atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) AtheÔstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Edward Current: Halle… | Home | Creationistische toep… »

Science Allah Carte: islamitische wetenschap

15 12 10 - 16:57 - Categorie: wetenschap Islamitische wetenschap? Op het eerste gezicht lijkt dit net zo slecht bij elkaar te passen als Christelijke natuurkunde of joodse oceanografie. Maar is het mogelijk dat de islam een uitzondering vormt? Een populair element in dit kader was altijd de genoemde reeks historische prestaties van de islamitische wetenschap. Toen Ziauddin Sardar zijn gedachten over dit onderwerp publiceerde in de New Scientist, bijna een kwart eeuw geleden, kreeg zijn artikel niet de titel Can science come to islam?, maar Can science come back to islam?In de woorden van F.R. Rosenthal (The classical Heritage of islam): 'Islamitisch rationeel onderzoek is geheel afhankelijk van de klassieke oudheid... de islamitische beschaving zoals wij die kennen zou zonder de Griekse erfenis gewoon niet hebben bestaan'.

Ibn Warraq, schrijver van Why I am not a muslim, maakt duidelijk: "Islamitische wetenschap was gebaseerd op het werk van de oude Grieken, en de moslims waren belangrijk als de doorgevers van de Griekse (en Hindu) kennis die anders misschien verloren was gegaan' (Aristoteles, Plato, Galenus, Hippocrates, Archimedes, Euclides, Ptolomeus). En zelfs, 'de meeste vertalers ervan waren Christenen." Warraq schrijft: "Er bestaat een hardnekkige mythe dat de islam wetenschap aanmoedigde. Aanhangers van deze mythe citeren de koran en hadith [traditionele uitspraken van Mohammed] om hun punt te bewijzen: 'Zoek kennis, in China als het moet: de zoektocht naar kennis is verplicht voor elke moslim'. Dit is onzin, omdat de kennis die hier wordt verdedigd kennis over de religie is. De orthodoxie heeft altijd wantrouwend gestaan tegenover 'kennis omwille van de kennis', en ongeremd onderzoek wordt beschouwd als gevaarlijk voor het geloof... Alle wetenschappen die niet direct naar god leiden worden ervan beschuldigd zinloos te zijn."

'Zij die moorden, vinden niet dat ze een misdaad plegen,' zei Girija Shankar Jaiswal (een advocaat die vrouwelijke slachtoffers verdedigt). "Ze denken dat ze martelaars zijn. Ze vinden het niet erg om naar de gevangenis te gaan."

Al-Hasan ibn al-Haytham (Alhazen) was een van de grootste islamitische wetenschappers gedurende de middeleeuwen, en zijn Optiek heeft Kepler sterk beÔnvloed. De Franse filoloog Ernest Renan schreef: "Een leerling van Maimonides, de Joodse filosoof, vertelde dat hij voor zaken in Baghdad was, toen de bibliotheek van een zekere filosoof (die overleed in 1214), daar af werd gebrand. De prediker die de uitvoering van deze veroordeling leidde, wierp eigenhandig een astronomisch werk van Ibn al-Haitham in de vlammen, nadat hij had verwezen naar tekening in dit werk van de bolvormige aarde, als een ongelukkig symbool van goddeloos atheÔsme."

Dit brengt de negentiende-eeuwse Engelse politicus John Morley in de herinnering, als hij het leven van Voltaire bespreekt: "Terwijl men verplicht is de zon te aanbidden, is het zo goed als zeker een misdaad om de wetten van de hitte te onderzoeken."

In de twaalfde eeuw studeerde AverroŽs medicijnen en filosofie, en zijn werk over Aristoteles gaf aanleiding tot de ontwikkeling van de inductieve, empirische wetenschap. Zijn beloning hiervoor was dat hij als ketter werd aangeklaagd, veroordeeld en verbannen. Toch wordt zijn naam vaak aangehaald als voorman van de islamitische wetenschapsgeschiedenis.

Renan dacht hier anders over: "Om de islam te bedanken voor het bestaan van AverroŽs en vele andere gevierde denkers, die de helft van hun leven in de gevangenis doorbrachten, of gedwongen waren ondergedoken, in ongenade waren gevallen, wier boeken waren verbrand en wier geschriften onderdrukt door de theologische autoriteiten, is alsof aan de Inquisitie de ontdekkingen van Galileo worden toegeschreven, en de hele wetenschappelijke ontwikkeling die deze niet heeft kunnen tegenhouden."

Er bestaat ook een stroming die aanneemt dat de islamitische wetenschap is 'gekaapt' door de fundamentalisten, en dat alle problemen aan hen worden toegeschreven, om er zo vanaf te komen. Maar door de last van anti-wetenschap af te schuiven op een geÔsoleerde groep van extreme fundamentalisten wordt de centrale kwestie ontweken. Taslima Nasreen ontving een bevel tot inhechtenisneming van de overheid in Bangladesh (vanwege 'het beledigen van religieuze gevoelens'), en heeft enige ervaring met officieel islamitisch ongenoegen. 'Ik zie geen enkel verschil tussen de islam en islamitische fundamentalisten,' zei ze. "...Ik moet dit zeggen, omdat bepaalde liberalen steeds de islam verdedigen en de fundamendalisten de schuld geven voor het veroorzaken van problemen.'

In de New Scientist (15 december 2001) zei Ziauddin Sardar: "Eťn bepaalde studie, die was gesteund door de International Federation of Institutes of Advanced Studies (IFIAS) in Stockholm bracht islamitische wetenschappers en onderzoekers uit de hele wereld samen in seminars, gehouden tussen 1980 en 1983. Het onderzoek van de IFIAS, gepubliceerd als The touch of Midas, concludeerde dat het onderwerp van wetenschap en waarden binnen de islam moet worden behandeld binnen het kader van concepten dat de doelstellingen van een islamitische maatschappij vormgeven."

Sardar zei ook dat begin jaren '90 bij de verdedigers van islamitische wetenschap een verschuiving ontstond naar obscurantisme: "Men begon te argumenteren dat alle kennis, inclusief wetenschappelijke kennis, in de koran kon worden gevonden. Deze thesis kreeg een geweldige impuls van het goedgefinancierde Saudische project Wetenschappelijke wonderen in de Koran. Het project omvatte empirisch werk, waaronder vergelijken van koranverzen die betrekking hadden op astronomie en embryologie met de recentste ontdekkingen, en het populariseren via conferenties en seminars. Relativiteitstheorie, quantenmechanica, de big bang-theorie, embryologie - praktisch alles was 'ontdekt' in de koran."

Samenvattend: "Wetenschap wordt geen probleemoplossende onderneming of objectief onderzoek, maar een mystieke zoektocht om het Absolute te begrijpen. Vermoedens en hypotheses hebben geen werkelijke plaats; al het onderzoek moet ondergeschikt zijn aan de mystieke ervaring."

Noch is er enig zichtbaar vooruitzicht op de mogelijkheid van een gedrukte weergave van een open debat over het onderwerp. Het is een verlammende gedachte dat er geen enkel seculier Arabisch tijdschrift bestaat. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat debatten die zich bezighouden met het concept van ketterij tot iets van waarde leiden.

"Het idee van het heilige is gewoon een van de conservatiefste opvattingen in welke cultuur dan ook, omdat het andere ideeŽn - onzekerheid, vooruitgang, verandering - wil criminaliseren." Dit zijn de woorden van Salman Rushdie in zijn Herber Reade Memorial-lezing in februari 1990, terwijl hij was ondergedoken in verband met de fatwa voor blasfemie.

Dit artikel is een vertaling van het artike Science Allah Carte, gepubliceerd op de website van Csicop.

Auteur: Lewis Jones

Dit artikel is 1838 keer gelezen.


twee reacties

Bijkomende informatie in deze link
http://lvb.net/item/4393

Wat betreft het overdrijven is er van "algebra tot pyjama" met foute informatie gebaseerd op de "kennis" van een Luc Vereertbrugghen, aka Lucas Catherine en die wat mosterd is gaan halen bij de SS-ster Sigrid Hunke.

Wat de propaganda betreft van de 1001 uitvindingen heeft deze specialiste, Sonja Brentjes, het goed verwoord:
https://www.academia.edu/3598431/Edis_Br..

mvg.
Rudi (URL) - 04 07 15 - 16:28

Rudi, bedankt voor deze links, ik heb eindelijk de artikelen gelezen. Die 1001 uitvindingen had ik al weinig vertrouwen in, juist omdat er bijna niets over te vinden is. Op de website van deze tentoonstelling zelf zag ik geen enkelijke uitwijding over al die uitvindingen die de hoge stand van wetenschap in de islamitische wereld moest bewijzen. Ik herinner me wel hoe al jaren geleden een aanzet voor deze propanda werd gemaakt met berichten over het astrolabium, de koepelbouw, arabische cijfers etc., die alle waren weerlegd. Ik krijg de indruk dat men liever niets meer publiceert van deze belangwekkende zaken om te voorkomen dat het weer massaal wordt weerlegd.

Ik heb nooit begrepen dat men het een goede zaak vindt om het 'eurocentrisme' en andere nationale gevoelens van onze kant terug te dringen door verhalen over een islamitische gouden eeuw te verspreiden die de basis zouden zijn van de Europese beschaving. Om te beginnen hebben ik nooit eurocentrisme gekend. Er bestaat niet eens een europese identiteit. Ik leerde op school gewoon waar de dingen vandaan kwamen, of wie het uitvond, en dat vond ik interessant.

Dat wij bijvoorbeeld niet zouden weten dat onze cijfers arabische cijfers heten is dan ook volkomen onwaar. Ik heb zelfs al op de lagere school geleerd dat wij eerst romeinse cijfers hadden en nu arabische, en dan moest je als opdracht romeinse cijfers omzetten in arabische. Volgens mij is het zelfs zo dat kinderen met een islamitische achtergrond geen flauw benul hadden van wat voor cijfers dan ook, en dat ze pas door de westerse leerplicht met 'arabische' cijfers zijn geconfronteerd. Toen ze het woord 'arabisch' hoorden, werden ze blijkbaar vervuld met gevoelens van nationale trots, en zo is het verkeerde verhaal in de wereld gekomen dat de arabieren die cijfers hebben uitgevonden. Ze wisten zelf niet eens dat deze cijfers in de islamitische wereld indische cijfers worden genoemd.

Dat mensen iets niet weten is ťťn ding, maar dat zo'n gezwollen verhaal dan de wereld in wordt gebracht om het 'eurocentrisme' en onze onwetendheid te bestrijden moeten we echt niet zomaar herhalen, want wij leren altijd precies welke kennis waar vandaan komt. Ik heb een woordenboek van meer dan een eeuw oud, en daarin staat netjes bij alle woorden de herkomst, ook als het arabische woorden betreft. En waarom niet?

Ook heb ik nooit maar dan ook nooit geleerd trots te zijn op westerse uitvindingen of om me op de borst te kloppen omdat bepaalde westerse geleerden iets hadden uitgevonden. Ik leer gewoon dat het is uitgevonden, en als ik het interessant vind, verdiep ik me er verder in. En wij leren die dingen omdat er in de negentiende eeuw stromingen geleerden opstonden die vonden dat het volk op de hoogte moest worden gesteld van wetenschappelijke ontdekkingen en de werking van de natuur, zodat we ons vrij konden maken van religieuze bakerpraatjes die ons dom en gehoorzaam hielden. Verheffing van het volk heette dat, zelf leren hoe de wereld in elkaar zit, en je onafhankelijk maken van bedrieglijke religies en uitbuiters. Daarom hebben wij nu de leerplicht. En in plaats van dat moslims blij zijn dat hun kinderen nu ook naar school kunnen (80 tot 90 procent van de moslims die hier uit Marokko kwamen waren analfabeet), krijgen we te horen dat we eurocentristisch en superieur zijn, en dat wij onze beschaving eigenlijk aan de islam te danken hebben.

Dus wij leren zelf om ons niet superieur te voelen om ontdekkingen die een ander heeft gedaan, maar nu moeten we de islam superieur vinden en Allah bedanken voor de wetenschap. Ik vind dat geen enkele wetenschapper deze religieuze verheerlijking van wetenschap zou moeten accepteren, noch de beschuldiging dat wij eurocentristisch zijn en de historische lijn van de kennis verzwijgen.

Als de islam zulke fantastische wetenschap heeft voorgebracht, moeten arabieren al die ontdekkingen gewoon in westerse talen gaan vertalen en voor iedereen zichtbaar op het internet gaan publiceren. Maar het valt op dat we op het internet informatie kunnen vinden over de hele wereld en de hele geschiedenis, complete bibliotheken, literatuur, wetenschap, kunst, reisboeken, encyclopedieťn, ontelbare teksten uit de oudheid, vertaald of als online vertaalproject, tot en met ontelbare vertalingen van hetzelfde spijkerschrift dat nu in de arabische wereld massaal wordt vernietigd. Maar grote afwezige zijn de arabische teksten; niemand neemt de moeite om de werken van die geleerden te vertalen. Waarom niet?

Ik heb gezocht naar een werk van AverroŽs waarin hij zegt dat de islamitische wereld in zo'n grote armoede en achterstand verkeert omdat moslims hun vrouwen in de huizen opsluiten als beesten, in plaats van ze te laten deelnemen aan publieke wetenschap. Maar dit is nergens te vinden. Waarom zijn zijn werken niet massaal op het internet verspreid, als het zo'n grote geleerde was? Wij moeten het allemaal maar op het woord van de theologische propagandamachine geloven. Ik zou zeggen, vertaal de boel gewoon, publiceer het, en schep er verder niet over op, net zoals alle universiteiten en ontelbare liefhebbers uit alle landen en culturen dat doen. Dan is het alleen maar interessant, en voelt ook niemand zich geroepen het te weerleggen.
Els - 13 09 15 - 21:09


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Evolutionair denken / druk 1
Evolutionair denken / druk 1
C. Buskes

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu