atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (39660) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16546) Athe´stische Beweging
3. (15248) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14132) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12281) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11949) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11565) Over bidden en de dood
8. (9629) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9322) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9313) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« John Maddox bij Noord… | Home | Interview met Bart Kl… »

Hitler's Pope, van John Cornwell

17 05 09 - 05:34 - Categorie: linkdump Interview met historicus John Cornwell over het antisemitisme van Pius XII en zijn steun aan Hitler. In verband met zijn op handen zijnde heiligverklaring worden diverse historische feiten verdonkeremaand en andere verzonnen.http://www.youtube.com/watch?v=DFNisJvPiQ0http://www.youtube.com/watch?v=DFNisJvPiQ0

Interview met John Cornwell over het antisemitisme van Pius XII.deel 2

Auteur:

Dit artikel is 467 keer gelezen.


veertien reacties

Cornwell is zelf katholiek en begon zijn onderzoek met het doel de geruchten over Pius XII te ontzenuwen. Maar hij ontdekte dat vele documenten aantoonden dat ze de realiteit weergaven, en dat de pogingen om dit te verdonkeremanen de oorzaak zijn van de onduidelijkheid.
Els () - 17 05 09 - 05:38

http://www.youtube.com/watch?v=d1TogI5uQ..

Hier is een publiciteitsfilmpje over Pacelli toen hij nog kardinaal was, voor hij paus Pius XII zou worden. Het deel gaat over het rijksconcordaat, als de kerk de banden met Hitler en de nazi's. De innige relatie tussen de paus en het katholicisme wordt breed uitgemeten. De kerk hoopt zo weer een wereldmacht van aanzien te worden. Met Mussolini was ook al het Verdrag van Lateranen gesloten, dat het Vaticaan terug in het zadel zette, nadat het veel macht en bezittingen had verloren. Er wordt gestreefd naar een wereldrol voor de kerk.

Hier ook nog een paar fragmenten over de band van de kerk met Franco en Spaanse fascisme:

http://www.youtube.com/watch?v=m-KBKSl9F..

Filmpje over de relatie tussen het nazisme en Rome. Ook Franco's generaals die de ring van de paus kussen, katholieke nazi-kopstukken, vele bekende foto's van Hitler met de katholieke top en nazikopstukken, en van katholieke symboliek in nazi-artefacten.

http://www.youtube.com/watch?v=sEATQF5lC..
Els () - 17 05 09 - 19:50

Filmpje over het katholicisme van Hitler. De betrokkenen bij het ondertekenen van het Reichsconcordaat door de nazi's en de kerk worden voorgesteld.

http://www.youtube.com/watch?v=e9zBX4gt0..

PS, dit is natuurlijk allemaal te danken aan uitlatingen van hooggeplaatste katholieken dat Hitler en het nazisme athe´stisch zijn, dat is hopelijk wel duidelijk. Het materiaal over de banden van de kerk met nazisme en fascisme is zo overvloedig dat het bijna bizar is dat de kerk dit ontkent. Benedictus zat zelf bij de Hitlerjugend, dus hij moet hier toch wel enige kennis over hebben meegekregen. Bij het ondertekenen van het Reichsconcordaat waren twee latere pausen aanwezig. Dat moet in het Vaticaan toch bekend zijn. Ook het feit dat Hitler nooit is geŰxcommuniceerd, terwijl nu een holocaustontkenner door het Vaticaan wordt gerehabiliteerd wekt vraagtekens op.

Ik heb nog even gedacht dat de pogingen om het nazisme in de schoenen van de athe´sten te schuiven iets te maken had met onwetendheid doordat binnen de katholieke kerk onaangename feiten worden doodgezwegen. Maar inmiddels denk ik dat het gaat om een bewust campagne in de strijd van het Vaticaan tegen de seculiere maatschappij en pogingen om de macht in Europa terug te winnen. Bewuste geschiedvervalsing en laster, dus.
Els () - 17 05 09 - 20:28

waarom denk je dat ik faschistise terroristiese corrupte manipulatieve en criminele organisatie hanteer?????
daan - 17 05 09 - 21:43

o, militaristies vergeten...
daan - 17 05 09 - 21:43

Dat kan ik wel bedenken, maar na 17 keer op een rij dacht ik, het is wel genoeg. Nou maar de voorbeelden. :-)
Els () - 17 05 09 - 22:02

zoals ik ook als s 1 keer aanhaalde is het wel tekenend dat ze heel zelfzeker zijn zo 64 jaar na dato direct actie te ondernemen om deze reli schandvlek weg te werken....
de mensen die het meegemaakt hebben zijn nog niet eens allemaal dood.

volgens mij zijn ze dus zeer ervaren....
daan - 17 05 09 - 22:16

In JoegoslaviŰ waren beruchte naziconcentratiekampen, geleid door een speciale politiemacht, de Ustasha. Hier is een Russische documentaire over het katholicisme van de Ustasha.

http://www.youtube.com/watch?v=U4mfxkjrM..

De kampen waren berucht om de extreem sadistische manier waarop hier grootschalig werd gemoord en gemarteld.In de kampen werden vooral (orthodoxe) ServiŰrs uitgemoord. Ook joden werden hier joden natuurlijk massaal vermoord, verder BosniŰrs, zigeuners, politieke tegenstanders van de nazi's, met name communisten... kortom, alle 'vijanden' van de katholieke kerk kwamen hier op een vreselijke manier aan hun eind. Joden werden vanaf 1942 naar Auschwitz gedeporteerd.
De organisatie van deze kampen was overgelaten aan een speciale politiemacht, de Ustasha (of voluit UstaÜka Narodna Slu×ba). Vooral het kamp bij Jasenovac was berucht. Deze macht was katholiek en werd gesteund door de kerk. Bij het systematische moorden hadden ook de islamitische leiders een taak; zij collaboreerden bijna alle met Hitler.
De link met het katholicisme staat in dit filmpje centraal.

In de kampen werden bijna een miljoen mensen op extreem sadistische wijze vermoord. Deze episode schijnt de bijnaam Vaticaanse holocaust te hebben, vanwege de rol die de kerk erin had. Op Youtube staat hierover een zesdelige documentaire. Hier een link naar deel 2, omdat dat begint met oproepen van de kerk om massamoorden te plegen, met de belofte dat na het moorden vergeven zullen worden.
http://www.youtube.com/watch?v=hQqObZm-Y..

Over het algemeen is het allemaal te weerzinwekkend om lang vol te houden. Nu kopstukken in de kerk voortdurend blijven volhouden dat het nazisme en Hitler athe´stisch waren, vind ik het wel belangrijk om er de aandacht op te vestigen. Er is kennelijk een geschiedvervalsing aan de gang om het katholicisme vrij te pleiten en de schuld over te hevelen naar ongelovigen. Vooral nu paus Benedictus, zelf besmet met naziwortels, zegt dat het werkelijke gevaar van onze samenleving niet bij de islam ligt maar in de seculiere samenleving, vind ik het onbegrijpelijk dat dit door de kerk wordt genegeerd.
Els () - 17 05 09 - 22:52

Daan: volgens mij zijn ze dus zeer ervaren....

Als die Duitse bisschop niet weer was begonnen over de athe´stische nazi's, was ik het misschien alweer bijna vergeten. Maar nu ik dit beeldmateriaal zit te bekijken, vraag ik me af wat hier aan de hand is. Hoe kunnen mensen zo liegen? De machinerie om Pius XII heilig te kunnen verklaren is in beweging, en het doel is gewoon om de kerk vrij te pleiten, en ongelovigen tot 'het gevaar' te bestempelen. Dit werkt heel aardig, want het wordt door steeds meer mensen overgenomen, het internet staat vol met de boodschap dat Hitler athe´st was, en links notabene.

Als je het mij vraagt, moet het Vaticaan van zijn macht als staat worden ontdaan. Er zitten daar behoorlijk gevaarlijke figuren die alle aansluiting met de wereld missen, maar deze wel proberen te besturen en menen dat ze het recht hebben op wereldmacht. Het lijkt vanuit het standpunt van een rationele maatschappij misschien een club achtergebleven clowns waar je om kan lachen, maar ik stel me voor dat er niet veel te lachen is als zij ooit weer meer invloed kunnen krijgen.
Els () - 17 05 09 - 22:57

Bedankt, Els, voor de vele links en uitgebreide informatie.

In het laatste boek van Dirk Verhofstadt, Pius XII en de vernietiging van de Joden wordt ook uitvoerig verslag gedaan van opstelling van de RK (maar ook de protestantse) kerken tegenover de nazi's in WOII. Verhofstadt refereert aan zowel critici als verdedigers van Pius XII (en de kerk), en komt tot een niet zo fraaie conclusie voor de kerk. Ook na de oorlog was de opstelling van de RK Kerk zeer laakbaar. Voorbeelden hiervan zijn bijv. de rattenlinie, een vluchtroute voor oorlogsmisdadigers, en het niet teruggeven van Joodse kinderen aan hun ouders na de oorlog, omdat ze in het geniep waren gedoopt, en dus 'niet meer door Joodse ouders opgevoed konden worden'. Een zeer goed boek. Een aanrader.

Het is een populair argument tegen het athe´sme, dat door vele gelovigen gebezigd wordt, om ze als nazi's of als communisten te bestempelen en zo 'verantwoordelijk' te maken voor alle massamoorden uit het verleden. Het CDA en de CU noemden in de aanloop naar de Europese verkiezingen de secularisatie van Europa het grootste gevaar. Dat sluit dan weer mooi aan bij de valse beschuldigingen en geschiedvervalsing die jij hierboven onder de aandacht brengt.
Martin - 23 06 09 - 09:27

Bedankt voor de tip, Martin. Misschien ga ik het ook maar eens bestellen. Ik ben intussen al twee boeken over het onderwerp aan het lezen: In Godsnaam van David Kerzter en Religie, Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw uitgegeven door het NIOD. Vooral het boek van Kertzer laat goed zien hoe binnen de katholieke kerk en het Vaticaan al een lange ontwikkeling gaande was van haat en agressie tegen joden. Hitler kwam niet uit de lucht vallen. In de Civilta cattolica, een orgaan van het Vaticaan, stond een hetzerig stuk over de joden in het jaar 1938, aan de vooravond van de kristalnacht:

Het jodenvraagstuk zal onopgelost blijven, omdat [...] hun verdorven messianisme, dat wil zeggen hun noodlottige hunkering naar wereldwijde financiŰle en politiek overheersing de eigenlijke oorzaak is die het jodendom tot een bron vna wanordelijkheden en een constant gevaar voor de wereld maakt.

Dit soort retoriek en erger was al decennia aan de gang, maar dit citaat vind ik opmerkelijk omdat het precies is waar de kerk zich zelf mee bezig houdt. Ook worden de joden voortdurend beschuldigd van materialisme (vooral dankzij joden als Marx, Einstein en Freud), maar ik kan me moeilijk een materialistischere organisatie voorstellen dan het Vaticaan. Wat een rijkdom en weelde.

Maar het lijkt me wel een goed idee om ook een boek te lezen van iemand die expliciet athe´st is en niet probeert allerlei gevoeligheiden te ontzien, maar zegt wat eraan schort.
Els () - 23 06 09 - 20:52

Het jodenvraagstuk zal onopgelost blijven, omdat [...] hun verdorven messianisme, dat wil zeggen hun noodlottige hunkering naar wereldwijde financiŰle en politiek overheersing de eigenlijke oorzaak is die het jodendom tot een bron vna wanordelijkheden en een constant gevaar voor de wereld maakt.


en doen zij hetzelfde.....slim he....
daan - 23 06 09 - 21:25

Bedankt Els, voor de boekentip. Ik heb zojuist "Religie, Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw" besteld.
Martin - 02 07 09 - 13:37

Ik kan "Hitler's Religie" van Michael Hesemann aanraden.

En over de Ustacha's gesproken, google eens op "handschar".

Die andere tak van het sprookje van Mozes komt er ook niet zonder kleerscheuren vanaf.
HuiVeR - 22 07 09 - 07:09


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …

Bol.com boeken

Weg uit de Islam
Weg uit de Islam
Warraq, I.

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Maart 2021
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu