atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (39660) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16546) Athe´stische Beweging
3. (15248) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14132) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12281) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11949) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11565) Over bidden en de dood
8. (9629) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9322) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9313) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« model van de ark van … | Home | George Carlin over de… »

Ton voor moord op Zweedse cartoonist

15 09 07 - 20:17 - Categorie: religie

koop deens
De vrije mening ligt weer onder vuur

De Deense kaasjes liggen mij nog zwaar op de maag, maar inmiddels is er alweer een kapitaal uitgeloofd om een Zweedse cartoonist om het leven te brengen. De gulle gever is Abu Omar al-Baghdadi, de leider van de 'Islamitische staat van Irak'. Alsof er in Irak geen ergere problemen zijn op te lossen, wordt er goed op gelet dat aan de andere kant van de wereld de profeet niet wordt beledigd. De prijs kan zelfs worden verhoogd als de tekenaar 'als een lam' wordt geslacht. De Zweedse cartoonist Lars Vilks tekende het hoofd van Mohammed op het lichaam van een hond. Ook de hoofdredacteur van de krant Nerikes Allehanda, waarin de tekening werd geplaatst, heeft een prijs op zijn hoofd gekregen.
Wat is nou toch het probleem dat moslims aan de andere kant van de wereld tot moord en slachting worden ge´nspireerd alleen maar omdat niet iedereen van hun godsdienst en profeet is gecharmeerd? Het antwoord is makkelijk te vinden bij de islam, en vooral bij de profeet zelf. Volgens de islam is de koran geopenbaard via de profeet Mohammed, wiens karakter zo perfect en hoogstaand was dat hij als enige waardig werd bevonden om zo'n belangrijke taak op zich te nemen.

Sunna


Mohammed heeft echter niet alleen de koran geopenbaard, maar heeft zichzelf en passant heilig weten te verklaren, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij net zo onvoorwaardelijk moet worden vereerd als Allah en de koran zelf. Dat uit zich onder andere in het dagelijks gebed, waar Mohammed ook in wordt aangeroepen en gegroet. Hoewel de islam zich expliciet keert tegen christenen die Jezus vereren als de zoon van god, is de mate waarin Mohammed in de islam wordt vereerd niet te onderscheidenen van de verering van Jezus in het christendom. In de islam zijn het leven en de uitspraken van de profeet sunna geworden, wat inhoudt dat een moslim zijn gedrag zo stipt mogelijk moet laten bepalen door het rolmodel dat Mohammed voor de moslim is.

De daden en uitspraken van Mohammed zijn vastgelegd in de hadiths, de mondelinge traditie van losse momenten uit het leven van Mohammed. Deze werden opgetekend door verzamelaars in ca. de negende eeuw, die wilden voorkomen dat hadiths verloren gingen, of dat de vele 'vervalste' vertellingen die inmiddels in omloop waren deel van de islam zouden gaan uitmaken. De hadiths zijn vervolgens - althans volgens de islamitische traditie - aan een zorgvuldig filtersysteem onderworpen, de 'ishnad' (ofwel een betrouwbare keten van 'doorgevers' van de uitspraken van Mohammed), om er zeker van te zijn dat de collectie zuiver was. Hoewel er nog altijd discussie over de geldigheid van sommige hadiths bestaat, zijn er toch ook uitgebreide collecties waar diverse rechtsscholen zich juridisch op baseren, omdat deze algemeen betrouwbaar worden geacht. Het wrede islamitische strafrecht wordt niet in alle landen toegepast, maar kritiek op de islam en de profeet wordt overal tegengegaan.

Samen met de koran en nog wat andere teksten maakt de sunna deel uit van de sharia, de islamitische wet. Het islamitisch strafrecht is hierdoor grotendeels bepaald door wat Mohammed over allerlei zaken te melden had, en door zijn keuzes in allerlei zaken na te volgen. Maar ook is de sunna bepalend voor veel moslims die graag volgens de grondslagen voor de islam willen leven. Daarom zie je ook op het internet zoveel moslims op zoek naar 'wat Mohammed deed of zei in deze of gene situatie', zodat zij op basis hiervan een beslissing kunnen nemen voor hun eigen leven. Dit is wat er wordt bedoeld als mensen zeggen dat de islam een 'manier van leven' is. Het kan zover gaan dat het eigenlijk meer lijkt op een neurose dan op een richtlijn hoe je zo goed mogelijk moet leven. Er blijkt bijvoorbeeld uit hoe de moslim naar de wc moet (naar welke richting hij moet kijken, met welke hand hij zijn gat moet afvegen en hoe hij dit precies moet doen) en welke voet hij eerst vooruit moet zetten.

mohammed cartoon
Spotprent van Lars Vilks. Mohammed liet wie met hem spotte ombrengen, en dit voorbeeld wordt door fundamentalisten tot vandaag nagevolgd.

Maar terwijl dit soort richtlijnen hooguit iemands leven bederven en niet veel bijdragen aan de ontwikkeling van een mens of een cultuur, zijn er ook handelingen van de profeet die een verstrekkendere invloed hebben gehad op het menselijk welzijn en de tolerantie binnen de islam. Mohammed was namelijk een systematische schurk, plunderaar en een moordenaar. En dit is precies het punt waar een belangrijk beroep op de vrijemeningsuiting wordt gedaan, en waar wij ons niet moeten laten chanteren en intimideren door fatwa's en slachtingen van critici. Mohammed heeft een perfect model ge´nitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen. Niet alleen bestaan er in de islamitische wet straffen tegen kritiek en afvalligheid, Mohammed heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen - hij liet ze afslachten - en dit gebruik is via de sunna een onderdeel van de sharia en van de 'islamitische manier van leven' geworden.
Hier een voorbeeld uit de sunna hoe dat in zijn werk ging.
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/038.sat.html
Sunan Abu-Dawud, boek 38, nr. 4348:
Verteld door Abdullah Ibn Abbas:

Een blinde man had een slavin, de moeder van zijn kinderen, die de profeet beledigde en kleineerde. Hij verbood het haar, maar ze stopte er niet mee. HIj berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Op een nacht begon ze te roddelen over de profeet, en ze schold hem uit. Dus hij nam zijn dolk, plaatste deze op haar buik en vermoordde haar. Een kind dat tussen haar benen tevoorschijn kwam zat onder het bloed. Toen het ochtend werd, werd de profeet hierover ingelicht.

Hij verzamelde de mensen en zei: "Bij Allah en bij mijn recht beveel ik de man die deze daad verrichtte om op te staan." Springend over de mensen en trillend kwam de man overeind.

Hij zat voor de profeet en zei: Apostel van Allah! Ik ben haar meester. Ze beledigde en kleineerde u. Ik verbood het haar, maar ze stopte niet, ik berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Ik heb twee kleine zoontjes als parels bij haar, en ze was mijn gezel. Vannacht begon ze u te beledigen en te kleineren. Dus ik nam een dolk, zette deze op haar buik, duwde hem erin en vermoordde haar. Daarop zei de profeet: Wees getuige, voor haar bloed zal geen vergelding worden betaald.

Natuurlijk geeft niet iedere moslim zich over aan een bloederige imitatio van de profeet, al is bij mijn weten wel iedere moslim van mening dat je je niet hardop kritisch over Mohammed mag uitlaten. Maar het is wel zo dat geen enkele criticus in de islamitische wereld ook maar een schijn van kans heeft, omdat er te allen tijde en overal mensen zullen opstaan die Mohammed als rolmodel serieus nemen en iedereen die het waagt om het narcistische, laaghartige en criminele gedrag van Mohammed ter discussie te stellen om het leven brengt. Het gevolg is dat moslims nauwelijks op de hoogte zijn van het immorele karakter van hun profeet. Zodra iemand een misstand uit het leven van Mohammed aankaart, wordt hij opgepakt, gevangengezet, ter dood veroordeeld, krijgt een fatwa over zich heen of wordt simpelweg om het leven gebracht door een willekeurige fundamentalist die het recht in eigen hand neemt.
Denk bijvoorbeeld aan de Egyptische geleerde Abu Zaid, die zei dat je niet letterlijk moest denken dat de koran van god kwam. Hij werd als 'afvallige' gedwongen van zijn vrouw te scheiden, en moest voor zijn leven vrezen omdat er al eerder publieke personen waren vermoord die in het openbaar kritiek hadden geuit. Hij vluchtte naar Nederland, en laat sindsdien geen kritisch woord over de islamitische onderdrukking van de vrije mening meer horen, wat heel jammer is, want hij heeft aan den lijve het geweld van het taboe op kritiek ondervonden. Of denk aan de Jordaanse journalisten een paar jaar terug, die de seksuele escapades van Mohammed veroordeelden, wat tot een gevangenisstraf leidde, terwijl de krant waar zij in publiceerden werd opgeheven.

Hoe zou deze toestand eruit hebben gezien als kritiek op Mohammed en de islam niet tot het uiterste werden onderdrukt? Het gevolg zou zijn dat de daden van Mohammed in het openbaar werden besproken, en het kan niet anders of zijn gedrag zou dan massaal worden veroordeeld. Een excuus als 'je moet het zien in de context van de geschiedenis' snijdt geen hout meer als je het totale karakter van Mohammed beschouwt, en al zijn daden bekijkt binnen zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zodra je dit inziet, moet je je wel gaan afvragen of zo iemand inderdaad geloofwaardig is als hij beweert dat hij een boodschapper van god is. Het beeld zal ontstaan van een plunderaar en gewelddadige bendeleider die aan enorme grootheidswaanzin is gaan leiden door jaknikkers om zich heen te verzamelen en critici om te laten brengen, die allerlei openbaringen deed die in zijn persoonlijke voordeel waren, en zichzelf liet vereren alsof hij net zo onschendbaar was als de god wiens boodschapper hij beweerde te zijn, een feit waarvan geen enkele getuige bestaat.

In de islamitische wereld is inmiddels een parano´de situatie ontstaan waarin geen enkele afwijzing van de islam of de profeet meer mogelijk is, met als gevolg dat allerlei inhumane regels van de islam onbespreekbaar zijn, en er voortdurend mensen worden gestraft voor daden die geen misdaden zijn, of omdat ze de waarheid aan het licht proberen te brengen. Er zit niets anders op dan dat wij, omdat wij leven in een wereld waarin een kritische geest wel wordt toegestaan, de misdrijven en moorden van Mohammed gaan bespreken in de context van de menselijkheid. We kunnen dit niet negeren. Zoals Richard Dawkins zei, tirannen en dictators komen niet aan de macht ondanks de vrijemeningsuiting, maar omdat er te weinig openbare kritiek wordt geuit.

Sirat Rasoul Allah


Ter afsluiting nog een citaat uit de Sirat Rasoul Allah, de biografie van de boodschapper van Allah uit de achtste eeuw, naast de hadiths een van de belangrijkste bronnen waarop de kennis over het leven van de profeet is gebaseerd. Het lijkt mij evident dat we dergelijk gedrag ter discussie mogen stellen en mogen veroordelen, ongeacht het tijdsbestek waarin het heeft plaatsgevonden. Ook in het begin van de zevende eeuw leefden er mensen die dergelijk gedrag niet konden waarderen. In deze biografie valt ondermeer te lezen dat de beroemde 'slag bij Badr' in werkelijkheid een karavaanroof betrof, omdat Mohammed door middel van plundering een oorlog wilde financieren. Ook de Sirat maakt melding van het vermoorden van critici. Ook gaf de profeet een impliciete opdracht om afvalligen en critici te vermoorden, door te zeggen dat hij erop hoopte dat zijn metgezellen afvalligen en critici het hoofd af zouden slaan zonder dat hij hiervoor een teken zou hoeven geven. Hier een situatie uit de slag bij Khaibar.
Kinana ibn Rabie', die de schat van de stam Nadier bewaakte, werd bij de profeet gebracht. Deze vroeg waar die schat was, maar hij beweerde het niet te weten. Een jood wist te vertellen dat hij Kinana iedere ochtend bij een bepaalde ru´ne zag rondscharrelen. 'Weet je dat ik je ter dood laat brengen als wij de schat bij jou vinden?', zei de profeet, maar Kinana gaf geen krimp. De profeet liet graven bij de ru´ne, en een deel van de schat kwam inderdaad tevoorschijn. Maar over de rest weigerde Kinana iets te zeggen, en dus gaf de profeet Zoebair ibn Awwam opdracht hem te folteren tot hij het eruit kreeg. Zoebair stookte een vuurtje op zijn borst, tot hij op sterven na dood was; daarna gaf de profeet hem over aan Muhammad ibn Maslama, die hem zijn hoofd afsloeg om zijn broer Mahmoed te wreken.
Na deze gewetenloze barbarij namen de mannen de buitgemaakte vrouwen tot sekslavin of ze trouwden ermee. Mohammed koos voor zichzelf de vrouw van de zojuist doodgemartelde Kinana, de aantrekkelijke en doodsbange Safiya. Apologetische islamsites vertellen hoe Mohammed een goed mens was ondanks dat hij zoveel vrouwen had, omdat hij met 'arme weduwen' trouwde. Wat er niet bij wordt vermeld is hoe Mohammed zelf weduwen maakte van deze vrouwen, en ze vervolgens als oorlogsbuit tot zijn eigendom maakte. Het is niet altijd nodig om te zoeken naar motieven om Mohammed te verexcuseren, het is beter om niet om de hete brij heen te draaien en gewoon toe te geven dat dergelijk gedrag beneden elk menselijk niveau was. Niet degenen die Mohammeds gedrag ter discussie stellen moeten tot de orde worden geroepen; Mohammed zelf moet eindelijk eens tot de orde worden geroepen.

Trouw: Ton voor moord op Zweedse cartoonist

Auteur:

Dit artikel is 384 keer gelezen.


twee reacties

Op wijblijvenhier liet een columnist zich er positief over uit dat de Denen uiteindelik excuses hebben aangeboden voor de zgn "Deense cartoons", hij vond het jammer dat er eerst geweld en dodelijke rellen voor nodig waren. Het gaat om dit stuk: http://wijblijvenhier.nl/index.php?/arch..
Schandalig die oorverdovende stilte vanuit de hoek van de gematigde islam, en ook de meelopende christen-dimmi's en wolistische multiculturalisten pleitten voor respect. Terwijl ik vind dat Koot en Bie een eigentijdse versie van "Godverdegodver" dienen te maken nu Muskens heeft verklaard dat God voortaan wel Allah kan worden genoemd.
Blasfemist - 17 09 07 - 23:59

Hai Blasfemist, leuk dat je hier ook een kijkje neemt.

Maar wat je zegt is denk ik niet eens zo verbazingwekkend, want ik denk niet dat deze mensen zelf weten waarom wij Mohammed een gewelddadige tiran noemen. Er treedt een psychisch zelfverdedigingsmechanisme in werking zodra er informatie binnenkomt die het beeld van een perfecte, vreedzame profeet tegenspreekt. Anderen zoals die 'christendhimmi's' en multiculturalisten laten hun mening misschien liever bepalen door complimenten. Als het vertellen van de waarheid kritiek en woede oplevert, kun je de waarheid maar beter verzwijgen, want het is niet leuk om op je kop te krijgen. De wereld is prettiger als iedereen elkaar gelijk geeft en geen zere plekken aanwijst. Zo worden onaangename waarheden onderdrukt, maar intussen leven we wel met de gevolgen ervan.

Ook bij wijblijvenhier.nl zou de discussie moeten gaan over het karakter van Mohammed. De woede over de cartoonisten is een manier om hier niet naar te hoeven kijken. Misschien is dit wel het volgende taboe dat via een openbare discussie moet worden doorbroken.
Els () (URL) - 18 09 07 - 11:38


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …

Bol.com boeken

Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Maart 2021
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu