tussen gelovigen en ongelovigen ;-) Zo bereik je het gewenste resultaat en kan je nog een politieke partij oprichten, maar let dan enorm op hetgene ik net vertelde. Anders is het niet meer dan een zoveelste afscheiding, met als enige verschil dat wij niet geloven in een god...
Trouwens subtiliteit is een veel machtiger politiek, sociaal,humaan wapen ;-)
Bertman - 19 06 08 - 20:19

O ja, voor wie ooit in discussie gaat met onderontwikkelde mensen, gebruik dan op het gepaste moment 1 van volgende 3 zinnen: "Is dat zo?", "Oei, ik heb hier met een kenner te maken!" of "Je moet je echt niet goed in je vel voelen hÚ?"
Op zachte vriendelijke toon zeggen, maar toch duidelijk, niet verwijtend... En daarna niets meer terugzeggen. Less is more!
Het beste wat je kan zeggen, want discussieren is dikwijls tegen de muur der domheid botsen. Confronteren, bekeren moeten ze zelf! :-)
Bertman - 19 06 08 - 20:28

Bertman, je snijdt interessant punten aan. Nogal veel mensen zijn van mening dat je het bestrijden van religie het tegenovergestelde effect heeft van wat je wil. Zelf ben ik juist heel erg ge´nteresseerd in het ontstaan van religies en geloof. Ik houd me hier heel erg mee bezig. Dit noemen mensen echter al kritiek.

Religie staat vaak gelijk aan misleiding, exploitatie en onderwerping. Bovendien is het gebaseerd op geschiedvervalsing. Het zou vreemd zijn als je deze zaken niet zou moeten bespreken omdat dat de principes van vrijheid onderuit trekt. De profiteurs hebben religie misschien heilig verklaard, maar ik zie het voor wat het is, namelijk bedrog om van mensen te kunnen profiteren.

Ik ben het wel helemaal met je eens dat je niet arrogant en betweterig op hoeft te stellen. Maar dat gaat over hoe je met 'gelovigen' of andere mensen omgaat. Ik ben het met je eens dat je rekening houdt met elkaar. Maar dat houdt niet in dat ik mijn woorden op een weegschaal leg als het gaat over het instituut religie.

Niet iedereen is het met mij eens, maar ik denk dat de religie al eeuwen is ontzien door kritiek te verbieden. Dan moet je het niet nu gaan ontzien omdat dit tegen de moeizaam verworven keuzevrijheid zou ingaan. Het recht op vrije mening strekt zich ook uit over godsdienst.

Natuurlijk gaat athe´sme niet alleen over godsdienstkritiek, maar ook over de maatschappij.
Els () (URL) - 20 06 08 - 18:37

Is er een athe´stische vereniging in de buurt van Leiden. Ik zou graag actief willen worden in zo'n vereniging.
Daan - 05 07 08 - 10:52

Ik heb het al gevonden: het Humanistisch Verbond.
Daan - 05 07 08 - 10:58

Ik wou het juist suggereren, maar je bent zelf al te snel.

Hier is ook een website van Humanitas Leiden/Voorschoten, misschien heb je daar ook wat aan.

http://www.humanitas.nl/afdeling/leidenv..

Ik zie dat het Spinozahuis in Rijnsburg op zoek is naar vrijwilligers, misschien is dat ook wel wat voor jou.

http://www.spinozahuis.nl/
http://www.spinozahuis.nl/vrijwilliger.h..
Els () (URL) - 05 07 08 - 13:02

Ik ben niet iemand die zich snel zal aansluiten bij een beweging ,maar het blijkt dat een tegen-beweging als reactie op de opkomst van religie zeer hard nodig is en ik zal mij zeer zeker roeren en heel misschien sluit ik mij ook wel aan bij het netwerk in wording . Dus mijn steun heb je .
Krautsjo () - 28 07 08 - 18:46

Hai Krautsjo,

Ik ben zelf ook geen georganiseerd iemand, maar het probleem is dat religies wel georganiseerd zijn en een enorme financiŰle macht achter zich hebben. Ze voeren een enorme propagandacampagne om de secularisering en het verdwijnen van de religieuze macht te keren, maar eisen tegelijk 'respect voor de religies', wat een andere manier is om te zeggen dat je er geen kritiek op mag hebben. Het is wel nodig dat er ook een georganiseerd weerwoord tegen wordt gevoerd.
Els () (URL) - 28 07 08 - 23:39

Ik ben het helemaal met je eens , ik heb al gemerkt dat ze geen middel onbenut laten en hoe hardnekkig en volhardend ze zijn ,het is een tijd waarin mensen weer hopeloos op zoek zijn naar de zin van hun bestaan en daardoor een leegte ervaren die kost wat kost opgevuld moet worden ,liefst met het meest voor de hand liggende gemak en dat blijkt dan het christendom te zijn of een variant ,want de islam en het jodendom ,blijken veel te veel verplichtingen te geven ,er zijn veel te veel voorschriften en de Islam is nu niet echt populair in het westen En als het zo doorgaat met Wilders , Verdonk en consorten krijgen moslims alle aanleiding toegeworpen om nog geloviger te worden .
De eenentwintigste eeuw moet de eeuw van de Rede kunnen worden .
Krautsjo () - 29 07 08 - 22:06

Het Vrije Bewustzijn wordt niet geknecht door de rechter..
Het bewustzijn is verder geopend dan ik dacht.
En reactie van mij op Emiley die de mensen maar dom vind..en dat schrijft ze in een reactie op internet..
Ik schreef haar terug maar het stukje werd veel te lang en geweigerd..
Dus het hele verhaal maar hier neergezet hoe ik denk over domheid en (of) kwakzalverij.

Hier het bericht..

emiley..wat is geloven ...emiley..?

En wie is een kwakzalver ??
Wie is dom ..?
(domheid bestaat niet)/alleen onwetendheid..
Want geloven in iets is.... en wat al bestaat zo lang de mens bestaat (miljoenen jaren)
Maar men wil graag geloven dat er een vader is... een schepper ..hoe dom ??
of hoe onwetend..?
Wie is die schepper en wie is die god ?
In elk geval niet de schepper van het heelal.
Daar is hij een te klein godje voor.
Mijn verhaal van 4000 karakters staat hierů
mijnoverdenkingen.blog.com

Als mensen zichzelf door geesteskracht kunnen genezen ..wie ben jij om te zeggen (die mensen die zoiets geloven zijn dom)...hoe dom( oops onwetend) zijn dan wel niet alle gelovigen ??
Gelovigen in een god de zoon ...enz.. enz ??
Zijn de kerken bolwerken van kwakzalverij ?
Moeten die dan niet veroordeelt worden omdat zij de mensen en verhaal voorkauwen die de labiele mens in het gareel moet houden ?(wie is er eigenlijk labiel)?
En omdat ze de mens misleiden (zodat deze sterven of zelfmoord plegen) door de schuld van het woord??van wie dan ook ?

In de glorie van ...uit naam van..duizenden oorlogen om die baas ...chef..god ??
Moet Bush dan ook niet.... als gelover in kwakzalverij de dood van duizenden Amerikanen op zijn geweten..veroordeeld worden in Den haag ?
Jongen en meisjes gestorven in zijn naam...een leugen ?
Of is Bush ook het slachtoffer van onwetendheid ?
En kun je mensen die in de naam van welk geloof dan ook doden ...zomaar niet veroordelen van (zij weten niet wat ze doen) verblind door voorgangers en leugens )?KERK?

Met geweld zul je in mij geloven ??(ik ben het ware geloof)??
Wat is dan de grootste kwakzalverij in de wereld ??
Het geloof..
Want (voor zover ik weet) onwetende ik..is er een waar verhaal...en zijn ze allemaal bang voor ...dat is het verhaal wat onder de noemer ANTICHRIST bekend geworden is...waar ...gepropagandeerd wordt...negativiteit ..ten aanzien van het geloof.
(Volgens dat geloof.)
En dan praat ik niet eens over al die andere geloven die een god aanhangen.
De kerk weet dat de antichrist de macht van de kerk zal vernietigen ..
Door het uitkomen van leugens die verteld worden door de kerk (of verdraaide waarheden)die ze zogenaamd openbaren.

Daarom is er altijd de Satan die de schuldige is (wijs vooral met de vinger van Uzelf af) als schuldige..
De waarheid zal de wereld doen schudden op zijn grondvesten..het geloof in NIET...!! god de vader... zou wel eens een openbaring kunnen zijn die de kerk al eeuwen probeert te verdoezelen door misleiding en leugens..
En dat de ware god verborgen zit in iedereen.

Kom bij bewustzijn mensen.
U begint door te krijgen (bewustzijnsverruiming heet dat)dat een geloof helemaal niet verkeerd hoeft te zijn.
Maar dat het geloof ook zijn langste tijd heeft gehad.
Religieus zijn is het juiste woord..
(uitleg)
In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan..... (AL DAN NIET).....!!!!! beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit.
De macht van god is net zo groot als U hem wilt geven in Uw geest.
Ook zonder het idee van die god (het geloof daar in) te aanvaarden zal niet kunnen voorkomen dat Uzelf uw eigen hemel en hel schept..
De positiviteit (in beginsel) uitgaande van een of.... het geloof is,dat regelgeving vanuit liefde gegeven vanuit onbaatzuchtigheid het ultieme gods gevoel geeft..
Dus liefde voor alleen en ten alle tijden ..
Want ..Vergeef het Hun Vader..zij weten niet wat zij doen ..
En dat valt niet altijd mee.
Vooral als ze niet kunnen geloven ..dat wat hun verteld is (al vanaf hun wiegje) een grote leugen is.
Ontstijg het geloof ..en KIJK EN ZIE wat er goed ..is..
Dan is zelfs ook het geloof ...en middel tot het doel.
En glimlach om hun onwetendheid ...want ..uiteindelijk..komen ook zij er wel..

NamastÚ.... en Groeten van RenÚ
Rene () (URL) - 13 06 09 - 16:43

re-lieg-ie

betekend : herhaaldelijk liegen.....
daan - 15 06 09 - 15:40

.:-)
Icesurfer (URL) - 15 06 09 - 22:47

Beste Bart,
Wat gaan jullie toch tekeer tegen mensen die geloven!
hebben jullie iets positiefs aan te bieden, of mag dat in jullie "ruimhartige' opvatting niet gevraagd worden?
En ik heb begrepen, dat de geschiedenis van de vorige eeuw niet meer ter sprake mag komen. Over ruimhartig denken, gesproken!
Pierre le Brun
Pierre le Brun () - 16 07 09 - 15:19

Beste Pierre, deze website is niet van Bart maar van mij. Er wordt helemaal niet tekeer gegaan tegen mensen die geloven. Er is alleen verzet tegen religies die hun opvattingen willen opleggen aan de hele maatschappij.
Er is ook niets dat niet ter sprake mag komen. Spammen en trollen wordt natuurlijk verwijderd. Discussies kun je beter openen op het forum, want we hebben er geen zin meer in overal weer dezelfde antwoorden op te lepelen tegen allerlei standaardbeschuldigingen tegen athe´sten of vermeende athe´sten die overal off topic worden geplaatst.
Iets positiefs dat athe´sten te bieden hebben kun je onder andere vinden in de vele artikelen die inmiddels geplaatst zijn.
Els () - 16 07 09 - 16:46

Beste Els,
Als ik jullie stukken lees, valt het me iedere keer opnieuw op, dat julie je afzetten tegen alles wat met religie te maken heeft, maar, - sorry, dat ik dit zeg - ik kan daar nog steeds niets opbouwends ontdekken.
Ik zou alleen willen voorstellen, eens goed geschiedenis van de vorige eeuw te bestuderen. Dat ontbreekt bij jullie.
Pierre le Brun () - 16 07 09 - 18:08

Beste Pierre
Ik zou me toch eens gaan verdiepen in wat athe´sme eigenlijk betekent en dan pas commentaar komen leveren . Zie vervolgens dit topic op het forum http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p.. Precies zoals Els zegt eerst even een ander bril opzetten en de vooroordelen even kwijtraken en dan pas oordelen ,het is een beetje vervelend om iedere keer weer hetzelfde verhaal te moeten weerleggen . Er zijn een hoop websites te vinden waar je je licht kunt opsteken .http://atheisme.startpagina.nl/ beetje kritisch je blik verruimen kan geen kwaad .
HansK - 16 07 09 - 18:41

Beste HansK,

In de Sovjet Unie hebben ze 72 jaar lang geprobeerd het wiel op het gebied van atheisme uit te vinden, en het is niet gelukt. Denken jullie werkelijk iets nieuws uitgevonden te hebben?
Of moet ik werkelijk als een koe eindeloos jullie onverteerbaar spul herkauwen? Jullie hebben niets nieuws aan te bieden.
Pierre le Brun () - 16 07 09 - 23:50

Pierre, dit is niet de plaats om het over de Sovjet Unie te gaan hebben. Dit was dus de laatste hint in die richting.
Els () - 17 07 09 - 01:23

Dat het voor jou onverteerbaar is is jouw probleem ,dat je het prototype bent van de ignorante gelovige is ook jouw probleem .Als je van plan bent om een discussie te voeren ,prima .Als je hier alleen maar aanwezig bent om heel erg dom commentaar te leveren ben je gewoon niet welkomn .Er is je het aanbod gedaan om op het forum verder te discussiŰren ,blijf je volharden in je houding en ben je niet van plan om werkelijk iets uit te wisselen blijf dan weg Een dat was geen hint maar een waarschuwing .
En voordat je ons verwijt dat we niets nieuws aan te bieden hebben ,wat heb jij voor nieuws aan te bieden niet echt veel want wat je verkondigt is voornamelijk heel erg onjuiste oude koek . En daarbij tweeduizendduizend jaar valt gewoon weg in het niet bij de eeuwen dat het christendoom hetzelfde verhaaltje afdraait .
Ik zal je vertellen dat de meest positieve bijdrage aan de wereld is ,dat de wereld nnu eens verklaard kon gaan worden zonder dat daar een goddelijke interventie aan te pas kwam ,de computer waar ik dit nu op typ is toch duidelijk een uitvinding geweest als gevolg van het op een materialistische manier beschouwen van de wereld om ons heen .
Eigenlijk de meeste recente uitvinding op allerlei gebied zijn het gevolg van zoeken naar verklaringen in plaats van antwoorden .Het is toch hoogst eigenaardig te noemen dat al de wonderen die in de bijbel staan nu voorbijgestreefd kunnen worden zonder goddelijk ingrijpen .?
En ik denk dat er niets nieuws onder de zon is ,omdat gelovigen nog steeds heel erg hardnekkig zichzelf vastklampen aan iets dat in al de eeuwen nog steeds niet bewezen is .
Lees nu maar eens en probeer eens een beetje werkelijke interesse te tonen in plaats van allerlei foute argumenten te gebruiken ,daarbij komt nog dat wij atheisten zelf wel mogen bepalen wat wij menen .
IK heb trouwens alleen nog maar hele foute voorbeelden gelezen ,wat is nu je punt ?
HansK - 17 07 09 - 09:07

Verwijderd
Pierre lle Brun () - 17 07 09 - 13:51

Pierre, je reactie is verwijderd. Dit weblog is niet bedoeld om off topic herhaalde, willekeurige lasterlijke aantijgingen in diverse willekeurige topics te weerleggen. DiscussiŰren kun je op het forum.
Els () - 17 07 09 - 14:01

Beste Els,
Die aap moet dus in de mouw blijven, en jij bedient je daartoe van de muilkorf, geheel in de stijl van de Nazi's onder de oorlog.
Nu weet ik, waar ik aan toe ben.
Pierre le Brun () - 17 07 09 - 14:26

Gewoon lezen wat er staat ,er wordt je een mogelijkheid geboden om op het forum te discusieren .Wel eens gehoord van een drogreden genaamd reductio ad Hitlerum http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad.. Of de wet van Godwin ,dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken die horen bij iemand die eigenlijk helemaal niet uit is op een discussie ,maar vooral bezig is om zijn eigen gelijk te halen .Haal bij de groenteman een kistje en ga op een straathoek je dommigheden verkondigen en laat die aap thuis want je maakt jezelf ontzettend belachelijk er mee . Je doet net alsof je met iets nieuws komt ,ik heb het al eerder geschreven kom pas terug als je je werkelijk verdiept hebt in de zaken waar je je mening over geeft . Niet dat ik het idee heb dat je daar toe in staat bent ,je geeft nu al niet echt blijk op een fatsoenlijke manier te kunnen redeneren .
Er wordt hier gebruik gemaakt van het recht van iedere eigenaar van een weblog trollen te weren .
HansK - 17 07 09 - 15:52

Ik heb een artikel geschreven met een respons op dezelfde drie argumenten die athe´sten steeds weer om hun oren krijgen, onder andere ook het "stalin/hitler-argument": http://logates.com/2009/07/29/argumenten.. . Onder het artikel is inmiddels ook een interessante discussie losgebarsten over de koppeling van athe´sme met andere ideologieŰn als communisme, socialisme en nazisme. Wellicht makkelijk om naar door te verwijzen als het "religieuze kamp" er weer mee op de proppen komt!
Logates () (URL) - 04 08 09 - 00:44

Er moet mij toch iets van het hart.... Volgens het athe´sme bestaan er geen goden, is er niets anders dan het leven van het hier en nu toch? Kort gezegd 'wat je niet ziet bestaat niet!' Hoe bestaat het dan dat sommige mensen zich athe´st noemen en tegelijkertijd op allerlei manieren het geloof afzweren (met uitspraken als 'there is nog god')??? Iets wat er niet is kun je toch ook niet afzweren?
Zie ik het athe´sme nou verkeerd of klopt er iets niet aan de blogs en sites van mensen die zeggen dat ze athe´st zijn en vervolgens toch op soms slinkse wijze willen laten weten dat god niet bestaat?
Ik geloof zelf niet in goden of iets dergelijks maar ben ook geen athe´st omdat ik er wel mee bezig ben dat er Ýets is tussen hemel en aarde...
Wie kan mij vertellen hoe het zit?
Cindy - 27 08 09 - 12:56

Hai Cindy, even voor mezelf pratend:

Je hoeft inderdaad niet over religie te praten om athe´st te zijn. De reden dat ik het wel doe is dat op dit moment religies zich steeds agressiever profileren, en dat het ongeloof steeds meer wordt gedemoniseerd. Daarom heb ik besloten me toch maar te profileren als athe´st.

Ook maken religies (althans, diverse vertegenwoordigers ervan) steeds meer reclame voor zichzelf, maar daarbij wordt veel aan geschiedvervalsing gedaan. Vanuit islamitische hoek wordt bovendien agressief gereageerd op elke vorm van kritiek.
Omdat religies veel invloed hebben is het belangrijk dat er wel kritisch naar wordt gekeken. Normaal gesproken nam ik hier altijd afstand van, maar omdat religies zich steeds meer in de politiek indringen en zich opdringen aan niet-gelovigen, gaan steeds meer athe´sten zich ook hiermee bezighouden.
Over politiek, ideologie en geschiedschrijving moet je altijd kritisch kunnen zijn, dus ook over religie.

Wat 'tussen hemel en aarde betreft': er is heel veel wat we niet kunnen zien en toch bestaat. Maar dat is nog een reden om aan te nemen dat er dus ook kabouters en andere sprookjesfiguren bestaan. Sommige dingen bestaan gewoon niet, en goden en elfjes horen daarbij.
Els () - 27 08 09 - 15:21

De stelling van Els in de laatste zin: "Sommige dingen bestaan gewoon niet en goden en elfjes horen daarbij" is naar mijn idee ook een geloof. Els kan niet bewijzen dat er geen god is net zomin als de gelovige kan bewijzen dat er wel een god is. Toch poneert ze het hier als alsof ze de zekerheid in pacht heeft.
Ook de zin: "er is veel wat we niet kunnen zien en toch bestaat" roept vragen op. Kan Els een voorbeeld geven van wat ze hier zegt? Dus wat bestaat er dan wat je niet kunt zien??
Jacques () - 19 09 09 - 17:00

" Els kan niet bewijzen dat er geen god is net zomin als de gelovige kan bewijzen dat er wel een god is. "
Je kan ook niet bewijzen dat het vliegende spaghetti-monster en de roze onzichtbare eenhoorn niet bestaan. Toch weet je dat het een menselijk verzinsel is, zoals bij het vliegende spaghetti-monster heel duidelijk is. En dat geldt ook voor de hedendaagse godsdiensten, waarvoor een menselijke oorsprong een duizend maal aannemelijkere verklaring geeft dan een onstoffelijke oorsprong of iets dergelijks. Ergens in geloven alleen omdat je niet kan bewijzen dat het niet zo is is overigens wel een heel zwakke geloofsbasis, nietwaar?
Aad - 20 09 09 - 09:44

Theisme en atheisme zijn geloofsovertuigingen, ze claimen
immers met zekerheid iets te weten wat niet te bewijzen is
en dat heet geloof !
Atheisten beweren dat mensen Goden verzonnen hebben.
Natuurlijk kan een mens van alles verzinnen !
Maar het feit dat mensen van alles verzinnen kunnen,
dus ook Goden, neemt niet weg dat er onafhankelijk
van de menselijke fantasie wel degelijk iets bestaan kan,
wat de mens niet verzonnen heeft.
Dus zoals atheisten zeggen God bestaat niet, want de mens
kan God verzinnen, vind ik ongeloofwaardig/onbevredigend.
Kleuterschool filosofie.
Icesurfer (URL) - 20 09 09 - 13:24

" Dus zoals atheisten zeggen God bestaat niet, want de mens
kan God verzinnen, vind ik ongeloofwaardig/onbevredigend.
Kleuterschool filosofie. "

Ja, het idee dat er een onstoffelijk opperwezen is die het heelal en de aarde en al het leven in 7 dagen heeft geschapen, dat is hogere filosofie. Mijn argument is overigens niet dat god niet bestaat omdat de mens god KAN verzinnen, maar dat " een menselijke oorsprong (voor godsdienst) een duizend maal aannemelijkere verklaring geeft dan een onstoffelijke oorsprong of iets dergelijks."

" Atheisten beweren dat mensen Goden verzonnen hebben. ", dat klopt toch ook, of wil je beweren dat alle goden die ooit aanbeden zijn werkelijk bestaan hebben? Zelfs een 'gelovige' zal moeten erkennen dat alle andere geloven niet kloppen en dus op fantasie berusten.

" Maar het feit dat mensen van alles verzinnen kunnen,
dus ook Goden, neemt niet weg dat er onafhankelijk
van de menselijke fantasie wel degelijk iets bestaan kan,
wat de mens niet verzonnen heeft. "

Het kan inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat het waarschijnlijk is dat dan een onstoffelijk opperwezen zou zijn zoals beschreven in bijbel, koran thora etc. Overigens helemaal bizar wordt het als het niet geloven in het beschreven onstoffelijk opperwezen zou resulteren in een vervelend 'leven' na de dood, ook al zoiets wat je niet kan bewijzen. Voeg daarbij de groteske claim dat mensen die geloven in het enige unieke juiste verhaal ook betere mensen zijn, en je begrijpt dat religieuzen vooral zichzelf proberen te overtuigen.
Aad - 20 09 09 - 21:39

Dat godsdienst een menselijke oorsprong heeft lijkt me duidelijk. Immers , mensen zijn op zoek gegaan naar een "dienst"die ze god zouden kunnen bewijzen. Maar dat betekent naar mijn idee nog niet dat daarmee god zelf door mensen zou zijn uitgevonden. Dus religie en godsdienst zijn dan inderdaad door mensen uitgevonden. Er zijn mensen die vermoeden dat er een god bestaat, los van bijbel etc. Ook jij, Aad stelt net als Els, dat het inderdaad mogelijk is dat er iets kan bestaan wat de mens niet verzonnen heeft, dus dat het mogelijk is dat er iets is wat je niet kunt zien ( waarnemen) Kun je daar een voorbeeld van geven ??
Kijk maar naar de stelling van Els, hierboven. Gelovige mensen zijn helemaal geen betere mensen dan niet-gelovigen. Het geloven in het bestaan van een god is net zo legitiem als het niet geloven. Athe´sten vinden gelovigen vaak dom en zichzelf intelligenter. Het gaat niet over allerlei verhalen over hemel, hel etc. Het gaat uitsluitend over de vraag: bestaat er een god? Hier is niets christelijks aan , ook niets katholieks of joods of en noem maar op... Jij gelooft net als Els dus in dingen die we niet kunnen zien , maar die er wel zijn ( nogmaals zie Els). Geef dan een voorbeeld daarvan
Jacques () - 21 09 09 - 09:39

@Jaques
Een negatief kan nooit bewezen worden ,de bewijslast ligt dus altijd bij degene die iets claimt en niet bij degene die het ontkent bij gebrek aan bewijs .Het gaat hier dus om de claim en het ontbreken van bewijs . Je stelt dat godsdienst een menselijke oorsprong heeft en vervolgens maak je een geloofssprong door te stellen dat dat niet wil zeggen dat daarmee god door mensen is uitgevonden . Het eerste is duidelijk en te bewijzen en het tweede is nog steeds niet bewezen en /of te bewijzen ,om dit te kunnen stellen moet je met meer komen .Carl Sagan zei al" Buitengewone claims vereisen buitengewone bewijzen " Ik zou zeggen ;doe je best ? Wat je nu aan het doen bent is de bewijslast omdraaien ,jij claimt dus jij bewijst .Daarbij is er een semantisch verschil in de betekenissen van het begrip geloven .Geloven zoals in religies is iets aannemen zonder beijs en de tweede betekenis is bijna het tegenovergestelde namelijk iets niet helemaal zeker weten . Die twee moet je niet door elkaar halen .
Er zijn inderdaad dingen die die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen ,maar die met hulpmiddelen wel zijn waar te nemen .Ik zal niet claimen dat ik radioactieve straling kan waarnemen of dat ik virussen en bacteriŰn met het blote oog kan waarnemen . Of dat ik het bestaan van atomen en alles wat daar bij samenhangt kan waarnemen ,maakt niet dat ik ook kan zeggen dat god bestaansrecht heeft ,in al die eeuwen is men achter het bestaan van heel veel van wat ons nu bekend is gekomen behalve de grootste claim ,God . Een entiteit die zich alleen kenbaar maakt aan iemand die het zonder bewijs aanneemt past niet in de redenering die jij nu hanteert . Je maakt sprongen om iets aannemelijk te maken zonder dat je er een rationele verklaring voor hebt ,maar eist dat wel van een ander ,met andere woorden ,je draait de bewijslast om .
Er is geen sprake van geloof als je iets niet aanneemt bij gebrek aan bewijs ,alles dat niet gebaseerd is op een rationele overweging kun je geloven noemen ,iets dat gebaseerd is op een rationele overweging is semantisch gezien hoe je het wendt of keert geen geloof maar een heel ander soort intellectuele handeling . Dus niet geloven een geloof noemen is klinkklare onzin en een woordspelletje niet de moeite waard om nog verder op in te gaan en het maakt niet uit of je het ad nauseum maar blijft herhalen ,het is gewoon onzin .
HansK - 21 09 09 - 12:39

Hans,
Je vergist je . Ik claim helemaal niets. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik verbaas me alleen over het feit dat athe´sten en the´sten elkaar zo bestrijden.
Mijn uitgangspunt is dat ik probeer respect te hebben voor degenen die geloven en ook voor degenen die niet geloven. Voor mij persoonlijk betekent dat ook dat ik verder wil nadenken over de vraag waarvan ik weet dat ik nooit antwoord zal vinden. En toch blijft de vraag mij boeien. Het lijkt me niet zo interessant om in te gaan op zinnen als:..... iets dat gebaseerd is op een rationele overweging is semantisch gezien......... een intellectuele handeling. Die betekenen namelijk niet zoveel. Ik zal er ook niet "ad nauseum"op blijven hameren. Ik blijf liever "ad infinitum" nadenken.
Jacques () - 21 09 09 - 16:57

"Ook jij, Aad stelt net als Els, dat het inderdaad mogelijk is dat er iets kan bestaan wat de mens niet verzonnen heeft, dus dat het mogelijk is dat er iets is wat je niet kunt zien ( waarnemen) Kun je daar een voorbeeld van geven ??"

Natuurlijk, de zogenaamde anti-materie kan je niet zien maar het is best mogelijk dat het bestaat.

Wat een god/goden betreft, het enige argument voor het bestaan is dat je niet kunt bewijzen dat ze niet bestaan. Het is dus net zo waarschijnlijk dat het vliegende spaghetti-monster bestaat. Van veel verhalen over goden/een god is de menselijke oorsprong wel erg duidelijk te herkennen, zoals de god die in de bijbel en de koran beschreven wordt. Zo heeft de god vaak menselijke eigenschappen, zoals gods toorn en gods genade. Een ander puntje is dat de getuigenissen van het bestaan van de god voor het grootste deel berusten op de ervaringen van ÚÚn getuige tegelijk, waardoor het onmogelijk is om het te verifieren. Zie Mozes, Mohammed, Johannes (van de apocalyps), enz.

Veel heiligen uit de begintijd zijn overduidelijk keltisch van oorsprong, en het verhaal van de zondvloed is ook in oudere andere vormen bekend. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Daarentegen is de enige aanwijzing voor een goddelijke oorsprong van het idee god slechts dat je niet kan bewijzen dat hij niet bestaat.
Aad - 21 09 09 - 20:21

"Jij gelooft net als Els dus in dingen die we niet kunnen zien , maar die er wel zijn ( nogmaals zie Els). Geef dan een voorbeeld daarvan "Je bedoelt natuurlijk dat ik niet kan bewijzen dat iets dat je niet kan zien niet bestaat. Voobeeld: de onzichtbare roze eenhoorn. Je kan niet bewijzen dat hij niet bestaat (en het idee dat hij roze en onzichtbaar zou zijn is juist het wonder). Overbodig te stellen dat ik niet geloof dat het bestaat.

Ik geloof echter wel dat wanneer Allah of God werkelijk bestaan dat dit ook voor het vliegende spaghetti-monster geldt.
Aad - 21 09 09 - 20:26

Ik zeg ook helemaal niet dat je iets claimt ,ik zeg alleen dat een negatief nooit te bewijzen valt .En respect is iets dat men moet verdienen ,respect om het respect betekent helemaal niets . Nadenken over een vraag waar je nooit antwoord op zal vinden lijkt me een nogal zinloze bezigheid .Eigenlijk zeg jij helemaal niets met je opmerkingen . Het gedeelte over semantiek gwas dan ook niet aan jou gericht maar aan Icesurfer die tot vervelens toe zijn riedeltje aan het afdraaien is .ik heb een wat langere geschiedenis dan jij hier op dit blog dus ik ken wat meer mensen die hier regelmatig verschijnen .In dat perspectief is de betekenis van wat ik schreef toch wel iets relevanter en betekenisvoller . Nogal respectloos om dat als betekenisloos af te doen als je niet goed leest .
Hans - 21 09 09 - 21:08

Het is overigens handiger om dit soort discussies op het forum te voeren .
Hans - 21 09 09 - 21:09

God vergelijken met rose eenhoorn of spaggettimonster
loopt mank, want voor bestaan God ( Geest ) en geesten
zijn wel persoonlijke aanwijzingen.
Stellen dat er objektieve controleerbare, meetbare aanwijzingen
zouden ( moeten) bestaan, geeft aan dat je de aard van goddelijke openbaring niet begrijpt.
God(en) openbaren zich zo ver ik weet altijd persoonlijk.
De vraag naar bestaan God(en) is m.i. de vraag naar
het bestaan van geest(en).
Dat was overigens ook de conclusie de topvraag die
de bekende forumatheist Calpurnopiso* stelde aan het
slot van een van zijn videostreams.
" Wanneer God bestaat, dan komen gedachten/invloeden
van God in onze hersenen, of wij veroorzaken die
gedachten/invloeden zelf ? "
Think christian-psychotics ! zei Calpurnopiso.
Wat is het antwoord dat jullie geven christinan-psychotics ?

*) Denken jullie dat Calpurnopiso een trol is ?
Icesurfer (URL) - 21 09 09 - 23:08

Jacques: Els kan niet bewijzen dat er geen god is net zomin als de gelovige kan bewijzen dat er wel een god is.

Hallo Jacues, als je eerst definieert wat 'god' is, is het prima te bewijzen dat er geen god is. De reden dat we dat nÝet kunnen bewijzen is omdat gelovigen vaak aan het hele begrip 'god' geen enkele inhoud geven.

Zodra gelovigen zeggen dat god de regen en de bliksem maakt of iets dergelijks is makkelijk aan te tonen dat dergelijke fenomenen helemaal door de natuur zelf kunnen ontstaan, er zijn geen buitenaardse krachten voor nodig.

Ook de zin: "er is veel wat we niet kunnen zien en toch bestaat" roept vragen op. Kan Els een voorbeeld geven van wat ze hier zegt? Dus wat bestaat er dan wat je niet kunt zien??

Onze zintuigen zijn maar geschikt voor beperkte waarnemingen. Er zijn kleuren die onze ogen niet kunnen waarnemen, maar bijvoorbeeld insecten wel, omdat hun ogen geschikt zijn voor kleuren van een andere golflengte. Dingen die te klein zijn, zoals elektronen, kunnen we niet waarnemen. Daarom is het ook zo moeilijk om precies te begrijpen hoe electronen zijn opgebouwd. Maar ze bestaan wel. Het universum zit vol objecten die wij niet kunnen waarnemen, omdat ze te ver van ons verwijderd zijn, of omdat we veel soorten straling niet kunnen waarnemen, maar het bestaat wel. Er spelen zich zaken af volkomen buiten ons waarnemingsgebied, maar ze bestaan wel.

Maar dat wil dus nog niet zeggen dat er sprookjesfiguren zoals goden en kabouters bestaan. Toveren en wonderen en zo kan niet. Als dat allemaal wel zou kunnen, was er allang eens iets in die richting waargenomen.
Els () - 21 09 09 - 23:25

Icesurfer, je verandert de vraag of god bestaat naar de vraag of geesten bestaan, en dat is een andere vraag, net als de vraag of UFO's bestaan. Ik zou willen stellen dat er nog nooit op objectieve en controleerbare en meetbare wijze aanwijzingen zijn voor het bestaan van god, geesten en UFO's. Inderdaad gaat het om persoonlijke 'aanwijzingen', gedachtenkronkels.
Aad - 21 09 09 - 23:27

@ Els en @ Aad,

natuurlijk is er al lang veel waargenomen, anders zou niet
het allergrootste deel van de wereldbevolking van het bestaan
van geesten overtuigd zijn. EN twee-derde deel van de mensen
die stemmen horen, NIET in aanraking met psychiater zijn geweest, simpelweg doordat zij geen probleem hebben met
" stemmen horen " integendeel zelf.
Deze mensen benutten " hun " gave als paragnost of heilpraktiker.

Ik verander de vraag niet, ik zeg waar het IN WEZEN om te doen is.
De vraag naar God(en) IS de vraag naar geest(en).
De zekerheid waarom het allergrootste deel van de
wereldbevolking van bestaan van God(en) overtuigd is,
IS de zekerheid dat ze van bestaan Geest(en) overtuigd zijn.
Is dat zo moeilijk te begrijpen, of willen jullie op deze kritische vragen en mogelijke antwoorden uit strategische redenen liever niet in gaan ?

[quote="Aad"]

Ik zou willen stellen dat er nog nooit op objectieve en controleerbare en meetbare wijze aanwijzingen zijn voor het bestaan van god, geesten en UFO's. ..................
[/quote]

Dat zeg ik toch dat openbaringen zo ver ik weet ALTIJD
persoonlijke openbaringen zijn, onpersoonlijke openbaringen
zijn m.i. per definitie on-mogelijk !
Ik begrijp dat jij bovenstaande tekst als strijdende atheist,
zou willen stellen. -)
Nee, zo vlug ben je niet van mij af en zo makkelijk maakt ik
het je niet. -)

met vriendelijke
groeten
Jos
Icesurfer (URL) - 22 09 09 - 06:47

" De zekerheid waarom het allergrootste deel van de
wereldbevolking van bestaan van God(en) overtuigd is,
IS de zekerheid dat ze van bestaan Geest(en) overtuigd zijn. "

Er is inderdaad een zekerheid dat er veel mensen overtuigd zijn van het bestaan in goden. ;>.

Maar we zijn het eens: het geloof in god(en) gaat niet om een overtuiging die op objectieve, meetbare of controleerbare zaken gebaseerd is. Het aantal mensen die een overtuiging hebben zegt natuurlijk niets over de juistheid ervan, vroeger dacht iedereen dat de aarde plat was.

De reden dat mensen geloven is dan ook een psychologische: angst voor de dood, en de wens om hierop invloed uit te kunnen oefenen.
Aad - 22 09 09 - 18:05

[quote="Aad"]
Maar we zijn het eens: het geloof in god(en) gaat niet om een overtuiging die op objectieve, meetbare of controleerbare zaken gebaseerd is. Het aantal mensen die een overtuiging hebben zegt natuurlijk niets over de juistheid ervan, vroeger dacht iedereen dat de aarde plat was.
[/quote]

Ja, hier kunnen we het ook over eens zijn, behalve dat ik
God met hoofdletter schrijf. Wat Ik hiermee aanduiden wil
is dat, ik God niet zo maar met hoofdletter schrijf.
God en ik, niet Ik en god. Ik kan mij vergissen,
maar dan zou ik God zijn en dan zou ik god met
kleine letter beginnen en Ik met hoofdletter.
Begrijp je waarom ik dat doe ?
Omdat ik denk dat er grotere oorspronkelijkere leven
is dan ik, en dat druk ik dan uit met hoofdletter Leven !
Je kunt dus wat mij betreft, wanneer je moeite hebt met het woord 'God' ook 'Leven' schrijven.
Ik zie mij zover ik weet, niet als mijn eigen oorsprong,
daarom kun je wat mij betreft ook Oorsprong met hoofdletter schrijven.


[quote="Aad"]
De reden dat mensen geloven is dan ook een psychologische: angst voor de dood, en de wens om hierop invloed uit te kunnen oefenen.
[/quote]
Of er nog meer redenen zijn, weten we m.i. eerst in redelijkheid,
wanneer onderstaande vragen onderzocht worden.

" Wat is geloven ? "

" Wat is geloof ? "

" Waarop is dan dat geloof gebaseerd ? "

" Wat is weten ? "

" Wat is kennis ? "

" Wat is informatie ? "
Icesurfer (URL) - 23 09 09 - 09:35

Icesufer: natuurlijk is er al lang veel waargenomen, anders zou niet het allergrootste deel van de wereldbevolking van het bestaan van geesten overtuigd zijn.

In elk geval hebben mensen nooit geesten waargenomen. Ze hebben hooguit dingen waargenomen waarover wordt bewÚÚrd dat het geesten zijn.

EN twee-derde deel van de mensen die stemmen horen, NIET in aanraking met psychiater zijn geweest, simpelweg doordat zij geen probleem hebben met " stemmen horen " integendeel zelf.
Deze mensen benutten " hun " gave als paragnost of heilpraktiker.


In plaats dat ze erkennen dat ze een stoornis in hun hoofd hebben waardoor er een ratjetoe wordt gemaakt van hun zintuiglijke waarnemingen, doen ze alsof ze belangrijke informatie van gene zijde doorkrijgen. De ene helft van deze mensen is een bedrieger, de andere heeft een aandoening, en het is soms moeilijk ze uit elkaar te houden.

De zekerheid waarom het allergrootste deel van de wereldbevolking van bestaan van God(en) overtuigd is, IS de zekerheid dat ze van bestaan Geest(en) overtuigd zijn.

De meerderheid is van het bestaan van goden en geesten overtuigd omdat ze moeten van hun omgeving. Vanaf hun geboorte bestaat het leven van veel mensen uit rituelen rond dit geloof, en iets anders leren ze niet. Bovendien stellen veel religies kritiek op het geloof strafbaar, dus als mensen hardop zeggen dat goden en geesten nonsens zijn, worden ze vermoord.

Is dat zo moeilijk te begrijpen, of willen jullie op deze kritische vragen en mogelijke antwoorden uit strategische redenen liever niet in gaan ?

Ik ga geen vragen uit de weg. Heb ik een vraag gemist waar ik antwoord op moet geven?
Els () - 23 09 09 - 17:26

Icesurfer: Of er nog meer redenen zijn, weten we m.i. eerst in redelijkheid, wanneer onderstaande vragen onderzocht worden.

Deze termen zijn in principe gewoon in een woordenboek op te zoeken, maar ik leg ze maar even uit op mijn manier.

Wat is geloven

Geloven is: aannemen dat iets waar is zonder te onderzoeken of het ook waar is, en zonder een bewijs te willen. Het is ook mogelijk te geloven in dingen die zijn weerlegd, of die tegen de natuur, de logica en het gezonde verstand ingaan. In die zin staat het lijnrecht tegenover 'weten'. Als stelsel van rituelen en gedrag is het etymologisch verwant met 'loven', dus het prijzen, eren en liefhebben van een 'god'.

Wat is 'geloof'?

Een geloof is een stelsel van rituelen en gedragingen, voorgeschreven door een fictie met als doel die fictie te eren en te prijzen, en zich aan die fictie te onderwerpen. Natuurlijk bestaan ficties niet, dus geloven hebben een andere oorsprong dan ze claimen.

" Waarop is dan dat geloof gebaseerd ? "

Op een fictie, dus, en zodoende op geschiedvervalsing en mythes.

Wat is weten ?

Weten is een opvatting hebben over de waarneembare realiteit. Je weet iets 'goed' als de waarnemingen en uitspraken over de realiteit kunnen worden gecontroleerd en kloppen.

Wat is kennis?

Kennis is het totaal van wat iemand weet, of van wat er in een gemeenschap of cultuur aan bekende informatie bestaat.
Kennis is 'juist' als deze getoetst kan worden. Kennis kan getoetst worden door toetsbare feiten te verzamelen. Hoemeer feiten bekend zijn, hoe meer en zekerder de kennis is die over een onderwerp bestaat.
Mensen kunnen ook kennis hebben van niet-toetsbare of zelfs weerlegbare uitspraken of aannames. Als deze 'kennis' is weerlegd, kan het niet langer behoren tot het totaal aan verzamelde fÚitelijke kennis.

Wat is informatie?

Informatie is de beschikbare kennis waartoe mensen toegang hebben. Het doel van de informatie is kennis algemeen beschikbaar te maken, zodat iedereen zijn kennis kan vergroten.
Els () - 23 09 09 - 17:29

Beste Icesurfer, waarom zou dat ' iets' wat er zou kunnen zijn omdat we niet kunnen bewijzen dat het niet zo is zo 'Groot' moeten zijn dat het met een hoofdletter geschreven moet worden? Misschien is het juist wel iets heel kleins, en iets heel naars. Weet je eigenlijk wat, of denk (= wens) je wat?
Aad - 23 09 09 - 20:39

Het wordt zo wel een discussie over taal .
Jacques - 24 09 09 - 09:39

Hallo Jacques,

Ik begrijp uit deze opmerking dat je het helemaal eens bent met mijn reactie van 21 09 09 - 23:25 en dat je inmiddels begrijpt dat god inderdaad niet bestaat.
Els () - 24 09 09 - 14:12

Hallo Els,
Wie of wat bedoel je eigenlijk met god?
Jacques - 28 09 09 - 12:38

Jacques: Hallo Els,
Wie of wat bedoel je eigenlijk met god?


Hallo Jacques,

Dat is precies de vraag die ik aan jou heb gesteld, op 21 09 09 - 23:25 uur. Omdat je deze vraag niet beantwoordt en ook verder niet op mijn reactie in gaat, neem ik dus aan dat ik je heb overtuigd en dat je niet langer gelooft in dat sprookje dat jij 'god' noemt.

Misschien kun je dus eerst reageren op die post voor we verder gaan. Want het is natuurlijk wel raar als jij zegt dat ik niet kan bewijzen dat god niet bestaat, als ik jou vervolgens vraag eerst god te definiŰren voor ik er iets over kan zeggen, en dat jij dan aan mij vraagt wat god is. Dat soort warrigheid geeft je misschien een gevoel van zekerheid, maar dat is dan toch echt misplaatst.
Els () - 28 09 09 - 19:42

Dag Els, Zekerheid heb ik helemaal niet, ook niet een gevoel daarvan. Waar het mij om gaat is dat noch gelovigen, noch ongelovigen ook maar iets kunnen bewijzen van hun standpunt of overtuiging. Ik wil ieder zijn overtuiging laten, behalve als die leidt tot het ingaan tegen mensenrechten ( in meest brede zin), iets wat beide partijen ooit in de geschiedenis wel hebben gedaan. Dus , als iemand de maan ziet als een god, wens ik hem of haar daar geluk mee en ik zal er niet tegen vechten. Hij moet mij dan ook in mijn waarde laten. Ik zou ook willen zeggen: laat beide partijen stoppen met hun gevecht om het gelijk.
Jacques - 29 09 09 - 08:42

Ik wil ieder zijn overtuiging laten, behalve als die leidt tot het ingaan tegen mensenrechten

Grappig dat je dit zegt. Mijn grootste bezwaar tegen religies is juist dat ze allemaal ingaan tegen de mensenrechten. Ze baseren hun ideologie op een fantasiefiguur die almachtig zou zijn, en daarom zouden we het maar moeten accepteren.
Als er dan om bewijzen wordt gevraagd voor het bestaan van deze onderdrukker van vrouwen, uitroeier van ongelovigen en parasiet van zijn kudde, wordt er gezegd 'we kunnen niet bewijzen of hij wel of niet bestaat'. En hopla, opeens is mijn mening zo goed als die van een narcistisch sprookje.

Ik heb geen moeite met een sprookjesgod die zegt: 'Ik bemoei me er verder niet mee, jullie moeten zelf denken, ik werk de komende miljarden jaren aan een project ergens bij de Andromdanevel.' Maar het probleem is nou juist dat op grond van de religies mensen proberen discriminerende wetten in te voeren, de seculiere maatschappij te ondermijnen en het intimideren en zelfs vermoorden van critici.
De moord op Theo van Gogh is bijvoorbeeld juist de druppel geweest voor mij om iets over athe´sme te zeggen.

Als iemand dus tegen mij zegt dat god niet bestaat, dan wil ik weten: hoe definieer je god? Je kan pas bewijzen of iets wel of niet bestaat als je een hypothese opstelt over de kenmerken. Gebeurt dat niet, dan is 'god' een leeg begrip dat niet wordt waargenomen, niets kan en niets doet. Anders uitgedrukt: het bestaat niet.

Laat beide partijen stoppen met hun gevecht om het gelijk.

Ik vecht niet, maar als iemand beweringen doet en zelfs politieke partijen en juridische systemen baseert op heilige boeken, laat ik wel mijn bezwaren horen. Religies en goden zijn bij mij nou eenmaal niet onschendbaar. Ze moeten net als de rest verantwoording afleggen en hun boeken laten controleren.
Els () - 29 09 09 - 12:59

De meeste moorden in deze wereld worden gepleegd in of uit naam van god, zodat de gepleegde moorden in de ogen van degenen die er in geloven een vorm van rechtvaardigheid vormen!
Het geloof is vaak of meestal de bron van veel ellende in deze wereld!
De meeste geloofsvormen zijn niet gebaseerd op gelijke behandeling of rechten en plichten voor mannen en vrouwen. De vrouwen krijgen een onderdanige rol als huisvrouw omdat veel vormen van geloof gebaseerd zijn op de dominantie van mannen.
Veel vormen van geloof zijn gebaseerd op onderdanigheid aan een opvoed- en onderdrukkingssysteem waarvan mensen nooit de kans krijgen om hun god in levende lijve te ontmoeten laat staan dat uberhaubt jouw gebeden worden gehoord.
Alleen een schaap laat zich leiden door een herder, met andere woorden een systeem werkt alleen voor die mensen die onderdanig aan elkaar of het geloof zijn.
VAGISTO () - 16 12 09 - 20:00

ik vind godsdienst persoonlijk een beetje gedateerd ,net als de stoommachine .
het idee van godsdienst stamt af van het verklaren van natuurlijke fenomenen ,zoals donder en bliksem .
godsdienst werk alleen als een leid en de rest volgt
vragen kun je niet hebben in een godsdienst
evenals individualisme ,daar is ook geen ruimte voor .
excuseer mijn vergelijking maar het lijkt verdacht veel op communisme
mensen zijn trouw aan een leider ze gaan voor het gezamenlijk goed (goed van de leider)
argumenten tegen werden vroeger bestraft met de doodstraf, nu worden ze afgedaan als irrelevant .
mensen denken helaas niet genoeg na , de mensen zien om hun heen onomstotelijk bewijs voor evolutie telkens weer .
maar nog steeds is het haast onmogelijk om deze koppige mensen de waarheid te laten inzien .
neem nou intelligent design wat op scholen wordt gegeven , dat is toch klinkklare onzin !
ik ga niet naar mijn les om te horen dat ik toch maar een nutteloos schepsel ben ,wiens enige doel het krijgen van zo veel mogelijk kinderen en zoveel mogelijk bidden en hopen dat ik niet doodga.
ik heb al 100 keer gezondigd volgens de bijbel ,in deze tekst .
maar helaas voor de bijbel , kan ze mij niks maken

g. van eimeren
15 jaar
g.van eimeren () - 02 02 10 - 21:30

Ongeveer 350 jaar geleden lanceerde de Nederlandse filosoof B. Spinoza het godsidee dat nu atheisme wordt genoemd. Zijn stelling: dat je een onveranderlijke god kunt omkopen met gebed en offer is ondenkbaar. Het hoogst denkbare is de Natuur met ontwikkeling volgens wetmatigheden in en buiten ons. Wie dit van hem overneemt, mag je atheist noemen of gelovige.
Ed H. Schreurs (URL) - 16 02 10 - 15:19

Beste Ed,
Ik kan het niet helemaal met je eens zijn (en dus ook niet met Spinoza).
Spinoza was namelijk geen athe´st maar een panthe´st.
Spinoza zag God als o.a. natuur maar geloofde wel degelijk in een soort van God.
En voor de athe´st bestaat er nu eenmaal geen God of Goden.
Je kunt je na deze stelling ,strikt genomen, dus wel gelovig maar geen athe´st noemen.
Rob Onderweegs - 10 03 10 - 20:02

Beste Els, ik bewonder je geduld,zelfs bij het ontmoedigendste gehakketak. Daarom durf ik wat kritiek te uiten op het tweede deel van het onderschrift van de titel van je weblog : "(Er is geen God.) Wij maken ons leven zelf". Ik moet toegeven: wel mooi kort. Maar of het waar is? Ik bedoel: maken jij en ik ons leven zelf? Wat even kort is en wat voor mij minder gevraag oproept is: "Wij geloven in het menszijn." Hoewel ... misschien levert dat ook gevraag op ...
Frans Couwenbergh () (URL) - 05 04 10 - 23:54

Hai Frans, het is toch een leuke vraag.

Ik bedoel die uitspraak letterlijk: niet de goden stellen ons leven vast, maar wat er gebeurt is het gevolg van hoe wij ons leven invullen. Je kan je daar dus beter van bewust zijn, want als je maar wat doet heb je weinig invloed op hoe het allemaal verloopt. Maar als je je ervan bewust bent dat je zelf het toneel van je leven invult, ben je beter in staat om het in een richting te sturen.

Ik bedoel ook niet dat ieder individu zelf altijd kan kiezen hoe hij wil leven. Met z'n allen vorm je ook een samenleving. Maar daarvoor geldt hetzelfde: ook de samenleving wordt door mensen gemaakt. Dus als je het een beetje leuk wil hebben, moet je proberen iets te investeren in dat samenleven.

Ik vind het 'mens zijn' dus eigenlijk juist te passief. Ik bedoel juist te zeggen dat je niet fatalistisch moet afwachten wat god of het lot je toebedeelt, maar dat je eigen leven kan oppaken en er wat van kan maken.

Op het forum staat nog wel een imperatief, leef zelf, en dat bedoel ik ook eigenlijk.
Els - 06 04 10 - 01:42

Beste Rob,
Je hebt gelijk dat Spinoza behalve atheist voor de calvinistische classis ook later voor de katholieken als pantheist is uitgemaakt. Zijn godsidee is herkenbaar in Anexagores, Socrates, Cicero, Frans van de Enden en Voltaire, die allen godsdienstig waren op een manier die de machthebbers niet aanstond en die kort staat bij degenen zoals ik die over god niets aan nemen op gezag van een oud boek of een geleerde, maar liever te rade gaat bij zijn eigen geweten en de wetten van de natuur. Als je wil ben ik dan naturist, panthe´st of athe´st maar niettemin diep gelovig.
Ed H. Schreurs () (URL) - 12 04 10 - 00:28

Hallo Els,

In de inleiding van de doelstellingen over het athe´sme constateer ik een humanistische strekking. Dit gaat mij echter niet ver genoeg. Ikzelf sta een naturalistische stroming voor. Volgens de evolutietheorie behoren mensen tot het Rijk der Dieren en zoals mensen kunnen denken, kunnen bv. vissen zwemmen, vogels vliegen en vleermuizen 'zien' in het donker. Elke levensvorm heeft het recht om te overleven en is evenwaardig aan een mensenleven. Hierin voorziet het humanisme niet, want deze zet mensen centraal in het leven, wat een hiaat is. Ik denk daarom dat het naturalisme een logisch vervolg is op het humanisme. Nieuwe tijden, nieuwe moraal! :-.

Met vriendelijke groet.
Jaap Hermsen () - 18 05 10 - 13:09

Ik ben al geruime tijd een atheist. Het valt mij echter heel vaak op dat mensen die zich atheist noemen ten strijden trekken met argumenten tegen het geloof, en op deze manier zelf een religie worden. Zijn worden een soort van Don Quichot of een Kruisridder om het ongeloof te verspreiden zoals veel gelovigen doen waar wij ons aan storen. Door dit soort acties wordt atheisme een geloofsysteem en geen standpunt.

Atheisme is niets meer dan een logisch standpunt tegenover theisme. Zolang er geen tastbaar bewijs is en hier komt de crux 'geloven' wij dat er geen god(en) is/zijn. Zolang er geen bewijs is voor aliens moeten we het standaard standpunt in nemen dat dit niet het geval is.
Atheisme is dus een wetenschappelijk standpunt en wij stellen niet dat goden niet bestaan wij stellen dat wij het wetenschappelijk correcte standpunt aannemen dat goden niet bestaan totdat er tastbaar bewijs is. Dit geldt ook voor Geesten en Aliens.
Raymond Doetjes (URL) - 26 06 10 - 18:46

Beste Raymond,
Ik sta er wat aardser tegenover. Religies en goden zijn gewoon menselijke verzinsels, en er is dus niet echt wetenschap nodig om te bewijzen dat goden al dan niet bestaan. Gezond verstand is voldoende om de goden af te wijzen. Wat iemand zonder bewijs kan beweren, kun je net zo snel weer zonder bewijs verwerpen.

Wel ben ook ik heel ge´nteresseerd in een wetenschappelijke benadering van religie en geloof. Jij bedoel met athe¤sme als geloofssysteem misschien mensen die zich verstrikken in een retorische strijd en allerlei niet ter zake doende argumenten die geen echte bewijskracht hebben. Ik ben het ermee eens dat athe´sten ook flink kunnen kletsen. Toch moeten ze niet vermijden zich ook in het openbaar te laten horen. Je hoeft niet perfect te zijn om je mening te mogen laten horen.

Wel denk ik dat mensen zoveel mogelijk moeten worden ge´nformeerd over wetenschappelijke ontdekkingen en kennis. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe beter het is voor een goed begrip van de werkelijkheid.
Els - 26 06 10 - 21:03

Hoe gaat het met de partij? Zit er vooruitgang in? Zijn er recente ontwikkelingen?
Overigens zie ik nog steeds vrij autoritaire standpunten als:

"Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden"

Hoe zit dat dan met de uitingsvrijheid?
Rutger - 19 08 10 - 17:03

Hai Rutger, welke partij bedoel je, die van Frans van Dongen? Daar zit waarschijnlijk wel schot in, want ik zag dat er nu een website van zijn partij is verschenen.

http://www.atheistischseculierepartij.nl..

Overigens zie ik nog steeds vrij autoritaire standpunten als:

"Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden"

Hoe zit dat dan met de uitingsvrijheid?


Waar staat dat dan? Niet hier bij de doelstellingen of elders op deze site, in elk geval. Dus ik kan die vraag niet beantwoorden. :)
Els - 19 08 10 - 20:37

Ah ik dacht dat er sprake was van een alliantie tussen die partij en deze site.
Rutger - 19 08 10 - 22:50

Hallo Rutger,

quote uit het voorlopig sociaal-economisch program ASP :

[quote]
Ik herhaal: Dit hele stuk is alleen maar een uitgangspunt. Op een te houden congres kan er over gediscussieerd worden en kan er dus van alles aan veranderd worden. In tegenstelling tot ons primaire programma, Scheiding van Kerk en Staat in al haar facetten.
Dat staat vast. [/quote]

Het 2e congres is in oktober. Wanneer je interesse hebt,
en partijprogram mee gestalte wilt geven, dan stuur mij mailtje.

mvg, Icesurfer
( A.S.P.- er )

wanneer je graag meer informatie
Icesurfer (URL) - 21 08 10 - 12:14

Beste Els, mijn complimenten voor je energie die je in dit soort discussies steekt!

Ik reageer bij deze op de opmerking van Raymond Doetjes "Atheisme is dus een wetenschappelijk standpunt ... aannemen dat goden niet bestaan totdat er tastbaar bewijs is...". Als je recente literatuur leest, en de evolutie als feit accepteert, is er meer dan voldoende bewijs waaruit af te leiden is dat (een) god onmogelijk is. De lijst van literatuur hierover is vrij lang, maar uit oa The Blind Watchmaker ( Richard Dawkins ) wordt het wel duidelijk! Het is geen bewijs in de directe zin (net zoals de stelling van Fermat niet direct kan worden bewezen maar wel sluitend te krijgen is met allerlei afleidingen), de conclusie is dus helder: er is geen god. Onmogelijk. Met andere woorden: de kennis is er, het moet zich alleen nog wat verder verspreiden. Ik draag de ASP een warm hart toe, ook al ogen sommige punten 'vrij autoritair'. Ik hoop dat met de ASP een openere maatschappij ontstaat, met minder (in mijn ogen) onzinnige conflicten.
Komt allen naar het congres, wordt sympathisant of ondersteun de partij!
Eelco - 14 10 10 - 14:09

Beste forumlezer: We praten hier alleen maar over God en niet over de Bijbel waar het zgn bewijs voor de gelovige "GESCHREVEN" staat . Het oude testament is gebaseerd op ware feiten met een zeer ruiime fantasie van de schrijver. Ook staat het oude testament vol met niet logische verhalen. Een hoog efteling gehalte dus. Neem bij voorbeeld het scheppingsverhaal daar staat het verhaal van Eva die door de slang wordt verleid om een appel te eten de duivel zet haar hiertoe aan . En ja hoor nadat Eva de appel heeft gegeten is de mens slecht en bewust van haar naaktheid. LET OP in de bijbel staat daarna . Maar de duivel was er al eerder dus hoe zit dit ??? Het slechte was dus eerder als Adam en Eva maar volgens de bijbel ook weer niet Als overtuigt atheist volg je dit toch niet . Het is zoals de mensen bij ons op de veluwe vroeger ( op de hei) witte wieven zagen. Het echte verschijnel was mist. In het nieuwe testament is Jezus voor ons aan het kruis gestorven, o wat erg voor de hele wereld! Maar hij was onschuldig zegt de gelovige. So what in de tijd van de bijbel en nu zijn ( HELAAS) miljoenen mensen op een vreselijke manier vermoord. Je moet wel een ernstige persoonlijkheids crisis hebben als je hier niet aan wil . Ik denk dat de bijbel is geschreven door mensen die een beetje orde wilde scheppen in de chaos die er in de wereld heerste . Maar het effect s eigenlijk negatief geweest. Mooi voorbeeld is dat de DUITSE SS een riem droeg waar GOD met ons opstond. Je moet maar durven.
wim van ee - 09 01 11 - 13:42

Ben zelf christen en kom toevallig op deze site terecht... veel angst, de drang om jezelf te vereenigen, je eigen cultuurtje en clubje te vormen, je stanpunten te evangeliseren, ellenlange, eindeloze, detailistische discussies... man jullie lijken wel een kerk ;-). Geen religie heeft ooit de wereldvrede gebracht, ben bang dat het athe´sme dat ook niet gaat doen... maar toch veel succes, jullie intenties vind ik goed!
bram - 05 05 12 - 21:19

"Ben zelf christen en kom toevallig op deze site terecht"
Leuk voor je dat je zelf christen bent en toevallig op deze site terechtkomen lijkt me toch wel heel erg ster, het was zeker ook heel toevallig dat die woorden zo uit je toetsenbord gekomen zijn .
"veel angst, de drang om jezelf te vereenigen, je eigen cultuurtje en clubje te vormen, je stanpunten te evangeliseren, ellenlange, eindeloze, detailistische discussies... man jullie lijken wel een kerk"
Tsja, als je verder niet veel referentiekaders hebt dan je eigen bekrompen wereldje , dan is het onderscheidend vermogen ook niet echt heel erg sterk ontwikkeld . Van angst is niet echt sprake, dat is denk net zo veel projectie als de rest van je verhaal ter compensatie van het gebrek aan referentie. En wij evangeliseren onze standpunten niet, want die zijn namelijk niet te evangeliseren, bovendien is het geen blijde boodschap die wij brengen maar eerder een zeer trieste . We zijn dan ook niet uit op wereldvrede en roepen dat onze intenties goed zijn door ons te vergelijken met je eigen club, is ook niet echt een opsteker. Kortom , een volkomen overbodig commentaar. En het ergste is dat je in al je overbodige onbenul nog denkt dat je een positieve bijdrage levert , typisch!
Hans - 11 05 12 - 11:38

Geloven in GOD ...een BUITENAARDSE dus..
Het foute geloof. | 24 Februari 2012 | 14:41:04
zie mijn site ..
gekoppeld aan mijn Url ..
even naar beneden scrollen
René () (URL) - 11 05 12 - 12:09

@Bram, jij verward Atheisme met een georganiseerde groep die een wereldbeeld verkondigen.
Het atheisme is een reactie op een claim. Namelijk de claim dat er een God is. Een atheist zijn enige reactie is en zal zijn: "Totdat jij mij het concrete tastbare bewijs levert bestaat er geen God."
Raymond Doetjes () - 11 05 12 - 12:26

> Jacques: Hallo Els, Wie of wat bedoel je eigenlijk met god?
> Hallo Jacques, Dat is precies de vraag die ik aan jou heb gesteld, op 21 09 09 - 23:25 uur. Omdat je deze vraag niet > beantwoordt en ook verder niet op mijn reactie in gaat, neem ik dus aan dat ik je heb overtuigd en dat je niet langer > gelooft in dat sprookje dat jij 'god' noemt.

Bestaat god?
Ligt er aan waar je aan denkt.
Als je bedoelt: de Ene Ware God van judaisme, christendom en islam, dan zegt de humanosoof: sorry, dat is een politiek/sociale uitvinding van Joodse patriarchen in 622 vC te Jeruzalem. Het waarom van die uitvinding is een verhaal op zich, dat op mijn website te vinden is. De patriarchen hebben hun politieke EWG in Babylon aangekleed met Zoroastristische elementen, maar het kwalijke judaistische (vrouwvijandigheid, uitverkiezingswaan en vijandigheid tegen elk ander geloof) als hoofdelementen behouden. Dit politieke EWG-geloof is door het latere christendom overgenomen en nog later door de islam. Het is dus een politiek/sociale uitvinding waarvan wij kunnen weten waar, wanneer, door wie en waarom hij is uitgevonden. Dus die bestaat niet.
Maar als je bedoelt: ik voel dat er IETS moet zijn: dat 'religieuze gevoel' is reŰel, dat 'slaat ergens op'. Dat is een even reŰle neiging als vreemdelingen-afkeer en de neiging om je te over-eten als er overvloed is. De laatste twee neigingen moeten we vandaag onderdrukken, maar de religieuze neiging moeten we koesteren, omdat die onderdeel is van ons saamhorigheidsgevoel. Hebben we in een globaliserende cultuur hard nodig.
Het religieuze gevoel is een erfenis van onze verre voorouders die hun wereld altijd religieus beleefd hebben. Hoe verder terug, des te religieuzer, zou je kunnen stellen. En dat komt weer omdat wij talige wezens zijn: dieren die NAMEN hebben voor de DINGEN. Wij kunnen het met elkaar over DINGEN hebben die niet ter plekke waarneembaar zijn; dat onderscheidt ons van alle overige dieren. Hoe onze vroegste voorouders, immers normale aapmensen, daaraan gekomen zijn (de "big-bang' van ons mens-worden) kun je ook op mijn site vinden, als het je interesseert. Talige wezens: steeds meer NAMEN voor steeds meer DINGEN, dat wordt een chaos in je kop als je daar geen samenhang in krijgt. Die verkregen onze voorouders door het Verhaal: van hoe de DINGEN begonnen en zich ontwikkelden, inclusief onszelf, tot zoals ze nu zijn. Het scheppingsverhaal dus. Dat dansten/zongen onze voorouders zeker een miljoen jaar lang avond aan avond rond hun kampvuur, als besluit van elke lieve voedselscharrel-dag. De hoofdfiguur van het Verhaal was de Grote Voorouder: de samentrekking tot ÚÚn Figuur van het groepje vrouwen, kinderen en mannen dat als eersten het stamgebied in gebruik hadden genomen en er de DINGEN hun NAAM hadden gegeven (dus menselijkerwijs gesproken 'in het bestaan geroepen hadden': geschapen hadden). De proto-God dus: in wezen dat eerste groepje mensen. Snap je? Nee? Kijk dan maar naar de uitgebreidere beschrijving op mijn website.
Frans Couwenbergh () (URL) - 11 05 12 - 18:39


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu