atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) AtheÔstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Pat Condell over Fitn… | Home | De reliekwab »

boeken

08 05 08 - 11:45 - Categorie: default
Alle titels, sorteren op titel
Alle titels, sorteren op schrijver
Alle titels, sorteren op categorie


Titel: Het verhaal van onze voorouders

Het verhaal van onze voorouders
Het verhaal van onze voorouders
Richard Dawkins
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het verhaal van onze voorouders is een pelgrimstocht door vier miljard jaar geschiedenis. Wij, moderne mensen, zijn de pelgrims. Wij reizen terug in de tijd op zoek naar onze voorouders. Tijdens het dalen op de tijdladder komen we andere 'pelgrimsgezelschappen' tegen, met wie we een gemeenschappelijke voorouder delen. Uiteindelijk bereiken we het fundamentele keerpunt voor het leven op aarde: de samensmelting van een eencellige met een bacterie, waardoor een cel met een celkern ontstaat. Vanaf dat moment bewandelen alle levende organismen gezamenlijk het laatste deel; van de pelgrimsroute, tot aan de oorsprong van het leven. In deze unieke geschiedenis van alle levende wezens vormt het fundamentele,m unificerende principe van de evolutie uiteraard het hoofdmotief.
schrijver: Richard Dawkins
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: Hoe komen we van religie af

Hoe komen we van religie af?
Hoe komen we van religie af?
Floris van den Berg
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In de atheologische stijl van Michel Onfray betoogt Floris van den Berg waarom de wereld beter af is zonder religie. De religies onderdrukken de rationele ontwikkeling en onderdrukken de menselijke vrijheden en individuele behoeftes.
De voornaamste redenen dat we van religie afmoeten zijn dat het immoreel is en dat het gewoon onwaar is. Dat wil niet zeggen dat de wereld vanzelf een utopie wordt als de religie is verdwenen. Maar er is dan wel een belangrijke factor uitgeschakeld die de ontwikkeling van onze potenties belemmert.
De oorzaak dat religie ondanks de toename van onze kennis niet is verdwenen is dat het teveel wordt gerespecteerd en getolereerd, zowel de duidelijk onzinnige ideeŽn als de intolerante facetten. Het zou daarom overheidsbeleid moeten zijn om religie te ontmoedigen.
In ca. 120 pagina's wordt uitgelegd hoe het mogelijk is dat religie zoveel impact heeft kunnen krijgen en hoe we de morele en euforische aanspraken die religies maken kunnen doorprikken.
schrijver: Floris van den Berg
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Humanisme

Humanisme
Humanisme
Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het humanisme is 'een wereldbeschouwing die voor alles de menselijk waardigheid, de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hoog houden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als premisse stelt' (Van Dale). In het humanisme wordt het menselijke, het mens-zijn centraal gesteld en niet zozeer een god of een goddelijke wereld. Meer informatie over de geschiedenis en betekenis van deze stroming vindt u in deze uitgave.
schrijver: Bert Gasenbeek & Piet Winkelaar
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Titel: In Gods naam

In Gods naam
In Gods naam
David I. Kertzer
Bestel bij bol.com

Omschrijving: David Kertzer heeft met In Gods naam een ontluisterend boek geschreven over de jodenvervolging. Hij plaatst de verschrikkingen van de holocaust in historisch perspectief, niet door een paus van oogkleppen te beschuldigen, maar door uitgebreid in te gaan op de jodendiscriminatie door de eeuwen heen.
Kertzer is een van de allereerste wetenschappers die toegang kregen tot de geheime archieven van de inquisitie. De bronnen die hij onder ogen kreeg, zijn even talrijk als gruwelijk; het wemelt in zijn boek van de voorbeelden van gedwongen dopingen, verboden aan christenen om met joden om te gaan, joodse getto's en verslagen van kruisverhoren van joden door de inquisitie. Toch is In Gods naam geen scheldkannonade tegen de kerk geworden, maar een fascinerende wetenschappelijke studie over de verantwoordelijkheid van de kerk ten aanzien van antisemitisme en holocaust. Maar het is wel een boek over het kwaad dat in de loop der eeuwen in Gods naam heeft plaatsgevonden.
schrijver: David Kertzer
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Moreel Esperanto

Moreel Esperanto
Moreel Esperanto
Paul Cliteur
Bestel bij bol.com

Omschrijving: 'Het staat iedereen vrij te geloven in heksen, kabouters, elfen, feeŽn, zeemeerminnen, in de liefde, in de laatste zijnsgrond, het 'Ganz Andere' en in aliens. Maar wanneer wereldleiders oorlogen beginnen op basis van berichten die zij menen te hebben ontvangen uit een andere wereld, dan heb je wel een serieus probleem.' (Paul Cliteur)

Geconfronteerd met de problemen waarvoor religieus fundamentalisme en terrorisme de samenleving stellen en met de filosofische ethiek als leidraad gaat de veelbesproken auteur Paul Cliteur in Moreel Esperanto op zoek naar een universele moraal die het kan stellen zonder fundering in de religie. Niet omdat religie niet belangrijk is maar juist omdat ze een enorme betekenis heeft in het leven van talloze mensen.

Cliteur bespreekt de goddelijke-beveltheorie die richtinggevend is voor de aanhangers van het jodendom, het christendom en de islam, die zich in hun daden en politieke beslissingen laten leiden door de wil van God. Cliteur put rijkelijk uit de geschiedenis en de actualiteit, van de historische, religieus gesanctioneerde moord van Balthasar Gerards op Willem van Oranje tot de recente turbulentie rond de Deense spotprenten, om zijn pleidooi te onderbouwen voor de scheiding van moraal en religie.
Daarnaast schetst hij de contouren (en de noodzaak) van een van religie bevrijde, autonome ethiek in de toekomst.
schrijver: Paul Cliteur
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: Onverwacht inzicht

Onverwacht inzicht
Onverwacht inzicht
Jill Bolte Taylor
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding. Jill Bolte Taylor is een neuroanatomiste die zelf getroffen werd door een hersenbloeding. Zij ontdekte hierdoor ook door eigen ervaring hoe onze hersens de werkelijkheid interpreteren aan de hand van haar eigen ervaringen toen haar linkerhersenhelft door een bloeding geleidelijk werd uitgeschakeld.
In haar boek Onverwacht inzicht beschrijft ze hoe ze hierdoor tot een nieuw inzicht is gekomen.

Lees op deze website persoonlijk verslag door Jill Bolte Taylor tijdens de TED-lezing, waarin ze uitlegt hoe ons beeld van de werkelijkheid ontstaat.
schrijver: Jill Bolte Taylor
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: The Dhimmi

The Dhimmi
The Dhimmi
Bat Ye'or & Bar Ye'or
Bestel bij bol.com

Omschrijving: To the cry of JIHAD, the Arabs began their conquest of the world in the seventh century. This was the beginning of an extraordinary epic which brought vast regions of the Orient. Africa, and Europe under the rule of Islam. Jews and Christians who refused conversion became dhimmis: "protected peoples." Separating fact from myth in a vast study of their history, Bat Ye'or offers authentic documents from many periods and regions, which will be useful for students and researchers. A full knowledge of the Jihad-war, its aims and regulations will provide an indispensable key to contemporary conflicts in the Muslim world, as well as the wave of current Islamist extremism. The fifth reprinting of this essential book facilitates the study of their ideological roots, often obfuscated.
schrijver: Bat Ye'or
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Engels

Titel: Van god los

Van God los
Van God los
Sam Harris
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Pas op voor Harris. Religiekritiek was een prettig tijdverdrijf, tot Harris op het podium verscheen. Deze glasheldere filosoof en nuchtere neuroloog zet een punt achter de tolerantie tegenover een primitief fenomeen dat een bron van kwaad en conflicten is: het geloof. In Van God los worden de absurditeiten van het geloof, van moslims, christenen, joden of hindoes zonder onderscheid, vergruizeld onder het felle, ontwapenende licht van de rede. Harris ziet met lede ogen dat religieuze motieven, al leiden ze tot de grootste catastrofen, het in onze wereld nog vaak winnen van onze verstandelijke overwegingen. Terwijl hij toont hoe georganiseerde religie weer meer en meer doordringt in de politiek en daarmee in ons dagelijks leven, schetst hij met inzichten ontleend aan de neurologie, filosofie en oosterse mystiek de contouren van een toekomst waarin spiritualiteit en ethiek op seculiere, moderne leest geschoeid zijn. Van God los is een boek voor vrije geesten. (Tweedehands)
schrijver: Sam Harris
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Vrijheid van godsdienst

Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In artikel 6 van de Grondwet garandeert de Nederlandse overheid ons vrijheid van godsdienst. Maar honderdduizenden Nederlanders belemmeren intussen ongestraft de godsdienstvrijheid van anderen. Moslims mogen niet openlijk breken met de islam, bijvoorbeeld om hindoe te worden, of boeddhist, christen of atheÔst. Ook het hindoeÔsme en het christendom zouden meer kunnen doen om de godsdienstvrijheid van hun leden gestalte te geven. Nog erger is het met de godsdienstvrijheid van kinderen, zuigelingen in het bijzonder, dagelijks worden tientallen Nederlandse babies ingelijfd bij georganiseerde religies. Bij de islam betekent dat voor het leven. Iedereen zou protesteren indien kinderen voor het leven lid werden gemaakt van de VVD of de PvdA maar religieuze groepen beschikken kennelijk over een uitzonderingspositie.
schrijver: Michiel Hegener
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Titel: Wat een onzin!

Wat een onzin
Wat een onzin
H. de Regt & Dooremalen, H.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het bovennatuurlijke is in. Mediums, paragnosten, homeopaten, je kunt tegenwoordig niet meer om ze heen. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze modeverschijnselen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is ondubbelzinnig: wat een onzin!

Onze fascinatie voor het bovennatuurlijke blijkt niet onschuldig. In Wat een onzin! komt een bonte stoet voorbij van bijna-doodervaringsdeskundigen en zelfverklaarde heksen. De wetenschap staat steeds meer onder druk; we kunnen blijkbaar niet goed leven in een wereld zonder toverij. Toch is juist de wetenschap het instrument dat ons moet beschermen tegen de onzinnige claims en praktijken van hen die geloven in het bovennatuurlijke.
schrijver: H. de Regt & Dooremalen, H.
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Weg uit de Islam -getuigenissen van afvalligen

Weg uit de Islam
Weg uit de Islam
Warraq, I.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In het Westen is de beslissing je geloof de rug toe te keren een persoonlijke keuze en het recht van elk individu. In een deel van de islamitische
wereld daarentegen beschouwt men afvalligheid als een ontoelaatbare daad; orthodoxe moslims zien het zelfs als een misdaad die met de doodstraf
bekocht moet worden. Bovendien zal de afvallige moslim niet alleen in deze, maar ook in de volgende wereld voor zijn trouweloze daad ? desertie en verraad van de gemeenschap ? moeten boeten.
Ibn Warraq geeft een glashelder overzicht van wat er in de koran en hadiths over afvalligheid staat geschreven en verzamelde aangrijpende getuigenissen.
De ex-moslims die aan het woord komen, voelen het als hun plicht zich uit te spreken. Ze gaan de confrontatie aan en geven hun visie op het geloof
waar ze eens toe behoorden. Deze moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun geloof in veel opzichten bedrieglijk en soms zelfs gevaarlijk was. Hun persoonlijke aantekeningen en dagboekfragmenten laten de persoonlijke weg zien die zij aflegden op zoek naar inzicht en intellectuele vrijheid. Ze zijn een aanmoediging voor andere ex-moslims om hun denkbeelden openlijk te uiten en ze geven een overweldigend beeld van de weg naar geloofsvrijheid.
'Onmisbaar voor moslims die strijden voor een verlicht islamitisch geloof en hun religieuze traditie willen hervormen.' Middle East Quarterly
schrijver: Ibn Warraq
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Aantal titels: 31. Pagina 2 van 2 pagina's
[Dit is de eerste pagina] | vorige | volgende | [Dit is de laatste pagina]

Auteur:

Dit artikel is 5011 keer gelezen.Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

God is niet groot
God is niet groot
Christopher Hitchens

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu