atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40524) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16719) Athe´stische Beweging
3. (15801) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14413) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12428) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12010) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11967) Over bidden en de dood
8. (9834) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9497) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9363) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« verspreiding van de g… | Home | Athe´sme als basis vo… »

Het A-woord: de atheistische out campaign

02 10 07 - 13:11 - Categorie: opinie Richard Dawkins heeft een nieuwe coming out campagne voor athe´sten gelanceerd, die weliswaar langs onze contreien heengaat, maar in Amerika voor flinke beroering zorg. De campagne is vooral gericht op de VS, omdat het athe´sme daar op alle mogelijke manieren wordt onderdrukt, terwijl de religie wordt gepromoot en opgedrongen waar het maar kan. Traditioneel meldt de Amerikaanse berichtgeving dat het percentage atheisten wereldwijd of in de VS slechts 5 procent zou bedragen, en het zou zelfs zijn gedaald naar twee procent.
Maar sinds een aantal athe´stische boeken de bestsellerlijsten aanvoeren en Dawkins begon athe´sten op te roepen zichzelf zichtbaar te maken is dit aantal opeens opzienbarend gestegen, misschien zelfs wel tot 15 of 20 procent. En nu is er dan een officiŰle campagne, met een eigen logo - de letter A. De A voert een blogroll aan die op steeds meer websites verschijnt van athe´sten die zich willen profileren, en er is inmiddels ook een t-shirtlijn, zodat ook op straat onschuldige gelovigen tegen hun wil worden geconfronteerd met hun grootste nachtmerrie: een zichtbaar groeiend ongeloof.

In zijn introductie wijst Dawkins erop dat deze campagne voor de meeste Europeanen helemaal niets zal betekenen, want het is voor ons ondenkbaar dat je niet hardop er voor uit kan komen wat voor levensovertuiging je al dan niet aanhangt. Maar in grote delen van de Amerikaanse samenleving en de moslimgemeenschap is dit iets heel anders. Daar is de uitstoting uit zowel de gemeenschap als het beroepsleven letterlijk, en geweld en zelfs moord behoren tot de middelen om athe´sten en geloofsafvalligen te dwingen zichzelf onzichtbaar en onhoorbaar te maken.

atheists get the hell out of america
Krantenknipsel dat hilariteit en verbazing wekt bij athe´stische bloggers.

Zo bleek uit onderzoeken dat athe´sten in de VS de meest gehate en gewantrouwde bevolkingsgroep zijn, nog onder moslims en homo's, en dat bijna niemand op een athe´stische president of bestuurder zou stemmen. In het Amerikaanse congres ben je als ongelovige onverkiesbaar. De enige ongelovige die hierin zitting heeft is voor zover bekend Pete Stark, die onlangs het taboe doorbrak en in het openbaar voor zijn overtuiging uitkwam.
De opdringerige invloed van het geloof is overal merkbaar. Op scholen vangt men aan met een dagelijks gebed, in de politiek wordt gebeden, sportverenigingen bidden voor de overwinning, in het dagelijks leven zorgt de kerk voor allerlei vrijetijdsbesteding en huisvrouwen doen liefdadigheidswerk voor de kerken, kinderen moeten een eed afleggen op de bijbel om lid te mogen worden van de padvinderij. De filmindustrie heeft zich een code van religieuze zelfcensuur opgelegd, vooral sinds de opkomst van AIDS, een ziekte die als een straf van god voor homoseksualiteit en de vrije normen van de seksuele revolutie wordt beschouwd, en Bush zelf beriep zich op zijn geloof om de inval in Irak te legitimeren. De gevolgen van deze diepe sporen van het geloof zijn hierdoor ook buiten de grenzen van de VS merkbaar. Dat is dan ook de reden dat Dawkins de moeite neemt om zich te bemoeien met het naar buitentreden van Amerikaanse athe´sten, zoals hij aangeeft in een interview in The Guardian

Verschillende mensen wijzen op de grote invloed van sterke lobby's uit de geloofswereld. Sam Harris noemt in zijn Brief aan een christelijke natie de buitengewone invloed op de publieke meningsvorming in de VS op een heel scala aan terreinen, van het onderwijs via de rechtspraak tot het openbare bestuur. Richard Dawkins wijst op het opmerkelijke succes van de joodse lobby, een bevolkingsgroep die waarschijnlijk minder aanhangers heeft dan de athe´sten, maar die door de georganiseerde eenheid een enorme grip heeft op de politieke gebeurtenissen. Hoewel Amerika traditioneel seculier is, is het athe´sme tegenwoordig zo onzichtbaar dat er geen tegenwicht meer bestaat tegen het oprukkende fundamentalisme.

Een beter zicht op hoeveel athe´sten er zijn kan misschien leiden tot betere samenwerking en het gezamenlijk uitoefenen van druk tegen de invloed van de religie in alle sectoren van het leven. Een voorbeeld van de impact die dit kan hebben was vorige week te zien, toen vijftig schoolkinderen in Denver hun klas verlieten tijdens het zweren van de Pledge of Allegiance, de patriottische eed van trouw aan de Amerikaanse staat, gesymboliseerd door de vlag, die sinds 2004 op scholen is ingevoerd, en die eindigt met one nation under god. De woordvoerster van de Students Worker Club van protesterende studenten wees erop dat niet iedereen in Amerika gelovig is of in ÚÚn god gelooft. De eed is een aantasting van de grondwettelijke scheiding van kerk en staat. Het is weliswaar niet verplicht om mee te doen aan het reciteren van de eed, maar het gebeurt onder schooltijd en gaat dus van de lestijd af. De gezamenlijke actie haalde het nieuws, en maakte duidelijk dat de religieuze invloed via de staat inbreuk maakt op de persoonlijke sfeer van andersdenkenden en de vrije meningsvorming van scholieren en studenten.

Hoewel het athe´sme in Nederland niet wordt onderdrukt, oefenen athe´sten en seculieren nauwelijks zichtbare invloed uit op het openbare leven, waardoor niet duidelijk is wat het aandeel is van niet-religieuze stromingen in de structuur van onze maatschappij. Dat kan er zelfs toe leiden dat religieuze stromingen die zichzelf wel promoten allerlei verworvenheden van het athe´sme en het humanisme in de westerse samenleving op hun eigen conto schrijven: er is geen positief kenmerk aan onze cultuur te bedenken, of het wordt wel 'joods-christelijk erfgoed' genoemd. Een betere kennis van de geschiedenis zal de identiteit van het athe´sme, humanisme en secularisme zeker ten goede komen.

Een nadeel voor het athe´sme om de publieke opinie en het overheidsbeleid te be´nvloeden is dat het de levensovertuiging van de meeste athe´sten individualistisch is. Er bestaan geen credo's of heilige boeken die vastleggen wat een athe´st moet denken en doen, dus is er ook geen groep afgevaardigden die 'het athe´stische ideologische denkbeeld' kan promoten, want dat bestaat in feite niet. Ook is het athe´sme anti-sektarisch, dus er bestaat geen elite die zich erop kan beroepen de belangen van de hele groep te behartigen om hun eigen politieke en persoonlijke belangen tot op hoog niveau te versterken. Er is ook geen athe´st die op een dergelijk voordeel zit te wachten; integendeel, georganiseerd sektarisme met invloedrijke leiders die hun morele ideeŰn van bovenaf aan de hele natie opleggen is precies wat elke athe´st die de rechten en vrijheden van het individu respecteert pontificaal afwijst.

Maar wat athe´sten overal, dus ook in Nederland, als groep wel kunnen doen is gezamenlijk protesteren tegen de invloed van religieus fundamentalisme op steeds meer sectoren van het publieke leven, met steun en inkeuring van de politiek. De overheid moet de armoede moet niet bestrijden in samenwerking met de kerken, het is niet de taak van de scholen om godsdienst te onderwijzen dus de overheid moet dit niet financieren, godsdienstgebouwen moeten niet met overheidsgeld worden gebouwd, opstandige jeugd moet niet tot de orde worden geroepen met door de overheid gesubsidieerde religieuze organisaties, de overheid - en zeker de wet - heeft niet als taak kritiek op de godsdienst te beschermen met een artikel over godslastering. Overal waar dit gebeurt kunnen athe´sten en andere seculieren gezamenlijk een blok vormen, zich hiertegen uitspreken in er indien nodig actief iets tegen doen. Een organisatie kan in dit verband zinvol zijn om elkaar te informeren over misstanden en mogelijkheden aan de bel te trekken of actie te ondernemen.

Auteur:

Dit artikel is 3225 keer gelezen.


42 reacties

Ik weet dat om je je aan te sluiten bij een organisatie als Skull & Bones van alle geloofsindentiteiten moet ontdoen om een hogere manier van denken te kunnen aanvaarden. Zo is dit ook bij Bohemian Grove, Bilderberg e.d.. De presidenten van US zijn allen lid van en dus per definitie ongelovig. Zij roepen dit omdat geloof geschapen is om de meerderheid van het volk een houvast te geven en zich vooral niet druk te laten maken om bepaalde zaken. e.e.a. oet toch opvallend te noemen zijn.......................
Daan () - 02 10 07 - 16:52

Skull & Bones ken ik eigenlijk, Bilderberg natuurlijk wel, maar de mensen die hierin zitten zijn toch wel gewoon gelovig. Ik ben het met je eens dat vele 'leiders' gebruik maken van religie om het volk volgzaam en in het gareel te houden, maar het is ook weer niet zo dat de hoogste wereldleiders in een soort complot allemaal stiekem ongelovig zijn en toch het volk aan het geloof proberen te houden. De meerderheid van de hooggeplaatste figuren zijn gewoon zelf gelovig.

Toch stip je wel een interessant punt aan, want er zijn wel degelijk vele voorbeelden van invloedrijke figuren die van mening waren dat rationeel en kritisch denken was voorbehouden aan de intellectuele elite, terwijl ze daar liever het volk van uitsloten, omdat de strikte, dogmatische godsdiensten zo geschikt zijn om opstandigheid en onrust te voorkomen. Dat kwam in allerlei varianten voor.

Nou ja, als ik tijd heb zal ik eens uitvissen wat Skull & Bones en Bohemian Grove zijn.
Els () (URL) - 02 10 07 - 17:08

Beter dan : http://www.trouw.nl/deverdieping/religie..
Erwin () - 02 10 07 - 22:54

Thanx. ;) Ik ben misschien dan ook een athie-fundie. Ik moet zeggen dat ik het niet eens zo slecht vond, het stuk in de Trouw, het geeft weer waar het om gaat. De Trouw is natuurlijk een christelijk blad, maar ze houden dit soort dingen altijd mooi bij.

PS, als je een url er zo inplakt, zonder haakjes of wat anders, wordt hij vanzelf klikbaar.
Els () (URL) - 03 10 07 - 14:21

Niet zo lang terug hebben de athe´sten in de VS een succesvolle actie gevoerd tegen invoering van de intelligent-design theorie als verplichte lesstof: http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spag.. , religie moet je met humor bestrijden !
Aad - 03 10 07 - 17:39

Klopt, de zgn. Kitzmiller-Dover trial. Het waren niet alleen athe´sten, er zijn ook gelovigen die niet meer in de schepping geloven. De rechter die ID heeft afgewezen, en die een briljant verslag heeft geschreven over de hypocriete doelen van de beweging die ID wilde invoeren en over waarom ID geen wetenschap is maar een vorm van creationisme, was zelf ook gelovig.
Dit is natuurlijk wel te danken aan de invloed van goddeloze ideeŰn op de godsdienst, zoals het rationalisme en de moderne wetenschap. ;)

Eens met je opmerking over humor, jammer genoeg ben ik zelf niet zo gevat, ik moet op anderen zoals George Carlin en Monthy Pyton leunen.
Bedankt voor die link naar wiki, die afbeelding gemaakt naar Michelangelo is echt geweldig, ik zal hem een keer gebruiken.
Els () (URL) - 03 10 07 - 18:59

Wat Skull & bones is, is makkelijk te achterhalen met Wikipedia.
Het betreft een geheime organisatie van Yale universiteit studenten waar o.a. Bush jr lid van is'

Het heeft veel weg van het vrijmetselaarij en is erop gericht de politieke / maatschappelijke invloed van (mannelijke) Yale studenten te vergroten en hun kans op succes/rijkdom

In engeland zou je het een "old boys club" noemen
Peter Hurd - 15 06 10 - 11:56

Athe´sme

De grootste nachtmerrie van een athe´st is plots te ontdekken dat er wÚl een God bestaat! Immers heel zijn leven heeft hij zich gekoesterd in de dommelige gerustheid dat dit niet zo is en dat er derhalve ook geen wrekende gerechtighied is die hem ter verantwoording zal roepen voor alles wat hij deed, misdeed en in tekort schoot. Hem wacht een bitter ontwaken uit die droom en hij zal spijtig erkennen dat hij tegen beter weten in volhard heeft in zijn waanidee! Jammer! Hij had immers beter kunnen weten. Hij hoefde alleen maar in de spiegel te kijken en te zien dat God bestaat. Want hij werd geschapen naar Diens beeld en gelijkenis En dank zij zijn vaders goddelijke 5 minuten, of "orgasme" dat zijn vader genoot en die een beloning was die God verbond aan Zijn opdracht "Weest vruchtbaar en wordt talrijk"(Genesis 1:28)en is gegeven aan al het levende dat God geschapen heeft ( immers zonder die prettige beloning zou mens nog dier paren en was alles ten dode gedoemd) Dank zij die seksuele versnapering heeft hij het levenslicht ontvangen. Of zou die seksuele beloning toevallig door de evolutie ontstaan zijn gelijk jeuk aan de neus? Gelood u dat? Onstond zo ook toevallig het ZAAD dat mens en dier uitstort? Onzinnig toch! Want als ooit iets uit niets zou kunnen ontstaan (waar in 't kort de evolutietheorie op neer komt), dan was toch ook dat zaad niet nodig? Wie het beter weet mag mij dat zeggen.

Th.G.Baalman
Th.G.Baalman () - 07 10 10 - 17:28

Hoe weet jij wat de grootste nachtmerrie van een athe´st is ?
Nogmaals dat weet jij helemaal niet en dat kun je ook niet weten dus hou er alsjeblieft over op . Op de rest van de onzin die je verkondigt ga ik verder niet meer in .
Op een puntje na , verdiep je eens echt in de dingen die je verkondigt dan komt er misschien minder flauwekul uit . Je hebt duidelijk geen kaas gegeten van de evolutietheorie want wat jij benoemt is een andere tak van wetenschap , de evolutietheorie heeft namelijk in de verste verte niets te maken met het ontstaan van leven , de discipline die zich daar mee bezighoudt heet abiogenese en is zo jong als wetenschap dat daar nog heel weinig over bekend is .
Ter informatie; de evolutietheorie beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Dus niet hoe het leven op aarde is ontstaan .
Maar wat zou ik moeite doen om dat uit te leggen aan iemand die alles al weet ? Verbazingwekkend toch voor iemand die er zo prat op gaat maar een paar jaar lagere school te hebben gehad , sorry Theo hier houd het voor mij op .
Misschien wil Els nog iets zeggen, maar voor mij is het verspilde moeite .
Hans () - 07 10 10 - 21:58

Hans, ik denk dat Theo het volgende filmpje heeft bestudeerd:

http://www.youtube.com/watch?v=rzXF7YUyU..

How to piss of an atheist (zet wel het geluid af, dat is nou iets waar ik niet tegen kan)
Els () - 07 10 10 - 22:18

@Els Ik denk dat hij nog nooit iets werkelijk bestudeert heeft in zijn leven, hij zit gewoon te herhalen wat hij ergens opgepikt heeft .En daarbij is het in het Engels , ik denk niet dat hij daar iets van snapt . Zelfs de nederlandse taal is nog te ingewikkeld voor hem, hij heeft gezien zijn reactie waarschijnlijk helemaal niets gelezen van wat wij als commentaar gegeven hebben . En waarom zou hij , hij weet alles al wat er te weten is maar begrijpt er niets van ,want van verklaren of onderbouwen heeft hij nog nooit gehoord .

En pak em beethoven met de mondscheinsonate is pure kitsch onder dat filmpje :)
Hans () - 07 10 10 - 23:21

Akkoord Hans, de Evolutietheorie heeft niets uit te staan met hoe alles is ontstaan. Daarin heb je gelijk. Maar heb je niets anders om te reageren op de logica die ik schreef, n.m. dat wij er zijn dank zij het goddelijke orgasme, dank zij de liefde, dank zij het zaad dat ieder mens en dier uitstort. Verklaar of bestrijdt die logica. Verklaar mij ook waar al het water op de aarde (70%) vandaan komt. De aarde die volgens "geleerden" eerst een vurige bol van vuur was en na afkeoling plots een afgronddiepe watermassa was waarin cellen gingen delen en organisch leven ontstond. "Dat water kwam van neerstortende meteoren" verklaren die geleerden. Maar nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van water en ijs in meteoren aanzienlijk verschillen van aards water. En hoe ik aan kenneis kwam? Ik heb zeer veel bestudeerd in mijn lange leven (83 jaar) veel gebeden, gevast en gemediteeerd en de goede God om wijsheid en inzicht gevraagt.

Th.G.Baalman

theobaalman@gmail.com
Th.G.Balman () - 11 12 10 - 17:52

Wat is er logisch aan een verzinsel ?. Heb je wel eens gehoord van Russel's theepot ? Dat jij verklaart dat het logisch is maakt het nog niet logisch en maakt het al helemaal niet waar . Voor mij zul je toch echt met iets beters moeten komen dan met zelfverklaarde logica Ik hoef die logica niet te bestrijden of te bestrijden want het is geen logica ,of in ieder geval geen logica die te toetsen is aan de werkelijkheid . En daarbij jij claimt dus jij bewijst maar dat het Řberhaupt logica is en dat de aanname die je doet ook waar is heb je ook te bewijzen . Zonder bewijs geen aanname, zonder aanname geen logica . Geef mij maar het bewijs dat kabouters niet bestaan

Het water op aarde komt van de twee meest voorkomende elementen in het universum van H waterstof en O zuurstof vandaar ook de formule van water H2O .Water komt wel meer voor in het universum en waarom zou het dan niet op de aarde voorkomen . Ik ben heel erg benieuwd over welke nieuw wetenschappelijk onderzoek je het nu hebt waar verschillende verschijningsvormen van water zijn ontdekt . In tegenstelling tot geloof is wetenschap te toetsen aan de werkelijkheid, kom maar op met de wetenschappelijke bronnen waar dat onderzoek genoemd wordt . En wat bedoel je met<>, moet ik je nu serieus nemen of niet ?
Ik weet niet hoe de aarde ontstaan is en al helemaal niet niet hoe leven op aarde is ontstaan . Als je echt iets bestudeert had en niet alleen veel te veel was gaan bidden , vasten en mediteren dan had je begrepen dat de wetenschap daar ook nog geen verklaring voor heeft . En dat de aarde ooit een een vurige bol van vuur was is natuurlijk kinderlijke kletspraat, dat zul je geen wetenschapper ooit horen beweren . En het was ook niet plots na afkoeling een afgronddiepe watermassa , voor een 83 jarige stel je het wel op een belachelijke kinderlijke manier voor . Maar ik ga jou niet wijzer maken dan nodig is , met zulke argumenten ga ik geen discussie aan . Ik hoef jouw werk niet te doen , had je in de 83 jaar moeten doen . Kom met steekhoudende argumenten en neem mij serieus dan neem ik jou ook serieus . Het mag wel blijken dat het niet veel geholpen heeft dat je de goede God om wijsheid en inzicht hebt gevraagd want je bakt er niet veel van .
Wie probeer je nu eigenlijk te overtuigen ? Mij in ieder geval niet, integendeel zelfs, het hele idee van wijsheid komt met de jaren is een farce . Wishful thinking op zijn hoogst waarvan akte .
Hans () - 12 12 10 - 13:28

"Ik hoef die logica niet te bestrijden of te bestrijden" moet natuurlijk zijn Ik hoef die logica niet te verklaren of te bestrijden . ......................
Hans () - 12 12 10 - 19:59

1 De sateliet Giotto die door de Italianen naar de komeet Haley is gezonden heeft monsters van water en ijs uit de kop van de komeet geanaliseerd en daarin water van een heel andere samensteling gevonden dan het aardse water. Dat bewijst dat kometen niet het water op aarde hebben gebracht. 2 Algemeen wordt door geleerden aangenomen dat de aarde en de andere planeten weggeslingerd zijn uit de zon, uiteraard waren dat geweldige gloeiende bollen . Die koelden langzaam af. Nog een logica. Kijk in de spiegel. Je bestaat. Hoe kwam je tot dat bestaan? Doordat jouw vader jou verwekte. Deed dat hem pijn? Neen !! Kwam dan dat heerlijke gevoel dat wij orgasme noemen bij toeval door de evolutie gelijk jeuk aan de neus? Wie dat geloofd geloofd ook nog in kaboutertjes.
Groeten

THEO
Th.G.Baalman () - 12 12 10 - 22:58

Om te beginnen is Giotto wel een Italiaanse naam , maar Giotto, de satelliet is een project van de ESA , het Europese ruimtevaart agentschap . Er zullen vast wel italianen aan meegedaan hebben maar om nu te zeggen dat italianen het ding de ruimte in gezonden hebben gaat te ver . Ten tweede is water dat van een andere samenstelling is dan H2O geen water . Water kan niet van een andere samenstelling zijn, mocht het wel zo zijn dan is het geen water . Verder kan ik daar ook niets over vinden op de website van de ESA, wat ik wel kan vinden op diezelfde website is dit
"The key results from Giotto were:
Water accounted for about 80% by volume of all of the material thrown out by the comet. There were also substantial amounts of carbon monoxide (10%), carbon dioxide (2.5%) methane and ammonia. Traces of other hydrocarbons, iron and sodium were also found ." http://sci.esa.int/science-e/www/object/.. Lijkt me toch de meest betrouwbare bron, uit de eerste hand nog wel .

Nog een logica ?
Er was al niets logisch aan wat je al eerder beweerde en ik zie hier ook weinig logica in . Sorry, maar ik heb je het al eerder geschreven dat iets weg zetten als logica het nog niet tot logica maakt .
Wat is je punt ? Het verhaal over Giotto en de komeet Halley is weerlegd met heel doorslaggevende argumenten .
De komeet laat een spoor achter dat voor 80% uit water bestaat , hoe duidelijk wil je het hebben ?

"Algemeen wordt door geleerden aangenomen dat de aarde en de andere planeten weggeslingerd zijn uit de zon, uiteraard waren dat geweldige gloeiende bollen"
Ja en wat wil je daar nu mee zeggen ? Moet ik ergens op wachten, komt er nog iets ?
Nog een logica .
Vind je het erg als ik de verbanden tussen het voorafgaande en wat nu volgt niet kan volgen?
Maar laat ik niet al te flauw zijn al verdien je het niet;Ik heb net in de spiegel gekeken . Ik besta . Hoe ik tot dat bestaan gekomen ben is een heel lang en ingewikkeld verhaal dat ik in kort bestek niet kan uitleggen.Ik mag toch aannemen dat dat bekend is ? Mijn vader heeft mij verwekt , maar zonder mijn moeder zou ik hier niet geweest zijn . En of het pijn heeft gedaan heb ik nooit aan hem gevraagd en dat kan ik ook niet meer vragen omdat hij al een aantal jaren dood is , ik hoef toch niet uit te leggen waarom het dan onmogelijk is? Dat het mijn moeder pijn heeft gedaan zal ik moeilijk kunnen ontkennen, bevallingen staan er om bekend pijnlijk te zijn, hoe pijnlijk weet ik natuurlijk niet en ook dat kan ik los van het feit dat het me eigenlijk niet zo interesseert ook vanwege het overlijden van mijn moeder niet meer vragen .

"Kwam dan dat heerlijke gevoel dat wij orgasme noemen bij toeval door de evolutie gelijk jeuk aan de neus?"
Ik snap het verband eerlijk gezegd niet zo goed en ik begrijp nog minder waar je nu naar toe wil . En dit wordt zo simplistisch voorgesteld dat ik er ook eigenlijk geen zin in heb om er op te reageren . Wie denk je nu dat je voor je hebt ? Denk je nu echt dat het voor alle dieren prettig is om een orgasme te hebben?
De ene drogredenering na de andere , vind je het erg dat ik je niet echt serieus kan nemen . Ga je eens werkelijk verdiepen in de materie in plaats van onzalige verwarde betogen te houden over zaken waar je duidelijk weinig kaas van gegeten hebt .

Je zult dus beter je best moeten doen .
Kom eens met een onderbouwing of geef eens aan wat je punt is ? Of doe allebei, maar vage verwijzingen naar de evolutie met warrige voorbeelden daar kan ik niets mee . En kom met bronnen voor hetgeen je beweert dan kan ik het ook lezen .
Voorlopig krijg je geen antwoord meer van me zolang je geen deugdelijke vragen of argumenten hebt .
Hans () - 13 12 10 - 15:00

Beste Hans
Laten er veel woorden zijn, zij doen alleen de verdwazing toenemen. Ik heb geen lust op jouw vele woorden in te gaan. Dat is geen gebrek aan woorden of gebrek aan inzicht, maar de nuchtere overweging dat wij als schepen in de nacht zijn die elkaar ongemerkt passeren. Jij geloofd niet in God. Ik ook niet. Waarom niet? Omdat ik zeker weet dat Hij bestaat. En dan hoef je niet meer te geloven! Omdat Hij mij bloed in de aderen gaf, voedsel in de maag, licht in mijn ogen, een hart om te begrijpen en lief te hebben, kortom gaf mij alles om te leven en hoop om bij Hem terug te mogen keren. Hij gaf mij ook een geest van verdraagzaamheid en verstand om begrip te hebben voor andersdenkenden en hun mening te respecteren. Veel argumenten kan ik aanhalen om te bewijzen dat God bestaat. Kom jij Hans dan eerst met bewijzen dat Hij niet bestaat. Dan kunnen wij misschien de discussie voort zetten.

Groeten en beste wensen

THEO
Th.G.Baalman () - 14 12 10 - 17:27

Nog even een aanvulling Hans op wat ik schreef. "Dat de aarde ooit een vurige bol van vuur was, is natuurlijk kinderlijke kletspraat, dat zul je geen wetenschapper ooit horen beweren" Jouw woorden Hans! Maar dat is juist wel wat wetenschappers beweren wanneer zij spreken over het ontstaan van de planeten om de zon. Dat moest je toch weten Hans? Om nog een ding te zeggen ter overdenking van de barenspijn van je moeder. Er is een boek de Bijbel geheten die verteld van de eerste zonde van de mens en hoe die mensen een straf kregen. Adam moest in het zweet zijns aanschijn de aarde bewerken, de Slang kreeg opdracht hen (de mensheid) de hiel te verpletten , daarom komt die mensheid ook nooit vooruit in het streven naar een betere wereld) En de vrouw kreeg straf met de volgende woorden" Ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren" (Genesis 3 :16) Die straf is alleen op de mens over gegaa, dieren baren met veel minder pijn en moeite. Neem als voorbeeld de Mensaap. Die is groter en zwaarder dan de vrouwtjes-mens. Maar haar baring verloopt veel lichter. Waarom. 1 Haar geboortekanaal is veel korter en wijder. 2 Het jong dat zij baart is veel lichter namelijk ca. 1500 gram. Dat van de mens echter weegt ca 2500 tot 3000 gram. En het geboortekanaal van de vrouw is veel en veel nauwer. Die dingen tezaam doet haar dracht en baring aanzienlijk smartelijker verlopen.
Zo kan ik veel dingen aanvoeren die bewijzen dat er een grote Geest bestaat die alles ontworpen en geschapen heeft.
THEO
Th.G.Baalman () - 14 12 10 - 18:00

"Veel argumenten kan ik aanhalen om te bewijzen dat God bestaat"

Ik ben benieuwd , ik zei al eerder " Kom maar op met die bewijzen", argumenten bewijzen namelijk helemaal niets . Je kunt wel bezig blijven om dingen te roepen , dat heb ik je al duidelijk gemaakt ten aanzien van het roepen dat iets logica is terwijl daar nog steeds helemaal geen sprake van is.

"Kom jij Hans dan eerst met bewijzen dat Hij niet bestaat. Dan kunnen wij misschien de discussie voort zetten"

Waarom ik eerst ? ik claims helemaal niets , jij claimt jij hebt te bewijzen .
Ik ben bang dat ook hier de discussie die jij zou willen voeren eindigt . Jij voert namelijk geen discussie , jij voert een monoloog eigenlijk precies zoals te verwachten valt van een gelovige.
Volgens de logica is het bewijzen van een negatief niet mogelijk , jij kan net zo min bewijzen dat alle andere 100.000 door de mensen verzonnen goden niet bestaan . Ga er maar aan staan zou ik zeggen . Maar laat ik het niet al te ingewikkeld voor je maken, bewijs eens dat kabouters niet bestaan ? Moet toch niet zo moeilijk zijn ?

En daarna volgt de vraag hoe weet je zeker dat god die jij Hij noemt bestaat ? Voor het zeker weten van het bestaan van iets moet het toch niet zo moeilijk zijn om met bewijzen te komen . En dan bedoel ik echte bewijzen niet de cirkelredenering door iets te roepen uit een boek . Dat kan ik ook .

En daarbij is het toch wel heel erg zwak dat je nu afhaakt omdat ik je beweringen over kometen onderuit heb gehaald . Laf hoor .
Hans () - 15 12 10 - 12:09

"Nog even een aanvulling Hans op wat ik schreef. "Dat de aarde ooit een vurige bol van vuur was, is natuurlijk kinderlijke kletspraat, dat zul je geen wetenschapper ooit horen beweren" Jouw woorden Hans! Maar dat is juist wel wat wetenschappers beweren wanneer zij spreken over het ontstaan van de planeten om de zon. Dat moest je toch weten Hans?"

Ik denk niet dat wetenschappers het ooit zullen hebben over een VURIGE bol van VUUR , wetenschappers zijn namelijk opgeleid in het nauwkeurig beschrijven van fenomenen . Een vurige bol van vuur kun je nu niet direct een accurate beschrijving noemen . Ik denk dat ik heel wat meer kennis heb omtrent de zaken waar jij nu zo onbenullig over doet , het is alleen zo jammer dat dat maar niet wil doordringen .

Dieren baren helemaal niet met veel minder pijn en moeite , hoe weet je dat nu . De reden waarom het zo pijn doet bij mensen is dat het geboortekanaal bij vrouwen in verhouding tot de grootte van de schedel van het kind dat geboren wordt niet niet overeenkomt .. Bredere heupen zou het onmogelijk maken voor een vrouw om nog rechtop te kunnen lopen . En een kleinere schedel zou maken dat de hersenen niet meer zouden passen, het is het een of het ander . Slecht ontwerp dus , als het een ontwerp zou zijn .
Maar dat is een heel andere discussie eentje die waarschijnlijk ook tot jouw smadelijke aftocht zal gaan leiden . Zodra ik met toetsbare feiten kom dan heb je een lulverhaal over zaken die niet te bewijzen zijn zowel door jou niet als door mij niet en laat ik daar nu voor passen . Ik wil wel met je discussiŰren maar dan moet het er wel eerlijk aan toe gaan .

Ik denk dat het beter is dat je maar weg blijft . Dag Theo .
Hans () - 15 12 10 - 12:32

Beste Hans, dat laatste woord is een verstandig woord. Ik blijf ook maar weg omdat ik de zinloosheid inzie van verdere discussies. Wij blijven die schepen in de nacht die elkaar ongemerkt passeren. Ik respecteer jouw opvattingen als athe´st en heb er bewondering voor want er is moed voor nodig om in deze grotendeels "gelovige " wereld voor je mening uit te komen en je zelf aan de zijlijn te plaatsen. Ik blijf bij mijn"bewijs" dat God bestaat omdat ik besta, omdat hij mij leven gaf en geeft, licht in mijn ogen, bloed in de aderen, voedsel in mijn maag, drank om te drinken. Zou ik dat alles ontkennen, dan zou ik zijn als een hondenteek, die wel het bloed van het dier zuigt maar ontkend dat de hond bestaat!
Dag Hans
theobaalman@gmail.com
Th.G.Baalman () - 15 12 10 - 16:53

Niet alleen het laatste woord was verstandig , al mijn woorden . En dat is nu net het verschil tussen jou en mij . Ik durf zelf na te denken .

Van dat bewijs heb ik nog steeds niets gemerkt , dat is ook de reden waarom ik niet geloof .
Verder denk ik niet dat je er iets van begrepen hebt en denk ik ook dat ik een stuk meer moed in mijn donder heb als jij , maar dat maakt mij nog niet moedig dat maakt jou heel erg laf .
Hans () - 15 12 10 - 17:51

Ik denk, dus god bestaat... groter kan de afstand met logisch redeneren toch niet zijn? Ik denk, dus het vliegende spaghettimonster bestaat..., dat moet dan ook haast wel waar zijn.

De vrouw heeft barenspijn - ergo, god bestaat, want het staat in de bijbel. Een hele kunst om te beweren dat baren pijn doet, dat kan elke vrouw die een kind heeft gehad uitleggen. Daar hoef je geen hele god voor uit je duim te zuigen, het behoort tot de feiten die voor het oprapen liggen.

Neem liever de schepping van Eva uit een rib, dat is pas een verouderde bewering die niemand meer serieus neemt, en een van de oorzaken dat de bijbel al door ontelbaren als fabelboek is verworpen.
Ik weet er ook nog wel wat. De tovenaar Merlijn bestaat, want het staat in de fabels over Koning Arthur. De profeterende, sprekende spiegel bestaat, want het staat in Sneeuwwitje.

Th. Baalman zegt: "Dat water kwam van neerstortende meteoren" verklaren die geleerden. Maar nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van water en ijs in meteoren aanzienlijk verschillen van aards water.

Maar daar gaat het juist om: dat wetenschappelijk onderzoek zulke dingen aantoont, zodat foute, ongecontroleerde speculaties kunnen worden verworpen. Daardoor is ook de onzin die in de bijbel staat al lang en breed verworpen. Als dus oude wetenschappelijke hypotheses worden verworpen omdat er intussen onderzoek is gedaan, kan het sprookjesboek de bijbel wel helemaal worden verworpen. Het is een aaneenschakeling van fouten. De enige reden dat iemand dat niet inziet is dat hij zich baseert op foute geleerden, zoals bijbelbewijzers, die niet op de hoogte zijn of bewust mensen een oor aannaaien.

Bovendien is er nogal een verschil tussen een wetenschappelijke hypothese en een wetenschappelijk feit, waar ook maar even overheen wordt gefietst.
Els - 16 12 10 - 02:54

@ Els Ik zou er niet te veel aandacht aan besteden , Theo G Baalman has left the building en hij doet er heel verstandig aan om nooit meer terug te komen , de tijd die hij heeft om werkelijk iets van de wereld te leren is nog maar kort en die kan hij veel beter elders besteden . En ik zou hem ook aanraden om de bijbel weg te leggen en een echt boek over de evolutietheorie te gaan lezen . Zoiets als "de grootste voorstelling op aarde" van Dawkins misschien .
Hans () - 16 12 10 - 13:11

Je hebt waarschijnlijk gelijk, maar ik kon het niet laten om een paar dingen recht te zetten. Er worden allerlei conclusies getrokken uit onjuiste informatie en onbekendheid met hoe het werkelijk zit. Je moet toch op z'n minst begrijpen wat het verschil is tussen een wetenschappelijke theorie, die bewezen moet zijn en open staat voor weerlegging, en speculaties, verouderde opvattingen een religieuze verklaringen.
Er wordt zoveel onzin verteld, en wie niet beter weet is daar vatbaar voor. Als je niet wil dat mensen massaal worden misleid ten koste van de alledaagse werkelijkheid moet je wel uitleggen wat het verschil is tussen waarneembaar feit en verzinsel. Ik denk ook niet dat Theo Baalman hier vatbaar voor is, maar het is wel belangrijk dat er iets over wordt gezegd.

Het verbaast mij soms dat je gewoonlijk niet mag liegen, bedriegen of oplichten, maar als je het 'godsdienst' noemt zijn de ergste oplichting, leugens en geschiedvervalsing toegestaan. Er gaan miljarden om in de worst die religie heet, die mensen aan het lijntje houdt met onwaarheden over leven na de dood en paradijselijke beloningen. Als je land verkoopt dat niet bestaat, verdwijn je naar de gevangenis, maar als je 'leven na de dood' verkoopt word je 'spiritueel' genoemd en draag je bij aan de 'vermindering van het lijden'. Logisch dat zoveel oplichters overstappen naar de religie, want je kan straffeloos mensen oplichten en bedriegen, en word dan ook nog 'een goed mens' genoemd.
Els - 16 12 10 - 14:08

Beste Hans, jij kauwt woorden of het lekkernijen zijn en kunt er blijkbaar niet genoeg van krijgen en ermee stoppen. Nou dan begin ik ook maar weer even, want ik wil je niet alleen laten met je lekkernijen. Even over de Bijbel,. Je hebt weer gelijk dat er veel fouten in staan. Wederom logisch. De Bijbel is in vele talen geschreven en herschreven, vertaald en hervertaald. Er is veel waardevols uit weggenomen, onwaarheden er in gesmokkeld en veel teksten passend gemaakt op eigen mening, eigen leerstellingen en ....eigen voordeel. Maar dat sluit niet uit dat er veel waarheid in staat. Een ding! Je hebt het over de rib waaruit Eva is geschapen. Dat is weer een foute vertaling. Het was geen rib en niet uitsluitend gebeente. Om het met wat humor te zeggen "Eva werd weggehaald uit de "voorgril" van Adam. Uit een deel van zijn borstkas dat zich vlak boven zijn hart bevond opdat hij Eva, als deel van zijn vlees en gebeente, met heel zijn hart zou liefhebben en zij hem. Mooi toch Hans? Nu is het zo dat wij, zijn nakomelingen allen met een manco in de ribbenpartij rond lopen. Een gat in onze ribbenkast met een overblijfsel het zogenaamde "zwaardvormig aanhangsel" het puntvormig einde van het borst been. Een goddelijk teken, net als de regenboog, om de mens aan dat scheppingswerk te herinneren. Dat heeft geen enkel dier, ook niet de aap waar wij van af zouden stammen. Die heeft een complete ribbenkast. Alleen de mens niet. Bezie eens aandachtig een skelet en sla acht op dat wonderlijke fenomeen. Adam zegt dan ook in Genesis 2: 23 "Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees" Als Eva alleen uit zijn rib geschapen zou zijn dan had hij alleen van "gebeente" gesproken. Net als mijn eerdere opmerking over het nauwe geboortekanaal en zwaarder gewicht van de baby bij een mensvrouw en wijder kanaal en lichter baby van de mensaap, zijn dat toch dingen om over na te denken. Hoe bedenkt een sprookjesschrijver dit. Zo kan ik je nog veel meer wonderlijke dingen vertellen, maar beste Hans ik wil er echt mee stoppen want zo blijven we aan de gang. Een donkere gang waar ik helaas aan het eind geen licht zie.

THEO
Th.G.Baalman () - 16 12 10 - 14:17

Grappig, op EenVandaag staat hierover net een voorbeeld. Het over de oplichterij van de Amsterdamse Berea-kerk. Zij zijn geen oplichters vanwege hun 'spirituele' bedriegerij, want dat mag, en daarom wekken ze vertrouwen en ontvangen ze miljoenen van de geldschieters. Maar ze hebben ook op 'materieel' gebied de boel geflest, en dat mag dus niet.
http://www.eenvandaag.nl/weblogs/post/33..
Els - 16 12 10 - 14:17

O nog even een nawoord voor Els. Sorry, het was niet hoflijk van mij om jou te vergeten en ook respect en aandacht voor jouw commentaar te geven. Ik had alleen erg in vriend Hans en vergat dat jij ook waardevolle opmerkingen had. Ach ja, ik ben een oud man die vergeetachtig wordt en dingen over het hoofd ziet. Nogmaals Sorry.

THEO
Th.G.Baalman () - 16 12 10 - 14:27

@THeo Leer eerst te onderscheiden wat een schrijfsel van mij en wat een schrijfsel van Els is . Ik wilde eigenlijk het voorbeeld dat je nu zelf aanhaalt over dat vermeende manco van die ribpartij aanhalen want dat heb je ongeveer een jaar gelden ook gebruikt op het evolutieblog http://evolutie.blog.com/2009/11/15/darw.. en daar is toen je ook al de oren gewassen over het feit dat dat baarlijke flauwekul is .
Ik zou zeggen ga eens op zoek naar een afbeelding op internet waar dat gat in de ribbenkast te zien zou zijn . Waar jij het over hebt is het processus xiphoideus een kraakbeenachtig onderdeel van het sternum of borstbeen , dat zoals de latijnse naam al aangeeft een verlenging is (processus) of aanhangsel in het Nederlands . Geen gat dus , ik weet verder niet wat hier nu hebt bijbelse bewijs voor zou kunnen zijn . Dat er anatomische verschillen zijn tussen de verschillende primaten is niet zo heel erg vreemd want anders zouden we immers tot dezelfde soort behoren . Wij mensen hebben van de primaten ook de langste benen, waardoor het lijkt dat andere primaten zoals chimpansees , orang oetans en gorrillas langere armen lijken te hebben . Qua musculatuur zijn er ook verschillen , onze beenspieren zijn beter ontwikkeld dan onze armen omdat wij ons uitsluiten op twee benen voortbewegen . Dat is ook de reden waarom wij zwevende ribben hebben , dat vergemakkelijkt het zitten, staan en lopen dat wij mensen doen . Je zult ook bij andere mensapen(primaten ) zien dat vanwege de andere manier van voortbewegen spieren en skeletbouw dus anders is . En we hebben in verhouding tot de rest van de primaten het grootse hoofd bij de geboorte , groter hoofd dus ook een groter geboortekanaal , maar dat heb ik al eerder uitgelegd . Er zijn nog wel meer verschillen , maar zoek dat zelf maar uit .
Je kunt hier natuurlijk zoals altijd een bijbels verhaal van maken , maar dat is overbodig want de bouw is heel erg goed functioneel te verklaren .

Overbodig zelfs als je verstand van anatomie hebt zoals ondergetekende , maar daar moet je je dan wel in verdiept hebben of gestudeerd hebben .

Over donkere gangen gesproken , het werkt erg goed als je je licht eens ergens anders ging opsteken dan de Bijbel , ik heb je al een aantal tips gegeven hoe je je zelf ten aanzien van mensen die wel verstand hebben van de materie iets minder belachelijk maakt . Lijkt me toch wel handig zo op je oude dag. Nu heb je natuurlijk al snel een soort alibi , door te roepen dat je een oude man bent en dingen over het hoofd ziet , maar ik denk dat het toen je heel wat jonger was eigenlijk met je ignorantie niet veel beter was .

Mijn idool Bertrand Russel was tot op zeer hoge leeftijd nog zeer bij de pinken , maar die zei dan ook en ik citeer "A stupid man's report of what a clever man says can never be accurate, because he unconsciously translates what he hears or reads into something he can understand" Oftewel " Het verslag van een domme man over wat een slimme man zegt kan nooit nauwkeurig zijn omdat hij onbewust alles wat hij hoort of leest vertaalt in wat hij kan begrijpen " En deze vind ik ook wel heel erg sterk
Most people would sooner die than think; in fact, they do so. "Veel mensen gaan eerder dood dan ze denken en dat is ook zo" . Maar dat is iets dat voor meerdere uitleg vatbaar is . Kwestie van de klemtoon anders leggen .
Kortom je faalt keer op keer te overtuigen bij gebrek aan kennis en aangezien wij niet in die onzin geloven , maar bewijzen willen ben je jammer genoeg nog steeds geen partij voor ons .
Lees wat er geschreven wordt en doe daar je voordeel mee , maar probeer ons niet te overtuigen met pseudowetenschappelijke onzin .
Je hoeft niet te reageren want dat gaat toch mis . Goed lezen volstaat .
Hans () - 16 12 10 - 16:24

Ach beste oude man,het geeft niet, ik kwam toch maar als mosterd na de maaltijd, toen het gesprek blijkbaar al was afgerond.
Els - 16 12 10 - 17:35

Beste Hans en Els, einde discussie. Ik wens jullie beiden een prettig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. Ons levensschip vaart voor ons gedrieŰn naar het eindpunt waar de waarheid op ons wacht.
THEO
Th.G.Baalman () - 17 12 10 - 17:35

Theo, voor jou ook een prettige kerst met veel sneeuw en mooie kerstballen. Voor Hans ook trouwens.
Mijn einde zal het einde zijn van vier miljard jaar onafgebroken evolutie waarvan ik het eindresultaat was. Na vier miljard jaar voorgoed tot stof wedergekeerd.

Als je het zo bekijkt valt het ook wel weer mee met het wonder van die evolutie trouwens. Vier miljard jaar celdelen en daarvan ben ik het resultaat? Haha, het stelt niks voor ook eigenlijk.

Nou je, een fijne kerst, en ik ga mijn recept van mutze mandelen doornemen. :-)
Els - 17 12 10 - 18:57

Beste Els. Ook bedankt voor de beste wensen. Onderstaaand nog 'n klein speldeprikje (zond het ook al op je email maar weet niet of het aankwam). Vier miljard jaar klopt niet! Het was vÚÚl langer. Eeuwig! De naam ook van de Eeuwige Schepper die ook Els en Hans schiep!

THEO
Th.G.Baalman () - 18 12 10 - 15:50

"Ik blijf ook maar weg omdat ik de zinloosheid inzie van verdere discussies" Blijf dan ook gewoon weg TH.G (Heintje Davids) Baalman . Nee hier hoef je niet op te reageren, prettige zonnewende voor jou ook .
Hans () - 19 12 10 - 10:27

Ik snap veel. Heel veel. Ik snap ook dat geloof noodzakelijk is voor twijfelaars en dan bedoel ik geen bedden van 140 centimeter breed. Dan bedoel ik mensen die zijn opgevoed met de gedachte dat ze eeltknieŰn moeten krijgen omdat hun ouders dat vinden. Door hun ouders. Diezelfde mensen die vinden dat ze de moraal overdragen aan hun kinderen. Terwijl gelovigen geen enkele moraal kennen. Dat snap ik niet.

Want laten we eerlijk zijn. Wie gelooft deugt niet. Wie gelooft is overtuigd van het feit dat feiten niet kloppen. Sterker nog, wie gelooft, ontkent per definitie alle feiten. Domheid is van alle tijden, maar vooral van de Middeleeuwen waarin gelovigen nog steeds wonen. Wie gelooft is een voorstander van het vermoorden van andersdenkenden.

Nee, we hebben het niet alleen over fundamentalistische moslims. We hebben het ook over de tegenpartij, de creationisten, die er zelfs niet voor terugdeinzen om hun landgenoten in hun eigen kerken te vermoorden. Waarvan akte! Diezelfde 'mensen' bouwen sites om ons op internet te overtuigen van het feit dat wie niet in hun shit gelooft gewoon dood moet. Nooit van gehoord? Mail me en ik stuur een filmpje.

Leuk dat gelovers hier reageren, maar laten we eerlijk zijn. Ze hebben hier niks plus niets te zoeken. Tenzij ze zich opstellen als mensen. Dat zijn rationele denkers. Geen afstammelingen van dezelfde tak als de mensapen hoewel we dat allemaal zijn maar voor reli's maak ik vandaag een uitzondering. Ze hebben trouwens nergens iets te zoeken want ze ontkennen alle feiten van de wetenschap. Laat dat laatste maar over aan die partij die daar goed in is: de wetenschap zelf. Als het nodig is. Omdat het duidelijk en bewezen is.

Want dat is nou net het verschil tussen de wetenschap en het onzinnig geneuzel van niet-weters en andere nitwitten. De onzin die ze uitkramen, zonder enig bewijs. 'De evolutie is maar een theorie'. Een wetenschappelijke theorie is geen sprookje. Zoek op Wikipedia. Het barst van de bewijzen voor de evolutie. En de bijbel is maar een stuiverromannetje, een boekje dus. Elk bewijs ontbreekt.

Waarom is de ene homofobe creationist een homo en waarom zit een andere creationist een gevangenisstraf van tien jaar uit wegens belastingontduiking? Omdat gelovigen gewoon maling hebben aan hun eigen filosofie. En aan hun eigen geboden. Dus dromen proportioneel honderden keren vaker gelovigen van vrijheid uit detentie dan athe´sten omdat ze ver in de meerderheid zijn, zijn vele tientallen malen meer gelovigen betrokken bij seksuele misdrijven en dan vooral met kinderen waar ze toch niet mee kunnen omgaan omdat ze die kinderen nooit de kans geven om zelf na te denken wat ze willen geloven of weten.

Gelovigen geloven niet. Ze kauwen hun ouders na. Ze zijn te dom om een eigen mening te vormen. Alles wat in hun grotedoktersromannetje staat is heilig. Waarom denken? Waarom je kinderen de vrije keuze laten? Waarom een bijdrage leveren aan de maatschappij? Waarom niet onopgevoede, onwetende, domme, bange kinderen hebben? Feiten zijn voor de mensen die weten, dat romannetje is er voor alles wat door de ouders of zichzelf als kansloos wordt gezien.

Dit was mijn eerste bijdrage. De volgende keer laat ik zien hoe gelovers hun eigen geboden verzaken en ontkennen.

Ik wens gelovigen veel twijfel toe tijdens hun laatste uren.
Groeten,
Rob.
Rob Zelf () - 21 12 10 - 19:56

Welkom Rob , mag ik je er op wijzen dat er ook een forum aan deze site is verbonden waarbij het gemakkelijker discussiŰren is . En dat er altijd plaats is voor een goed onderbouwd verhaal , ik ben heel erg ge´nteresseerd hoe gelovers hun eigen geboden verzaken en ontkennen .Ik vind gelovers ook wel een mooi woord .
Trouwens creationisten vind men ook onder moslims en joden en zelfs de Hindoes hebben een eigen variant .
Hans () - 21 12 10 - 20:32

Dank Hans,
Vertel me waar ik makkelijker kan kletsen. Misschien boeit me dat, misschien niet. En je laatste opmerking slaat als kut op dirk. Think about it.
Groeten, Rob.
Rob () - 21 12 10 - 21:03

Voor wie het nog niet had begrepen: met gelovers bedoel ik ook de domme zolen die geloven in zweefdingen uit de categorie van Wodan, Ra, Brahma, Visjnoe, Toutatis (Asterix), Wagner (Hitler), AndrÚHazes (Mokum), en naar pas berekend nog plusminus 1.200 andere.
Rob () - 21 12 10 - 21:14

Forum gevonden Hans.
Wat moet ik daar? Het heeft structuur zonder structuur. Elk woord verdwijnt daar in een menu zonder herkenbaarheid. Doe mij maar het open gebeuren waar ik gelovers kan afkraken. Maar hoe dan ook, bedankt voor je suggestie.

Ook last van een gelovig verleden? Schrijf naar het Vaticaan en u weet zeker dat uw klacht wordt behandeld! Immers: gelovers hebben minder met hun geloof dan met uw geile verhalen.
Rob () - 21 12 10 - 21:45

Geloof = Doen wat ze zeggen, ongeacht wat goed is. Athe´sme = Doen wat goed is, ongeacht wat ze zeggen.....
Rob () - 22 12 10 - 00:01

Fijn he? Geloof. Goh!
"En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb"
Dat was Geenszins 6:7. Maar nou Jezeiwat 45:7.
"Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen"
En daarvan krijgen twee miljard mensen eeltknieeŰn? Vast niet. Gelovers kunnen helemaal niet lezen. Konden ze dat wel en begrepen ze ook nog wat ze lazen dan was het zo over met het geloof. De evolutietheorie en het geloof gaan prima samen. Tenminste... Als gelovers leren lezen en begrijpen.
Rob () - 22 12 10 - 00:41

@Rob , het is toch niet echt de bedoeling dat je dit blog gebruikt om je eigen frustratie af te reageren . Daar is het niet voor bedoeld , waarom begin je niet iets voor jezelf . En waarom slaat mijn laatste opmerking nergens op . Wel eens van Harun Yaya gehoord .
Monologen van atheisten zijn eigenlijk net zo vervelend als monologen van christenen , zelfs als ik het misschien wel met je eens zou zijn of misschien wel juist daarom .Think about it .
Gelovigen overtuig je er niet mee en atheisten hoeven niet meer overtuigd te worden .Think about it .
Hans () - 22 12 10 - 12:16


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

In Gods naam
In Gods naam
David I. Kertzer

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Oktober 2023
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu