atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) Atheïstische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Turkije blokkeert Tur… | Home | Tijd voor een nieuwe … »

Cliteur: religie als bron van cohesie is misleidend

17 01 08 - 15:52 - Categorie: maatschappij Ook christenen zijn gebaat bij een religieus neutrale staat naar Frans model, zei prof. dr. P. B. Cliteur woensdag op het congres ”Neutrale staat: kreet of credo?” in Groningen.
Religie als bron van sociale cohesie is een misleidende belofte, volgens Cliteur. Het idee van één religie en één staatskerk is geen realistisch perspectief. (Bron: Reformatorisch Dagblad)
Niet alleen gelovige maar ook seculiere bewindslieden verwijzen naar de bindende kracht van de godsdienst voor de samenleving. Maar de binding van religie is alleen maar schijnbaar, doordat wordt nagelaten concreet vast te stellen welke religie de samenhang bevordert en hoe dit dan gebeurt. Zo denkt iedereen aan zijn eigen religie als fundamentele basis voor het geheel. Maar volgens Cliteur is er geen speciale godsdienst aan te wijzen die de sociale samenhang van de volledige samenleving kan bevorderen. Bewindslieden kunnen hun aanspraken op de godsdienst als bindend element niet waarmaken. De scheiding tussen kerk en staat is in Nederland niet zover doorgevoerd als in Frankrijk. De rechtspraak en de politie dienen neutraal te zijn. Wie in deze sectoren werkzaam is mag niet in het openbaar zijn religie uitdragen. Op scholen is het in tegenstelling tot in Frankrijk wel toegestaan om het onderwijs op een bepaalde religie te baseren.

Paul Cliteur onderscheidt vijf staatsmodellen met verschillende gradaties van scheiding tussen kerk en staat. De ondemocratische uitersten hierbij zijn het politieke atheïsme dat het atheïsme aan alle burgers tracht op te leggen en de religie wil uitbannen, en aan de andere zijde van het spectrum de theocratie die zich wat wetgeving en rechtspraak baseert op één bepaalde godsdienst, en weinig tot geen ruimte biedt aan andere ideologieën.

Het vierde model, waarin de staatskerk een rol speelt, is volgens Cliteur in onze pluralistische samenleving niet realistisch meer. Wel realistisch noemt hij het 'post 1989-perspectief:
Dat houdt in dat we leven in een wereld van diepgaand verschillende religieuze levensbeschouwingen, een wereld ook waarin godsdiensten (of liever bepaalde stromingen binnen die godsdiensten) met theocratische ambities zich manifesteren, en dat we dáárvoor een verstandig constitutioneel arrangement moeten bedenken. Daarbij zouden alle opties open moeten liggen en zouden we ons niet bij voorbaat moeten opwerpen als pleitbezorgers van onze eigen geestelijke tradities. (Reformatorisch Dagblad)

De Nederlandse staatsvorm houdt het midden tussen het tweede model van volledige scheiding tussen kerk en staat, zoals in Frankrijk, en het derde model, een multiculturele of multireligieuze staat waarbij de overheid zonder een voorkeur uit te spreken alle religies op gelijke voet behandelt. Dit laatste model heeft wortels in de verzuilde Nederlandse cultuur uit het verleden.

Een bezwaar dat wordt aangevoerd tegen het Franse model, de laïcité, is dat het inbreuk maakt op de religieuze rechten van de burgers. Vooral het hoofddoekverbod op Franse scholen zou dit aantonen. Cliteur wijst erop dat het juist de zwakkere partij is die bescherming nodig heeft tegen de sterkere, dus bijvoorbeeld het kind dat door ouders, broers, de geestelijkheid etc. wordt gedwongen tot een bepaalde leefstijl. Door deze opgedrongen leefstijl uit de scholen uit te bannen, kan het kind, vrij van indoctrinatie, leren eigen keuzes te maken.

Een ander punt van kritiek is de al dan niet vermeende neutraliteit van de laïcité. Vanuit multiculturele hoek zou worden gesteld neutraliteit niet mogelijk is. Maar als dit het geval is, kan hiertegenover worden gesteld dat het evenzo niet mogelijk is om alle religies gelijk en eerlijk te behandelen. Als gebrek aan neutraliteit dus een argument is tegen het tweede model, is het tegelijk ook een argument tegen het derde model.

Cliteur concludeert op basis van zijn argumenten dat het model van de laïcité de meest geschikte basis is om de samenhang tussen alle verschillende burgers binnen een staat met een sterk pluralistisch karakter te reguleren. Bij dit model is iedereen het meeste gebaat, zowel de individuele aanhangers van de verschillende godsdiensten als de samenleving waarin mensen met verschillende ideologieën naast elkaar leven.

Bron: Reformatorisch Dagblad
http://www.refdag.nl/artikel/1329500/Cliteur Religie als bron cohesie is misleidend.html
http://www.refdag.nl/artikel/1329507/Christenen gebaat bij neutrale staat.html

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 1309 keer gelezen.


1 reactie

Ik heb er grote moeite mee dat hier steeds de omstreden heer Cliteur wordt aangehaald, omdat hij geen betrouwbare bondgenoot is voor vrijdenkers. Ga maar na. Hij is woordvoerder van de humanistische alliantie, zoals bekend spreekbuis van de heersende klasse. Bovendien is hij ondanks alle retoriek geen humanist, aangezien dit vanaf 1963 volstrekt onmogelijk is. Wat te denken van deze veelschrijver? Hij is een man die zich van "newspeak" bedient. Meer weten? Download dan de biografie "Het Grondsop voor de Goddelozen", gratis op http://www.jpvanpraag.nl
vanpraagbiografie () (URL) - 23 04 14 - 16:58


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Het verhaal van onze voorouders
Het verhaal van onze voorouders
Richard Dawkins

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu