atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) AtheÔstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« wetenschap in de kora… | Home | Open mindedness »

Paasboodschap Australische bisschop: atheÔsten grootste moordenaars

05 04 10 - 08:52 - Categorie: religie

Hitler katholiek
Hitler was katholiek

Om de aandacht van de schanddaden van de kerk af te leiden hield de Australische bisschop Anthony Fisher zijn paasboodschap over het atheÔsme. AtheÔsten zijn de grootste genocideplegers van iedereen. De vorige eeuw is het atheÔsme beproefd, en het is een moordeeuw gebleken, met nazi's, secularisatie, echtscheidingen, abortussen en andere gruwelen. De Sydney Morning Herald vat het als volgt samen.
GODLESSNESS and secularism led to Nazism, Stalinism, mass murder and abortion, according to Anthony Fisher, the new bishop of Parramatta, who has used his inaugural Easter message to launch a scathing attack on atheism, while ignoring the sex abuse scandals besieging the Catholic Church worldwide.
[...]
''Nazism, Stalinism, Pol-Pottery, mass murder and broken relationships: all promoted by state-imposed atheism or culture-insinuated secularism.''
Het is de vraag of deze hatespeech het ongeloof erg veel schade berokkent. Het zou ook best kunnen dat de kerk alleen maar zichzelf nog onmogelijker maakt met dit soort primitieve demoniseringstactieken en lastercampagnes.
Dit soort acties roept altijd reacties op, dus daar gaat ie weer. Hoe zat het met de kerk in de afgelopen eeuw? De werkelijkheid blijkt te zijn dat de kerk in de strijd tegen zijn 'vijanden' altijd op zoek is naar bondgenoten om het vuile werk op te knappen.

Vijanden van de kerk

Nazi's en kerk

De kerk blijft krampachtig volhouden dat Hitler en de nazi's niets met de katholieke kerk te maken hadden, maar Hitler was een katholiek die streed tegen de ongelovigen, en dat is juist de reden waarom ze door de kerk werden gesteund. Natuurlijk heeft de kerk de uitroeingskampen niet verzonnen, maar ze hadden geen probleem met de moeilijke positie van de joden. Ze hadden helemaal geen 'erbarmen' met de moeilijke positie van de atheÔsten en communisten die zich van het juk van de tweeŽenheid kerk en kapitaal probeerden te bevrijden. De opkomst van de emanciperende sociale bewegingen in Duitsland waren een belangrijke reden voor de kerk om de katholieke Hitler te steunen.

De kerk heeft ook veel te zeggen over de communisten, maar kan zich beter afvragen waarom de revolutie tegen de kerk en de staat in Rusland Łberhaupt had plaatsgevonden. Als Rusland het land niet de Eerste Wereldoorlog had ingesleept, was het nooit zover gekomen, en zeker niet op deze gewelddadige manier. Deze oorlog was een groot drama die miljoenen doden tot gevolg had, en waar zelfs gifgassen werden gebruikt. Het leger en de burgers waren vooral het slachtoffer, niet de machthebbers of het Vaticaan. Ondanks de voedseltekorten en andere rampen werden de mensen toch gedwongen de oorlog voort te zetten. Dit leidde in Rusland tot de burgeroorlog die een spilpunt vormde in het doorvoeren van de Russische revolutie. Maar voor die tijd was er al veel mis met de machtsverhoudingen tussen kerk-aristocratie en het volk. Het is niet voor niets dat de kerk een gehate instantie was.

Feodaal Rusland en de kerk

In Rusland was de feodale maatschappij officieel pas in 1861 afgeschaft, toen Marx zijn belangrijkste werken al had gepubliceerd. Maar in de praktijk verbeterde er niet veel voor de ongeschoolde boeren, die nu massaal verpauperden. In deze periode van kwetsbare armoede trachtte de industrie de positie van de landheren over te nemen, om te kunnen profiteren van de hongersnood en de werkloosheid onder voormalige lijfeigenen. Een middenklasse bestond er zowiezo nauwelijks. Het is helemaal terecht dat mensen hier verbetering in wilden. Als een werelddeel de oorlog in wordt gesleurd om de belangen en bezittingen van de gevestigde macht veilig te stellen ten koste van het volk, is het niet vreemd als de macht zelf een keer de kous op de kop krijgt.

Dat de kerk zoveel minder slachtoffers maakte dan 'de atheÔsten' is groteske flauwekul. Met medewerking van de kerk is Rusland eeuwenlang een feodale maatschappij geweest waar de boeren werden onderdrukt en in slavernij leefden, en waar de kerk en de aristocratie op parasiteerden. De kerk en wereldlijke elite hadden hun uitroeiende werk al lang geleden verricht, en hoefden alleen nog maar het resultaat in stand te houden. Dit citaat uit een artikel van Sarah Helsen laat zien waarom de revolutie in Rusland niet uit het niets kwam.
Toen Moskou in de 15de eeuw het derde Rome werd en hoofd van de Orthodoxe Kerk, sterkte dat de nationale trots en wierp Rusland zich op als de beschermer van alle Slaven en van de Orthodoxie. Overtuigd van een religieuze superioriteit ontstond er al snel een xenofobie die de verdere Russische geschiedenis heeft gekenmerkt. Elk contact met de buitenwereld werd door de Orthodoxie gezien als gevaarlijk voor de zielenheil, als verraad van Rusland en zou een nefaste invloed kunnen hebben op de orthodoxe missie om het 'christendom in zijn pure vorm te bewaren'. Deze xenofobie, gegenereerd door angst enerzijds en door een gevoel van superioriteit anderzijds, zou al heel vroeg het gedrag van de Rus met betrekking tot het 'zondige' Westen bepalen. Wanneer er in de 17de-18de eeuw tendensen van toenadering tot het Westen en verwestersing onstonden, was de schok bij de meeste Russen zeer groot.

[knip]

De angst van de Orthodoxe kerk voor invloeden van buitenaf werd ook ingegeven door een sterk conservatisme. Want hoewel de Byzantijnse kerstening van Rusland, ingezet in 988 door Prins Vladimir I, Rusland verbond met de andere christenen op het Europese continent, marginaliseerde het Rusland op cultureel gebied van West-Europa. Door zijn eenzijdige cultische gerichtheid miste Rusland de aansluiting met de wetenschap en literatuur die in de 18de eeuw opkwam en kantte het zich tegen intellectualisme. Formatieperiodes zoals de Renaissance en de Reformatie zijn aan Rusland -een kleine elite uitgezonderd- voorbij gegaan. Nederigheid en berusting in het lot werden naar voor geschoven als ideaalbeelden, individualisme was des duivels. De orthodoxie hield het land in een middeleeuwse greep, terwijl West-Europa zich verder ontwikkelde (van den Bereken, 1987:9-11).

Rusland is tot het begin van de 20ste eeuw feodaal gebleven omdat de Kerk met haar conservatieve houding de Russische tradities trachtte te versterken en te verzekeren. Respect voor autocratisch gezag en het behoud van een patriarchale structuur -zowel op politiek, religieus en familiaal vlak- werden onvoorwaardelijk gepredikt en er werd niet geprotesteerd tegen het lijfeigenschap. De berusting in het aardse lot was een deugd, en zichzelf trachten te verbeteren, werd beschouwd als ingaan tegen de wil van God.Men moest het aardse leven slaafs ondergaan om een gelukkig hiernamaalste bereiken (van den Bereken, 1987: 17-24).
Het komt allemaal wel bekend voor, maar de kerk wil het graag een beetje anders voorstellen, dus het moet af en toe worden herhaald. Dat Rusland vervolgens totalitair werd, had meer te maken hebben met de voorgeschiedenis van het land, waar de massa geen enkele vorm van ontwikkeling kende, en waar wrede onderdrukking en uitbuiting niet vreemd was.

Degenen die de revolutie in Rusland leidden zijn in de bovengenoemde omstandigheden gevormd. Als de kerk had gewild, hadden er allang andere omstandigheden kunnen zijn. Zelfs de religieuze school waar Stalin zijn opleiding had gevolgd, heeft bijgedragen aan zijn vorming. Een heleboel structurele elementen bleven in de totalitaire communistische staat eigenlijk gewoon bij het oude. Alleen werd de machtsorde omgekeerd, met alle gewelddadige gevolgen van dien. Maar dat wil niet zomaar zeggen dat het dan wel goed was als de oude orde zou zijn gehandhaafd. De oude orde had vrijwillig zijn machtspositie moeten opgeven en ervoor moeten zorgen dat het volk kon emanciperen en ontwikkelen, maar dat gebeurde niet.

Vooruitgang niet dankzij de kerk maar ondanks de kerk

Rijksconcordaat getekend door o.a. Eugenio Pacelli (de latere paus Pius XII) en vertegenwoordigers van het Derde Rijk
Rijksconcordaat tussen nazi's en het Vaticaan getekend door o.a. Eugenio Pacelli (de latere paus Pius XII) en vertegenwoordigers van het Derde Rijk. Dankzij deze Vaticaanse steun kon Hitler zijn ťťnpartijregering doorvoeren.

De starheid waarmee de kerk en aristocratie hun belangen bleven verdedigen tegen de emancipatiedrang in heeft bijgedragen aan het geweld. De kerk probeert de geschiedenis nu te romantiseren door de problemen van de vorige eeuw toe te schrijven aan het atheÔsme en de secularisatie. Maar de vorige eeuw is wel degelijk een periode van vooruitgang en verbetering geweest. Dat was niet te danken aan de kerk, maar aan het feit dat mensen zich voor het eerst konden losmaken van de kerk en andere elites.

Zoals wel vaker probeert de kerk de geschiedenis te verdraaien; de kerk eigent zichzelf als 'algoed' instituut de verworvenheden van de moderne tijd toe, en schrijft het geweld toe aan het ongeloof en de seculiere maatschappij. Het is verstandig om je bewust te zijn van die strategie. De kerk is nog altijd geen verlicht instituut. De vooruitgang is te danken aan moderne stromingen zoals het rationalisme en de wetenschap, humanisme, liberalisme, socialisme, feminisme, de seculiere maatschappij en de mensenrechten; allerlei bewegingen die het volk wilden verheffen en een stem en rechten wilden geven.

Dankzij deze bewegingen is er onderwijs voor iedereen, algemeen toegankelijke ziekenzorg, democratie, werkgelegenheid en sociale vangnetten, een uitstekende voedselvoorziening, en iedereen mag voor zichzelf denken. Dat zou de kerk nu graag allemaal op het conto van de 'christelijke beschaving' schrijven, maar het is allemaal bereikt ondŠnks de kerk, die tot de laatste snik probeert de vooruitgang af te remmen. Mensen die lid werden van de verkeerde vakbond of van de socialisten werden geŽxommuniceerd... het laatste zwakke drukmiddel van de kerk dat hier nog restte. Het onderdrukken van de emancipatiestrijd was ťťn van de belangrijkste oorzaken van de leegloop van de kerk, die toen al inzette.
Paus Pius XII excommuniceerde in 1946 zelfs in een massaexcommunicatie alle katholieke communisten ter wereld... in tegenstelling tot alle nazi's vanzelfsprekend. Zelfs Hitler is nooit geŽxcommuniceerd.

De kerk is nog altijd niet verlicht

Waar de kerk het kan, worden de gelovigen nog altijd onderdrukt, met een opvallend gebrek aan geweten. Vaak is de kerk medeplichtig aan geweld om opstandigen en mensen die zich verzetten tegen de kerk uit de weg te ruimen. Zo steunden ze bijvoorbeeld de dictatuur in ArgentiniŽ ten tijde van Videla. Ook het Vaticaan werd beschuldigd van medeplichtigheid. Als verweer tegen de beschuldigingen van medeplichtigheid aan de moord op tienduizenden mensen zei de toenmalige pauselijke nuntius Pio Laghi bijvoorbeeld dat dit noodzakelijk was om de 'traditie' te verdedigen.
Volgens Laghi waren het gerechtvaardigde middelen om de dreiging van linkse activisten te weerstaan. "Het land heeft een traditionele ideologie en wanneer iemand andere ideeŽn tracht op te leggen, reageert de natie als een organisme - met anti-lichamen tegen de bacillen - en daaruit ontstaat geweld. De militairen zijn hun plicht getrouw door God en Vaderland tegen het gevaar te verdedigen", verklaarde de pauselijke nuntius.
Zo kijkt de kerk dus tegen mensen die zich proberen te bevrijden. Een groep 'dwaze moeders' heeft in 1997 geprobeerd Laghi aan te klagen wegens medeplichtigheid aan het ontvoeren, martelen en doden van duizenden mensen. Maar dit liep op niets uit, omdat Laghi door de paus tot kardinaal in het Vaticaan was benoemd, en als Vaticaans staatsburger is hij onschendbaar voor de wereldlijke macht.

Een ander bekend geval is dat van de Ustasa van Ante Pavelic tijdens de Tweede Wereldoorlog in JoegoslaviŽ. Hoe deze organisatie, gevormd uit Kroatische nazi's, opereerde is te zien in dit filmpje (deel 1).In de kampen werden bijna een miljoen mensen op extreem sadistische wijze vermoord. Deze episode schijnt de bijnaam Vaticaanse holocaust te hebben, vanwege de rol die de kerk erin had. Op Youtube staat hierover een zesdelige documentaire. Hier ook deel 2, dat begint met oproepen van de kerk om massamoorden te plegen, met de belofte dat de daders na het moorden vergeving zullen krijgen.


Citaat: http://www.w8.nl/pavelic.htm
De Kroatische minister van onderwijs en cultuur, Budak, vatte [in 1941] het programma van de Kroatische staat als volgt samen: "Grondslag van de Ustasa beweging is de religie. Voor minderheden als ServiŽrs, Joden en Zigeuners hebben wij drie miljoen kogels. We zullen een deel van de ServiŽrs doden. De anderen worden het land uitgezet en de rest zullen wij dwingen de rooms-katholieke religie aan te nemen. Zo zal het nieuwe KroatiŽ alle ServiŽrs verwijderen, opdat wij binnen tien jaar volledig katholiek zullen zijn".

Dit centrale idee van politieke soevereiniteit was verbonden met de opvattingen dat de boer de primaire bron van de Kroatische vitaliteit was. Het gezin was de basiseenheid van de maatschappij en het katholicisme de bron van spirituele autoriteit. De Ustasa was tegen liberale democratie, communisme en tegen de "kapitalistische plutocratie". De katholieke kerk in KroatiŽ ondersteunde de Ustasa en individuele priesters gaven soms zelf aanwijzingen hoe ServiŽrs vermoord moesten worden. De Kroatische aartsbisschop Stepanic stond sympathiek tegenover de Ustasa en verdedigde het beleid en optreden bij het Vaticaan, die overigens niets deed. Stepanic is in 1998 door Paus Paulus Johannes II zalig verklaard.

De Ustasa ging beestachtig tekeer en overtrof volgens sommigen de nazi's in wreedheid. Net als vele andere oorlogsmisdadigers kwam Pavelic niet voor het gerecht. Hij werd in leven gelaten omdat men in hem een mogelijkheid zag om het regime van Tito omver te werpen. Stepanic is nog altijd 'zalig', en de uitspraak van de rechter is na het uiteenvallen van JoegoslaviŽ ingetrokken.

Rol van het Vaticaan bij de Ustasha in JoegoslaviŽ

Pavelic en het Vaticaan
Pavelic en het Vaticaan

Paus Pius II, aan wiens rol in nazi-Duitsland tijdens de oorlog in verband met zijn op handen zijnde zaligverklaring op volle toeren wordt geschaafd en gezaagd, kan ook met deze Joegoslavische horrorkampen worden geassocieerd. Uit krantenartikelen uit Amerikaanse kranten blijkt dat hij op de hoogte was van de dodenkampen en de rol die Joegoslavische geestelijken hierbij speelden.
Ook met betrekking tot de genocidaal bedoelde massamoord op de ServiŽrs stelt de kerk dat er alles aan gedaan werd om het lot van de ServiŽrs te verzachten. Maar het is geen doen alle nieuwsberichten ter wereld te verdonkeremanen, zoals uit de doeken wordt gedaan in dit artikel van Jared IsraŽl op The Emperor's New Clothes. (Lees hier een Nederlandse vertaling)
Een artikel uit de New York Times van 17 februari 1941 laat zien dat het Vaticaan druk uitoefende om JoegoslaviŽ te laten aansluiten bij de nazi's. Er werd gedreigd met de Ustasha als deze verbinding niet zou plaatsvinden.
Het stukje in de New York Times gaat over een steunverzoek door de aartsbisschop Alois Stepinak van Zagreb aan het Vaticaan voor priesters die in KroatiŽ gevangen zijn gezet in verband met bepaalde politieke literatuur. KroatiŽ gaf aan dat het geen politiek bezoek betrof. Het was echter bekend dat de aartsbisschop belangstelling had getoond voor diverse gevangen genomen priesters, die werden ondervraagd in verband met het verschijnen van pamfletten met de titel 'Vrij KroatiŽ'; deze werden toegeschreven, zo zegt het artikel, aan Ante Pavelich, de leider van de Kroatische afscheidingsbeweging die in ballingschap leefde in ItaliŽ.

Jared Israel analyseert het verhullende taalgebruik in het artikel. Wie Ante Pavelich was, was bekend, maar hij wordt hier in bedekte termen beschreven als 'leider van een afscheidingsbeweging'. Dat de priesters deelnemen aan een verdelgingsplan tegen de Orthodoxe ServiŽrs en andere 'vijanden' van de katholieke kerk, en dat het hier dus katholiek fascisme betreft, schemert alleen maar door voor wie op de hoogte is van de feiten. Dat Pavelic in ItaliŽ verbleef, was ook niet omdat het daar altijd mooi weer is, maar omdat ItaliŽ onder de leiding stond van Mussolini, Hitlers fascistische bondgenoot.

Een krant van twee dagen eerder, 15 februari, meldde dat de Joegoslavische premier en minister van buitenlandse zaken vandaag in Duitsland geen overeenkomst tekenden met 'ReichsfŁhrer' Hitler en Joachim von Ribbentrop, de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, maar zij zullen morgenavond in Belgrado aankomen om verslag uit te brengen aan de Regent, Prins Paul, zo hebben hoge politieke en diplomatieke kringen hier vanavond bekendgemaakt.

Het verspreiden van pamfletten door priesters waarin werd opgeroepen tot een Kroatische fascistische dictatuur was dus een strategie om via het Vaticaan druk uit te oefenen op de Joegoslavische regering om wel een overeenkomst aan te gaan met Duitsland. Zo niet, dan zou een 'afscheiding' van de Kroaten volgen met een machtsovername door een clericaal fascisme - het eufemistische 'ondermijnen van de Kroatische eenheid' waar het artikel ook over spreekt.

Uit het stuk van 17 februari blijkt niet dat de opgesloten priesters de fascistische oproerkraaiers waren die betrokken waren bij de Ustasha. Wat verder niet blijkt is dat Ante Pavelic niet zomaar als 'banneling' in het land van Mussolini zat, maar omdat hij internationaal werd gezocht wegens de moord op de Joegoslavische koning en een Franse minister in 1934 door zijn Ustasha, nadat koning Alexander een dictatuur had ingesteld en het parlement had afgeschaft, wegens politieke moorden door een Servische nationalist. De Ustasha opereerde vanuit ItaliŽ en pleegde vele aanslagen in JoegoslaviŽ.
Ook de doelstellingen van de Ustasha - het uitroeien van de vijanden van de katholieke kerk - komen niet aan de orde.

Maar wel tonen de artikeltjes dat de katholieke kerk niet neutraal was, en actief het nazistisch gedachtegoed steunde.

Toen op 17 april Duitsland JoegoslaviŽ binnenviel, werd KroatiŽ een Duitse satellietstaat onder leiding van Pavelic en de Ustasha. De Ustasha werd pas in 1947 verslagen, maar Pavelic en diverse anderen kregen politiek asiel in ArgentiniŽ. Of ze ooit geŽxcommuniceerd zijn zullen we maar niet vragen. Hoewel dit volgens het credo van de kerk wel zou moeten, gegeven het volgende citaat van Pavelic: "Een goede Ustasa is iemand die zijn mes kan gebruiken om een kind uit de buik van de moeder te snijden." Hoewel automatische excommunicatie mogelijk niet geldt voor de moord op niet-katholieke foetussen. We moeten het de paus eens vragen.

Hoe minder macht de kerk heeft, hoe minder verzet er nodig is

De strekking is dat de kerk telkens weer een vinger in de pap heeft bij de bloederige onderdrukking van emanciperende bewegingen en verzet tegen de kerk, vervolgens obligaat de handen wast in onschuld en dan anderen de schuld in de schoenen schuift, bij voorkeur de linksen, ongelovigen, seculieren en andere vijanden van de kerk.

Maar gelukkig is het atheÔsme geen geloof, noch een dogma, noch een instituut, in tegenstelling tot de kerk, die zijn onderdrukkende en ongezond makende systeem tot in de eeuwigheid met zich mee zal dragen. In een seculiere maatschappij kunnen we altijd vrij ontwikkelen als daarvoor de gelegenheid is, dus als er geen religie of ander irrationeel en onderdrukkend stelsel is dat ons daarin belemmert. Het is zeker dat de atheÔsten in het vrije westen geen gewelddadige machtsgreep zullen doen en via de revolutie de dictatuur zullen instellen... om de simpele reden dat de kerk hier geen enkele macht meer heeft. We zijn niet gedwongen ons met geweld te verzetten of te verdedigen. We zijn bevrijd van de kerk. En zonder wapens, geweld of dictaturen nog wel. We hebben ons gewoon op relatief vriendelijke wijze losgemaakt in een periode dat de kerk het vermoorden van tegenstanders kennelijk even beu was.
De kerk is in het westen niet meer in staat om te sjoemelen en mensen fascistische dictaturen op te dringen en ze in armoede en domheid te onderwerpen. Mensen worden niet meer geestelijk gevormd door de christelijke onderwerpingsreligie. We zijn voldoende opgeleid om in ons eigen bestaan te voorzien en om zelfstandig te kunnen denken. We zijn onafhankelijk en bevinden ons niet in een vacuŁm. Wat het ongeloof hier aan macht heeft, is een ontwikkelde vorm van ongeloof, niet iets dat resteert uit de afkeer voor religie door de confrontatie met totalitaire geestelijke en lichamelijke onderdrukking, armoede, geweld en wanhoop.

Het voordeel van ongeloof is dat je jezelf vrij kan ontplooien, en dat ontwikkeling mogelijk is. Je kan jezelf bevrijden van irrationele angsten en je hoeft niet steeds weer in dezelfde fouten te vervallen. Je kan zelfs pasen vieren op een leuke manier, met een ei. :-)

Nog een prettige voortzetting van het paasfeest!
Vrolijk pasen!

Auteur:

Dit artikel is 1582 keer gelezen.


twee reacties

Op het forum heb ik ook een paar documentaires geplaatst over de Ustasha in JoegoslaviŽ.

http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..

Daar zie je dat het Vaticaan een volkomen onverlicht en weerzinwekkend instituut is, waarvoor geen misdaad te groot is om hun macht te handhaven en de vijanden van de kerk te vernietigen. Iedere keer als de heiligverklaring van Pius XII weer eens aan de orde komt, moeten deze documentaires via alle media worden getoond. De kerk biedt zogenaamd excuses aan voor de heksenvervolgingen, maar het is nog altijd hetzelfde middeleeuwse instituut.

Hier ook de directe links naar de eerste documentaire:

Ustasha deel1 http://www.youtube.com/watch?v=pWGyTPu6U..
Ustasha deel2 http://www.youtube.com/watch?v=hQqObZm-Y..
Ustasha deel3 http://www.youtube.com/watch?v=AtTve5zRc..
Ustasha deel4 http://www.youtube.com/watch?v=CWhps86Lw..
Ustasha deel5 http://www.youtube.com/watch?v=rDITXh9Ef..
Ustasha deel6 http://www.youtube.com/watch?v=QSs5tcxvG..
Els - 13 04 10 - 16:05

Ach, er is weinig tot geen verschil in de manier waarop anti-theÔstische atheÔsten gelovigen demoniseren en de tirade van de Australische bisschop. In ieder geval, een atheÔstische wereld is niet noodzakelijk een betere wereld, zie:

https://erikbuys.wordpress.com/2013/11/2..
Elke - 13 08 14 - 19:14


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

In Gods naam
In Gods naam
David I. Kertzer

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu