atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) Athe´stische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« een joods-romeins ker… | Home | Holy Halucinations 19… »

Mijn nominatie voor de Hoeiboei hoofddoekprijs 2011

31 01 11 - 19:59 - Categorie: maatschappij De website Hoeiboei reikt jaarlijks een hoofddoekprijs uit aan degene die in het afgelopen jaar 'het zotste excuus verzint om dit malle en discriminerende symbool in onze seculiere samenleving te promoten'. Op de website staan een aantal mensen voorgedragen op wie je je stem kan uitbrengen. Het is moeilijk te kiezen, maar mijn nominatie voor dit jaar gaat naar de Commissie Gelijke Behandeling, die stelt dat scholen het dragen van hoofddoeken niet mogen verbieden. Aangezien alleen stemmen op personen mogelijk is, zal mijn stem dus gaan naar de mij verder onbekende voorzitter Laurien Koster. De reden is dat deze commissie, die is ingesteld om ongelijke behandeling te bestrijden, juist ongelijke behandeling bevordert door religieuze ongelijkheid in bescherming te nemen. De commissie heeft als controleorgaan op de uitvoering van de wet veel invloed en remt de noodzakelijke discussie over de achterliggende problematiek, namelijke sektarische en religieuze onderwerping van vrouwen en meisjes.

Meisjes mogen op grond van religie ongelijk worden behandeld. De Commissie Gelijke Behandeling ondersteunt discriminatie en ongelijkheid in plaats van deze te bestrijden. Het recht dat religies nemen om te kunnen discrimeren en zelfs de wet te ontduiken wordt door de CGB verdedigd, terwijl religies grip op de samenleving proberen te krijgen om de verworven vrijheden en gelijke rechten te onderdrukken. Geen enkele religie promoot gelijke rechten of individuele ontwikkeling, dus met een beroep op de vrijheid van religie kan geen gelijke behandeling worden bereikt.

Het sluieren van vrouwen is ongelijke behandeling

Op de website van de commissie is ondermeer het volgende te lezen:
Leerlingen moeten op school in beginsel de ruimte krijgen om hun godsdienst of levensovertuiging te uiten door middel van hun kleren. Dat geldt zowel voor openbare scholen, als voor het bijzonder onderwijs. Dat volgt uit de Wet gelijke behandeling. Het betekent bijvoorbeeld dat een school een leerling niet zomaar mag verbieden om een hoofddoek, een keppeltje of een kettinkje met een kruisje te dragen. De CGB heeft al verschillende keren geoordeeld dat scholen die bijvoorbeeld hoofddoeken verbieden een verboden onderscheid maken op grond van godsdienst.
Dat wil niet zeggen dat een school geen enkele eis aan kleding mag stellen. Kledingvoorschriften en gedragscodes zijn zelfs heel gewoon. Maar als die voorschriften beperkingen meebrengen voor godsdienstige uitingen, zijn ze alleen toegestaan als er zwaarwegende belangen op het spel staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang komen.
Het sluieren van vrouwen is een vorm van discriminatie en ongelijkheid, maar wordt in de hoofddoekdiscussie structureel voorgesteld als een godsdienstig symbool gelijk aan kettinkjes of keppeltjes. De reden dat er in onze seculiere maatschappij niet bijzonder veel verzet is tegen het dragen van kettinkjes, hangertjes of zelfs keppeltjes is als uiting van het aanhangen van een godsdienst is dat deze attributen inderdaad niet veel meer waren dan een symbool. De hoofddoek is echter meer dan een symbool: het is de vorm van onderdrukking en discriminatie zelf. De hoofddoek is het middel waarmee vrouwen onzichtbaar worden gemaakt, van hun identiteit en seksualiteit worden beroofd en als mens worden onderworpen aan hun voogd. Bovendien wordt van mannen niet gevraagd zichzelf op een dergelijke manier weg te cijferen en aan de zichtbaarheid te ontrekken.

De islam is een scherp discriminerende religie, en de islamitische wet is onverenigbaar met de westerse wetten. Terwijl westerse wetten onze vrijheden waarborgen en mensen beschermen tegen discriminatie, beperkt de islamitische wet juist de vrijheid. Discriminatie en onderdrukking van de vrijheid en persoonlijkheid is een essentieel kenmerk van de islamitische wet. Als gevolg van dit verschil lopen de onophoudelijke pogingen om de sharia in het westen acceptabel te maken voortdurend stuk.

De sluier is een vorm van controle over vrouwen

Het sluieren van vrouwen is onderdeel van de discriminatie van de sharia. Door de sluier voor te stellen als een religieus symbool, dat gelijkwaardig is aan het dragen van een kruisje om de nek, probeert men de islamitische controle door de man over vrouwen aan het westen op te dringen. Maar de hoofddoek is geen symbool, het is de vorm waarmee vrouwen seksueel onderhorig wordt gemaakt aan haar voogd. Volgens de islam is de vrouw tot kuisheid gedwongen omdat de wet haar zelf verantwoordelijk maakt voor seksuele overtredingen, in welke vorm dan ook. Het sluieren dient om haar seksuele uitstraling te verbergen, en om de vrouw zo onzichtbaar mogelijk te maken. De zichtbaarheid van de vrouw en de opwinding die dat bij mannen teweeg zou brengen veroorzaakt immers fitna (chaos) in de maatschappij.

Romeinse symboliek in christelijke catacomben
De film 40 qm Deutschland over het ge´soleerde leven van moslimvrouwen die in hun huizen worden opgesloten. Het huis is het domein van de vrouw.

Het sluieren van vrouwen gaat dan ook vaak samen met de verplichting voor vrouwen om zoveel mogelijk binnenshuis te blijven en niet 'onnodig' naar buiten te gaan. De straat, de buitenwereld, is volgens de islam het domein van de man, terwijl het huis het domein van de vrouw is. Het is duidelijk wat het gevolg is van deze absurde vorm van 'gelijkheid' waarin elk zijn eigen domein krijgt toegewezen: vrouwen leven ge´soleerd en zijn niet in staat een visie op deze onderdrukking te ontwikkelen of er een front tegen te vormen. Al in 1985 verscheen in Duitsland de islamkritische film 40 Quadratmeter Deutschland, een Duits-Turkse film die handelde over importbruiden die in het westen worden opgesloten, geen westerse taal mogen leren spreken en volledig ge´soleerd van de westerse beschaving leven, zonder enig besef te hebben van het feit dat vrouwen hier gelijke rechten hebben. Het schokkende thema van deze film is volledig genegeerd, en het gebruik is in de loop der jaren alleen maar erger geworden, met het ontstaan van islamitische getto's waarin nauwelijks Nederlands wordt gesproken en vrouwen geen contact hebben met westerse buurtgenoten als gevolg.

Op de website van de commissie is te lezen dat het recht van moslimmeisjes om gesluierd naar school te gaan volgt uit de Wet Gelijke Behandeling, maar het is mij niet duidelijk uit welk wetsartikel dit precies volgt. Het is evengoed mogelijk dat de wet zo is opgesteld dat wetten die dienen voor het beschermen van mensen tegen discriminatie zodanig worden uitgelegd dat op grond van een bepaalde uitleg omtrent godsdienstvrijheid op basis van religie toch gediscrimineerd kan worden. Het is duidelijk dat het sluieren van schoolkinderen op basis van hun sekse en seksualiteit een vorm van ongelijke behandeling is, die bovendien een vrije ontwikkeling remt en vooroordelen tegen de vrouwelijke seksualiteit in de hand werkt.

Hoe ongelijkheid gelijkheid wordt met behulp van religieuze retoriek

Dat het religieuze discriminatie betreft is ook makkelijk in te zien door je voor te stellen dat het sluieren van vrouwen in de Wet Gelijke Behandeling zou worden vastgelegd. Iedereen zou zich afvragen waarom vrouwen moeten worden gesluierd, en mannen niet. Het is niet te beredeneren waarom het wel een vorm van gelijke behandeling zou zijn door indirect te verwijzen naar religieuze vrijheid. Het punt is dat er altijd een beroep wordt gedaan op religieuze vrijheid om duidelijke regels tÚgen discriminatie te kunnen ondermijnen. Religieuze vrijheid is de manier waarop elke vorm van vrijheid en elk mensenrecht ongedaan kan worden gemaakt.

Islamitische mannen worden ontzien in de hoofddoekdiscussie

De stelling van vele mensen die vˇˇr de hoofddoek pleiten omdat vrouwen anders helemaal niet meer in het openbaar zouden verschijnen komt welbeschouwd neer op het erkennen dat moslims hun vrouwen mogen opsluiten en mogen verbieden het huis te verlaten als ze weigeren hun lichaam onzichtbaar te maken. Hoe absurd het ook is om het dragen van de hoofddoek op deze grond te verdedigen, toch wordt hij steeds weer opgevoerd. Hier is bijvoorbeeld Eberhard van der Laan aan het woord:
Ja, maar als deze vrouwen geen hoofddoek dragen, kunnen en of mogen ze niet werken, sporten, studeren, naar buiten, zwemmen, naar de fysiotherapeut, hun kinderen van school halen, een topfunctie bekleden, naar een voorlichtingsloket van de gemeente... Alles beter dan dat deze vrouwen binnen zitten.
Dus omdat alles beter is dan dat vrouwen binnenzitten worden niet de mannen en de religie aangepakt die 'vrouwen behandelen als beesten en ze opsluiten in hun huizen' (zoals de historische geleerde AverroŰs het uitdrukte), maar wordt het leven van ontelbare vrouwen bedorven door ze in doeken te hullen als ze de straat op willen, zelfs als in de zomer ook de islamitische mannen hun kleren zoveel mogelijk van zich afwerpen omdat het in de hete zon niet om uit te houden is. Als alles beter is dan dat deze vrouwen binnenzitten, pak dan de oorzaak van dit onrecht aan, en maak vrouwen niet dubbel tot slachtoffer door ze 'het recht te geven' hun huis op de rug met zich mee te dragen. Het effect is dat vrouwen worden gediscrimineerd door het begrip vrijheid zo uit te leggen dat het tegendeel ermee wordt bedoeld.

Wie van al die mensen die zeggen dat de hoofddoek de vrijheid van vrouwen vergroot omdat ze gesluierd van haar mannelijke voogd wel 'naar buiten mag' (!) heeft ooit durven zeggen dat het de schande is van de islam dat de vrouw toestemming van een man nodig heeft om te kunnen gaan en staan waar ze wil? Liever gaan deze mensen de strijd aan met mensen die pleiten voor emancipatie en zich verzetten tegen de islamitische minachting voor vrouwen. Islamcritici kunnen makkelijk racist of islamofoob worden genoemd, omdat van hen weinig te vrezen is behalve hun scherpe woorden. De beruchte agressie van de islamitische man is blijkbaar een stuk griezeliger, dus die kan maar beter worden ontzien in de hele hoofddoekdiscussie.

Het steunen van discriminatie belemmert emancipatie.

In plaats van de strijd aan te gaan tegen deze onderdrukking en de confrontatie met de islam en moslims aan te gaan bestempelt de CGB het bestrijden van ongelijke behandeling tot ongelijke behandeling. Het opkomen voor emancipatie en seksuele vrijheid van moslimvrouwen, zodat zij tot zelfstandige individuen met gelijke rechten kunnen ontwikkelen, wordt onderdrukt op grond van omgekeerde vrijheidsretoriek die vrouwen weer onderwerpt aan hun religie. Het lijkt wel alsof er nooit sprake is geweest van westerse emancipatiebewegingen.
Laurien Koster wijst er in het jaarverslag van 2009 op dat de wetgeving rond gelijke behandeling erom vraagt dat burgers in het publieke domein elkaar beschermen tegen uitsluiting. Iedereen neemt aan de samenleving deel met zijn eigen identiteit. Daar is iets voor te zeggen, maar die identiteit moet wel de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen. Schoolgaande jongeren ontwikkelen zichzelf vanuit vrijheid, niet door de ontwikkeling op grond van religieuze opvattingen over vrouwelijke autonomie selectief te smoren.

Bovendien is het sluieren juist een vorm van het onderdrukken van een eigen identiteit. Toen de Chinezen door Mao werden gedwongen uniforme kleding te dreigen twijfelde daar niemand aan. Terwijl er volop wordt gepleit voor het recht van scholieren om hoofddoeken te dragen is er geen enkele discussie voor het recht van moslimvrouwen om openlijk seks te mogen hebben met wie ze zelf willen, ook zonder dat van een huwelijk sprake is. De sluiers gaan samen met de eis voor vrouwen als maagd het huwelijk in te gaan; vooral haar maagdelijkheid en kuisheid zijn van belang voor haar identiteit. De bewegingsvrijheid van moslimvrouwen is ernstig beperkt. Het ontbreken van een discussie over baas in eigen buik en vagina in de moslimwereld en het recht van vrouwen te mogen gaan en staan waar ze willen is een sterk signaal naar buiten toe dat er iets schort aan de vrijheid van moslimvrouwen. Aangezien de CGB conclusies trekt uit de klachten die worden ingediend zijn die conclusies vooral gebaseerd op het provocerende aangiftebeleid onder moslims die gebruik maken van de westerse anti-discriminatiewetgeving om de islam in het westen op te dringen.

Er is hierboven al op gewezen dat het sluieren in de islamitische wereld samengaat met het uitsluiten van vrouwen uit het publieke domein. De stelling dat burgers de verantwoordelijkheid hebben elkaar niet uit te sluiten weerspreekt het accepteren van de hoofddoek, dat de uitsluiting uit het publieke leven van vrouwen nu juist benadrukt. Bovendien werkt het sluieren vervreemdend. Naarmate meer vrouwen zich sluieren of afwezig houden uit het publieke domein worden vrouwen als zelfstandige, seksuele wezens beangstigender. De patriarchale religies demoniseren vanouds vrouwen vanwege hun seksualiteit, en natuurlijk in het bijzonder vanwege het feit dat vrouwen de kinderen baren; in het patriarchaat moet de man de seksualiteit van de vrouw controleren omdat de man centraal in de afstamming is gesteld. De gewoonte om vrouwen zelf verantwoordelijk te houden voor hun verkrachting komt hiervandaan. In de islam is deze verantwoordelijkheid van vrouwen zelfs wettelijk vastgelegd. Naarmate de seksualiteit van vrouwen meer wordt gedemoniseerd en vrouwen meer worden gedwongen zich zedig te kleden is het moeilijker voor niet-onderworpen vrouwen om zich vrij te kunnen bewegen en serieus te worden genomen.
Ook werkt het sluieren segregatie in de hand, in plaats van dat het de integratie bevordert. Er onstaat een zwart-witbeeld over mannen en vrouwen op basis van hun geslacht. Verschillen tussen mannen en vrouwen worden benadrukt op basis van vastliggende opvattingen over beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Dat sluieren samengaat met segregatie blijkt ook uit regelmatige verzoeken vanuit de islamitische gemeenschap om mannen en vrouwen gescheiden te houden. Zo worden voor moslimvrouwen gescheiden zwemuren bepleit opdat ze niet met mannen in aanraking hoeven te komen, en in ziekenhuizen wordt verzocht om vrouwelijke artsen omdat moslimvrouwen niet alleen met mannen mogen zijn. Deze basis van wantrouwen en apartheid is niet gezond voor een samenleving.

De CGB stelt godsdienstvrijheid boven de vrijheid van de seculiere maatschappij eigen opvattingen te hebben

De CGB kiest in feite veel te vaak voor de gesluierde vrouw op basis van godsdienstvrijheid, en nooit voor de seculiere maatschappij waarin mensen met elkaar sßmen willen leven en gelijke rechten hebben. Nog voorbijgaand aan de vraag of de hoofddoek al dan niet moet worden verboden is het wel heel lastig om deze kwestie via het maatschappelijk debat aan de kaak te stellen als overheidsgelieerde instellingen door oneigenlijke argumentatie druk uitoefenen op instellingen die iets aan het probleem proberen te doen.

De commissie stelt steeds op grond van religieuze vrijheid degenen in het gelijk die vinden dat mannen en vrouwen elkaar niet de hand hoeven te schudden. Scholen die hoofddoeken willen verbieden, instellingen en bedrijven die geen ruimte willen geven aan gesluierde vrouwen, een agente die een hoofddoek wil dragen, een bedrijf waar het personeel headsets draagt moet toestaan dat moslimvrouwen de headset ˇver de hoofddoek dragen, zwembaden mogen vrouwen in boerkini's niet weigeren. Moslims doen dan ook steeds vaker een beroep op deze commissie om te forceren dat gesluierde vrouwen overal moeten worden geaccepteerd, hoe andere culturen ook tegenover dit opdringen van religieuze en sektarische gebruiken staan. Ze tasten af hoever ze kunnen gaan. Op basis van dergelijke provocerende klachten kwam notabene een rapport tot stand over een toename van discriminatie van moslims in Nederland. Maar religie is de antithese van vrijheid en emancipatie. Vanuit religieuze hoek wordt door intimidatie voorkomen dat mensen zich tegen de religieuze tradities durven te verzetten. Daarnaast bestaat er een grootschalige propaganda-industrie die retoriek ontwikkelt om de islam zo uit te leggen dat hij acceptabel wordt in het westen. Daarvoor wordt alles wat krom is rechtgeredeneerd, een strategie die overigens een rijke historische traditie kent en ook het christendom niet vreemd is. De dringende eis religie te respecteren en het voortdurende beroep op godsdienstvrijheid zijn maskers om de problemen niet daar aan te kunnen pakken waar het wringt, namelijk in de religie zelf. Een commissie die gelijke behandeling mogelijk wil maken moet het ook aandurven de religieuze ongelijkheid aan de kaak te stellen. In plaats daarvan verdedigt de commissie de ongelijkheid als vorm van religieuze vrijheid. Een dergelijke commissie verdient volgens mij alle prijzen van de ongelijkheid die er maar te vergeven zijn.

Auteur:

Dit artikel is 795 keer gelezen.


zeven reacties

Ha, die Els! Long time no see. Alles goed met je? Still alive & kicking? Hou vol meid. Een kleine toevoeging op het thema hoofddoek: in zijn tijd werd Mohammed erg rijk. (Hoe hij dat deed, weten we). Rijke mensen hebben de behoefte hun status uit te drukken. In het oude China deden keizers ddoor zoveel mogelijk wagens te hebben. In de Islam deed je dat door zoveel mogelijk vrouwen te hebben (alsof het vee is). Mohammed koos natuurlijk de mooiste uit, maar hij was ook vaak weg. Achter zijn rug om gebeurde er natuurlijk het eea. In een eercultuur is dat niet te dragen voor het mannetje. Daarom haalde hij een set toen al oude regels uit de kast die idd inhielden de vrouw onaantrekkelijk te maken en weg te houden bij (andere) mannen. Daar komt ook het verbod op mannen handen schudden vandaan. Nog los van het bijgeloof dat de vrouw wel eens ongesteld kon zijn en als ze je dan een hand geeft ... Dat kon natuurlijk niet. Onrein!
Er is nog een andere, diepere, oorzaak voor het verbergen van haar. In de oude tijd (magische wereldbeeld) was men ervan overtuigd dat in haar KRACHT zat. Het bijbelverhaal van Samson die zijn haar afgeknipt en daardoor zijn kracht verloor is geen losse flodder, dat komt uit deze overtuiging voort. Vandaar dat vrouwen hun haar moesten verbergen.
Mogelijk heeft het feit dat mannen in India een tulband dragen (Sikhs?) daar ook mee te maken. Haar is magisch.
Hoop dat je er iets aan hebt. Succes!
Balance () - 04 04 11 - 22:04

Ha die Balance. Goed te horen dat je nog helemaal de oude bent. :-) Verder ook alles goed met jou? Ik ben een beetje low profile, maar het zal wel weer terugkomen.
Bedankt voor je verhalen over haar. Wie weet heeft de magische kracht van haar nog wel iets te maken met sluieren. In de islamitische wereld is men in elk geval bang voor de seksuele kracht van vrouwen (awra of aura), die 'fitna' veroorzaakt. De angst voor fitna is heel bijgelovig, terwijl het sluieren toch wel degelijk gewonen partriarchale onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit is. Het onderdukkingssysteem wordt blijkbaar in stand gehouden door een religieus-emotionele lading. De religie heeft angst aangewakkerd voor de vrouwelijke seksualiteit, een heel goed middel blijkbaar om de onderdrukking in stand te houden.
Maar het gaat nog verder dan hun haar. Bijna alles aan vrouwen is 'awra', zelfs haar stem, daarom moeten vrouwen vaak zwijgen of zacht praten. Eigenlijk heel fascinerend maar ook griezelig dat vrouwen zich dit allemaal laten wijsmaken zodat ze zelf blij meewerken aan hun totalitaire vernedering en onderdrukking.

De sluier wordt in de islam trouwens ook wel gelijkgesteld aan een gordijn, dus een afscheiding tussen mannen en vrouwen.
Els - 05 04 11 - 19:17

Mooi stuk. Met veel plezier gelezen!
Amersfoortse - 18 05 11 - 14:52

Opvallend, en zelfs storend, is de neiging van Allah om telkens Mohammed met een probleem zit een passende uitspraak te doen. Zo is Mohammed voor de zoveelste keer getrouwd en wil na het feest overgaan tot de vleselijke genoegens. Maar enkele gasten blijven plakken en laten Mohammed, die beleefd wil blijven, gefrustreerd rondlopen. Maar geen nood, daar is Redder God die zowaar een nieuwe soera dicteert over gasten die blijven plakken. Mohammed verkondigt direct de nieuwe soera en de gasten vertrekken beschaamd. Nog eentje: Mohammed is een beetje jaloers. Reeds op leeftijd merkt hij tot zijn ongenoegen dat er steeds jonge mannelijke moslims in zijn huis rondlopen. Jongelingen die meer aandacht hebben voor het vrouwelijk meubilair dan voor gebeden. Maar hij durft ze niet zo maar aan de deur zetten. Voorwaar, ik zeg u, daar is de Here Allah weer net op tijd met een soera. Voortaan moeten de vrouwen achter een gordijn blijven, weg van die jonge bezoekers. Net die regels worden geciteerd door islamieten om sluiers allerhande en gescheiden leven en bidden te verantwoorden als goddelijk bevel. Of hoe een jaloerse, epileptische profeet uit de 7e eeuw er nu nog voor zorgt dat vrouwen gevangen zitten in sluiers en er zelfs voor gedood worden.
paganisgood () - 18 05 11 - 15:55

Het gaat hier, als ik het goed zie om de botsing van twee grondrechten. Vrouwen onderdrukken mag niet, maar religie┤s onderdrukken natuurlijk ook niet.
Ik heb even gezocht en een leuk vergelijkbaar geval gevonden. De S.G.P. en het passief kiesrecht voor vrouwen. Maar ook de vrijheid van meningsuiting en vrijwaring tegen discriminatie. Ik denk dat de rechter van geval tot geval maar moet oordelen, haren los of toch gesluierd? Discrimineren, met woorden afzeiken of een slot op de mond?

Leuk is anders, maar samen komen we er wel uit...
hagenaars - 16 10 11 - 08:18

Nog even dit: http://www.google.nl/url?sa=t&source=web..
hagenaars - 16 10 11 - 08:22

En deze: http://www.google.nl/url?sa=t&source=web..
hagenaars - 16 10 11 - 08:26


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

In Gods naam
In Gods naam
David I. Kertzer

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu