atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) Athe´stische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Ontdoe de euthanasied… | Home | Eugenie Scott over ev… »

schoolvragen over athe´sme

20 11 09 - 18:25 - Categorie: opinie Bij deze mijn antwoorden op de vragen van een paar scholieren die een onderzoek deden naar het athe´sme en de athe´stische levenshouding door een aantal athe´sten te interviewen.

1. Hoe kan het dat athe´sme de laatste jaren zo erg toeneemt?


The greatest show on earth: de bewijzen voor evolutie, het antwoord op creationistische propaganda dat er voor evolutie geen bewijs zou zijn.

Ik weet niet of het toeneemt, ik houd dat niet bij. Het is wel zo dat veel athe´sten zich meer in het openbaar profileren, omdat bepaalde groepen religieuzen zich op de voorgrond dringen en veel ruimte en privileges opeisen. Vanuit religieuze hoek worden vaak het athe´sme, de seculiere maatschappij en de mensenrechten aangevallen. Onlangs zei de paus nog dat het grootste gevaar van deze tijd de seculiere samenleving is. De vrijemeningsuiting wordt vaak veroordeeld als deze zich tegen de religie richt. Aan de andere kant claimen diverse religieuze groepen op grond van 'vrijheid van religie' het recht te mogen discrimineren. Vanwege deze tegenstrijdigheden en om zichzelf te rechtvaardigen zijn er nu diverse athe´sten opgestaan om het ongeloof en de seculiere maatschappij te verdedigen.
Tegelijk is in de VS, waar athe´sten worden gediscrimineerd, een beweging opgestaan van mensen die niet langer uit angst verzwijgen dat ze niet in goden geloven. Ze komen hier nu openlijk voor uit. Zij waren er altijd al, maar ze durfden niets te zeggen uit angst voor ontslag van hun werk, agressie uit de buurt en wegpesten van scholen. Zelfs bij de padvinders mag je in Amerika alleen als je eerst een eed op de bijbel aflegt. In Nederland kennen we zulke dingen helemaal niet, maar toch merken we iets van deze beweging doordat boeken worden vertaald van bijvoorbeeld Christopher Hitchens en Sam Harris. Ook de bioloog Richard Dawkins, die als evolutiebioloog de gevolgen ondervindt van agressieve religieuze campagnes, schrijft veel boeken waarin hij uitlegt wat er niet klopt aan de argumenten van de creationisten en hoe evolutie werkt. Het creationisme is ook een Amerikaanse stroming, dus ook sommige boeken van Dawinks zijn gericht tegen deze Amerikanen. Wij volgen dit hier ook, maar eigenlijk is die strijd hier allang achter de rug.

Een probleem op dit moment zijn bepaalde moslims, die alle kritiek op de islam de kop in proberen te drukken. Dat gaat vaak zo agressief dat mensen die normaal gesproken niet van zich lieten horen het nu belangrijk vinden wel voor het recht van vrijemeningsuiting tegen godsdienst opkomen. Ik ben zelf bijvoorbeeld met mijn website begonnen naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh. Deze werd vermoord omdat hij niet wilde wijken voor de druk. Ook zeiden diverse politici na de moord dat ze de vrijheid van meningsuiting aan banden zouden gaan leggen, in plaats van hem te verdedigen. Dit heeft me zo boos gemaakt dat ik besloot dat er meer kritiek op de religie moet komen.

Humanistisch theoloog William Tyndale als ketter op de brandstapel.
Humanistisch theoloog William Tyndale als ketter op de brandstapel.

Het is wel zo dat het athe´sme toeneemt (of beter gezegd dat het geloof afneemt) sinds de religie niet meer zo'n macht heeft. Vroeger was het verplicht in god te geloven. Critici werden opgejaagd, verbannen, gevangen gezet, vermoord of ter dood veroordeeld. Dan is het logisch dat er ook geen ongelovigen zijn, want niemand durft erover te praten. Naarmate het geloof minder macht heeft, zijn mensen vrijer om zelf om zich heen te kijken en als ze willen eruit te stappen.
Met het afnemen van de macht van de religie kon de wetenschap meer ontdekkingen naar buiten brengen en ideeŰn ontwikkelen die niet strookten met de bijbel. Galileo werd nog veroordeeld toen hij liet zien dat de aarde om de zon draait, maar een paar eeuwen later kon Darwin veilig de evolutietheorie publiceren, al werd hij dan ook wel verguisd. Tegenwoordig zijn de meeste dingen die vroeger aan de kracht van goden werden toegeschreven verklaard vanuit de werking van de natuur zelf. Als mensen dat zien, gaan ze ook twijfelen aan andere dingen die door het geloof worden beweerd, waardoor er ook meer mensen het geloof verlaten.

2. Zijn er veel athe´sten die vroeger gelovig waren?

Dat is niet bekend, het wordt niet bijgehouden. Vroeger moest natuurlijk iedereen gelovig zijn en naar de kerk gaan. Toen athe´sme niet meer werd vervolgd, kwamen mensen er openlijk voor uit dat ze niet meer in goden geloofden. Dat gebeurde denk ik voor het eerst op grote schaal openlijk in de negentiende eeuw. Maar nu zijn er steeds meer mensen die nooit met een religie zijn grootgebracht.
In Amerika zijn waarschijnlijk meer geloofsverlaters, omdat je daar nog maar nauwelijks voor je mening uit kan komen, zoals je bijvoorbeeld ziet in dit artikel: De Pers: Amerikanen durven ook atheist te zijn

3. Proberen athe´sten ook gericht mensen te overtuigen van hun overtuiging?


Voormalige dominee Dan Barker verdedigt nu het athe´sme.

Het lijkt mij niet normaal, ik ken ze in elk geval niet. Nou ja, ik ken het geval van een Amerikaanse priester, Dan Barker, die door Amerika reisde om mensen te bekeren. Maar op een gegeven moment kwam hij door zijn onophoudelijke argumentatie en redeneringen tot de conclusie dat de bijbel inderdaad niet klopt, en hij werd athe´st. Sindsdien trekt hij nog altijd door het land, maar nu om mensen tot het athe´sme te 'bekeren'. Dan Barker is een grappig geval, en hij kan leuk vertellen over de manier waarop evangelisten redeneren. Maar de meeste athe´sten die ik ken irriteren zich nogal aan evangelisten en willen niet net zo zijn.
Ik vind het wel goed dat de laatste tijd athe´sten met hun opvattingen naar buiten komen, zodat hun stem deel wordt van het openbare debat. Als je je niet laat horen, besta je uiteindelijk niet, en sterft je mening uit. Dus als je je visie van belang vindt, dan moet je hem in het openbaar verdedigen. Nog belangrijker, je moet er goed over nadenken, zodat je weet wat je eigenlijk vindt.

Ik vind het ook interessant dat er tegenwoordig vaak debatten worden georganiseerd tussen gelovigen en niet-gelovigen. Dialoog is altijd goed, omdat je dan niet ˇver elkaar praat en langs elkaar heen leeft, maar mÚt elkaar leeft. Debatteren is natuurlijk een manier om te overtuigen, maar ik vind het niet hetzelfde als evangeliseren. Het is meer een manier om mensen te leren omgaan met andere standpunten en misschien je eigen standpunt aanpassen. Dat is belangrijk omdat mensen samen moeten leven.

Het athe´smebord bij Schiphol, als uitvloeisel van de buscampagne, is misschien een ludieke vorm van evangeliseren. Het is een reactie op de vele reclame voor het christendom waar je overal om je heen op wordt getracteerd, zonder dat hier een haan naar kraait. De Britse Ariane Sherine kreeg het idee om dit als grap ook eens voor het athe´sme te doen, en dit riep in veel landen hysterische reacties op, en werd ook een paar keer verboden. Ook in Nederland leverde het moeilijkheden op, terwijl religies wel altijd overal reclame mogen maken. Zo'n buscampagne is voor mij te ludiek, omdat je dan nog niet weet wat deze mensen nu te vertellen hebben, maar ik vind het wel heel belangrijk dat athe´sten laten horen dat ze er zijn en hun mening geven in het openbaar.

4. 1. Hoe uit athe´sme zich in het dagelijks leven, zijn er dingen die u niet doet of juist wel?

Met deze vraag kan ik eigenlijk niets. Ik ben helemaal niet bezig met 'het athe´st zijn'. Ik ben gewoon mezelf, met mijn eigen voorkeuren. Natuurlijk zijn er dingen die ik wel of niet doe, maar dat ik niet in goden geloof heeft daar niets mee te maken. Ik denk daar Řberhaupt niet over na. Ik denk wel na over deze maatschappij, wat er misschien anders aan zou moeten en wat ik er eventueel aan kan doen. Ik ben bijvoorbeeld tien jaar lid geweest van de SP en heb een aantal jaren gewerkt voor een politiek-cultureel debatcafÚ voor deze partij. Ik heb me altijd opgewonden over vooroordelen over mannen en vrouwen, en heb naar aanleiding daarvan een website opgebouwd over godinnen, mythologie en beeldvorming, met als doel het hokjesdenken te bestrijden.

Mijn mening is dat als je je ergens zorgen over maakt je dan ook iets moet doen om de problemen weg te nemen. Of je dat nou in het klein of in het groot doet, maakt niet uit. Maar je moet niet gaan roepen dat het allemaal niet deugt en dan vervolgens wachten of anderen iets ondernemen om het te veranderen.

4.2. Leest u bepaalde boeken niet of wel, kijkt u bepaalde programmaĺs of zenders niet of wel etc.

Ik heb wel zo mijn voorkeuren. Dat heeft ook alleen met mezelf te maken, niet met het 'athe´st zijn'. Hoewel ik moet zeggen dat ik religieuze tv-zenders als de EO en de islamitische omroep vermijd, net als de hallelujaprogramma's op zondagochtend. Maar ik kijk ook niet naar sport, reclame, pulpzenders, massatelevisie etc. Ik lees veel boeken, maar absoluut geen stichtelijke boekjes. Ik lees boeken van schrijvers van Zuid-Amerika tot aan Japan, van geŰngageerde schrijvers zoals bijvoorbeeld Hugo, Zola, Dostojevski en Thomas Mann, maar ook detectives en thrillers, en veel historische boeken of boeken over mythologie en klassieke geschiedenis, boeken over politiek, populair-wetenschappelijke boeken over quantummechanica en evolutie etc. Ik zie ook veel films en luister naar muziek.


Cantique de Jean Racine , hele mooie koormuziek, maar de tekst bevat tenenkrommend gedweep met een fictie die boven de realiteit wordt geplaatst.

Het is moeilijk te zeggen of ik iets niet lees of wil zien, maar het voornaamste criterium is toch of ik het wel of niet leuk vind. Ik heb ook veel films over religieuze onderwerpen. Als het maar 'goede films' zijn. Ik luister ook naar missen en requiems en andere religieuze muziek, zolang ik het maar goede muziek vind. De teksten frapperen me echter, ik volg ze iedere keer weer met stomme verbazing. Hoe kunnen mensen toch zo bezig zijn met het bejubelen en verheerlijken van fictieve leiderfiguur die ze boven zichzelf plaatsen? Zo beluisterde ik van de week Cantique de Jean Racine van Gabriel FaurÚ, prachtige koormuziek, maar de tekst slaat me met stomheid. Ik word akelig van het gedweep en de jubelende devotie. Een kort voorbeeld uit vertaling van de tekst:

Woord gelijk aan de Allerhoogste!
Onze enige hoop,
Eeuwige dag van de aarde en de hemelen,
van de vredige nacht,
wij verbreken de stilte,
Goddelijke Heiland, richt uw blik op ons!

Ik begrijp niet waarom mensen het nodig hebben hun leven in de handen te leggen van zo'n glorieus verzinsel. Het motto van deze site is juist hierom: leef zelf!
Als je wil weten wat ik precies bedoel, luister dan hier: youtube en lees de volledige tekst hier: toonkunstkoormaastricht.

5. Is er iets bekend over het aantal aanhangers dat het athe´sme in Nederland telt?

Het athe´sme heeft geen aanhangers. Het is geen organisatie. Miljoenen mensen in Nederland geloven niet in goden, maar ze hangen niet 'het niet-geloven' aan. Ze leiden gewoon hun eigen leven en maken hun eigen keuzes. Er is niet zoiets als een 'athe´stische leer'. Mensen noemen zichzelf niet eens athe´st, het is strikt genomen een scheldwoord van gelovigen, die mensen die hun godsdienst niet accepteren wegzetten als slechte mensen zonder moraal. Dat herken je misschien beter aan het woord 'ongelovigen'. Niemand komt op het idee om zichzelf een ongelovige te noemen omdat hij niet gelooft in iets wat er niet is.
Veel athe´sten willen ook helemaal niet zo genoemd worden, omdat ze nergens op willen worden vastgepind. Religie werkt als verdeler, die een kloof veroorzaakt tussen mensen, en dat is juist een van de negatieve kanten volgens veel ongelovigen. Dus daarom willen athe´sten de wereld niet verdelen in 'gelovigen' en 'ongelovigen'. Het is juist een label dat van buitenaf wordt opgelegd.
Persoonlijk heb ik het woord athe´sme voor mijn website gekozen omdat aan athe´sme een negatieve lading wordt gekleefd, alsof je leeg en verdorven en zonder moraal bent als je geen religie hebt. Dat moet worden rechtgezet.

Wat het aantal mensen dat niet in goden gelooft betreft, ik weet niet hoe goed dat bekend is. Het wordt niet geregistreerd, en mij heeft zeker nooit iemand iets gevraagd. Er worden wel eens statistische enquŕtes gehouden, bijvoorbeeld door het CBS. Er worden verschillende cijfers gegeven, afhankelijk van hoe het wordt ge´nterpreteerd. Meestal worden voor Nederland tussen de 40 % en 50% mensen zonder religie genoemd.
Maar het woord 'athe´st' komt in die enquŕtes meestal niet voor. Dat zal ook wel komen omdat het niks is, behalve een negatieve manier om iemand weg te zetten. Veel mensen die niet in goden geloven identificeren zich liever met een term die wÚl inhoud heeft, zoals humanist, rationalist, materialist, seculier etc.

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 3518 keer gelezen.


17 reacties

Daar atheisten geen verantwoording afleggen na hun dood is mijn stelling.
Atheisten leven en sterven als beesten.
John M. Deroy, johnmarion@home.nl
John M. Deroy () - 29 12 09 - 23:36

Er is hier niemand ge´nteresseerd in die stelling ,volkomen overbodig bovendien als je niet echt duidelijk bent over waar verantwoording voor afgelegd moet worden ,als er al zo iets als na de de dood zou bestaan .
Ik weet niet waar je het over hebt en wat de relevantie t.o.v dit topic is .
Hans - 30 12 09 - 00:37

Dat is een waarheid als een koe, John. :-)

Christenen leggen trouwens ook geen verantwoording af 'na de dood'. Als je dood bent, ben je dood. Hetzelfde geldt dus voor de gelovigen. Het is een bekend feit dat mensen tot de zoogdieren behoren. Dat is toch niet erg?
Els - 30 12 09 - 12:28

Atheisme is een stap omhoog in de evolutie van de mens . Als alle mensen dat door hebben , dan kunnen we de bijbelse paradijs bereiken .
Lucian - 15 02 10 - 01:49

De gevolgen van religie worden steeds openlijker rascistischer, geweldadig en van een hardere toon. Anti geluid is nodig om dit te compenseren en om de wetgeving fatsoenlijk te houden.

De gevolgen worden mooi weergegeven op http://NEEligie.nl
Gesus - 14 03 10 - 10:38

"Mensen noemen zichzelf niet eens athe´st, het is strikt genomen een scheldwoord van gelovigen, die mensen die hun godsdienst niet accepteren wegzetten als slechte mensen zonder moraal. Dat herken je misschien beter aan het woord 'ongelovigen'."

Sorry, maar hier klopt niets van. Ik ben een athe´st (of ongelovige volgens dit artikel), en ik noem mezelf dat graag. Het is geen "scheldwoord", en daar heeft het ook niets van weg.
Anoniempje haat Clichés - 23 04 12 - 20:17

ik heb een nieuwe fiets
Anoniempje is een vis () - 23 04 12 - 20:23

"Sorry, maar hier klopt niets van. Ik ben een athe´st (of ongelovige volgens dit artikel), en ik noem mezelf dat graag. Het is geen "scheldwoord", en daar heeft het ook niets van weg."
Fijn, dat jij vind dat het geen scheldwoord is, maar dat is het wel altijd geweest.Ik denk niet dat een eigen mening daar veel aan veranderen zal en of het niets van een scheldwoord weg heeft is ook niet meer dan een persoonlijke interpretatie ben ik bang.
Hans - 27 04 12 - 22:14

"Fijn, dat jij vind dat het geen scheldwoord is, maar dat is het wel altijd geweest.Ik denk niet dat een eigen mening daar veel aan veranderen zal en of het niets van een scheldwoord weg heeft is ook niet meer dan een persoonlijke interpretatie ben ik bang."
Leg mij dan eens uit hoe het een scheldwoord is. In het artikel zie ik het namelijk ook niet goed uitgelegd worden.
Anoniempje heeft een fiets - 09 07 12 - 09:43

Hallo anoniempje, 'athe´sme' betekent vertaald 'ongelovigen', en dat was een scheldwoord van religieuzen voor mensen die niet het juiste geloof aanhingen. Het is in dezelfde orde als heidenen, pagani, kafir etc. Christenen noemen mensen die geen christen zijn nog altijd 'heidenen', een of andere politicus deed dat onlangs, en op christelijke scholen gebeurt het ook. Moslims noemen ons 'kafir', en kafir zijn een doelwit, dus het is geen grapje om kafir te zijn.

Michel Onfray schreef daar in zijn boek atheologie iets over, ik had zijn boek deels samengevat:

De oorzaak van de beperkte woordenschat van het athe´sme is gelegen in de dominantie van het christendom, die al vijftien eeuwen zijn macht gebruikt om het ĹDing an sichĺ en het woord onmogelijk te maken. Christenen stigmatiseren degenen die niet geloven dat god op de derde dag is verrezen als Ĺatheosĺ. Garasse noemt Luther een atheist, Ronsard gebruikt de betiteling voor de Hugenoten.

Het is niet zomaar een benaming, de beschuldiging athe´st te zijn kwam neer op verkettering en uitstoting uit de maatschappij. De beschuldiging werd een nuttig wapen om politieke en ideologische tegenstanders uit te schakelen. In de oudheid waren bijvoorbeeld Socrates, Epicurus en Protagoras al slachtoffer van de stigmatisering, hoewel zij niet het bestaan van de goden ontkenden. In 1619 werd de priester Jules CÚsar Vanni verketterd, zijn tong werd afgesneden en hij stierf op de brandstapel in Toulouse.

Spinoza was joods. Hij werd verketterd in de synagoge in Amsterdam, aan de Houtgracht in Amsterdam op 27 juli 1656: De parnassim die zitting hadden in de mahamad, het joodse gezaghebbende juridische orgaan, schreven een tekst in het Hebreeuws waarin hij uitbundig werd verketterd. Vanwege zijn ketterijen werd het herem uitgesproken: hij werd geŰxcommuniceerd, een contactverbod werd opgelegd, het was verboden zijn boeken te lezen, hem tot minder twee meter naderen of onderdak bieden. Hij was toen 23 jaar oud. Zijn Ethica is postuum uitgegeven in 1677. Toch is het mislukt Spinozaĺs naam uit te wissen.
Zijn misdrijf was niet dat hij athe´st was, maar dat hij zich uitsprak tegen de onsterfelijkheid van de ziel, en beweerde dat je niet kan worden gestraft of beloond na de dood. Verder noemde hij de bijbel het werk van een collectief, niet het woord van god; de joden zijn geen Ĺuitverkoren volkĺ; de hedonistische moraal stelde hij tegenover het begrip van goed versus kwaad; hij had geen afkeer van de wereld en het lichaam. Toch was hij priester Ún joods.

Velen die tot een bepaalde godsdienst behoorden maar ideeŰn hadden die tegen de fundamentele orthodoxie ingingen, zijn verketterd en tot athe´st bestempeld door hun fundamentalistische medegelovigen.
Juist vanwege het ontstellende aantal gelovigen dat al vanwege hun verkettering is omgebracht, stelt Onfray dat de athe´st zich verplicht moet voelen de ideeŰn te veroordelen van degenen die het denken en reflecteren over de maatschappij afwijzen.


Als het goed is ga je zo naar de juiste bijdrage op het forum:
http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.p..

Maar de hele thread is interessant, vind ik zelf. Onfray was een stimulans voor mij om deze website te beginnen (de moord op Theo van Gogh was de andere).
Els - 09 07 12 - 10:43

PS, nog even toevoegen dat Socrates werd veroordeeld tot het drinken van de gfibeker vanwege de beschuldiging 'atheos' te zijn. Hij verleidde de jeugd met zijn manier van denken tot het afwijzen van de goden, wat de staat niet accepteerde.
Els - 09 07 12 - 10:48

Dat heeft niet te maken met het woord "atheist", maar met de actie van niet geloven in een god. Dat vonden ze slecht, niet per sÚ het woord atheist, dat het woord daarvoor "αθεος" was is een ander probleem. "Zij die niet geloven" (ik weet de vertaling nu niet uit mijn hoofd) zou een even groot scheldwoord zijn geweest.
Ik denk dat ik mijn punten heb duidelijk gemaakt, en dit is dan ook mijn laatste bijdrage hier.
hoi - 09 07 12 - 12:04

Okee, maar het woord athe´sme is dus niet verzonnen door de 'goddelozen', maar door de gelovigen, om aan te geven dat die athe´sten die de goden niet wilden vereren niet deugden. Als het aan de athe´sten had gelegen bestond het woord niet, zij passen dit woord nog maar recent op zichzelf toe.
Al met al heb ik mijn punt ook wel duidelijk gemaakt, met een paar historische voorbeelden over het gebruik ervan, dus ik vind het ook wel goed zo. Leuk dat jij je ook athe´st noemt, en verder groetjes!
Els - 09 07 12 - 12:46

@ Anoniempje heeft ............. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is, Els was mij voor. En #Hoi heeft er nog een mooie aanvulling aan toegevoegd .
Mensen die zich niet houden aan de mores van de gemeenschap worden als heel erg snel tot ketters uitgeroepen, dat kun je door de geschiedenis heen zien . Dat is een heel menselijk trekje overigens . Het gaat dan ook verder dan een persoonlijke ervaring en het wordt een persoonlijke ervaring als je je tussen niet-gelijkgestemden verkeerde dingen gaat zeggen. :)
Eigenlijk is de term athe´st of athe´sme ook een overbodige term, want waar onderscheid je je nu eigenlijk mee ?
Hans - 09 07 12 - 14:32

Hoe herdenken athe´sten de doden? Weet iemand dit? Het zou heel veel helpen als iemand hierop antwoord!
Dank bij voorbaat.
Renco - 07 02 13 - 10:07

Net zoals iedereen, af een toe naar zijn/haar graf gaan en terugdenken. Ik snap niet wat hier exclusief religieus aan is.
Henk - 07 02 13 - 13:41

renco....

waarom herdenken religieuzen de doden?

want zij maken slechts de transitie naar de astrale wereld waar zij verder leven op een hoger plan, bij hun god, samen met hun familie en geliefden..
ZIJ GAAN DUS HELEMAAL NIET DOOD..!!

zie je wel dat religieuzen niets anders dan smerige leugenaars zijn??
naad - 16 02 13 - 19:07


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De blinde horlogemaker
De blinde horlogemaker
Richard Dawkins

In De blinde horlogemaker laat Richard Dawkins zien waarom de evolutie een hele logische verklaring is voor de diversiteit van het leven. De ti

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu