atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (39660) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16546) AtheÔstische Beweging
3. (15248) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14132) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12281) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11949) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11565) Over bidden en de dood
8. (9629) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9322) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9313) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« History of the Univer… | Home | verspreiding van de g… »

Carl Sagan oorsprong van het universum deel 1

27 09 07 - 23:42 - Categorie: wetenschap Vertaling van de begeleidende tekst van Carl Sagan bij deze film op Youtube.

Orionnevel
Interstellair gas: de Orionnevel.

Ca. 15 miljard jaar geleden begon ons universum met de machtigste explosie aller tijden. Het universum werd groter, koelde af en werd donker. Energie condenseerde tot materie, vooral waterstofatomen, en uit deze atomen vormden zich uitgestrekte wolken die zich met grote snelheid van elkaar verwijderden en zich later tot melkstelsels ontwikkelden.

In de melkwegstelsels werd de eerste generatie sterren geboren, de energie ontstekend die in de materie verborgen is, de kosmos overspoelend met licht. Uit waterstofatomen ontstonden zonnen en sterrenlicht. In die tijd bestonden er nog geen planeten die door het licht werden beschenen, en geen levende wezens om de schittering van de hemelen te bewonderen. Maar diep in de stellaire ovens creŽerde nucleaire fusie de zwaardere atomen: koolstof, zuurstof, silicium en en ijzer. Deze elementen, de as die overbleef van de waterstof, vormden het ruwe materiaal waaruit later de planeten en het leven zouden voortkomen.

Aanvankelijk zaten de zware elementen gevangen in het hart van de sterren. Maar massieve sterren putten al spoedig hun brandstof uit, en zonden in hun doodsstrijd de meeste substantie weer terug de ruimte in. Het interstellaire gas werd verrijkt met zware elementen.

interstellair deeltje
Interstellaire deeltjes uit gaswolken bevatten moleculen van zware atomen die in de vroegste sterrenstelsels zijn ontstaan, nog voor het ontstaan van het zonnestelsel. Uit deze 'sterrenstof' ontstonden de planeten en het leven. Laboratory for space sciences aan de universiteit van Washington.

In het melkwegstelsel werd het nuclaire gas gerecycled in nieuwe sterrengeneraties, nu rijk aan zware atomen, een erfenis van hun sterrenvoorouders. En in de kou van de interstellaire ruimte werden grote, turbulente wolken bijeengezameld door de zwaartekracht en gewekt door het sterrenlicht. De zware atomen condenseerden tot stukjes van rotsachtig stof en ijs en complexe, op koolstof gebaseerde moleculen. Overeenkomstig de wetten van de natuur- en scheikunde hadden de waterstofatomen de levensstof voortgebracht.
In andere wolken vormden massievere verzamelingen van atomen en stof de latere generaties sterren. Terwijl deze nieuwe sterren zich ontwikkelden, hechtten kleinere concentraties materie zich in hun omgeving aaneen, onopvallende banen van rotsen, metaal, ijs en gas, die de planeten zouden vormen. En op deze werelden vormden zich, net als in de interstellaire gaswolken, organische moleculen, gemaakt van atomen die waren gekookt in de sterren.

In de getijdenstromen en oceanen van vele werelden werden moleculen vernietigd door het zonlicht en in elkaar gezet door chemie. Op een dag ontstond als een van deze natuurlijke experimenten bij toeval een molecuul dat in staat was ruwe kopieŽn van zichzelf te maken.

zelfkopiŽrend molecuul.
ZelfkopiŽrend RNA-molecuul.

In de loop van de tijd werd het kopieermechanisme preciezer, doordat moleculen die deze kunst beter beheersten meer moleculen maakten. Dit was het begin van de natuurlijke selectie. Er waren ingewikkelde kopieermachines geŽvolueerd. Langzaam en onopgemerkt had het leven een aanvang genomen.
Groepen van moleculen ontwikkelden tot eencellige organismes. Hieruit kwamen kolonies van meerdere cellen voort. De verscheidene onderdelen hiervan ontwikkelden zich tot gespecialiseerde organen. Sommige kolonies hechtten zich vast op de zeebodem. Andere zwommen vrij rond. Er ontwikkelden zich ogen, dus de kosmos kon nu kijken. De levende wezens gingen voort om het land te koloniseren. Reptielen hielden het een tijd uit, maar ze maakten plaats voor warmbloedigere wezens met grotere hersens, die leerden hun handen te gebruiken en nieuwsgierige belangstelling kregen voor hun omgeving. Ze leerden gereedschappen, vuur en taal te gebruiken. Sterrenstof, de as van de stellaire alchemie, die ontwikkelde tot bewustzijn.


Wij kwamen voort uit sterrenstof en zijn het bewustzijn van de kosmos. Onderzoek naar de Murchison-meteoriet in Chicago.

Wij zijn de manier waarop de kosmos zichzelf kent. We zijn allemaal voortgebracht door de kosmos, en willen altijd weten wat onze oorsprong is, onze band met het universum begrijpen. Hoe kwam alles tot bestaan? Elke cultuur op de planeet heeft zijn eigen antwoord op het raadsel waarvoor het universum ons stelde. Elke cultuur viert de cycli van het leven en de natuur. Er zijn vele verschillende wegen om menselijk te zijn.
Maar een buitenaardse bezoeker die de verschillen tussen de menselijke gemeenschappen onderzoekt zou die verschillen triviaal vinden vergeleken bij de overeenkomsten. We zijn ťťn soort. We zijn sterrenstof dat sterrenlicht oogst. Onze levens, ons verleden en onze toekomst zijn verbonden met de zon, de maan en de sterren. Onze voorouders wisten dat hun kans om te overleven afhing van hun begrip van de hemel. Ze bouwden observatoria en computers om het veranderen van de seizoenen te voorspellen aan de hand van de bewegingen aan de hemel. We stammen allemaal van astronomen af.


Tekening naar het hemelbeeld van de BabyloniŽrs. De aarde dreef in de Apsu, daarboven aparte hemelen voor de sterren en de zon.

De ontdekking dat er een orde in het universum is, dat er natuurwetten bestaan, is de basis waar de wetenschap van tegenwoordig op is gebaseerd. Onze conceptie van de kosmos - alle moderne wetenschap en techniek - is terug te voeren op vragen die de sterren opwierpen. Maar toch hadden we zelfs 400 jaar geleden nog geen idee van onze plaats in het universum. De lange reis naar dat begrip vereiste zowel een onversaagd respect voor de feiten als plezier in de natuurlijke wereld.
Johannes Kepler schreef: we vragen niet naar het nut van de zang van vogels, want hun gezang is aangenaam omdat ze waren geschapen om te zingen. Op dezelfde manier moeten we niet vragen waarom de menselijke geest zichzelf kwelt met het doorgronden van de geheimen van de hemelen. De verscheidenheid aan natuurverschijnselen is zo groot en de schatten die de hemel verbergt zijn zo rijk opdat de menselijke geest nooit gebrek zal hebben aan nieuwe rijkdommen.

jonge ster
Uit de schijf van stof rond een jonge ster hechten stofdeeltjes door 'accretie' zich aan elkaar, en vormen zo protoplaneten

Het is het geboorterecht van ieder kind in elke cultuur, op elke leeftijd, om opnieuw de kosmos te betreden. Als dit ons overkomt, ervaren we een intens gevoel van bewondering. De gelukkigsten onder ons worden geleid door leraren die onze vreugde kanaliseert. We zijn geboren om genoegen te beleven aan de wereld; ons werd geleerd onze vooropgezette ideeŽn van de werkelijkheid te onderscheiden. Daarna worden nieuwe werelden ontdekt terwijl we de mysteries van de kosmos ontcijferen.
Wetenschap is een collectieve onderneming waaraan wordt deelgenomen door veel culturen en vele generaties van alle leeftijden. En soms zijn er op de meest onwaarschijnlijke plaatsen mensen te vinden die met een enorme passie de wereld willen begrijpen. Je kan niet voorspellen waar de volgende ontdekking zal worden gedaan; welke droom van ons geestesoog de wereld opnieuw zal maken. Zulke dromen beginnen als onmogelijkheden. Ooit was het verbazingwekkend om een planeet door een telescoop te zien. Maar we bestudeerden deze werelden, zochten uit hoe ze in hun banen voortbewogen, en al snel planden we ontdekkingsreizen buiten de aarde en stuurden we robotonderzoekers naar de planeten en de sterren.

Shamash
Verering van de zonnegod Shamash, ritueel uit het verleden.

Wij mensen verlangen ernaar om verbonden te zijn met onze oorsprong, dus maken we rituelen. Wetenschap is een andere manier om aan dit verlangen tegemoet te komen. Het verbindt ons ook met onze oorsprong, en er komen ook rituelen en geboden bij voor. De enige heilige waarheid van de wetenschap is dat er geen heilige waarheid is. Alle aannames dienen kritisch te worden onderzocht. Autoriteitsargumenten zijn waardeloos. Wat niet consistent is met de feiten - hoe dol we er ook op zijn - moet worden verworpen of herzien. Wetenschap is niet perfect. Het wordt vaak misbruikt. Het is maar een gereedschap, maar het is het beste gereedschap dat we hebben - zelfcorrigerend, altijd veranderend, overal op toepasbaar. Met dit gereedschap bedwingen we het onmogelijke; met de wetenschappelijke methodes zijn we begonnen de kosmos te ontdekken. Voor het eerst zijn wetenschappelijke ontdekkingen breed toegankelijk. Onze machines - de producten van onze wetenschap - bevinden zich nu voorbij de baan van Saturnus. Een voorlopige ruimtevaartverkenning van zo'n 20 werelden is intussen gemaakt. We hebben geleerd voorzichtige observatie te waarderen, en feiten te respecteren zelfs als ze onrustbarend zijn, als het erop lijkt dat ze de 'conventionele wijsheid' tegenspreken.

We zijn afhankelijk van vrij onderzoek en van vrije toegang tot kennis. Wij mensen hebben de atomen gezien die de bouwstenen zijn van de hele natuur, en de krachten waarmee zij en andere dingen gevormd zijn. We hebben ontdekt dat de levensmoleculen makkelijk kunnen worden gevormd onder condities die overal in de kosmos voorkomen. We hebben de moleculaire machines van het levenshart in kaart gebracht.

voetstap
Prehistorische voetstap.

We hebben een microcosmos in een druppel water ontdekt, we hebben getuurd in de bloedsomloop en terug. Op de stormachtige planeet om de aarde als een enkel organisme te zien. We hebben vulkanen op andere werelden gevonden en explosies op de zon gezien, kometen bestudeerd in de diepte van de ruimte en hun oorsprong en bestemming opgespoord; we hebben geluisterd naar pulsars en gezocht naar andere beschavingen.
Wij mensen hebben voet gezet in een andere wereld, in een plaats met de naam Zee van Rust, een verbazende prestatie voor wezens zoals wij, van wie de vroegste voetstappen pas anderhalf miljoen jaar geleden zijn bewaard in de vulcanische as van oost-Afrika. We hebben ver gelopen.

voetstap
Waterstofatoom, scholieren.com.

Dit zijn een paar van de dingen die waterstofatomen doen als je ze vijftien miljard jaar kosmische evolutie tijd gunt. Het klinkt als een epische mythe, maar het is simpelweg een beschrijving van de evolutie van de kosmos zoals die is geopenbaard door de wetenschap van onze tijd. En wij, die de plaatselijke ogen en oren en gedachtes en gevoelens van de kosmos belichamen, wij zijn begonnen ons vragen te stellen over onze oorsprong - sterrenstof dat stilstaat bij de sterren, georganiseerde verzamelingen van een miljard maal een miljard maal een miljard atomen, stilstaat bij de evolutie van de natuur, het lange pad verkennend waarop het aankwam bij het bewustzijn op deze planeet aarde, en misschien in de hele kosmos.

Wij zijn trouw aan onze soort en onze planeet. We spreken voor de aarde. Onze plicht om te overleven en te bloeien danken we niet aan onszelf maar ook aan de oude en uitgestrekte kosmos waar van van afstammen.


Bekijk deze film op Youtube

Auteur:

Dit artikel is 2724 keer gelezen.


vier reacties

Far out!
Passer - 29 10 07 - 15:43

Hoi,

Misschien een leuke aanvulling de andere kant op: http://video.google.nl/videoplay?docid=6..

vrgrv
Paul Anon (URL) - 09 12 07 - 02:32

Goede tip, Paul, ik zal hem bij de video's in de linkdump zetten. Op het eerste gezicht ziet het er spannend uit, maar ik wil hem eerst even helemaal bekijken, ik weet niet of dit vandaag nog lukt.
Els () (URL) - 09 12 07 - 10:16

We zijn een groot man kwijt.
Alsnog wil ik hem danken voor de bijzondere bijdrage dat Carl had in de vorming van mij en vele anderen.
Dank U Carl.
Erwin Questroy () - 20 03 08 - 11:46


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …

Bol.com boeken

God is niet groot
God is niet groot
Christopher Hitchens

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Maart 2021
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu