atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (39660) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16546) AtheÔstische Beweging
3. (15248) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14133) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12281) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11949) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11565) Over bidden en de dood
8. (9629) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9322) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9313) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Susan Haack - verdedi… | Home | Het ADHD-bedrog: is p… »

Interview met ex-terrorist Tawfik Hamid

10 05 07 - 00:00 - Categorie: religie

Tawfik Hamid
Tafwik Hamid

Op 16 maart 2007 was de voormalige moslimterrorist Tawfik Hamid te gast bij Point of Inquiry, het digitale mediacentrum van het Center for Inquiry.
Tawfik Hamid is verbonden aan Secular Islam Summit, een organisatie van ex-moslims, seculiere moslims en andere seculieren uit islamitische landen, waar zij worden onderdrukt en vervolgd zodra zij hun belangen kenbaar maken. Zij willen het secularisme in moslimlanden promoten en wijzen op het steeds dringender wordende belang van een islamitische verlichting.

Het interview werd ingeleid met de Sint Petersburg declaratie, die werd voorgedragen door Ibn Warraq tijdens een belangrijke door de Secular Islam Summit georganiseerde conferentie over de noodzaak om islam te seculariseren.

Tawfik Hamid sloot zich tijdens zijn medicijnenstudie aan bij Jamaa Islamiya, een terroristische organisatie die is verbonden met Al Qaeda, die mensen recruteert en geleidelijk aan hersenspoelt tot zij klaar zijn om deel te nemen aan gewapend geweld tegen niet-moslims. Aanvankelijk richtten zij zich vooral op studenten aan universiteiten, later ook op anderen.
Tafwik Hamid werd geschoold in anti-christelijke propaganda. Na verloop van tijd begon Hamid de gevoelens van haat en het verlangen geweld te gebruiken, waarmee hij door groep werd vervuld, ter discussie te stellen. Hij werd arts en islamgeleerde.
Vanuit zijn persoonlijke ervaring met de mentaliteit van de jihad voorspelde hij de aanslagen van 11 september, Madrid en Londen. Hij heeft zich nu ten doel gesteld te waarschuwen voor de radicale islam, die zich zoals hij het zegt 'als een kanker met een beangstigende snelheid over de wereld verspreidt'. Hij spreekt bij POI over de Secular Islam Summit, de radicale en gematigde islam en de toekomst van het islamitisch fundamentalisme en de jihad in de wereld. De podcast is hier te downloaden.


Eerst iets over uw achtergrond. U sloot zich aan bij een terroristische islamitische organisatie tijdens uw medische opleiding aan de universiteit. Het was dezelfde groep die Al Zawahari vormde, die later uitgroeide tot de tweede topman van Al Qaeda. Was u een vrome moslim?

Inderdaad sloot ik me aan bij Jamaa Islamiyya. Ik was geen vrome moslim voor die tijd. Ik ben geboren in een seculiere familie in Egypte. Mijn vader was chirurg en praktisch atheïst, mijn moeder was een zeer liberale Franse lerares. Vanaf ongeveer mijn zestiende ging ik denken over het concept van god en de schepping.
Ik sloot me tijdens mijn studie aan bij de Jamaa Islamiya om me te gaan wijden aan god.
Binnen een paar maanden was mijn motivatie om me aan god te wijden door deze organisatie totaal gewijzigd, en ik onderging een dramatische verandering van een onschuldig kind tot een beest dat klaar was om te moorden en te sterven in de naam van god.

Die belangstelling die u kreeg voor de godsdienst, is die vanzelf ontstaan of is die ook eerst aangemoedigd door deze organisatie? Hebben zij eerst belangstelling voor de godsdienst gewekt en deze later ontwikkeld tot belangstelling voor geweld?

Het gaat om een mix. De traditionele leerstellingen van de mainstream islam zijn zeer gewelddadig. Ik heb het niet over extremisme, maar over wat je op elke pagina van de koran kan lezen, een voor iedereen zichtbaar feit en een realiteit.

De weg van de moslim, reactionair boek te koop in Nederlandse moskee
De weg van de moslim, reactionair boek te koop in Nederlandse moskee

Open elk willekeurig boek dat is goedgekeurd door de Egyptische Al Azar Universiteit of door Saoedi-Arabië, en je leest duidelijk dat alle geleerden het eens zijn over verschillende gewelddadige concepten, zoals dat afvalligen moeten worden gedood, het slaan van vrouwen is toegestaan, het verklaren van de jihad om de godsdienst te verspreiden is verplicht, dat je gevangen vrouwen tot slaaf mag maken en ze als concubine kan gebruiken, homo's moet doden, dat alle joden moeten worden gedood voor het einde der dagen, volgens sommigen is zelfs pedofilie toegelaten. Het gaat hier dus om een algemeen verspreid geloof dat tot ieder islamitisch boek is doorgedrongen en dat is goedgekeurd door de islamitische universiteiten. Dat is dus mainstream. Wie het tegendeel wil bewijzen, moet één enkel boek aanwijzen dat door deze universiteiten en islamitische instellingen is goedgekeurd waarin het tegendeel wordt beweerd.

Wat u  hier beschrijft, is volgens de meesten extremisme. De moslims die ik ken zullen zulke dingen nooit praktiseren.

Als je accepteert dat dit geweld bestaat en wordt aangeprezen, zelfs als je je er zelf niet aan schuldig maakt, dan draag je eraan bij dat dit geweld overal voorkomt.
Dat is een concept dat ik passief terrorisme noem. Je steunt het geloof in geweld en wordt een zwijgende medeplichtige.
Er is een dynamische relatie met de moslimmeerderheid, die zich niet één keer heeft uitgesproken tegen het islamitische geweld van Bin Laden. In moslimlanden zijn veel demonstraties en fotoverbrandingen tegen andersdenkenden, maar niemand verbrandde de foto van Bin Laden, niemand heeft een fatwa over Bin Laden afgeroepen waarin hij tot ongelovige werd verklaard, in tegenstelling tot wat Salman Rushdie binnen drie dagen na het uitbrengen van zijn boek overkwam.

Je hoeft dus geen misdaden te begaan, alleen het passief zijn over terroristisch geweld is al onacceptabel. 

U heeft zich aangesloten bij een organisatie en hoorde  Al  Zawahari zelfs preken.
Waarom bent u zelf nooit tot geweld overgegaan?

Ik was er wel toe bereid. Ik was klaar om te moorden en kerken in brand te steken, of moskeeën die niet radicaal genoeg waren.

Maar hoe weet je dan of je zelf niet de foute ideologie aanhangt?

Moslims bestormen Koptische kerk na vrijdaggebed, waar wordt opgeroepen tot haat en geweld jegens ongelovigen. AlexandriŽ, oktober 2005.
Moslims in Egypte bestormen Koptische kerk na vrijdaggebed.

Omdat iedereen die ik in de moskees ontmoette hetzelfde dacht over deze dingen, er bestond geen twijfel of discussie over. Die ideeën worden overal gepromoot. In elke willekeurige moskee die je bezocht was het de gewoonte dat na het vrijdaggebed iedereen de hand opstak en aan Allah vroeg om de joden en de christenen te vervloeken, en de hele gemeente deed hieraan mee. Het was onderdeel van het gebed dat in de meeste moskeeën werd verricht.
Pas een jaar geleden is aan dit gebruik een eind gemaakt. Voorheen gebeurde deze vrijdagse vervloeking in elke moskee. [Dit was nadat een kerk was bestormd na het vrijdaggebed.] Het was dus duidelijk voor iedereen die de islam volgde wat hij moest geloven.

Veel mensen van de moskee waar ik bij betrokken was wilden dus op een gegeven moment naar Afghanistan, en ook ik werd uitgenodigd. Maar op het moment dat ik voor het feit kwam te staan dat het theoretische geweld in de praktijk moest worden omgezet, begon ik twijfel te voelen. Dit leidde ertoe dat ik me begon me van de groep terug te trekken, waarna het mij weer lukte na te denken.

Wat veroorzaakte die aarzeling?

Een factor hierbij is het vermogen tot kritisch denken dat ik in mijn jeugd van mijn ouders had geleerd. Ook al was ik een tijdlang gehersenspoeld, begon hierdoor op het laatse moment toch twijfel te onstaan over de noodzaak andere mensen te pijnigen. Ook een rol speelt dat ik was verplicht om de bijbel te lezen om hem te kunnen bekritiseren en er met christenen over in discussie te gaan. Daardoor zag ik echter dat in de bijbel ook veel zachtaardige teksten staan. Mijn ouders waren ook tegen geweld en voedden mij hiermee op, waardoor gewelddadigheid geen deel uitmaakte van mijn persoonlijkheid. Door al deze dingen samen heb ik uiteindelijk dit pad niet vervolgd. 

Hoe zit het met liberale moslims die passieve terroristen zijn?

Ik had het niet over liberale moslims, maar over moslims die zich niet op een ondubbelzinnige manier tegen de jihad uitspreken maar hem zwijgend ondersteunen. Zij zijn passieve terroristen, ook als ze zelf niet actief aan de jihad deelnemen. Ze steunen de terroristen passief.

Wat is nou de echte wortel van de jihad? Vaak krijgt de buitenlandpolitiek van de VS de schuld van de radicalisering en de jihad.

Dat is makkelijk te weerleggen. Als sociaal-economische en politieke factoren de oorzaak zijn van de aanslagen, waarom hebben deze factoren dan niet hetzelfde effect op christenen in het Midden-Oosten? Waarom worden alleen moslims agressief? In het Midden-Oosten gelden voor iedereen dezelfde economische factoren, dus als dit tot gewelddadig radicalisme tegen de VS zou leiden, zou dit ook voor christenen gelden. We moeten ons dus afvragen waarom alleen moslims in dit proces worden meegesleept, maar de oorzaak van de jihadbeweging is duidelijk niet politiek of economisch. Bin Laden bijvoorbeeld heeft nooit te lijden gehad van economische achterstand, hij is altijd miljonair geweest. Ook ik ben afkomstig uit een gegoed milieu. Vele andere terroristen zijn ook vermogend en hebben een hoge opleiding gehad.

WTC 9 september
WTC 9 september

Het werkt niet zoals mensen in het westen denken. Het gaat om een andere manier van denken die voortkomt uit de opvoeding. Er wordt ook wel gezegd dat het komt door een gebrek aan democratie. Maar Londen, waar moslims aanslagen hebben gepleegd, is democratisch, alleen in de moslims is dit concept niet ontwikkeld. Het is ook niet de oorlog in Irak. In Canada bestond een complot om de eerste minister te onthoofden en het parlement op te blazen, terwijl Canada notabene tegen de inval in Irak was. Een andere genoemde oorzaak, het Arabisch-Israëlische conflict. Het doden van honderdduizenden moslim in Algerije, waar zelfs kinderen werden onthoofd voor de ogen van hun ouders, het verbranden van het gezicht van vrouwen als ze de hijab niet willen dragen, het vermoorden van duizenden boeddhisten in Thailand, de onderlinge conflicten overal tussen moslims waarbij soennieten en shi'ieten elkaars moskeeën in brand steken etc. is allemaal op geen enkele manier terug te voeren op gedrag van de VS of het Arabisch-Israëlische conflict.

Maar waar komt het dan vandaan? Een paradox bij het moslimterrorisme is dat het vooral groeit bij welgestelden en mensen die de voordelen van de westerse samenleving gebruiken. Er is een enorme antipathie tegen het westen, maar vele van de vliegtuigkapers hadden hun opleiding in het westen genoten dankzij ons algemene onderwijssteem. 

Het komt doordat de manier van denken van het individu geleidelijk wordt gewijzigd. Eerst leer je intolerant te zijn. Dan leer je anderen te haten, je leert in vele omstandigheden je bewustzijn te onderdrukken, en  uiteindelijk leer je geweld te gebruiken.
Als je leert dat het doden van afvalligen of het slaan van vrouwen goed is, dan leren mensen een gewelddadigheid aan die zich later makkelijk kan ontwikkelen tot een jihad.

Vlag van Saoedi-Arabië
Vlag van Saoedi-ArabiŽ, met het zwaard dat moslims eraan herinnert iedereen aan de islam te onderwerpen.

Het concept jihad is gedurende de laatste veertig jaar gewijzigd. Volgens de traditionele islam heeft de hele umma, de wereldwijde gemeenschap waartoe alle moslims behoren, de verplichting om niet-moslims de oorlog te verklaren en ze voor altijd aan de islam te onderwerpen. Een moslim is aan de umma verplicht zich hierbij aan te sluiten. Kijk bijvoorbeeld naar de vlag van Saoedi-Arabië, die deze ideologie uitdraagt, een zwaard met daarboven de tekst: er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet. Dit symboliseert de betekenis dat moslims komen met het zwaard om iedereen aan de islam te onderwerpen.

De laatste veertig jaar is dit concept gewijzigd. In plaats van de traditionele collectieve verplichting die de moslim heeft jegens de umma, is de jihad nu geïndividualiseerd. In afwachting van de hele umma om het werk te verrichten, voeren veel moslims de strijd nu op eigen initiatief. Ook dit wordt gemotiveerd door een koranvers, dat zegt dat iedereen moet vechten voor de zaak van Allah, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.

Mekka is voor niet-moslims verboden gebied.
Mekka is voor niet-moslims verboden gebied.

Saoedi-Arabië kent traditioneel een gewelddadige vorm van de islam, het salafisme. De islam in Egypte was een soort soefisme, waarin christenen en joden worden getolereerd, en kunst en muziek was toegestaan. In Saoedi-Arabië worden geen christenen en joden toegelaten. Kunst, muziek etc. is er verboden, vrouwen worden weggestopt in zwarte, allesverbergende kleding. Het salafisme is de dominante vorm, een totaal destructieve ideologie, die niets anders naast zich duldt.

Saoedi-Arabië werd rijk in de jaren zeventig, en kon dankzij de olierijkdom hun ideologie naar het westen verspreiden. In Egypte zeiden we: kijk hoe Allah Saoedi-Arabië heeft gezegend met olie. Wij namen hun vorm van de islam over, en het verving geleidelijk onze relatief gematigde islam. Nu wordt de wereld geconfronteerd met het salafisme, dat geen enkele andere godsdienst of ideologie naast zich duldt, dat eerst naar ons verspreidde, en dat nu dankzij de westerse migratiepolitiek ook in Europa is aangekomen.

Het salafisme dat Saoedi-Arabië over heeft genomen wordt niet gepraktiseerd door gematigden. Hoe kan deze stroming wereldwijd zo'n impact hebben?

Het salafisme is de enige vorm van islam die een theologische basis in de koran heeft. Voor de soefi-islam vind je in de koran geen basis. Het salafisme heeft een theoretische basis voor het geweld dat het uitdraagt. Afhankelijk van de situatie kan dit wel of niet in de praktijk wordt gebracht. Bijvoorbeeld, zelfs in Saoedi Arabië is de koninklijke familie zelf niet erg religieus. Maar mensen als Bin Laden en de Taliban praktiseren de echte islam, volgens brede opvattingen. In Egypte zijn de meeste mensen salafistisch, maar de overheid is seculier. Als je in zo'n context opeens democratie introduceert, wordt er vooral op salafisten als Bin Laden gestemd.

Dus het introduceren van de islam in moslimlanden is niet zo verstandig, er is eerst secularisatie nodig?

Salafisten niet klaar voor de democratie
De salafisten zijn niet klaar voor de democratie.

Precies. Islamisme is een obstakel voor de democratie. Het installeren van een democratie zonder secularisatie zal tot een catastrofe leiden. In Palestina is nu de Hamas verkozen, in Egypte zal men voor de Islamitische Broederschap kiezen. In Algerije is voor een salafistische stroming gekozen, omdat de salafisten hersenspoeltactieken toepassen. Mensen worden aangemoedigd tot haten en vechten, er wordt een beloning in het paradijs voorgespiegeld, er wordt ze beloofd dat mensen die het salafisme volgen niet eeuwig naar de hel gaan.

De organisatie CAIR (Council of American Islamic Relations) wordt door velen als een gematigde groep gezien die de belangen van Amerikaanse moslims behartigt. Deze moslims zijn anders dan u. In tegenstelling tot CAIR denkt u dat de islam moet worden hervormd.

Daar is geen twijfel aan. Organisaties als CAIR maken het nodig dat er een duidelijke definitie komt over wat men onder gematigd verstaat.

Geen gebouwen opblazen bijvoorbeeld.

Dat heeft niets met gematigd te maken, want er zijn vele moslims die geen kerken opblazen, maar zij steunen dit terrorisme impliciet door hun passiviteit, en zijn dus medeplichtig. Als je het terrorisme niet wil afkeuren, ben je niet gematigd omdat je zelf geen kerk hebt opgeblazen. CAIR bijvoorbeeld heeft niet expliciet het terrorisme van Bin Laden afgekeurd. Als er geen namen worden genoemd, wordt dit opgevat als een verborgen boodschap om iemand te steunen.

Dus de moslims van CAIR zijn terroristen wat hun geloof betreft, maar ze zijn geen praktizerende terroristen?

Salman Rushdie krijgt een fatwa en er wordt tegen hem gedemonstreerd.
Salman Rushdie krijgt een fatwa, en overal ter wereld demonstreren moslims die om zijn dood roepen.

Zo zit het precies. Als je geen fatwa over Bin Laden uitvaardigt, zoals de fatwa tegen  Salman Rushdie, dan bedrieg je in feite de wereld, en je brengt de terroristen de boodschap dat je de wereld in het ootje neemt en in werkelijkheid terroristen als Bin Laden en Al Qaeda steunt door passief te zijn en niet tegen hen te demonsteren.

Als ze werkelijk gematigd zijn, moeten ze een duidelijke verklaring op hun website zetten dat het doden van afvalligen in Saoedi-Arabië fout is, en ze moeten zich expliciet uitspreken tegen het slaan van vrouwen, dat in de meeste moslimlanden is toegestaan, laat ze hardop zeggen dat joden geen apen en zwijnen zijn. Het doden van ongelovigen is een fout concept, het mag niet meer worden toegepast. Laat ze duidelijk zeggen dat het concept van jihad, waarbij de islam zich met geweld over de wereld verspreidt en mensen verplicht moslim te worden, een fout concept is dat niet meer mag worden toegepast. Laat ze zich duidelijk uitspreken tegen de landen die de sharia toepassen, tegen polygamie, tegen het doden en discrimineren van homo's.
In een democratie is hierover ondubbelzinnige helderheid nodig. Dubbelzinnige uitspraken als 'wij staan voor de vrede' en 'wij zijn tegen terrorisme' kunnen in de geest van terroristen iets heel anders betekenen. Je moet specifiek duidelijk maken tegen wie je je verwerpingen richt, anders is voor de terroristen de verborgen boodschap dat zij worden gesteund duidelijk. 

Islam betekent vrede, horen we voortdurend. Moeten dan niet alleen de gewelddadige moslims hervormen?

Inderdaad, wat het hervormen betreft, dat zou vooral op moeten gaan voor die elementen van het salafisme die ik noemde. Vasten en bidden is niet gewelddadig.

Volgens de sharia is steniging een goede straf voor 'seksuele overtreders'
Volgens de sharia is steniging een goede straf voor 'seksuele overtreders'

Laat Al Azar of Saoedi-Arabië of CAIR één goedgekeurde tekst aanwijzen die zich helder uitspreekt tegen het doden van afvalligen, het onderdrukken van vrouwen, tegen polygamie, tegen steniging, tegen het tot slaaf maken van vrouwelijke gevangen en het toestaan ze te verkrachten. Sorry, het is een lange lijst, maar laat ze één goedgekeurd boek tonen waarin wordt gezegd dat dit fout is. Mensen die deze zaken accepteren zonder kritiek kun je niet gematigd noemen. Noem je alleen terroristen extreem? Is iemand gematigd tot de dag dat hij een terroristische daad verricht? Of een cultuur die het terrorisme steunt voor ze de steun in de praktijk omzetten, is dat een gematigde cultuur? Niet alleen degenen die het terrorisme verrichten, maar iedereen die het op wat voor manier dan ook steunt moet medeplichtig worden verklaard.

Dus universiteiten moeten teksten goedkeuren die geweld, onderdrukking en discriminatie verwerpen. Heb je het dan over het  herschrijven van de koran?

Nee, je kan aan de koran geen letter veranderen, er staat wat er staat. Je kan wel het besef over de ethiek van de koran veranderen, de opvattingen over doden en stenigen. De Arabische taal biedt mogelijkheden om de teksten anders uit te leggen. Je kan de relaties tussen de koranverzen anders uitleggen, je kan de koran contextueel en historisch bekijken etc.
De mensenrechten bijvoorbeeld lijken lijnrecht in tegenspraak te staan met de koran: maar de koran zegt dat moslims moeten volgen wat algemeen wordt geaccepteerd.
Dit kun je uitleggen als dat de islam de mensenrechten moeten erkennen. Er is dan een basis in de koran voor de mensenrechten, en het is een bevel van god, zodat moslims niet het gevoel hebben dat ze tegen de wil van god ingaan.

Dus je moet de koran interpreteren alsof hij niet gewelddadig is, zoals christenen en anderen deden met hun teksten. Dat is voor veel moslims toch wel controversieel.

Dat klopt, het is de gewoonte de tekst letterlijk te interpreteren. Er zou dus een verschuiving moeten plaatsvinden van een letterlijke naar een conceptuele interpretatie van de islam. Zoiets zou in de islamitische wereld een enorme verandering teweegbrengen.

Dat klinkt liberaal. Vertel nog iets over de Secular Islam Summit. Een eerste seculiere conferentie vond plaats in 1994 in Cairo, en ging over de islam en Verlichting. Deze tweede conferentie werd in Sint Petersburg (Florida) gehouden, kreeg wereldwijde aandacht en lijkt een grote doorbraak te betekenen.

Het was inderdaad een grote en fantastische stap, en ik was vereerd eraan deel te nemen. Het was een eerste stap, maar wel de meest kritische, want het zal de poorten openen naar vele nieuwe stappen die kunnen worden gezet.

Auteur:

Dit artikel is 1783 keer gelezen.


1 reactie

een varken...
Blo,blu () - 19 02 18 - 20:37


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …

Bol.com boeken

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Maart 2021
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu