atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) AtheÔstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Mark van de Voorde: a… | Home | AtheÔstische politiek… »

Evangelisatie van Angola helpt niet zolang het Vaticaan zelf het geloof in het kwaad verspreidt

22 03 09 - 15:47 - Categorie: religie


Omdat de kerk niets doet tegen het geloof in de duivel worden in Nigeria door bisschoppen mensen tot heks bestempeld.

Tijdens zijn bezoek aan Angola riep de paus op tot evangelisatie om de bevolking te behoeden voor de gevolgen van tovenarij en hekserij. Straatkinderen en ouderen zijn in Angola het slachtoffer van de angst voor boze geesten en magische krachten. Volgens de paus zal het aanvaarden van het christendom deze problemen kunnen oplossen. Het is niet duidelijk hůe het christendom mensen zal beschermen tegen het geloof in geesten en duiveluitdrijvingen. Het is niet zo dat de kerk het bestaan van geesten en kwade krachten ontkent. De kerk verspreidt zelf actief het geloof in de duivel en het kwaad. In het westen is aan de heksenjacht door de inquisitie een eind gekomen door de opkomst van rationele en humanistische bewegingen. Maar de kerk heeft nog altijd officiŽle duiveluitdrijvers in dienst, die de 'kwade geesten' uit 'bezetenen' drijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorwerpen die op magische wijze de macht van een demoon onschadelijk zou maken, zoals wijwater, kruisbeeld en het rituale Romanum, een gebedenboek dat de functie heeft van een boek met toverspreuken.

Dat exorcisme ook in Europa nog voorkomt, is bekend door de film De duiveluitdrijving van Emily Rose. Deze verfilming van een werkelijke, fatale duiveluitdrijving van de Duitse Anneliese Michel, die overleed in 1976 aan de gevolgen van de behandeling, maakte veel los over het fenomeen. Veel katholieken en andere gelovigen blijken zich achter de behandeling van duiveluitdrijving te scharen, en op het internet verschenen gefilmde situaties waarin een uitdrijving plaatshad.
Opvallend is dat vrouwen en meisjes, en ook wel homo's, veel vaker slachtoffer zijn van duiveluitdrijvingen. Zij kunnen zich niet ontworstelen aan de vrouwonderdrukkende normen van de patriarchale cultuur, die hun persoonlijke en seksuele ontwikkeling afremt. De patriarchale sociale druk leidt tot identiteitsproblemen en onaangepast gedrag, waardoor uiteindelijk ernstige psychische stoornissen kunnen ontstaan. Ook seksueel misbruik of de dreiging te worden uitgehuwelijkt leidt vaak tot dissociatief gedrag, dat wordt uitgelegd als 'bezetenheid'. Een betere behandeling zou zijn de oorzaken te onderkennen en de slachtoffers te stimuleren zichzelf los te maken van de bevooroordeelde ideeŽn die het identiteitsconflict veroorzaakten. Mensen moeten niet afhankelijk zijn van opgelegde, kunstmatige normen die onderwerping aan het patriarchaat als doel hebben, maar de ruimte krijgen zichzelf tot onafhankelijk individu te ontwikkelen. In plaats daarvan vinden 'duivelsuitdrijvingen' plaats, die erop gericht zijn het onaangepaste gedrag de kop in te drukken. De slachtoffers zijn gedwongen te berusten in de positie die ze door de religieuze cultuur wordt opgedrongen. Daardoor blijft de sociale orde onaangetast.
In een documentaire over een echte duiveluitdrijving op de Amerikaanse tv-zender ABC is goed te zien hoe het gedrag van een zichtbaar ongezond meisje wordt losgekoppeld van haar eigen frustraties. Haar uiting van onmacht wordt als een van buiten binnengedrongen kwade geest behandeld.
Het geloof in de bezetenheid heeft tot gevolg dat de psychische nood van mensen niet wordt gezien als een reactie op het onvermogen zich te kunnen aanpassen aan een te rigide maatschappij. Haar problemen worden dus niet behandeld door haar te leren voor zichzelf op te komen, of door gezondere maatschappelijke eisen aan mensen te stellen, maar door haar te behandelen als 'het kwaad' zelf. Dit leidt vanzelfsprekend niet tot een beter inzicht in de onderliggende oorzaken van psychische problemen, en dus ook niet tot een structurele oplossing.


Duiveluitdrijving in Koptische kerk in Egypte. In Afrika bestaat nauwelijks een sceptische houding tegen het geloof in duivels.

De kerk stimuleert het geloof in de duivel nog altijd om mensen in het gareel van de kerkelijke dogma's te houden. Angst voor de hel en de duivel is nog altijd een belangrijk dwangmiddel tegen de twijfel die tot ongeloof leidt als hij niet wordt beteugeld. Zolang dit geloof bestaat, is het onwaarschijnlijk dat evangeliseren een oplossing is voor het geloof in hekserij in andere religies. Onlangs wees een studie uit dat intolerantie en geweld het meest voorkwamen bij religies die het geloof in een duivel en het kwaad naast het geloof in een 'goede god' centraal stelden. Geloven die ervan uitgaan dat het kwaad bestaat en moet worden bestreden zijn het intolerantste voor hun omgeving en richten de meeste schade aan. Een studie uit 2005 liet zien dat er een samenhang is tussen het geloof in een schepper en hogere aantallen moorden, zelfmoorden onder jongeren en jong-volwassenen, seksuele stoornissen, geslachtsziekten, tienerzwangerschap en abortus. Van alle westerse democratieŽn is de VS het meest religieus, en tevens de slechtst functionerende. Hoe seculierder en niet-theÔstisher een samenleving is, en hoe meer begrip er is voor de werking van evolutie, hoe lager de cijfers die wijzen op het slecht functioneren van de gemeenschap. Seculiere democratieŽn zijn beter in staat te zorgen voor een gezonde maatschappelijke samenhang dan theocratieŽn. In een andere studie wordt er eveneens op gewezen dat religies destructiever lijken te zijn naarmate ze hun geloof meer zien als absolute waarheid en een dualistische opvatting hebben over god en duivel of goed en kwaad. Naarmate een kosmische strijd tussen goed en kwaad en het geloof in 'goede' en 'slechte' mensen meer het wereldbeeld bepalen, hebben mensen meer moeite om kleine, alledaagse problemen op te lossen. Naarmate de morele grenzen strikter zijn, worden mensen makkelijker als 'slecht' verworpen, en nemen mensen minder makkelijk persoonlijke verantwoordelijkheid in een conflict.


ABC tv over de documentiare Satan unmasked

Deze houding verklaart waarom mensen die door sociale spanningen in een psychisch conflict belanden worden behandeld als iemand die bezeten is door 'het kwaad', en te maken krijgen met een duiveluitdrijving. Duiveluitdrijving is symptoombestrijding die als doel heeft de oorzaak van het probleem, de religieuze moraal, buiten schot te houden. Deze tegenstrijdigheid is het gevolg van het dualistische wereldbeeld dat god en zijn religieuze wetten ziet als volledig goed. In het 'algoede' gaat men niet op zoek naar fouten en oorzaken van problemen. Alles wat conflicteert met dit 'goede' wordt toegeschreven aan de tegenhanger ervan, het verpersoonlijkte kwaad. Dit wordt bestreden als een onafhankelijke entiteit, die losstaat van de persoon die erdoor wordt 'getroffen'.
In plaats van de oorzaak van de sociale spanningen weg te nemen worden degenen die er door middel van psychische instorting aan proberen te ontsnappen bestreden alsof zij het kwaad vertegenwoordigen. Zolang de kerk zelf nog het geloof in het kwaad en de duivel verspreidt, is het niet aannemelijk dat bekering tot het christendom een oplossing zal bieden voor de Afrikaanse intolerantie die wordt veroorzaakt door bijgelovige angst. Een betere oplossing zou zijn een degelijke schoolopleiding te realiseren voor alle burgers. Met een levensverwachting van 38 jaar, een zuigelingensterfte van 180 doodgeborenen per duizend geboortes (waarmee Angola bovenaan in de lijst van zuigelingensterfte staat), tien keer zoveel mensen met aids en vijftig maal zoveel aidsdoden als Nederland, een geboortecijfer van 6 en analfabetisme die onder vrouwen oploopt tot bijna 50 % is Angola een land waar de levensstandaard zou kunnen worden verhoogd door rationelere methoden dan evangelisatie en geloof in de duivel.


Links:
Religious Cosmologies and Homicide Rates among Nations
Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies
Murders, Christianity, and Research
Religion and Intolerance in Contemporary American Politics
world factbook: statistieken Nederland
world factbook: statistiek Angola
Exorcisme in wikipedia
Tekst bij filmpje 'Exorcisme in de islam (marokko) (De betreffende film staat niet meer online)
ABC's 20/20 Showing a Real Exorcism (1991), deel 1 van 4; deel 2; deel 3; deel 4
Franse documentaire over exorcisme

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 1384 keer gelezen.


24 reacties

Probleem is dat die religies die volhouden dat hun almachtige god niets dan goed en liefde is, een probleem hebben om het zogenaamde kwade te verklaren. Van die god kan/mag dat niet komen en de zwakke mens kan toch geen weerwerk bieden tegen die almachtigheid. Vandaar de nood aan een bron van het kwaad: een duivel, een demon, machtiger dan de mens, maar net niet sterk genoeg voor die god van hen.
Daarom is het altijd zo leuk om aan gelovigen te vragen waarom hun god die duivel niet gewoon hartstikke dood maakt. Hun god kan dat namelijk niet, hun god heeft de duivel nodig. Vreemd voor een almachtig wezen...
Jan Cox - 22 03 09 - 18:30

God heeft de duivel niet nodig, de mens heeft hem nodig.

Heeft te maken met keuzemogelijkheden. De god die jij graag wilt zien is een dwingende god. Een liefdevolle God is een God die mensen de vrije keuze geeft en de keuzes die ze maken ook respecteert.

Met een dwingende god kun je geen relatie hebben, dan zou je een marionet zijn. God wil een vrije en liefdevolle relatie met de mens hebben, en laat de mens daarom vrij in zijn keuzes. Maar dan moet die mens ook de consequenties van zijn keuzes willen en durven dragen.
John - 24 03 09 - 10:30

Sommige mensen hebben op dezelfde manier een god nodig. John heeft zo te zien een liefdevolle god nodig die mensen de vrije keuze geeft, en waarmee je een persoonlijke relatie kan onderhouden. Heerserssystemen zoals het Vaticaan hebben een dogmatische god nodig waar mensen aan gehoorzamen, en een duivel om mensen door middel van angst onder de knoet te houden. Zo verzinnen mensen de god die hun systeem in stand houdt.
Els () - 24 03 09 - 11:06

Nou John, vertel eens, jij gelooft in een almachtige, liefdevolle god, ja toch? Die god heeft o.a. een duivel geschapen, god heeft immers alles geschapen. Maar die god heeft die duivel nergens voor nodig en die duivel veroorzaakt alleen maar ellende. Waarom maakt jouw god jouw duivel dan niet hartstikke dood?
Jan Cox - 24 03 09 - 11:06

Ik denk niet dat een atheist een beeld heeft van God ,laat staan dat hij of zij graag het beeld wil zien van een dwingende God .
Liefst zouden we helemaal geen beeld opgedrongen willen krijgen ,maar gelovigen kunnen het blijkbaar niet laten om hun persoonlijke mening te geven over iets dat helemaal niet persoonlijk bedoelt is .
het ging dan ook niet over de persoonlijke beleving ,maar over het feit dat de Katholieke Kerk weer bezig is met religieus imperialisme .
In plaats van werkelijke hulp te bieden ,hulp die het land structureel zou kunnen verbeteren wordt er misbruik gemaakt van labiele kinderen en ouderen om zieltjes te winnen .
Het verhaal over het maken van eigen keuzes is mooi als je geen straatkind bent , de meeste straatkinderen hebben er namelijk niet voor gekozen om dat te zijn .Daar ga je dan met je liefhebbende God , nogal gratuite zo'n keuze als je niets te kiezen en niets te vreten hebt .Daar helpt geen geloof je mee .
Conclusie eerst komt het vreten en dan pas de moraal .En in het geval van Afrika mag die moraal heel lang op zich laten wachten ,zeker als die ingevuld gaat worden door mannen in jurken met gekke hoedjes op hun hoofd ,die zelf niet vies zijn van rituelen .
krautsjo - 25 03 09 - 00:17

Dit is nu echt een gevalletje van de regen in de drup. Geef die mensen fatsoenlijke educatie, weten is het enige middel tegen geloven.
Ger - 17 09 09 - 15:49

God schiep de engelen, met een vrije wil, ze mochten het goede doen,vrij zijn,satan was zijn mooiste engel,vol van schoonheid, die had ook zijn vrije wil ontvangen ,maar satan kreeg afgunst,door zijn schoonheid wilde hij boven God staan,zo kreeg de mens ook zijn vrije wil, de mens koos voor het kwaad, en macht
geld,de wereld,al de rijkdom van andere landen jatten,oorlogen,alles in de geest van satan,Gods aarde vernietigen,van niets wordt geleerd,van al die eeuwen ellende,God gaat ingrijpen,de mens moet eerst nog leren,hoe slecht een mens kan zijn,de mens gelooft ook niet echt, daar kan de satan bij binnen komen,Jezus Christus aanroepen met hun Hart,doen ze ook niet,krachten verdwijnen dat weet satan, ik heb de geest van de satan gezien in de nacht, Riep Jezus aan,van Jezus Help mij, en de satan verdween,dit is geen sprookje maar werkelijkheid,satan regeert de wereld,maar niet voor lang meer,dan zal hij worden geketend,zodat de mens in vrede zal leven
elizabeth () - 08 03 12 - 21:20

@elisabeth
Alsof iets geen sprookje is als je roept dat het geen sprookje is.Wat als ik nu iets harder roep dat het allemaal wel een sprookje is, ga je jezelf dan herhalen met netbzo weinig argumenten ? Het is nu al niet overtuigend om te spreken van Satan als de bron van her kwaad.Probeer eens zelf de verantwording voor je eigen leven te nemen in plaats van smoesjes en slechte. excuses in de vorm van kinderlijke en naive sprookjesverhalen.
Hans () - 09 03 12 - 09:37

Je moet geestelijk onderwijs genoten hebben, van Hoger Hand,anders begrijp je niets, zoals de Liefde God bestaat, zo bestaat ook de Satan, het Kwaad,de satan
is een geestelijk persoon,die de wereld in zijn macht heeft,satan wil dat je een ongelovige bent,als je nog nooit iets hebt meegemaakt ,van wat er gaande is op het eeuwige geestelijke gebied, kan je nooit oordelen,want je weet het niet,jullie geloven in sprookjes, dat alles verzonnen zou zijn,Nu Jezus Christus bestaat echt, net als de Satan,al de ellende in deze wereld komt van het Kwaad wat in de mens schuilt, Na je dood zal je het zien,Of je kiest voor de Heer van de Liefde,of je kiest voor de Heer van het Geld, dat je alles kan doen wat God verboden heeft, de rekening zal later komen,de Boekhouder van het Universum zal niets vergeten,ja de verantwoording voor mijn Leven heb ik genomen,door alleen het goede te willen doen.
elizabeth () (URL) - 09 03 12 - 11:09

@elizabeth
Wat en wie denk je hier nu mee te bereiken ?
Je overtuigt ook in de herhaling niet en ik denk ook niet dat er meer in zit dan de bekende clichťs en gemeenplaatsen die we als zo vaak gehoord hebben en eerdere bedoelt zijn om de gelovige in hun geloof te bevestigen dan dat het enige discussie oplevert.Ik heb geestelijk onderwijs genoten van hoger hand , maar dat was zo erbarmelijk slecht dat het nergens op aarde echt erkend wordt , dat is waarschijnlijk de reden waarom religies onderling zo met elkaar in conflict zijn ze kunnen maar niet overeenkomen wie nu de beste papieren heeft .
Het zegt me allemaal helemaal niets want het is geloof en ik geloof niet , voor mij is het alleen maar tekst en ook nog zonder werkelijke betekenis ook .
En om nu net te doen alsof je iemand anders dan jezelf aan het overtuigen bent is ook zo ontzettend doorzichtig, dat is ook al zo bekend .
Doe dat liever ergens anders wil je, er is hier niemand geÔnteresseerd in je geneuzel.
Het ga je goed, maar doe dat alsjeblieft ergens anders ?
Hans () - 09 03 12 - 13:10

Door ongelovigen die in niets geloven alleen zichzelf, is God Jezus Christus aan het Heilige Kruis Genageld, veel kracht in je leven , wat alleen uit jezelf moet komen.
elizabeth () (URL) - 09 03 12 - 17:31

@elizabeth

Fijn voor je , het maakt nog steeds geen enkele indruk . Alsof die Jezus mij iets interesseert. Je bent nog steeds alleen maar bezig om jezelf te overtuigen. In jezelf geloven is iets anders geloven dan in iets dat heel weinig redenen van bestaan heeft . Ik weet dat ik besta dus ik hoef daar nu juist niet in te geloven .Je haalt twee betekenissen van het woord geloven door elkaar, ook al zo'n bekende.
Verder ben je nog steeds heel erg betekenisloos aan het zwatelen.
Hans () - 09 03 12 - 17:41

Gelukkig hoef ik mijzelf niet te overtuigen,mijn geloof staat op de Rots, als mens alleen ben je niet zoveel waard, erg weinig ,Ik weet dat ik besta, zonder werkelijke inhoud,zonder Hart en Ziel, alleen met jezelf bezig, geestelijke armoede, de satan zou ook zeggen, Betenkenisloos aan het Zwatelen,je leeft nog in de duisternis,erg triest. Op een dag zal je versteld staan,Sterkte gewenst.
elizabeth (URL) - 11 03 12 - 20:28

@elizabeth
👿
Hans () - 12 03 12 - 00:07

Je doet niets anders dan jezelf te bevestigen in iets dat je helemaal niet kunt weten, jecdoet aannames zonder dat je daarveen werkelijk argument voor hebt en je gebruikt een hoop tekst om te overtuigen zonder dat het enige betekenis heeft , ik kan dat nietbanders dan zwatelen noemem, daarbij is het overduidelijk dat je het ook in de herhaling niet gaat lukken om iemand op dit blog te overtuigen en dan helpt het gebruik van een andere nick ook niet, het lijktber dus op dat je dit meer voor jezelf aan het doen bent dan voor ons .Ik ben niet gevoelig voor de bekeringsdrang van gelovigen omdat het volkomen nietszeggend is voor mij. Sterker nog ik denk dat het gelovigen zijn die zich in de duisternis van de zelfverkozen onwetendheid willen bevinden.
Ik sta doorlopend versteld van mensen zoals jij Elizabeth, mensen die de onzekerheid van het bestaan en de angst voor de dood aan het overschreeuwen zijn met een hoop voorgekauwde , oubollige, middeleeuwse lulkoek. En natuurlijk zijn mensen die daar tegen ingaan de Satan, want dat is ook immers wat dat woord betekent.
Ik wil best wel ingaan op wat je te melden hebt, maar dan graa bop basis van een dialoog en niet op basis van non-argumenten.
Hans () - 13 03 12 - 08:56

'Geestelijk onderwijs van Hogerhand' betekent in gewone woorden 'hersenspoeling', Elizabeth. En dat is net wat je doet, jezelf hersenspoelen met geloof in een goede god om de satan buiten te houden. Dit geloof is nou juist leidt tot duiveluitdrijvingen. Maak je gewoon los van je angsten en bezweringsformules. Er is geen god en geen satan, er zijn alleen mensen die heel vaak hun problemen best kunnen oplossen als ze het maar onder ogen durven te zien. Mensen richten meer kwaad aan dan hun sprookjesfiguren, maar zolang je denkt dat een duivel het kwaad veroorzaakt kun je daar dus niets aan veranderen. Dat is het probleem met het geloof in goden.
Els - 13 03 12 - 16:13

Hersenspoeling is dat je niet zelf kan denken, maar de verkeerde woorden van anderen opvolgt,dat zijn de mensen die zich met paragnosten ophouden, geestelijk onderwijs, heeft te maken met uittredingen, visioenen, dat je weet wat er komen gaat, reizen door het universum met je geestelijk lichaam, het lichaam wat na de dood doorleeft voor eeuwig, Niet in een satan of de duivel geloven,dan loop je al op zijn pad, want hij bestaat,de wereld is al in zijn ban, overal dringt hij al door,in de mens zit veel kwaad, door de drugs komt het al goed naar buiten,het zijn werktuigen van de duivel, vernietiging,krachten hebben ze niet,dat beetje dat je als mens hebt,zal je vellen, het is een bepaalde Hoogmoed,dat alles uit jezelf komt,maar je zal het mis hebben,op een dag zal je het zelf ondervinden,daar ontkomt geen mens aan.
elizabeth (URL) - 13 03 12 - 19:09

@els
Zwaar geval van reldiotie ben ik bang
Hans () - 13 03 12 - 20:45

relidiotie bedoel ik natuurlijk.

En om de hersens gespoeld te krijgen moet er wel wat te spoelen zijn.
Hans () - 13 03 12 - 22:08

Nou zeg dat, en dan ook nog elders zeggen dat 'atheisten geloven dat alles uit niets kon ontstaan', maar er intussen geen probleem mee hebben dat god alles in een wip uit het niets laat ontstaan, om er maar over te zwijgen waaruit 'god' zelf zou moeten zijn ontstaan.
Natuurlijk is bovenstaande allemaal wel typerend voor wat in dit artikel wordt gezegd, dat de christenen/katholieken zelf het primitieve geloof in duivels en demonen verspreiden.
Els - 15 03 12 - 15:37

Ach, ik denk niet dat redelijke argumenten van enig nut zijn bij iemand die zo duidelijk aan het raaskallen is. Je kunt er wel tegen in gaan maar ze heeft waarschijnlijk al wel weer een andere smoes klaar om haar cognitieve dissonanten in toom te houden . Schoolvoorbeeld lijkt me .
Hans () - 15 03 12 - 22:18

Mickey Mouse, de Schepper van hemel en aarde, zal jullie straffen voor jullie ongeloof!
Erik - 16 03 12 - 11:40

Heil Mickey
Hans - 16 03 12 - 12:12

ik geloof wel in de duivel (of Duvel zoals ze hier zeggen). Na enkele gesprekken met hem zie je de wereld al helemaal anders. Jammer dat hij dikwijls in gezelschap is van die storende mannelijke kat.
PAGAN ISGOOD () - 18 03 12 - 22:40


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

God, geloof, geweld
God, geloof, geweld
Hayen, G.

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu