atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (39660) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16546) Athe´stische Beweging
3. (15248) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14133) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12281) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (11949) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11565) Over bidden en de dood
8. (9629) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9322) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9313) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« De ontdekking van de … | Home | Video: The blind watc… »

Athe´stische Beweging

05 08 07 - 23:37 - Categorie: netwerk, netwerker meld je aan De Athe´stische Beweging is een initiatief van Frans van Dongen. Het doel is het oprichten van een vereniging, de bekendheid te zoeken en te publiceren, en uiteindelijk het oprichten van een politieke partij. Frans van Dongen baseert zich vooral op Nietzsche en Freud, wat wordt weerspiegeld in de volgende uitspraak: Als er al een weg naar een betere wereld is - en dat is lang niet zeker - dan kan dat alleen maar langs de weg van het intellect. De weg van de religie is in ieder geval een doodlopende weg. En dat "doodlopen" kun je vrij letterlijk nemen. Ik weet niet of er ooit een betere wereld komt, maar dat zal zeker niet gebeuren via de religie. Religie is in de grond irrationeel en neurotisch en hoort niet in de staat - wat je daar ook onder verstaat - thuis.

De uitgangspunten van de Athe´stische Beweging zijn te lezen in het Athe´stisch Manifest.
* * *
Website: atheistischebeweging.nl
Contactpersoon: Frans van Dongen
Contact: Stuur een bericht

Auteur: Athe´stische Beweging

Dit artikel is 16546 keer gelezen.


830 reacties

Hai Frans, een paar opmerkingen.

Ten eerste: toen ik zei dat ik me niet bezig houd met het oprichten van een politieke partij, had ik het zuiver over mezelf. Ik ben al met teveel dingen bezig, en ik wil het een beetje gestructureerd houden. Het streven op zich lijkt me wel zinvol, omdat je hierdoor wordt gedwongen de maatschappij vanuit een athe´stisch perspectief te bekijken. Dat is nodig om niet te vergeten waarom onze cultuur humanistisch en seculier is. Als we onszelf niet meer kennen, zijn we ook niet meer in staat onze waarden te verdedigen.

Wat het manifest betreft, een vraag bij punt vier: bedoel je dat de overheid geen godsdienstgebouwen meer mag meefinancieren, of bedoel je dat ze helemaal niet meer moeten worden gebouwd?

En ten slotte over het onderwijs en jongeren: termen als 'recht' en 'vrije keuze' worden makkelijk gebruikt om zonder kritiek te kunnen discrimineren en indoctrineren. Godsdienstig onderwijs dient voornamelijk om kinderen op een ontvankelijke leeftijd te kunnen volstoppen met ideeŰn die de toets der bewijsvoering niet kunnen doorstaan. Het moet dus al tot de kern van iemands persoonlijkheid worden voor kinderen in staat zijn zelf na te denken en hun eigen conclusies te trekken.

Richard Dawkins gaf een paar voorbeelden over het misleidende karakter van godsdienstonderwijs in Groot-BrittanniŰ. Een school dient ervoor kennis over de wereld bij te brengen en kinderen de vaardigheden aan te leren om kennis te vergaren en hier zelf conclusies uit te trekken. Dawkins geeft voorbeelden van door de staat gefinancierd onderwijs waar precies het tegenovergestelde gebeurt: het onderwijsplan is erop gericht kinderen te overtuigen van de waarheid van de bijbel, en ze kennis over de wetenschappelijke stand van zaken te onthouden.

Dawkins had naar aanleiding van een ideologisch plan van het Britse Emmanuel Colleg om het natuurwetenschappelijk onderwijs in bijbels perspectief te plaatsen gereageerd op een voordracht van de school die op het web was geplaatst. De volgende dag werd dit artikel verwijderd, maar het is bewaard door een journalist die het op zijn eigen website zette:

http://www.darwinwars.com/lunatic/liars/..

De teneur is dat kinderen op deze door de staat gesubsidieerde school geen wetenschappelijk natuuronderwijs krijgen, maar hoe integendeel wetenschappelijk vergaarde kennis zo wordt gebracht dat het de waarheid van de bijbel ondersteund.

Hier twee passages van deze voordracht van Stephen Layfield, hoofd exacte vakken van het Emmanuel College, uit Dawkins' boek 'The god delusion', uit de Nederlandse vertaling.

**Laten we daarom bij voorbaat stellen dat wij de notie verwerpen die in de zeventiende eeuw, misschien onbedoeld, in zwang raakte door toedoen van Francis Bacon, namelijk dat er 'twee boeken' zijn - te weten 'het boek van de natuur', en de Schrift - die los van elkaar kunnen worden geraadpleegd om de waarheid te kennen. Nee, in plaats daarvan huldigen we het resolute standpunt dat God dwingend en onfeilbaar heeft gesproken in de bladzijden van de Heilige Schrift. Hoe breekbaar, ouderwets of na´ef deze positie ook moge voorkomen, vooral in de ongelvoige, tv-verslaafde cultuur van vandaag, we kunnen er zeker van zijn dat de bijbel het meest solide fundament is om op te bouwen.**

En over de 'zondvloed':

**Binnen ons groots geofysische paradigma van de historiciteit van een wereldwijde overstroming, zoals vervat in Genesis 6-10, moeten we inzien dat als de bijbelse voorstelling van zaken sluitend is en de daarin opgesomde geslachtslijsten (in Genesis 5:1, Kronieken 1, MatteŘs 1 en Lucas 3) volledig zijn, deze mondiale ramp heeft plaatsgevonden in een betrekkelijk recent verleden. De effecten ervan zijn alom overvloedig zichtbaar. Het voornaamste bewijs vinden we in het afzettingsgesteente met zijn fossielenrijkdom, in de enorme reserves aan koolwaterstofbrandstoffen (kolen, olie en gas) en in de 'legendarische' overlevering van precies zo'n grote overstroming die leeft bij uiteenlopende bevolkingen in de hele wereld. Dat het haalbaar was dat een ark vol representatieve schepsels gedurende een jaar heeft kunnen blijven drijven, is degelijk gedocumenteerd door onder andere John Woodmorrappe.**

Het is opmerkelijk dat iemand met een natuurwetenschappelijke opleiding in ÚÚn adem kan spreken over een 'betrekkelijk recent verleden' waarin de 'zondvloed' zich zou hebben afgespeeld en over het ondersteunen van deze gedachte aan de hand van fossielen - die dit 'betrekkelijk recente verleden' automatisch verleggen naar een tijdstip dat dateert van ver voor de genoemde geslachtslijsten uit de bijbel. Wie verwijst naar fossielen kan geen bijbelse dateringsmethode volgens de geslachtslijsten hanteren - of hij vergeet moedwillig wat een fossiel is.

Is er belastinggeld nodig om kinderen het recht te ontnemen te leren wat kritisch onderzoek is? Als kinderen het recht hebben op scholing, dan mag je volgens mij niet eens het bestaan van dit soort particulier gefinancierde religieuze scholen toestaan. Religieus onderwijs moet iets zijn dat nßast het reguliere onderwijs plaatsvindt, op eigen iniatief van de ouders, en gefinancierd door de religies zelf.

Een ander probleem is waar te nemen bij islamitisch onderwijs, waar kinderen van jongs af aan worden ge´ndoctrineerd in discriminerende beginselen. Al op een hele jonge leeftijd leren de kinderen dat meisjes minder zijn dan mannen, dat ze hun lichaam moeten verbergen en dat ze niet in het openbaar mogen spreken. Kinderen die nog niet weerbaar zijn worden al gehersenspoeld met denkbeelden die verachtelijk zijn en schade aanrichten.

Kinderen zouden moeten worden beschermd tegen denkbeelden die mensen een hiŰrarchische plaats in de rangorde geven, ze hun vertrouwen in eigen kunnen ontneemt en het ontplooien van hun capaciteiten belemmert in plaats van ze te ontwikkelen. In plaats daarvan durft de overheid het zelfs niet aan zich kritisch uit te laten over zaken die rechtstreeks tegen onze wetten en de mensenrechten ingaan, vanuit het traditionele, zeer misplaatste respect voor de godsdiensten.
Els () (URL) - 06 08 07 - 15:29

De overheid moet so-ie-so niet meebetalen aan godsdienst-gebouwen. De overheid moet aan niets, van welke godsdienst dan ook, meebetalen. De betreffende religianten moeten het helemaal zelf betalen. Ook vind ik dat er geen nieuwbouw mag plaats vinden van godshuizen: noch kerken, nog moskeeen, noch synagogen. Bestaande worden grespecteerd. Dit heeft met het landschap en met ruimtelijke ordening te maken: Ik wil niet dat Nederland er overwegend religieus uit komt te zien. Het oog wil ook wat !
Aangaande je tekst over Dawkins: Je kunt er volgens mij alleen maar uit concluderen, dat je iedere vorm van religie uit het onderwijs moet bannen. In het onderwijs moet je zelfs de schijn vermijden, in verband met "intellectuele hygiene". Onderwijs is veel te belangrijk om het als reclamebord voor religie te gebruiken !
Uitreraard maakt dit deel uit van een wijder iets: Namelijk de scheiding van kerk en staat. Echter; dat kan alleen langs de weg van de politiek. De wetten zullen veranderd moeten worden en dat kan alleen langs parlementaire weg. We moeten netjes door de voordeur. Daarom herhaal ik: We moeten een partij beginnen: DE SECULIERE PARTIJ NEDERLAND. Klinkt misschien ook wat vriendelijker dan "Atheistische Partij Nederland". Wat vind jij ?

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 06 08 07 - 21:01

Wat Dawkins betreft, dat was een extreem voorbeeld, maar ik zou verder ook niet weten wat godsdienst aan het onderwijs toevoegt. Het is alleen wel zo, als je een einde wil maken aan het godsdienstig onderwijs, moet je het voortdurend motiveren, met duidelijke voorbeelden waarom het niet in het belang van kinderen en de maatschappij is. Degenen die wel belang hebben bij dit onderwijs zijn hardnekkig, dus zodra je verslapt, verandert er weer niets.

Wat dat 'Atheistische partij' betreft: ik heb natuurlijk niet voor niets atheisme als domeinnaam genomen. :-) Het is niet om te provoceren of zo, maar omdat iedere andere term die je verzint om positiever over te komen na verloop van tijd wordt gekaapt door gelovigen, die de oorspronkelijke ongelovige achtergrond ervan inkapselen en terugbuigen richting geloof. Ik ben bijvoorbeeld lang lid geweest van de socialistische partij. Die kun je wel bijna de religieuze partij noemen, omdat hij inmiddels propvol gelovigen zit die allemaal menen socialistisch te zijn vanwege hun geloof. Het gevolg: godsdienstkritiek is binnen de SP zo goed als taboe, en al het goede van de natie wordt inmiddels toegeschreven aan de invloed van het christendom.

Een ander voorbeeld is het humanisme, dat zich juist tegen het geloof met zijn spirituele wereld en verlossingssprookjes keerde, maar zich richtte op de materiŰle wereld en de mens. Als je de christenen moet geloven, is het humanisme een rechtstreeks voortvloeisel van de christelijke waarden.

Ik kies dus liever voor een woord dat de gelovigen niet kunnen kapen, zodat ze niet de positieve inbreng ervan op het conto van het geloof kunnen schrijven. Liever zorg ik ervoor dat men het niet langer genant vindt zichzelf athe´st te noemen.

Seculier is natuurlijk een prima neutraal woord. Ik denk dat je moet overwegen of je liever een grote groep mensen aanspreekt om je ideeŰn zo breed mogelijk te verspreiden, of dat je liever expliciet bent, en alleen mensen aanspreekt die geen water bij de wijn willen doen. Er is allebei iets voor te zeggen, het hangt van je doel af.
Els () (URL) - 06 08 07 - 22:19

Over de naamgeving: ik vraag me af - ik wil wel eens weten, wat jij ervan vindt - of je moet spreken van atheisme of secularisme. Het een klinkt wat vriendelijk als het ander. Er is natuurlijk verschil tussen de twee. Maar...laten we ons niet verliezen in semantiek. Mijn voorkeur gaat de laatste tijd wat meer uit naar "Atheistische Beweging" (eerst) en "Seculiere Partij" (daarna).
Wat je van de SP vertelt is redelijk sensationeel. Het valt me tegen van die club. In de partij, die ik wil moet plaats zijn voor linkse en rechtse mensen. Ik kan me echter ook voorstellen dat dat problemen geeft. Jij suggereerde een keer zoiets.
Christenen, islamieten en joden doen altijd, alsof ze de moraal hebben uitgevonden en verbeterd. Terwijl ze hem alleen maar hebben verziekt. In een zinvol gesprek over moraal is er geen plaats voor godsdienst, omdat godsdienst irrationeel en occult is. Je moet godsdienst en moraal scheiden van elkaar. Ze hebben niets met elkaar te maken. De moraal is veel te belangrijk om aan religianten over te laten. Helaas zitten ze niet alleen in de moraal....er is dus nog veel werk te doen, voor mensen als jij en ik.

"Seculier" is toch een goede naam ? Voor een partij ? "SECULIERE PARTIJ NEDERLAND" !! Klinkt toch goed ? Wat vind jij ?
Frans
Frans van Dongen () (URL) - 07 08 07 - 19:25

er staat een rare strep op de bovenste regel. Die streep moet je weg denken. Hoe komt dat denk je ? Ik heb hem er niet ingezet !
Frans van Dongen () (URL) - 07 08 07 - 19:26

De streep komt helaas door een bijzondere opmaakcode waarmee je de tekst kan opmaken (Textile). Ik heb hem geactiveerd omdat ik het wel leuk vindt als je in je reactie de tekst kan opmaken en afbeeldingen kan plaatsen, maar dat Textile werkt met gewone lettertekens en is dus eigenlijk ontzettend onpraktisch. Jammer.

Wat de keuze tussen atheisme en secularisme betreft: ik zei al waarom ik voor mezelf de voorkeur heb voor atheisme.

Wat Seculiere Partij betreft: aan de ene kant zou ik zeggen, alle partijen zijn al seculier, dus het is een beetje dubbelop. Aan de andere kant, we hebben ook een partij met Vrijheid en Democratie in de naam, terwijl natuurlijk alle partijen voor vrijheid en democratie zijn. Dus dan kan seculier in de naam evengoed.

Dat 'vrijheid en democratie' vat ik persoonlijk heel anders op dan de VVD, dus het zegt eigenlijk niet zoveel. Het is een etiket, maar het zegt nog niets over de opvattingen over de maatschappij.

Seculier vind ik goed passen bij een maatschappij die geen ideologische drijfveren wil bevoordelen boven andere. Als ik denk aan mijn eigen gerichtheid, zou ik het humanisme ook centraal willen stellen, omdat ik vind dat beleid moet zijn afgestemd op het welzijn van de mens en de samenleving. Het zijn wel open deuren, denk ik. De manier waarop je beleid maakt en de samenleving wil sturen (of juist niet), bepaalt of je links bent of rechts.

Seculiere Partij Nederland klinkt in elk geval puntig. Het is een naam die goed als voertuig kan dienen voor wat je wil uitdragen. Het gaat volgens mij in elk geval over 'samen leven', en niet over 'naast elkaar leven' zoals 'verzuiling', of leven volgens de opvattingen van iemands superieure moraal. Als politieke partij ga je ook over meerdere facetten van de maatschappij, daar zou de naam dus ook op van toepassing moeten zijn. Het is zogezegd geen naam voor een one issue partij. Je kan er dus op zich veel kanten mee uit.

Nog een dingetje over mijn SP-perikelen: de SP groeit enorm, en veel mensen uit het CDA vluchten weg richting links uit onvrede met het CDA. Zij worden lid van de SP vanuit hun eigen, religieuze drijfveren en drukken dus hun stempel op de partij. Het is heel irritant, maar zo lijkt het altijd te gaan. Je kan twee dingen doen: gehoor geven aan de wens van de leden zodat je ideologie verwatert, of je ideologie niet aanpassen en het verwijt krijgen dat je een totalitaire, ondemocratische partij bent.
Of een andere optie: je kan ervoor kiezen een marginale oppositiepartij met een duidelijke stellingname te zijn, of je kan kiezen breed te zijn om zoveel mogelijk mensen achter je te scharen. Als de SP nog een beetje groeit, is het waarschijnlijk net de PvdA geworden, en was de hele groei voor niks, vanuit mijn extremistische visie althans.
Els () (URL) - 07 08 07 - 22:07

Hallo Els,

Als ik het goed begrijp kan ik die streep dus gewoon negeren ?
Ik heb ook een voorkeur voor de term "Atheisme". maar ik denk toch, dat als er ooit een partij uit de Atheistische Beweging groeit, om het "Seculiere Partij Nederland" te noemen. Om de een of andere reden klinkt het wat neutraler,.... wat zakelijker. Christenen, bijvoorbeeld, die religieus blijven, maar wel in een scheiding van kerk en staat geloven - en die zijn er meer dan je denkt - kunnen zich dan ook welkom voelen. Links en rechts is ook welkom. Je zegt zelf al: Je kunt er alle kanten mee op.

Als de SP de christelijk-religieuze kaart speelt, dan maakt ze dezelfde fout als de PvdA, die de islamitisch-religieuze kaart speelt: Een in politiek opzicht doodlopende weg. Beiden zouden het veel meer over de seculiere boeg moeten gooien. Net als jij heb ik ook een "extremistische visie": De toekomst is aan de "SECULIERE PARTIJ NEDERLAND" en niet aan de PvdA, de SP, het CDA of de VVD !
Frans van Dongen () (URL) - 08 08 07 - 20:48

Is deze naam mischien een optie:
"SECULIER HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND"
Erwin - 29 08 07 - 20:51

Mischien beter de toevoeging "NEDERLAND" weglaten.
Hierin kan n.l. iets van nationalisme in gelezen worden.
Alleen al omdat dit vanuit historisch perspectief gezien een negative lading heeft, lijkt het mij een goede zaak om dit achterwege te laten.

Mijn voorstel dus: "SECULIER HUMANISTISCHE PARTIJ"
Erwin - 30 08 07 - 00:26

Hmm, dat doet me aan nog iets denken. Misschien is het interessant om een Europese politieke beweging op gang te brengen. Ik heb nogal de indruk dat een doel binnen de Europese top (wie dit dan is weet ik niet) is om het geloof in Europa terug op de kaart te brengen. Denk aan die discussies iedere keer over god en de grondwet, het onvermogen om de instroom van moslims in Europa in te dammen, het gehamer over de 'christelijke' wortels van Europa, dat 'god met ons' nog altijd op de euro, en zo is er nog veel meer. Hier moet nodig tegendruk tegenkomen vanuit seculier-humanistisch-athe´stische hoek. Dat lukt misschien beter als je je in Europees verband verenigt, zodat overal de vinger aan de pols kan worden gehouden.
Els () - 30 08 07 - 08:32

Ach, die anti-spam vergeten in te vullen. Nu ja. Een politieke partij lijkt mij niets, want ondanks dat ik bijvoorbeeld Els erg hoog heb zitten met haar kennis en visie over religie en athe´sme zou ik nooit lid zijn geworden van de SP. Toch denk ik dat het zinnig is om de krachten te bundelen, maar dan juist a-politiek. Leden van de beweging kunnen naast hun athe´sme bijvoorbeeld ook tegen de multiculturele samenleving ageren, of deze juist promoten, al naar gelang hun politieke kleur. Zo vind ik het Humanistsch verbond veel te multicultureel: http://www.spijkerkwartier.net/actieslse.. http://www.human.nl/?pg=nws&nwsid=179

Over het milieu kan ik ook nog wel eens een afwijkend standpunt innemen.

Maar dat het onderwijs gevrijwaard dient te zijn van religieuse indoctrinatie is een punt dat we niet moeten laten liggen. Daarnaast ageren tegen partijen op een religieuse grondslag, en dus niet zelf een partij van de athe´stische kerk oprichten. Een (Europeesche) beweging, ik ben ervoor !
Blasfemist () (URL) - 18 09 07 - 21:51

Cynisch dat een athe´stische beweging Freud aanhaalt om een punt te maken. Freud heeft zˇ veel onzin uit zijn duim gezogen, daar kan de Bijbel niet tegenop.
Roel - 25 09 07 - 13:55

Tsja, het is natuurlijk niet voor niets dat psychoanalyse niet door iedereen wordt beschouwd als wetenschap, omdat het bepaald geen 'exacte wetenschap' is. Maar Freud heeft ook veel over religie gezegd. Hij heeft geschreven over taboes, en hij schreef over de theorie dat Mozes een Egyptenaar was (misschien is dit idee wel van hem afkomstig, al weet ik dat niet), waarmee hij de geldigheid en goddelijke afkomst van de bijbel terecht ondermijnde. Hij is wel degelijk van belang voor de 'atheistische beweging' van tegenwoordig.

Natuurlijk heb je gelijk als je zegt dat Freud veel onzin heeft geschreven, maar je moet ook niet uit het oog verliezen dat hij als een van de eersten onderkende dat psychische problemen kunnen worden veroorzaakt door factoren van buitenaf, en dat je dus iets aan je problemen kan doen als je de oorzaak probeert te erkennen en probeert zelf iets aan je conditie te veranderen. Zo kom je al verder dan als je je neuroses als een karakterstoornis of een vorm van idiotie beschouwt waar je niets aan kan doen. Dat is dus ook een stapje op de weg van een humanistische of materialistische kijk op het leven.
Els () (URL) - 25 09 07 - 14:17

* Blasfemist: Toch denk ik dat het zinnig is om de krachten te bundelen, maar dan juist a-politiek. *

Ik denk in zoverre politiek dat ik denk aan een athe´stische lobby. Mijn probleem met atheisme is dat iedereen atheist kan zijn, en verder kun je links of rechts zijn, progressief of conservatief, etc. Of je zou moeten kiezen voor een atheistische partij met een bepaalde kleur.

Ik heb ook de link naar het Spijkerkwartier bekeken. 'Samen eten' neem ik met een korrel zout. Moslims eten ons eten gewoon niet, je kan hoog of laag springen, maar het is allemaal haram voor ze. Dat hoor ik ook van mensen op multiculturele kookclubs, moslims willen hun eten wel uitdelen, maar ze eten ons eten gewoon niet.

Ik weet ook niet waarom je geen lid zou zijn geworden van de SP, is dat vanwege hun opvattingen over de economie en de vrije markt, of vanwege het religelobby van Anja Meulenbelt c.s.? Want voor mij staan die twee dingen op gespannen voet met elkaar. Het is ook vanwege de opmars van de religie binnen de SP dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd, niet omdat ik opeens 'rechts' ben geworden.

Wat dat betreft voel ik wel voor een linkse athe´stische partij die zich niet overgevoelig opstelt tegenover godsdienstkritiek, en die zich durft uit te spreken tegen de discriminatie van de islam. Nu is de kritiek eenzijdig tegen het christendom.

Dat de SP zich aansloot bij een demonstratie tegen IsraŰl terwijl de nazistaat Palestina als zielig slachtoffer wordt gepresenteerd deed voor mij dan ook de deur dicht. Ik ben nooit een fan van IsraŰl geweest, maar ik ben minstens zo kritisch over de islamitische opstelling tegen joden, en ik sluit mijn ogen niet voor het Goebbels-achtige nazisme van de Palestijnen. Ik vind dat een politieke partij hier niet met twee maten moet meten, maar objectief moet blijven. En de SP moet zich al helemaal niet in een godsdienststrijd mengen, en partij kiezen voor een van beide groepen religieuze fundamentalisten.
Els () (URL) - 25 09 07 - 14:45

@ Blasfemist.

Mischien vind je de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte meer bij je passen.

Zie: http://www.devrijegedachte.nl

Voor het Vrijdenkersmanifest zie: http://www.devrijegedachte.nl/new/specia..
Toelichting hiervan zie: http://www.devrijegedachte.nl/new/actuee..
Erwin - 26 09 07 - 00:29

@ Els, een athe´stische lobby, daar ben ik inderdaad sterk voor. Want het nadeel van een partij is dat er ook een mening moet worden gevormd over bijv. de manier waarop het verdiende geld en het geproduceerde goed moet worden verdeeld, iets dat mi. totaal los staat van athe´sme. We zouden juist dezelfde fout maken als confessionele partijen die menen dat hun idee over het ontstaan van de wereld ook bepalend is voor hun politieke ideeŰn.
We kunnen het als athe´sten onderling fundamenteel oneens zijn over liberale of juist conservatieve ideeŰn over de opvoeding van kinderen (hoe oud moeten ze zijn voor drank, mogen kinderen van 8 na tien 's avonds zonder begeleiding over straat, televisie enz), als ander voorbeeld.

Over de SP, Anton Constandse had ik vroeger hoog zitten en het anarchisme was voor mij op de middelbare school een inspiratie. Maar het verleden (KEN.ML), de maoistische wortels en o.a. de deelname van een anti-parlementaire politieke knokploeg van de internationale socialisten in de SP maken het mij onmogelijk om de partij sympathiek te vinden. Ik ben democraat, en geloof niet in het recht van de sterkste, maar in gezamenlijk overleg. Prive-bezit moet men mi. niet verbieden en de de democratie zou men van onder naar boven moeten organiseren (SP heeft wel goed standpunt over de EU). Daarbij ben ik nationalist, vind ik dat Nederland zich hard moet maken voor de belangen van zijn eigen onderdanen. En voordat je dat mocht denken: nee, absoluut geen racist (ik heb bijvoorbeeld nog gestemd op Hirsi Ali), mijn kindertjes mogen later zeker met een partner met wat voor kleur dan ook thuiskomen, het gaat erom wat in het koppie zit. Wel een culturalist, ik hang aan mijn eigen cultuur.

Wat de emmer natuurlijk helemaal doet overlopen is het zwijgen van de voormalig meest prominente bestrijders van religie, laat staan de promotie door Meulenbelt van de meest fascistische religie die er in Nederland is. Marijnissen noemt zich nu al agnost ipv athe´st, vind ik best wel laf (er zijn veel meer laffe politici natuurlijk).

Daarentegen ben ik ook weer niet totaal liberaal, de vrije markt is zeker niet zaligmakend op elk terrein. Wat IsraŰl betreft, de stichting ervan is niet goed gegaan mi, en ook op de situatie zoals die nu bestaat is er genoeg kritiek moegelijk op IsraŰl, maar de strijd van de palestijnen zoals ze hem voeren is absoluut verwerpelijk. Het middel ontheiligt het doel zal ik maar zeggen. Bovendien weet ik niet waarom ik als Nederlander partij zou moeten kiezen in een regionaal conflictje ver van huis. De oorlogen in midden-Afrika en Sudan zijn veel urgenter. Populisme is de SP niet vreemd.

@ Erwin, de vrijdenkers vinden dat er niet valt te ontkomen aan het bestrijden van de bio-industrie, iets wat totaal niets met athe´sme te maken heeft. Ik ben ook niet voor bio-industrie, maar dat heeft niets te maken met het feit dat ik athe´st ben. Voorheen was ik kaderlid van het FNV, tot ze zich gingen inzetten voor asielzoekers.
Blasfemist () - 30 09 07 - 22:20

Hai Blasfemist, Ik zie ook teveel tegenstellingen binnen het athe´sme om daar ÚÚn politieke partij mee op te richten, maar ik heb gemerkt dat er wel belangstelling voor is, dus als mensen zich hiervoor willen inzetten krijgen ze wel mijn steun. Mijn energie gaat op dit moment denk ik wat concreter uit naar het mobiliseren van mensen, en proberen een soort 'athe´stische visie' van de grond te krijgen.

Dat je niet zo dol was op de socialisten had ik al gezien. Ik heb je weblog trouwens net toegevoegd aan een feedreader die ik op de frontpage heb gezet, je stukje hierover staat dus op dit moment gelinkt vanaf de voorpagina. Hahaha :)
Nou ja, ik wou er nog op reageren, maar op het moment lukt het echt niet.

Anja Meulenbelt is voor mij ook een reden geweest om op te stappen bij de SP, omdat ze domweg de discussie belemmert en mensen die kritisch zijn over de islam demoniseert. De Internationale Socialisten speelden minder een rol, omdat contact met deze groep alleen bestaat bij een kleine groep, de meesten die ik ken bij de SP zijn ook niet zo dol op hun extreme manieren.
De SP verbiedt trouwens ook geen privÚ-bezit, ze hebben vooral opvattingen over de verhouding tussen de inkomens. Volgens mij maakt het economische principe dat je hanteert ook helemaal niet uit, zolang mensen maar zelfstandige beslissingen kunnen nemen en er wordt gecontroleerd dat de macht en het geld niet teveel bij een kleine groep komt te liggen, terwijl anderen juist te weinig hebben. Ik zie binnen het systeem van de vrije markt precies hetzelfde misgaan als bij het communisme, en het is alleen te danken aan allerlei beschermende wetten die wij al hadden dat het nog niet is geŰscaleerd.

De vraag zou hier denk ik moeten zijn; hoe kun je hier iets mee als je een 'athe´stische lobby' van de grond wil brengen. Ik ga er op zijn minst maar vanuit dat athe´sme synoniem is met humanisme, wat in wezen natuurlijk niet zo is. LibertariŰrs, om maar een voorbeeld te geven, zijn ook athe´stisch (hoewel niet principieel), maar die zijn extreem kapitalistisch, hun gebruik van het woord 'vrijheid' kan helemaal doorslaan naar het voordeel van de grootste profiteurs en uitbuiters. De scheve situatie die daardoor ontstaat wordt binnen het libertarisme toegelaten, want regulering is een vorm van onvrijheid.

Het is in elk geval belangrijk om een vinger aan de pols te houden als de religie via de overheid meer grip op de samenleving probeert te krijgen. Daar moet je op in springen, en misschien zelfs van dezelfde middelen gebruik maken door bijvoorbeeld subsidie aan te vragen. Dan is het wel weer handig als je een politieke beweging bent trouwens.
Of subsidie aanvragen voor een athe´tisch centrum, en daarvoor doelstelling schrijven met een visie over de samenleving.
Wat ook belangrijk is: zorgen dat mensen actief kunnen deelnemen. Veel mensen willen iets doen. Dus humanistische instellinge mobiliseren, bijvoorbeeld.

Praktisch is misschien ook: alle incidenten bijhouden, commentaren bijhouden en mensen op de hoogte stellen, en op de een of andere manier stimuleren dat reacties ook bij de politiek terecht komen. Ik weet alleen niet hoe je alles technisch moet regelen, maar misschien is daar wel wat op te verzinnen.

Sorry, ben opeens aan het brainstormen geslagen, merk ik. Nou ja, wie weet heeft nog iemand wat suggesties of zelfs praktische plannen van aanpak. ;)
Els () (URL) - 01 10 07 - 00:10

Het zou mooi zijn als mensen die ondertussen op politiek gebied niet meer door een deur kunnen zich juist op dit specifieke vlak wel weten te verenigen. En dan natuurlijk dezelfde rechten opeisen die de religieusen hebben, centra en subsidies. Een denktank, met niveau (sluit mij al uit) met daarnaast een activistische tak die zich net als Greenpeace op ÚÚn onderwerp richt. Gemeentebesturen aanschrijven die religieuse activiteiten subsidieŰren of een keer met een clubje op komen draven om het ongenoegen over religie in het onderwijs bijvoorbeeld aan te kaarten.

Ik druk zelf verder even mijn snor in deze discussie, ik denk dat ik mijn punten duidelijk heb gemaakt en hoop op inbreng van (vooral slimme) anderen.

Groet
Blasfemist () - 01 10 07 - 00:24

Ik laat nu pas van me horen, omdat ik door techn. problemen een maand van het net af ben geweest. En ook door tijdsgebrek: Mijn site wordt veel op gereageerd: We hebben momenteel een verdubbeling van het aantal leden per week !

Ik heb de discussie doorgewerkt en ik heb een vraag: Zijn jullie nu voor een atheistische partij of niet ?

vriendelijke groet,

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 21 10 07 - 23:55

Nou Frans, ik ben niet voor een athe´stische partij. Want het ene issue van goddeloosheid is een beetje te magere achtergrond om een land mee te besturen. We kunnen wel hÚÚl andere ideeŰn hebben over nivelering en de verzorgingsstaat, of over de EU. Ik ben wÚl voor een krachtige, activistische belangenorganisatie. Een soort Greenpeace, maar dan voor athe´sme.

Vriendelijke groet, Aad
Blasfemist - 24 10 07 - 00:31

Sorry, ik ben ook niet zo snel, zit op het moment in drie cursussen gelijk en m'n hoofd loopt om van de dingen die ik tegelijk moet doen.

Wat de vraag betreft, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik had hierboven al een aantal dingen aangestipt. Het lijkt het me zinvol om de aandacht te vestigen op een niet-religieuze politieke zienswijze, als tegenwicht tegen de opmars van religieuze evangelisme.

Ethisch en maatschappelijk beleid moeten vanuit de maatschappij en menselijk welzijn gemotiveerd zijn, niet vanuit een buitenaardse opdracht zonder de conditie van mens en maatschappij af te wegen tegen de effecten van dat gedrag.

Er moet worden benadrukt welke oplossingen puur humanistisch of niet-religieus ge´nspireerd zijn. Dan is het duidelijk dat bijvoorbeeld leerrecht en leerplicht, gelijke rechten, vrije meningsuiting, maatschappelijke hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft enz. humanistische, niet-religieuze waarden zijn, die niet voortkomen uit de christelijke of religieuze geschiedenis. Religies zijn juist sektarisch, en mensen worden alleen geholpen als ze het gedachtengoed van de sekte aanhangen. Kerken en moskeeŰn helpen alleen om hun geloof te verspreiden, in tegenstelling tot de seculiere overheid, die niet selecteert naar levensovertuiging.
Mondigheid wordt door het geloof tegengegaan, terwijl gehoorzaamheid juist wordt bevorderd.

Een athe´stische politiek moet erop gericht zijn dat mensen met elkaar omgaan (dus niet naast elkaar leven), dat individuen zelf mogen bepalen hoe hun godsdienst of levensovertuiging is vormgegeven. Door onderwijs moet niet alleen de kennis worden vergroot, maar ook mondigheid en zelfredzaamheid worden bevorderd, zodat mensen leren na te denken over de wereld en hun positie. Mensen moeten hun levensovertuiging openlijk kritisch kunnen beschouwen, zonder dat irrationele taboes de vooruitgang in de weg staan.

Er moet ook veel meer aandacht zijn voor de geschiedenis van athe´stische stromingen en de invloed ervan op onze samenleving.

Veel ethische kwesties worden doorlopend in gijzeling genomen door religieuze woordvoerders en beleidsmaker, zodat het komen tot een humaan beleid stelselmatig wordt gesabotteerd. Zaken als euthanasie, abortus, stamcelonderzoek en genetische wetenschap, emancipatie etc. hadden allang in een gevorderd stadium kunnen functioneren als godsdienstigen dit niet voortdurend probeerden tegen te houden en te demoniseren vanuit volledig misplaatste richtlijnen, die niet het menselijk belang op het oog hebben, maar voortkomen uit de irrationele onderwerping aan een denkbeeldig wezen.

Het lijkt mij belangrijk dat deze discussies vanuit een ideologische basis worden gevoerd en niet alleen vanuit individuele motivatie. Athe´sten kunnen beter hun krachten bundelen en er gezamenlijk voor zorgen dat religieuzen niet langer in staat zijn het algemeen belang te ondermijnen door het onmogelijk te maken tot een oplossing te komen. Een politieke partij biedt zo'n mogelijkheid.

Zelf denk ik aan het uitoefenen van invloed op politiek beleid en de algemenen opinie via een lobby of een actief netwerk. Ook omdat, zoals Blasfemist zegt, athe´sten teveel uiteenlopende ideeŰn hebben om ze in ÚÚn partij te kunnen verenigen. Maar wie weet is het wel mogelijk om het traditionele links-rechtsdenken op een andere manier te benaderen. Je zou bijvoorbeeld de tegenstelling kunnen overbruggen door te stellen dat de politiek zich niet moet bemoeien met het economisch beleid (zoals het nu de Europese politiek landen verplicht om de ideologie van de vrije markt aan te hangen), maar alleen een controlerende functie uit te oefenen om te zorgen dat er geen te grote machts- en geldconcentraties plaatsvinden, ongeacht hoe de economie functioneert. Centraal moet staan dat mensen gelijke rechten en kansen hebben, en het is de taak van de overheid ervoor te zorgen dat dit mogelijk is. Dat sluit bijvoorbeeld niet aan bij een maatschappij waarbij gezondheidszorg, openbaar vervoer of juridische bijstand voor mensen met lagere inkomens onbereikbaar is.

Dit is zomaar een idee, als ik het zou willen uitwerken zou ik er langer over na moeten denken.
Els () (URL) - 24 10 07 - 14:23

Blasfemist heeft best wel redelijke argumenten. Je zou inderdaad van een "Seculiere Partij Nederland" kunnen zeggen: Waarom weer een partij ? En: hoe verenig je links en rechts ?
Simpel: door een sociaal-economisch programma te hanteren, dat neerkomt op "socialistisch rechts": Mensen, die echt tussen wal en schip zijn gevallen kunnen op de staat rekenen, maar we gaan wel uit van een ondernemers-economie en niet van een overheids-economie. Ongeveer wat ze een tijdje geleden de "derde weg" noemden.

Als je een economische middenpolitiek kunt bedrijven vanuit de bijbel, wat het CDA al tientallen jaren, met succes, doet, kun je dat mijns inziens ook doen vanuit het atheisme. De Seculiere Partij Nederland, die ik vanuit de Athesistische Beweging wil laten groeien moet een brede midden-partij worden met plaats voor linkse en rechtse mensen (net als, nogmaals, het CDA). Wat de christenen kunnen, kunnen wij ook. Omdat er intussen meer mensen onkerkelijk zijn in Nederland dan kerkelijk, verwacht ik dat een SPN groter kan worden dan het CDA. Dus je argument "magere achtergrond" deel ik niet: Als de bijbel niet te mager is, dan zijn wij dat zeker niet.
En, Blasfemist, wat dacht je van het volgende: We (AB) hebben per week een verdubbeling van het ledenaantal !!

Je stelt dat je meer denkt aan een "actiegroep a la Greenpeace" en een "krachtige belangenorganisatie". OK, maar als je mijn beweging -ik probeer ook maar wat- niet steunt; wat wil je dan wel ? Geef me eens voorbeelden van hoe je zo'n, door jou bedoelde, organistie op zou moeten zetten. En hoe stel je je actie voeren dan voor ?
Als je met concrete ideeen komt, dan doe ik met je mee ! Maar waarom zouden we niet met mijn beweging beginnen ?

met vriendelijke groet,

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 26 10 07 - 12:13

Frans, de bijbel verschaft de christenen een onderliggende ideologie voor de politiek, of beter, zou hen dat moeten geven. Want in praktijk doen vaak ze heel andere dingen dan de bijbel propageert, behalve dan de vlakken die Els aangeeft: euthanasie ed. Op economisch terrein zou een echte christen voor samen delen moeten zijn, en eigenlijk anti-kapitalistisch moeten zijn in mijn ogen.

Maar goed, ik vind jullie pogingen om toch een kader te vinden waarbinnen athe´sme als grondbeginsel voor een politieke partij kan dienen helemaal niet verkeerd. Goed idee om inderdaad links en rechts los te laten, en net als het CDA deed, in het midden te gaan zitten. Puntje van kritiek: dit lijkt op wat D66 in het verleden beoogde te zijn. En iemand als Loesewies wilde zich ook nog wel inzetten voor het athe´sme.

Wat dat betreft vond ik de idealen van D66 in het verleden uitstekend, maar de uitwerking vaak desastreus, met als hoogtepunt Brinkhorst die onze energiebedrijven heeft overgedaan aan Europa en daarmee weer eens vˇˇr alle andere landen uitliep.De WRR heeft eens in een rapport geschreven dat onze ministers zich meer als Nederlandse ministers moesten opstellen, ipv zich voor te doen als Europees minister, want wiens belang was met de vrijmaking van de energiemarkt gedient ?

Wat politieke denkbeelden betreft ben ik voor een kleine overheid, die een zo groot mogelijke ontplooingsvrijheid biedt aan de bevolking. Maar ook, een vangnet voor degene die echt buiten de boot valt, zonder dat diegene dan alles wat hij heeft eerst moet opeten. Gezondheidszorg, scholing voor kinderen en openbare orde zijn zaken waarop men geen winst moet willen maken en zijn mi overheidstaken. Democratie van onder naar boven vind ik ook iets dat we zoveel mogelijk zouden moeten nastreven (D66 !).

Inderdaad de juridische bijstand voor Jan met de pet moet betaalbaar zijn. Eigenlijk vind ik dat het systeem, dat er wel in voorziet dat het OM ingeschakeld wordt, er ook altijd voor moet zorgen dat er een advokaat voor de beschuldigde is, of eventueel voor een getuige. Ik kan hier een heel stuk over schrijven, ook uit eigen ervaring (ik heb twee keer moeten getuigen voor een gerechtshof, tegen mijn wil. ) maar het is onterecht dat een crimineel die van te voren weet dat hij over de schreef gaat een goede rechtsbijstandsverzekering kan afsluiten en zich zo kan verzekeren van goede rechtsbijstand. Jan met de Pet komt onvoorbereid voor het hekje en heeft gewoon veel minder kansen.

En tsja een actiegroep zoals Greenpeace. persoonlijk zie ik het niet zo zitten een ander wat door de strot te duwen, maar ik kan me indenken dat we de deur van een moskee of kerk van waaruit oproepen worden gepleegd om andersgelovigen anders/als mindere te behandelen eens een keer symbolisch op slot gooien. Ik ben niet zo voor offensieve vernielingen en geweld, maar meer voor ludiek.

Op zich dus allemaal niet fout jullie ideeŰn, blijft alleen mijn reserve tav een partij: hoe sta je tegenover de multiculturele samenleving ? Persoonlijk geloof ik er niets van dat een samenleving maakbaar is, en denk ik dat de onrealistische wens van het multikul-paradijs ons een aantal paralelle samenlevingen gaat opleveren. Assimilatie, met behoud van identiteit, daar hadden we voor meoeten gaan. Samen met de nieuwe EU-dictatuur zie ik dit als de grootste problemen van onze tijd. Maar goed, ik ben dan ook niet de doorsnee kiezer.

Zomaar wat commentaar, maar nogmaals, ik vind jullie ideeŰn voor een partij nu zeker niet meer verkeerd.
Blasfemist () - 28 10 07 - 10:19

@blasfemist
Ben het best wel met je eens en ik vind het uiteraard prettig, dat je het ook met mij eens bent.

D66 (inderdaad Loesewies van de Laan) had het wel eens over "alleen maar openbare scholen", maar veel werk hebben ze er niet van gemaakt. Echt erover nagedacht hebben ze nooit. Terwijl het bij ons een "speerpunt"is: Onze maatschappij is vergeven van de religie. Wist je dat voor ons in de grondwet het gewone artikel : "vrijheid van meningsuiting" geldt, terwijl dat voor de religieuzen nog een keer apart ("vrijheid van godsdienst") vermeldt moet worden. Waarom voor hen apart nog een keer ? . Ik zeg toch ook niet, dat er een apart wetsartikel moet komen betr. vrije meningsuiting voor atheisten ! Vrijheid van godsdienst valt gewoon onder vrije meningsuiting. Dus een apart artikel betr. vrijheid van godsdienst is overbodig, arrogant en onnodig discriminerend tegenover seculieren als jij en ik.

Een kleine overheid ben ik met je eens ! Er kan ontzettensd veel afgeschaft worden: Niet alleen alle aparte wetten voor gelovigen -in de gewone wet en in de grondwet. Maar ook de winkeltijdensluitingswet, de omroepwet, het koningshuis, de eerste kamer, provinciale staten, de provinciehuizen enz. enz. Als we de overheid met de helft verkleinen, hebben we nog steeds zat overheid !

Tot slot een vraag (ik heb het al een keer aan je gevraagd):
Ik pieker me suf over een ludieke -uiteraard- geweldloze actie tegen religie en voor het secularisme. De actie moet opvallen, ons veel publiciteit bezorgen en ook nog een keer niets kosten. Serieus: Weet jij niets. Je komt uitgesproken fantasie vol over ! Kan jij niets verzinnen ?

met vriendelijke groet
Frans van Dongen () (URL) - 28 10 07 - 21:03

Wat is precies het doel van die actie, Frans? De aandacht vestigen op atheisme in het algemeen, of de aandacht vestigen op de Atheistische Beweging en het nut van een atheistische politieke partij?
(Sorry, ik denk ongevraagd even mee.)
Els () (URL) - 28 10 07 - 21:35

Misschien heb ik een idee: kunnen we geen subsidie aanvragen voor een vereningingshuis oid. Er zijn bij mijn weten nooit puur athe´stische bijeenkomsten, terwijl alle religieusen om de haverklap, met de regelmaat van de klok zelfs bijeenkomen. Waarom hebben wij geen ontmoetingsplaats, voor de gewone man/vrouw ?

Doel is mi om aan te geven dat ook het athe´sme een woordje wil meespreken, want nu oefenen alle religieuse clubjes wel invloed uit op het beleid van de overheid, maar wij niet. Het aandacht vestigen op de beweging dus (gras root).
Blasfemist - 28 10 07 - 22:07

@Els, Denk gerust mee-je bent welkom !
Meer de aandacht op atheisme in het algemeen, maar ook misschien wel een beetje op de beweging.
Blasfemist ziet het goed: De religianten zijn goed georganiseerd; daarom hebben ze de macht, ondanks het feit dat ze in de minderheid zijn. Doordat wij -de atheisten, de agnosten, voor mijn part ook de ietsisten- ons niet organiseren, houden ze de macht.
Ik zeg: wordt allemaal lid van de Atheistische Beweging cq Seculiere Partij Nederland en dan kunnen we ook iets: Namelijk van Nederland een seculier land maken, waar we trots op kunnen zijn.
Misschien is subsidie vragen best een goed idee: Ik las in de krant, dat moskeeen ook subsidie krijgen en diverse christelijke clubs ook. In feite zou je moeten gaan procederen, want het gelijkheidsbeginsel (art 1 van de grondwet) wordt in feite met voeten getreden: Zij wel subsidie en wij niet !
Zo'n politiek proces zou gelijk mooie publiciteit zijn voor de Beweging. We moeten dan wel een meester in de rechten hebben, die kosteloos (uit idealisme) voor ons wil procederen, want we hebben geen geld. Of we moeten sponsors zien te vinden
Weet een van jullie misschien een Mr., die dat zou willen doen ?

@Els: Ik heb ruzie met van Noort, uit dat andere blog, maar ik heb gezegd, dat-ie z'n andere wang maar moet toekeren !

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 30 10 07 - 22:24

Waar las je in de krant dat moskeeŰn etc. subsidie krijgen, Frans?

Het is inderdaad absurd. Niet alleen gaat dit tegen het gelijkheidsbeginsel in, maar ook tegen de scheiding van kerk en staat. Door het geven van subsidie worden bepaalde religies door de staat gepromoot, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is van een seculiere overheid.

Hoe dan ook, vaak krijgen religieuze bewegingen subsidie omdat ze bij hun aanvraag een maatschappelijke doelstelling nastreven. Veel islamitische groeperingen krijgen 'integratiesubsidie', die in feite notabene vaak wordt gebruikt voor de islamitische boodschap. Dat mogen ze niet zo verkopen, dus gooien ze het op 'integratieprojecten', maar dat doen ze dan vanuit hun eigen 'achtergrond'.

Het gaat vaak om geoliede bedrogsmachines die onderzoeken op wat voor manier ze subsidiepotjes kunnen aanspreken, die ze kunnen inzetten voor de islam. Dat lukt weer omdat de gevestigde religies zeer kapitaalkrachtige bronnen tot hun beschikking hebben, ze krijgen bijvoorbeeld financiŰle steun uit rijke islamitische olielanden. Dat het christendom een rijke macht achter zich heeft, is natuurlijk bekend.
(Rijke atheistische sponsors zoeken is misschien ook een idee. Harry de Winter of zo? Maar ja, veel mensen willen hun naam niet aan atheisme of politiek verbinden.)

Een ander gesubsidieerd thema is het op de rails zetten van 'randgroepjongeren'.

Dergelijke thema's zou je als atheistische of seculiere bewegingen ook kunnen uitwerken. Een duidelijke visie en een gerichte aanpak bedenken, met een goede doelstelling. Goed idee dus over wat je bedoel met bijvoorbeeld integreren. Of interessante 'interculturele' projecten voor jongeren.

Wat je dus kan proberen is een maatschappelijk belang vanuit een seculiere grondslag te dienen, bijvoorbeeld het opzetten van projecten om scholieren die leerproblemen hebben te helpen. Je zou moeten uitzoeken in hoeverre religies geld krijgen als ze beweren het algemeen belang proberen te dienen vanuit hun religieuze achtergrond, en dan die motivatie voor een seculiere achtergrond gebruiken. Lijkt me op zich veel mogelijkheden geven, want een belangrijk seculier doel is natuurlijk dat alle mensen samenleven en met elkaar samen omgaan, in plaats van in verzuilde instituten.

Ook sommige islamitische forums krijgen subsidie. Volgens mij moet mijn forum dan toch ook in aanmerking kunnen komen, maar ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken. Misschien kun je zoiets ook doen als je de krachten bundelt.

De humanisten zijn natuurlijk al heel lang precies zo'n beweging.

Een eigen gemeenschapshuis zou ik ook graag willen trouwens, liefst vanuit een humanistische, op het menselijk welbevinden gerichte architectuur, van waaruit je kan streven naar kennisvergroting, met ook een sociale functie. Een soort platoonse 'Academie', met ruimte voor lezingen, bibliotheek, mooie tuin natuurlijk en gezellig cafÚ.
Els () (URL) - 30 10 07 - 23:07

Ik kwam op het idee van zo'n ontmoetingsplaats door de Anton Constandse-lezing, een evenement waar alleen de elite komt. Maar voor de athe´stische jan met de pet is er niets geregeld, en dat vind ik jammer. Probleem is dus de vorm van de beweging, alhoewel die er natuurlijk al is, recht onder onze ogen: op het internet kan zich nog wel eens een GrasRoot organisatie vormen van athe´sten, links en rechts en alles er tussen in. Daarom vind ik deze site ook een schot in de roos.

Maar we willen invloed, en serieus genomen worden, en daar moeten we nog een vorm voor vinden.
Blasfemist - 01 11 07 - 22:53

"Maar we willen invloed, en serieus genomen worden, en daar moeten we nog een vorm voor vinden."

Wat is er mis met de vorm der redelijkheid waarmee het athe´sme bijna by default is omgeven? Als we *iets* nodig hebben in deze dagen is het wel redelijkheid, openheid en bereidheid tot het uitwisselen van redelijke gedachten. Als er iets on-eigen is aan hetgeen we 'bestrijden' is het dat wel.
Erik () (URL) - 01 11 07 - 23:12

Hai Erik, Blasfemist bedoel dacht ik een vorm van organisatie, niet een inhoudelijke vorm.
Hoewel je natuurlijk inhoudelijk een degelijke basis moet hebben. De redelijkheid verschaft die basis, maar je moet nog wel concreet laten zien dat hij wordt ingezet. Dus hoe je in de maatschappelijke en politieke praktijk de wereld op basis van rede en redelijkheid tegemoet treedt.
Els () (URL) - 02 11 07 - 13:28

Inderdaad, ik bedoel de vorm waarin de beweging gegoten zou dienen te worden. Het humanistisch verbond kan ik niet als vertegenwoordiger van het verzet tegen de invloed van de religie in het openbare leven zien. En dat verzet is mi. wel nodig, nu de islam in Nederland aanpassingen afdwingt en de christenen meeliften op dit succes.
Blasfemist - 04 11 07 - 11:09

Ik ben het met Blasfemist eens. Het hum. verbond doet vrij weinig, hoewel ze het goed bedoelen. We moeten ons organiseren. En als wij het niet doen: Zij doen het wel !

Erik heeft ook gelijk: we moeten nog een vorm zien te vinden.

@Els: Hedy d'Ancona (PvdA) heeft destijds (lang voor Fortuyn) een moskee op staatskosten laten neerzetten. Nu zouden ze dat niet meer durven.
Wel is er een islam-site, ("IslamWijzer.nl") die gesubsidieerd wordt. Deze site krijgt
-schrik niet- 150.000 Euro subsidie per jaar. Ja, per jaar ! (Onze sites krijgen niets !)
Nogmaals: we zouden moeten gaan procederen; al is het maar voor de publiciteit !
We zouden een advocaat moeten vinden, die de "atheistische zaak" is toegedaan.
Ook kun je aan een demonstratie denken (?)

ps: van Noort en ik hebben het bijgelegd; je raad het nooit: Hij blijkt mijn neef te zijn !!

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 04 11 07 - 22:39

"Wel is er een islam-site, ("IslamWijzer.nl") die gesubsidieerd wordt. Deze site krijgt -schrik niet- 150.000 Euro subsidie per jaar. Ja, per jaar ! (Onze sites krijgen niets !)"

Ik vind dit een ietwat dubbele standaard in zich dragen. Enerzijds zul je het denk ik met me eens zijn dat deze site die subsidie niet zou moeten krijgen, anderzijds proef ik dat je vindt dat een athe´stische organisatie dus ook recht zou moeten hebben op deze subsidie?

Mijn mening is eenvoudig; begin simpel. Vergaap je niet aan subsidies en geld. Een smak geld van de overheid kan geen enkele bezieling goedmaken. *Als* er een 'athe´stisch verbond' opgericht zou worden, dan zou dat los moeten staan van enige subsidie. Ik zou eerder aan een stichting denken (zoals ik eerder gelezen heb), met een duidelijke uiteenzetting van haar doelen. Het succes van je mening rust op de steun van anderen. Natuurlijk kun je met geld reclame maken op ns-stations (bond tegen het vloeken, iemand?), maar ik denk dat het ook tegen je werkt. Veel mensen zijn namelijk nog immer in de overtuiging dat het ontkennen van god de keerzijde van het geloof is en dat voor beiden evenveel en even weinig te zeggen valt. Dat is het eerste dat ontzenuwd dient te worden.

Kortom; begin klein. We zouden eens moeten beginnen met het bundelen van alle losse websites in ÚÚn gezamenlijke. Zorg voor aanwas, zorg voor interessante content en zorg voor bezoekers. Bezie op basis daarvan eens of een athe´stische organisatie daadwerkelijk bestaansrecht heeft. Want ondanks dat we weten dat we gelijk hebben geldt nog immer; gelijk hebben is ÚÚn, gelijk krijgen....

Suggestie: Begin een website waar iedereen begint met het aanleggen van een encyclopedie aan athe´stische argumenten. Bundel het athe´stische gedachtegoed. Zorg ervoor dat je het startpunt wordt voor informatie aangaande het athe´sme. Dan heb je een platform waaruit je een stichting zou kunnen oprichten.
Erik () (URL) - 05 11 07 - 12:32

Hallo Erik,

Je hebt best wel gelijk: We zouden onze krachten moeten bundelen. Of het nu een stichting, een vereniging of een beweging heet, maakt mij echter wat minder uit. Een gezamelijke web-site spreekt me ook aan: ene Victor Onrust raade mij aan om een discussie weblog te beginnen op mijn site, maar dat doet Els al. En dat doet ze verdomd goed ook. Compliment voor Els, maar waarom zou ik dat wiel opnieuw uitvinden ? Misschien moesten we inderdaad al onze sites bundelen. Ik vraag me af wat Els daar van vindt.
Geld bezielt niet, zeg je : terecht !. maar waarom krijgen die islamieten dat dan wel ? Bezielt het hen wel, of zo ?
Je idee van een encyclopedie spreekt me ook aan: Ik ben een boek aan het schrijven: "Van god los- de filosofie van het atheisme". Ik denk er nog een half jaar voor nodig te hebben.

Frans van Dongen
Frans van Dongen () - 12 11 07 - 21:38

Ik voel wel wat voor de denkwijze van Sam Harris. We hebben geen term nodig om mensen die niet racistisch zijn te betitelen. Evenmin is er een term voor mensen die het niet nodig vinden om geen postzegels te sparen. A-filatelisten bestaan niet.

Zo ook zou het verstandig zijn niet onder de noemer van het a-the´sme te opereren. Ik noem mezelf athe´st omdat dat makkelijk is voor anderen. Ik voel mezelf geen athe´st en ik denk niet dat athe´sme als noemer of stroming ook maar iets meer zegt over de individuen die als zodanig betiteld worden.

Vandaar dat ik in dit stukje discussie sprong met de opmerking 'Wat is er mis met de vorm der redelijkheid waarmee het athe´sme bijna by default is omgeven?'. Ik bedoelde het als aanzet tot het bedenken van een titel waarin mensen zich kunnen vinden die simpelweg het pad der redelijkheid bewandelen. Dat is ook een beter uitgangspunt dan een single-issue aandoende naam als 'ik geloof niet'.

Dat is tevens de reden dat ik godvoordommen.nl begonnen ben. Ik noem mijzelf een athe´st, maar wel een diep religieuze. In navolging van Einsteins uitspraak probeer ik mensen te laten nadenken over wat religieus nu daadwerkelijk kan inhouden en hoezeer je misleid bent als je deze term niet los kunt zien van een god. God is voor de mensen die zichzelf dom houden of dom gehouden worden.

Ik ben in het bezit van eigen servers en ik heb de kennis om deze te onderhouden. Ieder die wil meewerken aan de bundeling der krachten geef ik dit ter overweging. Opdat het draaien van de websites, een eventueel gebundeld platform of iets dergelijks niemand een cent hoeft te kosten :-)
Erik () (URL) - 13 11 07 - 19:57

En nog even hier op ingaan: "Geld bezielt niet, zeg je : terecht !. maar waarom krijgen die islamieten dat dan wel ? Bezielt het hen wel, of zo ?"

Islamieten en andere religieuzen presenteren hun projecten als maatschappelijk nuttig. Dat is ook niet vreemd gezien de problemen die er met religie zijn. Niet-religieuze mensen hebben geen gedeelde problemen. Wij kunnen onze projecten niet als maatschappelijk nuttig presenteren. Dit komt tevens omdat ons gedachtengoed voornamelijk anti-religieus is. De staat houdt zich daar terecht ver van. De staat kan zich echter niet onpartijdig opstellen als het gaat om projecten die geformuleerd worden als van toepassing zijnde op alle leden van de samenleving, maar waar het geld eigenlijk besteed wordt ter promotie van het eigen geloof.

Bovendien hebben we helemaal geen subsidie nodig om verstandig te zijn. Dat zouden we ook niet moeten willen. We staan, dunkt mij, immers allemaal een scheiding van kerk en staat voor ;-) Daar valt ook niet-geloof onder.
Erik () (URL) - 13 11 07 - 20:00

Eindelijk heb ik weer even tijd voor een paar achterstallige reacties.

**Frans: 'ps: Van Noort en ik hebben het bijgelegd; je raad het nooit: Hij blijkt mijn neef te zijn !!'**

Ik las dit natuurlijk al, maar nog niet gereageerd. Dit was echt zo grappig, ik ben nog steeds onder de indruk. Ik ben blij dat jullie elkaar gevonden en herkend hebben. :)))
(Ik sta ook nog in de reactieschuld bij je neef. :( )

**Frans: ene Victor Onrust raade mij aan om een discussie weblog te beginnen op mijn site, maar dat doet Els al. En dat doet ze verdomd goed ook. Compliment voor Els, maar waarom zou ik dat wiel opnieuw uitvinden ? Misschien moesten we inderdaad al onze sites bundelen. Ik vraag me af wat Els daar van vindt.***

Ik wil heel graag krachten en sites bundelen, hoewel ik van mening ben dat 'veel sites' niet slecht is voor de diversiteit en om de aandacht op je bestaan te vestigen.

Ik heb al geprobeerd om een soort open weblog te maken waar iedereen zich kan inschrijven om te bloggen, maar tot nu toe had niemand gereageerd, en ik heb het even moeten afsluiten omdat het alleen maar verwarring wekte, en ik heb even geen tijd om er iets mee te doen.

Ik wil in elk geval het forum en ook het weblog wel openstellen voor anderen die er op willen publiceren of discussies willen starten, maar dat evt. ook vanuit hun eigen website willen doen, of die het mee willen beheren.

Misschien is het vooralsnog wel een idee om een paar dingen centraal te doen. Als iemand ideeŰn of voorstellen heeft is het altijd welkom.

Ik heb nu ook een nieuwsbrief gemaakt, en wil ook een agenda, maar moet het zelf misschien kortsluiten met andere sites die ook al zoiets hebben.

** Erik: Vandaar dat ik in dit stukje discussie sprong met de opmerking 'Wat is er mis met de vorm der redelijkheid waarmee het athe´sme bijna by default is omgeven?'. Ik bedoelde het als aanzet tot het bedenken van een titel waarin mensen zich kunnen vinden die simpelweg het pad der redelijkheid bewandelen.**

Er zijn inderdaad diverse mensen/bewegingen die vanuit dat idee een 'positieve' naam hebben gekozen, zoals humanisten, vrijdenkers, brights etc. Zelf heb ik minder moeite met 'atheisme' omdat het ten eerste een naam is die nooit geconfisqueerd en ge´nfiltreerd plus opnieuw ingekapseld kan worden in godsdiensten (wie gaat er mee naar de lezing 'is een islamitisch humanisme mogelijk? in Felix Meritis), en ten tweede omdat ik het wel een uitdaging vind er een positieve klank aan te geven.

Voor een nieuwe. positieve naam moet je eerst vol energie aan de weg timmeren om hem bekendheid te geven (zoals nu gebeurt met brights), terwijl 'atheisme' dat toch in elk geval met zich meedraagt. Ik heb als motto 'een wereldbeeld zonder goden', wat voor mij elk detail van menselijk handelen en denken dekt, en wat me ook motiveert als creatief uitgangspunt om vanuit te denken.
Verder wil ik het idee van 'eenheid in verscheidenheid' als een soort basis aanhouden, omdat een atheistisch wereldbeeld niet is opgehangen aan een soort 'heilige' basis, maar elke opvatting of beweging die niet vanuit iets religieus is voortgekomen is in wezen athe´stisch. Het is dus heel breed, en het enige wat al die opvattingen bindt is het ongeloof. Nou zou ik niet graag zien dat binding via ongeloof gaat werken als een 'divider', maar op dit moment ben ik gemotiveerd door de opleving van religieus fundamentalisme en allerlei irrationele bewegingen en zou ik dit graag temperen door te wijzen op de (mogelijke) kwalijke gevolgen hiervan, dus ik wil me best even binden met andere ongelovigen.

Maar even terug naar die termen: ik ben nu ook bezig met beschrijvingen voor een introductie voor deze site van de volgende termen: seculier, humanisme, rationalisme, materialisme, realisme, positivisme, en dan nog een paar nevenbegrippen, ethiek, liberalisme, socialisme en wetenschap. Dat om even een (historische) context te geven voor het atheisme.

**Ik ben in het bezit van eigen servers en ik heb de kennis om deze te onderhouden. Ieder die wil meewerken aan de bundeling der krachten geef ik dit ter overweging. Opdat het draaien van de websites, een eventueel gebundeld platform of iets dergelijks niemand een cent hoeft te kosten **

Hee, dat is leuk om te horen, ik zit zelf op zwart zaad. Nou vraag ik in moeilijke tijden altijd geld voor een domein voor mijn verjaardag, maar mochten we echt tot iets komen, dan kan dat nog van pas komen.
Ik ben zelf bezig met webscripting en verzin graag allerlei functionaliteiten voor interactieve toepassingen, dat dan ook maar ter overweging.
Els () (URL) - 14 11 07 - 01:00

PS, mochten jullie zin hebben een keer met een paar mensen bijeen te komen om te brainstormen over praktisch uitvoerbaar actieplan mbt samenwerking, geef dan een seintje, dan sluiten we een keer een datum/lokatie kort. Ruben (van rubenski.nl) heeft er ook wel oren naar. Er waren nog wel meer mensen die hadden aangegeven iets te willen doen, die kunnen ook nog eens worden gepolst. Ik zal de inmiddels aangeslotenen bij het netwerk eens aanschrijven, komt dat ook nog in beweging.
Er is nu een formulier trouwens. Dus mochten Erik en Blasfemist zich ook willen aanmelden, dan kan dat met een druk op de knop (en ook andere lezers natuurlijk). Klik op netwerk boven in het menu. Het gaat nog niet automatisch helaas.
Els () (URL) - 14 11 07 - 01:06

Ondanks dat ik het met je bezwaren eens ben, dat punt geef ik grif toe, wil ik je toch wijzen op je citaat:

"Maar even terug naar die termen: ik ben nu ook bezig met beschrijvingen voor een introductie voor deze site van de volgende termen: seculier, humanisme, rationalisme, materialisme, realisme, positivisme, en dan nog een paar nevenbegrippen, ethiek, liberalisme, socialisme en wetenschap. Dat om even een (historische) context te geven voor het atheisme."

om aan te geven wat deze wildgroei aan termen nu daadwerkelijk bewerkstelligt. AL deze termen staan simpelweg voor mensen die hun hersenen gebruiken en niet uitgaan van dogmatisch geloof, de impliciete waarheid van een heilig boek of wat dan ook. Hoe kun je ooit als groep herkenbaar zijn als de versplintering onderling al even erg is als bij de christenen en moslims zelf? ;-)

Ik voel meer voor het opzetten van een nieuw idee, een nieuwe naam en een nieuwe groepering. Natuurlijk moet je daar bekendheid aan geven, maar ook als je jezelf ÚÚn van bovenstaande noemers geeft geldt dit. Mensen komen niet vanzelf naar je site en nemen niet vanzelf kennis van hetgeen je te vertellen hebt.

Els, als je van mn aanbod gebruik wilt maken, mail me dan even. Dat kunnen we binnen no-time regelen en dan kun je dat geld voor leuke dingen gebruiken :-)
Erik () (URL) - 14 11 07 - 10:55

Beste mensen,

De oprichting een Athe´stische Beweging is een heel goed initiatief en ben dan ook lid geworden. Als overtuigd athe´st voel ik mij benadeeld en bedreigd in dit land (en in de rest van de wereld) en vraag mij af of Nederland nog wel seculier is. Ik begrijp niet dat religie nog steeds is voorzien van een grote, ongerechtvaardigde muur van respect. Persoonlijk kan ik dan ook weinig respect opbrengen voor religieuze opvattingen. Godsdienst en het geloof in een bovennatuurlijk opperwezen als richtlijn voor goed gedrag vind ik moreel verwerpelijk.

De Athe´stische Beweging heeft ook tot doel een politieke partij op te richten. Ook dit vind ik uitstekend. Het is belangrijk de ongelovigen in het land een gezamenlijke stem te geven, zonder de individuele vrijheid aan te tasten. Ik voorzie een zuiver seculiere, humanistische, internationaal gerichte, progressief-liberale partij, waarin redelijkheid, keuzevrijheid en rationaliteit hoog in het vaandel staat. Voor een dergelijk stroming bestaat volgens mij een grote markt. Bijvoorbeeld politiek ontheemde, voormalige D66-ers (als ik voor mezelf spreek ;-), de aanhangers van "de derde weg van de sociaal-democraten" en de progressieve VVD-ers.

Met vriendelijke groet,

Michiel
Michiel - 14 11 07 - 16:04

@Erik: wil ik je toch wijzen op je citaat: om aan te geven wat deze wildgroei aan termen nu daadwerkelijk bewerkstelligt. AL deze termen staan simpelweg voor mensen die hun hersenen gebruiken en niet uitgaan van dogmatisch geloof, de impliciete waarheid van een heilig boek of wat dan ook. Hoe kun je ooit als groep herkenbaar zijn als de versplintering onderling al even erg is als bij de christenen en moslims zelf? *

Ik wou dit niet aanvoeren als termen om een eensgezinde beweging mee aan te duiden, maar als voorbeelden van manieren van denken over de maatschappij die niet zijn gebaseerd op een godsdienst, maar die komen vanuit de mensen zelf, en die gaan over de wereld en de mens zelf, niet over waanbeelden of verzonnen concepten waarvan je het bestaan voor het bewijs ervan niet kan aanvoeren.

Deze denkstromingen hebben een enorme positieve invloed gehad op de vooruitgang van onze maatschappij. Dat komt omdat het denken vrij is en niet wordt geremd door taboes en onderdrukkende verboden. Het is vooral via het seculiere denken dat scholing van alle mensen werd gestimuleerd en mogelijk gemaakt. De stromingen die ik noemde liggen aan de basis van de opkomst van de seculiere maatschappij en vertegenwoordigen verschillende aspecten.

Al die termen duiden dus niet op versplintering, maar op de brede verscheidenheid aan mogelijkheden voor een athe´stisch wereldbeeld.

Ik voel meer voor het opzetten van een nieuw idee, een nieuwe naam en een nieuwe groepering.

Er zijn op dit moment veel mensen die hiervoor voelen. Het is dus zaak deze mensen bijeen te brengen en eens te inventariseren wat voor ideeŰn of behoeftes er zijn.

Wat je aanbod betreft, ik zal nog contact met je opnemen.
Els () (URL) - 20 11 07 - 16:01

Hallo Michiel, leuk te horen dat steeds meer mensen zich op de een of andere manier willen organiseren.
Ik vraag mij inderdaad ook wel eens af of er nog een idee bestaat over wat seculier is, en wat het belang ervan is. Het lijkt erop dat de overheid liever de godsdiensten beschermt dan de mensen. Er wordt niet echt begrepen dat mensen juist moeten worden beschermd tegen alle maatregelen die de godsdiensten hebben getroffen om zichzelf boven de kritiek te verheffen.

Dat is natuurlijk ook tegelijk het bewijs van de zwakte van de godsdienst. Als er geen onderdrukkende regels zoals blasfemiewetten zouden bestaan om de godsdiensten te beschermen, zouden zulke ideeŰn helemaal niet kunnen overleven. Ze overleven alleen doordat ze tegen alle redelijkheid in worden beschermd.

Het is belangrijk de ongelovigen in het land een gezamenlijke stem te geven, zonder de individuele vrijheid aan te tasten.

Dat is precies waar naar moet worden gestreefd. Dat godsdiensten zich door een 'gezamenlijke stem' kunnen laten vertegenwoordigen, ligt voor de hand, omdat een godsdienst uitgaat van een enkel basisconcept in de vorm van een heilig boek voor alle gelovigen. Maar voor athe´sten bestaat zo'n basisconcept helemaal niet.
In een athe´stische beweging moet dus duidelijk de keuzevrijheid van het individu worden vastgelegd. Het recht op godsdienstkritiek moet worden gewaarborgd: godsdiensten moeten niet worden beschermd door blasfemiewetten. Dat is precies hetzelfde als het stellen van een dictator boven kritiek, met als enige verschil dat de dictators die de godsdiensten oprichtten al lang geleden overleden zijn en onbekend zijn geworden door de verbasterde overleveringsverhalen.

De 'derde weg' heb ik zo mijn twijfels bij, omdat dit in feite een oplossing was voor een vrijemarktideologie in combinatie met regressievere opvattingen zoals religie. In de woorden van Wim Kok keerde dit concept terug toen hij zei de 'armoede' (?) te willen gaan bestrijden in samenwerking met de kerken.... Hij weet helemaal niet meer dat het westen welvarend is geworden doordat de hele bevolking door scholing en economische groei onafhankelijk is geworden van de kerken. Dankzij seculiere scholing is het volk financieel onafhankelijk geworden. Armoedebestrijding door de kerken is van oudsher nodig geweest om mensen afhankelijk te houden van de kerk. En dat lukte zoals bekend alleen maar door ervoor te zorgen dat mensen arm en ongeschoold waren!
Ook Tony Blair, een van de steunpilaren van de derde weg, wilde een sterkere plaats voor religie in de politiek.

Ongetwijfeld is dit niet waar jij op doelde, maar dan moet er toch een andere definitie of een andere politieke stroming moet worden bedacht. In ieder geval denk ik zelf aan een systeem waarbij ervoor wordt gewaakt dat de geld en macht niet teveel in handen komt van ÚÚn bepaalde groep, zoals nu natuurlijk allang gebeurd is. Dat is namelijk de drijfveer achter de economische 'globalisering' en de EU, waarbij door 'concurrentie' en 'vrije markt' alle rijkdom in de handen van enkelen kwam te liggen, die nu de wereld kunnen organiseren zodat hun eigen belangen het beste worden gewaarborgd. Nu moeten Nederlandse ondernemers concurreren tegen Chinezen en Polen, die voor een schijntje het werk willen doen dat wij nodig hebben om te leven. Een farce, vind ik.

Ik zie de relatie met atheisme niet helemaal, behalve dan dat tegenwoordig economische theorieŰn de rol van de godsdienst vervangen om een nieuwe elite van parasieten in het zadel te helpen, die de parasiterende priesterkaste van voorheen vervangt. Maar van oudsher hebben deze twee groepen (kerk en kapitaal zal ik maar zeggen) elkaar nodig, dus het promoten van godsdienst zal nog altijd in het belang zijn van groepen met onevenredig veel geld en macht.
Els () (URL) - 20 11 07 - 17:00

Mijn interesse in athe´sme werd geboren door het lezen van de onverdraagzaamheid ten opzichte van de godsdiensten. Ben geen athe´st nog aanhanger van de een of andere godsdienstige stroming. Zal mij ook nooit bij de een nog de ander aansluiten. Reden geen der beiden ervaar ik als dat men een strijd levert voor een betere samenleving. De ene richting stoffeert de andere richting. De ene richting ontzegt de andere richting in vrijheid te kunnen leven met zijn eigenheid. Mijn inziens wordt de athe´st net zo ge´ndoctrineerd als de gelovige hetzij als tegenpool van de gelovige. Wat ik zoal lees van door athe´sten die trots zijn athe´st te zijn is vooral hoe barbaars godsdiensten wel niet zijn geweest in het verleden en in het heden. Heb eigenlijk nog niets positiefs over de godsdiensten gelezen. Waar hebben athe´sten in het verleden zowel in het heden scholen gesticht? Waar hebben athe´sten zowel in het verleden als in het heden ziekenhuizen gesticht? Godsdiensten hebben dit wel gedaan.

Frans van Dongen baseert zich vooral op Nietzsche en Freud, wat wordt weerspiegeld in de volgende uitspraak: Als er al een weg naar een betere wereld is - en dat is lang niet zeker - dan kan dat alleen maar langs de weg van het intellect. De weg van de religie is in ieder geval een doodlopende weg. En dat "doodlopen" kun je vrij letterlijk nemen. Ik weet niet of er ooit een betere wereld komt, maar dat zal zeker niet gebeuren via de religie. Religie is in de grond irrationeel en neurotisch en hoort niet in de staat - wat je daar ook onder verstaat - thuis.

Het meest wat ik lees over het geschrevene van athe´sten is in mijn ogen net zo irrationeel en neurotisch als datgene wat ze de godsdiensten aanwrijven. Beiden zijn een wij en zij cultuur.

De weg van het intellect zou een betere weg zijn. Wat houd dat in? Het intellect wat alleen kan oordelen en veroordelen? Het intellect wat kennis tot zich neemt kennis die tijdsgebonden is. Is het niet veel beter die kennis om te zetten in wijsheid? Ik denk dat wijsheid met gebruikmaking van het intellect tot een betere samenleving zou kunnen leiden.
Wat is werkelijke vrijheid?
Afgeven op andersdenkende omdat jij denkt beter te weten?
Jessy - 06 12 07 - 12:30

Hallo Jessy, ik ben het met je eens dat het vooral van belang is om een positieve levenshouding uit te dragen, en aangezien kritiek altijd iets negatiefs of passiefs uitstraalt, lijkt het niet zo aan te bevelen. Ik vind het voor mezelf belangrijk om niet alleen te zeggen hoe het niet moet, maar er ook een idee over te hebben hoe het dan wel moet.

Maar toch vind ik het wel belangrijk om kritisch te zijn over het geloof, en om te reageren als gelovigen en religies iets propageren wat niet klopt of tegen de mensenrechten ingaat. Als politieke partijen of ideologieŰn of individuele mensen over allerlei zaken opvattingen verspreiden die voor veel mensen negatieve gevolgen zullen hebben, is het logisch dat je dit analyseert en de nadelen ervan ter sprake brengt. Doe je hetzelfde over het geloof, dan wordt de zaak opeens op de spits gedreven en ontmoet je heel veel verzet. Natuurlijk ontmoet je altijd verzet als je over ideeŰn in discussie gaat, maar in het geval van discussie over het geloof kan het heel onaangenaam worden. Volgens mij is dit omdat religieuze ideeŰn irrationeel zijn, en omdat je ze niet met rationele argumenten kan verdedigen, worden mensen boos en emotioneel, of erger.

Godsdiensten verbieden gewoonlijk ook kritiek, door middel van blasfemiewetten. Dat brengt wel rust in de tent, want gelovigen worden zo niet in hun illusies verstoord. Maar het heeft grote nadelen, zoals allerlei maatschappelijke misstanden die eeuwig voort blijven duren omdat ze niet ter discussie kunnen worden gesteld, omdat ze volgens het geloof door een god zijn vastgesteld.

Op het moment is de weerstand tegen kritiek op godsdienst weer heel groot. Ik denk niet dat je hierop moet reageren door toe te geven aan de druk die op je wordt uitgeoefend om maar te zwijgen, want het resultaat lijkt een terugkeer naar discriminatie van vrouwen, homo's etc, seksuele onderdrukking en een hiŰrarchische structuur waarin gehoorzaamheid en machtsverschillen weer een belangrijke plaats gaan innemen.

Wij hebben het recht van vrijemeningsuiting, en het is juist van belang dit te gebruiken als het om godsdienst gaat, want het geloof is bij uitstek het domein dat zich tegen vrijemeningsuiting verzet.
Els () (URL) - 06 12 07 - 23:51

Hallo Jessy,

Atheisten hebben bijvoorbeeld het montessori-onderwijs gesticht. Xenophanes, Parmenides en Socrates waren (relatieve) atheisten, Plotinus, Bruno, Gallilei, Spinoza, Freud, Nietzche Einstein, Heidegger, Marx, Sartre, John Lennon, Bertrand Russel, Dawkins etc. etc. waren ook atheisten.
Je stelt, dat het meeste wat je van atheisten leest net zo neurotisch is. Kun je daar voorbeelden van geven ? In de bijbel staat dat ik eeuwig in de hel moet branden. Nu heb ik daar geen zin in; maar wie is er eigenlijk neurotisch ?
Je hebt het over rationeel: Freud geeft een hele redelijke definitie van het verschijnsel "neurose". Religie valt daar wel degelijk onder. Zijn eigen geschriften zeker niet. Op mijn site staat een overzichtelijke verhandeling van Freud over het hoe en het waarom van de religieuze neurose. Dus wat is er nu eigenlijk irrationeel en neurotisch (zoals je beweert) aan wat atheisten zoal geschreven hebben. Geef eens voorbeelden.
Je vraagt je af wat intellect is en je stelt daarvoor wijsheid in de plaats. Maar...wat is dat dan ?

met vriendelijke groet,

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 17 12 07 - 21:21

Beste Frans,
Aangezien we zeer ge´nteresseerd zijn in het athe´sme, hebben we besloten om een groepswerk over dit onderwerp te maken. Zo kregen we de opdracht op zoek te gaan naar gebouwen waar athe´sten zich verenigen en we kregen ook de vraag of er een structuur was in de 'geloofsgemeenschap'. We denken te weten dat dit niet zo is, maar aangezien onze mening nergens bevestigd wordt, zouden we u wat uitleg willen vragen.
Alvast bedankt,
Dorien
Dorien - 08 01 08 - 14:48

Hallo Dorien,

Ik passeer toevallig op deze site en wil best even kort op je vraag antwoorden.

Gebouwen vergelijkbaar met een kerk, synagoge of moskee die hebben athe´sten volgens mij niet.
Afhankelijk van het aantal deelnemers aan een bijeenkomst reserveert/huurt de lokale humanistische vereniging een ruimte in een school of een ander polyvalent gebouw.
Overigens is het ecologisch en economisch niet langer verantwoord om gebouwen voor te behouden aan ÚÚn enkele religieuze groep of activiteit.
Daarbovenop komt nog het beledigende aspect van imposante religieuze gebouwen die de omgeving visueel willen domineren, een uitzondering daarop vormen uiteraard de gebouwen die deel uitmaken van ons historisch erfgoed.

Wat betreft je vraag naar structuur in de gemeenschap moet je met tweetal dingen rekening houden:
Athe´sten, agnosten, vrijdenkers en seculiere humanisten zijn vaak sterke positieve individualisten die zich niet in ÚÚn hokje laten vastpinnen maar deel uit kunnen maken van de diverse gemeenschappen en sociale contacten zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, hobbyclubs, vrijwilligerswerk, vakbond enzůůů
Al is het athe´sme en kritisch denken van alle tijden, de huidige omvang ervan is vrij recent en kent zijn weerga niet in de geschiedenis.
De sterkst uitgebouwde structuren met daarbij behorende activiteiten kan je terug vinden in de verschillende humanistische organisaties.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat dus uit naar pluralistische organisaties en gemeenschappen, echter onderinvloed van het islamfundamentalisme en de daarmee gepaard gaande stuitende agressie vrees ik dat we weer allen in ons eigen hokje gaan kruipen.
In dat opzicht faalt het politieke beleid totaal en zijn we in de praktijk bijna zover dat agressiefste groep zijn wetten en grenzen oplegt
Raf - 08 01 08 - 23:02

Beste medeongelovigen,

Wat me een beetje verontrust is dat de discussie hier wordt gevoerd door een drie- of viertal mensen. Athe´sme is op dit moment (2008) het geestelijk eigendom van een kwart van deze gristelijke natie die steeds allahistischer schijnt te worden sinds de ex-jood Hirsch-Baloney. Maar goed, ga door met uw discussie in beperkte kring. Een werkelijke polemiek is nog niet ontstaan. Een nieuwe, puur athe´stische partij zou een optie kunnen zijn die ik van harte ondersteun. Een seculiere partij wijs ik af, want die erkent al dat domme geneuzel van minder opgeleid en minder opgevoed volk.
Rob de Wind () (URL) - 09 12 08 - 21:20

Hai Rob, ik zou denk ik ook liever gaan voor 'atheistische partij', al stoot het aan de ene kant mensen af, maar aan de andere kant kan het nooit worden gegijzeld door religies. Je voorkomt dan hoe via 'christelijk humanisme' en 'islamitisch feminisme' de hele emancipatiebeweging via de achterdeur weer naar onderen wordt teruggevoerd.

Ik weet niet goed wat ik moet denken van 'minder opgeleid volk'. Er zijn ook atheisten zonder wetenschappelijke opleiding. Degelijk onderwijs en gezond verstand is volgens mij genoeg, en voorkomen dat mensen al op jonge leeftijd door opvoeding en school worden gehersenspoeld.
Els - 10 12 08 - 00:09

Hallo iedereen,

Ik ben al een tijdje bezig voor zo'n partij. In maart komt er in Rotterdam een bijeenkomst van leden van Vereniging de Vrije Gedachte en de Atheistische Beweging betreffende het oprichten van een politiek lichaam in een vorm. Bijvoorbeeld voorlopig alleen maar een werkgroep. Maar er wordt dus aan gewerkt.
Er moet een Seculiere Partij komen.

Frans van Dongen
Atheistische Beweging
Vereniging de Vrije Gedachte

ps: Hoe is het met Els ?
Frans van Dongen () (URL) - 11 12 08 - 00:27

Heel goed te horen dat dit initiatief in beweging is gekomen. De Vrije Gedachte wou ik ook al eens lid van worden, maar ik ben een beetje laks.
Ik had elders al mijn zorg of irritatie erover uitgesproken dat ook in partijen die toch seculier zouden zijn veel te veel religieuze leden de dienst uitmaken. Dat is volgens mij een oorzaak dat de PvdA moeiteloos met de ChristenUnie kan regeren, en meehelpt met de afbraak van de Nederlandse gedoogcultuur en de enorme overheidsbetutteling op allerlei gebieden. Ook de SP is een platform geworden voor religieuze propaganda, van het weblog van Anja Meulenbelt (de rubrieken kerk en islam stroken volgens mij niet met scheiding tussen kerk en staat en het seculiere karakter van de SP, om maar te zwijgen over de hetzes die zij voert tegen athe´sten die net als zij hun stem laten horen), Harry van Bommel die zich verwant voelt met islamitische salafisten en shariabankieren wil introduceren, en Huub Oosterhuis, die religie promootte op een SP-concres.
(Ik wijd een beetje uit over de SP omdat het mijn partij is, en ik vind het vervelend dat de religieuze agressie van dit moment in de partij niet bespreekbaar is, terwijl religieuze propaganda er deel van uitmaakt.)

Een seculiere partij kan heel goed zijn voor al die mensen die nu niet meer weten op welke partij ze moeten stemmen. Ik ben wel benieuwd naar de programmapunten moet ik zeggen. Hopelijk staat er ook 'seculier onderwijs' op het partijprogramma...

En hoe het met mij is... ach, ik schort al mijn ambities op naar de goede voornemens van januari. Ik heb veel tijd gestoken in een aantal cursussen. Dat gaat een beetje ten koste van het creatieve denken. Terwijl er bijzonder veel gebeurt op het gebied van religieus imperialisme, en het weerwoord van de seculiere democratie op de een of andere manier maar niet van de grond komt.
Missen wij nu een ideologische basis of missen we het retorisch vermogen om het hoogste woord te kunnen voeren? Het is wel moeilijker als je dingen wil zeggen die juist zijn, in plaats van oplepelen wat je religie voorkauwt, zonder je af te vragen of dat altijd goed is. Daardoor heb je misschien een achterstand als je het opneemt tegen ideologieŰn die zich verspreiden door euforische propaganda en het herhalen van weerlegde argumenten.
Nou ja, in het komende jaar wil ik mijn gedachten gaan scherpen. :)
Els - 11 12 08 - 13:50

Hallo Els,

Leuk om te horen, dat het goed met je gaat. Je site is geweldig; vohouden !
Inderdaad zijn PvdA en SP vergeven van de relgianten. Ze zitten in de regering, in de grondwet, in het onderwijs en in de slachthuizen (zij mogen natuurlijk wel dieren martelen, als ze slachten). Waar zitten ze eigenlijk niet in ?
Hoogtijd dat we aan politiek gaan doen, want ons kikkerlandje is hard toe aan een flinke dosis secularisatie en een volledige scheiding van kerk en staat.

In het bestuur van de Vrije Gedachte heb ik, na lang soebatten, het erdoor gekregen, dat er in maart in Rotterdam een grote bijeenkomst wordt gehouden door Vereniging de Vrije Gedachte. Maar niet leden (Ath Bew, of jij ?) zijn ook uitgenodigd. Het thema zal zijn Secularisatie en Politiek. En Vereniging de Vrije Gedachte en Politiek. Het kan zijn, dat is in ieder geval mijn bedoeling, dat er een politiek platform in een vorm wordt opgericht. Alleen maar een werkgroep ? Of gelijk een partij ? Hangt van het enthousiasme van de aanwezigen af.
Ik heb natuurlijk graag, dat er zoveel mogelijk mensen komen. Kom jij ook ? En wil je een beetje reclame maken op je site over die bijeenkomst ? Iedereen die geinteresseerd is in actieve seculiere politiek moet komen.

Zou het niet prachtig zijn, Els, een seculiere zetel in het parlement ?
Zou het niet prachtig zijn, alleen maar openbare scholen ?

"....You may say, I'm a dreamer...."

Frans van Dongen
Frans () (URL) - 11 12 08 - 22:21

Ik ben ook wel ge´nteresseerd ,ik wordt de laatste tijd steeds pissiger over de sluiproutes die religieuze facties in de politiek openlijk dan wel heimelijk aan het nemen zijn .Kun je mij via Els als dat van Els mag via mijn e-mail nog wat meer informatie sturen ook over de vrije gedachte .
krautsjo - 12 12 08 - 13:35

Hallo Krautsjo,

Welcome to the club.
Ga kijken, als je wilt, op sites van:
devrijegedachte.nl en
atheistischebeweging.nl

En kom in maart, dan kunnen we, als het lukt, met een aantal mensen een aanzet geven tot een politiek initiatief in een te bespreken vorm. In theorie zouden we al met de komende parlementsverkiezingen mee kunnen doen. Al komen we maar met ÚÚn zetel erin !!
met vr gr,

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 13 12 08 - 00:11

Beste,

In de discussie over het manifest lees ik: "Ten derde omdat god volgens ons helemaal niet bestaat. ...".

Ik zou willen voorstellen de woorden "volgens ons" hierin te verwijderen omdat daardoor het statement wordt verzwakt. Er is inderdaad geen god dus moet er ook geen enkele rekening mee worden gehouden (je kunt je trouwens afvragen of er wel rekening zou moeten worden gehouden met een god die bestaat maar zich niet kommert om de wereld ... het deisme).

Een gedachte/opmerking: ik merk dat er in Belgie bijzonder weining animo is voor een discussie te gronde over al of niet religieus zijn. Mensen zijn eigenlijk niet geinteresseerd, ook al omdat dergelijke discussie zich vooral in de intellectuele en filosofische sferen bevindt. Naar mijn mening zal het bijzonder moeilijk zijn om aan werving te doen (bv. voor een politieke partij) als er niet eerst genoeg mensen zich druk maken over het idee/principe waarmee je naar de markt wil. Je wil dat mensen zich beginnen druk maken, geergerd zijn, zich 'gepakt'' en bedrogen voelen, het katholieke instituut (e.a.) beginnen zien als iets onrechtvaardigs, enz. Dus de vraag hoe dit te realiseren is tweerlei, nl. naar inhoud en naar forum. De inhoud lijkt me nog het gemakkelijkst: de geschiedenis van de kerk, de geboden en verboden, de bijbel bevatten genoeg stof over elk mogelijk actueel onderwerp (politiek, genocide, bezit, uitbuiting, status van de vrouw, sexualiteit, moraal, etc. etc.) om ergernis te creeren bij elke mogelijke bevolkingsgroep. En dan welk forum ? Het dient een forum te zijn dat, in tegenstelling tot de huidige fora's, niet gericht zijn op de interne kring van athesiten maar op standaard bevolkinsgroepen. Maw geen passieve website (met alle respect overigens voor deze website!) die grotendeels bezocht wordt door atheisten, maar actieve werving via verenigingsleven, voordrachten, en ook vooral gericht op jongeren. Geen gemakkelijke weg lijkt me, maar toch een noodzakelijke gezien de huidige status in de maatschappij en de risico's verbonden aan onwetendheid.

Mvg, Jean-Marc.
Jean-Marc - 15 12 08 - 14:24

Hallo Jean-Marc,

Je hebt wel gelijk; dat 'volgens ons' kan er wel uit.

Dat actieve doen we ook: Vereniging de Vrije Gedachte timmert aardig aan de weg: Verenigingsleven, voordrachten en lezingen (organiseer ik zelf), een blad enz. Maar we zijn nu zover, dat we ons afragen of we iets met de politiek moeten doen.
In maart komt er in Rotterdam een themavond daarover. Niet alleen voor leden van Vereniging de Vrije Gedachte, maar voor iedereen, die geinteresseerd is in atheisme en politiek. Kom je ook ?
En bedenk: als wij ons niet organiseren, dan doen zij (de religianten) het wel en dan hebben zij de macht; terwijl het grootste deel van de bevolking atheist is !
Tijd voor politiek !

Wat vind jij ? Hoe voel jij voor zo'n bijeenkomst ?


met vriendelijke groet,.

Frans van Dongen
Atheistische Beweging
Vereniging de Vrije Gedachte
Frans van Dongen () (URL) - 16 12 08 - 00:00

Hai Frans,

Ik zal zeker naar die bijeenkomst in Rotterdam komen, en er ook reclame voor maken. Het wordt tijd voor een nieuw seculier bewustzijn Het verbaast mij bijvoorbeeld dat wij op dit moment worden geregeerd door een politieke partij die homo's weert uit bestuursfuncties, en dat daar geen haan naar kraait. Nederland is op dit moment een half fascistisch land, en niemand komt op het idee van een verzetsbeweging.

Ik luisterde pas naar lezing van Naomi Wolf, en die legde uit dat dit ook juist de manier is waarop het fascisme geleidelijk aan de macht komt. Stapje voor stapje worden er rechten en vrijheden weggenomen, en worden de rechten van minderheden beperkt. Daar heeft niet iedereen last van, alleen degenen die te maken hebben met de gevolgen. Maar door het totale gebrek aan solidariteit en empathie schrijdt de ondermijning van de vrije, seculiere staat steeds verder voort. Het wegnemen van al die rechten wordt ook vaak gelegitimeerd door het scheppen van angst, en te doen alsof de veiligheid van de meerderheid erdoor wordt gewaarborgd.

Natuurlijk zijn er heel veel mensen die hun scheur opentrekken tegen de ChristenUnie, maar het probleem is dat een discriminerende partij kan regeren zonder dat er juridisch tegen wordt opgetreden. Met andere woorden: het (religieuze) fascisme wordt via de weg van de democratie ge´ntroduceerd. Precies dus waar wij toch boven zouden moeten staan, als we waarde zouden hechten aan onze mensenrechten als basis van de seculiere, westerse maatschappij.

Het lijkt me leuk om eens te brainstormen over wat een seculiere partij zou moeten bereiken, en om te zien of er een eenheid te bereiken valt.

Wat die openbare scholen betreft, 'openbaar' is nog niet vanzelf religievrij. Op dit moment wordt op openbare scholen wel les in religie gegeven, maar het komt neer op religieuze propaganda, terwijl religiekritiek op de scholen wordt onderdrukt. Het gaat er juist om om respect bij te brengen voor religies. Atheisme wordt op de scholen natuurlijk helemaal niet onderwezen.

Het is belangrijk dat kinderen kritisch leren denken, terwijl religie juist neerkomt op indoctrinatie en het uitschakelen van de rede. Als religie in de openbaarheid komt, moet je dit koppelen aan de mogelijkheid tot kritiek, net zoals dat voor alles geldt. Het moet duidelijk zijn dat de school een plaats is van onderwijs, niet van indoctrinatie. Als religies en politieke stromingen aan bod moeten komen, dan moet de hele diversiteit hiervan worden besproken, met de redenen waarom sommigen die mening hebben plus de voor- en nadelen van ideologieŰn. Het lijkt me goed dat kinderen ook leren omgaan met kritiek en andersdenkenden.
Els - 16 12 08 - 01:16

Krautsjo: Kun je mij via Els als dat van Els mag via mijn e-mail nog wat meer informatie sturen ook over de vrije gedachte .

Ha... dat is nou juist de hele bedoeling van het Netwerk. :) Mensen met elkaar in contact brengen.
Els () - 16 12 08 - 01:18

Ronald Plasterk is een overtuigd athe´st! Wellicht kan hij iets voor dit initiatief betekenen?
Logates () (URL) - 16 12 08 - 03:25

Hallo Logates,

Leuk idee om Ronald Plasterk eens te benaderen. Ik zal hem eens E-mailen, hoe hij staat tegenover de politieke bewustwording van atheisten. Misschien wil hij wel subsidiŰren.

In ieder geval bedankt; kom je in maart ook? Ik wil zoveel mogelijk mensen.

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 16 12 08 - 14:22

Frans, is er al een exacte datum bekend?
Els () - 16 12 08 - 18:27

Hallo Frans,

Wie weet kom ik - nieuwsgierig als ik ben - in maart wel een kijkje nemen. Ik kan dit soort initiatieven vanzelfsprekend alleen maar aanmoedigen. Als je details hebt van de avond kan ik er misschien wat aandacht besteden op mijn blog!

Groet,
Logates
Logates () (URL) - 16 12 08 - 21:21

Hallo Logates en uiteraard alle anderen,

Plasterk is helemaal geen athe´st. Waarom niet? Ten eerste zou hij nooit als zodanig door dit gristenkabinet zijn geaccepteerd. Ten tweede zou hij als overtuigd athe´st zelf niet aan deze ploeg hebben willen deelnemen. Ten derde zou hij artikel 23 van de grondwet ter wijziging hebben voorgedragen, al dan niet via een politieke omweg. Aan die zelfingenomen feestneus hebben we helemaal niets.

Groeten,
Rob de Wind
Rob de Wind () (URL) - 16 12 08 - 22:25

Goede punten Rob. Ik heb mijn informatie van derden, maar ook hier staat dat Plasterk een athe´st is:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plas..

Misschien uit hij het inderdaad niet genoeg!
logates () (URL) - 16 12 08 - 23:46

Hallo Frans,

Ik moet bekennen dat ik inderdaad nog niet veel gebrowsed had op de site. Ik ga zeker verder bekijken wat jullie allemaal doen ivm blad, lezingen, etc.
Wat Rotterdam betreft, hou mij op de hoogte en ik wil dit zeker considereren. Heb jij ook contacten in Belgie die met dergelijke zaken bezig zijn ?

Greetz,
Jean-Marc.
Jean-Marc () - 17 12 08 - 14:27

Hallo Logates en uiteraard alle anderen,

Ik heb even gekeken naar het betrokken artikel op de site van Wikipedia over Plasterk en vond de volgende zinnen over zijn levensbeschouwing:
Ronald Plasterk werd Rooms-katholiek opgevoed en bleef katholiek in zijn scholierentijd. Hij bezocht te Den Haag het gymnasium van de Paters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ).
Plasterk ontwikkelde zich echter tot een overtuigd athe´st, maar zei in een interview in 2001 niet te streven naar athe´sme.

Beide kwalificaties lijken me niet erg hoopvol voor steun aan ons gedachtegoed, meer een figuur met dezelfde slappe politieke knieŰn als de rest van de PvdA. De beste man heeft sinds zijn aantreden nog nimmer een seculier statement afgegeven, laat staan een athe´stisch. Bovendien zal hij zich niet committeren aan onze denkbeelden. Hij zit in nu in een pluchen zetel en zal weinig behoefte hebben aan de harde houten bank van een beginnende beweging. Slecht voor zijn status. Niet alle briljante biologen heten Richard Dawkins. Ik bedoel maar: wie zich stort op platwormen en bacteriŰn is nog geen specialist op het gebied van de menselijke logica. Maar genoeg over deze katholiek die is opgeleid in de leer van Augustinus en dus eigenlijk niet aan onderzoek mocht doen.

Een seculiere partij lijkt me echt wat zwak. Daar barst het in ons land al van, in naam dan. Wie een vuist wil maken in deze politieke constellatie zal echt met de billen bloot moeten. Ik hunker er naar om me in te kunnen zetten voor een athe´stische partij, niet voor een seculiere want die hebben ze in Turkije ook en we weten allemaal dat dat heeft geleid tot meer macht voor geloof, in dat land weet niemand meer waar hij of zij aan toe is of wat nog mag.

Een thema-avond in Rotterdam lijkt me een goed begin. Laten we ÚÚn valkuil mijden: zoek geen alliantie met bestaande politieke stromingen of vertegenwoordigers daarvan. Politiek is op dit moment in Nederland synoniem met eigenbelang, in de vorm van status die goed is voor de persoonlijke financiŰle huishouding op iets langere termijn. Wie dat zoekt is beter af bij de bestaande partijen. Wie zijn/haar athe´stische stem echt wil laten horen doet dat luid. Kortom: zorgen voor bekendheid met een goed programma.

Groet,
Rob de Wind.
Rob de Wind () (URL) - 17 12 08 - 18:34

Beste mensen,

een projekt Humanistische Partij zou op mijn actieve ondersteuning
en medewerking kunnen rekenen.
Zie mijn motivatie waarom wel humanistische partij
en geen atheistische partij.
http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..

mvg, Icesurfer
Icesurfer (URL) - 19 12 08 - 17:27

Hallo allemaal,

Allereerst hoor ik best veel animo voor het idee als zodanig. En daar ben ik heel blij mee, want dat lag een jaar geleden wel anders, Toen kreeg ik geen poot aan de grond en nu is iedereen enthousiast. Te gek !
Seculiere Partij, Atheistische Partij (Rob) of Humanistische partij (Icesurfer), dat bespreken we in maart in Rotterdam. Daar is die bijeenkomst voor. Ik heb geen contacten in Belgie (Jean-Marc), maar Vereniging de Vrije Gedachte wel. De datum (Els en Logates) heb ik binnen een week. Jullie horen het nog.
Jullie komen enthousiast over. Het gaat vast lukken. Stel je voor: een tweede kamer zetel voor het atheisme ! Te gek toch !
Kom allemaal in maart
(Kan ik ook eens kennismaken met jullie)

Frans

vriendelijke groet,
Frans
Frans van Dongen () (URL) - 20 12 08 - 00:10

Nou, ik vind het altijd leuk als iemand enthousiast is. Ik vind belangrijk om over deze materie na te denken om na te denken over wat de betekenis zou moeten zijn van een seculier-athe´stisch politiek standpunt en omdat het een prima trekker is voor publiciteit. Dus ik zou het heel leuk vinden om hierover te brainstormen.
Maar als het op stemmen aankomt denk ik dat ik toch gewoon op de SP blijf stemmen, omdat dat de enige partij is die zich tegen de kapitalitische vrije markt uitspreekt. Hoop dat dat geen domper is. ;)
Els () - 20 12 08 - 14:22

Als het op stemmen aankomt, dan stem ik geen S.P. meer wanneer
er een Humanistische Partij in Nederland te kiezen valt !
Icesurfer (URL) - 20 12 08 - 16:09

Nee, Els , is geen domper. Maar heb je gelezen, dat Marijnissen wil samenwerken met het CDA ?
Dan liever een Seculiere Partij, al is het maar ÚÚn zetel. Je zei zelf al, dat de SP behoorlijk geinfiltreerd is door de mannenbroeders, nu willen ze ook nog gaan samenwerken met de gggggristenen !
Waarom op zo'n partij stemmen ? (Je moet het natuurlijk zelf weten)
En is seculiere politiek geen prachtig alternatief ? Je hebt met je site best wel veel gedaan voor het atheistisch denken in Nederland en nu ga je op een partij stemmen, die met protestanten en katholieken wil gaan regeren !!
Ik bedoel ongeveer ongeveer wat Icesurfer hierboven zegt.
Kom in ieder geval in maart.
Ik wil ook wel eens kennis met je maken.

tot ziens,

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 20 12 08 - 20:36

Frans, mijn skepsis gaat over mijn idee dat de humanistische cultuur en de mensenrechten tussen twee vuren dreigen te worden gemangeld. Het ene vuur is de religie die steeds agressiever op de voorgrond dringt (de import van de islam hier is volgens mij een bewuste strategie van bevolkingspolitiek).
Het andere vuur is de kapitalistische vrijemarktideologie die een kleine groep kapitaalkrachtigen de gelegenheid geeft de wetten naar hun hand te zetten. De mogelijkheden van mensen om zichzelf te beschermen tegen uitbuiting en zogenaamde 'concurrentie' worden afgebroken door wereldwijd alle werkgelegenheid op te kopen. Zo wordt iedereen gedwongen de arbeidseisen af te stemmen op de landen waar de betaling het laagst is en het arbeidsrecht het slechtst. Het gaat om een imperialistische beweging die geen problemen heeft met geweld.
Net als de religieuzen is de kapitalistische elite tot bovenin alle politieke organisaties doorgedrongen. Ontelbare zogenaamde 'volksvertegenwoordigers' vertegenwoordigen in werkelijkheid de belangen van de bedrijfstop. Denk alleen aan Wouter Bos, die geen arbeidersverleden heeft, maar een bestuursverleden in Shell.
Mede daardoor wordt de democratie (medezeggenschap van alle burgers) stap voor stap afgebroken.

Uiteindelijk gaat deze kapitalistische elite natuurlijk hand in hand met religie. Maar zolang er geen enkele andere partij is die wijst op de kwalijke, imperialistische kanten van de zakenelite en zich verzet tegen de mythe van de economische groei houd ik het bij de SP.
Mocht er ruimte zijn in een seculiere partij om de mondiale economische en politeke macht van de zakenelite aan de kaak te stellen, dan wil ik misschien van gedachte veranderen.

Maar okee, niettemin vind ik dit initiatief om een seculiere partij van de grond te krijgen heel 'inspirerend', en ik kijk al uit naar maart. Ik wil ook het volgende jaar gebruiken om meer over deze ontwikkelingen na te denken, dus wie weet verander ik nog van gedachte.

Ik wou nog even wijzen op een Belgisch initiatief dat volgens mij heel belangrijk is, namelijk van Liberales van Dirk Verhofstadt.

http://www.liberales.be/

Lees bijvoorbeeld het Tweede Manifest van Oxford:

http://www.liberales.be/documents/manife..

En het mission-statement:

http://www.liberales.be/mission

Ik had het overigens nog niet ondertekend omdat Liberales zich expliciet uitspreekt voor de 'vrije markt', zonder kanttekeningen. Nu kan ik dat nergens meer terugvinden. Ik schaar me niet van harte achter een beweging die zich expliciet tegen linkse economische politiek uitspreekt.

En tot slot: lijkt me ook leuk om jou eens te ontmoeten, en ook anderen. En ook goed om eens boven het virtuele atheisme uit te stijgen. ;)
Els () - 21 12 08 - 14:23

Ok Els, ik ga kijken op die sites. Wat politiek betreft: Het socialisme (wereldwijd) is in de jaren 90 vastgelopen en het kapitalisme is nu ook vastgelopen. De banken worden door de staat overeind gehouden. Ik zie het zo: Ik wil niet naar links, ik wil niet naar rechts, ik wil seculier.
Ik zie je in maart. Ik probeer morgen ( maandag) een datum en een ruimte te prikken. Als het lukt hoor je het morgen nog.

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 21 12 08 - 22:37

Hallo Els,

Ik ben op die sites wezen kijken, maar ze zijn daar niet zo uitgesroken over religie. Of ik heb er overheen gelezen (?)

En ik heb nu een datum voor de themabijeenkomst 'Atheisme en Politiek': Zaterdag 28 maart Pieter de Hoohgweg 110; Humanitasgebouw Rotterdam, 11.00 uur. Ik zorg voor broodjes.
Wil jij reclame voor me maken, want ik wil, dat er zoveel mogelijk mensen komen.
Bedankt alvast en tot ziens.
En alle anderen in dit blog ook alvast bedankt en ook tot ziens. Willen jullie ook zoveel mogelijk tam-tam maken ? Ik heb geen publicitybudget, dus ik vraag iedereen maar om te helpen.
Een politiek initiatief voor het secularisme zou fantastisch zijn. En als we het met z'n allen willen, dan komt het er !

met vriendelijke groeten,

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 22 12 08 - 17:48

Je hebt gelijk, ik zie het ook niet direct terug in het mission statement. Ik had er eigenlijk andere herinneringen aan. Maar het uitgangspunt is wel het vormen van een maatschappelijke denktank die niet uitgaat van religie, maar van de mens zelf.

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Misschien zijn ze er zoals de meesten ook wat diplomatieker over, omdat het woord 'athe´sme' vaak nogal agressief wordt ge´nterpreteerd en mensen bij voorbaat tegen het hoofd stoot.
Als je in google zoekt op liberales.be met trefwoord athe´sme vind je toch wel dat er veel stukken staan van athe´sten die hun expliciete mening niet onder stoelen of banken steken. Plak dit eens in google, mocht je nog tijd hebben:

site:http://www.liberales.be/ athe´sme

Dan zie je dat er heel wat artikelen zijn waarin het athe´sme wordt verdedigd of gepromoot. Omdat liberales ook maatschappelijke en politieke aspiraties heeft, en die juist niet op religie wil baseren, zul je daar veel mensen treffen met identieke ambities.

PS, 28 maart staat in mijn agenda. ;)
Els () - 22 12 08 - 18:12

Ik zal er zijn ,staat genoteerd . Traditioneel gezien zaten de seculieren links en de religieuzen rechts van de voorzitter in het parlement .Het verschil was daarna progressief en conservatief ,totdat het naar mijn idee niet zoveel meer zei ,maar mijn gevoel zegt dat ik toch wel liever lid zou willen zijn van een linkse partij .Is een gevoelskwestie .Ik moet ook nog heel erg nadenken over het manifest dat je geschreven hebt .
groeten Hans
krautsjo - 22 12 08 - 18:45

Hallo Krautsjo,

Niet alleen het manifest moeten we nog over spreken. Tal van andere zaken. Daar is die bijeenkomst voor. En of we tot een politiek initiatief komen, en zo ja, in welke vorm, dat zien we 28 maart in Rotterdam. Alvast bedankt dat je komt.

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 22 12 08 - 21:30

Ok Els,

Ik zie je 28 maart. En maak je wat reclame voor me op je site ?

bedankt alvast

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 22 12 08 - 21:31

Ik lees ook op andere sites dat er een behoefte is aan een athe´stische beweging ,zo ook op op http://www.freethinker.nl, http://www.godvoordommen.nl. Misschien is het vanwege het belang van meer mensen handig om daar ook te gaan werven of in ieder geval duidelijk te maken dat er iets aan de gang is .IK wil het wel doen ,maar jij organiseert het Frans en jij zorgt voor de broodjes :)Het lijkt me hamdiger om het daaro centraal bij jou te houden .
Beste wensen
krautsjo - 10 01 09 - 17:40

Geachte mijnheer van Dongen,

Mij oriŰnterend op het wijde web naar hetgeen Ĺaangeboden' wordt m.b.t. athe´sme kwam ik ook op uw site. Deze heb ik doorgenomen en e.e.a. spreekt mij aan, niet alles overigens. Mijn interesse is met name gewekt daar waar u voornemens bent een athe´stische vereniging op te richten en een oproep daartoe doet (datum 28 maart a.s., 11.00 uur, te Rotterdam). Ook noemt u het idee tot het oprichten van een politieke partij. Ook bij mij leeft die wens.
Ik zou mij daarom graag bij uw initiatief willen aansluiten en ook present willen zijn op de 28e.
Er zijn echter een paar punten in het opgestelde ĹAthe´stisch Manifest' die ik niet (volledig) kan delen en mij in de weg staan. Het betreffen de punten 3, 4, 6 en 7.
Het zal mij niet verbazen dat u en ik als athe´st beide dezelfde beleving hebben bij religie.
We moeten echter met het Ĺprofileren' van onze standpunten middels vereniging en/of politieke partij niet dezelfde fouten maken en houding aannemen als die wij nog al eens juist zo verfoeilijk vinden aan het doen-en-laten van veel religies.
Met bovenstaande doel ik o.a. op de niet-democratisch gestelde Ĺverboden' in uw manifest.

Mijn standpunt is dat religies reeds eeuwen bestaan en in vele gedaanten. Zeer waarschijnlijk reeds sinds de eerste mens in staat was tot fantasie. Zo zal religie ook nog wel vele eeuwen blijven bestaan. Het is een illusie dit te kunnen veranderen. De mens zit nu eenmaal zo in elkaar, zo blijkt. U en uw site-bezoekers kunnen toch niet ontkennen dat er evengoed, als mens, ook heel goede religieuzen zijn. De mens is zoals de mens is, religieus en niet.
Er zijn en worden overigens door religieuze organisaties ook (zeer) respectabele initiatieven ontplooid. Het betreft hen niet enkel kommer-en-kwel. Religieuze organisaties zijn ook nog al eens goed georganiseerd. Zij zijn daardoor in staat geweest lovenswaardige, helaas ook verwerpelijke, initiatieven centraal op te pakken en mensen te mobiliseren.
Laten we eerlijk zijn en dat erkennen (ik speel nu natuurlijk even voor de duivel).
Ik ben er niet mee bekend of athe´sten heden ten dage of in het verleden zich op dezelfde wijze hebben georganiseerd en als organisatie humanitaire daden hebben verricht. Ik juich een Ĺvereniging' toe die dat in zich heeft.
Het initiatief tot een vereniging en mogelijk een partij, wordt per slot nu pas genomen.
Omdat religies nog al eens beticht kunnen worden van onverdraagzaamheid en niet-vreedzaam zijn, moeten wij natuurlijk niet vergeten ons juist wel netjes te gedragen.
Dit betekend voor mij overigens niet dat enkel de athe´st zich zo moet opstellen, totaal niet. Het moet van beide kanten komen, en verder . . . . . leven en laten leven.
Het gaat er mij niet om tegen religie te zijn, maar enkel vˇˇr athe´sme.
Wie de ander het leven zuur maakt krijgt vroeg of laat het lid op de neus, en terecht.
Mijn uitgangspunt is dat men mij als doorgewinterd athe´st niet religieus-voor-de-voeten-moet-lopen. Hierbij doel ik vooral op onderwerpen als homofilie, abortus, euthanasie en embryo-selectie. Hierin wil ik graag mijn eigen grenzen kunnen trekken. Het mag duidelijk zijn dat ik deze anders trek dan de kerken.

Ik zal u in het kort aangeven wat mijn athe´stisch standpunt is.
Ik wens een zeer heldere scheiding van staat en religie, zo ook enkel openbaar onderwijs. Religieuze uitspraken, -standpunten, -statuten en anderszins, alsmede daaruit voortvloeiende daden en gedragingen, die in strijd zijn met democratie en de ĹRechten Van De Mens' mogen niet worden getolereerd en moeten worden aangepakt en zo nodig bestraft. Wetten dienen te worden gezuiverd van Ĺreligieuze ruis'. Nieuw te bouwen religieuze gebouwen alsmede religieuze tekens dienen in de openbare ruimte niet ostentatief (mooi woord) zichtbaar aanwezig te zijn (vrijheid in woord en geschrift is toegestaan). Zo ook mag in deze geen geluid (bv. klokgelui, oproepen en zang) buiten (het bouwwerk) te horen zijn (gelijk aan aan de horeca gestelde eisen). Zonder de wens wie dan ook te willen schofferen wil ik vrij zijn mijn mening, welke dan ook, veilig te kunnen verkondigen (waarbij ik fatsoen in ere hou).

Ik hoop dat ik u met deze beknopte weergave duidelijk heb kunnen maken wat mijn maatschappelijke insteek is. De Manifest-tekst is mij helaas te extreem, te dogmatisch en gaat mij derhalve te ver. Overigens, zoals nu opgesteld verwacht ik dat u bij een aantal gelijkgestemden zeker gehoor zal vinden.
Maar wat wilt u bereiken? Enkel bekendheid (vanwege beperkt aantal sympathisanten en Ĺscherpe kanten') of ook nog resultaat (door meer aanhang en minder Ĺoorlog')?
Als u voor resultaat wilt gaan, en dat mag ik hopen, dan zal e.e.a. meer democratisch en op een humanere manier moeten worden aangepakt. Er zullen zich dan zeker meer enthousiaste deelnemers melden.
Daarom mijn vraag: is uw Manifest-tekst van 18 december-2007 (datum op uw site) nog steeds van kracht, en zo ja, is deze onveranderlijk of valt er over aanpassen in de richting als door mij aangegeven te praten?
In geval van onveranderlijk, dan haak ik helaas af. In het andere geval sluit ik mij graag aan en wil ik zo mogelijk een bijdrage leveren aan het opzetten van een vereniging en partij.

Ik hoop dat ondanks mijn commentaar het duidelijk mag zijn dat ik uw initiatief tot het oprichten van een vereniging en mogelijk een politieke partij zeer lovenswaardig vind en hoop dat zo mogelijk beide zal slagen.
Ik wens me om die reden u op 28 maart a.s. te kunnen ontmoeten.

Graag verneem ik van u.
Ook ben ik benieuwd in hoeverre uw site-bezoekers c.q. sympathisanten mijn mening kunnen delen.
Een vriendelijke groet,

P. Waterdrinker
P. Waterdrinker - 19 01 09 - 17:10

Geachte Heer Waterdrinker,

U heeft volkomen gelijk. Het manifest is natuurlijk expres overdreven om te provoceren en de aandacht te trekken.
Natuurlijk is het manifest dogmatisch. Daar is het een manifest voor. Ik wil op alle punten inleveren, behalve de scheiding van kerk en staat. Dus: Afschaffing van het godsbegrip in wet en grondwet; bijvoorbeeld alleen maar openbaar onderwijs. (Cliteur !).
Alle andere dingen valt over te praten.
Wat ik wil bereiken ? Al is er maar ÚÚn parlementslid, die het athe´stisch seculiere geluid laat horen, dan zou ik dat al fantastisch vinden ! Nederland is hard toe aan een dergelijk geluid; de religianten hebben te veel macht.
Ik hoop U het ÚÚn en ander duidelijk te hebben gemaakt en ik hoop U van ganser harte welkom te heten op 28 maart.

met vriendelijke groet,

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 26 01 09 - 19:20

Geachte mijnheer van Dongen,

Dank voor uw reactie.
Mooi dat u ruimte biedt voor aanpassing van de manifest-tekst.
Dat geeft mij reden aanwezig te zijn op 28 maart a.s.

tot dan,
P. Waterdrinker
P. Waterdrinker - 27 01 09 - 09:42

Heeft iemand al nagedacht over de flyer van "intelligent design" die ons is beloofd? Ik heb wat ideeŰn maar wacht even af tot dat wc-papier er is.
Groeten, Rob.
Rob de Wind () - 13 02 09 - 21:35

Hallo Rob,

Zo spreken we elkaar nog eens.
Had jij een soort tegenflyer in gedachte ? Bijvoorbeeld: GOD BESTAAT NIET of RELIGIE IS DODELIJK ?
Frans van Dongen () (URL) - 14 02 09 - 19:04

Ik ben er wel benieuwd naar. Ik heb niet eens een nee-neesticker, maar ik heb geen flyer gezien nog. Ook niet zo'n foetuspopje.
Ik ben wel bijna klaar met dat creationisme-ID, hoor. Je wordt levenslang aan het lijntje gehouden met het herhalen van dezelfde flauwekul. Het is nu tijd voor evolutie. :)
Els () - 14 02 09 - 22:39

leuk allemaal die reacties te lezen, maar wat we nu moeten doen om domheid uit te bannen
is het volgende duitdelijk stellen dat ~~kerk~~ niets anders is dan een belangen organisatie die uit is op totale macht.
daarom bestrijden alle geloven elkaar op alle manieren denkbaar.
het is dus duidelijk dat om dit doel te berijken er domme volgzame dronen gekweekt moeten worden die de vieze klusjes opknappen.
de kerk (moskee of synagoge of tempel van watvoor geloof ook) is niets anders dan een vertegenwoordiging van een faschistise, terroristiese , militeristiese en manipulatieve belangen organisatie waar het helemaal niet om ~~god~~ gaat maar om wereld heerschappij.
god is alleen het woord waar ze zich achter verbergen als het uitkomt.

het is dus zaak om elke vorm van geloofs vertegenwoordiging als een misdadige organisatie
te bestempelen..juridisch...zodat deze bij wet verboden kan worden.
hierna kunnen we reli-wetten wegstrepen uit het wetboek en reli splintergroepen als kriminelen opsluiten.
dit hele proces zal zo `n 5 honderd tot duizend jaar duren totdat de wereld eindelijk verlost is van deze levens gevaarlijke organisaties die mensen gijzelen , vermoorden, manipuleren en misbruiken.

aldus...de oplossing.

grtz..dd
daan - 15 02 09 - 11:27

Hallo Daan,

Op 28 maart organiseer ik een bijeenkomst over Athe´sme en Politiek.
Er zou bij die gelegenheid een politieke partij opgericht kunnen worden.
In ieder geval is dat mijn bedoeling.

Wil je ook komen ?

Nog een vraag: Je zegt dat je "reli-wetten wilt wegstrepen". Ik doe met je mee !!
Maar hoe wil jij wetten wegstrepen zonder aan politiek te doen ?

met vriendelijke groet,
Frans van Dongen () (URL) - 15 02 09 - 20:01

Pas op, de site wordt gekraakt!
Rob de Wind () - 15 02 09 - 21:20

hoe bedoel je (net je mail ontvangen)
dd - 15 02 09 - 21:40

Welke Site wordt gekraakt ? De Ath Bew of de site van Els ?
Frans van Dongen () (URL) - 15 02 09 - 21:50

Lukt het allemaal, daan? Wat zijn dat voor testberichtjes?

Wat je berichtje betreft, ik kan me een beetje voorstellen wat je bedoel. Ik vind het wel een grappig idee de kerk te bestempelen tot 'criminele organisatie', maar het is denk ik niet zo praktisch. De meeste volgelingen zijn niet crimineel, dus die zullen niet begrijpen wat je bedoel.
Als ludieke actie is het misschien wel grappig, maar dan moet je wel met goede argumenten komen en met bewijzen.
Wat je bedoel met 'alle religroepen als criminelen opsluiten' kan ik me weer niks bij voorstellen.
Els () - 16 02 09 - 19:58

off topic verwijderd
John () - 18 02 09 - 16:43

Beste John,

Dat je Daan aanvalt op zijn schrijfstijl valt te begrijpen, hij was duidelijk niet in vorm. Dat zou een teken van intelligentie kunnen zijn. Maar helaas, je vindt dat Daan zich moet verdiepen in de kerk. En dan? De overgrote meerderheid van die honderd miljard hersencellen uitschakelen zoals jij doet? Kop in het zand en alle bewijs dat de laatste eeuwen door de wetenschap is verzameld negeren? Lekker lui achterover zitten en maar denken dat alles is voorbestemd? Realiseer je wel dat alles wat jouw leven eenvoudiger heeft gemaakt door de tijden heen niet komt door een bovennatuurlijk wezen maar door de denkkracht van mensen die door de evolutie van de natuur zijn gemaakt. En nou niet zeuren dat dat de bedoeling van een opperwezen was. Het bestaan van een dergelijke creatuur is nooit bewezen en als ie er wel zou zijn dan zou er volgens je eigen dogma's een creator van die creatuur moeten zijn. Want alles heeft een oorzaak (klopt) en een doel (klopt niet).

Wat betreft je zinspeling op het helpen door de kerk: om het kroosje. De hele kerkelijke geschiedenis staat bol van verkrachtingen, moorden, genocide uit naam van de kerk. Dat zou je moeten weten als je je eigen heilige sprookjes had gelezen, maar kennelijk is dat teveel gevraagd. Het enige wat jouw instituut wil is wereldlijke macht. En wij mogen daaraan meebetalen via onze belastingcenten. Probeer eens je eigen gristelijke broek op te houden.

Overigens John, wat weet jij eigenlijk wel? Wat voor geweldige studie heb jij met succes afgerond? Ben je academicus net als ik en zou je je in een debat met me kunnen meten? Die kans krijg je, wanneer je maar wilt. Ik vrees dat je snel afhaakt. Want jouw ideeŰn zijn gebaseerd op wat je ouders en je directe omgeving je hebben wijsgemaakt. De mijne op meer wereldse theorieŰn die ook nog door wetenschappers in de praktijk zijn bewezen. Empirie heet dat, proefondervindelijk, daar komt geen verzonnen godje aan te pas.

Overtuigen kan ik je niet John, misschien wel laten nadenken, zodat je wat meer begrip opbrengt voor mensen die anders denken dan jij (en veelal helderder). En misschien zie je nog eens het ware licht. De verlichting, vele malen feller dan je duistere onderworpenheid.

Groeten, Rob.
Rob de Wind () - 18 02 09 - 21:03

dank jullie voor je support..

de studie die hij heeft is vast wel theologie....hihihi....

maar hij mag geloven wat ie wil maar anderen er niet lastig mee vallen...ik ga ook niet naar de 1 of andere reli site om daar mijn visie op de zaken te spuien.....

zo zie je maar weer hoe gevaar lijk zijn organisatie is...hij doet het wel hier..!!

grtz daan..
daan - 18 02 09 - 21:12

Beste mensen, hier een belangrijk advies: op stalkers en trollen moet je niet reageren, want zo loopt de hele boel uit de hand.
Els () - 18 02 09 - 22:50

John, als je je blijft misdragen ligt een IP-ban voor de hand. Zoals je weet verdwijnen dan al je bijdragen. De keuze is deze drastische maatregel, of het forum alleen toegankelijk maken voor geregistreerde gebruikers. Ik vind het vervelend om daartoe over te gaan alleen maar omdat ÚÚn persoon voortdurend off topic loopt te drammen, dus ligt de optie om maar ÚÚn persoon te benadelen met zo'n IP-ban voor de hand.

Ik doe dat niet graag, en ben ook bereid al je ruziebijdragen met de hand te verwijderen, maar dan moet er natuurlijk niet op worden gereageerd, want het ligt voor de hand dat ik dan ook alle reacties verwijder.

Als mensen hierop willen reageren, wou ik verzoeken het per email te doen of op het forum.
Els () - 18 02 09 - 23:11

Off topic verwijderd
John () - 19 02 09 - 08:43

Kom allemaal de 28e . John ook, dan drinken we een glas en komt het allemaal goed.

John....
Wij van de Ath´stische Beweging, willen niet jouw geloof of welk geloof dan ook afschaffen.
Wat we wel willen, is strikte scheiding van kerk en staat.
Jij kunt dan gewoon je geloof blijven uitoefenen en adverteren, maar niet op de scholen.

Wist je, dat er zat christenen zijn, die ook alleen maar openbare scholen willen ?
Wat vind jij daarvan ?

Frans van Dongen
Vereniging de vrije Gedachte
Athe´stische Beweging
Frans van Dongen () (URL) - 19 02 09 - 14:12

Beste Frans,

"Wij van de Ath´stische Beweging, willen niet jouw geloof of welk geloof dan ook afschaffen."
Dan zijn je standpunten heel anders dan b.v. een regelmatig aangehaalde athe´st als Dawkins. Nu weet ik ook wel dat deze tot de extremistische tak van het athe´sme behoort, maar ik plaats daan ook aardig in die richting.

Persoonlijk ben ik tegen alleen openbare scholen. We leven in een vrij land, met vrijheid van meningsuiting (al wordt die op sommige plaatsen behoorlijk aan banden gelegd), dus moet er ook ruimte zijn voor meerdere vormen van onderwijs. Dat heeft niets met scheiding van kerk en staat te maken. In Amerika is een goede scheiding van kerk en staat en naar mijn idee is dat hier ook goed geregeld, en ook daar heb je christelijke en islamitische scholen.

Waar ik wel voorstander van ben is een breder onderwijs, zonder de verdieping te verliezen (het is al zo oppervlakkig). Dus ook een eerlijke aandacht voor andere religies, naast evolutionisme ook creationisme en intelligent design (of wat daar van over is), goede argumenten voor en tegen issues als abortus en euthanasie, zodat kinderen zelf een eerlijke keuze kunnen maken. Nu is er hoe dan ook sprake van een door de overheid bepaalde invloed in politiek correcte keuzes. "Political correctness is a cancer". Natuurlijk zijn sommige punten niet van toepassing op bijvoorbeeld basisscholen, maar het hele middelbare-schoolsysteem kan wat mij betreft gelijk op de schop.

We zitten in een maatschappij met steeds meer werkende ouders, dus waarom laten de jeugd ook niet gewoon dagelijks van 8:00 - 17:00 naar school gaan? Er zijn genoeg dingen om ze te leren, en lichaamsbeweging is ook niet verkeerd. Lost gelijk een aantal problemen met hangjongeren op. De vakanties worden variabel, net als in het bedrijfsleven, en het onderwijs moet meer individueel gericht worden, en flexibeler.
John - 19 02 09 - 16:14

Hallo John,

Dawkins overdrijft misschien een beetje, maar soms moet je overdrijven om op te vallen, om te chockeren (zonder personen te beschadigen) en om een discussie los te krijgen.

Ik deel je visie op het onderwijs niet, Niet ÚÚn vorm van religie hoort mijns inziens thuis in het onderwijs. Helemaal bovenaan in deze discussie-kolom staan 7 argumenen voor allÚÚn maar openbaar onderwijs. (Els is zo vriendelijk geweest ze daar neer te zetten).

Dat idee van die schooltijden heb je leuk bedacht. Moet er wel personeel op de scholen bij, denk ik.

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 19 02 09 - 19:46

Hoi Frans,

Zag nog net voor het afsluiten dit berichtje langskomen. Dat je geen religie op scholen wilt verbaasd me niet, en die 7 argumenten zijn leuk bedacht, maar daar zijn ook wel tegenargumenten voor op te noemen, maar daar heb ik nu geen tijd voor, moet zo weg.

Tja, aanpassing van schooltijden betekent automatisch ook aan de personele kant een aanpassing, dat lijkt me logisch. Of er direct personeel bij moet gaat me te ver, wel moeten de tijden anders ingedeeld worden. Veel nakijkwerk doen docenten nu thuis, je zou daar tijd op school voor in kunnen richten op de momenten dat leerlingen zelfstandig werken bijvoorbeeld. Dat is even een eerste oplossing die in me opkomt, maar er zijn vast meer oplossingen te verzinnen.

John
John - 19 02 09 - 20:12

Hallo Rob,

Ik ben het wel met je eens, maar ik weet niet, of die docenten dat erbij willen doen. De meeste leraren klagen nl dat ze al zoveel extra taken hebben. Ik geloof nooit, dat ze dit erbij willen doen. Bovendien is het zonde van de opleiding van een leraar om hem alleen maar op te laten passen.l Wel zou je dit kunnen laten doen door lager geschoolden. Die hebben dan een baantje en de schoolgebouwen worden intensiever gebruikt, wat ook economisch is.

Je idee is zo gek nog niet.

Frans
Frans van Dongen () (URL) - 19 02 09 - 21:19

Verwijderd.
En nou ophouden Daan

daan - 20 02 09 - 18:24

Wordt Daan nu ook verwijderd ?
Frans van Dongen () (URL) - 20 02 09 - 19:45

Bedankt Els voor de eerlijke behandeling!

Beste Frans,

Je reactie begint met "Hallo Rob" maar ik neem aan dat je op mijn reactie reageert.

Hoe de bijkomende problemen in de praktijk opgelost moeten gaan worden heb ik nog niet uitgewerkt. Had niet verwacht dat ik hier 'even' de onderwijsproblematiek van NL op zou gaan lossen ;)

Het zijn niet zozeer extra taken, maar er zou een verschuiving plaats kunnen vinden. Ik heb wat leraren in mijn kennissen- en vriendenkring en die zien wel mogelijkheden om bijvoorbeeld minder te vergaderen, kinderen meer praktijkervaring op te laten doen, een betere aansluiting te realiseren met het vervolgonderwijs door ze zelfstandiger te laten werken, maar wel onder begeleiding omdat ze toch moeten leren.

Aan de andere kant. Als je het Amerikaanse systeem als voorbeeld neemt, dan zie dat daar na schooltijd allerlei andere activiteiten zijn, zoals sport, muziek, theater, onder begeleiding van coaches. De leraren hoeven dan geen oppas te spelen. In de hogere klassen zou je kinderen zelf een keuze kunnen laten maken en ze bijvoorbeeld ondernemerschap leren, niet op de ambtenarenmanier, maar van ondernemers uit de praktijk. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden zat en door de inzet van ICT kun je het ook nog eens goedkoop en flexibel inrichten.

Belangrijkste is dan wel dat Plasterk nu eindelijk eens de afspraak van minder administratieve handelingen nakomt. Het is belachelijk wat scholen aan post van de overheid te verwerken krijgen. Als je er van uitgaat dat scholen worden bestuurd door professionals, dan moeten ze in kunnen spelen op regionale vragen vanuit de praktijk van het bedrijfsleven waar de meeste leerlingen straks terecht gaan komen. Dat kan heel goed zonder een dictatoriale overheid die alles letterlijk voorschrijft.
John - 20 02 09 - 20:14

Ja, je moet er iets aan doen he, anders houdt het geruzie niet op en gaat het dagen lang door, tot je er met de botte bijl inhakt. Die ervaring heb ik inmiddels. Iemand moet het doorbreken. ;)

Daan is dan wel nieuw dus hij weet dit niet, maar ik had al gevraagd niet meer te reageren. Als je het op z'n beloop laat, gaat het geruzie alsmaar door, iedereen vraagt mij in te grijpen, iedereen vraagt mij om iedereen te bannen en beschuldigt me van slecht beheer. Van het echte onderwerp is niets meer terug te vinden.

Als je dan een keer inderdaad iemand bant omdat hij na het onvermoeibaar posten van citaten van haatsites en uiteindelijk een verwensing waarbij hij beschrijft hoe atheisten hun geslachtsdelen moeten gebruiken en zichzelf van het leven beroven, zodat door een onvermoede spambeveiliging al z'n mooie bijdragen over joden en athe´sten voorgoed in cyberspace verdwijnen is dßt weer een reden om de beheerder van slecht beheer te beschuldigen, want dan had je opeens weer niemand mogen bannen.

Dat wordt dan weer een reden om ademloos en onophoudelijk bijdragen te plaatsen over stalinistische totalitaire atheisten die als ze aan de macht komen alle andersdenkenden zullen uitroeien. Dat leidt dan vervolgens weer tot nieuw oeverloos geruzie waarbij mijn mailbox weer volstroomt met herhaalde verzoeken de andere forumleden te bannen, en dit stopt nooit tot dictatoriale, intolerante ondergetekende hier weer de bijl pakt en de pret voor iedereen bederft.

Op het forum in de prullenbak mogen mensen elkaar naar believen uitschelden. Betreden op eigen risico. Er zijn eigenlijk maar twee mensen die helemaal geen ruzie meer mogen maken met elkaar.
Els () - 20 02 09 - 20:17

Hai Daan,

Voor de duidelijkheid, ik stel je bijdragen wel op prijs hoor, sorry dat ik je een andere indruk geef. sorry voor het verwijderen van je posts verder, ik wou je ook niet bannen of zo, maar tegenwoordig maak ik altijd eerst mijn klussen af voor ik op mensen reageer. Ik wilde niet dat het verder zou escaleren. Mensen vinden het soms niet leuk om te worden uitgescholden, en hop, daar gaat ie dan weer.

Ik denk dat ik er toch anders tegenaan kijk dan jij. Ik vind altijd dat je tegen iedereen vriendelijk moet blijven, en ook dat je je standpunten moet uitleggen. Volgens mij heeft iedereen dat recht, eigenlijk.

Zoals ik het zie ontstaat er steeds een probleem doordat iemand zich lomp of beschuldigend opstelt, waarna de volgende dat weer niet accepteert en gaat terugschelden, en dat is dan weer ieders eer te na, iedereen wil het laatste woord hebben, iedere keer als iemand met een valse beschuldiging komt, is er de behoefte het recht te zetten, en zo escaleert het dan. Iedereen voelt zich onterecht behandeld, en probeert op de een of andere manier erkenning te krijgen.

Als je gewoon op iemand ingaat, goed, het kan je dan wel leegzuigen, Frans heeft mij zelf in dat verband al eens met het woord 'piepelen' in aanraking gebracht. Maar als je geen zin meer hebt in de uitleggerij, dan stop je er gewoon mee. Dan maar niet het laatste woord.

Mocht iemand ondanks dat de fatsoensnormen overschrijden en zichzelf opdringen met spam of laster of wat ook, dan kan het beheer altijd ingrijpen. Maar dat hoeft volgens mij niet gepaard te gaan met een escalerende ruzie, het wordt vanzelf ook wel duidelijk, als iemand echt verkeerde intenties heeft.

Ik wil zelf wel graag met mensen in discussie. Ik vind het zelfs belangrijk om met andersdenkenden in aanraking te komen. Ik vind het ook belangrijk om over andere ideeŰn te kunnen praten zonder boos te worden. Ik merk dat het soms best moeilijk is om niet boos te worden als iemand je dingen in de mond legt die je niet hebt gezegd en je woorden steeds anders uitlegt. Ook word je juist boos als iemand je niet begrijpt terwijl je het juist hebt uitgelegd. Maar dan wil ik het liever nog een keer uitleggen.

Ik denk ook niet dat John ervoor wordt betaald, of er bewust op uit is om tweedracht te zaaien. Er zijn wel mensen die ik helemaal niet vertrouw, en die ik ervan verdenk een dubbele agenda te hebben, maar die vind je eerder in de openbare politiek. Marcouch bijvoorbeeld, die ik juist noemde in het stuk over de bijeenkomst dat ik publiceerde, verdenk ik er soms van twee talen te spreken.

Maar dan nog denk ik dat het het beste is om op elke reactie die je krijgt gewoon je eigen verhaal te vertellen en aardig te blijven. We moeten toch met elkaar samenleven.

Wat je zegt over hoe het verloopt voor het escaleert en er ruzies uitbreken herken ik heel erg. Maar ik denk eerder dat dit onbewust zo gaat, en dat niemand er bewust op aanstuurt. Ik denk dat het allemaal anders zou gaan als er niet beschuldigend werd gereageerd, maar als mensen gewoon hun standpunt uitlegden.
Els () - 20 02 09 - 22:00

okidoki....

effe voor de duidelijkheid.....

ik heb niets tegen god of het feit dat mensen er in geloven...

ik wil alleen de kerk kortwieken..dat is slechts een organisatie opgezet en bestuurd door mensen die zich presenteren als de vertegenwoordiging van god op aarde en zo de gelovigen gebruiken voor alls wat hun goed uitkomt.
het probleem is dat de gelovigen doen wat de kerk hun verteld omdat de kerk zich op 1 lijn plaatst met god...
zij hebben zoveel macht over deze groep..
.
mensen mogen echt van mij denken en doen wat zij willen ..ik ben geen stalinistische haat atheist..

en wat mij zo aan john stoorde was dat ik dit soort dingen wel vaker heb mee gemaakt op diverse amerikaanse vrijdenkers sites 10 jaar geleden...het verliep exact zo als hier...dus jij snapt hem wel..

maar als we nu effe stoppen met deze zware kost...

effe wat goede raad...ook voor john...

ga niet op het ijs als je er niets te zoeken hebt...dat scheelt een schedelbasis fractuur, een schedelfractuur en een contusio (een hersenschudding in het kwadraat)...ik ben er nog steeds niet van af en als ik de neuroloog mag geloven
zal het nog wel een paar maanden duren ...

typisch geval van jammer...

grtz daan
daan - 20 02 09 - 23:02

Hallo Daan, Els en John,

Ik snap, wat je bedoelt Daan, maar aan de andere kant ben ik het met Els eens, dat het nooit verkeerd is, om in gesprek te blijven.
Je hebt gelijk, als ze ( de religianten) tweedracht proberen te zaaien. Maar dat kunnen wij met hun ook.

En vergeet niet: Ik probeer met politiek bezig te zijn: Een belangrijk item is : Alleen maar openbare scholen. Wat blijkt nu ?
Zat christenen zijn het daar eigenlijk best mee eens. Snap je , dat ik die mensen in politiek opzicht 'niet kwijt wil' ?

We moeten niet te theoretisch worden over wie wat is. Waar het om gaat is, dat er een volledige scheiding van kerk en staat komt.
En dan mag van mij iedereen ieder geloof belijden, dat-ie wil. En dus John ook. Jij ook; ik ook enzovoorts. In de privÚ-sfeer en alleen maar in de privÚ-sfeer.

Laten we onze geschillen bijleggen ! Kom allemaal 28 maart naar Rotterdam ! Als we het eens worden, kan er iets uitkomen.
Frans van Dongen () (URL) - 20 02 09 - 23:20

tja...ik kan moet binnen blijven voor de komende tijd...
daan - 20 02 09 - 23:24

@Els:
Ik had me al voorgenomen om verdere scheldpartijen van daan gewoon te negeren, het is het niet waard om daar op te reageren. De lezer zal zelf wel bepalen wat voor persoon er dan achter een posting schuilt. Als ik me daarin in het verleden heb misdragen biedt ik daar mijn excuses ook voor aan.

De redenen die daan aanvoert slaan nergens op, ik ben niet eens in het onderwijs werkzaam en heb dus helemaal geen contact met kinderen, behalve die van mezelf en hier in de buurt. Hij zou er beter aan doen zich eerst wat meer te verdiepen in iemand voordat hij nergens op gebaseerde postings plaatst. Ik wil meedenken over een oplossing voor de problemen waar we nu in de samenleving mee te maken hebben: hangjongeren, gestresste ouders omdat ze voor een bepaalde tijd de koters op moeten halen, problemen in de vakantieplanning door een verouderd schoolsysteem wat niet aansluit bij de tegenwoordige tijd.

Persoonlijk ben ik er voor dat ÚÚn van de ouders de zorg voor de kinderen op zich neemt. Die keuze hebben wij ook gemaakt en dat is ons altijd prima bevallen.

Wat ik leuk vond: "Dit is gewoon het partijprogramma van de CU wat ik hier lees"
Dat zal best, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik geen idee heb wat er in het partijprogramma van de CU staat, dus ik neem aan dat daan daar gelijk in heeft. Je moet alleen eens van het idee afstappen dat overal waar christelijk in staat synoniem is aan slecht. Bovendien plaats ik helemaal geen Christenfundamentalistische boodschap, want dan zou ik wat heel anders neergezet hebben. Het is moeilijk te debatteren als iemand geen idee heeft waar de ander voor staat, of wat de betekenis van christelijk fundamentalistisch precies is.

Zoals ik al eerder heb gezegd: Ik heb geen dubbele agenda zoals daan nu suggereert, dat is me allemaal veel te inspannend. Ik sta open voor een eerlijk debat, waarin iedereen zijn zegje mag doen, ZONDER dubbele bodem, agenda of wat dan ook.

daan, als je de kerk wilt kortwieken, bedenk dan een aantal dingen:
- elk systeem wat door mensen wordt opgezet krijgt te maken met fouten en bedrog, ook het athe´sme heeft daar zwaar onder te lijden;
- jij plaatst mij onterecht in een hokje, ik ben helemaal geen lid van 'de kerk';
- niemand heeft macht over mij, ik onderzoek en denk volledig voor mezelf. De Enige waar ik verantwoording aan af hoef te leggen is God, en niet aan een of ander menselijk instituut (behalve de overheid :( )

Het is ook niet mijn bedoeling om tweedracht te zaaien, maar de fouten die ik binnen het athe´sme signaleer zal ik wel benoemen, net zoals de fouten binnen de kerk, de overheid, het onderwijssysteem, de verkeersregels, het milieubeleid, jeugdzorg, media, en noem maar op. Dat hoort wat mij betreft gewoon bij een open debat.

Het 'belijden van geloof in de privÚsfeer' is wat mij betreft een farce. Iedereen heeft te maken met de maatschappij, en iedereen brengt daarin zijn of haar levensovertuiging met zich mee. Wat de volledige scheiding van staat en kerk betreft is een athe´st als Plasterk dan ook hartstikke fout als hij openlijk voor zijn overtuiging uitkomt.

Het is beter om met elkaar samen te leven en met alle groepen rekening te houden. Diverse christelijke organisaties doen enorm goed werk in de samenleving, waar niet-christelijke organisaties hun verantwoording laten liggen. Dan denk ik aan De Hoop, Leger des Heils, YfC, e.d. De samenwerking met de overheid is over het algemeen ook goed, en gebeurd, in tegenstelling tot bij diverse islamitische organisaties, puur op basis van werk en bereikte resultaten. Het zou dom zijn, en een stap terug om deze goede resultaten eenvoudigweg te negeren.
John - 21 02 09 - 12:26

Daan: effe wat goede raad...ook voor john...
ga niet op het ijs als je er niets te zoeken hebt...dat scheelt een schedelbasis fractuur,


Ojeetje, allereerst gecondoleerd met je ellendige val. Je moet je helaas heel rustig houden. Vervelend dat je niet eens naar buiten mag zeg, ik dacht juist dat je wel frisse lucht kon gebruiken.
Beterschap in elk geval!

Metaforisch gesproken; als je bedoel dat gelovigen weerwoord zullen tegenkomen op een athe´stische site is dat natuurlijk 'een waarheid als een koe'. Maar als je bedoel dat ze kunnen verwachten onwelkom te zijn twijfel ik daar toch aan. Volgens mij is iedereen welkom, en moet iedereen zich daar ook naar gedragen. Als mensen echt over de schreef gaan moeten ze natuurlijk worden aangepakt. Maar ik denk dat het een groter probleem is dat mensen hun boosheid niet kunnen onderdrukken en hun hart de vrije loop laten.
Daarom kun je beter inhoudelijk ingaan op wat iemand zegt. Als er dan werkelijk wordt geprobeerd een site onderuit te halen, bijvoorbeeld door in alle topics dezelfde herhaalde berichten te posten zonder acht te slaan op het feit dat er elders al op is gereageerd, kan er altijd nog worden ingegrepen.

Mailtje sturen kan ook, op het forum suggestie doen over het beleid kan ook. Maar helaas voor sommigen, we moeten toch met elkaar blijven praten, vind ik. Frans en John hebben ook gelijk als ze dit 'politiek' benaderen: we zijn het allemaal over sommige dingen eens, over andere dingen niet. Je moet altijd de weg openhouden, in plaats van jezelf opsluiten in kampen.
Els () - 21 02 09 - 12:55

[quote]
tja...ik kan moet binnen blijven voor de komende tijd...
daan - 20 02 09 - 23:24
[/quote]

Beterschap Huma ! ;)
Icesurfer (URL) - 21 02 09 - 13:04

John: Ik had me al voorgenomen om verdere scheldpartijen van daan gewoon te negeren,

Dat weet ik ook wel, ik had ook meer het oog op het proces dat hierboven al in gang was gezet. Normaal kan het mij ook niet zoveel schelen als iemand even de grenzen overschrijdt, ik negeer het zelf ook, maar het schijnt soms mensen aan te moedigen. Ik heb er al heel wat tijd aan verspild, dus reageer bij tijd en wijle wat alerter, wat sommigen dan weer als censuur aanmerken.

Het 'belijden van geloof in de privÚsfeer' is wat mij betreft een farce. Iedereen heeft te maken met de maatschappij, en iedereen brengt daarin zijn of haar levensovertuiging met zich mee.

Volgens mij is in deze discussie een misverstand geslopen. Niet iemands 'persoonlijke geloof' is een groot probleem. Het wordt een probleem als de wetten van een geloof in het bijzonder aan de hele maatschappij worden opgelegd, omdat geloven, in elk geval christendom en islam, discriminerend zijn en onderdrukkende regels hebben.

Een voorbeeld: de katholieke kerk verbiedt echtscheiding volledig, de islam verbiedt echtscheiding voor vrouwen. Maar in de seculiere wereld, waar de godsdienstwetten niet gelden, kan een huwelijk gewoon worden ontbonden. Dat katholieken niet willen scheiden, of moslimvrouwen het plezierig vinden dat zij de rechten niet hebben die hun echtgenoot wel heeft, moeten ze volledig zelf weten. Maar in een seculiere wereld kan deze religieuze wet niet aan een individu worden opgelegd. Elk individu moet uiteindelijk zelf bepalen of hij wel of niet wil scheiden.

Scheiding van kerk en staat zou dus moeten betekenen dat de religieuze wet die echtscheiding verbiedt niet in de grondwet mag worden opgenomen. Zelfs een moslimvrouw of een katholiek kan uiteindelijk een beroep doen op de seculiere wet en het huwelijk laten ontbinden, en kan niet door hun religie worden gedwongen om een slecht of soms zelfs gewelddadig huwelijk in stand te houden.
Els () - 21 02 09 - 13:34

ach....op het moment dat ik weer ok ben en kan gaan werken zal je geen last meer hebben van mij ..john....dan heb ik geen tijd meer om de hele dag achter de computer te zitten..

beste els ...ik zal niet meer ingaan op wat john schrijft...voor die tijd...dat scheelt jouw een
hoop hoofdpijn...en mij ook..

dank je icesurfer..
het is niet iets om blij mee te zijn...ik ben nooit op mijn bek gegaan op het ijs...en nu terwijl ik loop..
wordt ik oud en krakkemikkig??

grtz...daan.
daan - 21 02 09 - 13:47

Beste mensen,

Mij bekruipt het angstige gevoel dat athe´sme hier wordt gezien en bediscussieerd als een overtuiging, een soort geloof. Een gelovige signaleert hier zelfs "fouten in het athe´sme". Die heeft het dus ook niet begrepen. Athe´sme is niets anders dan het afwijzen van geloof in het bovennatuurlijke. De wetenschap heeft nimmer een spoortje kunnen vinden van het bestaan van een opperwezen. Een argument zou kunnen zijn dat de wetenschap niet deugt, maar dat moet dan nog wel even door de critici worden aangetoond. Bewijs voor het bestaan van iets bovennatuurlijks is er niet, hoe hard gelovigen daaraan ook hebben gewerkt. Ik verwijs in deze graag naar het briljante boek van Victor Stenger, "God, the failed hypothesis", in het Nederlands vertaald onder de titel "God, de verworpen hypothese", waarin elke poging tot bewijs voor ideeŰn van ID of creationisme vakkundig wordt gesloopt. Maar goed, wie niet wil weten moet maar geloven.

Iemand anders meent dat Richard Dawkins misschien een beetje overdrijft. Terwijl dat nou net iemand is die met zijn scherpe denk- en werkwijze de discussie op gang weet te houden en iedereen met zijn neus op de feiten drukt. Als we onze rationele standpunten nu al laten verslappen zal van een politieke uitstraling weinig terechtkomen.

Dan nog iets over het Athe´stisch Manifest, bovenaan de pagina. Artikel 23 van de grondwet hoeft helemaal niet te worden geschrapt, maar wel grondig aangepast, met name lid 3. De bijzin "met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging" moet er gewoon uit. Alle verwijzingen naar niet-openbaar onderwijs moeten worden geschrapt. Wie wil geloven moet zijn eigen broek ophouden. Het moet uit zijn met die verkapte Kirchensteuer.
Artikel 6 van het Manifest is dweilen met de kraan open, het lost niets op. Artikel 7 is ronduit vreemd geformuleerd door de analogie met roken.

Al met al vraag ik me steeds meer af of voldoende heldere standpunten aanwezig zijn om tegenwicht te bieden aan het huidige politieke klimaat en of ik me wel kan vereenzelvigen met de zienswijze van de initiatiefnemers. Secularisme is geen athe´sme. Misschien dat we er in Rotterdam uitkomen.

Groeten, Rob.
Rob () - 21 02 09 - 15:25

Hallo Rob & allemaal,

Ik ben het wel met je eens. Maar je moet het Manifest natuurlijk als een politiek statement zien.
Natuurlijk overdrijven we. Om op te vallen, om te chockeren en om een discussie op gang te brengen.

Natuurlijk hoeft art 23 niet weg. Alleen maar de godsdienst eruit. Daar heb je groot gelijk in.
Het woord god moet eenvoudigweg niet voorkomen in de wet. (Cliteur !)

Artikel 6 hoeft ook niet direkt, maar is wel bedoelt om een discussie op gang te brengen: Is het wel verstandig om kinderen op jonge leeftijd begrippen als hel en verdoemenis bij te brengen ? En om ze dus nodeloos bang te maken voor de dood ?
Wist je dat Multatuli zich al afvroeg, of je als ouder wel het recht hebt om godsdienst aan je kind toe te voegen.
En in de oudheid veronderstelde Socrates al, dat de jeugd bedorven werd door godsdienst. Hij veronderstelde, dat religie het kritisch oordelen, over wat echt en onecht was, bedierf. Hij werd hierom ter dood veroordeeld.

Artikel 7 is natuurlijk ludiek bedoelt: Een knipoog naar het feit, dat religie meer doden heeft gekost als roken.

Alle artikelen valt over te praten, behalve natuurlijk de volledige Scheiding van Kerk en Staat; en dus alleen maar openbare scholen;
(art 1 en 2 ; zie boven).

Rotterdam is voor dat praten de gelegenheid ! Sterker: juist voor dat soort discussies heb ik het georganiseerd.
Dus kom in ieder geval. En dat geldt voor jullie allemaal. Ik zorg voor belegde broodjes, koffie, thee, sapjes en een wijntje na afloop.

Groeten en iedereen tot ziens in Rotterdam; dan praten we verder.
Frans van Dongen () (URL) - 21 02 09 - 16:51

helemaal mee eens .....en gezien gelovigen niet eens de privacy van atheisten respecteren en op deze site hun vuil en hun faschistise propaganda komen spuien maken zij dus misbruik van deze wetten want zij owee als je ze tegen spreekt..dan schermen ze er wel mee.

vroeger stenigden ze mensen die de ``wijsheid``van de kerk in twijfel trokken ..en tot nog niet zo heel lang geleden verbrandden zij mensen op de brandstapel die volgens hun niet kerkelijk genoeg waren

grtz...daan
daan - 21 02 09 - 17:24

Het probleem met artikel 6 is dat het nog steeds kerkelijke instituten in stand houdt, zij het voor volwassenen. Wat ieder individu voor waar aanneemt zal me worst wezen. Wie niet weet maar gelooft komt zichzelf wel een keer tegen. De werkelijkheid spreekt voor zich, daar hebben we geen fabeltjes voor nodig. Maar institutionalisering van dit soort onzin betekent wereldlijke macht, dat heeft de geschiedenis afdoende bewezen. Sterker nog, wereldlijke macht betekent alles voor reli's, zie de stuiptrekkingen van het vaticaan en de doelstellingen van de islam.

En Daan, je hoeft niet zo ver terug te gaan in de geschiedenis om de ware aard van het geloof te vinden. In 2008 stonden de kranten vol van een alledaags gebeuren in de moslimwereld: steniging van een meisje van 13 dat door drie mannen was verkracht. En wat dacht je van die gristenvoorman die de holocaust ontkent? Hoort er allemaal bij want als het almachtige opperwezen het niet goed had gevonden had ie wel ingegrepen toch?

Ik wens jullie een kerkloze toekomst,
groeten, Rob.
Rob () - 21 02 09 - 17:48

ook hier op deze site verzand het idee omdat diverse mensen zich geroepen voelen zich er mee te bemoeien (zie een aantal mails hierboven)..en ineens gaat het nergens meer over.

waar ik ook van af wil is het refereren aan boeken ...de reli`s (lees nazi`s) hebben ook een boek waar in alles wordt gerechtvaardigd en op allerleimanieren geiterpeteerd kan worden waardoor alles kan.. elk geloof heeft zijn eigen ``mein kampf``

oja....het leger des heils....let op..

een zwerver met of zonder uikering wordt geholpen...
d w z ..als hij al een uitkering heeft..ok...als niet...vragen zij er een aan..

daarvoor mag de zwerver er eten en slapen...en zijn administratie wordt door het leger gedaan..
hij krijgt 50 euri per maand om wat van te kopen en het leger pikt de rest in...
dus ze geven iemand een bed en eten..dat kost bijna niets...maar ze strijken zijn uitkering op

kosten plaatje ....

het pand is al tientallen jaren in het bezit van de kerk..dus kost alleen utility kosten..
eten voor zeg 30 personen 1.50 euro de man
dan heb je nog lopende kosten..zeg 1000 euro per maand...

en ze strijken 30 keer een uitkering van 800 euro op..

dat is pure winst...en om dit zo te houden..zorgen ze ervoor dat deze hopeleoze mensen zich niet zelfstandig kunnen maken...
daar wordt op een hele slimme manier zorg voor gedragen..

het is niet het leger de heils maar gestapo des heils

oja, gezinshulp ala 1950....as je niet te vreten had, kon je bij de kerk aankloppen ..ook als niet kerkelijke..
je moest alleen braaf op zondag naar de kerk...en de kleine jongen de rest van de dag naar bijbel les
werd ie lekker geindoctrineerd en lulde alles door wat in huis gezegd werd...
dus je hield je bek wel......

tja,,, jij wil toch eten??

dit zijn nazi praktijken...bij de hitlerjugend moest je ook je ouders aangeven als ze negatief over de fuhrer spraken..

wat nou liefdadigheid????

grtz daan
daan - 21 02 09 - 18:05

Hallo Rob, Daan, Els, John, Icesurfer en HK,

Artikel 6 garandeert godsdienstvrijheid. Als je met Spinoza van mening bent, dat godsdienst alleen maar een mening is, net zo als athe´sme of een politieke overtuiging, dan realiseer je je, dat we al een artikel hebben, dat vrijheid van meningsuiting garandeert. En dat het dus niet nodig is, om die vrijheid van meningsuiting voor religianten apart te specificeren. Het is net zoiets als: "Je mag niet stelen" en dan in een apart artikel vermelden: "Je mag niet stelen van religianten".

Artikel 6 kan dus afgeschaft worden. Zonder dat artikel hebben de religianten dan genoeg ruimte voor hun religie.
Frans van Dongen () (URL) - 21 02 09 - 18:11

Beste Frans,

Ik kan je verhaal niet volgen. Leg me eens uit hoe "Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen" vrijheid van godsdienst garandeert. En als je dat hebt gedaan, leg me dan eens uit waarom en in welke gevallen vrijheid van godsdienst volgens jou beter is. We weten allemaal dat religie mensen beperkt in hun streven naar kennis. Precies de reden waarom dit kabinet, in het streven naar een kenniseconomie, nooit zal bereiken wat het in woorden belijdt. Je hebt me nog steeds niet overtuigd, maar misschien heb ik een ander denkbeeld over athe´sme dan jij. Vrijheid van wat dan ook is een groot goed, maar vrijheid op basis van beperking door rekening te houden met de gevoeligheden van onwetenden helpt onze maatschappij niet echt vooruit.

Groeten, Rob.
Rob () - 21 02 09 - 20:31

Beste Agnostinus,

Op welke wetenschappelijk bewezen feiten baseer je je uitspraken? Of zijn je opmerkingen gebaseerd op eigen waarheden?

Groeten, Rob.
Rob () - 21 02 09 - 20:57

Levensbeschouwing? Wat is dat Agnostinus? Gaarne uitleg, want van de dikke Van Dale word ik niet wijzer: "opvatting omtrent het leven, zijn waarde en wezen".
Rob () - 21 02 09 - 21:57

Beste Agnostinus,

Ik hoef niet specifieker te zijn, je schermt met het woord levensbeschouwing, ik kan me daar niks bij voorstellen.

Groeten, Rob.
Rob () - 21 02 09 - 21:59

Ik ben geen lid geworden van je kerkloze kerk, was alleen nieuwsgierig, net als jij hier. Misschien hoor je nog van me, maar voordat dat gebeurt kun je me beter bannen, je weet maar nooit hoe een athe´st een agnost vangt.

Maar levensbeschouwing betekent dus gewoon geloof. Heb ik niks aan en mee. Mensen die op zoek zijn naar het doel van dingen, zoals het leven. Alsof toeval een doel heeft.

Toch ben ik blij dat je lid bent geworden van de Athe´stische Beweging. Het begin is gemaakt, overtuig ook de anderen van de kerkloze kerk van het nut van weten. Ze zullen je dankbaar zijn.
Rob () - 21 02 09 - 22:49

Overigens:

20 02 09 - 23:24
Daan schreef: tja...ik kan moet binnen blijven voor de komende tijd...

21 02 09 - 13:04
Icesurfer de pathologische fantast/leugenaar schreef: Beterschap Huma !

Ik voel me prima, ik heb geen hoofdpijn, ik hoef ook niet binnen te blijven.
Ik ben niet degene die uitgegleden is op het ijs.
Voel je zelf geen behoefte om deze uitglijder van je te rectificeren, Icesurfer?
Huma - 22 02 09 - 13:38

Dat punt zes is eigenlijk wel interessant om eens apart aandacht aan te wijden. Kijk eens naar een film als Jesus Camp bijvoorbeeld; kinderen worden gehersenspoeld in dit soort kampen. Ook in die sekte die hier onlangs in opspraak was, ben nu de naam alweer kwijt, zag je dit gebeuren. Op zich hele leuke kinderen, die hele leuke dingen met elkaar deden en ook werden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Maar tegelijk leerden ze dat niet-christelijke kinderen zielige, gefrustreerde, oversekste drugsgebruikers zien. Wat niet bij hun sekte hoorde, werd gewoon gemoniseerd. Dat is geen manier om kinderen op te voeden.
Ook in de islam zie je hoe kinderen worden gehersenspoeld met hun religie en met haat voor anderen op basis van het geloof. Kleine kinderen die nog maar net kunnen praten wordt geleerd joden te haten, met uitspraken uit de koran en hadith.

Er zijn nu veel mensen die klagen over het sinterklaasfeest omdat het een boeman zou zijn die 'stoute kindertjes' bang maakt. Maar je hoort nooit iemand klagen over de angst voor god en het geloof die kinderen wordt aangeleerd met de hel en de duivel.

Omdat het toch zondagmiddag is geef ik nog maar eens de link naar Jesus Camp.

http://video.google.nl/videoplay?docid=3..
Els () - 22 02 09 - 14:09

@agnostinus lees jij nooit je eigen bijdragen na , je schrijft zelf aan Rob ,"Leuk dat je lid bent geworden van de Kerkloze Kerk! Welkom!" Hij geeft je heel grappig een koekje van eigen deeg , door te zeggen dat hij het leuk vindt dat je lid geworden bent van AB ,je was wel ooit lid van het forum dat op deze zelfde site is gevestigd ,was omdat je volgens je eigen woorden als agnost het zo belangrijk vond om een luis in de pels van de athe´st te zijn ,misschien vind Rob het wel van belang om een luis in de pels van de agnost te zijn . Ik ben benieuwd .
hk - 22 02 09 - 15:26

@Agnosticus

Wat heet vastzitten aan een lidmaatschap....... Ik heb geprobeerd mijn "profiel" te verwijderen maar ik kom niet eens binnen. Dus hoef ik ook niet meer te komen. Wil je mijn gegevens verwijderen? Ik zal je eeuwig erkentelijk zijn.

Voor wat betreft je reactie op de AB: jouw waarheid. Net als ieder ander heb je eigen ervaringen die je attitudes hebben bepaald. Maar een kind wordt niet geboren met een geloof. Jouw zienswijze is bepaald door je (directe) omgeving, niet door je genen. De manier waarop je denkt is je niet kwalijk te nemen, je bent gewoon ge´ndoctrineerd, gehersenspoeld.

Dat brengt me meteen op je vraag: wat is het nut van het weten? Daarvoor zou ik hier een college moeten geven over werking en functie van het geheugen, maar dat zou wat ver gaan. In het kort komt het er op neer dat ons 'weten', alles wat wij in ons geheugen hebben opgeslagen, ons de mogelijkheid biedt om te anticiperen op de dingen die we eerder hebben meegemaakt of die daar op lijken. Dat principe werkt voor alle wezens met een hersenstelsel. Bij de homo sapiens, jij en ik dus, is dat systeem wat verder geŰvolueerd. Het vermogen tot weten is genetisch gegroeid. Dat wil zeggen: niet bij iedereen op dezelfde manier. Bij sommigen is het reli-gen ontstaan, naar alle waarschijnlijkeid door infectie met het reli-virus dat zich in de oertijd heeft ontwikkeld. Het belemmert de drager bij ÚÚn van de belangrijkste eigenschappen van de moderne mens: het denken. Het reli-gen leidt tot bekende psychosomatische verschijnselen als slaafsheid, onzekerheid en een zeer vertroebelde waarneming van de werkelijkheid. Mensen die er geen last van hebben zijn geestelijk onafhankelijk, hoeven zich minder af te vragen en zien de werkelijkheid zoals ze is. Dat is ook de reden waarom grote wetenschappers athe´st zijn.

Mocht je nog vragen hebben omdat je niet begrijpt wat ik vertel, mail me dan. Niet dat ik je kan verlossen van je genetisch defect, maar wie weet, de wetenschap staat niet stil, er is hoop.

Groeten, Rob.
Rob () (URL) - 22 02 09 - 19:41

kijk eens aan, het wordt hier steeds leuker...

goed werk, rob...
daan - 22 02 09 - 20:58

@Agnosticus

Ik heb geen vragen, ik weet.................
En bovendien heb ik niet beweerd dat je een genetisch defect hebt, dat maak je er zelf van. Goed lezen. En respect moet je verdienen. Door na te denken bijvoorbeeld en overeenkomstig te handelen. Niet door te menen dat je rechten kunt ontlenen aan anders denken.
Het feit dat je je e-mailadres niet laat zien op deze site zegt me al genoeg. Ter voorkoming van cognitieve dissonantie waarschijnlijk (Leon Festinger, 1957).
Rob () (URL) - 22 02 09 - 22:15

Goed zo, Agnostinus.
Laat zien dat jij zelf een waardig mens en moderator bent!

Met vriendelijke groet, Huma
Huma - 22 02 09 - 22:45

@Agnostinus

Ondanks een mailtje van de beheerder van die voorkeurssite van je kom ik er nog steeds niet in. Waarom ik er zo graag in wil? Om me af te melden. Dus heb ik maar een mailtje aan die beheerder gestuurd.

Je hebt gelijk dat ik heb gezegd dat je een genetisch defect hebt en dat spijt me. Dat je een genetisch defect hebt dus. Maar troost je, de evolutie heeft veel meer fouten gemaakt.

Ik ben trouwens nog steeds benieuwd naar je e-mailadres. We kunnen de discussie beter bilateraal vervolgen, zodat niemand last heeft van mijn vuilbekkerij en jouw waanvoorstellingen.

Groeten, Rob.
Rob () (URL) - 23 02 09 - 01:51

Account Rob is op diens verzoek weer verwijderd.

Hij gaf dit te kennen in de openbaarheid via het
atheisme.eu forum [b]en[/b] via aan beheer gestuurde e-mail.

http://www.atheisme.eu/nl/entry/36/athei..

[quote="atheisme.eu"]................
Ondanks een mailtje van de beheerder van die voorkeurssite van je kom ik er nog steeds niet in. Waarom ik er zo graag in wil? Om me af te melden. Dus heb ik maar een mailtje aan die beheerder gestuurd......
[/quote]

Ik snap welliswaar niet waarom je niet kunt inloggen nu ik je
account vrijgeschakeld heb en waarom je je nu weer wil
afmelden ? Maar ik voldoe aan jouw verzoek.
Account is verwijderd.

mvg, CraftJoe
CraftJoe (URL) - 23 02 09 - 09:58

Ik had even het idee dat we een opener houding naar elkaar zouden hebben, maar aantal reacties valt me dus gewoon zwaar tegen en een aantal klopt feitelijk gewoon niet, dus daar wil ik even kort op reageren.

"Een voorbeeld: de katholieke kerk verbiedt echtscheiding volledig"
Dat is niet waar, mijn eigen moeder is in de jaren 50 al met goedkeuring van de katholieke kerk gescheiden. Ze moedigen het niet aan, maar dat is heel wat anders.

"Het wordt een probleem als de wetten van een geloof in het bijzonder aan de hele maatschappij worden opgelegd"
Dan heb je dus een probleem met de democratie en zul je naar een dictatuur toe moeten. Dat gebeurd ook meestal als een athe´st in een land aan de macht komt en kan ook niet anders, aangezien de meerderheid van de mensen wel religieus is en er dus nooit een meerderheid voor deze voorstellen kan komen.

Sorry daan, ik dacht dat je beschreven val figuurlijk bedoeld was. Beterschap!!

"Mij bekruipt het angstige gevoel dat athe´sme hier wordt gezien en bediscussieerd als een overtuiging, een soort geloof."
Dat klopt. Op alle punten waarop van andere levensovertuigingen kan worden gezegd dat het een religie is, scoort het athe´sme een 'ja', dus er is feitelijk geen enkele reden om het athe´sme geen religie te noemen. Er zijn meerdere religies zonder god, opperwezen, opperkracht.

De wetenschap kan zoveel dingen niet verklaren, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet waar zijn. Er zijn nog steeds onverklaarbare verschijnselen, waarvan zelfs uitzendingen worden gemaakt op wetenschappelijke zenders als National Geographic, Discovery. Dus het is heel rationeel om te stellen dat niet alles door de wetenschap kan worden verklaard.

Iedereen die godsdienst wil schrappen uit de grondwet of wat dan ook, is bezig met vervalsing van de geschiedenis, en het afwijzen van de roots van onze westerse beschaving. Rationeel gezien kunnen de gevolgen daarvan ook uit de geschiedenisboeken worden gehaald => die culturen gaan ten onder. We zien in het westen een dagelijks toenemende macht van de islam. In Amsterdam is de meerderheid inmiddels van niet-westerse afkomst! Subsidies voor islamitische organisaties lopen, ondanks dat de overheid officieel geen 'levensbeschouwelijke organisaties' subsidieert, inmiddels in de miljoenen, terwijl aanvragen van niet-levensbeschouwelijke organisaties, christelijke organisaties, joodse organisaties worden afgewezen. Grootste boosdoener in het toewijzen van deze subsidies: PvdA.

"En wat dacht je van die gristenvoorman die de holocaust ontkent?"
Dan moet je er ook wel eerlijk bij vertellen dat deze man, volkomen terecht, op het matje is geroepen en is teruggefloten. Kijk met het vertellen van de halve waarheid kom je natuurlijk op de lange duur niet weg.

O ja, het Leger des Heils:
- De administratie van mensen in nood gebeurd ALLEEN op verzoek van de betreffende persoon zelf, of zijn familie als hij of zij niet meer in staat is dat zelf te doen. Dat gebeurd dan ook onder rechterlijk toezicht.
- Kostenplaatje:
Alleen het avondeten kost minimaal 3,50 per persoon (zoals ook in de uitzending van Herman den Blijker naar voren kwam) en dan gaat het alleen nog om de ingrediŰnten, en hebben we het niet over keukenapparatuur, gas, licht, water, e.d.
- Panden zijn zelden in bezit van kerk en er moet gewoon belasting over worden betaald. Wat denk je dat de OZB van een beetje pand in een stad kost? Dan zit je alleen daarvoor al aan pak 'm beet 3000,- en dan heb je echt helemaal niets bijzonders.

Sorry daan, maar die val heeft blijkbaar aardige schade aangericht. Je praat hier werkelijk als 'n kip zonder kop. Zit je opeens terug in je traumatische verleden van de jaren 50? De overheid zorgde toen nergens voor, dus alles was beter dan niets. En nee, ik ga de fouten niet goed zitten praten, daar zijn Christenen eerlijk genoeg voor, maar je verliest nu wel de werkelijkheid volledig uit het oog!

"Artikel 6 garandeert godsdienstvrijheid..."
Dan snap ik niet waar je je druk over maakt? Het laten vallen dat artikel kost dan meer, en is niet goed voor het milieu omdat alles opnieuw gepubliceerd moet gaan worden. Dan laat je het toch gewoon staan als er feitelijk toch niets verandert?

"We weten allemaal dat religie mensen beperkt in hun streven naar kennis"
Leugen.

"Precies de reden waarom dit kabinet, in het streven naar een kenniseconomie, nooit zal bereiken wat het in woorden belijdt"
Leugen. Heeft niets met elkaar te maken. Als dit kabinet niet wil investeren in kenniseconomie bereikt ze ook niets. EÚn eenvoudig voorbeeld. Voor mijn bedrijf wilde ik een interactieve website laten programmeren. Dat kostte me bij diverse 0031-websitebedrijfjes minimaal tussen 5000,- en 20.000,-. Toen heb ik het maar in India laten doen en was totaal 800,- kwijt. Door de vakbonden zijn de lonen tot astronomische waarden gestegen, en daardoor vindt, ook in de kennissector een enorme vlucht naar het buitenland plaats. Bovendien lopen we op internetgebied 5 Ó 10 jaar achter ten opzichte van AziŰ.

Jammer, maar religie heeft niets te maken met de beperkingen die KPN oplegt aan de maximale snelheden van ons internet om maar een voorbeeld te noemen.

De diversiteit van ons onderwijssysteem heeft voor en nadelen. Pim Fortuyn signaleerde al problemen met het samenvoegen tot ÚÚn uniform iets. Dat past natuurlijk wel prima binnen de gedachtewereld van de nieuwe wereldorde, maar levert in de praktijk voorlopig nog onoverkomelijke problemen op. Niet ieder kind is hetzelfde, en niet ieder kind zal dus binnen een te beperkte onderwijscultuur tot zijn recht kunnen komen. Wie daaraan meewerkt doet kinderen tekort en is op zeer religieuze wijze bezig de eigen levensovertuiging aan anderen op te leggen. Ook al zegt die overtuiging dat ze er van overtuigd is dat er geen overtuiging is.

"Levensbeschouwing?"
Sorry Rob, ik heb de reactie van Agostinus een paar keer nagelezen, maar kom het woord levensbeschouwing er niet in tegen, wel 'onderwijskundige ideeŰn'.

"Maar levensbeschouwing betekent dus gewoon geloof"
Nee, beschouwen = aanzien, bekijken. Dus gewoon hoe je tegen het leven aankijkt. Dus het athe´sme is ook een manier van het leven bekijken en dus een levensbeschouwing.

"Dus als je op een weblog met als titel 'Atheistische Beweging' (AB)reageert, wordt dat meteen gezien als aanmelding als lid voor deze Beweging"
Waarschijnlijk wel, omdat het aantal echte athe´sten de drie cijferige getallen niet ontstijgt. Ik kan de bron zo snel niet vinden, maar het is bekend dat athe´stische organisaties besloten hebben om agnosten mee te tellen als athe´sten. Ook Madaly O'Hair heeft haar staf altijd op het hart gedrukt om het werkelijke ledenaantal nooit naar buiten te brengen omdat ze anders niet meer als organisatie serieus zouden worden genomen. Dit staat letterlijk in een uitgelekt 'Handbook for Chapter Directors' van American Atheists. Ze moesten spreken over "ongeveer 70.000 leden" terwijl het werkelijke aantal "ongeveer tweeduizend en dalend" was.

"Voel je zelf geen behoefte om deze uitglijder van je te rectificeren, Icesurfer?"
Waar maak je je druk over? Ik ben ook weleens verkeerd genoemd, lekker belangrijk!

"Wat niet bij hun sekte hoorde, werd gewoon gemoniseerd. Dat is geen manier om kinderen op te voeden."
Helemaal mee eens. Maar om dan met het badwater het kind ook maar gelijk weg te gooien is wel erg kort door de bocht. Sekten zijn geen representatieve afspiegeling, maar extremen, zoals b.v. Dawkins wat mij betreft een extreem van het athe´sme is.

"Maar je hoort nooit iemand klagen over de angst voor god en het geloof die kinderen wordt aangeleerd met de hel en de duivel"
Bij echt geloof hoort ook geen angst. Dat is een tegenstrijdigheid. Je denkt toch niet dat ik bang ben voor de duivel of de hel ofzo?

"Kleine kinderen die nog maar net kunnen praten wordt geleerd joden te haten, met uitspraken uit de koran en hadith"
Dan moet je voor de gein eens rustig op je gemak het handvest van Hamas doorlezen. Heb je gelijk antwoord op de vraag waarom de Hamas geen vrede kan hebben met IsraŰl.

"De manier waarop je denkt is je niet kwalijk te nemen, je bent gewoon ge´ndoctrineerd, gehersenspoeld"
Hmm, dan hebben al die biologieleraren die me hebben proberen te hersenspoelen met de evolutietheorie toch iets heel erg fout gedaan. Overigens voor alle duidelijkheid: ik ben pas op veel latere leeftijd, na uitgebreid rationeel onderzoek, tot de conclusie gekomen dat het Christendom het meest aannemelijk is, na periodes van athe´sme, agnosticisme, occultisme. En dan heb ik het niet over de traditionele kerk, maar over de levende relatie met Jezus.

"ons 'weten', alles wat wij in ons geheugen hebben opgeslagen, ons de mogelijkheid biedt om te anticiperen op de dingen die we eerder hebben meegemaakt of die daar op lijken"
Voor honden en katten gaat dit inderdaad op. Echter, mensen hebben een bewustzijn en intelligentie om daarin keuzes te maken. Het is ronduit belachelijk om te stellen, en gaat ook tegen diverse wetenschappelijke onderzoeken in, dat religie genetisch bepaald zou zijn. Om de 'verschijnselen' die jij opnoemt kan ik alleen maar lachen. Wat 'n propagandistische onzin, als je Goebbels zelf aan het woord hoort.

Mijn hond blijft blaffen naar mensen die aanbellen om twee redenen. De eerste is dat ik niet de moeite neem om het hem af te leren, de tweede omdat hij daar ooit succes mee heeft gehad, en nog regelmatig (dus bevestigd wordt!) dat mensen terugschrikken als ze met hem geconfronteerd worden. Die mensen reageren op dezelfde manier als de hond, het is een aangeleerde angst, of ze vertellen ooit te zijn gebeten door een hond. Op dat niveau werken volgens jou de menselijke hersenen. Maar in werkelijkheid gaat het een stap dieper. De mens kan er voor kiezen om zijn onredelijke angst te overwinnen en te leren zijn verkeerd aangeleerde patronen te doorbreken en te vervangen door andere.

De opmerking "Dat is ook de reden waarom grote wetenschappers athe´st zijn" is ÚÚn van de dogma's van de athe´stische kerk die echter niet op feiten berust, maar daar ga ik hier niet verder op in omdat ik anders in herhaling ga vallen.

"kijk eens aan, het wordt hier steeds leuker...

goed werk, rob..."

Als je er (on)bewust voor kiest om in leugens te geloven wel ja. Als je zelf even verder denkt, dan zie je duidelijk de hiaten in Rob's betoog.

"Overigens Visotter is geband.
Een lot dat voor Agnostinus ook passend zou zijn."
Toch verbazingwekkend dat hij dan door die IP-ban heen weet te komen. Of komt dat door gebrek aan onze kenniseconomie?

"O ja, je account bij het Kerkloze Kerkforum is inmiddels geactiveerd, zag ik op het forum.
Vandaar dat je daarvˇˇr nog niet kon inloggen"
Beste Rob, ik heb me daar inmiddels ook aangemeld, maar je moet wel de emails die je ontvangt even lezen, dan had je hier niet van die onterechte dingen over het forum van een ander hoeven schrijven.

Verder gaat het weer enorm off-topic, Els!!

"jouw waarheid. Net als ieder ander heb je eigen ervaringen die je attitudes hebben bepaald"
M.a.w.: Dat geldt dus ook voor iedereen hier. Niets wetenschappelijke bewijzen, niets onderbouwingen, gewoon: eigen ervaringen.

"evolutie heeft veel meer fouten gemaakt"
Met als grootste de wetenschappelijke onmogelijkheid van evolutie. Ook daar ga ik hier verder, om herhaling te voorkomen, maar niet op in.

Els: Wat moeten we hier met de verzoeken van Rob aan de beheerder van een ander forum? Dat is toch bepaald niet on-topic en een waarschuwing van Rob is dan ook op z'n plaats. Los die problemen lekker zelf op, zonder ons lastig te vallen me je onvermogen om je aan of af te melden. Anderen lukt het doordat ze de ontvangen mails lezen wel gewoon.

"Fijn om te lezen dat jij en Agnostinus, (Icesurfer/Antiscience en Songa) deze plek als een filiaal van jullie Kansloze Kerk forum beschouwen"
Heb ik iets gemist, of is dit weer een staaltje inlegkunde van het .... niveau?
John - 23 02 09 - 10:42

Hoeveel regels?
En hoeveel reacties van hoeveel verschillende posters wil je?
Je zou eens wat kunnen investeren in overzichtelijkheid.
Huma - 23 02 09 - 10:51

Ben je nu echt zo infantiel Agnostinus ,wat probeer je hier nu mee te bereiken .Het lijkt een beetje op iemand die failliet gegaan is en in de advertenties in de krant gaat op zoeken wie er nog meer failliet is gegaan ,of iemand die is dood gegaan en in de overlijdensberichten gaat kijken wie er nog meer dood is gegaan.Het laatste is misschien een beetje ver gezocht ,maar dit is precies wat ik bedoel .Als je vanwege je eigen gedrag een ban krijgt en dit nog eens dunnetjes aan het overdoen is ,moet niet zijn eigen stommiteiten bagatelliseren door te wijzen op anderen die misschien net zo stom zijn als jij .Het maakt helemaal niets uit .

Het maakt ook niet uit of athe´sme wel of niet een religie is en als het wel een religie is dan dan hebben athe´sten dezelfde rechten als gelovigen en dat is nu net waar deze discussie over gaat ,alle regels die in de grondwet staan met betrekking tot godsdienstvrijheid zijn in strijd met de universele vrijheid voor meningsuiting die voor iedereen zonder uitzondering zou moeten gelden ,als alle levensbeschouwingen religies zijn of godsdiensten dan kan die regel geschrapt worden ,want dan heeft een uitzondering geen zin . Het gaat om de uitzonderingspositie waar gelovigen denken recht op te hebben . Persoonlijke uitoefening van godsdienst is niet te verbieden en daar gaat het dan ook niet om er hoeft niets verboden te worden te worden wat toch niet verboden kan worden ,dat zou trouwens heel erg stom zijn ,want dan creŰer je martelaars en dat is iets waar religies en godsdiensten wel bij varen .
Een scheiding van Kerk en staat zoals in Frankrijk zou heel prettig zijn ,dat heeft trouwens niets te maken met of politieke partijen verboden moeten worden die er een bepaalde religie op na houden . Gelijke kansen voor iedereen is het streven ,of athe´sten die individueel verschillende overtuigingen hebben ook te verenigen zijn tot een groep is nog maar de vraag . Athe´sme is een duiding en geen overtuiging ,het is een geuzennaam bedacht door de Romeinen die er iedereen die niet in hun goden geloofden mee aanduidden en later werd het gegeven aan mensen die volgens de christenen niet-geloofden in hun geloof een suggestie dat het dus een beweging of een overtuiging zou zijn is flauwekul als je niet kunt onderbouwen waarom dat dan wel zo zijn . Het is ook niet mogelijk om op zo'n uitspraak te reageren omdat er niet duidelijk wordt gemaakt wat er nu eigenlijk mee bedoelt wordt .
Dus graag een onderbouwing voor die bewering .
Hetzelfde geldt voor de uitspraak van Rob over het religie-gen , dat heeft net zo kort door de bocht ,tussen neus en lippen door-gehalte als de het blijven herhalen van niet onderbouwde beweringen vanen door een ieder die hier op dit weblog denkt iets zinnigs denkt te moeten vertellen maar dit niet duidelijk kan krijgen door gebrek aan redelijke argumenten .Als iets overtuigend is ,dan volstaat een keer ,herhalen is niet nodig ,lijkt me evident . Toch herhalen is altijd een zwaktebod ,vooral omdat de herhaling van anderen verlangt om ook weer in herhaling te vallen ,claims die al lang niet geldig meer zijn vanwege gebrek aan bewijs of slechte argumentatie zijn ,krijgen niet opnieuw geldigheid in de herhaling ,net zo goed als er bij een missend doelpunt in de herhaling ineens wel een doelpunt zou vallen .Dus kom met nieuwe argumenten of wees duidelijker in je redeneren en dat zeg ik tegen iedereen niemand uitgezonderd .Ook ik kan me daar niet aan onttrekken .
Dus mocht er op of aanmerkingen zijn ,kom met echte argumenten in plaats van alleen maar persoonlijke ervaringen en meningen ,deel in de kennis door te verwijzen naar boeken, webpagina's,krantenartikelen enz.enz.
hk - 23 02 09 - 12:46

Het heeft weinig zin om dit soort discussies nog langer te voeren. We kunnen ons beter richten op onze doelstelling: een partij die tegenwicht biedt aan de verspreiding van onzinnige en gevaarlijke 'waarheden'. Ik negeer voortaan de bijdragen van niet-wetenden (de letterlijke vertaling van agnost) en andere reli's. Het sop is de kool niet waard.
Rob () - 23 02 09 - 13:59

tja rob, dat is het probleem jiust....hun indoctrinatie zorgt ervoor dat ze immuun zijn geworden voor de waarheid..

persoonlijk zou ik 2 medicijnen voorschrijven....relitoxine en anti-idiotica..

grtz..dd
daan - 23 02 09 - 14:45

Als we nu toch met z'n allen aan het gissen slaan: hk = krautsjo?
Komt met dezelfde non-argumenten en maakt dezelfde spellingsfouten.

"Athe´sme is een duiding en geen overtuiging ,het is een geuzennaam"
Geuzennaam? Dan prent je jezelf iets positiefs in, en dat was een athe´st destijds bepaald NIET. A-is sowieso meestal een negatief voorvoegsel, denk maar aan A-sociaal (is een voorbeeld!!) en heeft niets patriottisch. The´st = iemand die in een god gelooft, athe´st iemand die gelooft dat er geen goden bestaan.

Heeft dus ook helemaal niets te maken met Christenen, want dat betekenis van het woord is nu eenmaal iets heel anders. Volgens jou zou een boeddhist dus ook een athe´st zijn? Dacht 't toch niet!

"dit niet duidelijk kan krijgen door gebrek aan redelijke argumenten"
Sorry, maar dat geldt voor meer dan 90% van de hele site. Als andersdenkenden iets weerleggen wordt dat ook niet aangenomen, dus de vraag om herhalingen wordt door jezelf opgeroepen.

"in plaats van alleen maar persoonlijke ervaringen en meningen"
"ons 'weten', alles wat wij in ons geheugen hebben opgeslagen, ons de mogelijkheid biedt om te anticiperen op de dingen die we eerder hebben meegemaakt of die daar op lijken"
"jouw waarheid. Net als ieder ander heb je eigen ervaringen die je attitudes hebben bepaald"

"onze doelstelling: een partij die tegenwicht biedt aan de verspreiding van onzinnige en gevaarlijke 'waarheden'"
Dus je wilt een partij die zichzelf tegenwicht gaat bieden. Dat wordt interessant. Ik vindt het echt heel jammer dat ik de 28e niet kan :(
JOhn - 23 02 09 - 17:55

Het is geen christenbekeerlingenbijeenkomst.
Of ook: Het is geen christencreationisten anti-evolutie bijeenkomst.
Huma - 23 02 09 - 18:55

beste john wij atheisten geloven niet dat er geen goden bestaan ...wij weten het.!!!

dat is het verschil...wij zijn geen geloof...
en wij hebben geen kerk of zoiets...

en wat betreft A-sociaal....

jij wilt dus zeggen dat het niet behoren tot een tot een geloof asociaal is??

je bent niet goed wijs...!!!

het feit dat jij een organisatie in bescherming neemt die zegt te handelen in het belang van god en al duizenden jaren lang ontelbare slachtoffers heeft gekost.......(oorlog..massamoord..
financiele belangen of gewoon zomaar omdat het goed uitkomt)

DAT IS ASOCIAAL
daan - 23 02 09 - 18:56

wat heeft mao, stalin en het communisme met atheisme te maken...zij waren dictators en dat andere een financieel systeem .....

je dwaalt af..
je probeert je huid te redden...
je bent hier uit gescheten...

grtz,,daantje..
daan - 23 02 09 - 19:49

oja...de moffen waren katholiek...protestants..luteriaans..en nog een paar andere splintergroepering zoals zwarte koussies..en nog wat anders.....
daan - 23 02 09 - 19:53

China, Sowjetunie, Cambodja, om er maar eens een paar te noemen; zal ik, Agnostinus maar zeggen, pak hem beet: een miljard mensen omgekomen wegens 'verspreiding van onzinnige en gevaarlijke waarheden'?

Pak hem beet vind ik ook wel goed passen bij het type 50-plusser als Agnostinus.
Pak hem beet want Agnostinus doet helemaal geen poging tot schatting.
Hij babbelt maar wat anti-athe´sten onzin in de rondte.
Huma - 23 02 09 - 20:05

@John wat ben je toch een hopeloos domme man , je maakt dan wel geen spelfouten maar je hebt ook totaal geen historisch besef ,het is je trouwens al uit gelegd dat atheisme een een naam is die de Romeinen gaven aan mensen die niet in hun goden geloofden en daar hoorden in die tijd de vroege christenen ook bij .Een geuzennaam is een scheldnaam die overgenomen wordt door de tegenstanders en daardoor een positieve betekenis krijgt voor die tegenstanders ,de supporters van PSV werden Boeren genoemd en noemen ze zich zelf Boeren .Het woord Geus komt van de uitspraak Ce ne sont que des gueux - Het zijn maar bedelaars en het woord gueux werd verbasterd tot Geus ,voor de Spanjaarden een scheldwoord maar voor de geuzen een erenaam .
En het voorvoegsels A voor een woord betekent niets anders dan niets of geen ,aspecifiek ,atypisch asociaal ,niet typisch ,niet specifiek en niet sociaal ,ik kan er eerlijk gezegd niets negatiefs in ontdekken ,atheist betekent geen theist ,dus niet gelovig .Dat was waarschijnlijk negatief bedoelt voor de niet -gelovigen ,maar dat is het inmiddels al lang niet meer .
Geen spelfouten ,maar wel heel erg veel fouten in redeneren ,ik weet niet wat erger is ,ik maak trouwens geen spelfouten maar typefouten omdat mijn ogen niet zo goed zijn . Dit is trouwens ook een heel kromme zin ,"Heeft dus ook helemaal niets te maken met Christenen, want dat betekenis van het woord is nu eenmaal iets heel anders. Volgens jou zou een boeddhist dus ook een athe´st zijn?" Dacht 't toch niet! .
In welke god gelooft een Boeddhist dan en een tao´st ,boeddhisten zijn athe´sten of je het nu wil of niet .Het zijn religieuze athe´sten ,dat kan namelijk .Het woord athe´st is het tegenovergestelde van the´st ,heeft het woord athe´st een negatieve betekenis of het woord the´st,dat is maar van tot welk kamp je behoort .
Je kunt dan wel heel trots zijn op je correcte spelling (is ook niet helemaal waar ) ,maar je argumenten slaan helemaal nergens op .
Ik kan mijn argumenten tenminste nog onderbouwen ,daar doe je niets eens pogingen toe .Zoek het woord atheisme maar eens op op internet . Je weerlegt namelijk niets en de term andersdenkend is een farce ,dat is een woord zonder betekenis bedoelt als alibi voor het feit dat je dan gevrijwaard zou zijn om je claims te bewijzen .Kom maar op met je argumenten ,onderbouwd met bewijzen en literatuur waar we kunnen lezen waar je je beweringen vandaan haalt ,iedere boerenlul kan wel van alles beweren .Zolang er niets geverifieerd kan worden stelt geen enkel weerwoord iets voor . Het is voornamelijk bluf en retoriek ,debatingclub foefjes die leuk zijn voor de vorm maar die inhoudelijk niets voorstellen . En ik wordt nu wel heel erg benieuwd wat voor wetenschappelijke opleiding je gevolgd hebt John ,het klinkt namelijk een beetje als dermatologisch getest , daar weet niemand van wat de uitslag is ,maar het klinkt voor iemand die niet verder denkt wel heel erg aannemelijk .

En agnostinus van de laatste bijdrage kan ik echt geen chocola maken ,zou je het wat minder warrig kunnen op schrijven ,is niet onaardig bedoelt maar ik snap er niets van waar heb je het over .?
hk - 23 02 09 - 20:12

tja...dat is een hele goeie....

EN NU NOG EFFE DE AFMAKER....

zoals hier beweerd wordt dat atheisten harteloze
asocialen zijn,,,,moet ik nog effe toevoegen dat de moffen (christenen) in ww2 collega christenen en joden..collega gelovigen....hebben afgemaakt in een ongelovelijk tempo en met een ongelovelijk effectieve organisatie.

als ik dus een harteloos atheist zou zijn zou ik nu denken...60 miljoen-0 voor ons....

maar zo zijn wij niet...wij vinden het een misdaad tegen de hunanitaire principes waarbij wij leven...

het is WEL zo dat christenen joden al heel lang haten vanwege hun kerkelijke indoctrinatie...
nl...zij hebben jesus verraden...en dat was een carte blanche om dit te kunnen uitvoeren..
de kerk bleef verdacht stil in die tijd..
op natuurlijk een enkeling die wel zag dat dit gewoon pure moord was...(hulde aan de mensen die verzet hebben gepleegd)

ELKE OORLOG (en dictatuur) IS EEN HUMANITARE RAMP EN EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID !!!!!!!

nog maar te zwijgen van de impct op het milieu en dierlijk leed!!!!!!!!!!

gezien elke vorm van geloof een overkoepelende organisatie heeft die zegt dat ie het beste met ze voor heeft..... en ondertussen door mensen te indoctrineren op een manier te denken die zij willen (door hun te vertellen dat ze anders niet in de hemel komen) weet te gebruiken, ---oef wat een lange zin--- zal de mensheid constant in gijzeling worden gehouden door zeer gevaarlijke gekken die met het 1 of andere boek in hun hand hun misdaden weet te rechtvaardigen.

religie is gif !!!!
daan - 23 02 09 - 20:42

EN STERKER NOG.....RELIGIE IS EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID.....

het wordt tijd de organisaties die kunnen bestaan door te drijven op ``de angst voor het onbekende`` aan te pakken en te ontbinden..

want ze zijn zich nu ook politieke en economische macht aan het toe-eigenen
door hun zetbaasjes op diverse plekken neer te zetten in de politiek en in de financile wereld cq het bedrijfsleven.
daan - 23 02 09 - 21:06

@daan:
"wij weten het.!!!"
Dat kan niet, want dat kun je niet wetenschappelijk bewijzen.

"en wat betreft A-sociaal...."
Ga eerst eens lezen voor je reageert, er staat een essentieel woord achter. Je zit weer helemaal diep in je ongegronde frustratie, dus ik ga hier verder niet op in. Jij leest niet wat er staat, jij leest wat je denkt dat er staat.

"het feit dat jij een organisatie in bescherming neemt"
Ga eerst eens lezen voor je reageert, er staat een essentieel woord achter. Je zit weer helemaal diep in je ongegronde frustratie, dus ik ga hier verder niet op in. Jij leest niet wat er staat, jij leest wat je denkt dat er staat.

"die hebben veel ervaring met mensen op de brandstapel gooien die een afwijkende mening hebben"
Maar nog niet half zoveel als athe´sten. Die deden het soms ook op andere manier, marteling, levend begraven, ophanging. Ze zouden er een leerboek over kunnen schrijven ... oh sorry, dat hebben ze al gedaan.

"oja...de moffen waren katholiek...protestants..luteriaans..en nog een paar andere splintergroepering zoals zwarte koussies..en nog wat anders"
Lees de andere threads ook eens aandachtig door daan, je komt met allang weerlegde stellingen. kijk maar uit, straks krijg jij nog een ban voor het in herhaling vallen.

"Het woord athe´st is het tegenovergestelde van the´st"
Bedankt voor je bevestiging, dat was precies wat ik zei.

"Je kunt dan wel heel trots zijn op je correcte spelling (is ook niet helemaal waar )"
Ben ik niet, en ook ik maak typefouten, maar ik giste even met de rest van het gepeupel hier mee dat jij dezelfde zou kunnen zijn als krautsjo. Meer heb ik er niet over gezegd. Waarom zijn jullie zo achterdochtig dat je overal wat achter moet zoeken? Wat 'n vermoeiend leven moet dat zijn.

@daan:
Ga nou toch eerst eens lezen voordat je in je frustatie kruipt en allerlei onzin uit gaat kramen. Ik heb deze thread aan een athe´stische vriend van me laten lezen en gelukkig: Hij schaamt zich kapot voor je, maar wil er geen penning aan besteden om het aan je duidelijk te maken. Deze zin zet ik dus maar neer, met zijn toestemming.

In andere thread aangetoond en bevestigd: moffen waren GEEN Christenen, Hitler was GEEN katholiek. Ga lezen, leren en kom dan nog eens terug.

"het is WEL zo dat christenen joden al heel lang haten vanwege hun kerkelijke indoctrinatie"
het is NIET zo dat christenen joden al heel lang haten vanwege hun kerkelijke indoctrinatie
Hoe verklaar je anders de vele Christen hulpverleningsprojecten in IsraŰl onder Joden? Lijkt me dan wel een beetje erg tegenstrijdig.

"gezien elke vorm van geloof een overkoepelende organisatie heeft die zegt dat ie het beste met ze voor heeft"
Zoals b.v. American Atheist? Of Atheistische Beweging? (Ken van de laatste de publicaties niet zo goed, maar van de eerste des te beter. De chapter directors moesten in opdracht van het overkoepelend orgaan liegen, nee dat maakt je lekker betrouwbaar (daan: dit is cynisch bedoelt!!) )

"religie is gif !!!!"
Dat ben ik helemaal met je eens, en het ergste gif is de athe´stische religie met 100 miljoen doden.

"het wordt tijd de organisaties die kunnen bestaan door te drijven op ``de angst voor het onbekende`` aan te pakken en te ontbinden.."
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Jij hebt zo'n enorme angst voor de "Onbekende God" dat het hoog tijd wordt dat je Hem eens leert kennen.

"door hun zetbaasjes op diverse plekken neer te zetten in de politiek en in de financile wereld cq het bedrijfsleven."
Eeehh, vergeet je de wetenschap niet? Volgens diverse andere athe´sten bazel je nu onzin, want de hele financiŰle wereld en het bedrijfsleven zouden in handen zijn athe´sten als je hen mag geloven. Erg veel overeenstemming is er dus niet, dus tja, wat moet je er dan mee? Noem bijvoorbeeld eens wat voorbeelden?

Zalm heeft net een belangrijke financiŰle functie gekregen. Is daar neergezet door een athe´st en zal dus wel een zetbaasje van diezelfde club zijn. En moet je bovendien eens zien wat een belachelijk salaris. 4,4x de Balkenende-norm die door diezelfde athe´stische club is aangenomen. Hoe hypocriet! En ÚÚn ding is 100% zeker: Er waren capabele mensen geweest die hetzelfde werk, en waarschijnlijk nog wel betere, hadden willen doen voor de Balkenende-norm omdat ze dat gewoon eerlijk hadden gevonden.
John - 24 02 09 - 09:06

beste john ...je snapt er helemaal niets van.....
weer allemaal argumenten die als een tang opeen varken slaan...

atheisten bestaan slechts heel kort op deze aarde....jij begrijpt niet wat a-theisten zijn....
je loopt maar naar romijnen en geuzen te verwijzen als of jij alle histotie in pacht hebt....net als de kerk altijd doet...

je verveelt ons...wij zijn helemaal niet gediend van jouw input hier...

enwat asociaal is...dat ben jij...ik ga mijn boodschap niet op een reli site zetten omdat deze mensem helamaal niet gedient zijn daARVAN...maar jij zit hier nu al zowat een week en er is nog steeds geen lichtje bij je gaan branden dat je met stomme argumenten en pseudo wetenschappelijke verklaringen niets berijkt als steeds meer boze mail...

en dan nog zeggen dat wij asosiaal zijn??

############# Gevloek en gescheld achterwege laten svp
Beheer

daan - 24 02 09 - 11:28

@ Frans van Dongen
Het lijkt mij verstandig om een marktonderzoek m.b.t. de naam
te doen. Dit kun je zelf uitvoeren hiervoor hoef je niet veel
geld in professioneel marktanalyseinstituut te stoppen.
Je kunt het b.v. telefonisch : Telefoonnummer mensen willekeurig
uit telefoonboek prikken, het initiatief voorstellen en dan vragen
welke naam ze wenselijk achten, of welke naam partij ze (eventueel)
zouden stemmen, maar ook de vraag stellen, op welke naam ze absoluut niet zouden stemmen. Je kunt hun ook nog naar de motieven
vragen. Ik had al reclame op forum.skepp.be gemaakt en de op handen
zijnde oprichting partij aangekondigd. Nu heb ik er ook poll geplaatst.
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=14..
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 12:01

@daan:
Blijkbaar voel jij je nogal aangesproken, want ik heb niemand asociaal genoemd. Toch opvallend hoe jij daar op reageert. Als enige heb je dus gewoon niet gelezen wat er staat, want je bent de enige die er voortdurend op reageert als iemand die gewoon niet gelezen heeft wat er staat en er van alles bij haalt wat er helemaal NIET staat. Bovendien begin jij weer te schelden, maar nee hoor, das vast niet asociaal. Je taalgebruik zegt genoeg knul, waarvan akte.

@Icesurfer:
Weet niet hoe het met een politieke partij zit, maar de KvK doet gratis onderzoek naar de mogelijkheden om namen wel of niet te mogen gebruiken. Is ook altijd handig om problemen te voorkomen met andere rechthebbenden die de naam al langer gebruiken.
John - 24 02 09 - 12:13

jij bent wel heel hardnekkig.....

ik denk dat ik hetzelfd ga doen als dat ik 20 jaar geleden met 2 jehova`s heb gedaan..
die kwamen daarna ook niet meer terug...

MET DE MACHT DIE DE GROTE SATAN MIJ GEEFT ..VERVOEK IK JOUW TOT IN HET ZEVENDE GESLACHT...JIJ EN DE JOUWEN ZULLEN STERVEN AAN DE VRESELIJKSTE ZIEKTES EN PIJNEN..

na...as dit niet helpt.....
daan - 24 02 09 - 12:21

Ik zie dat het beheer van het atheismeforum vanwege mijn vraag hier je ditmaal iets langere, dit keer niet openbaar gemaakte longweekendban weer heeft opgeheven?
Ja, zo help je mekaar hÚ, als je lid bent van het atheistisch strijderslegioen!
En het grappige is, je gaat nog serieus op mijn 'recept' in ook. :)

Je bent een leugenachtige fantast, Agnostinus.
En het is duidelijk: je hebt geen smaak.
Huma - 24 02 09 - 12:31

@daan: Vervloekingen hebben op een wedergeboren Christen geen uitwerking :) Ze zullen dan ook over je eigen hoofd terugkomen, en ik verbreek die vloek bij deze in Jezus' Naam. Wel vreemd trouwens een athe´st die een 'hogere' macht aanroept, of ben je er nog niet helemaal uit?

Hardnekkig? Spiegeltje? Je leest gewoon niet, dat feit ziet iedereen .... eeehhh behalve jij, okÚ, das waar.

Jij blijft dingen volhouden die er helemaal niet staan, en vervolgens probeer je een ander te beschuldigen van dingen die er helemaal niet staan ... hoezo de weg kwijt?

En bovendien kun je niet ontkennen dat liegen je ook niet vreemd is:"ach....op het moment dat ik weer ok ben en kan gaan werken zal je geen last meer hebben van mij ..john....dan heb ik geen tijd meer om de hele dag achter de computer te zitten.."

Gezien de tijdstippen van je reacties klopt dat toch niet helemaal. En voor je mij gaat beschuldigen van niet werken: Ik heb twee eigen bedrijven en die doen het prima, zit dus veel achter de computer en heb net een mooie nieuwe auto besteld om de economie te stimuleren.

Oh ja, lees ook je eigen advies aan anderen nog eens na. Misschien is het het betere voorbeeld als je jezelf er aan gaat houden. "Practice what you preach" komt heel wat geloofwaardiger over.

En om het punt klaar te maken: Dit is mijn allerlaatste reactie op jou kinderlijke postings die van niets aan elkaar hangen.
John - 24 02 09 - 13:11

Ik ben realist.
Mijn constatering dat Agnostinus met de nick Visotter geband is op het Athe´sme forum is feitelijk juist.
Zijn constatering dat ik daar eveneen een ban heb, is feitelijk onjuist.
Dus mijn constatering dat Agnostinus een leugenaar is, is dus ook feitelijk juist.
Dat hij zijn ban daar verdiend heeft en dat deze eigenlijk naar hier uitgebreid zou moeten worden is mijn mening.
Wellicht zal dat ook op korte termijn gebeuren.
Huma - 24 02 09 - 14:06

Ik ben klaar.
Ik ben niet Daan zoals Icesurfer beweerde.
Een normale heeft niets te zoeken op het ( naar mijn mening psychiatrische gestoorde ) forum waar de moderator, hier met de nick Agnostinus, schaamteloos reclame voor maakt. Het KK-forum van Icesurfer.
Agnostinus is een leugenaar (o.a.).
Dat was het.
Huma - 24 02 09 - 14:37

Sorry, ouwe. Ik ben klaar.
Probeer te kalmeren en dit topic niet verder te verzieken met je off topic leugenfantasiebabbeltjes.
Huma - 24 02 09 - 14:50

Iemand die intelligent is kan zich wel dommer voordoen.
Iemand die dommer is kan zich niet geloofwaardig intelligenter
voordoen.
Daan transporteert in zijn gespeelde jonge aso-dialogen
kennis/ervaring van doorgewinterde door de wol geverfde aso-whatheist.
Daan is nick van Huma, daar leg ik hand voor in
het vuur en vreet bezemsteel. Als ervaren Humaloog herken ik
schrijfsels van Huma feilloos uit duizenden postings :cool:
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 14:56

@Icesurfer
Bebabbel dat lekker verder op je eigen forum met Agnostinus.
Zoals gezegd: ik ben hier klaar.
Huma - 24 02 09 - 15:04

@Huma
Bebabbel dat ook wel met jou op het forum, waar jij in het archief sinds jaar en dag vlijtig bezig bent. ;)
http://forumforfree.com/viewtopic.php?t=..
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 15:10

Filosofie voor dummies is een titel van een boek dat ik iedereen aanraad , samen met een leerboek over argumenteren ,want het blijft zo dweilen met de kraan open
Ik snap ook eerlijk gezegd niet waarom er nu zo breed uitgemeten ook op andere sites testosteron gevechten gehouden moeten worden ,ik heb het al eerder gezegd doe een berenvel of ander beestenvel aan naar keuze pak een knots en sla elkaar in een een of andere grot ver van hier de hersens in .Maar niet hier .
krautsjo - 24 02 09 - 15:13

Hetgeen wederom een q.e.d. is dat krautsjo beter bij zichzelf kan beginnen. :)
Socrates - 24 02 09 - 15:20

die van niets aan elkaarhangen???

oja....je hebt helemaal gelijk hoor...

ga je nu dan weg??


ok...tot ziens ...het ga je goed...

grtz....daan.
daan - 24 02 09 - 15:40

Een les voor John en Icesurfer over de daan's, huma's et.al.:

http://networdblog.blogspot.com/2007/03/..

Samengevat:

Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience ...
Socrates - 24 02 09 - 15:50

Anonieme proxy server geblokt waardoor de meeste van agnostinus' bijdragen opeens zijn verdwenen.
Els () - 24 02 09 - 16:19

weten jullie wat ik vandaag in de krant las?? (telegraaf)

dat reli onrganisaties iedereen in nederland een grote folder over het creationisme gaan sturen...

weet je ook direct waar je giften voor het goede doel zijn gebleven..

dit is precies wat ik bedoel ....met mijn misschien wel iets te radicale opvattingen maar jullie zien wel dat ik gelijk heb..

ik zal kijken og ik de folder misswchien goed gebruik kan geven als toiletpapier...

grtz....daan.
daan - 24 02 09 - 16:33

Daan, vanwege die folder is deze website gemaakt:

http://www.terugnaarjemaker.nl/
Els () - 24 02 09 - 16:49

ok,....heb ik dan een oude krant gelezen of zo??

ik heb zelf in elk geval nog niets in die geest op de deurmat gehad...
daan - 24 02 09 - 17:10

Het zit in een bundel wekelijkse reclamefolders.
Heb je een verkeerde sticker op je brievenbus, dan hebben de folderbezorgers jouw brievenbus voorbij gelopen.
Waarschijnlijk heb je zo het meest infantiele christendrukwerkje van het jaar misgelopen.
Huma - 24 02 09 - 17:20

nee, da heb ik `m gemist....ik pleeg altijd direct reclame in de papierbak te gooien nadat ik de rekeningen er uit heb gevist....

grtz...dd
daan - 24 02 09 - 17:30

moet ik toch echt snel toiletpapier gaan kopen..
daan - 24 02 09 - 17:31

Waarom wordt er eigenlijk geen aandacht aan besteed op freethinker ?
Interesseert het ze niet of weten ze het niet ???
http://www.freethinker.nl/forum
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 17:35

Niet de folder, maar de bijeenkomst in Rotterdam op 28 maart bedoel ik.
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 17:37

iedereen weet het wel hier....

na ik ken niet ivm mijn uitstapje op het ijs...maar ik ben eigenlijk ook bang dat reli organisaties er lucht van krijgen dat ze komen relschoppen ...
op deze site hebben we ook geen privacy........

grtz....daan.
daan - 24 02 09 - 17:51

Wanneer jullie privacy op de site willen, om in besloten kring
overleg te plegen kan de beheerster 'Els'
een verborgen forum voor een geselekteerde gebruikersgroep
aanleggen. Zo'n verborgen forum -> teambesprekingen
hebben wij ook op het Kerkloze Kerk forum. ;)
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 18:03

ja dat had beter geweest..

na, wat eten wij allemaal vanavond??

ik heb andijvie stamppot met een stukje lamsvlees..
en
vanillie yoghurt net aardbeien...
daan - 24 02 09 - 18:30

http://networdblog.blogspot.com/2007/03/..

Samengevat:

Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience ...

Goede tip maar overbodige tip van iemand die al aan alle kanten genegeerd wordt ,maar toch maar blijft doorgaan om aandacht te krijgen .
krautsjo - 24 02 09 - 19:05

lees ik daar dat iemand mij verwisselt met iemand anders??

dat ken niet...ik woon in zaandam......
daan - 24 02 09 - 19:07

O.k. Socrates en krautsjo,

dan ga ik H. hier verder negeren, zoals ik dat al op het atheisme.eu-forum doe. Ik zal hier niet meer op zijn provocaties in gaan.
Icesurfer (URL) - 24 02 09 - 19:16

Ik begrijp niet helemaal waar je nu naar toe wil , je hebt je mening gegeven . Het is blijkbaar duidelijk ,of niemand ziet er een aanleiding in om er op te willen reageren . Door blijven gaan met aandacht vragen voor een bijdrage waar geen belangstelling voor blijkt te zijn ,wordt niet geapprecieerd en daar wordt je dan ook op aangesproken . En daar dan over door zeiken ,wordt helemaal irritant .Dus of je zorgt er voor dat je een bijdrage levert waar op gereageerd kan worden of je slikt het feit dat het mogelijk kan zijn dat er niet op je bijdragen gereageerd wordt .
Dat is geen athe´stisch beweging ,dat is een menselijke reactie .
Je zult ook zo'n reactie krijgen op ieder ander forum .
krautsjo - 24 02 09 - 20:01

Beste mensen,

Vandaag kwam het vodje van de creationisten. Niet op de deurmat, de brievenbus loost daarnaast. Jammer, anders had ik al bij binnenkomst mijn zolen eraan kunnen afvegen. Een korte inspectie leverde nog een traumatische ervaring op: het papier is niet ruw genoeg om het achterste mee af te vegen. Dus maar ongefrankeerd terugsturen. Maar wel eerst doorscheuren, anders kan die halve zool hem opnieuw gebruiken. Het adres is:
Adresgegevens verwijderd
Beheer


De website is http://www.creatie.info . Daar kan de liefhebber de folder lezen, kennisnemen van de rest van de waanvoorstellingen en een reactie geven. Het lijkt me een goed idee om heel veel reacties te sturen waarbij de rol van de wetenschap wordt uitgelegd. Of men het begrijpt betwijfel ik, maar je weet maar nooit. Ik heb al een reactie gestuurd. Een onderdeel van mijn tekst luidt:

'Uw denkbeelden zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan de verlaging van de overheidstekorten. Immers: wie de wetenschap en haar feiten ontkent, zal ook geen gebruik wensen te maken van alle voordelen die diezelfde wetenschap te bieden heeft. En dat bespaart enorm op de uitgaven binnen de gezondheidszorg. Het gat in de toekomstige begroting is gedekt! Overigens: wat moet u met een website? Het www is uitgevonden door wetenschappers! Dezelfde mensen (CERN) die op zoek zijn naar de deeltjes die uw zinsbegoochelingen volledig slopen!'

Overigens beste Els, wordt het niet eens tijd om de raddraaiers te bannen die de site proberen te verzieken met hun hang naar onwetendheid? Tolerantie is leuk, een dialoog vaak heel verhelderend. Maar het leidt ons wel af van ons doel en misschien is dat wel hun bedoeling. Daar moeten we niet intrappen.

Groeten, Rob.
Rob () (URL) - 24 02 09 - 20:20

Agnostinus, je zat anoniem te surfen via een of ander bedrijf dat de links van mijn website overschrijft, wat mijn aandacht trok. Ik weet niet wat jouw beweegredenen daarvoor zijn, iedereen mag doen wat hij wil, maar volgens mij zit jij je in te dekken om je mogelijkheden om te trollen en bans te omzeilen veilig te stellen.

Ik ben aan jouw ademloze, onophoudelijke gestook in het verleden al meer dan genoeg tijd kwijt geraakt. Je doet niets anders dan verwarring stichten, provoceren en ruzies uitlokken. Ik heb geen zin meer om iedere keer tot diep in de nacht het geruzie weg te halen dat overal in jouw kielzog uitbreekt. Ik adviseer je om een borduurcursus te gaan volgen of om zelf een website te beginnen waar iedereen naar believen tot in de eeuwigheid mag ruzieŰn en verzinsels en intriges over andere deelnemers mag rondstrooien als voer om nieuwe ruzies te laten uitbreken. Vaarwel.
Els () - 24 02 09 - 20:22

@els Hetzelfde geldt trouwens ook voor socrates .
krautsjo - 24 02 09 - 20:59

Rob, allereerst gecondoleerd dat je nou ook al niks hebt om je gat mee af te vegen.
Ik vraag me wel af of je niet anders moet om gaan met iemand persoonsgegevens. Kun je wel zomaar iemands adres op het web zetten? Ik zou het zelf niet leuk vinden als iemand dat doet. Ik zie dat nu iedereen dit opeens doet, maar ik heb er zelf toch m'n twijfels bij. Misschien ben ik te braaf of van de oude stempel of zo, maar privacy lijkt me nu eenmaal toch nog belangrijk.

In elk geval, tot m'n spijt heb ik de folder niet gehad. Ik ga hem maar eens op hun website bekijken. Een brief terugschrijven is natuurlijk wel heel leuk. Ik ga het eerst eens lezen.

Tolerantie is leuk, een dialoog vaak heel verhelderend. Maar het leidt ons wel af van ons doel en misschien is dat wel hun bedoeling.

Zeg dat wel, je komt nergens anders meer aan toe. Sommige mensen eisen om een of andere reden alle aandacht voor zichzelf op. En het zicht op de inhoudelijke bijdragen verdwijnt helemaal.
Els () - 24 02 09 - 21:09

Wauw, het gaat nou echt nergens meer over. Zo off-topic heb ik het echt nog nooit meegemaakt!

@Els: Het plaatsen van iemands adres zonder toestemming is een inbreuk op de privacy en als diegene er een zaak van maakt ga je dat gegarandeerd verliezen. Als webmaster ben je verantwoordelijk voor ALLES wat op je site gepost wordt, ook al doet een bezoeker dat, en daar kun je op aangesproken c.q. gerechtelijk voor worden vervolgd. Heeft al een paar keer een artikel gestaan in diverse vakbladen voor webmasters en ook 'gewone' computerblaadjes.

Voor wat betreft de reacties om hier weg te blijven: Die zijn totaal nietszeggend, want je kunt als webmaster een gesloten deel op een forum inrichten waar jij bepaald wie er wel en wie er niet inkomen. De reactie van Icesurfer in deze is dus ook terecht. Iedereen die een posting plaatst op een openbaar forum, loopt de kans om daar een reactie op te krijgen en in principe heeft ook iedereen het recht om daar een reactie op te geven. De webmaster is verantwoordelijk om een en ander in goede banen te leiden (lijden ;) ). Gezien het aantal kwetsende reacties over en weer zou ik me als webmaster niet prettig voelen. Er is meer dan voldoende aanleiding om een vette rechtszaak tegen een aantal posters op deze site te beginnen. En daar zul je als webmaster, terecht, ook aan mee moeten werken.

Valt me nog mee dat er niemand begint over het beschamende optreden van Gregorius Nekschot gisteravond bij Pauw & Witteman. Wat een afgang. Hij is zo voor 'vrijheid van meningsuiting' dat hij volledig verborgen aanschuift. Yeah right. Hoe ongeloofwaardig kun je jezelf maken? En dat terwijl hij heel goed weet dat ook hij bescherming zou krijgen mocht er aanleiding voor zijn, of is hij nou echt zo dom? Theo van Gogh heeft altijd bescherming geweigerd omdat hij zich niet gevangen wilde voelen, maar hij had het kunnen krijgen. Zijn er werkelijk mensen die deze brildragende loser serieus nemen? Wat denkt hij te bereiken? Dat hij verborgen blijft? EÚn ding garandeer ik je: als ik er behoefte aan zou hebben, en het geen inbreuk op zijn privacy zou zijn, zou zijn adres en telefoonnummer over een pakweg, 30 minuten hier op de site staan, compleet met foto.

En dan die gast van retecool. Reactie van mijn dochter: Nou voor iemand die tegen Jezus is doet hij wel erg veel moeite om er op te lijken. :) We hebben wel smakelijk om hem kunnen lachen, waar kan iemand zich druk over maken, get a life (o nee, sorry, dat wil hij juist niet)
John - 25 02 09 - 09:01

Volgens mij is dit een betere plek om verder praten over deze folder.
http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..
Ik ben zo vrij geweest om de laatste 2 reacties over de creafolder daar naartoe te verplaatsen, die van Rob en Els.
Huma - 25 02 09 - 09:56

====================================
@Els: Het plaatsen van iemands adres zonder toestemming is een inbreuk op de privacy en als diegene er een zaak van maakt ga je dat gegarandeerd verliezen. Als webmaster ben je verantwoordelijk voor ALLES wat op je site gepost wordt, ook al doet een bezoeker dat, en daar kun je op aangesproken c.q. gerechtelijk voor worden vervolgd. Heeft al een paar keer een artikel gestaan in diverse vakbladen voor webmasters en ook 'gewone' computerblaadjes.
======================================
Ik geef hem gelijk, Els.
Ik zou het huisadres wissen.
Huma - 25 02 09 - 10:00

jongens....schrijf geen brief naar die vent,,

ook al is ie van een afwijkende mening...verwijderd...

daaraantegen zie ik wel (hei) in het charteren van een legertje anti reli advocaten die eens langzaam de laakbare doelstellingen van het christendom , islam .,zionisme
en zo..hier in nederland gaat bestrijden..zodat wij die gekken die daarvoor veranywoordelijk zijn... achter tralies kunnen zetten

grtz...daantje
daan - 25 02 09 - 11:24

Ik ben het er ook mee eens en heb de adresgegevens verwijderd. Het gaat niet eens om een rechtzaak, maar gewoon om het feit dat mensen recht hebben op hun privacy. Het adres van Kees van Helden is inmiddels op een heleboel websites verschenen, en voor je het weet laat je je meeslepen door de waan van de dag, maar ik denk dat we dat toch maar niet moeten doen.

Huma, bedankt voor het overzetten van de betreffende bijdragen naar het forum. Ik haal daar ook het adres maar uit, en verder zal ik er daar op reageren.

Voor wat betreft de reacties om hier weg te blijven: Die zijn totaal nietszeggend, want je kunt als webmaster een gesloten deel op een forum inrichten waar jij bepaald wie er wel en wie er niet inkomen. De reactie van Icesurfer in deze is dus ook terecht.

Ik voel niets voor het discussiŰren in een schuilkerk omdat sommigen een openbare discussie door athe´sten (of willekeurig welke specifieke groep) onmogelijk willen maken.

Icesurfer heeft er zelf opgewezen dat de EO dit heeft opgelost door andersdenkenden indien nodig van hun website te weren, zodat gelovigen over hun geloof kunnen discussiŰren zonder te worden lastig gevallen door anderen. Dus ik zou niet weten waarom hij suggereert dat athe´sten zich kunnen terugtrekken in een schuilkerk als ze over hun eigen ideeŰn willen praten.

De beste oplossing is om, indien nodig, een deel van de site open te stellen voor gelovigen en een ander deel niet, zodat het ook mogelijk is om allerlei onderwerpen te bespreken zonder dat een aantal zogenaamde gelovigen (die in werkelijkheid trollen zijn) iedere mogelijkheid tot openbare discussie torpederen. Maar misschien blijkt het verwijderen van trollen al voldoende te werken.
Els () - 25 02 09 - 12:03

Gewoon alles laten zoals het is.
Discussie wordt levendiger naarmate de standpunten verder van elkaar verwijderd staan.
Dat het wel eens te levendig wordt, is onvermijdelijk.
Volgens mij is het niet moeilijk om de echte ruziezoekers en gedragsgestoorden te herkennen en die er dan gewoon vanaf te mikken al dan niet met verwijdering van de shitzooi die ze op een forum of website hebben achtergelaten.
Stukken afbakenen voor alleen je soortgenoten om elkaar in je gekte te bevestigen of daarbij onzichtbaar maken om stiekem je trollenacties op andere fora met je vriendjes te co÷rdineren, laten anderen dat maar doen.
Huma - 25 02 09 - 15:06

http://www.youtube.com/watch?v=tDENmSJIl..

het ware verhaal......
daan - 25 02 09 - 20:30

Even een vraagje: wie zijn nou de echte athe´sten hier? Graag een paar namen, hoeft niet in drievoud.
Rob () - 25 02 09 - 23:19

God ,krautsjo
krautsjo - 25 02 09 - 23:26

Wie vertrouw je niet, Rob?
Els () - 25 02 09 - 23:32

Ik weet nog niet wie wie is, wie is athe´st, wie doet net alsof, wie is agnost, wie de´st, wie the´st, wie visjnoe zelf, kortom meis, ik weet heel veel, maar hoe de verhoudingen op je site liggen niet.
Rob () - 26 02 09 - 00:16

Trouwens heel slap Els, dat je die adresgegevens hebt verwijderd. Een of andere lullo die ieders brievenbus misbruikt (en dat zijn er 6.600.000) mag van jou kennelijk wel zijn gristelijke gang gaan. Overigens, na lezing van die flodder vraag ik me af hoe de islam erover denkt..........
Rob () - 26 02 09 - 00:27

Mijn laatste bijdrage aan het reformatorisch dagblad....

Geachte redactie,

Wat mij verbaast is dat het woord "neuken" nergens in (de archieven van) de krant te vinden is. Beseft u wel dat

neuken DE remedie is om het WOORD uit te dragen? Het leidt onoverkomelijk tot meer jeugd. En zoals u weet is jeugd

eenvoudig te indoctrineren. Een gemiste kans!

Groeten, Wodan.
Rob () - 26 02 09 - 01:16

Rob, er is een groepje mensen van dat forum waar jij je juist weer hebt laten uitschrijven. Het zijn oudgedienden voor wie ze kent, maar als je ze niet kent is het inderdaad verwarrend. Dat zijn Icesurfer en Socrates, voor wat het waard is, en nog iemand die stalkt onder verschillende namen en nu dus geband is. De rest spreekt denk ik wel voor zich.
Ik begrijp dat je het idee hebt dat je daar je energie aan verspilt, omdat je op het verkeerde been wordt gezet. Daar heb ik ook last van.

Wat het verwijderen van het adres betreft, sorry dat ik dat doe, maar ik krijg soms het idee dat sommige dingen gewoon worden omdat iedereen het doet, en mij lukt het gewoon niet daarin mee te gaan. Natuurlijk vind ik het niet normaal dat iemand meer dan zes miljoen folders gaat rondbezorgen omdat hij het niet kan verkroppen dat er een athe´stische theorie in de schijnwerpers wordt gezet.
Els () - 26 02 09 - 01:35

Rob (Email) - 26 02 09 - 00:27
Dus: Wel vrijheid van meningsuiting, maar op jou voorwaarden? Welkom in de realiteit!!

"Elk foordeel hep z'n nadeel"

Dagelijks worden er huis-aan-huis-blaadjes verspreidt met inhoudt waar 95% van de bevolking niets aan heeft en die gelijk doorgaan naar het oud-papier, dus het is wel wat hypocriet om je er nu opeens druk over te gaan maken. Bovendien is het je eigen schuld: ze hebben daar al jaren lang hele mooie stickers voor! Ook nog eens gratis op te halen. Maar ja, je moet de oplossing wel gebruiken, anders werkt hij niet en dat is nu toch echt je eigen verantwoording.

Over het verwijderen van het adres: Het is juridisch een misser als je die plaatst zonder toestemming van de eigenaar. Els doet dus niets anders dan zich netjes aan de regels houden en dat is een compliment waard. Jij betaald de boete die ze er voor kan krijgen vast niet.

Wel aardig van je om de redactie van het Refo dagblad wat te lachen te geven. Denk je nou echt dat zoiets bijdraagt aan de opbouw van de 'athe´stische heilstaat' (sorry voor de contradictio in terminus). Je laat alleen de belachelijkheden weer eens zien en maakt op niemand indruk. Maar ja ...
John - 26 02 09 - 09:17

vrijheid van meningsuiting kan alleen plaats vinden wanneer de echoput van wrede doctrines dicht wordt gehouden..
daan - 26 02 09 - 10:49

Dat is een waarheid als een koe. :)
Ik zat trouwens net iets te schrijven over de VN-resolutie die wereldwijd kritiek op de islam strafbaar moet gaan maken.
Els () - 26 02 09 - 11:34

tja rob..neuken is voor verwijderd een heel vies woord...want dat houdt liefde in voor iemand..

gezien zij van niemand buiten god mogen houden is alles wat fijn is ketters.

hypocriet achterlijk zooitje.
daan - 26 02 09 - 11:39

het is gewoon tijd dat we de vn moeten gaan verbieden...het heeft toch nooit iets behoorlijks klaar gekregen en kost handen vol met geld ....
daan - 26 02 09 - 11:45

Jij bent zeker niet best op je hoofd terecht gekomen he Daan?
Els () - 26 02 09 - 12:02

"Jij bent zeker niet best op je hoofd terecht gekomen he Daan?"

HŔ, je was me net voor ;)

Het echoot aardig door in ieder geval :) Maar goed, we houden van hem, en nemen het hem maar niet kwalijk. Ik zal voor hem bidden dat hij wat meer onderscheidt en inzicht mag krijgen.
John - 26 02 09 - 12:13

@ daan

Ja, de CU gaat ook ( in kader van genotsbestrijding )
chocoladebelasting heffen. - :)
Kunnen ze chocolade al niet verbieden, zoals de paddo's ( genot )
dan tenminste ontmoedigen.

En in Duitsland is de CSU ( Christliche Soziale Union ) voor een
drastische verhoging accijns op alcohol om daardoor ( genot )
alcoholgebruik jongeren die over niet zoveel geld beschikken,
te beperken.
Icesurfer (URL) - 26 02 09 - 12:15

oja??

zet jezelf eens in de positie van de vn soldaat die dus bijvoorbeeld toen naar joegoslavie werd gestuurd zonder adekwate middelen om hun taak uit te voeren....
weet je ook nog dat geintje met de lucht ondersteuning die niet kwam??
weet je ook nog hoe die karremans (dacht ik) zijn leven en dat van zijn mannen probeerde te redden door onderdanig te doen tegen (ik geloof die kroatische generaal) dat werd toen op televisie uit gezonden...

en als je je weet te verdedigen als soldaat (het gaat meestal om zeer bedrijgende situaties) en je maakt een paar doden..wordt je voor de krijgsraad afgemaakt....O. is nog bezig voor een pechie die hij heeft gehad...

militaire misser en blunder omdat de leiders van die organisatie niet weten hoe het nou in de realiteit werkt..

het salaris strookje is het enige wat ze op die positie houdt...en vriendjes politiek.
daan - 26 02 09 - 12:41

Je bent een grappenmaker daan.
Wat de VN betreft, het lijkt mij dat de VN in principe een goede missie heeft, maar het lijkt erop dat ze in de praktijk worden ingezet om een soort landverdeling mogelijk te maken. Met de VN erbij lijken dingen alleen maar te escaleren en eeuwig voort te slepen. Ze lijken altijd net te weinig te doen zodat de geweldsproblemen nooit radicaal worden opgelost. Dat vind ik verdacht.
Els () - 26 02 09 - 12:51

En nu dan een resolutie uitvaardigen die de mensenrechten terugdringt in plaats van ze beschermt. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Maar ja, het westen is in de VN een minderheid, dus totalitaire islamitische landen kunnen onze vrije mening wegstemmen. Hilarisch instituut.
Els () - 26 02 09 - 12:53

tja els, het is ook zo dat de vn in diverse wereld delen totaal niet gewenst is...

dat komt door reigieuze opvattingen.. als je de vn kan bestempelen als kruisridders...wat ze ook doen...is dat een vrijbrief om oorlog te blijven voeren en zich gesterkt te voelen door hun religieuze basis...
ze zien de vn als bezettingsmacht...

de vn daaraantegen is te stom om te snappen dat ze daar niet gewenst zijn..----wij zijn toch zo geweldig---????
waardoor de oorlog weer aanwakkert zie bijvoorbeeld dit als de reden dat het nooit rustig is geworden in irak.

en tijdens het voeren van een guirilla oorlog zullen altijd burger slachtoffers vallen die dan als martelaars voorbeeld worden gebruikt (met een hoop medewerking van de ``hoofd relizaken `` aldaar terplaatse)
dus er zal doorgevochten worden..

de vn en amerika...verwijderd zullen nooit begrijpen dat ze niet gewenst zijn daar,...

zo zullen deze 2 geloven elkaar blijven bestrijden en er nooit een oplossing komen..

de vn is dus kansloos in de andere helft van de wereld...

de opzet was ok maar helaas....outdated op dit moment.
daan - 26 02 09 - 13:05

zo is er alleen heil te vinden in een omgeving waar niemand gelooft..

dan laat iedereen elkaar tenminste met rust.
daan - 26 02 09 - 13:07

wat jij zojuist neer zette, is een andere manier om de macht te grijpen..democratie misbruiken voor religieuze doeleinden..

net zoals hier in het westen..

ik vind dat religieuze politici landverraders zijn...
zij zijn bezig met het implementeren van gods koninkrijk op aarde ipv het neutraal leiden van een land...zie de vele imbeciele wetgeving en navolging die we nu hebben...(dwang straf en tucht) en de ongelovelijke christen propaganda op televisie en die folder in de bus...het is een schande ....net zoals het normloosheid en waardeloosheids debat waar uitkwam
dat het zo n teringzooi in nederland was...omdat een hoop mensen niet meer in een hogere
gelooft......gewoon tijdens het debat op tv gezegd......

als ik dictator zou mogen zijn van dit land zou ik direct een hoop staatsgevaarlijke individuen tegen de muur zetten.... cda sgp cu en iedereen die lid is van deze faschistiese terroristiesche manipulatieve kriminele organisaties.
daan - 26 02 09 - 13:17

lees goed wat hier staat !!!

ik zal het gelukkig niet meer meemaken (hoop ik)

maar ik vrees duizen doden voor de kinderen die ik nu zie rondlopen !!

wat er gebeuren gaat is het volgende....

over 30 tot 100 jaar zal er een grote grondstoffen oorlog uitbreken (net als dat amerika irak
is binnen gevallen voor de olie)

deze oorlog zal mogelijk worden gemaakt doordat elke vorm van kristelijke kerk de vijand zal demoniseren (net zoals net nadat 9-11 gebeurd was en in de kerken ook nationalistische propaganda werdt toegepast om een oorlog tegen irak te kunnen beginnen...mensen zeker laten zijn van het nut ervan zodat zij het leger iin gaan)

zo worden de bedoelingen van de staat makkelijker gemaakt.

bij de tegenpartij zal natuurlijk het zelfde gebeuren...

de belangen zijn dus groot.

deze oorlog zal zo n 90 tot 95 procent van de menheid gaan kosten

en dat alleen maar omdat iedereen van het eigen gelijk is overtuigd door de juiste indoctrinatie.....(kijkmaar hoever nazi duitsland is gekomen, het heeft 60 tot 80 miljoen doden op een wereldbevolking van nog geen miljard gekost.)

toen waren de wapens nog proppenschietertjes vergeleken bij wat we nu allemaal hebben..

dus dit gaat een mondiale ramp worden van ongekende afmetingen..

als je denkt dat ik fabeltjes vertel..pakken we effe onze geschiedenis boekjes erbij....

laten we beginnen bij de kruistochten (niets anders dan een faschistische zuiverings actie)
tot 3 keer toe in 150 jaar!!!!
dan maak ik een grote sprong naar de 80 jarige oorlog...ook zo iets..

we zij nog een heel aantal gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld over geslagen zoals bizantium en het ottomaanse rijk .

oja...de slavernij...het staat zelfs ergens opgetekend wat een kapitein met gewetensbezwaren voor antwoord kreeg van de kerk toen hij zijn misgenoegen over het gebeuren uitte,,

zo op de zelfde manier zijn de zuid amerikaanse indianen om zeep geholpen (inka`s en dergelijke..zij hadden goud...)
en de amerikaanse indiaan...zij hadden land...
en zo zijn er nog legio voorbeelden van het verraad tegen de mensheid die mogelijk is onder een bepaald geloof.!!!

en nu zal ik je vertellen dat wanneer deze oorlog heeft plaats gevonden de overlevenden
hiervan ook een soort neurenbergse processen zullen houden...
zij zullen religieuzen veroordelen en ophangen voor misdaden tegen de mensheid
net zoals dat met nazi kopstukken is gebeurd.

aldus....denk er eens over na.

grtz..daan..
daan - 26 02 09 - 15:08

Daan, ik denk ook dat de VN meer geweld oproept dan oplost. En dat vind ik raar, want de VN is een mondiale macht. Ze hebben de mogelijkheid om al het geweld te stoppen, maar ze doen het niet. Ik weet niet of daar opzet achter zit of een soort halfslachtigheid.
Maar het stoort me wel, want het zou een goed instrument kunnen zijn om gewelddadige conflicten te kunnen doorbreken. Ik ga er altijd van uit dat er een bepaalde elite bestaat die voordeel heeft bij conflicten, en dat ze daarom niet worden opgelost, maar liever nog gecreŰerd.

als ik dictator zou mogen zijn van dit land zou ik direct een hoop staatsgevaarlijke individuen tegen de muur zetten.... cda sgp cu en iedereen die lid is van deze faschistiese terroristiesche manipulatieve kriminele organisaties.

Het is al een heel oud streven om vrede te bereiken door gevaarlijke sujetten met wortel en tak uit te roeien. Het bestaat al zolang als er oorlog bestaat eigenlijk.
Ook dictators worden regelmatig om zeep geholpen, gewoonlijk worden ze niet erg oud. ;)
Els () - 26 02 09 - 15:10

elke staat kan dus uit eigenbelang handelen met de juiste religieuze rechtvaardiging
waardoor uitvoering ervan makkelijk is els....

dat is wat de islam al heeft staat en religie gekoppeld...en het christendom nu ook naar toe wil omdat dat hele grote voordelen heeft..

vindt je het vreemd dat ik dat soort individuen graag wil afzetten op de deurmat bij hun schepper...

dat is toch wat ze immers altijd willen??
alleen de tijd die ze hier op aarde doorbrengen stoort mij....want ze zitten normale mensen in de weg...
daan - 26 02 09 - 15:30

OJA....NOG WAT.....

EEN HERSENSCHUDDING EN BIER MIXT NIET...

HIHIHIHI
daan - 26 02 09 - 15:40

Grondstoffen oorlog. Oorlog om de olie. En ik maar denken dat oorlogen alleen (gebruikelijke athe´stisch overdrijving methodes even spiegelen) door religie kwamen. Goh. In feite gaat het ALTIJD om macht (controle over goederen, middelen en mensen) bij oorlogen. Met feitelijke religie (hetgeen feitelijk alleen draait om zelfkennis en macht over de eigen geest) heeft het nooit te maken.
Socrates - 26 02 09 - 18:34

ja, bij jouw.....maar niet aan onderhorigen aan te enige echte geloof(zoals ze zich allemaal noemen) daar is het zaak om domme dronen te kweken die zich voor god , koning en vaderland offeren in de strijd om de misdadige doelen van kerk en staat te halen
daan - 26 02 09 - 18:40

Dergelijke onderhorigen en hun meesters (die feitelijk ook onderhorig zijn ...) bevinden zich in alle levenbeschouwelijke schakeringen. Ook in de athe´stische. De vorm van de levensbeschouwing heeft daar heel weinig mee te maken. Zelfkennis heeft daar alles mee te maken (of juister: het gebrek daaraan).
Socrates - 26 02 09 - 18:48

dat denk jij....wanneer kerk en staat gekoppeld zijn is dat een ramp...kijk maar naar het oosten...
daan - 26 02 09 - 18:51

Beste daan, je maakt jezelf nu zo belachelijk dat er niet eens op wil reageren! Jij ziet echt overal religie achter, terwijl iedereen weet dat het helemaal niet zo werkt.

Bovendien ga je wel aardig over de schreef met je doodsbedreigingen, maar laat alsjeblieft staan Els, dan kan iedereen het ware gezicht van de athe´st zien! En het geeft altijd leuke effecten in een rechtszaal mocht het zover komen.

"ik denk ook dat de VN meer geweld oproept dan oplost. En dat vind ik raar, want de VN is een mondiale macht"
De VN heeft feitelijk helemaal geen macht door de interne verdeeldheid van de deelnemende landen. Het is decennialang niet meer dan een papieren tijger verzwakt door interne onenigheid, met een ontreikend budget. De CV ketels in het hoofdkantoor in NYC zijn al 15 jaar 'over datum'. Een paar jaar geleden is het opgeknapt en deed Donald Trump een offerte van 40 miljoen. Hij kreeg de opdracht niet, wel een aannemer die een offerte deed van tegen de 400 miljoen. Dat geeft een beetje aan hoe de interne structuur van de VN in elkaar zit, en waar het geld uiteindelijk blijft.

De eventuele elite die er voordeel bij zou kunnen hebben worden ook in verband gebracht met degenen die de nieuwe wereld orde gaan vestigen, mensen die ongeveer op dezelfde lijn als daantje zitten. Daarmee vervalt zijn hele religie-argument volledig. Hij zou zich eerst eens ergens in moeten verdiepen.

Grondstoffenoorlog? Kleine kans, hele kleine kans. Er wordt op dit moment in NL weinig ge´nvesteerd in duurzame energie, maar in andere landen des te meer. BMW's directie rijdt al sinds 1990 op waterstof, ze hebben zelf waterstof-tankstations gebouwd, en hebben de techniek allang in huis om zonder hybride auto's volledig milieuvriendelijk te laten rijden.

Er zijn echter heel veel factoren die de massale invoering van waterstof in de weg staan. Enerzijds is het lastig te verkopen dat er op een schone brandstof accijns wordt geheven, de techniek om waterstof massaal te maken is nog niet voldoende ontwikkeld (maar daar wordt aan gewerkt), oliemaatschappijen die de tankstations beheren zijn te terughoudend om te investeren in waterstoftanks (voor slechts ca. 35 Ó 40 miljoen kun je een dekkend noord-zuid-traject langs de Duitse Autobahn realiseren, dus dat is voor NL nog veel lager). Transport van grote hoeveelheden waterstof is echter ook nog erg lastig, dus ter plaatse maken zou de beste oplossing zijn (thuistanken)

Dit was even een voorbeeld voor olie als brandstof, maar voor praktisch alle grondstoffen zijn goede alternatieven. De energievoorziening kan binnen 2 jaar volledig onafhankelijk van olie, kolen en gas zijn. De vraag is alleen of we bereidt zijn die investeringen te doen?

"elke staat kan dus uit eigenbelang handelen met de juiste religieuze rechtvaardiging"
Alleen jammer dat al die niet-religieuze staten nou bepaald ook niet het goede voorbeeld geven, integendeel, dus je argumenten raken gewoon kant noch wal.
John - 26 02 09 - 18:55

"Dergelijke onderhorigen en hun meesters (die feitelijk ook onderhorig zijn ...) bevinden zich in alle levenbeschouwelijke schakeringen. Ook in de athe´stische"

Grinnik: je speelt nu wel heel erg op de man, daar issie vast niet blij mee.
John - 26 02 09 - 18:57

daar zat ik nu precies op te wachten.....

wat doe jij nog hier....
probeer je soms jezelf een plaatsje in de hemel te reserveren door te bestrijden wat hier gezegd wordten hopende dat je een zieltje ken redden??

ik zal je effe uit de droom helpen...
daan - 26 02 09 - 18:59

oja ...doodsbedrijgingen??

wij niet kerkelijken horen heel ons leven hoe elk geloof over ons denkt en wat er met ons moet gebeuren..je moet gewoon je smoel houden..
daan - 26 02 09 - 19:02

oja ...en socrates....als dat clubje waar john lid van is de wereld mag beheersen...is er ook geen plaats meer voor jouw..

begrijpje dat wel??
daan - 26 02 09 - 19:05

"dat denk jij....wanneer kerk en staat gekoppeld zijn is dat een ramp...kijk maar naar het oosten...
daan - 26 02 09 - 18:51"


Als je wil weten wat iemand denkt moet je luisteren en vooral niet denken dat je weet wat iemand anders denkt. Kerk en staat zijn in mijn ogen ALTIJD gekoppeld. Ook als die kerk een athe´stische blijkt te zijn. Elk mens leeft volgens een bepaald wereldbeeld. En onder elke vorm van wereldbeschouwing (dus zowel athe´stisch als the´stisch of andersvormig) is het menselijk gedrag een ramp. Vroeger of later. Alleen de eenling kan zichzelf leren kennen.
Socrates - 26 02 09 - 19:09

"oja ...en socrates....als dat clubje waar john lid van is de wereld mag beheersen...is er ook geen plaats meer voor jouw..

begrijpje dat wel??
daan - 26 02 09 - 19:05"


Maak je over mijn plekje maar geen zorgen. Daar ben ik zelf mans genoeg voor.
Socrates - 26 02 09 - 19:13

sinds wanneer is niet geloof...een geloof geworden?

ik denk dat jij niet zo goed geluisterd hebt....van mij mag jij denken wat je wilt
daan - 26 02 09 - 19:16

De moraalridders van het gezweef vergeten intussen wel wat. Namelijk dat:
- Het overgrote deel van onze gevangenen bestaat uit gelovigen, zeker in verhouding tot mensen die wel nadenken.
- Oorlogen, zoals in Irak, worden gevoerd door gelovigen die hun dikke auto heiligen net als hun imaginaire dumbo.
- Gelovigen met wat autoriteit zitten veel vaker aan jonge kinderen.
Hoezo moraal? Het enige wat mensen met waanvoorstellingen willen is wereldlijke macht. Om precies die dingen te doen waarvan ze zelf zeggen dat ze het afwijzen.
Rob () - 26 02 09 - 19:16

vanaf de brandstapel is het moelijk om een zinnige discussie aan te gaan, beste man......
daan - 26 02 09 - 19:17

Socrates: Goh. In feite gaat het ALTIJD om macht (controle over goederen, middelen en mensen) bij oorlogen. Met feitelijke religie (hetgeen feitelijk alleen draait om zelfkennis en macht over de eigen geest) heeft het nooit te maken.

Nou, niets mee te maken... om precies te zijn waren geld en macht altijd het doel, en religie was altijd het middel om te kunnen plunderen en onderwerpen.
Els () - 26 02 09 - 19:20

toppie...nu wordt het leuk...ik werd al ziek van die monologen vanmiddag....

ik voelde me net ome fidel
daan - 26 02 09 - 19:24

Zoals gewoonlijk lees je niet wat er feitelijk staat, Els.

Je laatste punt is een goed punt, Rob. Alleen jammer dat vrijwel iedereen aan waanvoorstellingen lijdt. Ongelovigen niet minder dan gelovigen.
Socrates - 26 02 09 - 19:25

nee jij bent het toppunt van wijsheid bijdehand!!!
daan - 26 02 09 - 19:27

"sinds wanneer is niet geloof...een geloof geworden?

ik denk dat jij niet zo goed geluisterd hebt....van mij mag jij denken wat je wilt
daan - 26 02 09 - 19:16"


Elk mens heeft een wereldbeschouwing waarin een set van waarden en regels aanwezig zijn die berusten op geloof. Athe´sme is niet meer dan een van de vele soorten wereldbeschouwing. Als je WEET dat er niet zoiets bestaat als "dat wat door sommige mensen god genoemd wordt", ben je net zo gelovig als mensen die denken dat ze weten dat het wel zo is. Beide stellingen zijn namelijk (voorlopig toch althans) onbewijsbaar.

Ik probeer altijd goed te luisteren. De reden waarom ik dat schreef is dat jij schreef: "Dat denk jij" en daarna schreef je iets wat ik helemaal niet denk. Jij begrijpt misschien iets van wat ik bedoel te zeggen, maar ik vermoed dat het verdomd weinig is.
Socrates - 26 02 09 - 19:32

beste socrates...jij neemt alles heel serieus en leest ook alles heel serieus door...

ik niet...ik kijk tegelijk tv...met het andere oog staat youtube op en ik knuffel met mij parkietje....

ik lees effe snel wat er zo ongeveer staat en geef antwoord op iets..waarvan ik weet dat wij het toch niet eens kunnen worden..
dus dat doe ik nieteens zorgvuldig want daar wordt ik moe van...

wat wil je nou??? 1heids worst van 1 vd wereldgodsdiensten of lekker doen en denken wat je wilt..??
daan - 26 02 09 - 19:39

Voor de dommerds die de wetenschap afwijzen: ik heb een lijst van boeken die je niet mag missen.
Mail me en ik stuur je wat realiteit. en nogmaals, als je de wetenschap ontkent, laat je dan bij ernstige ziektes niet behandelen. Scheelt de kristen Bakellende miljarden. En de rest van die VU-ploeg ook.
Rob () - 26 02 09 - 19:47

joepie...lekker stil hier....heb ik t dan toch eindelijk voor elkaar??
daan - 26 02 09 - 19:55

kom nou jongens...t is nog geen bedtijd....of is donderdag avond kerk bingo??
daan - 26 02 09 - 20:06

Je hebt niks voor elkaar Daan, het geloof heeft een genetische tijdbom en die is net afgegaan.
Rob () - 26 02 09 - 20:17

relitoxine en anti-idiotica zullen nog wel worden ontwikkeld..
daan - 26 02 09 - 20:19

@Rob (Email) - 26 02 09 - 19:16:
Nog ÚÚn die met niet onderbouwde, en aantoonbaar onjuiste beweringen komt. Zo wordt het niveau weer ouderwets gezellig. Je valt me tegen, of ben je een ander dan de Rob die hier van de week actief was?

@daan: In tegenstelling tot de bekrompen belevingswereld van bepaalde groeperingen is er binnen onze beweging juist wel ruimte voor iedereen. Wanneer ga je je nou eens verdiepen in waar je tegen denkt te moeten strijden, want het slaat allemaal nergens op. Ik heb genoeg athe´stische vrienden en we hebben het heel gezellig samen, maar ze snappen niet waar jij mee bezig bent. Ik ook niet, dus daarom vraag ik het maar even. Misschien kunnen ze nog wat leren van je. Dus als het mogelijk is voor de verandering graag even een keer een serieus antwoord. Het is van mij in ieder geval een serieuze vraag.

Ik heb er nog wel meer, maar die laat nog even rustig wachten.
John - 26 02 09 - 20:21

Voor de domme reli's die hier hun ignorantie willen lozen: ik reageer niet meer op jullie. Ik hoop van harte dat de rest van de veel beter denkende mensen dat ook doen. Maar ik geef jullie nog wel even een opdracht mee. Bewijs gewoon het bestaan van jullie opperwezen en iedereen wordt religieus. Niet uit een boekje graag, want sprookjes en fabels hebben we al genoeg.
Rob () - 26 02 09 - 20:33

beste john....

ik ben een genetisch mixje van joods..turks..bulgaro-roemeens oekraiens..met nederlands..

ik heb veel facetten van geloof gezien.....

ik wordt er doodziekvan...ze weten zelf niet eens wat ze zeggen...

vandaar...lieverd..

begrijp je me nu??
daan - 26 02 09 - 20:43

oja john...je mag mij wel rustig zeggen dat ik bot en onbeschoft ben,,,,daar kan ik wel tegen..]
ik weet het,,,

ik zal dus ook niet met de party meedoen want ik ben nou niet echt diplomatiek...
ik kom meer tot mijn recht in een klein donker kamertje met een rekenmaschine...
daan - 26 02 09 - 21:52

@John Je moet het niet over aantoonbare onjuistheid hebben en over niet onderbouwde argumenten als je zelf niets aantoont of onderbouwt .En dat ius gewoon aantoonbaar door alles wat jij tot nu beweerd hebt gewoon na te lezen .Wist je trouwens dat ik vrienden heb met een verscheidenheid aan geloofsovertuigingen die vinden dat jij uit je nek lult . Kan ik makkelijk zeggen want jij kent ze toch niet ,het is dan ook een nietszeggende opmerking die niet te verifiŰren is .Dat geldt trouwens voor alle claims die jij hebt geplaatst en die je nog moet bewijzen .Moet niet zo moeilijk zijn voor iemand met een wetenschappelijke opleiding ,graag met bronvermeldingen ,zoals het hoort maar dat hoef ik ju niet te vertellen toch .
krautsjo - 26 02 09 - 22:23

laat maar krautsjo..ik vind t wel goed zo.... t is al laat..

ik heb niets tegen john of de levensbeschouwing die hij aanhangt, daar is iedereen vrij in...ik heb alleen wat tegen alle vormen van organisatie die zeggen dat zij god vertegenwoordigen op aarde..en vertellen wat je moet doen om in de hemel te komen...een hekel want daar loopt het fout..
zij mengen zich in het leven van anderen die er niets van willen weten op een onontkoombare wijze.
daan - 26 02 09 - 22:40

De staat mengt zich ook op een onontkoombare wijze in het leven van anderen die er niets van willen weten. Niet alleen de staat, maar in min of meerdere mate doet iedereen daar aan mee. Het athe´stisch manifest zoals hier gepresenteerd geeft dat ook al duidelijk aan. Mij spreekt anarchie (= niet synoniem van rotzooitje) wel aan, maar daar heb je een niet te grote groep mensen voor nodig met een mentaliteit die niet typisch westers is.
Socrates - 26 02 09 - 22:52

ja ...dat georganiseerde rommel idee dat is meer hoe ik de maatschappij ondervond in de 60 ..70 en 80 ger jaren...is ook mijn idee..

tegenwoordig is er een touw om je nek geplaatst die constant strakker wordt aangetrokken..
een christen fundamentalistiese hals band.. je voelt je niet meer vrij..
daan - 27 02 09 - 10:50

hetis een schande dat zulke partijen nederland mogen besturen...ze mogen eigenlijk niet eens bestaan !!

het is net de taliban...
daan - 27 02 09 - 10:53

Beste Daan,

Je bent diep ongelukkig, dat blijkt uit al je postings. Om de een of andere onduidelijke reden projecteer je je eigen ellende op het Christendom. Wat me echter ook duidelijk is, is dat je totaal geen idee hebt wat het Christendom nu eigenlijk inhoudt. Je loopt leugens achterna en laat je misleiden.

Het touw ervaar ik ook, maar dat heeft totaal niets met het Christendom te maken. Wie was de eerste die riep dat alle soldaten in het buitenland een drinkverbod opgelegd moesten krijgen, juist in hun vrije tijd? Dat was de vvd van diezelfde rutte die zo hard roept over eigen verantwoording, minder regels, vrijheid van meningsuiting en dergelijke.

De hele politiek heeft boter op z'n hoofd, met de pvda voorop. Het cda is al heel lang geen christelijke partij meer, en dat is ook te onderbouwen. Er werd op dit forum gesteld dat plasterk geen athe´st is, want anders zouden de christelijke partijen hem niet geaccepteerd hebben. Dat die veronderstelde vijandschap alleen van de kant van athe´sten bestaat laat ik nu even buiten beschouwing, maar als je die redeneertrant doortrekt, dan is het cda dus geen christelijke partij, want ze hebben ook moslims in de kaders, agnosten, en noem maar op.

Wat voor mij echter een veel belangrijker aanwijzing is, want Christenen hebben niets tegen andersdenkenden, is de stellingnames van het cda als partij, en for that matter ook de cu. De sgp hoor ik eigenlijk niet zoveel over, en vanwege de geringe invloed besteedt ik daar misschien te weinig aandacht aan, maar ik heb eigenlijk geen idee waar zij voor of tegen stemmen, dus die laat ik nu ook even buiten beschouwing. Bovendien hebben ze geen regeringsmacht.

De stellingnames van zowel het cda als de cu vindt ik heel vaak niets met het Christendom te maken hebben. Vervelende is alleen dat veel athe´sten zo totaal geobsedeerd zijn door de letter c dat ik me weleens afvraag wanneer de voorstellen komen om deze letter maar helemaal uit het alfabet te gaan schrappen.

De anarchie die Socrates voorstaat is in een overvol land als NL een utopie. Er leven gewoon te veel mensen op een te kleine oppervlakte om zoiets serieus te nemen.

En tot slot vraag ik me ook af waarom mensen die zo'n hekel hebben aan alles wat hier gebeurd niet gewoon vertrekken naar een land waar ze het beter naar hun zin hebben. Zal gelijk even grasmaaien: Daar zijn wij ook mee bezig.

Maar ga je toch eens ergens in verdiepen. Nogmaals: wat je nu vaak zegt komt zo geobsedeerd en gefrustreerd over dat niemand je echt serieus neemt. De meeste maatregelen (99% of meer!!) hebben totaal niets met Christendom te maken, dus je schiet je pijlen weer eens in het wilde weg, zonder werkelijk steekhoudend argument.
John - 27 02 09 - 13:30

hoi john...

ik wik alleen effe toevoegen dat ze er wel zijn gekomen door zich als christelijke partij te profileren en dus zo ook ook aan die stemmen zijn gekomen...

en nu nog wat ...ik wist niet dat christelijk een politieke stroming is zoals socialist.. kapitalist communist e.d. vandaar landverraad!!

zij dus hebben geen politike grondslag..vandaar dat zij nieteens mogen bestaan...

en ja diep ongelukkig..want ik zie hele enge dingen gebeuren..die steeds meer lijken op de tijd van de opkomst van de nazis..
vandaar ...

verder wil ik zeggen over dat christenen niets hebben tegen anders denkenden...

lees de bijbel door...of moet ik nog hoofdstuk en vers erbij gaan opnoemen....
ik lees alleen maar verwensingen en wat er met ons (niet christenen, dus ook islamieten...joden ..hindoes boedisten en nog veel meer) moet gaan gebeuren..branden in de hel tot in de eeuwigheid onder de vreselijkste pijnen..

het is dat nog niet zolang geleden het christendom ook ddad bij woord voegde en mensen dood maakten zodat zij dus in de hel zouden komen.(in het oosten doen ze het nog steeds)
tegenwoordig (zolang als ik leef) hoor ik nog steeds heel vaak door jouw vriendjes(en collega religeuzen van andere geloven)..wat er met ons moet gebeuren...op radio tv en zo wel eens in de wandelgangen op het internet...(docu`s over reli funda`s in the states..cq het oosten.)
tevens krijg ik johovas aan de deur die mij willen duidelijk maken dat als ik me niet bekeer tot hun dat ze zich zorgen maken over mij ziel (ergo..je zal branden in de hel)
en ik kan nog wel door gaan

ik zie daarom religie en de aanhangers ervan een gevaar voor de mensheid...
en gevaar moet bestreden worden..

dat jij de enige bent die niet bij die gedachte hoor zou je in mijn ogen alleen kunnen bewijzen als je je inzet voor de party die hier opgezet wordt en met een stift in de bijbel al die dingen die nou niet zo netjes zijn gaat doorstrepen en anderen ervan gaat overtuigen dat zij dat ook moeten doen..

gtz daantje
daan - 27 02 09 - 14:38

oeps...dat was wel heel erg manipulatief.....
daan - 27 02 09 - 14:42

ander land....ik ben daar eigenlijk ook mee bezig..maar het is van de n gekken dat ik in mijn land het veld moet ruimen voor levensgevaarlijke faschisten..maar ach,,,de joden die in de jaren voor af aan de holocaust ook uit nazi duitsland gevlucht zijn hadden ook gelijk en geluk dat te doen.
daan - 27 02 09 - 15:15

"ik wist niet dat christelijk een politieke stroming is"
Ik ook niet, kan me ook niet herinneren dat ik dat ergens neergezet heb, maar goed. Het is, net als het athe´sme een levensovertuiging, en vanuit die overtuiging kun je politiek bedrijven. Dat doet de AB per slot van rekening ook, met hetzelfde recht als een christelijke partij. En leuke is dat je ook hier al de tegenstellingen tegenkomt van athe´sten die vinden dat het niet athe´stisch genoeg is, er water bij de wijn wordt gedaan, noem maar op. Tja, politiek is nu eenmaal compromissen sluiten, als je daar niet tegen kunt moet je vooral niet de politiek in gaan, naast nog 1000 andere hele goede redenen om er niet aan mee te doen.

"ik lees alleen maar verwensingen..."
Beetje aparte vertaling dan. Er staan wel waarschuwingen, maar geen verwensingen, integendeel juist. Omdat wij niet willen dat er iemand naar de hel gaat waarschuwen we mensen daar voor. Wat je er verder mee doet is helemaal je eigen keuze, maar daarom hebben Christenen nog niets tegen, integendeel juist. Als ze wat tegen je zouden hebben zouden ze je juist niet waarschuwen.

Net zoals elke athe´st toe zal geven dat iemand pas athe´st is als hij zich volgens die leer gedraagt, geldt dat ook voor Christenen. Iemand kan wel zeggen dat hij Christen is, maar de praktijk zal het moeten bewijzen. De Bijbel leert heel duidelijk dat wij niet het recht hebben om het leven van een ander te nemen, staat in de welbekende tien geboden en wordt door Jezus nog even fijntjes aangescherpt, dus je kunt er rustig van uit gaan dat iemand die een ander vermoord GEEN Christen is. Dat hij zich misschien zo noemt is dus gewoon een leugen.

Het Oosten? Wat bedoel je daar mee? China? Man, die staan in de top 5 van landen waar Christenvervolging is.

"Religion is what is left when the Spirit leaves the building - Bono"
Het is dan ook heel religieus om te zeggen dat religieuzen tegen de muur moeten worden gezet. Nog even afgezien van het zaaien van haat. Als ik de praktijk zou moeten geloven is het wel een belangrijke leerstelling binnen het athe´sme, maar ik ben in de praktijk inmiddels voldoende athe´sten tegengekomen die er toch heel anders over denken.

In de periode dat ik zelf nog athe´st was dacht ik er trouwens ook anders over en heb het athe´sme nooit als een moorddadige levensovertuiging gezien. Maar sinds de opkomst van New Athe´sm en Dawinks heeft een athe´sme een 'boegbeeld' wat de tegenstellingen graag met hoogdravende retoriek en valse argumenten op scherp zet. Het begint al met de naam. Ooit onderzocht? Er is helemaal niets nieuws aan, dus de naam is al misleidend.

Ik ga stoppen, het heeft geen zin om hier een studie te gaan geven waarom het new atheism bij voorbaat gedoemd is te mislukken en doet er hier ook niet toe.

Ik hoop alleen oprecht dat je je eens wat meer wilt verdiepen in wat het Christendom nou precies inhoudt in plaats van het napraten van wandelende frusto's als Dawkins. Je denkbeelden zijn zo ver naast de werkelijkheid, dat het niet anders kan dan dat het Christendom je alleen maar kan verbazen op een positieve manier.
John - 27 02 09 - 16:08

na, had ik zojuist een enorm monoloog geschreven maar die is op de 1 of andere manier verzopen in de digitale zee...

ik begin er niet opnieuw mee...
daan - 27 02 09 - 17:06

en het christendom is een dictatuur waar on gelovigen tegen de muur worden gezet..
daan - 27 02 09 - 17:14

Die enorme monoloog had waarschijnlijk toch niemand gelezen.

Maar goed, je standpunt is duidelijk, je blijft liever een betweterige buitenstaander dan iemand die weet waar hij over praat. Waarvan akte!

Je laatste reactie is alweer gezwets van een ge´ndoctrineerde geest die geen idee heeft waar de informatie vandaan komt, die niet controleert of wat er gezegd wordt wel waar is, maar die gewoon slaafs zijn meesters volgt.

Discussie wat mij betreft ook alweer gesloten. Ik volg deze thread niet meer. Zo zin- en inhoudsloos :( Jammer, er zijn namelijk best athe´sten met inhoud ook. Maar ... je krijgt van harte het laatste woord van me.

Oh ja, en nog bedankt voor het geleverde materiaal voor m'n boek.
John - 27 02 09 - 17:56

graag gedaan john...
daan - 27 02 09 - 18:02

Het is geweldig.
Jij schrijft een boek en Daan en ik krijgen een rolletje.
Als het hoofdstuk klaar is wel even voorpubliceren op deze site. Ter correctie.
Want we willen er toch geen feitelijke onjuistheden in hebben, toch?
Want erg betrouwbaar ben jij zelf niet inzake de realiteit.
Huma - 27 02 09 - 18:08

laat maar...joh...hij ken er ook niets aan doendat ie er niets van snapt,,hij denkt dat niet geloven een religie is en dat wij een levensbeschouwing hebben...
daan - 27 02 09 - 18:14

Religie is collectieve gekte.
Ooit zei een goede vriend dat tegen mij.
Op de momenten dat ik gasten zoals John tegenkom, moet ik aan hem denken en geef ik hem voor de zoveelste keer helemaal gelijk.
Huma - 27 02 09 - 18:19

en zo inconsekwent als wat...om ons te demoniseren worden wij vergeleken met de gangbare dictaturen
en op het moment als ze commentaar krijgewn over de afgelopen 2000 jaar geschiedenis dan is t nee wij zijn niet zo...dit is niet het echte geloof..

wat nou...niet wij.. .........ik ken je op een briefje geven dat als ze groot en machtig genoeg zijn (zoals vroeger) dan hebben andersdenkenden helemaal geen leven meer

we hebben nu al lst van ze...zoals ze de wet misbruiken voor hun fundamentalistiese dwangneurose.
daan - 27 02 09 - 18:26

Jij bent in ieder geval wel consequent, Daan. Je legt continu anderen woorden in de mond en doet dan alsof deze wanen werkelijk waar zijn.
Soc - 27 02 09 - 21:21

ja, socrates...

mensen die reli zijn leven in het duistere rijk van het kwaad..

zij zullen alleeen verlichting vinden als zij hun heidense denkbeelden afgzweren en hun ketenen van de kerk afdoen..

dan is ineens ook een heel hoop oorlog opgelost..dan is er ook geen discriminatie meer
en zullen meer mensem samenwerken.
daan - 28 02 09 - 11:23

Mooi, dan toont alleen al het feit dat ik GEEN lid ben van een bepaalde het ongelijk van daan volledig aan.

En relatie is geen religie. Zonder relatie is er sprake van religie. Athe´sme kan geen relatie hebben, dus is het automatisch religie. Ik weet niet of je een partner hebt, maar als dat zo is dan zou toch zelfs voor jou het verschil tussen een religie en een relatie te begrijpen moeten zijn, of ga je nu beweren dat je een religie met je partner hebt? Of met je vrienden for that matter.
John - 28 02 09 - 12:27

ach ...john...zolang jij niet door hebt dat religie nergens toe leidt dan tot moord en doodslag
mag jij gelukkig zijn in jouw ignorantie..
daan - 28 02 09 - 12:32

Dat klopt, daarvoor hoeven we alleen maar naar de religie athe´sme te kijken.

Dus we mogen concluderen dat jij een religie met je partner hebt. Dan mag hij/zij wel uitkijken, maar dat heb je vast nog niet verteld.
John - 28 02 09 - 13:48

niet geloven en niet bij een grote (levensgevaarlijke) organisatie behoren is geen religie knul.. ik ben alleen ga hiet naar een kerk en lees ook niet boeken door waar in staat dat atheist zijn zo goed is..(daar beschuldig jij mij wel van een paar mailtjes naar boven)

jij daaraantegen behoort tot het christendom wat dus een levensgevaarlijke organisatie is..
jij leest een boek waarin onzin en gevaarlijk gedachtengoed wordt verspreid.

ik ben zo een afgrijselijke haat atheist omdat de schijnheiligheid van jullie mij zo tegen de borst stuit..en dan moet je niet doen alsof je de verontwaardigde nietopde hoogte zijnde
``das haben wir nicht gewust`` kristen bent maar de verwijzingen in jou boekeje hebben al eeuwen tot dienst gedaabn om anderen die niet in het plaatje van het kristendom pasten naar een andere wereld te helpen....niet gelovigen hebben niet zo een boek...

ik zie elk vorm van georganiseerd geloof als een bedrijging..want het gaat daarbij niet meer om het dienen van god (waar ik overigens niets tegen heb maar niet tot mijn belevingswereld hoort) maar om het dienen van de organisatie (er worden enkele mensen rijk aan)

...ik wens je een rustige zondag....

grtz daan..
daan - 28 02 09 - 22:17

oja en john, jij als wedergeboren christen weet vast ook wel dat in amerike deze jongens die onder de zelfde naam als jij opereren ....een hele enge organisatie hebben die met rare dingen bezig zijn......zoals het uitbreiden van macht door het bedrijfsleven over te nemen (fundamentalistische scholen hebben die diploma`s afgeven)..staats subversieve andere activiteiten...het frustreren van andere gedachten en groeperingen (zoals het aanklagen van rockbands..het frustreren van uitgeven van boeken en internet..het onmogelijk maken van meetings van anderen......het geven van funds aan broederorganisaties die zich inzetten voor het vermoorden van vrouwen die abortus gepleegd hebben (als voorbeeld) en je kan zo gek nog niet verzinnen of het zal wel waar zijn...oja het zorgen voor politieke lobby in de senaat om staat en kerk te koppelen zodat het weer mogelijk is alles te doen wat ze willen. net als vroeger..(mormonen mennonieten quakers en nog meer idioten kunnen dan de hele provincie leiden (arme jeugd) en een nog groter gevaar als bush met zijn schijnheilige criminele vriendjes het land laten leiden)
en waar komt dat geld vandaan??? allemaal gejat...zoals alle christen organisaties aan hun geld komen. vroeger en vandaag.dmv giften van de rijkere fundamentalisten (Bush en vriendjes) en afpersing...van de schapen door de herder.


dus zijn de enge kerkjes tot grote faschistische organisaties uitgegroeid...

Kortom ik heb gelijk ....en niet jij....waarom zit jij op deze site....alleen om ons bezig te houden?.....daarvoor ben ik er weer om jouw lekker op je huid te zitten...

ik spreek je maandag wel weer...grtz..daantje
daan - 01 03 09 - 00:34

Beste daantje,

Leuk dat uitgerekend jij het woord schijnheilig gebruikt. Je bent ziek, zit dus in de ziektewet en moet straks weer aan het werk. Dat is dus gewoon misbruik maken van christelijke principes als omzien naar een ander, zorgen voor de zwakkere. Als rechtgeaarde athe´st en evolutionist zou je je baas op moeten bellen en zeggen dat je te zwak bent, dus dat volgens de evolutionistische principes waar je in gelooft een ander recht heeft op jou baan. En dan natuurlijk ook geen uitkering aanvragen, want dan maak je misbruik van christelijke principes. Oei, oei, oei.

Je bent ook niet echt op de hoogte van economische ontwikkelingen. Het overgrote deel van het Amerikaanse bedrijfsleven is in feite in handen van China. Bijna de totale financiering van Amerika gebeurd door China, dus de macht ligt ook in China.

Als ik jou eerdere postings zo lees, ben je bepaald geen tegenstander van activiteiten tegen de staat, dus het is heel erg hypocriet om een ander daar op aan te vallen. O ja, het bekende meten met twee maten, sorry, was ik even vergeten.

Waar komt het geld vandaan? Beste knul, Amerika heeft helemaal GEEN geld. Als je de balans van Amerika bekijkt is het land allang bankroet, dus waar zwam je over? Het gemiddelde financieringstekort van de Amerikaanse staat loopt in de miljarden, het totale financieringstekort van consumenten in de triljarden!! Nogmaals: Heel Amerika draait op financiering door China, ga nou toch eens iets anders lezen dan die leugenachtige indoctrinatiepropaganda van Goebbels-discipelen als Dawkins. De realiteit ligt toch wel iets genuanceerder, complexer, maar bovenal anders dan jij het probeert voor te spiegelen. Maar ik neem aan dat ieder denkend mens die een krant leest de onzinnigheid van je posting allang doorzien heeft.
John - 01 03 09 - 13:36

jaja...dat is slechts sinds kort allemaal en dat neemt niet weg dat in de voorgaande decennia ze zich hebben kunnen breed maken.....(armoe en angst is een vruchtbare bodem voor jullie)en meten met 2 maten is inherent aan een organistatie zoals ik nu al een tijd blootleg..

het ondersteunen van mensen die het effe niet goed hebben is een socialistiesen humanisties principe..(prehistorische mensen, maar daar geloof jij niet in, deden het ook al)
en acties tegen de staat is het werk van de kerk..door politici te beinvloeden.
en acties te houden laatst nog een geval van euthenasie....
niet van mensen die met een biertje en een peuk achter de computerzitten te filosoferen over de faschistise grondbeginselen van relegieuze stromingen

en heel duidelijk is, omdat jij het niet meer weet.... begin je weer op de man te spelen net als hoe je begonnen was...tegen mij....

dat is nu waar ik een hekel aan heb...en als ik een kein beetje van mijn eigen persoonlijkheid er in gooi wordt dat als handvat gebruikt om mij te kunnen beledigen..
en wij hebben jouw hier niet uigenodigd...jij hebt jezelf uitgenodig...
dus dan hoor je ook eens wat anders!!

net zoals je begon over mijn inelligentie...mijn schrijfstijl en de daarbij behorende fouten..

ik wil niet claimen dat ik uberhaupt intelligent ben maar
je bent gewoon onverbeterlijk...
daan - 01 03 09 - 15:49

John schreef:
=======================================
Beste daantje,

Leuk dat uitgerekend jij het woord schijnheilig gebruikt. Je bent ziek, zit dus in de ziektewet en moet straks weer aan het werk. Dat is dus gewoon misbruik maken van christelijke principes als omzien naar een ander, zorgen voor de zwakkere. Als rechtgeaarde athe´st en evolutionist zou je je baas op moeten bellen en zeggen dat je te zwak bent, dus dat volgens de evolutionistische principes waar je in gelooft een ander recht heeft op jou baan. En dan natuurlijk ook geen uitkering aanvragen, want dan maak je misbruik van christelijke principes. Oei, oei, oei.
======================================

Wat een christenbekeerlingenshitzooi.
Ziektewet heeft niets christelijks.
Het schijnt erbij te horen bij christenbekeerlingen, anderen in de wilde weg van schijnheiligheid beschuldigen, karikaturiseren van athe´sten, tegen het demoniseren aan en het infantiel misbruiken van de feitelijkheden van de evolutie.
Bah, wat een misselijkmakende leugenachtige christenbekeerlingenpraat.
Huma - 01 03 09 - 19:21

ja....mooi he???

giechel...hihihi
daan - 01 03 09 - 19:23

Ze denken zelf dat ze geweldige charismatische en overtuigende evangelisten zijn, die christenbekeerlingen, maar komen ze een realist tegen dan blijkt achter die fašade van 'dat prachtige geloof' waarachter zij zich verschuilen een gemakkelijk bloot te leggen schijnheilige roddelleugenaar te zitten met infantiele christen- op pseudochristentheorietjes die lachwekkend zouden zijn als ze niet zo kwaadaardig waren.
Huma - 01 03 09 - 19:55

He Huma,

Ik zie dat je weer eens geen argumenten hebt, dus haal je de oude bekende retorische scheldkannonade maar weer eens van stal. Denk niet dat daar nog veel mensen van onder de indruk raken. Geen wonder dat het athe´sme tanend is.

Is het niet veel simpeler om gewoon te zeggen dat ik gelijk heb? Want in feite is dat precies wat je op deze manier doet! Je hebt er alleen wat meer woorden voor nodig :)

Maar de hypocrisie wordt wel duidelijk: Je mag schoppen tegen alles wat anders denkt, maar ondertussen 'dankbaar' misbruik maken van diezelfde principes. Waarvan akte!
John - 02 03 09 - 00:34

Zijn alle christenbekeerlingen arrogante zich van de realiteit afkerende leugenaars zoals jij, John?
Van welke christensekte, beweging zoals je zelf zegt, ben jij eigenlijk lid?
Huma - 02 03 09 - 07:49

Lezen knul, lezen, dan hoef je niet van die domme vragen te stellen. Scroll maar een posting of 20, 30 terug, daar staat het antwoord. Lezen, lezen, lezen!
John - 02 03 09 - 09:03

John leugenbabbelde:
-----------------------------------------------------------------------
Beste daantje,

Leuk dat uitgerekend jij het woord schijnheilig gebruikt. Je bent ziek, zit dus in de ziektewet en moet straks weer aan het werk. Dat is dus gewoon misbruik maken van christelijke principes als omzien naar een ander, zorgen voor de zwakkere. Als rechtgeaarde athe´st en evolutionist zou je je baas op moeten bellen en zeggen dat je te zwak bent, dus dat volgens de evolutionistische principes waar je in gelooft een ander recht heeft op jou baan. En dan natuurlijk ook geen uitkering aanvragen, want dan maak je misbruik van christelijke principes.
-------------------------------------------------------------------------------

Dit is christenbekeerlingenleugenpraat.
Een feitelijke constatering.
Jij bent een christen en een leugenaar, John.
Is dat een gebruikelijke combinatie in jouw sekte?
Huma - 02 03 09 - 10:39

jullie reli `s lezen schijbaar heel veel..

waar staat eigenlijk geschreven dat jullie naar de hemel gaan en geldt dat ook wanneer 1 van de grote fractie er voor zorgt dat de aarde vernietigd wordt??
daan - 02 03 09 - 11:15

he haddock, wat schrijf je daar nou??

weer een belangengroep en weg met de vrije meningsuiting???

de afgelopen 1000de jaren werden wij gestenigd en verbrand!!!!!!

het wordt tijd dat aso clubje van jouw voor zijn misdadebn tegen de mensheid ter verantwoording roepen...
daan - 02 03 09 - 18:58

@Daan Haddock is zelf een belangengroepering met maar een lid ,dat is Haddock zelf .En het enige belang dat Haddock vertegenwoordigt is de aandacht die je aan hem besteed ,zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb . :) zijn vrije meningsuiting is zo vrij dat je er alle kanten mee op kunt ,dag in dag uit .
krautsjo - 02 03 09 - 19:36

okidoki,,,

grtz daan
daan - 02 03 09 - 20:38

http://www.borisvanderham.nl/2005/11/op_..

oja dit is ook die ene die tijdens het normloosheids en wanen debat wist te vertellen dat het zo een rotzooi was in nederland omdat niemand meer in een hogere macht gelooft..

het is een schande dat hij parasiteert op ons belasting geld.

en over normen nen waarden van het christelijke westen gesproken..
wapens , propaganda en vuile streken.

schande!!!!!
daan - 03 03 09 - 13:26

Bijgaand de tekst die ik naar aanleiding van de folder over creatie heb verzonden aan de Maker. Misschien heeft iemand er iets aan. De folder heb ik trouwens verscheurd vˇˇr ik hem opstuurde. Voor het geval dat ie opnieuw wordt gebruikt om kinderzieltjes te verleiden. Of nog erger.

K. van Helden
Slenk 10
8321 LD UrkBetreft: uw folder


Deze Wereld, 4 maart 2009Geachte heer Van Helden,


Na lezing van uw folder kwam ik tot de conclusie dat u zich de laatste halve eeuw niet bezig hebt gehouden met het vergaren van informatie. Sterker nog, uw proza getuigt van een onwetendheid die zijn weerga niet kent. Immers, ieder kind weet dat we als mens afstammen van een aapachtige. Behalve misschien als het gehersenspoeld is door idioten die hun afstamming blijven ontkennen. Maar ik neem aan dat u wijzer bent.

Ik moest trouwens wel lachen om uw verhaal over fossielen die zo hard mogelijk naar boven renden om aan een ramp te ontsnappen en uiteindelijk het loodje legden. Toen ik het vertelde binnen ons bejaardenhuis schudde het gebouw. Van het lachen dus. En dat in het Johannes de Deo. Ik bedoel maar, vroeger kon zoiets niet, maar sinds de evolutietheorie kan alles. Ik geef dan ook regelmatig binnen ons tehuis mijn genen door.

Bijgaand treft u de aan mij toegezonden folder aan. Misschien kunt u hem nogmaals gebruiken. Mocht aan de folder inmiddels iets mankeren, beschouw dat dan als de wil van de heereheere. Die kent u toch? U weet wel, die ene die goed met ons voor heeft en ons dus laat lijden. En die verantwoordelijk is voor alle ellende op deze wereld zoals de kredietcrisis. Want daar bent u van overtuigd.

Intussen heb ik wel een paar vragen. Wat moet u met een website? Dat is de uitvinding van een athe´st die werkt bij CERN, het instituut dat zoekt naar de oorsprong van het heelal. En wat doet u als u ziek wordt? Gaat u naar de dokter? Dat kan al helemaal niet, want artsenij is voortgekomen uit wetenschap en dat bestrijdt u. Blasfemie!

Gezien uw overtuiging en uw ontkenning van de wetenschappelijke feiten kan ik u slechts het volgende aanbevelen: zoek een grot, verzamel stenen uit de buurt die u kunt transformeren tot vuistbijlen (maar pas op: het vereist denken!), probeer een wijfje te vinden dat bereid is tot paren en plant u voort.

Veel succes,
Met vriendelijke groet,

A. The´st
Deze Wereld.
Rob () - 04 03 09 - 20:11

beste rob,

volgen de regels der psychologie zijn mensen die roze olifantjes zien ....gek!
..................................................................die praten tegen roze olifantjes knetter gek!
...................................................................die gaan doen of ze echt bestaan en in het dagelijks leven er rekening mee houden en er tijd voor vrijmaken schizo, para en lijden aan psychomatische abstrakte deformatie.....
....................................................................die dan ook nog willen dat de rest van de wereld hun wanen overneemt en ook doen of roze olifantjes bestaan.. levensgevaarlijke gekken die de samenleving bedrijgen en derhalve opgeslotenmoeten worden.

m vr gr....
daan - 04 03 09 - 20:24

Mooie brief, Rob. Vooral de lachsalvo's in Johannes de Deo doen het hem. :)

Jammer dat ik op het weblog geen stuk over de actie heb gezet, want hier vindt niet iedereen hem terug. Ik ben niet echt snel genoeg om steeds op de actualiteit te reageren. Als je zin hebt kun je hem ook nog in de nieuwssectie zetten, want daar heb ik wel een link gezet.
http://www.atheisme.eu/nieuws/story.php?..

Een gehersenspoelde kun je toch niet overtuigen, al is het wel leuk om het te proberen, maar er zijn ook mensen die wel wat aan zulke brieven hebben.
Bovendien is bij Andries Knevel en Cees Dekker het licht ook (half) aangegaan doordat ze het openbare debat hebben opgezocht, dus misschien gebeurt dat bij Kees Helden ook. Als je het gesprek met de buitenwereld aangaat, ben je al half op weg.

Ik moet er eigenlijk ook even voor gaan zitten, het is toch best belangrijk.
Els () - 05 03 09 - 10:17

Beste Els,

Wat me opvalt is, dat tegen het bereiken van de deadline van 28 maart zowel Frans als jij weinig tekenen van leven geven. Mag best, maar straalt niet bepaald uit dat je overtuigd bent van de noodzaak van een politieke beweging die weerwoord geeft aan de Vrije Universiteiters. Overigens ben ik best blij dat die zakkenvullers hun salaris niet hebben verhoogd met 10%. Want Balkenende had het over normen en waarden. Voor het bedrijfsleven is de Balkenendenorm gelijk aan de Balkenendewaarde. Nul dus.
Overigens heb ik maar weer eens gereageerd op een artikel in NRC. Ze kennen me, dus plaatsen ze het niet, maar toch. Hieronder vind je mijn reactie.

- Donner geeft toe dat een werkloze geen kans heeft op een baan en dat UWV dus maar niks moet doen.
Een stukje geschiedenisů Dit kabinet had beloofd het aantal ambtenaren te verlagen. Dus is het aantal ambtenaren gegroeid. Samen met het aantal externe adviseurs, want ambtenaren schijnen volkomen ongeschikt te zijn. Kwestie van beleid: neem mensen aan die iets weten en kunnen. Niet voor dit kabinet weggelegd.
Maar voor diegenen met ambities: ga studeren aan de Vrije Universiteit. Net als de meerderheid in dit kabinet. En geloof in een opperwezen, net als de meerderheid in dit kabinet. Uw geloof zal u leiden naar ongelooflijk hoge sferen.
Monothe´sten zoals u zullen genieten van de verkrachting van een meisje van 13 in SomaliŰ en daarna haar steniging. Want uw opperwezen wil het. En u kunt een 9-jarig meisje op het Zuid-Amerikaanse continent een tweeling schenken. Want u opperwezen wil het en mooier nog: uw kerk zal u de beide kids via een operatie schenken. Zeggen ze.
Kijk eens op een athe´stische site, toets de naam Dawkins in op Google en leer hoe deze wereld zonder opperniks is geŰvolueerd. En kijk eens naar FokSuk van 5 maart in NRC. Heel verhelderend.
Kom in grote getalen naar Rotterdam op 28 maart, daar wordt de eerste athe´stische/seculiere partij van ons landje geboren. Want Plasterk is gewoon een gelovige. -
Rob () - 05 03 09 - 19:33

@Rob Ik begrijp niet helemaal wat jij bedoelt met tekenen van leven ,er is volgens mij niet echt een deadline. 28 Maart gaat het juist beginnen en dan pas kunnen er echt plannen gemaakt worden ,dit gedoe hier is een soort voorportaal waar mensen die geen geduld hebben om nog drie weken te wachten alvast iets kwijt kunnen .
krautsjo - 05 03 09 - 19:41

Hai Rob,

De politieke partij is niet mijn initiatief, maar van Frans en van de Vrije Gedachte. Ik heb beloofd reclame te maken. Ik reageer wel degelijk op het bewuste topic dat ik erover heb geschreven. Ik heb het ook op ekudos en nujij geplaatst.
Ik vind eigenlijk dat ik best veel heb gezegd. Op het moment reageer ik hoofdzakelijk op wat anderen zeggen.

Ik ben ook nog niet helemaal overtuigd van wat ik bij zo'n partij kan doen, ik wacht af tot 28 maart. Ik heb nu eenmaal al politieke keuzes gemaakt. Natuurlijk vind ik wel dat er veel meer athe´stische activiteit moet komen. Hoe meer mensen daaraan bijdragen, hoe makkelijker het is. Het zal pas aanslaan als het breed wordt gedragen. Ik zie wel dat er steeds meer athe´stische websites verschijnen, dus kennelijk leeft er iets.

Het is natuurlijk wel dat meer publiciteit bij meer mensen animo opwekt.

Ik heb intussen ook mijn nieuwssite weer opgekalefaterd, want ik had een upgrade waarbij alle bestanden zijn overschreven, dus het was jammer genoeg een hoop gedoe. Maar ik hoop daarmee ook dat op deze manier de actualiteiten makkelijker kunnen worden bijgehouden, zodat het ook weer makkelijker wordt om bij te houden wat er gebeurt en te reageren op de politiek en de media. Misschien moet hier nog even een stukje over komen in de faq-pagina.

Ik heb jammer genoeg niet veel tijd om het nieuws te volgen, dus ik hoop dat anderen er ook gebruik van gaan maken.
Je kan er trouwens ook zelf opiniestukken op zetten. Gewoon klikken op 'voeg nieuw bericht toe', en dan geen URL invoeren. Als de NRC je bericht niet plaatst, kun je het altijd daar plaatsen, je bent natuurlijk van harte welkom. ;)

Ik word trouwens soms een beetje computermoe, en dan kan ik gewoon geen letters meer zien. Dus ik kan meer schrijven als ik niet ook nog andere dingen op de computer moet doen. Alle voordelen hebben nadelen...
Els () - 05 03 09 - 20:18

Mijn zoon van 18 komt op 28 maart mee naar Rotterdam. Maar kan iemand me nog een keer mailen waar en hoe laat we worden verwacht?
Rob () - 05 03 09 - 22:17

Hai Rob, de adresgegevens staan hier:

http://www.atheisme.eu/nl/entry/181/is_h..

En hier: http://dvg.humancontenthosting.nl//gener..

Ik plak ze hier ook nog maar eens in:

Adres: Humanitasgebouw, Pieter de Hooghweg 110
Plaats: Rotterdam
Datum: 28 maart
Aanvang: 11:00 uur.
Website: atheistischebeweging.nl
Aanmelden mag, maar hoeft niet: meld je aan: http://www.atheistischebeweging.nl/index..

Een bannertje heb ik nog niet gezien, maar ik probeer wel iets te maken (wordt vrees ik niet heel mooi), dat op elke pagina zichtbaar is.
Als je nog een mail wil, kan ik je wel opnemen in de nieuwsbrief.
Els () - 05 03 09 - 22:39

Ik zie een atheistische partij totaal niet zitten. 1. Het risico van te weinig stemmen (en niet de kiesdrempel halen) is dat je verder wordt geridiculiseerd; 2. over het brede palet van beleid wordt bij atheisten heel verschillend gedacht; 3. alle energie is ook hier wÚÚr naar binnen gericht, beter is het om de bestaande niet-religieuze partijen te bestoken met info, acties, werkgroepen, forums enz. enz. 4. neem een voorbeeld aan de atheisme-campagne die nu loopt, met enkele vrijwilligers, en weinig geld wordt een aanzienlijke hoeveelheid media-aandacht gegenereerd. zˇ kan het dus ook, en we moeten de samenleving in...en niet een partijtje willen worden (met eindeloze discussies over statuten, lokale afdelingen zonder kader, enz enz. Newem alleen al de dizkuuzie op deze site) H˙p, op de barricaden: ingezonden brieven, posters, lastigvallen van kamerleden, geluidsacties tegen klokkengebeier 's nachts bij het huis van meneer pastoor enz, en andere politici benaderen met onze ideeen.
leo () - 08 03 09 - 23:07

The true face of atheism: http://edition.cnn.com/2009/CRIME/03/08/..
John - 09 03 09 - 10:37

bullshit...

in amerika wordt iedereen opgevoedt met de bijbel....
dus een beetje vroeg om conclusies te trekken knul.....

ik denk dat ...er staat dat het leek of de dominee hem kon....dat ie gewoon zo zwaar onder druk is gezet ergens in zijn leven door die man (of de kerk) dat ie nu effe verhaal kwam halen...

er zit dus meer achter,.
dit was gewoon 1 van jouw mooie christenen die een andere om zeep helpt.
daan - 09 03 09 - 14:26

@JOhn er staat niets in het stuk of in de plaatselijke krant wat de motieven van de man waren om de "pastor" dood te schieten ,dus waar je deze conclusie nu uit weet te destilleren is mij een raadsel .Als de rest van de argumenten op zijn ,dan kan je nog altijd proberen om iets in diskrediet te brengen .Typerend ,als je iets niet meer met steekhoudende argumenten kunt onderbouwen dan kun je altijd nog proberen iets in diskrediet te brengen . Weinig vermogen tot kritisch denken heb je ook ,want al kun je wel heel erg goed spellen en netjes schrijven ,je herhaalt gewoon letterlijk wat je aangeboden krijgt .Ik kan me niet voorstellen dat je dit zelf ergens vandaan hebt geplukt .
ER is dus nog helemaal niet bekend waarom de man dit gedaan heeft ,de vorige keren ging het om mannen die zichzelf overhoop knalden voor een Kerk omdat dat normaal plekken zijn waar veel mensen komen en er was er een zoals in dat stukje te lezen was die vond dat de Kerk te liberaal was ,dus gewoon een verdwaasde gelovige amerikaan met een vuurwapen . Niets bekend over het athe´stische karakter ,wel over het wapenbezit van amerikanen die het net zoals hun geloof als een onvervreemdbaar recht ervaren . Hoeveel mensen daar al door om sof geholpen zijn ,dat is bijna niet bij te houden .Dus als je met een voorbeeld komt dat geen voorbeeld is ,moet je niet al die keren over het hoofd zien dat uit religieuze motieven iemand om zeep geholpen is . Ik dat er meer uit christelijke motieven moorden zijn gepleegd in het land van de onbegrensde mogelijkheden ,dan uit niet-gelovige motieven . Het si heel erg gemakkelijk om in de VS aan wapens te komen dus iedere boerenlul die iets te vereffenen heeft grijpt naar wat het gemakkelijkste is een mes of een vuurwapen .Geen argumenten gelijk schieten ,geen argumenten iets doms plaatsten op een weblog
krautsjo - 09 03 09 - 14:39

"Als de rest van de argumenten op zijn ,dan kan je nog altijd proberen om iets in diskrediet te brengen .Typerend ,als je iets niet meer met steekhoudende argumenten kunt onderbouwen dan kun je altijd nog proberen iets in diskrediet te brengen"

Ik moet zeggen dat het toch wel heel bijzonder is dat jou dit opvalt. Op de hele site gebeurd namelijk niet anders. Beetje gebrek aan het kritische denken waar je anderen van beschuldigt (c.q. spiegelen?)

"Niets bekend over het athe´stische karakter ,wel over het wapenbezit van amerikanen die het net zoals hun geloof als een onvervreemdbaar recht ervaren"

Het recht op wapenbezit is in Amerika grondwettelijk vastgelegd hoor, maar redenen erbij.

Christelijk moorden is een contradictio in terminus en slaat dus nergens op. Je moet wel een beetje het juiste beestje bij het juiste naampje blijven noemen, knul.

@daan - 09 03 09 - 14:26
"dus een beetje vroeg om conclusies te trekken knul....."

Dat zou je uit de rest van jou posting niet lezen, knul! Of is dit weer het meten met twee maten, een ander mag het niet, jij wel? Je doet ook weer precies waar je een ander van beschuldigt. Typerend.
John - 09 03 09 - 15:03

bla bla bla bla bla bla bla bkla.....

heb je niet een paar afgods beelden om kapot te slaan of een paar boeken te verbranden???

jij draait feiten om...daar zijn alle relis heel goed in..
daan - 09 03 09 - 15:19

volgen de regels der psychologie zijn mensen die roze olifantjes zien ....gek!
..................................................................die praten tegen roze olifantjes knetter gek!
...................................................................die gaan doen of ze echt bestaan en in het dagelijks leven er rekening mee houden en er tijd voor vrijmaken schizo, para en lijden aan psychomatische abstrakte deformatie.....
....................................................................die dan ook nog willen dat de rest van de wereld hun wanen overneemt en ook doen of roze olifantjes bestaan.. levensgevaarlijke gekken die de samenleving bedrijgen en derhalve opgeslotenmoeten worden.
daan - 09 03 09 - 15:51

@John Je doet nu weer precies hetzelfde ,kun je niet gewoon toegeven dat je fout zit .IK heb geen boodschap aan wat anderen doen ,ik spreek jou nu aan op iets wat je hier poneert . Zodra de argumenten op zijn ,oop je weer anderen van iets te beschuldigen dat je zelf aan de lopende band doet . Dat heeft niets met spiegelen te maken ,maar met constateren .Ik heb jou tot nu toe nog nooit kunnen betrappen op het geven van enige bewijzen ,je loopt maar wat te beweren en op het moment dat daar iets van gezegd wordt ga je de bewijslast omdraaien .Christelijk moorden is geen contradictio ,het gebeurt dagelijks haal die balken eens uit beide ogen ,direct en indirect zijn er al veel doden gevallen vanuit christelijke overtuiging .Artsen van abortusklinieken in de VS die christelijke fanatici vermoordt werden . Ik kan nog wel wat op meer op noemen .Je hebt geen poot om op te staan en je zit gewoon fout met je paranoide gezwets .
krautsjo - 09 03 09 - 16:19

oop moet loop zijn .Voordat ik weer ergens anders van beschuldigt wordt .
Goed lezen John ,ik had het over het artikel .Niet over wat anderen doen ik spreek jou aan .
krautsjo - 09 03 09 - 16:21

super....goooo krautsjoooooo.....
daan - 09 03 09 - 16:23

religie gaat toch alleen maar om het verspreiden van foute waarheden en het bedreigen van mensen die er achter zijn gekomen..
daan - 09 03 09 - 17:03

Dit daarentegen is wel een krantenartikel dat steek houdt en waaraan ik geen enkele andere conclusie aan hoef te verbinden dan het artikel zelf . http://www.parool.nl/parool/nl/225/Buite..
krautsjo - 09 03 09 - 17:04

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/..

zegt genoeg........
daan - 09 03 09 - 17:17

http://www.telegraaf.nl/buitenland/24680..

weer zo n voorbeeld van onze geweldig beschaafde religieuze medemens...
daan - 09 03 09 - 17:45

tja...een hersenschudding en bier mixt niet, maar dat is wel stof om weer oneindige anti-reli monologen te gaan schrijven...

laten we eens naar de krediet crisis kijken....

het communisme ging vcan protectionisme van de eigen markt uit.....

het kapitalisme van eider voor zich en god voor ons allen...

kapitalisme is een christelijk paradepaardje wat nu eindelijk zijn poten heeft gebroken..(vriendjes-politiek)

we zien dus dat ook dit niet de oplassing is voor ons aller heil.

wordt het nu niet eens tijd om een andere vorm van samenleving te proberen geschoold op de leest van 1 van de vele grote geesten die (in science fition boekje) al reeds verder hebben doorgedacht dan ik... een nieuwe manier van verdeling en groei van de samenleving hebben verzonnen......(niet ron hubbard..scientologie).......

maar iets wat werkt op een planeet waar grondstoffen zeldzaam zijn geworden en verbruik gelijkstaat aan vervuiling...

het houd wel in dat we een stapje terug moeten maar als we willen dat onze kinderen nog de volgende honderd jaar halen nodig is.....
daan - 09 03 09 - 18:01

Grinnik.

"heb je niet een paar afgods beelden om kapot te slaan of een paar boeken te verbranden???"
Beelden doen wij niet aan, en ik heb hier nog wel een paar boeken van ene Dawinks voor je om te verbranden.

"Zodra de argumenten op zijn ,oop je weer anderen van iets te beschuldigen dat je zelf aan de lopende band doet . Dat heeft niets met spiegelen te maken ,maar met constateren"
Beste jongen, lees de postings nog even na (niet alleen deze thread), dan zul je moeten erkennen dat ik de eerste was die jou er op wees, dus je bent wel degelijk aan het spiegelen, en nu hou ik er echt over op. Ga zelf maar eens lezen.

"Christelijk moorden is geen contradictio"
in terminus. Verdiep je eens in de leer en je zou beseffen wat voor onzin je allemaal uitkraamt. Dat durf je niet, of het is teveel moeite, ik weet het niet, maar hou je mond over dingen waar je geen verstand van hebt.

"religie gaat toch alleen maar om het verspreiden van foute waarheden en het bedreigen van mensen die er achter zijn gekomen."
Ah, dus daarom bedreig jij anderen? Nu is het me duidelijk!

Jammer genoeg zijn die postings van je hier verdwenen, maar op het forum van de Kerkloze kerk zijn ze nog volop te vinden, voor iedereen zichtbaar, en mogelijk binnenkort ook elders.

"weer zo n voorbeeld van onze geweldig beschaafde religieuze medemens..."
Hoe stompzinnig kun je zijn als je de KKK religieus noemt. Enige waar dat clubje sicko's om draait is rassenhaat. Dat weet ieder denkend mens.

"kapitalisme is een christelijk paradepaardje wat nu eindelijk zijn poten heeft gebroken..(vriendjes-politiek)"
Weer zo'n onzinstelling. Kapitalisme is eerder een athe´stisch stokpaardje omdat het uitgaat van het ego´sme van de mens en geen rekening wenst te houden met de naaste. Naastenliefde, omzien naar elkaar (mensen die niet op het ijs thuishoren toch voorzien van een inkomen) zijn onderdeel van de christelijke normen en waarden. Jij probeert op walgelijke manier christelijke normen en waarden naar je eigen religie te trekken, en maakt ondertussen heel hypocriet, maar dankbaar, misbruik van de normen en waarden van anderen. Gelukkig beseffen denkende mensen wel beter en zien ze in wat voor kromme beredeneringen jij weet te produceren. Kapitalisme christelijk, yeah right, en maan heeft een puntmuts.

Hopelijk wordt het ooit nog eens wat met die hersenschudding, want wat je nu allemaal niet door elkaar haalt ... Lijkt meer op blenden dan schudden.
John - 09 03 09 - 19:55

kijk eens aan ., daar hebben we john weer van het kristen fundamentalistisch propaganda front....

verwijderd zijn hier niet gewenst.....
daan - 09 03 09 - 20:14

oja, de ira pleegt weer aanslagen...verwijderd.....
daan - 09 03 09 - 20:18

als alle religieuzen op deze wereld elkaar nou eens lekker zouden ombrengen .....

zou het een stuk beter vertoeven zijn ....alhier...

verwijderd
daan - 09 03 09 - 20:20

john, ga jij asjeblieft lekker op een sinasappel kistje staan midden in dublin en ga daar je wedergeboren kristenbullshit uitkramen..

dan wordt je er af geschoten door zowel katholieken en protsestanten...jouw collega kristenen..

of lekker in jemen..op het kruispunt midden in de kasbah..
daan - 09 03 09 - 20:56

fijn volk hoor... die religieuzen.....

http://www.youtube.com/watch?v=SjhEj6XW5..
daan - 09 03 09 - 21:15

@JohnIk spreek jou aan op jouw posting van dit artikel The true face of atheism: http://edition.cnn.com/2009/CRIME/03/08/.. en ik spreek jou al veel langer aan op het feit dat je je beweringen eens moet onderbouwen ,dus jouw gelul over spiegelen is een slappe poging wederom om onder het bewijzen van jouw bewering uit te komen . Dat is geen spiegelen,ik heb meer argumenten gegeven voor zaken waar jij je iedere keer weer uit lult dan jij ,dat kan iedereen nalezen .Ik heb er op een gegeven moment genoeg van om weer dezelfde argumenten te moeten weerleggen waar jij tot vervelens toe mee blijft aan komen en ik ben niet de enige ,Els heeft je al meerder malen gewaarschuwd. En ik vraag je nu weer voor de zoveelste keer om met bewijzen te komen voor jouw beweringen .Het is niet dat mijn argumenten op zijn ,ik heb alleen niet veel zin te reageren op iets waar ik al meerdere malen op gereageerd hebt .
Ik zal het wat simpeler stellen ,hoe kom jij er bij om een moord die gepleegd is in een kerkje in Maryville, Illinois in de VS te verbinden met het atheisme ,terwijl er in het artikel helemaal geen sprake van is .Sterker nog er staat dat de politie geen idee heeft waarom de man tot zijn daad is over gegaan .
Al dat andere geleuter van je dat als alibi gebruikt wordt om je niet te hoeven verantwoorden voor je bewering kan me eerlijk gezegd gestolen worden en daar ga ik ook geen discussie met je over aan ,het is al tekenend genoeg dat je altijd maar weer met onbewijsbare lulkoek aan komt zetten .
Een wetenschappelijke opleiding , is toch niet onbelangrijk om te weten wat die opleiding dan precies is als je er zo over opschept .Hetzelfde geldt voor de bedrijven die je iedere keer te kust en te keur tussen neus en lippen door even moet noemen ,en niet te vergeten de websites die je hebt en die dankzij jouw moderatie zo geweldig lopen .
Maar met iets aankomen waar iemand iets aan heeft ,ho maar .
Je loopt een hoop te verkondigen en ik denk dat nog niet een kwart van wat je beweert te bewijzen is . Het is niet zo vreemd dat we nooit bewijzen zien als die er niet zijn of al lang achterhaald .In tegenstelling tot gristenen die een boek van meer dan tweeduizend jaar oud lopen te herkauwen staat de tijd en de wetenschap niet stil .
Dat is dan ook de reden dat ik geen gelovige ben ,ik hoef niets te herkauwen of te claimen dat er niet is en mezelf voor de gek te houden met een onzichtbare vriend waar ik zoveel van houd (Jezus) .
Hou er toch mee op John ,het is voor iedereen al lang duidelijk dat je geen poot om op te staan hebt .
krautsjo - 09 03 09 - 23:38

John: "The true face of atheism: http://edition.cnn.com/2009/CRIME/03/08/.. "

Ik vind het ook vervelend om mijn tijd te steken in het weerleggen van dit soort berichten. Ik heb het in Amerikaanse kranten opgezocht en zie niets wat erop wijst dat het om een atheist zou gaan, laat staan om een atheistische tendens. Het woord ongeloof ben ik alleen tegengekomen in de zin van ongeloof dat mensen voor hun ogen zagen hoe iemand werd vermoord.
Zelfs Fox news meldt dat het motief van de man onbekend is. Het enige motief dat werd genoemd is dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft ondergaan nadat hij door een teekbeet de ziekte van Lyme heeft ontwikkeld. Als dat de aanleiding is, is dat een reden temeer om de vrije verkrijgbaarheid van wapens aan banden te leggen, want het levert meer ellende op dan ermee wordt voorkomen.

Hoe dan ook, er zijn andere dingen te doen dan achter de achtergrond aangaan van dit soort tendentieuze berichten over een moord in een dorp aan de andere kant van de wereld.

John: "Christelijk moorden is een contradictio in terminus en slaat dus nergens op."

Zo kun je iedere moord wel in de schoenen van de athe´sten schuiven, tot en met heksenverbrandingen en kettervervolgingen aan toe. Dat het niet klopt hebben anderen al met voorbeelden laten zien. Deze uitspraak tekent het onvermogen van sommigen binnen bepaalde religieuze kringen om in te kunnen zien dat rigide geloof wel degelijk tot gewelddadigheid kan leiden. Je wentelt de problemen gewoon af op externe factoren.
Religies proberen de mythe van vreedzaam geloof in stand te houden door de voorbeelden van geweld en onderdrukking gewoon te ontkennen. Ontkenning is nooit een goede methode geweest om problemen op te lossen.
Els () - 10 03 09 - 11:50

tja....voor zo iemand is een bijbelstudie al een wetenschappelijke opleiding..

gooi alle boeken wiskunde en natuurkunde maar in de vullisbak...in de bijbel staat hoe we een televisie moeten maken...

heb ik dan toch voor niets kernfysica en hogere wiskunde en electronica geleerd..oja, mechanica..ook wel handig af en toe...(de rampenformule).

eens effe kijken waar in de bijbel staat hoe je heet rgb signaal uit decodeert uit y-c en y-b signaal wat als quadratuur amplitude modulatie op het video signaal is ge superponeert...

oja...dit valt alleen te doen als je kennis hebt va hogere wiskunde en elctriciteitsleer en magnetisme en de eerste paar wetten van bohr en rutherfort...

maar onze jomanda aanhangers hebben geen tv nodig....die worden in gestraald-.....h9ihihihi


goh...ik ben nu al heel lang bezig om het te zoeken, maar we vinden het niet....
daan - 10 03 09 - 12:24

Om je televisie aan te zetten of te doen alsof je dat kan heb je geen opleiding kernfysica nodig daan. Misschien kun je beter even rustig aandoen zodat de scheur in je hersenpan kan herstellen.
Els () - 10 03 09 - 13:04

Ik snap niet dat er nog steeds zo veel tijd en energie gestoken wordt in deze leugenachtige redeloze christenbekeerling met zijn door bijbelgekte geŰrodeerde verstand.
Huma - 10 03 09 - 13:39

de werking van je beeldbuis berust op de principes van kernfysika.....
daan - 10 03 09 - 13:42

De samenhang van de hele kosmos berust op kernfysica, maar dat wil nog niet zeggen dat jij kernfysica hebt gestudeerd. ;)

@Huma , natuurlijk is het zonde van de tijd om te reageren op vage beweringen. In eerste instantie ga je toch zo'n link volgen omdat je denkt dat er te lezen valt wat er aangekondigd is, en dan ben je zo dom om op zoek te gaan waar het vandaan komt, en daar ga je dan alweer.
Els () - 10 03 09 - 14:40

http://www.sciencedaily.com/releases/200.. dit is een mooie verklaring waarom de meeste gelovigen zo hardnekkig zijn in hun overtuiging en niets aannemen dat op enige rede berust .
krautsjo - 10 03 09 - 14:44

ik heb electronica gestudeerd...wiskunde, fysica, kernfysica en mechanica waren verplichte vakken, ..els.
daan - 10 03 09 - 15:29

Ik ga iets doen wat ik hier nog niet eerder heb zien gebeuren. Ik moet mijn excuses aanbieden. Ik heb het artikel in de haast inderdaad niet helemaal goed gelezen en een verkeerde conclusie getrokken. Sorry.
John - 10 03 09 - 17:36

is goed john..dan excuseer ik mij voor mijn vreselijk bijdehandte grote bek...

grts dd
daan - 10 03 09 - 17:48

Toch.............
Er is hier veel meer van jouw hand waarvoor een normale zijn excuses zou aanbieden.
Huma - 10 03 09 - 17:53

@John dat siert je ,excuses aanvaard .
krautsjo - 10 03 09 - 23:30

Met belangstelling de reactie,s gevolgd. Ik sta zeer positief wat betreft de insteek om een platform te vormen middels het oprichten van een Atheistische politieke partij. Ik ben benieuwd naar het draagvlak en de bagage om de doelstelling te effectureren.
Met een vriendelijke groet,

John K
John () - 11 03 09 - 08:40

@John K ,kun je een andere naam gebruiken we hebben hier nog een John ,die in alle waarschijnlijkheid het tegenovergestelde is in hoe jij er over denkt . die staat namelijk helemaal niet zo positief tegenover het athe´sme .
Bij voorbaat dank
Hans
krautsjo - 11 03 09 - 09:38

@John K kom naar de bijeenkomst op 28 maart ,je woont toch in de buurt neem ik aan (ik heb je e-mail gegoogled).
Wij zijn allemaal benieuwd naar het draagvlak en de bagage om dit te realiseren en te effectueren .
krautsjo - 11 03 09 - 09:43

Hee John, maakt niet uit he, al stond ik even op het verkeerde been... ik vergis me ook wel eens.

En @John2, inderdaad, kom ook naar de bijeenkomst 28 maart. Wie weet wat er allemaal uit voort komt.

En Daan: gelukkig Daan, blij dat je een mooi vak hebt gekozen, al zette ook jij me op het verkeerde been, je hoort zelden iemand die kernfysica heeft gestudeerd zulke scheldwoorden gebruiken. Meestal drukken ze zich anders uit.
Els () - 11 03 09 - 11:56

Ik ben t/m mei nog druk bezig met de afbouw/overdracht van mijn werkzaamheden. Ik zal proberen 28 maart aanwezig te zijn.

Met een groet,

Sion

John K
John () - 11 03 09 - 13:40

er staat nog ergens in een van mijn mailtjes ergens dat je mij het beste in een donker kamertje met een rekenmaschine moet achterlaten..daar ben ik op mijn best...

oja...electronica els, ..de rest was verplichte vakken..het `1 werkt namelijk niet zonder begrip van het andere...
daan - 11 03 09 - 18:16

Hoe stompzinnig kun je zijn als je de KKK religieus noemt. Enige waar dat clubje sicko's om draait is rassenhaat.

Een op de bijbel gebaseerde rassenhaat.

Van hun site;

Bringing a Message of Hope and Deliverance to White Christian America!


Nu weet dus ieder denkend mens het.
Jan van Dongen. - 21 03 09 - 20:07

Ook interessant: http://www.hourofpower.nl/video/17_febru..
Daarnaast wordt ons door onze veelmisprezen regering keer op keer verteld dat we als Nederlanders wonen in een gristelijk-joods-islamitische samenleving. Dus andersdenkenden bestaan niet of zijn tweederangs? Dan hebben we de keus: verhuizen naar een buurland waar het leven veel goedkoper is dan hier of stoppen met het betalen van die walgelijk hoge belastingen in Nederland. We behoren immers niet tot deze samenleving? Geen lusten, dan ook geen lasten. Helaas beschik ik over onvoldoende middelen (die heeft Bos afgepakt) anders woonde ik al jaren in BelgiŰ.
Rob de Wind () - 21 03 09 - 21:03

@Jan: Je maakt ÚÚn fout. Ieder denkend mens zou het verschil weten tussen Christian en rassenhaat. Rassenhaat kan NOOIT op de Bijbel gebaseerd. Iemand die dat durft te beweren is duidelijk NIET op de hoogte van de boodschap van de Bijbel.

@Rob:
"Daarnaast wordt ons door onze veelmisprezen regering keer op keer verteld dat we als Nederlanders wonen in een gristelijk-joods-islamitische samenleving.
Dat is ÚÚn keer gezegd door een PvdA(the´stische) minister die inmiddels geen minister is. Waarom blijven jullie toch altijd zo graag bij die ouwe koeien hangen?

Bovendien heeft zij het in de context gezegd dat zij het als een toekomstbeeld zag en daar graag aan mee wilde werken. Ach ja, dat soort waanideeŰn leeft nu eenmaal wel vaker bij politici. Politici moet je vooral niet te serieus nemen, van welke signatuur ze ook zijn.

"Helaas beschik ik over onvoldoende middelen"
Dat is wel volledig in tegenspraak met je voorgaande opmerking "verhuizen naar een buurland waar het leven veel goedkoper is". Als je hier kunt blijven wonen, kun je het dus automatisch ook opbrengen om naar een buurland (of ander land) te verhuizen waar het leven veel goedkoper is.

Anderhalve week geleden was er nog een uitzending over eenoudergezinnen die vluchten voor Jeugdzorg. Bepaald geen bemiddelde mensen, maar wel in staat om de grens over te gaan. Je durft de stap niet te zetten, dat is een heel ander verhaal, maar kom niet aan met 'onvoldoende middelen', want dat slaat nergens op.

"If I can make it there (NL), I can make it anywhere". In ieder geval wel wat kosten betreft. De meeste NL-ers zijn alleen te soft om in het buitenland te overleven, en blijven daarom maar hangen => dan wel ophouden met piepen!
JOhn - 22 03 09 - 01:18

Ieder denkend mens zou ook niet zo na´ef zijn te denken dat de Bijbel niet gebruikt kan worden voor iedere mogelijke legitimering van racistische ideeŰn .
Het begint al bij het idee dat de mens geschapen naar het evenbeeld van God een wezen is dat superieur is aan elk ander levend wezen ,als je dan ook nog in termen van rassen denkt en verzint dat het blanke ras eigenlijk het meest superieur is en dat alle andere rassen inferieur zijn .Waarvan de zwarte bijna een dier is (om in de termen van de racist te blijven ) ,dan is de constatering dat de Bijbel een goede smoes is toch niet moeilijk te maken .
Een voorschrift in de Bijbel is om des vrijdags geen vlees te eten ,dus eet je een vis is ook een dier maar weer volgesn de kwalificering in de Bijbel net weer een iets minder dier dan zoogdieren en als je dan toch vlees wil eten dan bombardeer je een zoogdier gewoon tot vis zoals met de bever gebeurde . Zelfs bij pauselijk decreet ,mocht er op vrijdag bevers gegeten worden .
Er valt aan een boek dat zo gemakkelijk op verschillende wijzen te interpreteren is altijd wel een mouw aan te passen .
Ieder christelijke kerkgenootschap of godsdienstfiliaal houd er een andere interpretatie op na .
DE KKK zijn er trots op WASP's te zijn White Anglo Saxon Protestants . Kun je allemaal teruglezen op de website van de KKK zelf ,tenminste als je iets van buiten je eigen denkkader wil opsteken over de wereld .
dat jij als nieuwgeborenen niet zo geweldig ingevoerd bent in de tradities en denkbeelden van andere christenen ,wil niet zeggen dat het niet bestaat .De Bijbel wordt al eeuwen als smoes gebruikt ,geloof maar niet dat je als je als gelovige je niet verbond met een kerkgenootschap je een leuk leven tegemoet ging . jij denkt dat het voor jou anders is ,maar wat voor jou geldt geldt ook voor de ideeŰn van de athe´sten die jij zo aan het demoniseren bent . Toch een kwestie van iets genuanceerder en meer gedifferentieerd en wat minder van uit eigen optiek bevooroordeeld de wereld rondkijken .

Verder vindt ik dat je groot gelijk hebt wat betreft het gezeur van de gemiddelde Nederlander ,iedereen die een grote bek heeft en loopt te dreigen het land te willen verlaten ,vooral doen en je niet door niets laten weerhouden .Maar vergeet daarbij niet te bedenken dat de kredietcrisis een mondiaal probleem is en als je geen last wil hebben van de wereldeconomie je naar een planeet moet verkassen die dat probleem niet kent ,of zelfvoorzienend moet worden .Alleen dat laatste geeft een hoop werk en ellende ,waar je als verwend product van de welvaartsmaatschappij niet echt op voorbereidt bent .En het eerste alternatief kost gewoon een hoop geld :) .Daarbij komt nog dat de reden waarom we het wat slechter gaan krijgen te maken heeft met het feit dat we het te goed hadden in verhouding tot de middelen die we tot ons beschikking hadden en nog steeds hebben .Het geklaag is voornamelijk het gezeur van dreinende verwende volwassenen .
Ik denk trouwens dat Rob niet echt wat te klagen heeft ,maar het is bijna een nationaal tijdverdrijf geworden om ongeacht of het relevant is te moeten lopen klagen of ergens een ongezouten mening over te hebben .
Waarom niet gewoon doen wat je moet doen en daar pas je mond over open trekken als het werkelijk ter zake doet ,dus gewoon verhuizen en niet gaan lopen dreigen want dat maakt geen enkel indruk .
krautsjo - 22 03 09 - 17:12

JOhn.....dat verhuizen.....grappig...ik ben nu net 2 minuten geleden terug uit hongarije.....huissies kijken...

als er liefhebbers zijn??? gaan we met z`n allen ,ik weet er wel een paar voor jullie..

jonapot kivanek...of zo iets...kozonom.kos....danek..
daan - 22 03 09 - 19:35

servus,..krautsjo...eger..

tja...tegenwoordig is ...................(voor els zal ik het niet neerzetten) de norm...

en je bent aso als je de waarheid verteld ....de omgekeerde wereld..

we worden dus door gekken bestuurd....
danek.. - 22 03 09 - 19:46

Je maakt ÚÚn fout. Ieder denkend mens zou het verschil weten tussen Christian en rassenhaat. Rassenhaat kan NOOIT op de Bijbel gebaseerd. Iemand die dat durft te beweren is duidelijk NIET op de hoogte van de boodschap van de Bijbel.

Ga dat die christenen vertellen die dat wel doen.

Het is niet mijn schuld dat er mensen zijn die niet dezelfde visie op de bijbel als jij.

Als het een beetje goed geschreven sprookje zou zijn, zou er maar een (1) visie mogelijk zijn.
Jan van Dongen - 23 03 09 - 00:00

"dat jij als nieuwgeborenen niet zo geweldig ingevoerd bent in de tradities en denkbeelden van andere christenen"
Dit is meer een geval dat jij als slecht ge´nformeerde buitenstaander niet in staat bent onderscheidt te maken tussen wat bij een stroming hoort en wat niet. Heb het al vaker gezegd: Je moet je eerst ergens in verdiepen voor je er wat over kunt zeggen. Jij neemt alles klakkeloos over. Als er een athe´st is die zegt dat God toch echt wel bestaat en dat hij daar van overtuigd is neem je dat dan ook serieus?

@daan: Liefhebber ben ik wel, maar Hongarije?
De wereld is een peuterspeelzaal aan het worden, dus het maakt niet zoveel meer uit waar je woont. Dus ga je vanzelf op zoek naar een plek met lekker weer, relaxte mensen en een betaalbaar leven. Dan valt NL als ÚÚn van de eerste landen af.

@Jan:
"Ga dat die christenen vertellen die dat wel doen."
Don't worry, dat doe ik allang.

Juist het feit dat het levende Christendom zo'n enorme impact heeft in een mensenleven maakt dat er veel verdraaiingen zijn en er vaak regelrechte haat tegen is. Dat zijn vaak mensen die de waarheid er wel van inzien, maar zich liever wentelen in hun eigen ellende en dus geen andere keuze hebben dan gaan schoppen tegen mensen die de vrijheid al gevonden hebben.

Het is een bekend probleem dat veel mensen liever blijven hangen in de ellende die ze kennen ("dan weet je tenminste waar je aan toe bent) dan dat ze uit durven stappen en in de vrijheid durven gaan staan. Je ziet dat op alle gebieden van het leven, dus ook hier.

Met iemand die een bewezen levensveranderende boodschap afdoet als sprookje kun je dan ook alleen maar medelijden hebben.
John - 23 03 09 - 10:04

@John. Hier een lijst van alle richtingen in het christendom die claimen het ware geloof te verkondigen .Moet je voor de gein eens bekijken .Wist je dat het christendom trouwen begonnen is als een joodse sekte .Denk daar maar eens over na http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_r.. .Ik geef het je op een presenteerblaadje ,kun je ook nog via de links uitvogelen wat voor waarheid zij er allemaal op na houden . dat is pas echt verdieping .Ben je wel even zoet mee dacht ik zo ,mooi op alfabetische volgorde .Kun je gelijk bekijken waar jij waar jij uitkomt met je persoonlijke beleving van de waarheid .
Trouwens een hersenbloeding en een been dat afgezet wordt is ook levensveranderend . Het schijnt zelfs dat de dood behoorlijk je leven kan veranderen .Wat een flauwekul ,dat jij iets op een bepaalde manier ervaart zegt toch helemaal niets over de waarde van die beleving voor anderen of over de werkelijkheid . Als ik de hele dag aan het zuipen ben en van alles zie dat er niet is ,betekent toch niet dat dat zo is .Jouw waan hoeft toch niet de mijne te zijn . Ik heb me verdiept in heel wat meer dan dat beperkte idee dat jij je in je hoofd heeft geprent
Jouw waarheid wordt verpletterd onder al die andere waarheden en claims en dan heb ik het nog alleen maar over het christendom .wat te denken van al die andere miljoenen godsdiensten die allemaal denken de waarheid in pacht te hebben .Heb je je daar wel eens in verdiept .
Er zijn geen stromingen alleen maar meningen jouw mening is jouw mening en de mening van een ander wordt door de ander als net zo waardevol ervaren.Beetje gemakkelijk om jouw kortzichtigheid te zien als verdieping , als de werkelijke verdieping door jouzelf juist ontkend wordt .
De verdieping bestaat niet uit het oplepelen van een door de eeuwen herkauwd en herschreven boek ,maar uit het werkelijk bestuderen van de verschillen tussen jouw opvatting en die van miljoenen anderen .Dus bespaar me alsjeblieft die nogal domme en ignorante retoriek .
En kom alsjeblieft niet aan met het verhaal dat je als ex-athe´st het licht hebt gezien,waarschijnlijk verwar je het feit dat je als twijfelende puber of adolescent net zo bezig was om je beperkte wereldbeeld te consolideren met het hebben van een werkelijke overtuiging .
Zoals je nu jouw werkelijkheid verwart met de werkelijkheid zoals die door miljoenen anderen ervaren wordt .

Holle retoriek van een verdwaasde .
krautsjo - 23 03 09 - 15:49

Beste krautsjo,

Duidelijk: Je snapt er dus gewoon niets van, dus hou alsjeblieft je mond.

Vertel eens wat nieuws met je lijstje. Je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt, maar je verteld me nooit wat nieuws.

Jij kunt het verschil tussen relatie en religie NIET begrijpen. Dat neem ik je niet kwalijk, maar je houdt zo halsstarrig vol dat het gewoon meelijwekkend wordt. Het is moeilijk voor je om toe te geven dat je sommige dingen niet begrijpt, zoveel is me wel duidelijk. Snap ik ook, laat me ook niet snel van iets overtuigen, maar ik durf wel toe te geven dat ik van sommige dingen geen verstand heb.

Je hebt het over dingen als afgezette benen en hersenbloedingen die levensveranderend zijn. Dat ben ik helemaal met je eens, maar ik zal niet gaan beweren dat ik ze snap, want ik heb ze nooit meegemaakt. Datzelfde geldt voor jou en een levende relatie met Jezus. Dat heb je nooit meegemaakt, en kun je dus ook eenvoudigweg NIET snappen. Blijf er dan ook vanaf.

Domme en ignorante retoriek is praten over dingen waar je geen verstand van hebt. Jij hebt duidelijk GEEN verstand van het Christendom, en je verwijt mij domme en ignorante retoriek. Yeah right, en dat neemt iemand serieus? Dacht 't NIET! Iets met een pot en een ketel?

Voorbeeldje: Wij hebben in onze omgeving iemand die op sterven ligt. Is aardig levensveranderend. Klopt helemaal. Snap ik het? Nee, ik begrijp er niets van. Het is nu de derde keer dat ik het van heel dichtbij meemaak, maar ik snap er totaal niets van. Ik snap er niets van dat iemand die alles in het leven lijkt te hebben, waar het gewoon goed mee gaat, die alleen maar voorspoed kent, die zo vreselijk veel heeft om voor te vechten en te leven, in een week tijd klaar is om alles los te laten en afscheid te nemen. Dat zijn dingen die je pas leert te begrijpen als je ze zelf mee maakt, en misschien zelfs dan nog niet.

Hetzelfde geldt voor jou en het Christendom. Je kunt het niet begrijpen en het zou je sieren als je man (of vrouw?) genoeg was om dat gewoon toe te geven. Je hebt het nooit beleefd, je hebt het nooit ervaren, daarom zijn je woorden een supervoorbeeld van holle retoriek, een schelle cimbaal.

"En kom alsjeblieft niet aan met het verhaal dat je als ex-athe´st het licht hebt gezien,waarschijnlijk verwar je het feit dat je als twijfelende puber of adolescent net zo bezig was om je beperkte wereldbeeld te consolideren met het hebben van een werkelijke overtuiging"
Tuurlijk joh, alleen zou ik dan wel hhheeellll erg laat in de pubertijd hebben gezeten. Je bent nog steeds goed in het trekken van nergens op gebaseerde conclusies. Alles is geoorloofd om jou religieuze beeld krampachtig vast te houden. HÚ, veel succes er mee. Ik hoop en bidt dat je ooit het geluk mag vinden en mag gaan ervaren wat het betekend om werkelijk vrij te zijn!

In mijn pubertijd dacht ik net zo simpel en ignorant als de meesten van mijn leeftijd, liet me aanpraten wat leraren vertelden en was te lui om alles wat ze zeiden te controleren. Laat het nou net in die periode zijn geweest dat ik athe´st was. Sorry, kan er niets anders van maken, is ook niet bedoeld om je aan te vallen, maar ik kan nu eenmaal niet om de feiten heen, en ik spreek ook vanuit 100% persoonlijke ervaring op dit punt, maar je vooroordeel klopt dus gewoon niet.

* LET OP: Nu gaan er heel veel boze reacties en scheldpartijen komen *
John - 24 03 09 - 10:25

@John
"In mijn pubertijd dacht ik net zo simpel en ignorant als de meesten van mijn leeftijd, liet me aanpraten wat leraren vertelden en was te lui om alles wat ze zeiden te controleren. Laat het nou net in die periode zijn geweest dat ik athe´st was."

Dit is toch precies wat ik geschreven heb,het is de periode waarvan jij dacht dat je atheist was .
Goed lezen scheelt zo .
Je had het waarschijnlijk toen al niet begrepen ,want je hebt het nu nog steeds niet begerepen .Er is niet veel verandert ,alleen heb je nu een relatie met een imaginaire buitennatuurlijke entiteit .Een entiteit die alleen gekend kan worden als je er in gelooft , zeer overtuigend is dat niet .Dat is ook precies de reden waarom ik er ook helemaal niets van wil begrijpen ,want het is de grootst mogelijke onzin die er is .IK kan alleen maar de relatie begrijpen als ik er in geloof ,geldt dat ook niet voor elfjes en kabouters en al die andere imaginaire sprookjesfiguren die mensen verzonnen hebben en waar ze nu al eeuwen achteraan lopen .
Kom nu eens met bewijzen voor je claims ,daar is nu al zo vaak om gevraagd .

Jouw argumenten over het athe´sme stammen dus uit de tijd dat je als puber athe´st was . Waaruit blijkt dan dat je athe´st was.
Bleek dat uit het feit dat je als athe´st niet nadacht en overal achter aan liep,of bleek dat uit andere dingen .Want ergens achter aan lopen en niet nadenken heeft niets te maken met athe´st zijn maar wel met de puberteit .
Ik denk dat je weer dingen met elkaar verwart .
Je was een puber en je liet je van alles aanpraten door leraren en was te lui om dingen te controleren , dat doe je nog steeds ,je hebt dus ook niets gecontroleerd over het atheisme ,want dat is wat je beweert . Dus je hebt de verhalen over Mao,Hitler en Stalin die je nu zo vaak gebruikt als bewijs voor de immoraliteit van het athe´sme toen gewoon aan laten leunen . Die verhalen heb je toen niet gecontroleerd en nu nog steeds niet .Dat je een puber was dat begrijp ik ,maar waar zijn de bewijzen voor het feit dat je athe´st was ,was je een atheist omdat je je dingen liet aanleunen ,of was je atheist omdat Mao,Hitler en Stalin je rolmodellen waren .Of was je gewoon niet -gelovig omdat je als puber gewoon nergens in gelooft . Dat laatste lijkt me veel waarschijnlijker .Je schept dus alsmaar op en beweert dat je atheist geweest bent in een tijd dat je alles klakkeloos aannam en niet nadacht .Dat komt niet omdat je atheist was ,maar omdat pubers dat doen .Je moet niet de boel omdraaien om iets te bewijzen dat je niet kunt bewijzen ,en jou persoonlijke ervaring vind ik ook geen waterdicht bewijs .Het enige dat je hier weer bewijst is dat je niet logisch kan nadenken .
Mijn vooroordeel klopt dus wel en was geen vooroordeel maar berust op de bewijzen en argumenten die jij zelf aan de lopende band aandraagt .
Jij hebt nu geen enkel idee van het athe´sme en toen ook niet want dat geef jezelf toe.Alles wat jij nu beweert als ervaringsdeskundige te weten van het athe´sme stamt uit een tijd dat je niet nadacht ,dus toen wist je niets en nu wil je het niet weten .Want dat is de implicatie van jouw verhaal en de bewijzen die je zelf levert ,want je reageert nooit op tegenargumenten ,je negeert ze gewoon . Dat deed je als puber en dat doe je iegenlijk nog steeds.
Ik kan er dus van uit gaan dat je nooit echt athe´st bent geweest ,maar alleen denkt dat je dat geweest bent en alles wat je over het athe´sme nu weet stamt uit de tijd dat je al gelovig was . En dus gaat het argument dat je ervaringsdeskundige bent niet op ,je hebt misschien iets ervaren maar deskundig was je niet .
En dat ben je nog steeds niet .
Dat komt ook aardig overeen met de vooroordelen die je als gelovige klakkeloos overgenomen hebt van Alister McGrath
en het creationistische gewauwel wat je herkauwt ,zonder dat je je echt echt verdiept hebt. Niet in de evolutie theorie of de tegenargumenten van het creationisme.Je hebt vast ook nog nooit iets van Dawkins gelezen of van Sam Harris of van Dennett of de boeken van Stephen Jay Gould zelfs maar aangeraakt .
Het plaatje is compleet en dat is precies wat ik al schreef . en wat anderen jou ook schrijven
Je mag de boeken zo van me lenen en ik heb ook nog een aantal verschillende bijbel uitgaven die je met elkaar mag vergelijken .Verdieping betekent dat je alles leest ,niet alleen wat past in jouw eigen wereldbeeld .
Jouw persoonlijke geloofsbeleving tegenover al die miljarden die het allemaal op hun "eigen manier" beleven .Je hebt ook alleen maar gehoord van God ,die heb je niet zelf verzonnen toch .Hou dan op dat met te beweren dat het jouw persoonlijke ervaring is ,je hebt net zo als al die anderen een ervaring geleend uit een boek dat de Bijbel heet .Zonder dat boek was je niet eens op de gedachte gekomen .
Ga maar lekker bidden ,en met je denkbeeldige vriendje praten. En probeer je niet te meten en te vergelijken met mensen die wel zelf nadenken en niet een enkel boek als leidraad hoeven te gebruiken om zin aan hun leven te geven .
krautsjo - 24 03 09 - 14:45

Beste krautsjo:

Je zit er op zoveel punten zo ver naast. Je doet niets anders dan je eigen negatieve ervaringen spiegelen op een ander. Dat jij zelf niet nadenkt en alles klakkeloos van anderen overneemt betekent niet dat iedereen dat doet. Als iedereen op jou manier zou leven, waren we nooit gekomen waar we nu als mensheid zijn. Er zijn ook mensen die wel nadenken, die wel pionieren, die wel dingen durven ontdekken, die zelf in staat zijn om conclusies te trekken, die zelf kunnen beredeneren en analyseren.

"je hebt net zo als al die anderen een ervaring geleend uit een boek dat de Bijbel heet"
Geloof me: Als God letterlijk tegen je spreekt zul je weten dat Hij het is. En nogmaals: er zijn ook mensen die niet alles maar klakkeloos overnemen, maar dingen zelf willen ervaren en dat ook doen! Ik kan me voorstellen dat je dat niet gewend bent en dat het doodeng lijkt, maar het is het niet. Het is zo verrijkend, probeer het maar eens!

Maar nogmaals: Blijf lekker hangen in je 'tunnelvision' en beperkte belevingswereld. Ik hoop en bidt dat ook jij eens de vrijheid van echt Leven mag ervaren. Dan zul je inzien hoe ver je er naast hebt gezeten.

Waarom zou ik boeken van jou moeten lenen die ik zelf heb? Hoeveel Bijbels wil je hebben? Heb denk ik 20 verschillende vertalingen, en ruim 30.000 boeken voorhanden, dus over leesvoer zou ik me maar niet al te veel zorgen maken. En ja, daar zit ook materiaal van Dawkins tussen, de koran, de hadith en verzin het maar.

Tot slot: Deze vond ik wel leuk:"Het enige dat je hier weer bewijst is dat je niet logisch kan nadenken"
Dan zijn dus al die tests die wetenschappers in elkaar hebben gedraaid waardeloos? Zonde dat al die bedrijven daar dan zoveel geld aan uitgeven, ze kunnen beter jou bellen. Heb in het verleden al heel wat van die testjes af moeten leggen voor functioneringsgesprekken, tussentijdse tests, psychologische tests, en andere tests die werkgevers nu eenmaal plegen te houden, en het resultaat is steeds volledig tegenovergesteld aan jou bewering, dus als ik jou was zou ik maar eens bij mezelf te rade gaan. In ieder geval is er dus geen enkele reden om je bewering serieus te nemen :)
John - 24 03 09 - 15:23

Geloof me: Als God letterlijk tegen je spreekt zul je weten dat Hij het is.

mensen die lullen tegen dingen die er niet zijn worden opgesloten in het gekkenhuis..
daan - 24 03 09 - 17:55

@John ,je kan praten als Brugman en van alles beweren en/of claimen .Maar tot nu toe heeft hier nog niemand er de bewijzen van gezien .Niet over jouw geweldige redeneerkunde ,niets over de wetenschappelijke opleiding die je zegt gevolgd te hebben ,niets over de websites waar je zo'n geweldige moderator over bent ,niets over de bedrijven die je leidt .Niets van dat alles alleen maar tekst . Jouw persoonlijke ervaring met God die letterlijk tegen jou sprak is ook alleen maar tekst ,er is geen schrijntje bewijs van .
Een religieuze ervaring kan opgewekt worden met hallucinogenen en/of elektroden die bepaalde gebieden in de hersenen prikkelen . Dat zegt al genoeg over de betrouwbaarheid van de eigen waarneming .,Perceptie is nogal plastisch ,makkelijk vervormbaar en be´nvloedbaar .

Ik ben benieuwd John hoe zag God er nu in het echt uit ,blond haar ,blauwe ogen ,baard .Of was het een vrouw .Of heb je alleen maar een stem gehoord in je hoofd en dacht je dat het God was ,ik heb vroeger ook stemmen in mijn hoofd gehad .Nog wel eens ,maar dat zijn gevolgen van een stoornis die ik heb in mijn hersens .Ik begrijp misschien wel beter dan jij hoe het is om stemmen te hebben gehoord .Ik verbind er alleen niet iets aan dat buiten de werkelijkheid staat .Ik ben sterk genoeg om te weten dat die stemmen het gevolg zijn van niet helemaal soepel verlopende processen in mijn hersenen .Vervelend en lastig ja ,maar een verschijning van God nee .
Dus jouw relatie met een niet kenbare entiteit kan van alles zijn ,zolang je hier niet zwart op wit met bewijzen aan komt ,moeten we het jammer genoeg af doen als een leuk verhaal en niet meer dan dat .
krautsjo - 24 03 09 - 18:42

"mensen die lullen tegen dingen die er niet zijn worden opgesloten in het gekkenhuis.."
En terecht. Bovendien had ik het over de omgekeerde situatie.

"Ik ben sterk genoeg om te weten dat die stemmen het gevolg zijn van niet helemaal soepel verlopende processen in mijn hersenen .Vervelend en lastig ja ,maar een verschijning van God nee"
Dat is heel vervelend voor je, maar stemmen in je hoofd is iets heel, heel anders dan God die tegen je spreekt.

Waar voor bewijzen wil je zien. Verwacht je dat ik mijn diploma's hier ga posten? Degenen met wie ik de websites ontwikkel hebben duidelijk aangegeven dat zij niet willen dat ik de links hier post, dus daar hou ik me dan uit respect ook aan. Over die bedrijven geldt dan automatisch voor een deel hetzelfde, en voor het bedrijf wat 100% van mezelf is hou ik geen website bij, dus dat wordt ook lastig. Het is een zogenaamd vrij beroep en ik sta daarmee dus ook al niet bij de KvK ingeschreven.

Maar maak je vooral geen zorgen, ik verdien er genoeg mee om relaxed te kunnen leven. Van alles wat jij zegt neem ik aan dat je de waarheid verteld, dus andersom doe je maar hetzelfde. Waarom zou ik over zoiets liegen? Het is sowieso al niet relevant voor deze discussie, dus ik zit me eigenlijk af te vragen waarom je het er nu opeens bij haalt?

"Een religieuze ervaring kan opgewekt worden met hallucinogenen en/of elektroden"
Klopt, een relatie echter NIET, toch een essentieel verschil. En gelukkig heb ik die rommel ook niet nodig om gelukkig te zijn :)
John - 24 03 09 - 19:43

maar stemmen in je hoofd is iets heel, heel anders dan God die tegen je spreekt.

wat zeg je daar??? hoor je stemmen in je hoofd??
dat heet paranoide schizofrenie en psychomatische abstracte deformatie (van de realiteit...natuurlijk)

zal ik maar vast bellen voordat er ongelukken gebeuren en je in een vlaag van godsdienswaanzin iets doms doet??
daan - 24 03 09 - 21:13

Lezen, daantje, lezen. Nog last van de val op je hoofd? Of dansen de letters van de paddo's?

Je vult weer dingen in die ik niet zei, ik hoor geen stemmen. Gelukkig niet. Je advies kun je advies dus beter maar bij krautsjo neerleggen. Toch onvoorstelbaar dat iemand die leidt aan "paranoide schizofrenie en psychomatische abstracte deformatie" (knap dat jij als leek die diagnose kunt stellen zonder iemand te kennen) losgelaten wordt op internet. En nog propaganda mag maken voor de athe´stische beweging ook. Zou dat de betrouwbaarheid van de beweging ten goede komen?

Of zegt de acceptatie (hij krijgt soms wat bijval) meer over het athe´sme als geheel?

Hmm, leuk om vandaag eens over na te denken.
John - 25 03 09 - 09:28

Waarom gaan jullie niet samen een cursus begrijpend lezen volgen .Doe je gelijk een cursus erbij John ;hoe herken ik de drogreden bij mij zelf .
En over irrelevantie gesproken,het was sowieso heel erg off-topic ,maar dat is iets dat ik wel gewend ben van Daan ,maar zeker ook van John .
Als die meta informatie die je iedere keer mee laat liften met de rest van de onzin die je verkondigt irrelevant is ,waarom benoem je het dan iedere keer weer .
Is het relevant te weten dat je genoeg verdient ? Waarschijnlijk voor jou wel ,want anders zou je het niet zo uitdrukkelijk noemen.
Dat is allemaal informatie waar ik helemaal niets mee wil en kan .
En dat is precies wat ik je duidelijk wilde maken .
Zolang de aanname dat God bestaat voor mij geen enkele waarde heeft ,kun je benoemen wat je wilt ,ik zal het toch niet aannemen als waarheid .Ik kan er niets mee .
En de waarheid blijkt dus zo relatief te zijn ,dat ik alleen maar af kan gaan op wat mensen beweren .Ik ben inmiddels oud genoeg om te wten dat je mensen alleen maar op hun merites en daden kan beoordelen . Jij kunt niets eisen van mij ,want je hebt nog geen enkel krediet bij mij opgebouwd ,integendeel zelf .
Je bent hier op het grondgebied van athe´sten en die hebben de nare gewoonte om in tegenstelling tot gelovigen niet te geloven ,dat wil zeggen dat ze niets aannemen zonder dat daar harde bewijzen voor zijn .
Vandaar dus ook de verzoeken om je claims hard te maken of te zwijgen over alles waar je geen bewijzen voor hebt .
En aangezien blijkt dat het merendeel van jouw beweringen gebaseerd blijken te zijn op persoonlijke ervaringen en meningen die je niet hard kan maken ,zou ik je willen vragen om niet zo hoog van de toren te blazen.
Je hebt net verteld dat het merendeel van de zaken die je opnoemt om je betogen te ondersteunen irrelevant zijn ,toch hanteer je ze in ieder betoog .
Ze zijn ook volslagen irrelevant voor mij , maar blijkbaar heb je ze welo nodig om jouw geloofwaardigheid te ondersteunen ,ook hier geldt hetzelfde als voor alle andere beweringen of je komt met bewijzen of je houdt je mond er over .Allemaal overbodige informatie die alleen voor jou persoonlijk van belang is .
Wil je een discussie voeren doe dat dan op common ground ,als ik een discussie ga voeren op een site van christenen zal ik me ook moeten voegen naar hun denkbeelden ,of liever zelfs neutraal terrein uitzoeken waar er geen verwarring kan bestaan over de persoonlijke en de niet -persoonlijke benadering van zaken .Het gaat dus om feiten ,feiten zijn voor iedereen toegankelijk en ontvankelijk en daar kan geen twijfel over bestaan ,vooral als ze ook nog verifieerbaar en falsifieerbaar zijn .
Jouw geloofsbelijdenis is dat niet en dus zul je altijd op deze manier ontvangen worden op sites als deze .
Wij willen bewijzen zien ,jouw relatie met welke God dan ook ,is voor ons van generlei waarde ,afgezien van het feit dat je geen relatie kunt hebben met een imaginaire entiteit ,het maakt niet uit wat je beweert .Wij geloven er niet in ,het bestaan van jouw God bestaat uit een aanname die wij nooit en te nimmer zullen gebruiken .
Wat je leest is de indirecte vertaling van door ons van de verhalen die christenen claimen en die claims trekken wij doorlopend in twijfel .
Wij trekken sowieso bijna elke gedachtegang in twijfel die niet voldoende bewezen is ,ook worden drogredenen en retoriek aangepakt . En dat geldt voor iedereen ,als je mij kunt betrappen op een foute redenering doe je best maar om uit te leggen waarom dat zo is .
Niet alleen maar iets roepen maar boter bij de vis .
Buitengewone beweringen vereisen buitengewone bewijzen . Degene die claimt heeft de bewijslast .
Een persoonlijk ervaring of relatie zegt een ander niets ,zolang je de ervaring niet weet te vertalen naar een ervaring die je met iedereen zou kunne delen . Dus je moet of harder je best doen ,of je mond er over houden als je er een discussie over wilt houden .Alleen maar je mening verkondigen kun je beter doen op een groentenkistje op de markt .
Je reageert naar aanleiding van een stuk dat door iemand anders geschreven is ,als jezelf iets wil verkondigen kun je dat doen op de daar voor aangewezen plekken .

Dit ter informatie ,als zijnde de regels van hoe athe´sten graag zien dat een discussie verloopt ,doe er je voordeel mee .
krautsjo - 25 03 09 - 12:29

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, krautsjo is weer in het land :)
Even ter verduidelijking: Je bent superieur in spiegelen.

Je vraagt ergens zelf naar en als ik dan antwoord geef reageer jij met: "Dat is allemaal informatie waar ik helemaal niets mee wil en kan"
Vraag er dan ook niet naar, of wees eerlijk en zeg gewoon dat je het eigenlijk heel graag zou willen weten.

"Ik ben inmiddels oud genoeg om te wten dat je mensen alleen maar op hun merites en daden kan beoordelen
Dan zijn we het toch nog ergens over eens.

"die hebben de nare gewoonte om in tegenstelling tot gelovigen niet te geloven"
Dat is niet waar, want ze geloven, onder andere, dat God niet bestaat. Daar is geen enkel hard bewijs voor te leveren. Nou moet je natuurlijk wel eerlijk blijven. Een agnost is wat dat betreft eerlijker dan jij met deze uitdrukking.

"En aangezien blijkt dat het merendeel van jouw beweringen gebaseerd blijken te zijn op persoonlijke ervaringen en meningen die je niet hard kan maken ,zou ik je willen vragen om niet zo hoog van de toren te blazen"
Spiegeltje, spiegeltje ...

"Je hebt net verteld dat het merendeel van de zaken die je opnoemt om je betogen te ondersteunen irrelevant zijn"
Ga je meer naar de cursus begrijpend lezen? Dat zeg ik helemaal niet, je hebt het over 0,000000001% van alles wat ik gezegd heb, en misschien nog wel minder. Dat selectief lezen ligt waarschijnlijk in het verlengde van je geloof in natuurlijke selectie? Of heeft het te maken met de door daan gedane diagnose?

"Wij willen bewijzen zien ,jouw relatie met welke God dan ook ,is voor ons van generlei waarde ,afgezien van het feit dat je geen relatie kunt hebben met een imaginaire entiteit ,het maakt niet uit wat je beweert"
Hier post je trouwens wel een zeer zwaar religieus dogma:"een imaginaire entiteit". Dat zul je dan toch echt moeten bewijzen, maar dat doe je nergens. Iets met een pot en een ketel?

In meerdere postings heb ik aangegeven dat er geen harde bewijzen voor God zijn, anderzijds blijf jij heel dogmatisch voldhouden dat ze er blijkbaar wel zijn voor jou religieuze overtuiging dat God niet bestaat. Je levert ze alleen nog steeds niet. Ik weet 100% zeker dat God wel bestaat. Dat kan ik net zo min bewijzen als mijn relatie met mijn vrouw, die volgens jou dus ook niet bestaat. Ik lig dus elke nacht naast haar in bed, maar jij houdt bij hoog en bij laag vol dat dat niet zo is omdat ik het niet kan bewijzen. Hoe dogmatisch kun je vastzitten?

"het bestaan van jouw God bestaat uit een aanname die wij nooit en te nimmer zullen gebruiken"
Religieus dogma. Of kom met bewijzen voor je bewering.

"Wat je leest is de indirecte vertaling van door ons van de verhalen die christenen claimen"
De Bijbel is geschreven voor het Christendom zoals jij dat denkt te kennen een feit was. Aantoonbaar foutje dus, maar door je religieuze dogmatische denkpatronen zul je dat nooit toe geven.

"ook worden drogredenen en retoriek aangepakt
Toch vreemd dat het over het algemeen dat athe´stische publicaties zijn die worden beschuldigt van retoriek, en meestal ook nog holle retoriek. Voorbeeldje? De term New Atheists. De leerstellingen zijn exact hetzelfde als van de Atheists => loze retoriek, een waan van iets 'nieuws' om mensen een rad voor ogen te draaien, bedrog, leugen.

"Dit ter informatie ,als zijnde de regels van hoe athe´sten graag zien dat een discussie verloopt ,doe er je voordeel mee"
Een discussie in de echte wereld gaat uit van wederzijds respect. Aangezien het woord respect voor een athe´st niets meer is dan een inhoudsloze frase, kun je moeilijk verwachten van anderen dat zij zich aangesproken voelen om aan jou eisen te voldoen. Zeker waar die afwijken van de algemeen gangbare opvattingen over het voeren van een discussie, al geloof ik dat ik me redelijk aan jullie aanpas en heb het andersom nooit gevraagd. Maar om het in je eigen woorden te zeggen:"zou ik je willen vragen om niet zo hoog van de toren te blazen."

Wel opvallend dat je totaal niet reageert op de diagnose die daan aan je koppelt. Weer het overbekende meten met twee maten? Of weet je gewoon dat hij gelijk heeft?
John - 25 03 09 - 14:36

1*10^-9 heet zo iets...en niet 0,00000enz.....

christ en dom.??
daan - 25 03 09 - 16:10

[quote="John"]
"mensen die lullen tegen dingen die er niet zijn worden opgesloten in het gekkenhuis.."
En terecht. Bovendien had ik het over de omgekeerde situatie.

"Ik ben sterk genoeg om te weten dat die stemmen het gevolg zijn van niet helemaal soepel verlopende processen in mijn hersenen .Vervelend en lastig ja ,maar een verschijning van God nee"
Dat is heel vervelend voor je, maar stemmen in je hoofd is iets heel, heel anders dan God die tegen je spreekt.
[/quote]

Nee, John

dat is niets anders. Daar ben ik het met de atheisten eens.
Onderbouwing ->

Bij Jezus is in de 41 !!! bladzijden lange biografie ? / pathografie ?

Bron : Genie, Irrsinn und Ruhm. Band 6 . Die religi÷sen FŘhrer.
Wilhelm Lange-Eichbaum Wolfram Kurth.
ISBN 3-497-001160-0

Gebundene Ausgabe: 218 Seiten
Verlag: Reinhardt, MŘnchen; Auflage: 7., vollst. neubearb. Aufl. (Januar 1999)
Sprache: Deutsch
ISBN: 3497011606

http://www.amazon.de/gp/product/34970116..


amazon schreef:

Band 6 Die religi÷sen FŘhrer Albertus Magnus. Anselm von Canterbury. Mary Baker-Eddy. Jakob B÷hme. Bonifatius. Johannes Calvin. Erasmus von Rotterdam. Franziskus von Assisi. Hildegard von Bingen. Jan Hus. Jeanne d'Arc. Jesus. S÷ren Kierkegaard. Ignatius von Loyola. Martin Luther. Philopp Melanchthon. Nikolaus von Cues. Friedrich Daniel E. Schleiermacher. Albert Schweitzer. Joseph Smith. Emanuel Swedenborg. Pierre Teilhard de Chardin. Teresa von Avila. Thomas von Aquino. Simone Weil. John Wiclif. Huldrych Zwingli

Het is opvallend dat er dus in het genoemde boek
" Genie, Irrsinn und Ruhm. band 6 na 42 bladzijden over Jesus geen
afsluitende beoordeling gemaakt wordt.

In de tekst vallen vooraf wel enkele bekende woorden uit het
medisch/psychiatrische jargon zo als ; verwarring , angst , genie ,
stille fanaticus , psychoticus , Schwńrmer ( = dromer ?) , ongeneeslijk geestesziek ,
charismatisch genezer zgn. psychisch zieken ,
psychopathologisch , archarisch bijgelovig , extaticus , zelfoverschatting ,
grootheidswaan , paranoia ( vervolgingswaan ) ,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervolgings..
eventueel psychisch ziek , onrustig , waanideeen ,
ontoerekeningsvatbaar, gespleten persoonlijkheid ,
zelfbestraffingstendenz , machochisme , schizofrenie ,
optische- & akoestische- hallucinaties , seksuele stoornissen ? ,
extreem pijnlijke nagelwonden , spierverlammingen , ontstekingen ,
koorts , kwellende dorst , bloedopeenhopingen in longen ,
verstikkingsangst , ademnood , door zuurstofgebrek dood(skrampen)..

Literatuurlijst 124 !!

Ga ze niet allemaal opschrijven.

Bleuler 1920
Bleuler 1926
Kretschmer 1921
Sartory 1985
Ben-Chorin 1985
Schweitzer 1951
Jaspers 1983
Luz 1985
Ranke-Heinemann 1984
Schweitzer 1913
Schweitzer 1933
Binet-Sangle 1909
Schweitzer 1901
Schweitzer 1906
Fromm 1930
Lombroso 1920
Bechterew 1905
Sch÷nfeldt 1894
Ebeling 1960
Buddenberg 1963
Flusser 1968
Shaw 1925
Guardini 1958
Soury 1878
Rasmussen 1905
Hirsch 1985
Wedekind 1917
Icesurfer (URL) - 25 03 09 - 17:31

Om te beginnen leest Daan heel slecht en is hij geen arts ,dus zijn zogenaamde diagnose is net zo weinig of zo veel waard als jouw ongefundeerde beweringen .Ik weet al jaren wat er met mij aan de hand is en de artsen en ik maken ons er geen zorgen over .
Verder is dat mijn probleem die door jou nu op een nogal oneigenlijke manier gebruikt wordt ,het was ter illustratie van het feit dat onze zintuigen en de daar aan gekoppelde waarnemingen nogal onbetrouwbaar zijn en zelfs als je geen aandoening hebt ook nogal plooibaar in termen van perspectief .Daar zijn talloze experimenten van bekend die je maar eens moet gaan bekijken . Wij hebben als mens een nogal onbetrouwbaar waarnemingsvermogen en onze hersenen vullen meer aan dat ze de werkelijkheid geheel een op een weergeven .
Ik ben heel goed in staat om wat ik waarneem op waarde te schatten ,zelfs waarschijnlijk beter dan een ander die geen ervaring er mee heeft ,ik ken de valkuilen .
Vervolgens denk ik niet dat jij begrepen hebt dat ik niet aan het spiegelen ben ,maar jou juist een spiegel voor houdt ,klein nuance verschil ,ik hoef mij aan niemand te spiegelen ,want ik heb anderen niet nodig om overtuigd te zijn van mij zelf .Dit in tegenstelling tot jouw houding in dit leven of liever gezegd op deze site .
Al jouw beweringen schijnen er op gericht te zijn om jouzelf te overtuigen van je eigen gelijk , want waarom kom je anders ruzie maken op een forum waar eigenlijk niemand in jouw mening als gelovige is ge´nteresseerd ,vervolgens schijn je het nodig te vinden om jouw maatschappelijke status te etaleren,je schept op over wat je aan geld verdient ,je schept op over je wetenschappelijke opleiding ,je schept over hoe goed je wel bent als moderator ,allemaal zijdelingse informatie die er op gericht is om je zelf of een ander ergens van te overtuigen .
Die overtuiging blijkt alleen maar voor jouw eigen persoon van belang te zijn .Want er is hier echt helemaal niemand van onder de indruk ,integendeel zelfs ,het wordt als zeer hinderlijk ervaren .
Ik was benieuwd naar wat je nu werkelijk wil vertellen over hetgeen je alsmaar loopt te beweren ,je roept een hoop maar iets onderbouwen ho maar .
Het is nu wel duidelijk ,je blijft maar dingenm die allen maar prikkelen maar verder geen enkel inhoudelijke bijdrage leveren .
En weer ben je jezelf aan het herhalen door te beweren dat niet -geloven ook geloven is .
Voor de zoveelste keer de bewijslast ligt bij degen die iets claimt,niet bij degen die niets claimt .Het is heel erg simpel als jij kan het bewijs van God hebt ,ben ik de eerste die het aanvaard .Maar zolang dat niet het geval is hoef ik niet te bewijzen dat jij ongelijk hebt ,jij moet bewijzen dat je gelijk hebt ..
Een discussie in de echte wereld gebeurt inderdaad op basis van respect . Respect bestaat op basis van verdienste ,heb jij aanleiding gegeven dat je respect verdient .Op grond van levensovertuiging of afkomst krijgt niemand van mij respect ,dat is geen verdienste .
Alleen op grond van verdiensten krijg jij respect van mij ,je krijgt al helemaal een respect als je het vraagt of in jouw geval bijna eist . Ik hecht niet veel waarde aan het woord respect ,ik vind het ook volslagen onbelangrijk of jij me wel of niet respecteert ,ik ben niet zo gefixeerd op woorden en de betekenis van die woorden als ze in feite geen betekenis meer hebben .

Is atheisme een kwestie van geloof ?
In twee opzichten kan het misleidend zijn om zo over geloof te spreken /
Allereerst zou men kunnen veronderstellen dat atheisme en theisme intellectueel op een lijn staan .
De stelling dat atheisme en theisme vergelijkbare kwesties van geloof zijn -in de zin dat geen van beiden afdoende bewezen kunnen worden -verdoezelt het feit dat het bewijs en de argumenten het ene standpunt meer steunen dan het andere . de twee standpunten staan niet op een lijn .Ik kan niet bewijzen dat elfjes bestaan.Maar ik kan evenmin afdoende zonder een verschil van twijfel ,bewijzen dat ze niet bestaan .
De conclusie is niet dat het geloof dat elfjes bestaan even rationeel is als dat ze niet bestaan .
Het geloof dat er geen God is even rationeel als het geloof dat er geen elfjes bestaan .
En je wil mij toch niet zeggen dat elfjes bestaan of dat alle andere goden die de mensheid heeft verzonnen net zoveel bestaansrecht hebben als de God die jij aanbidt .
Ik geloof niets en jij gelooft in niets min 1 ,heb je daar wel eens over nagedacht .

Daar komt nog bij ,als het beschikbare bewijs zowel het athe´sme als het the´sme steunde ,dan zou volgens Ockham's scheermes het athe´sme het redelijke standpunt zijn om in te nemen ,want het athe´stisch standpunt is eenvoudiger: het beperkt zich tot de natuurlijke omgeving die we om ons heen zien en doet het zonder een bovennatuurlijk wezen .

Het volgende probleem is dat persoonlijke openbaring zoals jij die schetst en die je een relatie noemt en dat heb ik al een beetje proberen aan te geven, zich niet beperken tot een geloof .katholieken zien de maagd maria ,hindoes zijn getuige van Vishnu ,ietsisten ervaren iets .Zelfs ik ben in staat iets te ervaren Het is bovendien merkwaardig dat mensen openbaringen hebben die altijd in overeenstemming zijn met hun geloof ,je zult als rechtgeaarde christen nooit een openbaring krijgen van Zeus of Odin .iedere die een openbaring claimt ,claimt die op grond van hu eigen overtuiging .Ik heb geen overtuiging dus de openbaring is voor mij niets meer dan iets dat een lichamelijke oorzaak heeft . Het argument dat je een relatie met God hebt ,kun je ook omdraaien ,juist omdat je meent een relatie met God te hebben ,verschijnt God ,dat is wat ik net probeerde uit te leggen .Dus geen relatie geen beeld ,wel een relatie precies het beeld dat daar bij hoort . Ik heb al eerder aangegeven dat de meeste van dit soorten letterlijke ervaringen meestal een lichamelijke oorzaak hebben ,ze zijn kunstmatig op te wekken ,maar kunnen ook in mijn geval ,maar in heel veel andere gevallen spontaan veroorzaakt worden .De bewijzen voor een godedlijek openbaring zijn dus ook behoorlijk zwak ,temeer dat jij wel kan vertellen dat het zo is ,maar tegelijkertijd uitroept dat je het meegemaakt hebben om het kunnen geloven .Ik heb openbaringen gehad alleen die waren verre van Goddelijke en dat is te verklaren uit het feit dat ik niet geloof . Dus als de diagnose van Daan voor mij geldt ,geldt die ook voor jou .
Ik mocht niet meer met twee maten meten .

"ook worden drogredenen en retoriek aangepakt
Toch vreemd dat het over het algemeen dat athe´stische publicaties zijn die worden beschuldigt van retoriek, en meestal ook nog holle retoriek. Voorbeeldje? De term New Atheists. De leerstellingen zijn exact hetzelfde als van de Atheists => loze retoriek, een waan van iets 'nieuws' om mensen een rad voor ogen te draaien, bedrog, leugen.

Wederom ,als je met een beschuldiging of bewering komt van deze omvang ,zul je mij de kans moeten geven om mij te kunnen verdedigen. Kom met voorbeelden die die bewering ondersteunen .
Ook daarom krijg je nog geen respect van mij ,als je mij beschuldigt moet je mij ook toestaan om wat jij meent op waarheid te toetsen .
Ongefundeerde en blinde beschuldigingen zijn heel erg hinderlijk en daarbij ook nog uitermate onfatsoenlijk .
Het woord respect heeft voor mij geen enkel inhoud ,als het inhoudsloos gehanteerd wordt .Dat geldt voor alle beweringen ,aannames of beschuldigingen die je parkeert bij mij of bij wat ik als mijn overtuiging zie .
Dus niet funderen en tegenargumenten negeren verdient geen respect ,zou je je beweringen onderbouwen en mij de kans geven op een eerlijke manier er op te reageren ,dan krijg je de respect die daar bij hoort . Bovendien heb ik nog nooit iets gepubliceerd buiten een forum .Dus of je houdt het bij mij ,of je komt met overweldigende bewijzen voor alle andere athe´sten die ik schijn te moeten kennen volgens jou ,maar die ik niet ken .
Generalisaties zeggen mij werkelijk helemaal niets , ik vergelijk jou toch ook niet met de rest van de christenen ,kan ook niet want dat ontken je gelijk omdat je niet tot een kerkgenootschap behoort en er een eigen geloofsovertuiging op na schijnt te houden . Doe dat bij mij dan ook niet .

Jouw verontschuldiging voor een misser van jouw kant heb ik gehonoreerd .
Ik heb het over te hoog van de toren blazen omdat je met je niet onderbouwde beschuldihingen en aannames , een stemming creeert waar bij het alleen maar hard tegen hard kan gaan .
Ik hou van een eerlijke discussie ,maar ga het conflict nooit uit de weg .
Het tot vervelens blijven herhalen en het daardoor negeren van de tegenargumenten ,zorgt er voor dtik iedere keer weer pnieuw mijzelf moet verdedigen voor iets dat allang weerlegd is .
Ook geen pluspunt als het gaat om wederzijds respect .
De opmerking dat je je aanpast en het nooit andersom hebt gevraagd is er een die misschien wel waar is ,maar indirect natuurlijk niet klopt . Je hebt het in letterlijke zin niet gevraagd ,maar je eist door jouw aanwezigheid hier op deze site een hoop aandacht voor zaken die ons eigenlijk helemaal niet interesseren .Het kost ons een hoop moeite en overtuigingskracht om al die beweringen die jij hier deponeert zonder dat je er een centje bewijs voor geeft te verbinden aan feiten .
Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het vorige stuk ,dat staat vol met meningen die geen feiten zijn ,zolang het alleen maar een persoonlijke overtuiging is .Ik kan nog steeds niet in jouw ervaringswereld komen ,dat kan alleen jij .
Wil je dus wat jij ervaart aannemelijk maken voor een ander dan zul je met zaken aan moeten komen waar wij ook de beschikking over kunnen hebben .
En dat is het laatste wat ik er over wil zeggen en ook het laatste dat ik aan jou kwijt wil ,al het andere komt nu voor jouw rekening ,ik ben dacht ik duidelijk genoeg geweest .
Krautsjo - 25 03 09 - 17:49

Ik dacht echt dat we van plan waren een politiek tegenwicht te bieden aan de eeltknieŰn van de VU die het Haagse pluche bezetten, met als doel de eliminatie van discriminatie die ons als denkenden ten deel valt. Helaas, op deze site wordt slechts antwoord gegeven aan gristenen die weigeren de realiteit te erkennen. Maar goed, in onze gristelijk-joods-islamitische samenleving is van alles mogelijk. Zo zit de gristelijke jood Hirsch in navolging van zijn grote voorganger Donner erover te denken om de sharia - al dan niet beperkt - toe te laten. Van mij mag het, een burgeroorlog tussen de diverse absurditeitaanbidders lijkt me wel spannend.
De humor van Daan bevalt me wel, ondanks alle kritiek die hier wordt gespuid. Recht voor z'n raap. Een ander soort geluid dan dat van de huidige politiek, behalve dan D66 en PVV. Die doen het dan ook goed in de peilingen, beter dan het VU-kabinet. Daan, ga zo door. Misschien blijven de protelieken en de kathestranten dan weg en kunnen we ons eindelijk bezig houden met datgene wat ons boeit.
Victor Stenger zei het al en ik heb het hier weer teruggezien: 'Bijzondere claims vereisen bijzonder bewijs'. Dus mocht zich hier nog een mono- of polythe´stische eeltknie aandienen: kom met bewijs van het bestaan van een bovennatuurlijk wezen en de Templetonprijs wordt een Nobelprijs. De afgelopen tijd is gebleken dat meningen kunnen veranderen. Tot voor zeven eeuwen was de aarde nog plat. Voor gristenen, de oude Grieken hadden al andere denkbeelden. Maar die zijn later pas door de moslims naar Spanje gebracht. Vervolgens zijn de moslims vermoord en hun kennis is verspreid over Europa. Daarna begon de Verlichting en de rest is ook geschiedenis.
Wat diezelfde geschiedenis ons leert is, dat door eeltknieŰn krampachtig vastgehouden ideeŰn worden opgeblazen door de wetenschap. Het gevolg is desastreus. Voor de amen-dementen dan. Wat we steeds vaker zien is een samenscholing van onwetenden die zich niet kunnen verlossen van het denkbeeld dat het leven is ontstaan zonder doel, puur toevallig en waarschijnlijk niet alleen op onze aardkloot. Dat schijnt heel frustrerend te zijn, maar over honderd jaar ziet de wereld er heel anders uit: ˛f iedereen is islamiet, ˛f iedereen lacht zich rot om die ignorandussen die koste wat kost blijven ontkennen dat wat ze zien ook bestaat. Want wat ze niet zien bestaat, daarover is geen discussie mogelijk. Honderd miljard hersencellen.....
Wanneer gaan we eindelijk spijkers met koppen slaan? Of moeten we maar aannemen dat ons belang in goede handen is bij dandy-Plasterk, de zelfverklaarde athe´st die eeltknie-nano-Dekker zo geweldig vindt? Of moeten we gewoon lawaai maken en de Veluwe en Limburg duidelijk maken dat we de bevoogding spuugzat zijn?
Aan jullie de keuze, ik heb de mijne al gemaakt. Ik distantieer me van elke discussie met gristendommeriken en monietslims. Hopelijk volgen anderen mijn voorbeeld.
Rob () - 26 03 09 - 01:08

@ Texstucker

God bestaat niet.
Huma - 26 03 09 - 08:28

dank je rob, eindelijk iemand met veel humor..en ja..ik ben bot en onbeschoft maar ik ben de betrouwbaarste persoon die er bestaat...ik lieg niet..

ik zeg wat er op mijn hart ligt.

beste jongens die hier allemaal heel erg serieus alles lezen en daarop heel serieus zeer lange antwoorden schrijven...

kijk, niet in god geloven is geen geloof..wij geloven niet dat hij bestaat wil niet zeggen dat dat ons geloof is ...

wij weten dat er niet zo iets is..omdat het zo simpel is.
als god had bestaan zou de schepoping niet op zo een gigantische milennia durende moordpartij zijn uitgelopen zoals het dus de afgelopen duizenden jaren geweest is.

als god (of zoiets) wel had bestaan dan had hij beter voor zijn ``kinderen`` gezorgd.
tenminste, ik wel.

en niet stom lullen van ``hij test ons`` en dat soort lulpraat.

daar mee hebben ze jullie in de kerk steeds schaakmat als jullie jezelf vragen stellen van ``moet dat nou??``


grtz daan
daan - 26 03 09 - 09:46

@Rob: Jij noemt jezelf denkend .... maar hebt geen idee waar je het over hebt.

Denkend? Iemand die vastzit in dogmatische ideeŰn van eeuwen geleden noemt zichzelf denkend. En dit wil de politiek in? Met als doelstelling het land nog sneller over de rand van de afgrond te helpen dan nu al gebeurd? Kom op jongen, uit elke posting van je blijkt keer op keer dat je, net als bijvoorbeeld je goeroe Dawkins, geen flauw benul hebt wat er in het Christendom nu eigenlijk gebeurd. Zolang Christenen nog steeds de mensen zijn die het meest geven aan goede doelen, het meest aan vrijwilligerswerk doen, het meest omzien naar de ander, hebben ze in ieder geval een constructievere bijdrage aan de samenleving dan athe´sten.

Holle retoriek Rob, holle retoriek. Daarom stelt het athe´sme wereldwijd nog steeds niet voor en zal dat ook nooit gebeuren, en is de invloed al jaren sterk dalend. Ook in Europa zien we een toenemende belangstelling voor spiritualiteit, dus een afkalving van de athe´stische invloed. Al geef ik ruiterlijk toe dat het athe´sme hier nog een kleine rol in de marge speelt.

Laten we maar geen IQ-test doen, de uitslag is voor jou onverdraagbaar. Je zou toe moeten geven dat een Christen een hogere IQ dan jij heeft. Dat wil ik je niet aandoen.

GOD BESTAAT!!!
John - 26 03 09 - 10:15

Waarom maken jullie je zo druk over iets wat volgens jullie niet bestaat? Dat doe je toch niet, maak je liever druk om iets wat wel bestaat, maar we zullen voor jullie bidden dat je ogen geopend zullen worden. Binnenkort is het te laat om je nog te bekeren, want Gods Liefde is eeuwig, maar Zijn genadetijd is beperkt en dat kun je nu al merken. Maar de keus blijft bij jezelf, later kun je niet iemand anders de schuld geven.
govert - 26 03 09 - 10:16

@ Texstucker
Je denkt toch niet dat ik na zo'n eerste domme pseudo-agnostentuckertext ( of moet ik (w)agnost zeggen i.p.v. agnost? ) met jou in discussie ga?
Lijkt mij om meer dan ÚÚn reden een zinloze verspilling van energie.
Huma - 26 03 09 - 10:26

het is gewoon tijd om de macht van de kerken over jullie mensen die blijkbaar echt in god geloven te breken.

de kerken en de kerkelijke elite die al heel lang over jullie rug ongekende rijkdom hebben vergaard door jullie stomme verhaaltjes voor teschotelen zodat jullie doen wat zij willen
zijn de ware boosdoener...

jullie kunnen er niets aan doen dat jullie constant denken dat het nodig is om god hier te verdedigen... dat kan hij makkelijk zelf wel..

waar het eigenlijk om gaat is dat jullie zo gehersenspoeld zijn dat jullie voor alles gebruikt kunnen worden wat de elite wil omdat zij dat verstoppen in het jasje van gods wil op aarde ...en zo...en een hoop terreur als je het niet er mee eens bent.

de kerk is dus het werk van ``satan`` om maar in jullie termen te blijven.

gebruik je verstand...en keer je rug naar die terreur organisatie die beweert dat zij de wijsheid in pacht hebben.

ik zeg niet dat wij atheisten de wijsheid in pacht hebben (zeker niet) maar het gaat hier om 2 dingen ...wel of geen god...en.....geloofs organisatie..(kerk)

en over god valt niet veel te zeggen daar komen we toch niet uit behalve als we dood zijn maar er is geen gsm die deze afstand kan overbruggen dus we zullen het nooit weten.
maar wat we wel weten is dat kerk niets met god te maken heeft en slechts een faschistise, terroristiche , corrupte criminele organisatie is die speelt met het lichamelijk en geestelijk welzijn van een hele wereldbevolking .
daan - 26 03 09 - 10:44

john, jij hebt slechts collectief iq...in de omgeving waar jij verkeert lijkt dat misschien veel...

individualistisch iq is waar het om draait..
daan - 26 03 09 - 10:47

@daan: testje doen?

"het is gewoon tijd om de macht van de kerken over jullie mensen die blijkbaar echt in god geloven te breken.
Typisch athe´stisch: Geloven in iets dat er niet zou zijn en strijden tegen iets dat er niet is. Lekker zinloos bestaan ...

Athe´sme is bovendien nog eens veel ouder dan Christendom (minpunt 10.001): Kijk maar in Psalm 14:1
John - 26 03 09 - 10:57

Het IQ van een individueel christenbekeerling duikt zonder uitzondering dieper onder het bedroevend lage collectief IQ van dit soort gelovigen.
Huma - 26 03 09 - 10:58

Geen van allen durft de uitdaging aan. Waarvan akte, I rest my case, case closed, en de rest :)

(en krijg vanaf nu dus ook geen emails meer van reacties)
John - 26 03 09 - 11:21

Bedoel je dat jij als zelfverklaard lichtend voorbeeld van een intelligente christenbekeerling ergens anders je energie als infantiel evangelisatiewerker ga verspillen?
Huma - 26 03 09 - 11:30

als ze daar bestaat zeker niet neer hadden gezet hadden een helehoop mensen veel geprotesteerd, lieverd...

maar laat ik jouw verzekeren het bestaat niet...

en als je onderzoek wil, heb ik een leuke voor je ...

god heeft alles geschapen he??

maar wat heeft god geschapen???

nu jij weer...
daan - 26 03 09 - 16:07

oja, en niet gaan gooien met bullshit zoals de bijbel en psalm-slaatjes zoals john.

want dat zijn door mensenhanden geschreven boeken /....daarom hebben de islamieten gezegd dat de koran door god is geschreven..kunnen ze alle kritiek direct de kop indrukken(lees afsnijden)
de joden waren specialisten in stenigen van mensen die het niet zo nouw namen met ``gods `` woord.
daan - 26 03 09 - 16:11

ik denk dat we het toch nooit met 100 prct zekerheid kunnen bewijzen met de huidige stand van wetenschap..

daarom parasiteert de kerk nog steeds op de domheid van mensen.
daan - 26 03 09 - 16:13

neemt niet weg dat iemand niet in god mag geloven hoor, het enige probleem wat er is is de organisatie die boven alle gelovigen staat die zwaar corrupt en misdadig is die aangepakt moet worden..

zij zijn bezig met wereld overheersing op alle fronten van het sociologisch vlak

dat is gevaarlijk..
daan - 26 03 09 - 16:15

na, luister ik ben natuurlijk heel filosofisch.....maar elke keer als ik ga filosoferen wordt dat door zeer enge mensen afgedaan alsof ik een geloof heb..dus wees gewaarschuwd...

het onderzoek..

ik zal je vertellen dat ondanks dat we nu een beetje achter de snaar-theorie en het ``vakjes-universum`` zijn gekomen werkelijk niets met zekerheid kunnen zeggen...
eigenlijk is het menselijk ras nog steeds in de kinderschoenen.

maar.... de impressie dat god een magere man is met een witte soep jurk aan , een lange baard met sandalen en lang grijs haar is..lijkt mij toch wel achterhaald.

dat was namelijk de mode 6000 jaar geleden dat de aanzet tot een boek werd gegeven over het ontstaan van de eerste beschavingen gewoon de alledaagse mode.

als ik god zou zijn zou ik mij ten eerste in makkelijke doelmatige kleding rond bewegen en zonder een vlooien-baardje en vies klef lang haar..lijk je godverdomme wel een hippie uit de 60 ger jaren....niet echt handig. en dan nog sandalen..????.

ten 2 de

wie zegt dat god als entiteit er uit ziet als wij???? staat wel in elk reli boek....maar echt, zeer weinig fantasie !!

god zou ....alleen al uit technisch oogpunt geen fysieke verschijning hebben...want zo kan je niet het universum en alle dimensied leiden.

het zou meer zo iets als een (lees je we eens science fiction) energie wezen moeten zijn...dat stelt je in staat om direct in toutch te staan met het complete heelal en alle dimensies..

koop dus een plasma bol bij blokker voor 15 euro en je hebt god in huis...

grapje....maar dit is meer onderbouwd dan de simpele voorstelling die gelovigen hebben over god....

nu god zou manager moeten zijn over het onmetelijke heelal en alle paralelle dimensies en over tijd...(dat zijn er oneindig veel)

denk je nu echt dat iemand die zo druk bezig is de toko in goede banen te leiden tijd heeft voor een eind examen project zoals de aarde??

nee dus...
daan - 26 03 09 - 16:45

nee .....jij mag echt wel in god geloven of iets whatever.....wij ongelovigen hebben dat nu eenmaal niet...
ik heb geen geloof en het niet hebben van een geloof in een god is nu eenmaal GEEN geloof...

maak gewoon lekker uit god wat voor jouw het mooiste is.. en laat je niet door mijn negativisme over dit onderwerp beinvloeden....

als je een heel stuk terug hebt gelezen over de strijd tusse john en mij ben ik ook wat exlplicieter in het strooien van mijn visie en wat mondiger in mijn uitspraken..

doe wat je wil...maar laat je niet leiden door een boven jouw staande organisatie want deze fucht je leven..en dat van anderen...
daan - 26 03 09 - 16:58

Frans van Dongen, ik zal voor je bidden, dat God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, je ogen gaat openen, voordat het te laat is.
Hij is onze Schepper en de Schepper van hemel en aarde. Wij zijn uit stof van de aarde geschapen en God heeft in ons zijn adem, Zijn Geest ingeblazen.
Wij kunnen niet met ons beperkte verstand God begrijpen, daarom moeten wij in Hem geloven en worden wij gelovigen genoemd.

Hij is onze Schepper, onze Vader, maar ook onze Rechter.
Onze God IS Liefde, maar Hij is ook volkomen heilig en rechtvaardig en is ook een verterend vuur.

Here God, vergeef Frans van Dongen en ontferm U over hem, in Jezus' naam.
Wachter - 26 03 09 - 17:29

@Tex Tucker Agnosten roepen altijd uit dat het redelijker is om je oordeel op te schorten.Maar dat is niet juist want de bewijslast blijft altijd liggen bij de gelovigen .Bij geberek aan bewijs is het redelijke standpunt ,met de nadruk op redelijk het athe´sme ..Wel eens van het scheermes van van Ockham gehoord ,dit principe stelt dat als je met twee hypothesen wordt geconfronteerd die beide even goed met beschikbare bewijzen ondersteund worden de keuze altijd ligt bij de eenvoudigste .
Twee hypothesen 1)er zijn behalve een composthoop ,bloemen ,bomen,struiken enzovoort ook onzichtbare elfjes achter in de tuin 2) Er zijn geen elfjes achter in de tuin,daar zijn alleen maar een composthoop,bloemen,bomen,struiken enzovoort. Alles wat je kunt waarnemen sluit even goed aan bij beide hypothesen . Immers als ,als de elfjes achterin mijn tuin onzichtbaar,onstoffelijk en immaterieel zijn,dan hoef ik toch niet te verwachten er bewijs voor te vinden . het beschikbare bewijs ondersteunt de beide hypothesen even goed waarom iets introduceren dat geen enkel meerwaarde heeft . Waarom zou je het oordeel over de vraag of er wel of niet elfjes in de tuin zijn willen opschorten ,of zelfs maar op zoek willen gaan naar een bewijs dat 100% zekerheid geeft .Er is tegenwoordig bijna niemand meer die nog twijfelt over de vraag of er sprookjes figuren bestaan en die vraag zou je wel moeten stellen omdat er een bepaalde meerderheid is die nog steeds niet overtuigd is .
De meerderheid is gelukkig niet de bepalende factor in of iets waar of niet waar is . Dus waarom moeite doen om iets te verzinnen dat bij voorhand al gedoemd is om geen bewijzen te kunnen gaan leveren .En de bewijslast ligt nog steeds bij de theisten ,waarom moeite voor hun doen als ze zelf geen moeite doen om het zelf te bewijzen ?
krautsjo - 26 03 09 - 17:51

Ik zou geen moeite doen, krautsjo.
Zo moeilijk is het toch niet om achter deze nieuwe nick een oude bekende te herkennen.
Huma - 26 03 09 - 18:03

Er wordt niet alleen door onze oude bekende gelezen ,die ik trouwens al van heide en ver herkend had aan zijn schrijfstijl .Hij onderneemt nu voorzichtig een poging op voor hem nogal glad ijs .
krautsjo - 26 03 09 - 18:42

Sorry, miste jullie zo ;)

"na, luister ik ben natuurlijk heel filosofisch.....maar elke keer als ik ga filosoferen wordt dat door zeer enge mensen afgedaan alsof ik een geloof heb..dus wees gewaarschuwd...

het onderzoek..

ik zal je vertellen dat ondanks dat we nu een beetje achter de snaar-theorie en het ``vakjes-universum`` zijn gekomen werkelijk niets met zekerheid kunnen zeggen...
eigenlijk is het menselijk ras nog steeds in de kinderschoenen.

maar.... de impressie dat god een magere man is met een witte soep jurk aan , een lange baard met sandalen en lang grijs haar is..lijkt mij toch wel achterhaald.

dat was namelijk de mode 6000 jaar geleden dat de aanzet tot een boek werd gegeven over het ontstaan van de eerste beschavingen gewoon de alledaagse mode.

als ik god zou zijn zou ik mij ten eerste in makkelijke doelmatige kleding rond bewegen en zonder een vlooien-baardje en vies klef lang haar..lijk je godverdomme wel een hippie uit de 60 ger jaren....niet echt handig. en dan nog sandalen..????.

ten 2 de

wie zegt dat god als entiteit er uit ziet als wij???? staat wel in elk reli boek....maar echt, zeer weinig fantasie !!

god zou ....alleen al uit technisch oogpunt geen fysieke verschijning hebben...want zo kan je niet het universum en alle dimensied leiden.

het zou meer zo iets als een (lees je we eens science fiction) energie wezen moeten zijn...dat stelt je in staat om direct in toutch te staan met het complete heelal en alle dimensies..

koop dus een plasma bol bij blokker voor 15 euro en je hebt god in huis...

grapje....maar dit is meer onderbouwd dan de simpele voorstelling die gelovigen hebben over god....

nu god zou manager moeten zijn over het onmetelijke heelal en alle paralelle dimensies en over tijd...(dat zijn er oneindig veel)

denk je nu echt dat iemand die zo druk bezig is de toko in goede banen te leiden tijd heeft voor een eind examen project zoals de aarde??

nee dus..."

Eeeehhh daan, weet je zeker dat je geen Christen bent? Je beeld van God is niet helemaal 100%, maar staat dichter bij de werkelijkheid dan waar je anderen altijd onterecht van beticht te geloven. Dit is echt een opmerkelijke posting!
John - 26 03 09 - 19:30

lieve john ,

ik moet je toch teleurstellen, ik ben slechts filosofies bezig....

ik weet zeker dat wat jij gelooft niet kan...

sorry lievert...
DAAN - 26 03 09 - 19:37

@Tex Tucker Dit was dus het gladde ijs waar je je nu net niet op moest gaan begeven . Goede aanleiding voor een permanente ban Songa .
Nu moet je er mee ophouden . We blijven niet bezig . Laatste waarschuwing, een ban is onderweg .


Van Ockham leefde trouwens van 1285-1349 die kun je niet echt modern noemen .
krautsjo - 26 03 09 - 19:48

Daan dat was John niet , dat is iemand die zichzelf John noemt en niet onze ouwe vertrouwde nieuwgeborene .
Waarschijnlijk onze oude bekende .
krautsjo dus niet John - 26 03 09 - 19:54

Zo gemakkelijk gaat dat dus Daan
Ik kan elke naam invullen - 26 03 09 - 19:55

Ik ga niet meer iedere keer zeggen dat ik Songa/Visotter er onder een andere naam uitgooi hoor. Dus als z'n bijdragen verdwijnen terwijl je er net op hebt gereageerd moet je niet gek kijken.
Els () - 26 03 09 - 20:10

nu ben ik heel spiritueel....2.5 promille...dat zijn 10 halve liters heineken..

beste john...iemand die niet gelooft in wat jij gelooft is ook best wel heel erg aardig en filosofies....dat wil echter niet zeggen dat hij het zelfde denkt ...voor alles is er wel een plausibel antwoord wat niets met een superwezen te maken heeft...

hik....burp.....
daan - 26 03 09 - 20:19

het wordt steeds ingewikkelder...ken iemand niet gewoon dronken zijn en ergens antwoord op geven???
daan... - 26 03 09 - 20:21

zo...nu wat anders...zou god vanavond naar de kroeg gaan??

hij is gescheiden....heeft een mislukkeling als zoon..(liet zichzelf aan het kruis nagelen als godenzoon)
en petrus is ook niet zo gezellig..gewoon een vieze oude rukker....

samen met satan naar de kroeg dan????
beezelbub gaat alleen naar rokerskroegen of de koffie shop........

ik zal je gewoon zeggen (gezien wij volgens jullie naar zijn evenbeeld zijn geschapen) hij verveelt zich werkelijk te pletter......
geen sociale contacten...(er is immers maar 1 god...de ware god) bla bla bla....

ook superwezens hebben sociaal contact nodig ...en dat is er niet...

en nu nog denken dat hij zich bezig houd met ons???

het hele concept klopt niet....
daan - 26 03 09 - 21:15

effe een format c: dan ken je weer verder...

daarom heeft god zich nog niet gemeld op deze site ....veel ste veel spam in de email....

en god heeft echt geen penisverlenging nodig...hij bevruchtte maria vanuit de hemel...
daan - 26 03 09 - 21:36

Benieuwd ! En, hoe was de eerste bijeenkomst zaterdag in Rotterdam ???
Icesurfer (URL) - 30 03 09 - 09:23

Er werd nog naar je gevraagd door Frans van Dongen was je nu maar gekomen . Ik vind het concept te smal om daar een politieke beweging op te baseren,de tegenstanders in het debat voelden meer voor een lobby groep of een denktank en daar heb ik ook wat meer mee .Alles bij elkaar toch wel een verhelderende bijeenkomst .En Frans van Dongen is ondanks het feit dat hij in de minderheid was met zijn idee toch van plan om door te zetten .Iets wat ik ook al zonder bijeenkomst vermoedde .
Het zal lastig zijn om dit issue werkelijk een politiek statement te kunnen maken ,secularisatie lijkt me in tijden van crisis nu niet een speerpunt de komende jaren .
Niettemin blijf ik het wel zeer op de voet volgen .
Ik denk dat ze voor de zelfde problemen staan als de spirituele partij .Is er genoeg draagvlak .
HansK - 30 03 09 - 11:59

kristen fundamentalistiese partijen ook niet....dus mijn zegen heeft ie ..
daan - 30 03 09 - 15:48

Een denktank is geen slecht idee, daar wordt tenminste iets gedaan wat gelovigen nooit hebben geleerd. Maar wat doe je met de uitkomsten van de denkprocessen? De geschiedenis en de praktijk van alledag leert ons, dat je gelovigen niet overtuigt met argumenten, hoe wetenschappelijk en waarschijnlijk ze ook zijn. Ik heb daar een forse ervaring mee en ken zo'n beetje alle trucs die ze toepassen om het zogenaamde ongelijk van een andersdenkende op slinkse wijze te bestrijden. Uiteraard op basis van hum eigen absurde veronderstellingen, misvattingen en waanideeŰn.
Maar ze zijn wel dik vertegenwoordigd in de politiek, hoewel het draagvlak afneemt. We kunnen wel ludieke acties in de strijd gooien, maar dan? Leuk, daar halen we misschien een keer het NOS-journaal mee, maar na de onvermijdelijke rechtzaak is alles weer vergeten. In ons land noemt rond een kwart van de volwassen mensen zich athe´st. Laten we zeggen dat ÚÚn vijfde van hen zich realiseert dat het geloof een gevaar inhoudt voor enerzijds de ontwikkeling van maatschappij en wetenschap en anderzijds de vrijheid van meningsuiting. Alles bij elkaar goed voor zeven Ó acht zetels in het parlement en daardoor mogelijk van doorslaggevende betekenis bij wetgeving over zaken als onderwijs.
Kortom: het heeft best zin om een politiek tegenwicht te vormen, de monothe´sten zijn veel te lang aan de macht en de resultaten zijn niet om over naar Jeruzalem te schrijven. "2008 is het jaar van het bitter, 2009 wordt het jaar van het zoet". Was getekend: diezelfde fundamentalist uit Zeeland die vindt dat mensen zonder geloof niet kunnen functioneren. Zo'n uitspraak heeft een enorme impact. Als we nu geen vuist maken zijn we letterlijk en figuurlijk aan de goden overgeleverd. Laten we daarom onze energie aanwenden om onze ideeŰn via de politiek hoorbaar te maken. Alleen de keuze van het woord "seculier" in de naam van de partij staat me niet aan. Turkije is een seculier land, maar wel op basis van geloof. IndonesiŰ heeft pas seculier gestemd, maar is het grootste moslimland op aarde. "Athe´stische Partij" is herkenbaarder en zal mensen meer aanspreken.
Rob () - 16 04 09 - 00:11

daarom ben ik van mening dat het beter is om de overkoepelende organisaties aan te pakken..

d.w.z. het is onmogelijk om te bewijzen dat zoiets als god niet bestaat...zij komen weer met een tegenargument (die natuurlijk nergens op slaat in onze ogen) en zo wordt een nutteloos gesprek gaande gehouden.(zie alles wat al op tv is geweest).

wat je moet doen is de geloofsvertegenwoordiging aanpakken, afschilderen als een faschistiese terroristiese corrupte manipulatieve en kriminele organisatie..(wat ze ook zijn)uit op macht en wereldoverheersing.(*de paus is niets anders dan de fuhrer van een faschistiese organisatie die zich katholieken noemen.)...e.d.

daar hebben we voorbeelden genoeg van die zij niet kunnen ontkrachten..dus zolang wij zeggen dat het wel of geen god ons niet interresseert, kunnen wij lekker trappen naar die organisaties.....om de ``gelovige`` er tre van overtuigen dat zijn vertegenwoordiging hem bedriegt en niets met ``god`` te maken heeft (b.v. de amerikaanse tv dominee..die buiten de deur neukt en in een ferrari rondruidt)...en ten tweede je kan dan lekker mensen beledigen.....leuk toch???
daan - 16 04 09 - 10:45

es effe denken...

gelovigen verheerlijken de fuhrer..(de leider van de vertegenwoordiging c.q. de herder).....zij hebben ook een totalen endsieg..(de hemel),..niet tot de organisatie behorenden worden ``gestraft``..en komen in de hel..lees worden gestenigd en verbrand en behoren niet tot de nieuwe wereld orde (er is geen plaats voor ons )
en een wunderwaffe..(wederopstanding)

na....klinkt mij bekend in de oren in elk geval..

waanzin..toch...????
daan - 16 04 09 - 10:55

hiermee valt aan te geven dat religie niet tolerant is.

oja, en wat die terrorist uit zeeland betreft..mensen die in roze olifantjes geloven moeten in het gekkenhuis worden opgesloten.
daan - 16 04 09 - 11:06

wilders maak een nieuwe fitna zie ik zojuist op tv..

kenne wij niet zoiets doen, een film die de faschistische inslag van religie benadrukt??
en ook een loopje neemt met de film fitna?? deze afschilderen als een christen fundamentalistiese aanval op een andere fundamentalistiese organisatie ....


``reli-faschists`` een goede titel alvast....
daan - 16 04 09 - 11:21

@daan: Wat is het toch heerlijk om iemand te horen raaskallen die de weg volledig kwijt is en overduidelijk geen enkel idee heeft waar hij over praat. Dat een beheerder dergelijke onzin op een site tolereert zegt ook genoeg.

Rob heeft het over 25%? Waar die cijfers vandaan komen is vervolgens een raadsel, de officiŰle cijfers plaatsen een komma, ongeveer tussen de 2 en de 5. Ik heb een vrij grote groep athe´stische vrienden en geen van allen wil geassocieerd worden met wat hier gaande is. Sterker nog: ze willen er niet eens op reageren!

Rob wil iets doen wat gelovigen nooit geleerd hebben. Dan heb je het uiteraard over het tonen van een totaal gebrek aan respect voor andersdenkenden. Dat is eigenlijk het enige verschil tussen de religie athe´sme en de meeste andere religies. Zelfs in de islam kom je over het algemeen nog respect tegen andersdenkenden tegen, behalve in de militante stromingen. Die vertonen opvallend veel overeenkomsten met hetgeen hier gaande is. Extremistische ideeŰn, vermengd met een dosis gebrek aan realiteitszin, hoogmoedswaanzin, gebrek aan historische kennis of Řberhaupt kennis over andersdenkenden. Alleen maar holle retoriek gestoeld op ongefundeerde haattheorieŰn, verbittering, soms een vleugje depressiviteit, gebrek aan realiteitszin, en een zichzelf compleet buiten de maatschappij plaatsen. Inderdaad een lekkere basis voor een nieuwe politieke stroming!

Wel de perfecte manier om jezelf compleet belachelijk te maken. Het overgrote deel van de zichzelf als athe´st bestempelende mensen herkennen zich gelukkig totaal niet in hetgeen hier gaande is. Gisteravond heb ik een athe´stische vriend deze site laten zien, en zijn reactie was positief: Sinds gisteravond noemt hij zichzelf agnost, overdonderd door de, zoals hij het noemde, 'religieuze trekken' van deze site. Daarvoor wil ik jullie dan wel weer hartelijk danken, hij is in ieder geval een stapje dichter bij gekomen.

Feilloos pikte hij de religieuze kenmerken van het militante, extremistische athe´sme er uit, zoals dat op deze site op Goebbels-achtige wijze gepropagandeert wordt. Daar wijt hij ook het lage bezoekersaantal aan. "Deze site bekijk je ÚÚn keer, om er nooit meer terug te komen, wat een walgelijke bedoening" waren zijn letterlijke woorden.

Dus, ga alsjeblieft zo door!
John - 16 04 09 - 12:01

he.....hallo,

dag john, hoe is ie???

lange tijd niet gezien ....
daan - 16 04 09 - 12:04

jij keert hier wel steeds terug..toch???

misschien maken wij van jouw nog wel eens een atheist......

oja, en over goebbels gesproken...daar moet ik altijd aan denken als ik op zondagochtend aan het zappen ben en ik kom op zo een kerkuitzending terecht....de toon , de lichaamstaal en mimiek en psychologie waarmee een preek van die voorgangers wordt uitgevoerd, is inderdaad van goebbels ja.
goed gezien.
daan - 16 04 09 - 12:19

misschien maken wij van jouw nog wel eens een atheist......
Zou er niet op rekenen. Lees Spreuken 26:11 maar eens, of 2 Petrus 2:10-22

Als je het Licht eenmaal hebt gezien wil je niet eens meer terug!!

Je kunt het leuk proberen te verdraaien, maar die Goebbels tactiek trappen denkende mensen toch niet in. Je bevestigt alleen weer jezelf, met dank daarvoor :)
John - 16 04 09 - 14:23

@John, Gisteravond heb ik een athe´stische vriend deze site laten zien, en zijn reactie was positief: Sinds gisteravond noemt hij zichzelf agnost, overdonderd door de, zoals hij het noemde, 'religieuze trekken' van deze site. Daarvoor wil ik jullie dan wel weer hartelijk danken, hij is in ieder geval een stapje dichter bij gekomen.

Feilloos pikte hij de religieuze kenmerken van het militante, extremistische athe´sme er uit, zoals dat op deze site op Goebbels-achtige wijze gepropagandeert wordt. Daar wijt hij ook het lage bezoekersaantal aan. "Deze site bekijk je ÚÚn keer, om er nooit meer terug te komen, wat een walgelijke bedoening" waren zijn letterlijke woorden.


Deze lasterlijke tactiek lijkt meer op Goebbels dan wat ik zeg. Het is dan ook typerend dat door jouw atheistische vriend niet een enkel voorbeeld wordt gegeven waarmee je kan staven dat ik met nazi's of Goebbels kan worden geassocieerd.

Of bedoel je soms dat hier iedereen aan het woord kan komen? Wij leven in de samenleving waarin we leven, en dat kun je proberen weg te filteren, maar daar verander je de werkelijkheid niet mee. Er zijn ook mensen die jou graag geband zien van deze site. Mijn opvatting is dat mensen met elkaar in dialoog gaan, maar dat is kennelijk een utopische wens.

Als je atheistische vriend wat waard is, dan citeert hij hier wat er aan mij en mijn site overeenkomt met Goebbels. Als het enige argument wat je kan bedenken is dat hier mensen aan het woord komen die dingen zeggen die niet overeen komen met mijn opvattingen, dan is dat al een reden temeer om jouw beweringen kinderachtige demagogie te noemen, want Goebbels liet geen andersdenkenden aan het woord.

Ik ga niet meer met je in discussie. Maar het lijkt me wel gerechtvaardigd dat je je suggesties staaft met citaten.
Als ik of mijn site in de ogen van je vriend militant en extremistisch ben, dan kan dat worden weerlegd. Dat is het doel van een vrije discussie. En als hij mij beticht van nazisme en extremisme, dan zal hij met citaten moeten komen. Maar natuurlijk komen die citaten niet, want het is nergens op gebaseerd.

En kom niet aan met 'het druipt er vanaf'. Citeer me!
Els () - 16 04 09 - 15:26

en john, jij van het kristen faschistisch propaganda-front klinkt nu net als goebbels...

op het moment dat de waarheid over julliefaschisten wordt gezegd ga jij schreeuwen dat het ``falsche propaganda``is...

dat hebben we ook al gehoord 70 jaar geleden

grtz...daantje
daan - 16 04 09 - 16:21

dat hebben we ook al gehoord 70 jaar geleden
Ben je echt al zo oud?

@Els: Ik zal het aan hem doorgeven, maar hij wil er niets mee te maken hebben, dus ik betwijfel of hij echt met een reactie komt. Ik zal er wel op aandringen, maar kan niets beloven. Het kan wel een paar dagen duren, we zien elkaar ook niet elke dag.
JOhn - 16 04 09 - 16:58

nee niet zo oud maar mijn opa`s en oma`s hebben mij goed voorgelicht hoe het begint en hoe je het herkent...

en jouw vriend is vrij om zich niet gescharmeerd te voelen van wat hier rond gaat....

dat is het verschil.

als je in de kerk openlijk de baas aanvalt op wat hij wil dat jij denkt en doet..wordt je ge-excommuniceert..(en daarna verbrand...ach die goede oude tijd..die zij weer terug willen)

zoals ik al eerder gezegd heb...dat je in god gelooft...heb ik niets mee te maken...maar de geloofsorganisatie zet gelovigen er toe om zich met anders denkenden te bemoeien..zo niet goedschiks dan maar kwaadschiks...het gaat hierbij echt niet om ons ziel maar om de macht over zoveel mogelijk mensen...en alle privileges die daaruit voortkomen.

daarom schat..
daan - 16 04 09 - 17:06

Voor wie wil weten waar ik mijn schatting van het percentage athe´sten in Nederland vandaan haal:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFs..
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.as.. ("portal voor surfende katholieken")
Met 25% zit ik nog aan de lage kant volgens de statistieken.
Rob () - 16 04 09 - 18:49

wat ik mij af vraag waarom houden dat soort faschisten dit soort statistieken bij??

ik zou zelf niet eens weten hoeveel niet gelovigen er rond lopen in dit land...

dit als meer ten bewijs dat zij een zeer gevaarlijke terroristische organisatie zijn.
daan - 16 04 09 - 18:53

de moffen waren ook met inventarisatie bezig van ongewenste personen die moesten verdwijnen.....

weer zo iets.....
daan - 16 04 09 - 18:58

als je in de kerk openlijk de baas aanvalt op wat hij wil dat jij denkt en doet..wordt je ge-excommuniceert.
Over welke kerk heb je het in vredesnaam? De informatie waar jij je op baseert is nog heel wat ouder dan je opa en oma samen x2! Ik heb al heel wat kerken bezocht en nog nooit van dit soort praktijken gehoord. Kom op zeg, we leven wel in 2009, kom even naar het heden!

ik zou zelf niet eens weten hoeveel niet gelovigen er rond lopen in dit land...
Ik ook niet. Stond alleen vorige week een stukje op spitsnieuws dat er in Amsterdam alleen al meer dan 50% allochtonen wonen. Het merendeel daarvan is moslim, dus in Amsterdam wordt die 25% in ieder geval bij lange na niet gehaald.

maar de geloofsorganisatie zet gelovigen er toe om zich met anders denkenden te bemoeien..zo niet goedschiks dan maar kwaadschiks...het gaat hierbij echt niet om ons ziel maar om de macht over zoveel mogelijk mensen
Als dat zo zou zijn ben ik helemaal met je eens. Alleen strijdt je tegen dingen die in een verleden voorkwamen en bepaald niets te maken hebben met de kerk van 2009.

dit als meer ten bewijs dat zij een zeer gevaarlijke terroristische organisatie zijn.

de moffen waren ook met inventarisatie bezig van ongewenste personen die moesten verdwijnen.....

weer zo iets....

Dan ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van alle gegevens die athe´stische organisaties bijhouden ... of gewoon tegenstrijdig ...
John - 16 04 09 - 20:20

1) hoezo?? van agt is nog met excommunicatie bedreigd inzake abortus....jaren `80

2) in amsterdam wonen inderdaad geen amsterdammers meer

3) oja?? wat zouden dan atheistische organisaties bijhouden?? het aantal bierblikjes van de afgelopen avond hoogstens...kristen organisaties hebben daar full time mensen voor zitten die alles regelen..en wel in loondienst.. zij zijn georganiseerd....atheisten zijn niet georganiseerd...nooit geweest ook.
bijvoorbeeld de kato`s hebben zolang als zij bestaan al een eigen geheime dienst..
jouw amerikaanse broeders ook.....
o....laten we scientology niet vergeten zo`n jonge organisatie maar oneindig slim opgezet...
enz...enz...enz

moet ik door gaan??
daan - 16 04 09 - 20:46

"Kom op zeg, we leven wel in 2009, kom even naar het heden!"
En dat zegt iemand die een geloofsovertuiging heeft van net na de jaartelling en een boek aanhangt die van diezelfde tijd stamt .Als je werkelijk in het heden stond zou je niet meer in van die achterlijke sprookjes geloven .We hebben inmiddels al veel beter verklaringen voor de onzin waarin ze in het jaar 0 geloofden .


"maar de geloofsorganisatie zet gelovigen er toe om zich met anders denkenden te bemoeien..zo niet goedschiks dan maar kwaadschiks...het gaat hierbij echt niet om ons ziel maar om de macht over zoveel mogelijk mensen
Als dat zo zou zijn ben ik helemaal met je eens. Alleen strijdt je tegen dingen die in een verleden voorkwamen en bepaald niets te maken hebben met de kerk van 2009."

Je moet toch eens wat beter om je heen kijken en die twee balken eens uit beide ogen halen .
"Dan ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van alle gegevens die athe´stische organisaties bijhouden ... of gewoon tegenstrijdig ..."

Onderbouwing ?
HansK - 16 04 09 - 20:48

hoezo?? van agt is nog met excommunicatie bedreigd inzake abortus....jaren `80
Das nog altijd meer dan 30 jaar geleden! Voor athe´stische organisaties is dat als de dag van gisteren, maar voor organisaties die normaal meedoen in de veranderende maatschappij is dat een grijs verleden! En ja, er zullen best nog wat oude knarren links en rechts rondwandelen die er religieuze ideeŰn op na houden, maar he, je gaat toch niet iedereen over 1 kam scheren hŔ?

oja?? wat zouden dan atheistische organisaties bijhouden??
Duik voor de gein eens de archieven in van die club van Madalyn O'Hair (al is daar niet veel meer van over). Daar werd het nodige bijgehouden, en als het om eigen aanhang ging met een paar nullen extra er achter gepubliceerd.

atheisten zijn niet georganiseerd...nooit geweest ook.
Dat geloof je zelf niet? Wat doe je dan op deze site? Athe´stische Beweging, politieke partij, spandoeken op bussen en billboards, New Atheist (waar niets nieuw aan is, maar dat terzijde), American Atheists, ... klinkt toch allemaal behoorlijk georganiseerd. Er zijn zelfs religieuze bijeenkomsten waar athe´sten samenkomen!

bijvoorbeeld de kato`s hebben zolang als zij bestaan al een eigen geheime dienst..
Ah, ik had het kunnen weten, jij gelooft in het sprookje van Dan Brown. Over niet-onderbouwde fantasieverhaaltjes gesproken :(

scientology niet vergeten
Is geen erkend christelijke organisatie maar een sekte.

@HansK:
Niet onderbouwd en niet onderbouwd, kan ik dus niets mee. Maar wel fijn dat je je religieuze overtuigingen even met ons deelt.
John - 17 04 09 - 16:11

=======================================
Wel de perfecte manier om jezelf compleet belachelijk te maken. Het overgrote deel van de zichzelf als athe´st bestempelende mensen herkennen zich gelukkig totaal niet in hetgeen hier gaande is. Gisteravond heb ik een athe´stische vriend deze site laten zien, en zijn reactie was positief: Sinds gisteravond noemt hij zichzelf agnost, overdonderd door de, zoals hij het noemde, 'religieuze trekken' van deze site. Daarvoor wil ik jullie dan wel weer hartelijk danken, hij is in ieder geval een stapje dichter bij gekomen.

Feilloos pikte hij de religieuze kenmerken van het militante, extremistische athe´sme er uit, zoals dat op deze site op Goebbels-achtige wijze gepropagandeert wordt. Daar wijt hij ook het lage bezoekersaantal aan. "Deze site bekijk je ÚÚn keer, om er nooit meer terug te komen, wat een walgelijke bedoening" waren zijn letterlijke woorden.

Dus, ga alsjeblieft zo door!
John - 16 04 09 - 12:01
======================================

Het is niet moeilijk om een christenbekeerlingenleugenverhaaltje te herkennen.
Huma - 17 04 09 - 16:24

Het is niet moeilijk om een christenbekeerlingenleugenverhaaltje te herkennen.
Je toont anders met je reactie aan van wel :) Of is de wens de vader van de gedachte bij je? Das niet erg wetenschappelijk ;)

Sorry, was naam vergeten
John - 17 04 09 - 16:48

Want dat is het toch.
Is het niet, christenbekeerling?
Een leugenverhaaltje.
Huma - 17 04 09 - 16:55

en jij behoort zeker niet tot een sekte??
daan - 17 04 09 - 17:29

10 you vigorously deny the existence of thousends of gods claimed by other religions but feel outraged when someone denies the existence of your god

9 you feel insulted and ``dehumanised`` when scientists say that people evolved from lesser live forms but you have no problem with the biblical claim that we were created from dirth

8 you laugh at polytheists but have no problem believing in a trinity god

7 your face turns purple when you hear of the atrocities attribted to allah but you dont even flinch when hearing about how god/jehovah slaughtered all the babies of egypt in exodus and ordered the elemination of entire ethnic groups in joshua including woman children and trees

6 you laugh at hindu believes that deify humans and greek claims about gods sleeping with women but you have no problem believing that the holy spirit impregnated mary from heaven who then gave birth to a man-god who got killed and came back to life and then ascended into the sky

5 you are willing to spend your life looking for little loopholes in the scientiffically established age of the earth...4.55 miljard years.. but you fing nothing wrong with believing dates recorded bij prehistoric tribesmen sitting in their tents and guessing that the earth is a couple of generations old.

4 you believe that the entire population of this planet with the exeption of those who share your beliefs...though excluding those in rival sects.. will spend eternity in an infinite hell of suffering and yet you consider your religion the most tolerant and loving

3 while modern science history geology biology and physics have failed to convince you otherwise some idiot rolling on the floor speaking in strange tongues may be all the evidence u need to prove christisanity.

2 you define 0.01% as a high rate of succes when it comes to answered prayers and you consider that to be evidence that prayer works and u think the remaining 99.9% failure was simply the will of god.

1 jullie weten zo weinig van jullie eigen geloof af en toch noemen jullie je kristen??
daan - 17 04 09 - 17:33

ik zit nu op nederland 1 te kijken naar een documantaire over de hezbolla...

god is groot en de kinderen zijn de nieuwe martelaars....

hetzelfde als het kristendom...welke zijn kinderen ook indoctrineert als de hitler jugend ...en als het moet zullen zij ook voor god sterven...waar stond ook alweer in de bijbel ``soldaten gods``...of zo iets???

schande...
daan - 17 04 09 - 18:53

Hitler en Stalin worden door gristenen beschouwd als athe´sten. Want ze hebben slechte dingen gedaan met mensen en daar kunnen volgens de quasi-moralisten alleen athe´sten verantwoordelijk voor zijn.
Mocht iemand nog denken dat Adolf Hitler athe´st was, zie http://atheism.about.com/od/adolfhitlern.. .
Mocht iemand nog denken dat Stalin athe´st was, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Stalin. Hij was al gristelijk gehersenspoeld, zoals zovelen direct na hun geboorte.
Voor degenen die de ware aard van het gristendom nog niet kennen: lees jesaja 45-7, zie http://www.statenvertaling.net/bijbel/je.. Dan worden tientallen eeuwen geschiedenis plots heel helder. Dat noemen ze omnibenevolent.................
Rob () - 17 04 09 - 21:01

hitler was katholiek.....stalin zo bijgelovig als de hel.....

oja...en waar onze reli fashisten dol op zijn is dood en verderf....vinden ze prachtig..
daan - 17 04 09 - 21:04

die link is weggehaald ...rob...v/d staten kampf
daan - 17 04 09 - 21:06

Even een korte reactie:
10 you vigorously deny the existence of thousends of gods claimed by other religions but feel outraged when someone denies the existence of your god
Klopt niet

9 you feel insulted and ``dehumanised`` when scientists say that people evolved from lesser live forms but you have no problem with the biblical claim that we were created from dirth
Klopt niet

8 you laugh at polytheists but have no problem believing in a trinity god
Klopt niet

7 your face turns purple when you hear of the atrocities attribted to allah but you dont even flinch when hearing about how god/jehovah slaughtered all the babies of egypt in exodus and ordered the elemination of entire ethnic groups in joshua including woman children and trees
Klopt niet

6 you laugh at hindu believes that deify humans and greek claims about gods sleeping with women but you have no problem believing that the holy spirit impregnated mary from heaven who then gave birth to a man-god who got killed and came back to life and then ascended into the sky
Klopt niet

5 you are willing to spend your life looking for little loopholes in the scientiffically established age of the earth...4.55 miljard years.. but you fing nothing wrong with believing dates recorded bij prehistoric tribesmen sitting in their tents and guessing that the earth is a couple of generations old.
Klopt niet

4 you believe that the entire population of this planet with the exeption of those who share your beliefs...though excluding those in rival sects.. will spend eternity in an infinite hell of suffering and yet you consider your religion the most tolerant and loving
Klopt niet

3 while modern science history geology biology and physics have failed to convince you otherwise some idiot rolling on the floor speaking in strange tongues may be all the evidence u need to prove christisanity.
Klopt niet

2 you define 0.01% as a high rate of succes when it comes to answered prayers and you consider that to be evidence that prayer works and u think the remaining 99.9% failure was simply the will of god.
Klopt niet

1 jullie weten zo weinig van jullie eigen geloof af en toch noemen jullie je kristen??
Jij zet 9 niet-kloppende stellingen neer en bestrijdt op die onware basis de levensovertuiging van een ander? Zoals ik al veel vaker gezegd heb: Verdiep je eerst eens ergens in voordat je er iets over post. En ja, ik kan ze alle 9 prima onderbouwen, alleen ontbreekt het me daar nu even aan tijd voor.

Rob: We waren het er over eens dat niet wat iemand zegt te zijn is wat hij is, maar dat zijn daden zeggen wat hij is. Hitler was geen athe´st, maar zeer zeker geen Christen!! Iemand die dat stelt toont alleen maar aan dat hij geen enkel idee heeft waar hij over praat. Verblind door leugenpropaganda.

De ware aard van het Christendom ligt NIET in Jesaja, dat is sowieso al geschreven VOORDAT het Christendom bestond. Je gooit dus voor het gemak de boeken van verschillende religies maar door elkaar om je gelijk te bewijzen. Ga je straks ook beweren dat Shiva de vrouw van God was?

@daan - 17 04 09 - 18:53
Alleen al het feit dat jij Hezbollah en het Christendom hetzelfde noemt ... hoe belachelijk wil je voor de dag komen. Dit durf je NIET tegen een Hezbollah-aanhanger te zeggen omdat je donders goed weet dat het daarna 'daantje-game-over' is.
John - 18 04 09 - 09:22

=============================
5] You are willing to spend your life looking for little loopholes in the scientiffically established age of the earth...4.55 miljard years.. but you fing nothing wrong with believing dates recorded bij prehistoric tribesmen sitting in their tents and guessing that the earth is a couple of generations old.
=======================

=======
Klopt niet
=======

Klopt wel.
Ik kan dat natuurlijk prima onderbouwen, maar heb nu even geen tijd
Huma - 18 04 09 - 09:58

game over.....klopt.

zo zie je maar weer dat religie faschisties is...

oja, geen mooie taak voor jouw weggelegd?? op een sinasappel-kistje op het ``plein der martelaren`` het ware geloof gaan verkondigen??
daan - 18 04 09 - 12:11

[quote="daan"]
oja, geen mooie taak voor jouw weggelegd?? op een sinasappel-kistje op het ``plein der martelaren`` het ware geloof gaan verkondigen??
daan - 18 04 09 - 12:11[/quote]

:) hahaha LOL
Icesurfer (URL) - 18 04 09 - 12:14

Nou, John heeft geld dus een enkele reis naar Libanon hoeft
geen probleem te zijn. ;-) -:)
Icesurfer (URL) - 18 04 09 - 12:20

ik wil met plezier zijn ticket in een 1 e klas omwisselen....
daan - 18 04 09 - 13:17

Op ontmoetingspunt zijn ze nog enthousiast over evangelist Anne van der Bijl die
naar Osama Bin Laden wil. Kunnen ze ook John prijzen als potentiele martelaar voor Christus.
http://ontmoetingspunt.123forum.nl/phpBB..
Icesurfer (URL) - 18 04 09 - 18:47

anne voor de bijl??????
daan - 19 04 09 - 10:57

canvas gezien zondag????

dit gedachtengoed geldt voor alle religieen ....conformeer of sterf.....

en dan nog zeggen dat ze de liefde van god brengen...verwijderd
daan - 19 04 09 - 20:59

Nee daan,

ik woon in Duitsland. Heb alleen Nederland 2 op de kabel.
Icesurfer (URL) - 19 04 09 - 22:13

Citaat verwijderd
Bedankt, afgelopen week is een vriendin van me aan kanker overleden, weet ik tenminste wat je me toewenst. En jij bent ÚÚn van diegenen die beweren dat athe´sme een vredelievende religie is?
John () - 20 04 09 - 00:38

atheisme is geen religie. Verwijderd..alleen een beweging die genoeg heeft van de onderdrukking door alle religieen..
daan - 20 04 09 - 10:15

@Daan , probeer in het vervolg scheldwoorden achterwege te laten.

@John, het is spijtig te horen dat je een vriendin hebt die is overleden aan kanker. Maar stel het niet voor alsof Daan de enige is die buiten zijn boekje gaat. Jij noemt mij militant, extreem en Goebbelsachtig, maar zelfs op verzoek kom je nog niet met citaten die dit ondersteunen.

In mijn ervaring kunnen mensen die anderen voor een Goebbels of een nazi uitmaken het zelf niet hebben dat iedereen in een vrije maatschappij aan het woord kan komen. Er zijn steeds meer mensen die anderen het zwijgen proberen op te leggen, onder het mom van racisme, nazisme, populisme en verzin maar bij elkaar. Iedereen wordt tegenwoordig voor een nazi of een Goebbels uitgemaakt.

Zulke mensen willen de moeite niet nemen om in discussie te gaan met andersdenkenden. Misschien weten ze niet wat de argumenten voor hun standpunt zijn, en gaan ze liever alleen om met gelijkgestemden. Misschien voelen ze zich te goed voor het plebs. Misschien zijn ze dictatoriaal of totalitair. Ik weet het niet.

Het lijkt een tendens te zijn onder mensen die zichzelf tot de goeden bestempelen. De mooie goede wereld wordt bedreigd door vervelende andersdenkenden met onontwikkelde meningen, dus het beste is maar om die te onderdrukken, dan is er niets aan de hand. Het aparte is dat je mij 'Goebbels' kan noemen zonder argumenten en dat ik me daar dan als aanhanger van het vrije woord op een beleefde manier tegen mag verdedigen.

Je bent echt niet de enige die wel eens met kritiek op zijn wereldbeeld te maken heeft gehad. Ik ben al voor van alles uitgemaakt, omdat ik een vrouw ben, omdat ik athe´stisch ben, omdat ik links ben, omdat ik feministisch ben en wat nog meer. Dus begin ik een website omdat ik op een constructieve manier iets wil doen in de maatschappij. Ik geef toe dat ik niet perfect ben en misschien na´ef ben in mijn wens mensen met elkaar in discussie te brengen, maar de manier waarop jij tegen deze site lastert en demoniseert zegt meer over je eigen gebrek aan tolerantie dan over mij.
Els () - 20 04 09 - 12:11

Daaan en John deze discussie ging al nergens over ,maar heeft nu het hoogtepunt van nietszeggendheid bereikt .
@Daan zou je willen ophouden met schelden en alsjeblieft gewoon Nederlands willen schrijven .
En John waarom blijf je niet gewoon weg ,zoals je beloofd had. Je hebt ons allemaal weten te overtuigen wat een geweldige christen je bent ,we zijn allemaal reuze gecharmeerd van jouw tolerante houding ,we weten het feit dat je zo liefdevol ons je andere wang ook nog eens toekeert waanzinnig te waarderen en verder hebben we geen enkele behoeft meer aan jouw tirades die kant noch wal raken .
Maar hetzelfde geldt voor Daan die inmiddels al een aantal waarschuwingen genegeerd heeft .
Als jullie elkaar voor rotte vis willen uitmaken dan doen jullie dat maar op een groentenkistje ergens in een land hier ver vandaan,maar niet hier .
Het is duidelijk en het is nu afgelopen .
HansK - 21 04 09 - 12:53

ja, je hebt gelijk.
tijd om te nokken...het gaat toch nergens over (letterlijk en figuurlijk).
maar niet zeggen dat je je niet hebt bescheurd van het lachen..
daan - 21 04 09 - 19:51

Ik zoek Icesurfer !

Hallo Ice surfer (of Jos ?).
Had jij mij een E-mailtje gestuurd, want dat kreeg ik terug van het systeem; kon niet verstuurd worden oid.
Geef, als jij het was, even een ander E_mail adres.
Frans () (URL) - 22 04 09 - 00:44

@daan maar niet zeggen dat je je niet hebt bescheurd van het lachen..

Dit is dus de laatste keer geweest dat jij of John met wie dan ook deze site gebruikt voor ordinair geruzie. Wat een kinderachtig gedoe. Hoe is het mogelijk dat jullie geen enkele rem hebben. Het houdt gewoon niet op tot er iemand ingrijpt, alsof jullie een stel vierjarigen zijn. Bij deze wisselen jullie gewoon geen woord meer met elkaar of over elkaar.

Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar 'faschistise, terroristiese , militeristiese en manipulatieve belangen organisaties' die uitzijn op wereldheerschappij. We weten het nu wel, elke verdere opmerking in dat genre wordt gewoon verwijderd. Daan is grappig geweest en iedereen kan het lezen en zich bescheuren, nu kan hij verder normale taal bezigen.
Els () - 22 04 09 - 02:49

O.k. Frans,

heb de mail nog eens vandaag om 8:22 verzonden.
En stuur je ook ander E_mail adres.

grtz Jos
Icesurfer (URL) - 22 04 09 - 08:43

oja, en ik heb inderdaad een keer een 10 minuten lange preek gehoord over het feit dat wij atheisten te vergelijken zijn met beesten (daar kwam ook dat met die glimlach van een kind vandaan)..kortom wij worden gezien als ``untermenschen`` vandaar mijn``strijdlustigheid``
daan - 22 04 09 - 10:41

wat betreft ordinaire ruzie heb je gelijk.

maar die verwijzingen naar wat voor soort organisatie het is heb ik niet van mijzelf..

dat heb ik een paar jaar geleden opgestoken, het werd eerst gebruikt door funda`s en nu probeert zelfs een bisschop de link tussen atheisme en hitler te leggen om ongeloof in diskrediet te brengen..

ik heb het slechts omgekeerd gebruikt.
daan - 22 04 09 - 10:50

http://godisimaginary.com/

dit is een site van iemand die een studie van heeft gemaakt van de bijbel en alle contradicties effe op een rijtje heeft gezet met een knisperend krokant laagje sarcasme.

je vindt hem ook op youtube.. http://www.youtube.com/watch?v=dzzORZhnC..
daan - 22 04 09 - 11:41

nog 1 die beslist de moeite waard is...

http://www.youtube.com/watch?v=vkXOwBIRX..
daan - 22 04 09 - 11:48

Voor wie nog twijfelt aan de twijfel van een mislukte atheagnost: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plas..
Rob () - 22 04 09 - 21:28

Bedankt Daan, als je wat verder op Youtube kijkt vind je nog veel meer aanknopingspunten. Dat het handboekje van die reli-dommerds slechts aanzet tot immoreel gedrag is duidelijk. En toch claimen ze de moraal. Waarschijnlijk net als hun voormannen, de priesterstudent Stalin, of de de´st Hitler. Of de the´st Balkenende die vindt dat mensen zonder geloof niet functioneren. Of ene John, een doorsnee mens, die denkt dat hij weet hoe de wereld in elkaar zit omdat zijn ouders gelovig waren en dus gewoon ge´ndoctrineerd ofwel gehersenspoeld is. Gelovigen zijn gewoon vreselijk dom. De bijbel schrijft van alles voor, maar iedere gelovige interpreteert die shit op zijn eigen wijze. Gelukkig werkt de wetenschap een beetje anders. Anders hadden de gelovigen geen televisie om hun onzin te declameren, geen internet om hun domme evangelie te promoten, geen gezondheidszorg om hun leven voor de stap naar hun hemel te verlengen (?) en geen athe´sten die hen levenswijheid bijbrachten..
Rob () - 22 04 09 - 21:48

ken jij de site godvoordommen???

ook wel leuk
daan - 22 04 09 - 22:17

@Daan,
Het gaat er niet om dat je niet mag zeggen dat religieuze instituties als kerk en islam een fascistische basis hebben. Maar als je het steeds zegt, wordt het irritant, en als je tegen gelovige bezoekers gaat zeggen dat ze een fascistische ideologie aanhangen, kan het echt niet meer.
Je kan ook uitleggen waar je het over hebt zonder mensen hierover persoonlijk aan te vallen of constant te herhalen dat religie fascisme is. Je kan dan beter voorbeelden geven zodat iedereen weet waarom je dit zegt.

Hier zijn trouwens de documentaires die je denk ik op Canvas hebt gezien: Undercover Mosque en Undercover Mosque, the return.

http://video.google.nl/videoplay?docid=2..

http://www.veoh.com/browse/videos/catego..
Els () - 22 04 09 - 22:23

speel jij gitaar??
daan - 22 04 09 - 22:25

deze was ook op tv..maar ik weet niet meer waar die van die amerikaanse fundas vandaan kwam
daan - 22 04 09 - 22:28

Over moraal claimen gesproken, in het Reformatorisch Dagblad staat een stuk over mensen die bij de Reclame Code Commissie hebben verzocht het atheismebord bij Schiphol te verbieden, omdat het 'kwetsend is voor gelovigen'.

http://www.refdag.nl/artikel/1405552/Ath..

Dit zonder er bij stil te staan dat de omgeving vergeven is van evangeliserende teksten, tv-programma's, reclame etc, het is onontkoombaar. Dit soort mensen wil gewoon niet met athe´sme worden geconfronteerd, waarschijnlijk omdat hun geloof aan het wankelen wordt gebracht als iemand gewoon de nuchtere waarheid spreekt. Maar hier het citaat van de leraar waar ik aan moest denken:

äGodsdienst is voor miljoenen mensen in de wereld een ankerpunt in hun leven. Religie is een bindmiddel. Maatschappelijke ontwrichtingsverschijnselen worden juist door godsdienst geremd. Als zich dan een organisatie nadrukkelijk als athe´stisch profileert, kan dat tot onnodige onrust en verdeeldheid leiden.ö

Dat is nou grappig. Ontelbare tv-omroepen, kranten, politieke partijen, kerken, hulporganisaties, scholen etc. profileren zichzelf nadrukkelijk als christelijk (danwel islamitisch tegenwoordig). Maar zodra athe´sten van zich laten horen en zeggen dat goden niet bestaan, beginnen dit soort gelovigen zich te roeren en drukte te maken, maar ze begrijpen niet dat zij het zÚlf zijn die onrust en verdeeldheid veroorzaken. Ik kijk al twintig jaar tegen zo'n levensgrote tekst op een pand aan: 'Lees de bijbel, het boek voor u'. Waarom mag dat wel? En waarom veroorzaakt dat geen onrust?

Om maar te zwijgen over de beledigende aanspraken van de uitspraak zelf. Hoe is het mogelijk dat iemand dit zelf niet in de gaten heeft?
Els () - 22 04 09 - 22:41

Wat die gitaarvraag betreft, ik reageer even op het forum.
Els () - 22 04 09 - 22:43

ja, ik ken ze ook zolang als ik besta..ik heb mij ook wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als er ergens net zo groot en goed zichtbaar iets in de geest van ``god bestaat niet net zoals roze olifantjes``had gestaan..
daan - 22 04 09 - 22:47

oja, ik ben vandaag naar de dokter geweest...dat leek mij beter dan jomanda te raadplegen...
daan - 22 04 09 - 23:07

Wij athe´sten weten. Gelovigen weten niet, per definitie. Wat wij weten is inmiddels zo gigantisch veel geworden dat zelfs de vriend van de zelfverklaarde athe´st Plasterk, Cees Dekker, nanotechnoloog dus verantwoordelijk voor longkanker, in de Volkskrant zijn zegje mocht zeggen. In een brief aan Darwin. Dat de evolutietheorie zo geweldig was want die bewijst immers dat de heereheere de wereld in stapjes heeft geschapen. Dus niet in zes dagen als omnipotente en dan een dagje rust. Elke andere omnipotente had het hele universum in een fractie van een seconde geschapen. En dan nog een dag rust, watje.
Rob () - 23 04 09 - 00:13

dan was ie een zwartwerker....die gewoon een klussie had en smiddags in de kroeg bleef zuipen.....ik heb dat wel vaker gezien..mijn universum kwam ook nooit af.
daan - 23 04 09 - 00:32

het bewijs dat hitler christelijk was is vanochtend tijdens school tv langs gekomen in een documantaire over de 1 e wereld oorlog.

hij schreef in zijn dagboek dat hij op zijn knieen viel en god op zijn blote knieen dankte omdat hij in deze tijd mocht leven.......(dit aand de vooravond van het uitbreken van de 1 e zwart-wit oorlog)..

oja, en een aantal jaar later ...na de aanslag door von stoufenberg zei hij ook toch dat hij onsterfelijk was omdat hij beschermd werd door de voorzienigheid....
daan - 23 04 09 - 10:41

pakistan (de hele regio) is verloren...

de taliban heeft het voor elkaar...de sharia wordt ingevoerd..vooruitlopend op deze heugelijke gebeurtenis zijn ze vast de allerlaatste overgebleven intellectuelen aan het afmaken en de advocaten vrezen voor hun leven.

geweldig volk, die religieuzen
daan - 23 04 09 - 10:45

@Els: Je hebt helemaal gelijk. Zoveel domheid had ik beter niet op kunnen reageren. En hij gaat maar door. Nou veel succes ermee. Ik ga inderdaad op daantje in ieder geval maar niet meer reageren.

Sorry dat ik de laatste weken wat emotioneel was. Een zieke, stervende vriendin was niet makkelijk. Daardoor heb ik me weleens teveel mee laten slepen door mijn emoties, en achteraf denk ik ook: die reacties, zo dom en ignorant, waren het eigenlijk al helemaal niet waard om op te reageren. Bij deze mijn excuses daarvoor.
John - 25 04 09 - 09:28

Verwijderd
daan - 25 04 09 - 17:53

http://www.youtube.com/watch?v=7_HUJdzAe..

alle delen bekijken...dit was nog maar in 1988 echter nog niet de documantaire die ik bedoel maar wel tekenend voor wat het is..
daan - 25 04 09 - 20:04

zielig

http://www.youtube.com/watch?v=XduMIK4u6..
daan - 25 04 09 - 20:25

hahahaha

http://www.youtube.com/watch?v=yQVAgJ46m..
daan - 25 04 09 - 20:28

levensgevaarlijk

http://www.youtube.com/watch?v=bY1TT4I2o..
daan - 25 04 09 - 21:05

en hier is ieweer..

http://www.youtube.com/watch?v=aAITHfJli..
daan - 25 04 09 - 21:13

kinder mishandeling

http://www.youtube.com/watch?v=Jj5BL-tVI..
daan - 25 04 09 - 21:55

oja , en in de mein kampf van die mislukte winter-schilder staat ::

``en ik geloof dat ik naar het plan van god handel en mijn volk tegen de joden bescherm``

en die kristenen proberen nu 65 jaar na dato alweer geschiedenis vervalsing te plegen..
ik zeg alweer want nu begin ik te twijfelen aan wat er over nero geschreven staat....het ken best wel een leugen zijn...geschiedenis wordt namelijk altijd door de overwinnaar geschreven.!!!!
daan - 25 04 09 - 22:09

kristen ontwikkelingshulp

http://www.youtube.com/watch?v=0sRthG3HH..
daan - 25 04 09 - 22:29

oja, het bewijs voor de evolutie is vandaag gelevert....

ze hebber er zelfs in kristelijk amerika last van....

die griep....weet je.
daan - 26 04 09 - 17:18

Reli's zijn gewoon schijnheilig, net als hun aanbeden ficties trouwens. Wetenschap verklaart de laatste jaren steeds sneller en beter hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Niet met bewijzen, maar met waarschijnlijkheden die grenzen aan bewijs. We praten over 99.99%, toch wat forser dan het bewijs voor hun boekje, eerder te vinden rond de 0,0000000. Dat leidt tot problemen bij reli's, omdat iedere keer weer een stukje van hun schijn(heilige)zekerheid wegvalt. Als ze kunnen lezen en denken tenminste, maar dat is mogelijk te veel gevraagd voor een pakweg 95%.
Dus wat doe je als gelovige die vanaf zijn of haar geboorte is gehersenspoeld? Ik bedoel: je bent met de bijbel opgegroeid, daar staat alles in, dus je hoeft niks meer te verklaren, laat staan nadenken. Dan doe je precies wat ene Cees Dekker heeft gedaan. Hij is hoogleraar moleculaire biologie in Delft, dus wordt wel geacht wat te weten. Ik heb medelijden met een aantal van zijn studenten. . Die man bestaat het om (in de Volkskrant) te zeggen dat de schepper niet heeft geschapen via het plotseling creŰren van aparte soorten, maar via een lang proces van soort naar soort. Blasfemie, wij weten natuurlijk beter. De heereheere heeft zes dagen gedaan over wat elk ander superwezen binnen een seconde had gekund en daarna moest ie wel een dag rusten. Watje. Maar Dekker wordt wel hooggeacht door de zelfverklaarde athe´st Plasterk want dat moest van PiepstemJP.
In hetzelfde artikel orakelt Dekker: Het geloof in god is anno 2009 vitaler dan ooit (klopt, zolang als je seksuele afwijkingen door diezelfde god die ze afwijst worden getolereerd). Want, zegt hij: Louter en alleen het bestaan van (zulke) natuurwetten wijst op een wetgever.....
En daar zakt dus mijn broek van af. Hoe verder de wetenschap komt, hoe vaker we vanuit de gelovige hoek zullen horen dat de heereheere ons heeft geschapen met een doel. Dat doel is, te ontdekken wat ie in zijn onnavolgbare wijsheid heeft gecreŰerd. Als ooit datgene is gevonden wat Einstein zocht, de formule om de vier natuurkrachten met elkaar te verbinden, dan grijnzen de reli's: zie je wel?
We bestaan gewoon omdat de natuurwetten die we kennen er zijn in ons universum. In een ander universum was dit leven niet mogelijk geweest. Hebben we geluk gehad? Welnee, leven is toeval en niets anders dan een vorm van uitwisseling van massa en energie, wat in dit universum normaal is. Het ware eenvoudiger om dat absurde opperwezen te vergeten en die honderdmiljard hersencellen per gelovige te gebruiken voor de wetenschap en daarmee voor de ontwikkeling van de mens zelf. Scheelt een boel oorlog.
Rob () - 29 04 09 - 22:20

@Rob:
leven is toeval en niets anders dan een vorm van uitwisseling van massa en energie
Energie-input zonder intelligentie heeft hetzelfde effect als bijvoorbeeld een atoombom. Ongestuurde energie heeft nog nooit tot iets constructiefs geleidt. De werkelijkheid is dus ongeveer 100% in tegenstelling met je posting.
John - 30 04 09 - 00:32

Louter en alleen het bestaan van (zulke) natuurwetten wijst op een wetgever.....

Als Cees Dekker dat inderdaad zegt, weet hij misschien niet goed wat het verschil is tussen een natuurwet als beschrijving van een systeem dat altijd volgens hetzelfde, voorspelbare principe verloopt, of een wet in de zin van een voorschrift waar iedereen zich aan dient te houden maar dat wel degelijk overtreden kan worden. Een natuurwet kan niet worden overtreden omdat het geen voorschrift betreft, maar een wetmatigheid die altijd geldig is. Wij noemen dit een 'wet', het is typisch iets voor iemand die zwak redeneert om daar analoog aan ons wetboek een 'wetgever' aan te koppelen.

In een ander universum was dit leven niet mogelijk geweest.

Welbeschouwd is in het oneindig uitgestrekte universum bijna nergens leven mogelijk. Het zou megaverspilling zijn als die ontzaglijke ruimte en die oneindige tijdspanne waarin wij op een bijzonder laat tijdstip verschenen allemaal werden uitgestrooid om ons momentje op aarde mogelijk te maken.

En dat beetje leven dat er is, heeft zich dan aangepast aan de omstandigheden op deze planeet, om zo goed mogelijk te kunnen overleven. Het is dankzij de manier waarop het leven op de omgeving reageert dat er na zo'n vier miljard jaar leven op aarde zoiets als als de mens.
Te denken dat de mems de perfecte levensvorm is, is grenzeloze zelfoverschatting. Niet voor niets hebben gelovigen ter compensatie 'een paradijselijk leven na de dood' verzonnen. Perfect kun je eerder de manier noemen die het leven heeft ontwikkeld om 'het leven' zelf in stand te houden, zelfs tegen diverse natuurrampen in. Soorten sterven uit, maar het leven heeft zelf de omstandigheden gecreŰerd waarin het zich steeds weer kan aanpassen.
Els () - 30 04 09 - 00:39

Ik had me voorgenomen niet meer te reageren op pure domheid. Maar goed, nog ÚÚn keer dan sjonnie. Lees nog eens na wat je blaat. Heel poŰtisch misschien, maar het raakt kant nog wal, zoals alles wat jullie onwetenden uitbraken. "Energie-input zonder intelligentie heeft hetzelfde effect als bijvoorbeeld een atoombom. Ongestuurde energie heeft nog nooit tot iets constructiefs geleidt. De werkelijkheid is dus ongeveer 100% in tegenstelling met je posting."
Wat wil je daarmee nou beweren gelovige? Wat is de lijn van je betoog, wat zijn je argumenten? Of wou je alleen maar een nieuwe drol produceren in andermans nest? En hoe haal je het in je hoofd om over de werkelijkheid te praten terwijl voor jou alleen de waarheid telt? Ik krijg een beetje de kots van dit soort nitwitten dat denkt dat woorden alleen genoeg zijn om een soort gelijk aan te tonen. Ooit gehoord van Russels teapot? Vast niet. Ooit gekeken naar een documentaire over het ontstaan van de aarde? Vast niet. Ooit geprobeerd iets intelligents te doen? Nee helaas, dat mag niet, want dan wijk je net als Dekker af van het juiste pad en hebben wij weer wat om te grinniken. Zielig.....
Rob () - 30 04 09 - 03:06

Els, ik wil graag eens met je in discussie over je stukje. Niet dat ik het niet met je eens ben, maar ik denk toch dat het leven iets anders is dan jouw gedachten daarover. Misschien kunnen we mailen, mijn adres heb je. Dan hebben we in ieder geval geen last van de sjonnies. Gewoon een beetje filosoferen.
Rob () - 30 04 09 - 03:12

Arme, arme rubberen robbie, wat zit je er weer ver naast. Ik heb nog nooit zo'n stelletje bevooroordeelde, nietsweters meegemaakt als hier. Werkelijk onvoorstelbaar hoe ver jullie naast de werkelijkheid van het Christendom pissen. Maar goed, je kunt ook niet anders verwachten van mensen die beperkt zijn tot de athe´stische propagandamachine.

Alle dingen waarvan jij veronderstelt dat ik ze niet gedaan zou hebben, heb ik wel gedaan, maar goed, en ook van die theepot heb ik gehoord. Stond laatst te koop bij de kringloop hier in de stad ;)

Heel eenvoudig bewijs: Zet maar eens een rode auto in de zon zonder er iets aan te doen. Dan heb je een constante input van zonne-energie (dus milieuvriendelijk), en kijk na een paar jaar eens naar die auto. Of een dak van shingles, of inderdaad die atoombom, neem wat mij betreft een willekeurige andere bom, golfslag op het strand, tegen de duinen, storm, bliksem. Allemaal vormen van onintelligent gebruikte energie-input en geen van allen zijn ze constructief, maar allemaal destructief. Oftewel: ze bouwen niets, ze slopen alleen maar. En dat zou bij het ontstaan van de aarde opeens allemaal anders geweest zijn dan tegenwoordig? Dat is een religieuze stelling die niet wetenschappelijk te onderbouwen is.
John - 30 04 09 - 11:17

Els, ik wil graag eens met je in discussie over je stukje.

Rob, ik mail je even. Maar welk stukje bedoel je precies? Bedoel je mijn reactie op wat je zei over Cees Dekker?
Els () - 30 04 09 - 14:44

altijd is kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet.
`s zondags gaat hij naar de kerk, met zijn boek vol zilver werk...
altijd is kortjakje ziek, middan in de week maar zondags niet.

kortjackje heeft dus geen opleiding gezien hij alleen zondags zijn bed uit komt...
zijn vooruitzichten op betaald werk zijn minimaal hierdoor en of ie daarvoor zijn bed uit wil komen is ook nog maar de vraag.

tevens, zit ie in een uitkering, zijn hele leven lang al...hij is toch immers alleen op zondag in staat zijn bed uit te komen..

we weten allemaal dat ie oneigenlijk gebruik maakt van een uitkering omdat we allemaal hebben gezien dat ie op zondag een enorme zware bijbel onder zijn arm naar de kerk sleept.

maar he , hij is een steunpilaar van onze maatschappij, want ``zonder kan je niet functioneren`` .

hihihi
daan - 30 04 09 - 15:17

"If I were to suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving about the sun in an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my assertion provided I were careful to add that the teapot is too small to be revealed even by our most powerful telescopes. But if I were to go on to say that, since my assertion cannot be disproved, it is intolerable presumption on the part of human reason to doubt it, I should rightly be thought to be talking nonsense. If, however, the existence of such a teapot were affirmed in ancient books, taught as the sacred truth every Sunday, and instilled into the minds of children at school, hesitation to believe in its existence would become a mark of eccentricity and entitle the doubter to the attentions of the psychiatrist in an enlightened age or of the Inquisitor in an earlier time."

- Bertrand Russell
Dit is Russel's teapot .
Ik vraag me af hoe vaak je je nog gaat verontschuldigen voor ignorant ,irritant gedrag want je blijkt ondanks je excuses helemaal niets te veranderen aan je gedrag en je houding .
Het is inderdaad zo dat mensen beoordeelt worden naar hun daden ,het respect waar je zo om bedelt verdien je nog steeds niet .
Een boom in de zon groeit heb je daar wel eens aan gedacht en dat geldt eigenlijk voor alles dat fotosynthese nodig heeft voor de stofwisseling door zonlicht .De mens is op kleine schaal in staat om met behulp van energie nieuwe nog niet-bestaande materie te creŰren , de laatste elementen in het periodiek systeem zijn door de mens vervaardigt hebben weliswaar een korte levensduur maar bestaan niet te min . Dus om te stellen dat energie alleen maar destructief is getuigt van een simpelheid en dat is nu net het probleem met gelovigen .Die willen alleen maar antwoorden en geen verklaringen ,simpele antwoorden op een heel erg ingewikkeld probleem

Het is net als het voorbeeld van de banaan die zo vaak door creationisten gehanteerd wordt iook al van hetzelfde ignorante stupide kaliber .Een eetbare banaan is het product van menselijk ingrijpen ,daar is niets goddelijks aan . Het wordt op het internet het probleem van de atheisten genoemd hoe stom en onwetend kun je zijn .
Als je niet weet wat de term energie inhoudt houdt je er dan ook niet mee bezig ,het is wel duidelijk dat je geen kaas gegeten hebt van natuurwetenschappelijke kennis anders zou je niet zo iets stoms zeggen .
En om achter zonne-energie tussen haakjes milieuvriendelijk te zetten maakt je helemaal belachelijk want dat is toch waar je net het tegendeel van wilde bewijzen ,hoe kan iets milieuvriendelijk zijn als het alleen maar afbreekt .
Gelul dus van een verdwaasde die denkt dat hij ergens verstand van heeft maar alleen maar zichzelf aan het geruststellen is .
Sorry John je kunt niet bezig blijven jezelf belachelijk te maken alleen maar omdat je iets een keer beswloten hebt te geloven en te laf bent om het tegendeel te aanvaarden .Je doetr alsof je heel erg slim bent ,maar eigenlijk ben je gewoon bang denk ik . Je maakt een hoop kabaal die alleen maar bedoelt is om de dissonanten in je eigen zelf/wereldbeeld te overstemmen ,misschien werkt dat bij de gelovige ja-knikkers en de rest van de onwetenden die je graag iedere keer opvoert als niet gekend en dus niet ontvankelijk bewijs voor je argumenten .
Kortom kom eens een keer met iets wezenlijk in plaats met die holle retoriek .
HansK - 30 04 09 - 15:26

je wilt dus zeggen dat wij mensen de banaan krom hebben hemaakt zodat ie goed in de hand ligt??
daan - 30 04 09 - 15:33

Hou eens op Daan ,dat een banaan goed in de hand ligt is een toevallige bijkomstigheid .De banaan krijgt zijn kromme vorm doordat door de zwaartekracht de bloemtros naar beneden gaat hangen, maar de vruchten naar boven blijven groeien (geotropie). Het heeft dus niets met het 'groeien naar het licht' te maken. En het heeft ook niets te maken met het feit dat het daardoor makkelijk in de hand ligt .Een kippenei ligt ook makkelijk in je hand en een hondendrol ook ,dat zijn allemaal bijkomstigheden . Of iets goed in de hand ligt is een persoonlijke smaak ,het hele idee dat iets in de natuur speciaal voor de mens ontworpen zou zijn is natuurlijk te zot voor woorden en getuigt van een vergaand antropocentrische gedachtegang en/of antropomorfisme . Dat wij mensen ergens gebruik van maken wil nog niet zeggen dat de wereld geschapen is voor de mens en dat alles in de natuur zich moet schikken of onderwerpen aan de mens ,dat is een bijbelse gedachte die voor een hoop ellende in de wereld heeft gezorgd . Er was laatst een Amerikaanse zeer gelovige senator die beweerde dat de vervuiling door de mens de wil van god was omdat de mens geschapen was naar God's evenbeeld en dat we rustig door kunnen gaan met het verzieken van de aarde omdat dat ook allemaal het plan van god was . Een mooi voorbeeld van christelijk denken .
De meeste eetbare bananensoorten trouwens worden gekloond en zijn dus afhankelijk van de mens om zichzelf voort te planten . En het lijkt erop dat we hier door John een kloon gedumpt krijgen van het christelijk gedachtegoed ,spuditeit ten top ,niet zelf denken maar gewoon anderen napraten of zou John het allemaal zelf verzonnen hebben .Dat kan natuurlijk ook en dan heeft hij gelijk want dan gaat het niet om onze kennis van het christendom ,maar over de kennis die John hier etaleert en die is natuurlijk niet representatief voor de rest van de christenen al vertoont het wel heel erg de zelfde irritante betweterige schreeuwerige simpele onwetendheid die typerend is voor iemand die heel erg in een waan gelooft .
Geen goddelijke interventie maar de wil van de mens dus eigenblijk allemaal ,de mens heeft een verhaal verzonnen om zich zelf gerust te stellen ,iets dat we heel erg kunnen herkennen aan de bekeerlingen die we stelselmatig hier op het forum en het weblog aantreffen . En om de anderen verdwaasden die te lui zijn om redelijk na te denken niet te kort te doen ,luie denkers verschillen niet zo heel erg van gelovigen zij zijn ook uit op antwoorden en zekerheden ,in plaats te aanvaarden dat kennis onzekerheid met zich meebrengt en dat verklaringen alleen maar tijdelijk zijn .Eigenlijk net zo als het leven zelf :)
HansK - 30 04 09 - 16:04

ik heb nog nooit nagedacht over een banaan...ik vroeg het alleen....
ik ben wel benieuwd over wat die crea terroristen er over te zeggen hebben.....gewoon om daar effe over te kunnen lachen..
daan - 30 04 09 - 16:11

http://www.youtube.com/watch?v=Y4yBvvGi_.. is het bewuste filmpje . De nachtmerrie van de athe´st is eigenlijk de stupiditeit van de gelovige .
En Daan het is je plicht als Nederlander om van tijd tot tijd over de banaan na te denken .Het is trouwens geen boom maar een struik en wel de grootste struik op deze aardkloot .
HansK - 30 04 09 - 17:05

IK STA versteld...

van werkelijk de stomheid....als er nou gezegd werd dat monsanto na veel onderzoek de kromheids gen had gevonden en zo een handzamer product had gemaakt, ok....maar....
dit?????

dus de banaan groeit niet aan een palmboom maar aan een struik...

oja..en ik zal vanavond bidden tot de heilige banaan die gekromd door het leven gaat met al onze zonde op zijn rug............

banane psalm 1.

waarom?? waarom zijn de bananen krom??
recht is recht en krom is krom....
daarom zijn de bananen krom...
daan - 30 04 09 - 17:20

@HansK:
Dus om te stellen dat energie alleen maar destructief is getuigt van een simpelheid
Niet lezen komt bepaald niet intelligent over hoor Hans.

Uit mijn eerdere posting: Energie-input zonder intelligentie en uit de posting waar jij op meent te moeten reageren: Allemaal vormen van onintelligent gebruikte energie-input.

Blijkbaar acht jij de mens dus niet in staat tot intelligent handelen. Waarvan akte!

En jij acht dus niet bestaande materie in staat tot wel intelligent handelen. Als dat geen kromme redenatie van je is ...
John - 30 04 09 - 18:41

@John .Je zit sowieso onzin te verkondigen .
Energie is energie ,er is geen enkele intelligente sturing in de natuur anders dan de sturing door de mens . Met intelligentie heeft het dus niets te maken .
Ik wordt hier zo moe van ,ik ben doorlopend een semantische discussie aan het voeren omdat je gewoon de basiskennis ontbeert voor een discussie over dit onderwerp . Zolang je niet kunt bewijzen dat er een buitennatuurlijk door niet-gelovigen niet gekende entiteit is die de wereld bestiert is al het gepraat voor mij zinloos omdat die premisse dan niet ontvankelijk is . Ik hoef toch hoop ik niet uit te leggen wat het woord intelligentie betekent en wat het betekent om iets te bewijzen .
Je kunt beweren wat je wil ,mij voor van alles beschuldigen ,heel erg persoonlijk worden de ene drogreden na de andere verzinnen of na papegaaien van je mede christenen , je blijft gewoon onzin verkondigen als je niets kunt bewijzen .
Heb ik het gehad over niet bestaande materie ,ik had het over nog niet eerder bestaande materie die door intelligent handelen van de mens is ontstaan . Goed lezen John ,maar als je niet weet waar ik het over heb dan is een dergelijke reactie niet verwonderlijk .Energie is niet intelligent en kan dus ook niet niet-intelligent of on-intelligent zijn .
Een discussie heeft weinig zin als iedere keer weer gevraagd moet worden naar bewijzen en als iedere keer weer opnieuw uitgelegd moet worden dat de aannames en hypotheses volkomen overbodig zijn, precies zoals Rob al schreef
Rob is wel een natuurwetenschapper en iemand die er verstand van heeft ,dat kun je van een bluffer als jij niet zeggen gezien de stommiteiten die je uitblaat .
Bewijs nu maar eerst eens het uitgangspunt van al de gevoerde discussies namelijk dat er iets als God bestaat ,dan praten we verder .
Het niveau waar ik me door jou iedere keer door gedwongen op moet begeven is dusdanig laag dat het me veel moeite kost om op een simpele manier uit te leggen waar de schoen wringt . Ten tweede heb jij er blijkbaar veel meer oefening in dan ik en dat maakt het dus ook lastiger .
IK zit nu nog te wachten tot dat je de kwantum mechanica in de strijd gooit ,je hebt nu al zoveel pogingen ondernomen die allemaal de mist in gaan omdat je gewend bent om zonder een enkel flintertje bewijs dingen te beweren die we blijkbaar net zoals jij het gewend bent maar moeten aannemen .Je hebt blijkbaar nog steeds niet begrepen dat het hier niet zo werkt ,alles wat je beweert moet je kunnen staven met harde bewijzen .Wij athe´sten en niet-gelovigen nemen niets aan zonder dat daar een gegronde reden voor is en de gegronde reden is in dit geval een buitengewoon bewijs voor een buitengewone bewering .
Onderbouw je betogen eens met iets dat ook niet-gelovigen als bewijs herkennen .
Ik kan het ook nog wel een stuk ingewikkelder maken ,maar begrijpend lezen is toch al heel erg lastig voor jou .
En mijn redenering /redenatie is alleen krom als je er een kromme redenering van maakt .
HansK - 30 04 09 - 19:47

snap je nu waarom ik heel kort door de bocht ga in zo n geval?

het geheel doorlezen vindt ik al te veel moeite ...laat staan daar een zinnig antwoord op te geven...dat verslijt slechts je vingers en kost onvervangbare tijd.
daan - 30 04 09 - 19:52

Energie is energie ,er is geen enkele intelligente sturing in de natuur anders dan de sturing door de mens
Alleen binnen jou religie. Bewijs dat nu eens met iets wat ik als gelovige als bewijs herken ;)

Ten tweede heb jij er blijkbaar veel meer oefening in dan ik en dat maakt het dus ook lastiger
Lijkt me sterk, jij was langer op het forum actief dan ik. Heeft het misschien toch iets met intelligentie te maken?

Zolang je niet kunt bewijzen dat er een buitennatuurlijk door niet-gelovigen niet gekende entiteit is die de wereld bestiert is al het gepraat voor mij zinloos omdat die premisse dan niet ontvankelijk is
Tja, en dat zal zo blijven zolang jij jezelf de beperkende kaders op blijft leggen. Maar feit is dat er buiten die kaders ook Leven bestaat. Dat is eng, het is iets wat je niet kent en dat boezemt de mens van nature angst in, dus ik begrijp het wel, maar dat doet niets af aan het feit dat het er wel is.

de gegronde reden is in dit geval een buitengewoon bewijs voor een buitengewone bewering
Het is nogal een buitengewone bewering om tegen alle bewijzen in te beweren dat het leven door de ongestuurde input van energie (dus zonder de be´nvloeding door enige vorm van intelligentie) spontaan is ontstaan, terwijl het enige bewijs wat je zelf aanvoert uitgaat van een door intelligentie (mens) gestuurde energie. Dan spreek je jezelf dus faliekant tegen.

En mijn redenering /redenatie is alleen krom als je er een kromme redenering van maakt
Dat hoefde niet, hij was dus al krom.
John - 30 04 09 - 20:59

HansK, ik moest vreselijk lachen om dat filmpje over die banaan. Heb je nog meer van die URL's? Overigens zou het verhaal nog beter tot zijn recht komen als het niet werd gepresenteerd door twee suffe kerels, maar bijvoorbeeld door twee schaars geklede dames uit de gigantische gristelijke Amerikaanse porno-industrie. Die schijnen een speciale band met bananen te hebben...........
Rob () - 30 04 09 - 22:30

die ben ik wel tegen gekomen rob...gewoon verder zoeken
daan - 30 04 09 - 22:32

Daar gaat sjonnie weer. HansK, ik voel met je mee. Een zinvolle discussie is met deze asceet niet te voeren. Ik blijf het blaten noemen. Het lijkt me vreselijk als iemand zo twijfelt aan zijn eigen overtuiging, dat hij zijn zieleroerselen te grabbel gooit op een forum dat zijn twijfel slechts bevestigt, teneinde daaruit een soort van zelfbevestiging te destilleren.
Overigens ben ik geen natuurwetenschapper, maar psycholoog. Maar wel met alle tijd en gelegenheid om me te werpen op het vergaren van kennis op andere gebieden. Als het maar wetenschappelijk en logisch is. Ik geloof niet, ik weet. Wat ik niet weet kan ik opzoeken. Of bedenken. Denken kan op zich al heel bevredigend zijn, jammer dat de reli's dat moeten missen.
Rob () - 30 04 09 - 22:47

Ik ben lui daan, zal de leeftijd wel zijn, of de varkensgriep........... dus alle verwijzingen zijn welkom.
Rob () - 30 04 09 - 22:51

had je mijn mop al gelezen??
daan - 30 04 09 - 22:52

ja daan, een zesje, je gaat door naar de volgende ronde, voor het halve varken, uit te reiken door de pastoor.
Rob () - 30 04 09 - 22:58

http://www.youtube.com/watch?v=daD9pVB4Y..
http://www.youtube.com/watch?v=gluOfib0k..

1 leuke , 1 banana girl...
daan - 30 04 09 - 23:01

@ Rob wat Daan zegt kwestie van zoeken .http://www.youtube.com/user/AtheistenNederland hebben een aantal leuke filmpjes .Deze http://www.youtube.com/user/NonStampColl.. vind ik ook wel aardig . En dit is iemand die heel erg bedreven is in het houden van een betoog http://www.youtube.com/user/TheoreticalB.. en zo zijn er nog veel meer .

@john ik reageer niet meer op je zoveel stupiditeit daar ga ik mijn energie niet meer insteken . Intelligente energie ,ha ha ha
HansK - 30 04 09 - 23:10

Het filmpje van 'The atheist's nightmare' is ook al gedebunkt, je kan de weerlegging hier zien:

http://www.youtube.com/watch?v=aLqQttJin..

Daar zie je dat de banaan wel degelijk goed in de hand legt omdat ze daarop zijn geteeld. Wilde bananen zijn een stuk onhandzamer.
Els () - 30 04 09 - 23:10

Amusant daan, vooral die behaarde bowlingball uit het eerste filmpje. Het tweede was duidelijk, de dame in kwestie was vroeger niet blond en vˇˇr haar geboorte ook niet gelovig, nu wel, dus doet ze alles voor geld.
Rob () - 30 04 09 - 23:14

dus hebber we zelf de banaan ge-evolueerd .....
daan - 30 04 09 - 23:17

hans, ga je nu ook je energie conseveren??

ik had het korter gehouden...
daan - 30 04 09 - 23:23

Els, dat zie je verkeerd. De oorspronkelijke banaan lag net zo goed in de hand. Alleen was hij dan niet af te pellen, laat staan in de mond te stoppen.
Rob () - 30 04 09 - 23:23

dus.....bak-bananen??
daan - 30 04 09 - 23:32

Hans: Energie is energie ,er is geen enkele intelligente sturing in de natuur anders dan de sturing door de mens

John: Alleen binnen jou religie. Bewijs dat nu eens met iets wat ik als gelovige als bewijs herken ;)


John, daarom kwam Hans nu juist met het citaat van Russell's teapot. Degene die de bewering doet zal dit zelf moeten steunen met bewijzen, omdat het een onweerlegbare bewering is.
Er is veel te zeggen over de werking van energie, maar niets dat wijst op doelbewuste sturing door een externe macht. Dat is het enige wat je erover kan zeggen. Als je toch een achterliggende macht wil introduceren, zulf je zelf met de feiten moeten komen, en niet de bewijslast omkeren en stellen dat anderen maar moeten bewijzen dat het niet klopt.

Het feit dat er niets van wordt waargenomen is op zich al voldoende bewijs dat het niet bestaat, maar het is geen bewijs dat gelovigen willen accepteren. Gelovigen hebben zelfs geen enkel idee van wat ze zich bij zo'n 'god' moeten voorstellen. Als je niet weet waar je het over hebt, hoe moet je dan bewijzen dat het niet bestaat?
Toch is er inmiddels heel veel bewijs voor natuurlijke fenomenen die op eigen kracht werken, terwijl er nog altijd geen snipper van een bewijs voor een god is.
Els () - 30 04 09 - 23:35

Intelligente energie
Toch blijft het apart te moeten constateren dat iemand die zich beroept op enige intelligentie niet kan lezen wat er staat. Zeker teveel Oranjebitter genuttigd :)

Overigens ben ik geen natuurwetenschapper, maar psycholoog
Ah, dat verklaart waarom de resultaten van deze tak van sport zo bedroevend zijn. Toch niet toevallig werkzaam bij Pieter Baan Centrum waar ze al die criminelen 'genezen' verklaren die vervolgens binnen drie weken hetzelfde delict plegen? En dat soort acties moet intelligent overkomen? Vandaar dat zoveel denkende mensen commentaar op psychologen en psychiaters hebben.
John - 30 04 09 - 23:39

150 jaar onderzoek door de plee gespoeld in 1 oogwenk.
daan - 30 04 09 - 23:51

Sjonnie, gevangenissen en inrichtingen zitten vol met mensen die de weg kwijt zijn geraakt. Maar ik durf met zekerheid het volgende te stellen, zelfs als we allochtonen buiten beschouwing laten: naar verhouding is het aantal gelovigen binnen detentiecentra vele malen groter dan dat van athe´sten. Een voorbeeld: als de helft van onze bevolking gelovig is en een kwart niet (de rest twijfelt mogelijk), dan zou volgens de statistieken de helft van onze gevangenissen worden bevolkt door gelovigen en een kwart door athe´sten. Helaas, de statistieken zijn je niet gunstig gezind. Meer dan driekwart van onze gedetineerden zegt gelovig te zijn, nog geen honderdste is athe´st. 76% tegenover 0,8%. Hoezo moraal?
Overigens laat je je weer azijnpisserig uit over een stukje wetenschap dat jou en je twijfelgenoten weer op het juiste spoor zou kunnen zetten. Maar goed, zo ben jij, dat moeten we gewoon accepteren. Zoals uit je verhalen blijkt: dom, maar dat weten we van gelovigen, immoreel, want je keert bepaald niet de andere wang toe zoals je door je opper is bevolen, rancuneus, want je reageert furieus op alles wat jouw absurde gedachten bedreigt. Is dit de ware gelovige? Dan is die precies zo als athe´sten hem ervaren. Wat zul jij een gewetensnood hebben als je beseft dat je gaat sterven. Doet me denken aan een katholieke man die ik kende, die op zijn sterfbed tegen de huilende familie zei: "Bidden godverdomme, anders kom ik nooit in d'n hemel". Ik wens je een fijne twijfel toe sjonnie.
Rob () - 01 05 09 - 00:03

zo ook amerika...daar heb je ook veel meer gevangenen die reli zijn...2 keer nederland of zo...en kristenen schijnen ook eerder te scheiden.....heb wel eens de statistieken op youtube gezien....
daan - 01 05 09 - 00:07

En nog wat sjonnie, naast psychologie heb ik filosofie en informatica gestudeerd, misschien heb je daar ook een mening over, die lees ik dan graag. Nu ben ik vooral bezig met theoretische fysica, geologie, biologie en chemie. Overigens, wat heb jij gestudeerd behalve catechismus?
Rob () - 01 05 09 - 00:10

eo logie...
daan - 01 05 09 - 00:19

"Nieuwe meningen worden altijd met argwaan bejegend, en stuiten gewoonlijk op verzet, om geen andere reden dan dat ze nog geen ingang gevonden hebben."

- John Locke Engels filosoof 1632-1704
Rob () - 01 05 09 - 00:56

"Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten."

- Confucius Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
Rob () - 01 05 09 - 00:57

das een goeie die ik al jaren hanteer
daan - 01 05 09 - 00:59

zwakzinnig zijn de armen van geest.....
daan - 01 05 09 - 01:00

verstand is slechts onnodige ballast wat het geluk in de weg staat...
daan - 01 05 09 - 01:02

want zij zullen de aarde bederven.......
Rob () - 01 05 09 - 01:02

@Els:
Er is veel te zeggen over de werking van energie, maar niets dat wijst op doelbewuste sturing door een externe macht. Dat is het enige wat je erover kan zeggen. Als je toch een achterliggende macht wil introduceren, zulf je zelf met de feiten moeten komen
Dat hoef ik niet meer te doen, dat heeft HansK al voor me gedaan: De mens is op kleine schaal in staat om met behulp van energie nieuwe nog niet-bestaande materie te creŰren

Er is dus intelligentie voor nodig om nieuwe materie te creeŰren. De mens is nu nog in op kleine schaal in staat, en dat zal steeds verder verbeteren. Maar zonder de intelligentie van de mens zou dit niet gebeurd zijn.
John - 01 05 09 - 09:48

we hebben proto-materie....anti materie ....zwarte materie......en ik lees nu dat iemand
intelligente materie ondekt heeft????
daan - 01 05 09 - 11:14

Er is niet noodzakelijk intelligentie nodig om nieuwe materie creŰren . het punt is namelijk dat als je het trucje doorhebt dat de natuur gebruikt om dat te doen en dat imiteerd je het voor elkaar kunt krijgen .IK zeg daar wel bij dat die nieuwe materie een levensduur had van enkele milliseconden en dat het niet mogelijk was om iets geheel nieuws te maken .Het is geen scheppen maar manipuleren ,vergelijkbaar met het creŰren van kunststoffen , die bestaan uit gemanipuleerde koolstof verbindingen die in de vrije natuur nog niet konden bestaan . De nieuwheid van de materie bestaat dus uit het feit dat het op atomair niveau gebeurt , maar dat is al heel lang aan de gang . Er zijn een heleboel stoffen die alleen maar kunnen bestaan door menselijk ingrijpen ,zuiver natrium is daar een voor beeld van natrium in zuivere vorm is nogal reactief en wil zich heel erg graag met zuurstof binden ,onmogelijk omdat in de vrije natuur tegen te komen .Maar onder laboratorium omstandigheden is dat goed mogelijk .
Om kort te gaan er wordt niets geschapen in de trant van een intelligente entiteit zoals John zich dat voorstelt .
Er wordt iets gecreŰerd door de natuur te volgen daar is niets buitennatuurlijk aan .
De vergelijking gaat dus niet op er is intelligentie nodig om de werking van de natuur te doorgronden ,er is geen intelligentie nodig om de natuur gewoon te laten zijn voor wat het is . Het is dan ook geen intelligente input ,maar manipulatie van bestaande wetmatigheden .
Het hele verhaal van de intelligente input is een ID standpunt en nogal antropocentrisch ,terwijl de krachten die op grote schaal nog steeds plaatsvinden in het heelal niet door mensen zijn te manipuleren . De deeltjesversneller op de grens van Frankrijk en Zwitserland is een poging om op uiterst kleine schaal na te bootsen wat al miljarden jaren plaats vind .
En niet te vergelijken met het krachtenspel dat zich in de ruimte afspeelt.Het is dan ook niet juist om de mens als schaal te nemen .

Het is lastig om de verschillende begripsniveau's van elkaar af te houden als daar ook nog een gelovig standpunt zich tussen wringt die gebaseerd is op een aanname die niet verenigbaar is met een naturalistische kijk op de wereld het zijn elkaar niet overlappend magisteria en dus ook niet verenigbaar .
Zoals ik het al eerder stelde aansluitend op Rob's betoog waarom een intelligente alleen door gelovigen gekende en erkende entiteit invoeren als er al verklaringen zijn die een veel betere en simpeler door iedereen gekend en erkende verklaringen voor handen zijn .
Het is bijna terug naar af ,er zijn, op een enkele verdwaasde uitzondering na ,weinig gelovigen nog die beweren dat de aarde plat is en dat als je te ver vaart dat je er af valt . En toch wordt er met man en macht zonder een schijntje bewijs dingen beweert die eigenlijk alleen maar taalkundig en semantisch interessant zijn .
Voor het geval John nu denkt dat ik toch nog op hem reageer ,ik reageer op Els en geef een aanvulling op haar betoog .
IK ben dan ook niet meer van plan me persoonlijk te richten tot John vanwege vergaande ergernis en dat is heel erg slecht voor mijn gestel ,ik heb namelijk nogal de neiging om op bullshit in te gaan .
HansK - 01 05 09 - 11:58

dit doet mij denken aan zo n 28 jaar geleden..

voordat er sprake was van het vakjes universum en de snaar-theorie was iedereen op zoek naar..the god partickle.....iets wat op quarks moest lijken ...
daan - 01 05 09 - 12:38

Van Rob:de meeste athe´sten zijn ingenieur of doctorandus

"Het ontwikkelen van nieuwe of kwalitatief hoogwaardiger processen is van even essentieel belang als het ontwikkelen van nieuwe produkten. In dat verband is het zorgelijk dat het aantal ingenieurs in Nederland relatief terugloopt".
bron: http://www.nieuwsbladtransport.nl/gebrui..

Als je dus het aantal athe´sten relatief middels een percentage koppelt aan het aantal ingenieurs, dan zou het aantal athe´sten ook afnemen. Nou is dat wel zo, maar de koppeling met het aantal ingenieurs is een foutieve. Er is namelijk geen causaal verband tussen athe´sme en ingenieurs.

Volgens het CBS waren er in 2008 20055 ingenieursbureau's, waar 94.400 ingenieurs werkten. Dit is overigens inclusief architecten, dus het aantal ligt in werkelijkheid veel lager.
bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publicati.. en http://statline.cbs.nl/StatWeb/publicati..

"De Nederlandse bevolking telt ruim 1 miljoen mensen met een opleiding op universitair niveau."
bron: Arbeidsmarktpositie van gepromoveerden (als pdf-te downloaden via http://www.cbs.nl)

Totaal zitten we dan dus op maximaal 1,1 miljoen mensen, voor het gemak negeren we de 6% doctors (ca. 60.000) even die ook in dit getal zitten, en stellen we dat het percentage athe´sten onder deze groep 100% is. Ik weet het, dat is niet de realiteit, maar even voor het gemak, en dan weten we zeker dat we de groep athe´sten niet te kort doen, maar zwaar overbedelen.

Rekenen we de totale bevolking uit vanuit de veronderstelling dat 25% van de bevolking athe´st, gecombineerd met de veronderstelling dat de meeste athe´sten tot de ingenieurs en doctorandussen behoren (dus meer dan 50%), dan komen we in het gunstigste geval op 2,2 miljoen athe´sten, zijnde 25% van de bevolking, x 4 = 8,8 miljoen mensen. HÚ, we zijn opeens ruim de helft van de bevolking kwijt.

Conclusie: Of de stelling dat 25% van de NL-ers athe´st is klopt niet , of de stelling dat de meeste athe´sten ingenieur of drs zijn klopt niet, of allebei kloppen niet.

Wat dan wel jammer is: "Overigens wijst De Vos (2007) op de relatief hoge werkloosheid onder gepromoveerden."
John - 01 05 09 - 13:29

rob, ik heb het nagerekend het klopt precies...gezien de andere helft van de bevolking nakomelingen zijn van mensen die elders vandaan komen of uit gemengde huwlijken zoals ik...je had het over nederlanders...
en ik heb ook statistieken gezien over dat er meer religieuzen werkloos zijn dan mensen met een hoge opleiding.....kortjakje is zo een hardnekkig geval.
daan - 01 05 09 - 15:20

boek revieuw van history vaticaan/hitler collaboratie


This devastating account of the ecclesiastical career of Eugenio Pacelli (1876-1958), who became Pope Pius XII in 1939, is all the more powerful because British historian John Cornwell maintains throughout a measured though strongly critical tone. After World War II, murmurs of Pacelli's callous indifference to the plight of Europe's Jews began to be heard. A noted commentator on Catholic issues, Cornwell began research for this book believing that "if his full story were told, Pius XII's pontificate would be exonerated." Instead, he emerged from the Vatican archives in a state of "moral shock," concluding that Pacelli displayed anti-Semitic tendencies early on and that his drive to promote papal absolutism inexorably led him to collaboration with fascist leaders. Cornwell convincingly depicts Cardinal Secretary of State Pacelli pursuing Vatican diplomatic goals that crippled Germany's large Catholic political party, which might otherwise have stymied Hitler's worst excesses. The author's condemnation has special force because he portrays the admittedly eccentric Pacelli not as a monster but as a symptom of a historic wrong turn in the Catholic Church. He meticulously builds his case for the painful conclusion that "Pacelli's failure to respond to the enormity of the Holocaust was more than a personal failure, it was a failure of the papal office itself and the prevailing culture of Catholicism." --Wendy Smith --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
daan - 02 05 09 - 19:34

nog 1

"The subject matter of this book is controversial," Guenter Lewy states plainly in his preface. To show the German Catholic Church's congeniality with some of the goals of National Socialism and its gradual entrapment in Nazi policies and programs, Lewy describes the episcopate's support of Hitler's expansionist policies and its failures to speak out on the persecution of the Jews. To this tragic history Lewy brings new focus and research, illuminating one of the darkest corners of our century with scholarship and intellectual honesty in a riveting, and often painful, narrative.
daan - 02 05 09 - 19:38

Hallo,
Ik ben een studente Radio van het Rits in Brussel. Ik maar een programma over geloven. Daarin zou ik graag de discussie aangaan tussen een athe´st en een gelovige. Als ik jullie reacties lees, merk ik wel dat jullie een duidelijke mening hebben over geloven.
Is er toevallig iemand van jullie ge´nteresseerd op mij te helpen en mee te doen aan de discussie?
Heleen - 04 05 09 - 17:38

hoi, heb je youtube wel eens geraadpleegd over dit onderwerp???

staan hele leuke dingen op!!

http://www.youtube.com/watch?v=LkOKgByyF..
http://www.youtube.com/watch?v=Zo3Ivuonu..
http://www.youtube.com/watch?v=tmW7Ffcmx.. parodie op geloofsopvattingen
daan - 04 05 09 - 17:48

Heleen, mail me, wie weet heb je iets aan mijn verhaal.
Rob () - 07 05 09 - 00:39

"Er is namelijk geen causaal verband tussen athe´sme en ingenieurs." Zegt sjonnie. Zonder onderbouwing, zoals gewoonlijk, want sjonnie zegt maar wat. En gaat daarna vrolijk verder met statistieken. In zijn betoog begint hij "de meeste" te verwarren met 100%, vogelt daarna met wat syllogismen en komt dan tot de conclusie dat ie de helft van de bevolking kwijt is. Uiteraard volstrekt onnavolgbaar. Wisknudde. Maar misschien dat de echte cijfers nog komen. Overigens sjonnie: zou het niet kunnen dat die helft die je mist bestaat uit gelovigen? Die missen we hier ook niet, dus dat komt goed uit.
Misschien wil sjonnie een keer zo netjes zijn om zijn referaten te onderbouwen met begrijpelijke premissen in plaats van gemeenplaatsen en vaagheden. Dat maakt de discussie een stuk makkelijker. Want sjonnie,
"Rekenen we de totale bevolking uit vanuit de veronderstelling dat 25% van de bevolking athe´st, gecombineerd met de veronderstelling dat de meeste athe´sten tot de ingenieurs en doctorandussen behoren (dus meer dan 50%), dan komen we in het gunstigste geval op 2,2 miljoen athe´sten, zijnde 25% van de bevolking, x 4 = 8,8 miljoen mensen."
dit noemen wij denkers gewoon appels en peren bij elkaar optellen. Maar goed, je hebt je koekoeksei weer gelegd. Helaas gaat niemand het voor je uitbroeden.
Rob () - 07 05 09 - 01:07

Een mooi voorbeeld van een sjonnie vind je hier:
http://www.youtube.com/watch?v=gw6fE4Cpv..
De man noemt zichzelf een lawyer. Dat verklaart alles, want mensen die rechten hebben gestudeerd hebben nooit iets aan wetenschap gedaan. Net zo min als politicologen en economen. Bewijs voor hun theorieŰn volgt slechts uit hun eerdere theorieŰn en die zijn ook nooit bewezen. Gewoon gelovers.
Rob () - 07 05 09 - 01:33

Nogmaals sjonnie: wat heb jij gestudeerd behalve catechismus?
Rob () - 07 05 09 - 01:34

Bedankt voor de link Robbie,

bekijk deze ook maar eens over gapfilling in atheist religion.
http://www.youtube.com/watch?v=VPDg-zxsP..
Icesurfer (URL) - 07 05 09 - 07:26

"Er is namelijk geen causaal verband tussen athe´sme en ingenieurs." Zegt sjonnie.
Bewijs het dan maar. Dat doe je ook niet, je beschuldigt dus iemand anders van wat jezelf doet. Spiegeltje!

In zijn betoog begint hij "de meeste" te verwarren met 100%
Wees blij, want dat is in jullie voordeel. Anders zouden de getallen nog lager uitkomen!

Maar misschien dat de echte cijfers nog komen
Mijn cijfers komen van het CBS in combinatie met de stelling van een athe´st dat 25% van de bevolking athe´st zou zijn. Nu ligt het voor de hand dat de cijfers van het wetenschappelijke CBS wel kloppen, dus klopt de 25%-stelling van geen kant.

En tja, dat is wat lastig te verkroppen voor robbie, want het is natuurlijk wel leuk om een en ander hard te roepen, maar het bijstellen van de religieuze overtuiging is wat lastig gebleken in het verleden, en wordt nu weer bevestigt. Waarvan akte, waarvoor dank!

Nogmaals sjonnie: wat heb jij gestudeerd behalve catechismus?
Weer zo'n heerlijke stelling waaruit de racistische vooroordelen van de gemiddelde athe´st blijken. Ik heb namelijk nooit catechismus gestudeerd. Bij mijn weten is dat ook helemaal geen studierichting, maar in jullie belevingswereld waarschijnlijk wel, dus het zal wel.
Ik heb Economie gestudeerd met later wat specialisaties en om verveling te voorkomen heb ik een aantal colleges over genetica gevolgd.

Met jou stelling dat economen geen wetenschappers zijn verdraai je de werkelijkheid maar goed, what's in a name. De meeste wetenschappers komen steeds meer tot de ontdekking dat ze eigenlijk helemaal niet zo veel 'weten', en dat het merendeel van hun werk bestaat uit aannames, gissen en het opstellen en bijstellen van theorietjes.

Maar jij wilt beweren dat psychologie wel een wetenschap is? Dat wordt door de beperkte groep die jij nu als wetenschappers betiteld dan ook afgewezen!

Oh ja, de psychologie en filososfiestudenten waren wel altijd degenen die de meeste vrije tijd hadden, en zich bezighielden met maatschappij-ontwrichtende activiteiten als studentenstakingen en andere onzinacties die nooit wat opleverden. Wij hadden het daar gelukkig te druk voor. En je ziet waar het uiteindelijk toe leidt. Wij hebben tenminste nog leren rekenen, gelukkig, dus vanuit jou eigen redenatie is je commentaar op de door mij gemaakte berekening op basis van feiten dus volledig uit de lucht gegrepen!

Economische wetenschap levert tenminste nog resultaat op en is wel degelijk gebaseerd op bewezen theorieŰn en feiten. De huidige kredietcrisis was voor elke econoom voorspelbaar, maar de menselijke psyche heeft weer eens vreemde dingen gedaan. De oorzaak is dan ook veeleer terug te herleiden op menselijke psychologische oorzaken (waar komt hebzucht bijvoorbeeld vandaan?) dan op economische. Het is nu eenmaal een feit dat wanneer er meer kredieten zijn dan dekking, er een moment moet komen waarop dat fout gaat. Daarom heb ik nooit aan dat soort constructies meegewerkt, hoe verleidelijk ze er ook uitzagen, en hebben wij nu heel weinig last van de crisis.

Hoe komen jullie er toch altijd toe om zulke uitgesproken meningen te hebben over allerlei terreinen waar je totaal geen idee van enige werkelijkheid hebt? Daar moet toch wel een leuke psychologische verklaring voor zijn?

Maar goed, laat ik mijn idee over psychologie eens geven (en daarmee hetzelfde doen als wat hier gebruikelijk is):
Psychologie tast al sinds mensenheugenis in het duister. De feiten spreken voor zich. Het percentage mensen wat levenslang 'in behandeling' blijft is belachelijk hoog. Het percentage 'genezenverklaarden' wat drie weken na hun vrijlating de fout weer in gaat idem dito. Die maatschappij-ontwrichtende activiteiten gaan dus na de studietijd gewoon door.

Maar ik zal het relativeren:
Eerlijk is eerlijk: we kunnen het softe wetenschap als psychologie ook niet helemaal kwalijk nemen. De menselijke geest is een ondoorgrondelijk wonder, ieder mens is uniek, dus het opstellen van sluitende verklaringen is onmogelijk, en daarmee zal 100% behandeling ook een onbereikbaar ideaal blijven. Dat is wat mij betreft te accepteren, maar wetenschappelijk is het natuurlijk een gigafrustratie, en dat onvermogen richt helaas veel schade aan bij mensen, hun omgeving en de samenleving.
John - 07 05 09 - 10:35

ik heb vandaag een geweldige middag gehad,
ik was een stukje aan het wandelen en ben op een bankje in het park gaan zitten.....

daar heb ik urenlang een interssant gesprek gehad met een blok beton...
daan - 07 05 09 - 15:52

http://www.youtube.com/watch?v=UY-ZrwFwL..

leuk
daan - 07 05 09 - 16:51

@ Icesurfer
Ik ben blij dat ik je blikveld heb verruimd. Volgende bijdragen zullen vooral bestaan uit verwijzingen naar Het Goede Boek. Te weten: De sprookjes van Grim, Moeder de Gans door Rie Cramer, De sprookjes van Andersen en de Economie van Wall Street door George Bush en andere domme gelovers.
Rob () - 07 05 09 - 18:26

rob, het zijn criminele gelovers.....gezien hun actieviteiten,
de rest van de wereld er last van heeft.
daan - 07 05 09 - 19:03

oja, het is toch wel raar dat idioten de wereld kunnen leiden...,we zullen nu alleen effe naar nederland kijken,

ik ben ook niet echt goed op de hoogte van de geschiedenis maar effe een beetje ruim denkend zijn....

1935 de nederlandse hitler georienteerde faschistische partij...ros van tonningen ...gewoon democratisch gekozen..hoe ken dat....
gewoon heel simpel hij zei op een keer dat hij door god gezonden was....en hij had aanhang..
pim fortuin heeft dit ook eens op de tv gezegd....levensgevaarlijke gekken dus...
en die nemen levensgevaarlijke gekken mee in hun kielzog...zoals die mat huiberst met zijn
lidmaatschap van de vrijmetselaars.
allemaal levensgevaarlijke gekken!!!!

hoe ken het dan ook dat een land niet steeds meer in de problemen raakt.....
mensen die niet logisch kunnen nadenken omdat hun hoofd vol met stront zit...moet je niet een land laten leiden.
ze geloven in geesten, demonen , spoken elfjes en kabouters...``voortekenen`` enzo..

wat moet je ermee....
daan - 07 05 09 - 19:19

Ik kan het ook niet helpen dat ze er zo uitzien..............
http://www.bebouwde.com/sjonnies/
Rob () - 08 05 09 - 21:03

hahaha..maar dat is niet het prototiepje wat ik voor mijn ogen had...
daan - 08 05 09 - 21:15

Sjonge sjonnie (vergeef me de alliteratie), economie? Ik wist niet dat je dat in het vmbo op niveau BB kon proberen te leren. Dat je daar nog ruimte voor hebt in je beperkte brein naast al die dingen die je moet geloven. Klasse! Maar je hebt gelijk, psychologie is ook niks. Voor gelovigen dan, want die zijn al zo gestoord dat ze niet meer te helpen zijn. Daarom worden ze opgesloten in het Pieter Baan-centrum.
Trouwens: economie is geen wetenschap maar een geloof. Zo lang mensen geloven dat het goed gaat investeren ze. Bij banken werken economen die allerlei ingewikkelde en onbegrijpelijke formules uitbraken die andere banken moeten overtuigen van het feit dat hun producten (?) leiden tot nog meer opgeblazen ballonnen vol geld dat er niet is. Maar ja, dat is de USA, god's own country, nietwaar? Daar hebben we hier niks mee te maken, behalve het feit dat we tegelijkertijd belasting betalen voor die insolvente kredietverslinders en ons pensioengeld kwijt zijn.
En waarom is economie geen wetenschap? Heel simpel. Laten we aannemen dat zich op deze aardbol 500.000 economen bevinden. Een lage schatting, maar dan nog. En laten we stellen dat 10 van hen de kredietcrisis hebben voorspeld. Een hoge schatting, maar dan nog. Dan praten we over twee duizendste procent. Wetenschap houdt zich bezig met voorspelbaarheid. Als de toetsing van een geoperationaliseerde hypothese bij herhaling niet hetzelfde resultaat oplevert, wordt de hypothese verworpen en gaat het feestje niet door. Kernfusie bij kamertemperatuur en zo. Maar dat begrijp je vast niet.
Maar een kleinigheidje houd je altijd. zoals die twee duizendste procent. De meerderheid van de wetenschappers zou er jaloers op zijn. Een overschrijdingskans van die orde is om te kwijlen. Aan de andere kant dan. De kans dat de hypothese wordt verworpen. Economie als wetenschap is dus per definitie verworpen. Net als rechten, theologie, politicologie, geschiedenis en meer van die onzin. Ga gewoon denken.
Rob () - 08 05 09 - 21:56

economie is zeer zeker geen wetenschap omdat niet dmv een berekening te bepalen valt wat het gaat doen...
ergo, als ik een versterker door reken weet ik exact de parameters en afwijkingen die kunnen optreden als gevolg van de tolerantie van de gebruikte componenten voor dat ik hem gebouwd heb.

economen kunnen niet eens berekenen wanneer het fout gaat en er als ze slim waren ermee stoppen....
daan - 08 05 09 - 22:01

@Robbie: En jij denkt dat iemand je nu nog serieus neemt? Daar moet je pas geloof voor hebben!!

Wel bedankt voor de tigste bevestiging van het totaal ontbreken van enig niveau binnen het athe´sme ;) Alle reacties worden bewaard voor publicatie, maar dat wist je allang.

Ga gewoon denken.
Het is wel duidelijk dat daarvoor dit bepaald de plek NIET is. Maar goed, ik begrijp nu wel heel goed waarom jullie psycho's alleen maar geld kosten en geen enkel resultaat weten te produceren. Dat heb je me tussen de regels door wel duidelijk weten te maken, al zal dat ongetwijfeld niet je bedoeling zijn geweest.
John - 09 05 09 - 00:05

Oke sjonnie, tot op heden heb ik me op de vlakte gehouden en alleen argumenten gebruikt. Maar nou is het over.
Je bent gewoon [i]verwijderd[/i] die zijn vreselijke angst voor het bovennatuurlijke wil compenseren door het uitslaan van achterlijke taal en het liefst anoniem en op een plek waar je je onbespied waant door je fictieve opperwezen. Twijfel lekker door, [i]verwijderd[/i], op je sterfbed zul je de meest vreselijke angsten doorstaan want waarvoor je hebt geleefd bestaat niet. Maar je eeuwige leven kun je vergeten. Tenzij de hel bestaat dan. Rust in maden.
Rob () - 09 05 09 - 00:35

Grinnik, en dit moet beschadigde mensen helpen? Nou ben je lekker mee!
John - 09 05 09 - 00:56

Eh sorry, m'n oog viel nog ff op 'argumenten'. Het is voor de meeste mensen niet gebruikelijk om leugens te betitelen als argument. Hier gebeurd dat helaas aan de lopende band. Daarom zijn echte debatten ook niet mogelijk. Alleen napraters worden hier geaccepteerd.
John - 09 05 09 - 00:57

Stalin was een priesterstudent. Dat soort mensen ligt goed bij sjonnie. Net als Pius XII. Gelovige fascisten kennen we genoeg, van athe´stische fascisten kennen we geen voorbeeld.
Ik heb het licht gezien. Ik ben geen athe´st meer.
Ik ben een anti-the´st. Weg met die shit. Schijnheiligen.
Je hebt gelijk daan, argumenten hebben geen zin bij zetmeelhoofden. Schelden werkt misschien wel, die dropveters zijn heel gevoelig voor autoritair gedrag.
Rob () - 09 05 09 - 00:59

Die sjonnie toch. Hij kan het woord 'argumenten' spellen, zelfs zonder te weten wat het betekent. Maar dat kunnen gelovigen al eeuwen. Gewoon overschrijven, monnikenwerk. En dan denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Minderwaardig volk. EeltknieŰn. Leguanenbreinen. Ik walg ervan.
Rob () - 09 05 09 - 01:04

Jouw sprookjesboek sjonnie:
Jesaja 45-7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
Geen wonder dat je zo achterlijk doet, het kwaad is je met de paplepel bijgebracht.
Rob () - 09 05 09 - 01:18

er is heel duidelijk een omslag punt bereikt in geloof en gelovigen...vroeger kwam je met een steekhoudend argument en toen verdedigden ze zich alleen maar met ``ja, het is maar een geloof`` en vluchtten weg.
tegenwoordig komen ze je site verzieken alsof ze zelf de plagen van egypte zijn en blijven net zolang bezig tot je heel korta fwordt..en dan spelen ze beledigd.

deze omslag moet de geoevende mens (ZOALS JIJ EN IK, rob) al wel een tijdje door hebben..het begon namelijk zo een 10 jaar geleden dat in nederland relifaschisten steeds meer vrij spel kregen ...
tijd om ze de kop in te drukken...oja, jij zal het ook wel doorhebben, maar anti was ik al lang...hihihi
daan - 09 05 09 - 09:57

http://www.youtube.com/watch?v=82UhJ_eVO..
daan - 09 05 09 - 10:05

@Rob:
zetmeelhoofden
Dan toch interessant dat zo iemand een zwaardere studie weet te volbrengen dat zo'n perfect iemand als jezelf. Oh ja, en ook nog grotendeels in m'n athe´stische periode ook. Wauw, dat moet psychologisch onverklaarbaar zijn.

Ik snap dat jullie gewend zijn om op deze manier met patiŰnten om te gaan, anders zou je toch wel betere resultaten weten te bereiken. Mag ik eerlijk zijn, ik vindt het wel lachwekkend hoe jullie tekeer gaan als zogenaamd 'redelijke' mensen.

Stalin zou goed liggen bij mij? Jij hebt duidelijk de voorgaande postings in andere threads niet gelezen. Of bent ze alweer vergeten.
Stalin is wel vergelijkbaar met jou. Hetgeen hij studeerde staat volledig haaks op hetgeen hij in praktijk brengt. Je durft hier lekker anoniem te schelden als een ware fascist op iemand die anders denkt, als bekend was wie je bent zou je dat op een berisping van de psychoclub komen te staan.

Fijn dat je weer teksten uit het OT uit hun verband weet te citeren. We leven inmiddels wel met het NT. Achterhaalde ideeŰn zijn waanzinnig populair bij jullie, en dat is bepaald niet de eerste keer dat ik je daar op wijs. Het feit dat je je op geen enkele wijze weet aan te passen aan nieuwe feiten getuigt van het zwaar religieuze karakter van het athe´sme, waardoor het een gewone, in dit geval extremistische, religieuze beweging is. Dit heeft niets met wetenschap te maken, aangezien er geen enkele verdieping plaatsvindt, noch enige verwerking van nieuw feitenmateriaal. Maar dat kunnen gelovigen al eeuwen. Gewoon overschrijven, monnikenwerk. Maar dat kunnen gelovigen al eeuwen. Gewoon overschrijven, monnikenwerk.

Copy-pasten is meer van deze tijd, zeker als de aangevoerde argumenten 100% gespiegeld zijn, een ideale tijdsbesparende oplossing. De ideeŰn die jij verkondigt heb je geen van allen zelf verzonnen, je krakeelt alleen maar na wat in je religieuze straatje past, zonder ook maar ÚÚn moment stil te staan bij de vraag in hoeverre het verband houdt met de werkelijkheid om je heen. Oh ja, was jij ook niet degene die een strikte scheiding aanbracht tussen werkelijkheid en waarheid? Dat betekent dus dat jou werkelijkheid een leugen is.
John - 09 05 09 - 10:13

Eigenlijk reageer ik niet meer op de onzin van daantje, maar ik wil hem er wel even op wijzen dat iemand anders is begonnen met de referentie aan de werkelijkheid. Kritisch denken is onmogelijk voor iemand die niet kan lezen.
John - 09 05 09 - 10:34

ik had gisteren in het park urenlang een interessant gesprek met een blok beton.
daan - 09 05 09 - 10:36

Tja, je loopt nogal eens met een plaat voor je kop. Sneu voor je :)
John - 09 05 09 - 10:40

hij bestond uit intlligente materie....
daan - 09 05 09 - 10:40

Op jou niveau kan ik me goed voorstellen dat die indruk ontstaat ja. Had het nog wat zinnigs te melden?
John - 09 05 09 - 10:43

nee, maar jij helemaal niet.
daan - 09 05 09 - 10:45

Is that the best you can do? Tijd voor koffie, bye bye
JOhn - 09 05 09 - 10:48

mopje

vannacht zijn alle ajax supporters van hun bed gelicht en gearresteerd
op verdenking lid te zijn van een terroristiese organisatie,

gerund door een al quaida infiltrant...F. Said..........
daan - 09 05 09 - 10:49

vergeet je pilletjes niet...anders sla je door...
daan - 09 05 09 - 10:50

materie, waar komt dat nu vandaan...

het universum (en alle dimensies) werken simpel gezegd ophet principe van de wet van communicerende vaten..

er zijn diverse typen energie die in klasses onderverdeeld..

de laagste zijn mechanische energie. chemisiche energie thermische energie is een gevolg van toestandsverandering.of er juist voor nodig.

hogere energie vormen zijn electrische energie en magnetisme.

als hoogste klassificatie staat de energie die de bouwstenen van ons universum en alle dimensies vormt alsmede ``tijd``

als nu op 1 plek materie wordt gevormd uit energie,(materie is een vorm van energie), komt dat op een endere plek uit het vakjesuniversum vandaan.

en nu treedt de wet van communicerende vaten in...er is dus te veel hier..en een tekort op de plaats waar het vandaan komt...

er moet dus weer evenwicht worden bereikt...

nu zal het universum pakketjes energie en materie heen en weer gaan schuiven totdat er nivellering van energie kan plaats vinden....daarvoor zijn er veiligheids ventieltjes in het universum op allerlei plaatsen ingebouwd.
die noemen wij zwarte gaten...deze voeren energie af uit een omgeving waar het te veel is...en zorgen zo voor nivellering van de on balans...

de goede denker ziet nu al reeds dat dit een oneindig herhalend proces is..want het schuiven van pakketjes energie zijn namelijk de verschijningsvormen waar wij het hier over hebben...materie en energie...dus als er op een andere plaats iets gebeurt kan het best wel eens zo zijn dat wij (ook al gebeurt het niet hier) met de gevolgen ervan te maken kunnen hebben.
daan - 09 05 09 - 11:14

tot nu toe hebben wij fdus mazzel gehad...stel je voor, er is ergens anders een nieuwe dimensie ontstaan en deze moet genivelleerd worden....dan kan het best wel eens voor ons het einde der tijden zijn......

maar op kosmische schaal gebeurt alles heel langzaam...ontelbare miljarden jaren...dus het zal wel heel veel pech zijn als het NU het moment zou zijn.
de kans daarop omdat het universum en alle bijbehorende dimensies enz.enz.enz. oneindig groot is, is dus 1/oneindig...dus zitten we hier best wel veilig...

aldus een lesje kosmologie.
daan - 09 05 09 - 11:21

religie werkt volgens het volgende prinsipe:

kennis maakt macht, maar kennissen maakt machtiger...

hihihihihihi
daan - 09 05 09 - 11:42

tijd, wat is nu tijd...

tijd is slechts wat wij ondervinden en hoe wij het geklassificeerd hebben om er mee te kunnen rekenen..

op kosmisch niveau is dat wat wij denken totaal niet van toepassing..wij hebben het slechts een handvat gegeven om er mee om te kunnen gaan.
daan - 09 05 09 - 11:55

lijden religieuzen aan een god-complex...

ja...zij proberen met alle macht anderen er van te overtuigen dat ze fout zitten en dit te corrigeren alsof zij alles weten door aan heilige boeken, god en andere dingen te refereren.
dit gaat goedschiks of als je ze de kans geeft kwaadschiks door tegenstand uit te moorden..

zij vergeten echter dat zij dus blasfemie plegen door zich op 1 lijn met hun god te stellen en te zeggen dat zij het weten. en dat het doden van de tegenstanders alleen door god mag gebeuren want bij de abortus kliniek schreeuwen zij toch ook dat het door god gegeven leven heilig is en onaantastbaar.??

in elk geval zullen dus alle religieuzen naar de hel gaan voor blasfemie..

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
daan - 09 05 09 - 12:57

door aan heilige boeken, god en andere dingen te refereren.
Aaahhh, vandaar dat Rob de enige is die hier de bijbel 'citeert'.

in elk geval zullen dus alle religieuzen naar de hel gaan voor blasfemie..
Ik oordeel niet over anderen, maar ik vermoed dat je voor een groot deel gelijk hebt. Hou er dan wel even rekening mee dat athe´sme ook een religie is en je bent aardig op weg :)
John - 09 05 09 - 13:25

Maar gelukkig heeft God een Uitweg gegeven uit de valstrik van religie!

Het geheim is alleen om die Weg te vinden en te ervaren wat volledige vrijheid betekent!
John - 09 05 09 - 13:29

o wat zijn die druiven zuur.......
daan - 09 05 09 - 13:32

maar waarom voel jijje geroepen om ons op onze ``fouten`` te wijzen??

zelfoverschatting??
daan - 09 05 09 - 13:41

o wat zijn die druiven zuur.......
Ja, Athe´sm Vineyard is niet echt een succes geworden :)

Ik wijs je niet op je fouten, we debatteren, we verschillen van mening. Als je je dan persoonlijk op 'fouten' aangesproken voelt, moet je misschien eens bij jezelf te rade gaan.
John - 09 05 09 - 14:08

maak je niet druk john, dat doe ik constant.....

conclusie tot zover....gelukkig ben ik in staat heel vergeetachtig te zijn...en zelfs realiteit is betrekkelijk..
dit omdat alles wat je zeker weet alleen werkt in deze dimensie....
daan - 09 05 09 - 14:12

catholiek begint met de c van crimineel.

http://www.youtube.com/watch?v=KD_lBstvp..

http://www.youtube.com/watch?v=nkFu4jkBp.. poop ratsinger doet hitlergroet en hitler was kato...want hij werd niet geexcommuniceerd.!! sterker nog, hij kreeg zegening...!!!!
daan - 10 05 09 - 18:22

wij kristenen zijn niet gek.....

http://www.youtube.com/watch?v=PfL7GvWsH..

http://www.youtube.com/watch?v=2wrWnWdAu..
daan - 10 05 09 - 19:07

Pissed Catholic Mother

http://www.youtube.com/watch?v=P8Aq00yJS..
Icesurfer (URL) - 10 05 09 - 19:52

had ik al gezien...vond je die ajax mop leuk??
daan - 10 05 09 - 19:54

ik kon ook iemand die na deze conversatie direct het ouderlijk huis is uitgezet op zn 17e
daan - 10 05 09 - 19:57

Crazy Religious Lady On Fox News...AGAIN!!!

http://www.youtube.com/watch?v=mc5FIMpHb..
Icesurfer (URL) - 10 05 09 - 20:00

Ja, was leuk :-)
Icesurfer (URL) - 10 05 09 - 20:02

gisteren zelf verzonnen..

deze had ik ook al gezien....

ken jij deze?? http://www.youtube.com/watch?v=9WOtqeudC..
daan .. - 10 05 09 - 20:04

Mijn katholieke moeder was niet zoo erg, maar wanneer
ik 's zondags niet naar de kerk ging zei ze wel eens :
" Jij hebt geen zondag, dus krijg je ook geen lekkere rundvleessoep. " :-(
Icesurfer (URL) - 10 05 09 - 20:05

waar halen ze het vandaan he????

oja..even later was dezus van die jongen ook vertrokken met de 1 e de beste idioot....
daan - 10 05 09 - 20:08

Nee, deze kende ik nog niet.

Dezeal gezien ?

An Atheist Meets God

http://www.youtube.com/watch?v=urlTBBKTO..
Icesurfer (URL) - 10 05 09 - 20:17

ja..en hij heeft er nog veel meer edward current of zo iets.....

ik vindt de discussies ernaast wel leuk...zo werd ik een hele avond lastig gevallen door een amerikaanse born again idioot na dat ik ...voor mijn doen... een gematigd commentaar had gegeven...
tegen hem liet ik me maar effe gaan,....hihihihi
daan - 10 05 09 - 20:20

current

http://www.youtube.com/watch?v=I12L97Qm9..
daan - 10 05 09 - 20:24

in de rubriek politiek democratie en maatschappij, sub levensgevaarlijk staat een documantaire in 26 delen over hoe gevaarlijk religie is..
de statemants (pseudo wetenschap) van amerikaanse fanatici worden daar op een wel onderboude wetenschappelijke manier uit elkaar getrokken waar uit valt op te maken dat de meeste mensen in amerika totaal geen idee hebben hoe wetenschap werkt, en dus reli pseudo wetenschappers voor de kerk hun ~~wetenschappelijke~~ verklaringen (die ook voor de wat minder opgeleide atheist duidelijk gefroudeerd zullen overkomen) kunnen uitleggen en implementeren als de waarheid...

dit is gewoon vreselijk om te zien...hopeloos, dat eigenlijk een helehoop dingen ook door lts benadering duidelijk te snappen en als foute beweringen zijn te herkennen daar als waarheid worden verkocht.
daan - 12 05 09 - 14:19

ken je nagaan hoe laag het opleidingsniveau in amerika is......
daan - 12 05 09 - 21:06

ik weet een nieuw programma voor het Evangelisch Onkruid...

``leven zonder hersens``
daan - 12 05 09 - 21:07

sjonnie,
Wat je allemaal uitbraakt tegenwoordig. Precies die mentaliteit van de Talibaan. Geloven, dwingen en terroriseren. Of niet? Heb je eerder het denkbeeld dat je zachtmoedig bent en nadenkt over dees wereld? Denkutnie. Je bent een klein etterbakje dat pretendeert economie (of all misses) te hebben 'gestudeerd'. Je hebt nooit iets gestudeerd niksje, het enige waar je toe in staat bent is het uit hun verband trekken van uitspraken die onderdeel uitmaken van een doordachte redenering. Want redeneren is je bepaald niet met de paplepel ingegoten.
Voor wat betreft dat sprookjesboek van je, het OT schijnt bij jou uit de gratie te zijn. Maar lieve sjonnie, dßßr is nou net alles mee begonnen! Dus ontken je de schepping! Geeft niet, doen wij athe´sten ook, dus je bent welkom. Maar dat NT is niks voor ons. Hoewel, een aantal jaren geleden hadden we Windows NT. Werd ook niks.
Nog een kleinigheidje. Je geeft af op psychologie. Da's prima. Want, redeloze, toen ik mijn studies psychologie en filosofie had afgerond ben ik informatica gaan studeren. En vanaf die tijd, decennia geleden, ben ik werkzaam geweest in dat vak. En toch blijven nadenken, want dat hoort bij mensen die niet geloven. Zalig de zachtmoedige want zij zullen de aarde bederven.
Verder wens ik je veel sterkte toe tijdens je overlijden, moge het snel komen. Want dan ga je lekker twijfelen over je toekomst, zoals je al jaren twijfelt over je geloof. 'Athe´st geweest'. Giller. Dakannie. Je bent gewoon door je perverse ouders opgevoed als gelover. Jawel, pervers. Volwassen mensen met een reŰle instelling laten hun kinders vrij in de keuze. Je kunt geen athe´st zijn geweest als je gelovig bent opgevoed (ge´ndoctrineerd, gehersenspoeld). Een kind wordt per definitie zonder geloof geboren. Dat werd jij ook, maar je ouders vonden dat je gelovig moest worden. Daarna vond jij dat je athe´st moest worden (whoehahahahaha) en daarna zag je weer het licht of werd je herboren of zo. Je bent athe´st of je bent het niet. Jij bent het niet en nooit geweest.
sjonnie, je deugt voor geen meter. Je hebt ook nooit gestudeerd, ook al roep je dat je iet met economie hebt gedaan. Maar je gelooft. Jouw probleem. Economie is ook een geloof. Van mensen die andere mensen iets willen aansmeren. Net als het gristendom, de islam, het juda´sme en meer van dat fictieve, domme en absurde gedoe. En dan hebben we het nog niet over wodan, ra, visjnoe, freija, brahma en catweazle. Dat waren nog eens religies. En die hebben allemaal bijgedragen aan jullie sprookjesboeken, OT en NT. Geloof en economie, ficties die ons leven slechter maken, ga ermee door.
Overigens sjonnie, je bent sterk in het uit-het-verband-rukken van uitspraken van anderen. Je doet eigenlijk niets anders. Heel simpel, neem een zin uit een intelligent betoog en plak die in je eigen verhaal. Liefst met italics. En dan kom je weer geestelijk klaar. Want je hebt weer een daad gepleegd. Wat een vreselijk min ettertje ben je toch. Net zoals die andere gristenen en taliban. Overigens: mijn e-mailadres is bekend, het jouwe niet, onderkruipsel.
Rob () - 13 05 09 - 00:41

Eigenlijk zijn geloof en economie twee porties van hetzelfde. Mislukt.
Rob () - 13 05 09 - 01:26

En hoe zien denkers het gristendomdomdom?
Het heeft het beschaafde romeinse rijk gesloopt.
Het heeft eeuwen gevochten tegen de islam en doet dat nog steeds.
Het heeft twee eeuwen gevochten tegen joden en doet dat nog steeds.
Het heeft tijdens de verlichting mensen vervolgd die wel na konden denken.
Het stuurt tegenwoordig hilarische foldertjes rond.
Wordt het niet eens tijd dat die agressieve minkukels en masse naar hun hemel vertrekken? Scheelt een hoop ellende hier.
Rob () - 13 05 09 - 01:37

@Rob: Het is natuurlijk psychologisch totaal onverantwoord om iemand die je niet kent te beoordelen, maar te reageren vanuit je religieuze, racistische vooroordelen. Wat dat betreft was de link tussen neonazisme en athe´sme zo gek nog niet. Het enige wat ik hierop zeg is dat je er compleet naast zit. "Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten", dus waarom zouden we aannemen dat je werkelijk psychologie hebt gestudeerd? Je laat er in je postings anders bar weinig van merken. Die zijn doorspekt van religie, dus dat is bepaald geen onderbouwend bewijs.

Waarom zou ik mijn emailadres bekend maken? Om spam te ontvangen? We discussiŰren hier toch, als dat niet voldoende is, moet je het zeggen. Ach ja, de scheldwoorden worden hier natuurlijk verwijdert. Mijn emailadres is overigens wel bekend onder meerdere postings => je bevestigt wederom dat je gewoon niet leest, verblind door een waas van haat tegen iets wat je totaal niet kent. Overdonderd door emoties, opgeroepen door hysterische vooroordelen van waanzinnige athe´stische predikers die haatzaaien tot een ware kunst hebben verheven. Deze retoriek moet je toch wel aanspreken :)

Ook toon je, wederom, feilloos aan dat je totaal niet op de hoogte bent van enige historische feiten. Het Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan zijn eigen decadentie. Beschaafd? Een rijk waar moord en uitroeiing tot vermaak des volks was verlaagd. Alweer een opvallende parallel met het nazisme. Wel opvallend dat juist een athe´st dit 'beschaafd' noemt.

Ook opvallend dat juist 'ongelovigen' zoals Fortuyn eertijds en Wilders zich nu sterk verzetten tegen de islam, en dit zo veel mogelijk buiten de deur willen houden. Beetje tegenstrijdig Rob. Bovendien zou je je dan toch prima thuis moeten voelen in onze huidige samenleving die alles wat moslim is omarmd? En dat met zo'n 'zwaar fundamentalistisch christelijke regering'. Sorry, maar die tegenstrijdigheid volg ik dus even niet.

Gevochten tegen de Joden? Historisch blundertje, Rob. Onder de naam van het Christendom is inderdaad veel fout gegaan. Wij durven dat toe te geven, jullie beginnen gelijk te schelden als iemand je op je fouten wijst. Oh ja, dat is juist beschaving, sorry. Het zijn tegenwoordig juist de Christenen die de Joden ondersteunen. Echte Christenen hebben de Joden NOOIT vervolgd, wel athe´stische infiltranten die niet openlijk voor hun eigen mening uit durfden te komen! Weet je nog: iemand beoordelen naar wat hij doet, niet naar wat hij zegt dat hij is. Je zegt het zo makkelijk, maar je kunt het totaal niet in praktijk brengen.

Voor de rest weet je, als je historisch besef zou hebben, ook wel dat je er faliekant naast zit. Daarom reageer je ook zo fel, je moet koste wat kost je eigen leugen in stand houden, en je denkt heel na´ef dat mensen onder de indruk zijn van holle retoriek. Voor minder ontwikkelden zal dat misschien inderdaad zo zijn, maar iemand met een IQ hoger dan 80 kijkt hier binnen 3 seconden dwars doorheen :)
John - 13 05 09 - 09:06

Ja, John. Rob had zich eerst als nieuw lid op het Kerkloze Kerk - forum aangemeld,
om ons al daar van repliek te dienen. In eens durfde hij dan toch niet meer, en
vroeg hij mij zijn account te verwijderen, zonder ooit een woord geschreven te hebben.:-)
Icesurfer (URL) - 13 05 09 - 10:40

dum dum dum diedum......
dann - 13 05 09 - 11:13

ik ga vandaag weer met mij nieuwe vriend in het park spreken.......
daan - 13 05 09 - 11:14

Welke nieuwe vriend ? Dier of mens ?
Icesurfer (URL) - 13 05 09 - 11:17

nee, die steen...weetje...intelligente materie...

hihihihihihi

zie een heel stuk hierboven...

enne...gescheiden??? geen kindertjes hoop ik??
daan - 13 05 09 - 12:20

Het Romeinse rijk is helemaal niet ten onder gegaan aan decadentie ,lees de geschiedenisboeken er maar op na ,het rijk was te uitgestrekt om met de middelen die er toen waren geregeerd te worden en dat is de ondergang geweest van het rijk .De burgers die zo decadent waren hebben daar heel weinig van gemerkt en gingen gewoon door met hun leefwijze .
Gewoon even nog een keer de boekjes er op na lezen of Wikipedia waar het nogal beknopt in staat .Historisch besef is ver te zoeken.Het Vaticaan is indertijd met verdrag van Lateranen ingesteld door Mussolini aan de toenmalige Paus ,De fascisten hadden toen ook al een aardige bondgenoot bij de katholieken die je toch ook christelijk mag noemen omdat ze de leer van christus aanhangen .Ik denk trouwens dat iedereen die de leer van christus aanhangt een christen genoemd mag worden .Daar heb je geen speciale bevoegdheid voor nodig ,maar dat is al eerder aangevoerd .Iedereen die christen is roept uit dat hij/zij de ware is .Schijnt toch wel een lastig concept te zijn .Het is de drogreden van de true Scotsman ,je alsmaar beroepen op je christen zijn en als het misgaat de ander de schuld geven .Net zo opportunistisch als het geflirt van christenen met de joden in Israel ,de joden die ze eerst eeuwenlang hebben vervolgd omdat ze de moordenaars van Jezus zouden zijn ,zijn nu vriendjes omdat Israel op zijn grondgebied de heiligdommen van hun idool Jezus hebben die trouwens toen hij dood ging nog steeds een jood was .Hoezo historisch besef ,ik zet dat idee even recht .De vervolging van de joden in duitsland door A.H en consorten was toch wel uit christelijke inspiratie ,op de koppels van Duitse soldaten stond Gott sei mit uns .Dat is ook de reden waarom Hitler nooit geŰxcommuniceerd is .
Maar dat is allemaal oude koek die je gewoon hier ter plekke kunt nalezen .Er is gewoon gevochten tegen de joden. Wel eens gehoord van de pogroms en getto's . Een getto was oorspronkelijk de plek in een stad waar Joden zich mochten vestigen afgescheiden van de rest van de bevolking ,joden mochten zich bekwamen in de handel en mochten zich met bankzaken bezighouden en werden omdat ze er betere hygienische voorschriften op na hielden verantwoordelijk geacht voor vele plagen die uitbraken .Eigenlijk op een manier die nog steeds door sommigen gehanteerd worden omdat ze door gebrekkige kennis oorzaak en gevolg niet aan elkaar kunnen verbinden .En dan heb ik het natuurlijk over onze groete vriend John ,die een hoop ,over anderen te vertellen heeft ,maar zelf niet helemaal niet zuiver is .Je kunt natuurlijk iemand beschuldigen een leugenaar te zijn ,maar als je de kennis niet beschikt om dat hard te maken ,wat ben je dan zelf .
En het begrip echte christenen moet je toch maar eens uitleggen en de uitspraak echte christen hebben de joden nooit vervolgd moet je toch maar eens wat beter toelichten .
ER zijn helemaal geen echte christenen ,dat is de grootste lulkoek die er is ,er zijn net zoveel echte christenen als er nominaties zijn . De vroege christenen waren een joodse sekte aanhanger van een andere Jood en hingen een een heel ander soort geloof aan dan de christenen die zichzelf nu christenen noemen .De Bijbel zoals die er nu is was er nog niet in die vorm ,zijn de vroege christenen de ware christenen ,dat waren in feite joden die hun voormalige broeders natuurlijk niet vervolgden ,maar die zijn er al lang niet meer . Als er een is die doorlopend flauwekul loopt rond te bazuinen ben jij het John ,ik kon het niet laten om hier toch maar heel even summier op in te gaan .Als we het over historisch besef hebben dan scoor jij toch een IQ van onder de 80 . Ik heb een IQ van 135 en ik kijk helemaal dwars door jouw bullshit heen .
Ik heb het wel eerder gevraagd ,kom nu eens niet met van die blufferige onzin met gewoon met echte feiten ,gewoon met bewijzen en dan hoeft het niet een godsbewijs te zijn ,maar gewoon met historische feiten. .Gebeurtenissen die iedereen hier kan verifiŰren in plaats van maar iets te roepen .
En je drogredenen komen me ook langzamerhand mijn neus uit ,heb je op je wetenschappelijke opleiding niet geleerd wat een foute redenering is . Wilders en Fortuyn zijn helemaal geen ongelovigen en die verzetten zich niet tegen de Islam ,Wilders heeft helemaal niets tegen de Islam tenminste dat beweert hij zelf ,hij heeft iets tegen de uitwassen van de Islam .IK heb ook niet tegen geloven dat moeten mensen maar gewoon zelf weten ,wel heb ik bezwaar tegen de uitwassen van die geloven en tegen de leugens die ze verkondigen ,of laat ik het zo zeggen het verdraaien van de feiten en het maar half verkondigen van die feiten .Ik heb (nog) niets tegen jou persoonlijk John ,maar zoals je zelf zegt ik ken jou niet als persoon ,maar alleen als iemand die doorlopend foute redeneringen rondstrooit feiten verdraait ,het niet zo nauw neemt met algemeen aanvaarde standaarden op wetenschappelijk gebied en iemand die, ook al denkt hij dat van zich zelf wel, niet zo heel erg slim is .Je spelling en je schrijfstijl gaan ook al achteruit ,er blijft niet veel meer over op deze manier .
Ik denk ook dat je dat van die athe´stisch infiltranten hard moet maken ,anders kan ik je ook nog van smaad betichten ,al met al laat je je zelf steeds meer kennen als iemand die weinig respect heeft voor feiten en verifierbare bewijzen .
Het lijkt me niet meer dan normaal dat je als je met andersdenkenden communiceert je gebruik maakt van bewijzen ,ik geloof niet dus ik kan jouw gedachtegang maar ten dele volgen ,daarbij kan ik alleen maar reageren op jouw gedrag hier .Dus of je gedrag deugt niet of je handelt niet als een ware christen ,of het gedrag dat niet deugt is het gedrag van een ware christen en dan deugt de ware christen niet ,jij mag het zeggen en ons uitleggen wat de ware christen dan is .Want het is toch wel de kern iedere keer van je argumenten ,iets waar we of heel weinig van gezien hebben of juist heel erg veel en in beide gevallen is het iets dat me niet aanstaat .
HansK - 13 05 09 - 12:31

het romijnse rijk is kapot gegaan door staats subversieve activiteiten van kristenen..

waarom dacht je dat nero ze voor de leeuwen gooide...
en daarna hebben ze nero een poets gebakken en de toko in de fik gestoken....

alles wat in de geschiedenisboekjes staat is gefingeerde onzin!!!!
daan - 13 05 09 - 12:40

sjonnie
geef me je e-mailadres en ik stuur je een scan van mijn bul.
en wat de romeinen betreft: inderdaad, kapot gegaan door de gristendommerds.
dat van die haat klopt overigens, ik heb genoeg meegemaakt met die eeltknieŰn. lekker laten rotten in wat hun opper heeft geschapen: de hel van ÚÚn van zijn engelen. ik wens je veel twijfel toe in je laatste ogenblikken.
moslims zijn ook gelovigen en vaak levensgevaarlijk, hun reactie op de kruistochten misschien? van die nobele hostievreters die de moraal menen te hebben uitgevonden waarschijnlijk.
en sjonnie, mijn voorvaderen waren joden, niet gelovig gelukkig. ik heb de verhalen over die vreselijk fijne protelieken en kathestranten en hun gedrag tijdens de oorlog vaak moeten aanhoren. maar dat was ver voor jouw tijd, dus dat je het niet weet is je vergeven. zo zijn wij athe´sten.
overigens feliciteer ik je met je iq van 81, had ik eigenlijk niet verwacht. maar athe´st ben je nooit geweest. zul je ook nooit worden. zielig......
Rob () - 13 05 09 - 19:04

0,81 ????
daan - 13 05 09 - 19:06

icesurfer
ik was gewoon nieuwsgierig naar wat jullie te melden hadden. maar ik ben niet iemand die andermans nest bevuilt. zoals gelovigen al tientallen eeuwen doen.
Rob () - 13 05 09 - 19:07

Hansk
Applaus. Goed onderbouwd, echte argumenten, over nagedacht. La lutte continue......
Rob () - 13 05 09 - 19:15

daan
http://www.youtube.com/watch?v=9WOtqeudC..
bedankt, echte humor.
Rob () - 13 05 09 - 19:34

kon m al rob
daan - 13 05 09 - 19:37

Dat sjonnie niet in het OT gelooft is verbazingwekkend. Maar misschien verklaart het het antisemitisme van zijn geloofsgenoten. Zoals een leider die antisemieten omarmt en moslims in de gordijnen jaagt. Het grappige is, dat het NT vrijwel een kopie is van verhalen van eerdere geloofsrichtingen. Zie hiervoor Zeitgeist I en zoek op internet naar de bevestiging. Maar goed, monniken kopieerden alles, ook wat ze niet snapten. En dat was veel.
Rob () - 13 05 09 - 19:46

wij kunnen wel het nieuwste testament gaan schrijven....vangen we er nog geld voor...
want wie vangt eigenlijk van de bijbel de rechten ???? waar bijft dat??
daan - 13 05 09 - 19:49

kwitut daan, daarom bedankte ik je
Rob () - 13 05 09 - 19:49

Wie vangt de rechten van de sprookjes van Grimm? of de sprookjes van Andersen? Zelfde verhaal. Maar intussen betalen we nog steeds allemaal voor het onderwijs in ficties en absurditeiten...............
Rob () - 13 05 09 - 19:52

daarom moeten wij een aanvulling gaan schrijven...bijbel rel: 1.3 servicepack

nog meer verbeterde onzin met ongeloofelijke waanzinnigheid en geweld ...
daan - 13 05 09 - 19:56

een half onsje 2,4,6 tnt is genoeg daan, wij zonder zonden werpen dan wel die eerste steen.
Rob () - 13 05 09 - 19:58

ik weet een plek waar je zo tetrafluortolueen ken opgraven.....
daan - 13 05 09 - 20:05

Zal wel een oud fabrieksterrein zijn waar Du Pont ooit gezeten heeft ,lijkt me sterk vervuilde grond . Maar je bedoelt waarschijnlijk tetrafluorethyleen .
HansK - 13 05 09 - 20:35

nee..1.2. 4.5 fluor op methyl benzeen (=tolueen)
daan - 13 05 09 - 20:37

ach ja, statistiekjes......http://www.youtube.com/watch?v=goQajNcG39s&feature=related
daan - 13 05 09 - 21:50

zegt genoeg http://www.youtube.com/watch?v=hJpaUvzHM..
daan - 13 05 09 - 22:08

Over evolutie gesproken.............
http://tammeblog.blogspot.com/2009/04/fo..
Rob () - 13 05 09 - 23:12

beetje dezelfde humor als dirk endesiree....ken je die strips??
daan - 13 05 09 - 23:14

he rob ik heb eeb interssante reeka docus die je echt moet zien..
http://www.youtube.com/watch?v=BS5vid4Gk..
daan - 13 05 09 - 23:16

Hilarisch die laatste, daan. En dan te weten dat de eerste presidenten van de usa athe´sten waren........ Komisch.
Rob () - 13 05 09 - 23:19

Zonder athe´sten zat de mensheid zonder internet, zonder medische zorg, zonder alles eigenlijk waarvan die gelovige ratten profiteren. Terugsturen naar hun grotten. Kunnen ze nieuwe dodezee(d)rollen produceren.
Rob () - 13 05 09 - 23:33

je moet ze in de loop van tijd maar allemaal s bekijken..werkelijk leuk....
daan - 13 05 09 - 23:35

Ook niet mis.
http://www.youtube.com/watch?v=sTRDRP2n4..
Rob () - 13 05 09 - 23:46

ja kon ik ook al...amerika is al vergiftifd met levensgevaarlijke imbecielen..en ook het probleem zij zitten aan de knop die die kernwapens bedient.....denk effe na ...religieuze gekken met een doomsday complex en het ``zeker weten`` dat ze weer opstaan als alles over is????

levens gevaarlijk......
daan - 13 05 09 - 23:52

Pakistan heeft ook zo'n ding. Daar wonen ook gevaarlijke gelovers.
De volgende is Richard Dawkins op zijn best:
http://www.youtube.com/watch?v=VxGMqKCcN..
Rob () - 14 05 09 - 00:06

Het Romeinse rijk is helemaal niet ten onder gegaan aan decadentie ,lees de geschiedenisboeken er maar op na ,het rijk was te uitgestrekt om met de middelen die er toen waren geregeerd te worden en dat is de ondergang geweest van het rijk
Belangrijkste in deze discussie: Het was dus NIET de schuld van Christenen, zoals bepaalde racisten hier proberen voor te liegen.

Ik denk ook dat je dat van die athe´stisch infiltranten hard moet maken
We waren het er hier op het punt dat iemand niet is wat hij zegt, maar wat hij doet. Iemand die zichzelf Christen noemt en dingen doet die haaks op de christelijke leer staan, is dus GEEN Christen, net zo min als iemand die zichzelf athe´st noemt en zegt dat er meer is tussen hemel en aarde.

daarbij kan ik alleen maar reageren op jouw gedrag hier...
Er is me ooit gevraagd me meer aan te passen aan de gang van zaken hier op de site. Even teruggrijpend op mijn verleden als athe´st doe ik dat dus maar, en pas me zoveel mogelijk aan aan de omgeving. Je moet wel proberen een beetje onderscheidt te krijgen tussen de cynische en sarcastische stukjes door. Daar hebben sommigen hier nogal wat moeite mee, helaas en die nemen dan alles letterlijk. En dat voor een clubje wat beweert dat je juist niet alles letterlijk moet nemen. (Voorbeeld: zie volgende reactie. Dat neem je toch niet letterlijk Hans?)

geef me je e-mailadres en ik stuur je een scan van mijn bul.
Aahh, dus je bent toch ingegaan op al die spammails waar je voor $50,- een bul kan kopen zonder studeren :)

en wat de romeinen betreft: inderdaad, kapot gegaan door de gristendommerds
Dit wel letterlijk: Je kunt dus inderdaad niet lezen. Hans heeft een heel mooi stukje geschreven, (@Hans: nu cynisch) maar bevooroordeelde Rubberen Robbie rolt met 'n stuk in z'n reet uit de Hut van Ome Henne, en weet het weer beter.

icesurfer
ik was gewoon nieuwsgierig naar wat jullie te melden hadden

Drogreden, heb je geen account voor nodig, en dan zou je het ook niet opzeggen. Je verhaal klopt dus weer eens niet.

mensen die onwaarheden aanhangen vertellen alleen maar onwaarheden
Zoals Rob en daan hier dagelijks laten zien :)

Dat sjonnie niet in het OT gelooft is verbazingwekkend
Dat jij deze conclusie serieus neer durft te zetten nog veel verbazingwekkender. Dat heb ik namelijk niet gezegd. Maar ja, zoals je al laat zien over de ondergang van het Romeinse Rijk: Lezen is niet je sterkste punt, en af durven stappen van je ongefundeerde vooroordelen al helemaal niet.

En dan te weten dat de eerste presidenten van de usa athe´sten waren
Wat moet het toch heerlijk zijn om uit de werkelijkheid te vluchten in een droomwereld:
- George Washington was vrijmetselaar;
- John Adams:"Before I end my letter, I pray Heaven to bestow the best of Blessings on this House and all that shall hereafter inhabit it. May none but honest and wise Men ever rule under this roof." Toch apart, een biddende athe´st
- Thomas Jefferson: "I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man." Een typisch athe´stische uitspraak. Of deze dan: "alle mensen zijn gelijk geschapen"

De opstellers van de Amerikaanse grondwet zouden dus ook hoofdzakelijk athe´sten moeten zijn. Toch vreemd dat God daar dan 4x in genoemd wordt. Beetje tegenstrijdig Rob.

Zonder athe´sten zat de mensheid zonder internet, zonder medische zorg,
Grinnik, heerlijk die zo doorzichtige verdraaiingen van de werkelijkheid :)

De volgende is Richard Dawkins op zijn best
Ah ja, de athe´st die als enige argument tegen andersdenkenden religie gebruikt, en daar al meerdere keren voor op de vingers is getikt. Ook zo'n hardleerse. Er is ooit zelfs door de gespreksleider gedreigd het debat te beŰindigen als Dawkins zich niet zou gaan beperken tot wetenschappelijke interpretaties van feiten. Hij bleef maar hameren op zowel zijn eigen religieuze overtuigingen als de vermeende religieuze overtuigingen van zijn opponent, waarbij hij er, wie is er nog verbaasd, bij zijn opponent keer op keer naast zat, verblind door zijn eigen bekrompenheid en ongefundeerde vooroordelen.
John - 14 05 09 - 09:20

Is wel leuk Dawkins voor zijn gemeente te horen preken.
Heb daans link dan ook gelijk in de KK-rubriek -> (S)preken in de KK geplaatst
Icesurfer (URL) - 14 05 09 - 09:35

[b]Oprah Denies Christ ? [/b]

http://www.youtube.com/watch?v=pwGLNbiw1..
Icesurfer (URL) - 14 05 09 - 11:05

Het was dus wel de schuld van christenen ,het is maar hoe je hoe je het bekijkt een beetje analoog aan de beweringen die je zelf doet ten opzichte van athe´sten . De laatste romeinen van het romeinse rijk waren vroege christenen en het waren dus vroege christen die de boel hadden laten versloffen .Ik zou niet weten hoe ik het anders moest categoriseren .Er is dus duidelijk een verschil of je als athe´st iets doet dat niet door de beugel kan uit een politieke overtuiging of uit de ongelovige overtuiging,zoals Pol Pot of Mao .Hetzelfde geldt voor gelovigen ,je kunt een gelovig christen zijn, katholiek in dit geval als Adolf Hitler,Franco,Mussolini of Pinochet of een protestant als Verwoerd in zuid Afrika en toch uit een overtuiging die jij weliswaar niet deelt en dat is prijzenswaardig ,gruwelijke ideeŰn er op na houden . Generaliseren en een groep verantwoordelijk stellen voor wat individuen aanrichten is altijd verwerpelijk ,alleen het is toch wel verwonderlijk dat uit bijbelse motieven toch een hoop is gelegitimeerd dat we tegenwoordig toch heel erg afkeurenswaardig vinden .Racisme in de VS is toch ook Bijbels ge´nspireerd ,en ook de voormalige apartheid in Zuid Afrika .De manier waarop christenen en moslims ,maar ook joden met dieren omgaan is toch ingeblazen door wat er in hun heilige boek staat . De doctrine dat de mens geschapen is naar Gods evenbeeld en de hoeder van de aarde en al zijn schepselen is staat letterlijk in die boeken .
Dat God liefde is ,heb ik eigenlijk nooit zo ervaren ,joden die in Israel wonen baseren hun recht op het land war zij wonen op hun heilige boek ,maar dat doen de Palestijnen ook . Het is een strijd die zelfs opgetekend is in hun heilige boeken ,Palestijnen =Filistijnen. En zolang mensen graag vasthouden aan dogma's en doctrines en de geschiedenis iedere keer weer herkauwen en doorslikken terwijl er van het oorspronkelijk conflict geen sprake is ,blijft de ellend emaar dueren .
Als de Bijbel nu een boek was dat heel erg eenduidig de liefde propageert zoals jij ,John dat zo graag ziet dan was er voor mij geen probleem ,maar het staat vol met gruwelen en tegenstrijdigheden die zo multi en poly interpretabel zijn ,dat iedereen die iets uit dat boek kan halen al gauw een christen is .
De vraag is dus wanneer ben je een oprechte ware christen ,is dat zoals sommige pinkstergemeenteleden menen als je gif drinkt en je laat bijten door slangen .Of is het als je anderen de andere wang toekeert .DE Bijbel bestaat uit twee verschillende boeken ,het een het oude boek van de joden ,die toen het boek geschreven werd ook gewoon maar oude mythen en verhalen van voor hun tijd losjes geinterpreteerd opschreven en het andere bestaat uit zogenaamde getuigenverslagen over een man die historisch gezien ook voorkomt in nog veel oudere verhalen .Dat alles meerder malen vervalst ,slecht vertaald uit luiigheid verkeerd overgenomen en je hebt een boek dat aan alle kanten voor zoveel verschillende en door zoveel verschillende mensen een andere uitleg heeft en dat is nu precies het probleem . Er is niet een waarheid ,maar het zou wel heel gemakkelijk zijn als dat wat jij graag wil ook opgeschreven staat .Wishful thinking noemen ze dat , cognitieve dissonantie is een andere term ,het is een boek waar iedereen uit kan halen wat ze graag zouden willen en er is niemand die zich er echt aan houdt .
Zondag is een rustdag ,ik zie John regelmatig hier verschijnen .als je dat boek als leidraad voor je leven gebruikt dan hoor je je er ook aan te houden .IK zeg niet dat je dat moet doen ,maar het is zo gemakkelijk om te zeggen dat iemand geen christen is als hij /zij zich niet aan de regels houdt ,welke regels ,jij maakt ook zelf uit wat je wel of niet doet aan de hand van dat boek .Je bent een christen als je in Jezus christus gelooft en wat dat inhoudt staat open voor eigen invulling .
Er is al jaren knok tussen protestanten en katholieken ,tussen moslims en Joden terwijl het allemaal gelovigen zijn die in dezelfde God geloven ,leg dat maar eens uit .
Je hebt gelijk dat you have to practice what you preach ,maar zo werkt het niet .
Geef nu maar eens aan wat een ware christen is ,dan nodig ik ook nog wat anderen uit die hetzelfde menen maar iets anders beweren .
HansK - 14 05 09 - 11:36

[quote].
Racisme in de VS is toch ook Bijbels ge´nspireerd ,en ook de voormalige apartheid in Zuid Afrika [/quote]

Heeft de Nederlans Hervormde Kerk speciaal voor (in) Zuid Afrika uitgevonden !
Icesurfer (URL) - 14 05 09 - 12:09

@HansK: Voor iemand die vraagt om onderbouwing en bewijzen geef ook jij die opvallend weinig, ik ga er dus maar van uit dat dit jou persoonlijke mening is.

De laatste romeinen van het romeinse rijk waren vroege christenen en het waren dus vroege christen die de boel hadden laten versloffen
Dat is een interpretatie. Daarbij ga je er vanuit dat alle Romeinen Christenen waren, een onmogelijk houdbare conclusie, een aanname die niet bewijsbaar is.

Er is dus duidelijk een verschil of je als athe´st iets doet dat niet door de beugel kan uit een politieke overtuiging of uit de ongelovige overtuiging,zoals Pol Pot of Mao
Nee hoor dat is er niet. Dat onderscheidt wordt bij andere bewegingen c.q. religies ook niet gemaakt, dus we gaan nu niet opeens met twee maten meten als het op het athe´sme aankomt. Dat is niet eerlijk. Misschien wel noodzakelijk om het athe´sme staande te houden, maar eerlijk niet.

Je hele leven, dus ook politiek wordt be´nvloedt door je levensovertuiging. Je kunt dus niet zomaar een deel buiten beschouwing laten of anders gaan interpreteren.

Adolf Hitler,Franco,Mussolini of Pinochet
Dat je deze als gelovige aanvoert is zo belachelijk dat het niet eens meer een reactie waardig is.

Racisme in de VS is toch ook Bijbels ge´nspireerd ,en ook de voormalige apartheid in Zuid Afrika
Oh, wijs mij dan maar aan waar dat in de Bijbel staat.

Het is een strijd die zelfs opgetekend is in hun heilige boeken
Klopt, maar heeft niets te maken met Palestijnen of Filistijnen. Lees de geschiedenis van Abraham maar, daar wordt het uitgelegd.

Voor de rest. Je moet alles in de context lezen. Het is opvallend dat de aangehaalde teksten hier gewoon consequent uit hun verband worden gehaald. Apart dat jullie de Bijbel nog niet gebruiken als bewijs dat God niet bestaat. Het staat er namelijk 2x letterlijk in

De vraag is dus wanneer ben je een oprechte ware christen ,is dat zoals sommige pinkstergemeenteleden menen als je gif drinkt en je laat bijten door slangen
God gaat met ieder een persoonlijke weg, omdat ieder mens anders is. Een ware Christen is dus iemand die zich aan de leer van de Bijbel houdt, maar daar kunnen van persoon tot persoon variaties in zitten. De daden die jij noemde gaan lijnrecht tegen de Bijbel in, dus dat is wel duidelijk. Maar voor mij persoonlijk kan mijn plaats in het zakenleven zijn, terwijl dat voor een ander de zending is, voor weer iemand anders als artiest, sporter of whatever. Dat bedoel ik met verschillen.
Over het drinken van gif of vrijen met slangen of schorpioenen geldt voor mij hetzelfde wat Jezus zei:"Je zult de Here niet verzoeken". Als het nodig is redt Hij je, maar je moet er geen spelletje van maken. Als iemand een zogenaamd rhema heeft gekregen dat hij met een schorpioen of slang iets moet doen moet hij dat vooral doen, maar dat kun je niet als 'test' instellen of iemand wel gelovig genoeg is. LOL, je zult maar bang zijn voor slangen zoals een neef van me. Hij kan ze niet eens op TV zien, dan wordt-ie al panisch. Boom van een kerel, 2 mtr hoog, meter breed, maar een slang en hij verandert in een grasspriet.

Anderen de andere wang toekeren is bijna altijd goed, maar aan de andere kant (en in een heel andere situatie!!!) mepte Jezus ook iedereen de Tempel uit. Ongetwijfeld wil de gemiddelde reageerder hier het verschil niet zien, maar ik vertrouw dan maar op de intelligentie van de toevallige passant. En anders: Voel je vrij om te vragen.

Ik blijf volhouden dat de Bijbel niet vol tegenstrijdigheden staat, maar je moet de teksten wel in de juiste context lezen. Zoals de meesten hier, iedereen die tot nu gereageerd heeft eigenlijk, er mee omgaan is kleine stukjes tekst nemen en die totaal uit hun verband interpreteren tot iets wat er niet staat. Daarom zei ik al dat het me verbaasd dat de Bijbel nog niet is aangevoerd als bewijsmiddel dat God niet bestaat.

DE Bijbel bestaat uit twee verschillende boeken
Foutje. De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. (Voor het gemak nemen we de brieven uit NT even onder de boeken).

die toen het boek geschreven werd ook gewoon maar oude mythen en verhalen van voor hun tijd losjes geinterpreteerd opschreven
Dat klopt dus al niet met het feit dat er veel meer boeken zijn. Hoe verklaar je bijvoorbeeld het feit dat er in het OT meer dan 300 keer geprofeteerd wordt dat Jezus zou komen? Wel wat lastig met losjes ge´nterpreteerde verhalen.

Dat alles meerder malen vervalst ,slecht vertaald uit luiigheid verkeerd overgenomen en je hebt een boek dat aan alle kanten voor zoveel verschillende en door zoveel verschillende mensen een andere uitleg heeft en dat is nu precies het probleem
Het enige probleem is dan dat de feiten volledig tegensteld zijn aan jou bewering hier. De Bijbel werd handmatig overgeschreven, maar het Hebreeuws heeft een heel eenvoudige methode waardoor aan het einde van elk stukje gecontroleerd kan worden of het letterlijk is overgeschreven of niet. Vervalsen is dus feitelijk onmogelijk. Dat valt gelijk op.
Voorbeeld: Het boek Jesaja uit de StatenVertaling is letterlijk hetzelfde als uit de oorspronkelijke geschriften.

Zondag is een rustdag ,ik zie John regelmatig hier verschijnen
Ja en? Paulus zegt dat het menselijk is om je druk te maken over een bepaalde dag, maar dat dat dogmatisch is en nergens op slaat. De Bijbel wijst je dus zelf terecht :)
Hier posten doe ik bovendien bepaald niet voor m'n werk. Levert toch niet echt voldoende op om vanavond m'n gezin weer een complete maaltijd voor te schotelen :)
Grote vraag is dan wat jij onder rust verstaat. Als het mooi weer is lig ik op zondagmiddag bijvoorbeeld lekker in m'n hangmat in 't zonnetje. Cocktailtje erbij, goed boek, laptop, tijdschrift, sigaartje, mp3-speler of waar ik op dat moment maar zin in heb. Kan ook 'n rondje touren in m'n hobbybakske, naar 't strand, boswandeling met de hond, ATB-en, of voor de buis hangen om de Formule 1 te zien. Meeste doe ik trouwens door de week ook wel als ontspanning. 's middags na 't eten ff lekker met een goed boek de hangmat in: heerlijk!

Er is al jaren knok tussen protestanten en katholieken ,tussen moslims en Joden terwijl het allemaal gelovigen zijn die in dezelfde God geloven
Ach die menselijke strijd hou je voorlopig nog even wel. Beetje lullig om God de schuld te geven van iets wat mensen doen. Bovendien is het wel een erg lokale strijd, waardoor het toch wel heel aannemelijk is om aan te nemen dat er meer lokale factoren een rol spelen dan andere. Met het athe´sme is de strijd bepaald niet minder geworden, en deze strekt zich bovendien wel wereldwijd uit, al blijven het achterhoedegevechten, maar toch, de verspreiding van de strijd is opvallend toegenomen. Er zijn me hier al allerlei ziektes toegewenst, de leeuwenkuil kwam voorbij en weet ik wat niet meer voor ongein. Misschien moet je het eens aan die broeders vragen, die zijn ook nogal strijdlustig. Wel een beetje tegenstrijdig voor zo'n liefdevolle religie als het athe´sme.

Tussen moslims & Joden heb ik eerder al kort iets van gezegd. Die strijd werd al voorspeld tegen Abraham (en dat voor een losjes ge´nterpreteerd mythisch verhaaltje!) en blijkt inderdaad nog heel actueel te zijn, ook nog wel even te blijven en ook de uitkomst staat ook al voorspeld. Nou, wat wil je nog meer :)
John - 14 05 09 - 16:48

TAXI TO THE DARK SIDE Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=s5j3Ry8qX..

Taxi zur H÷lle Doku

http://www.youtube.com/watch?v=Wnl7Z_Wjt..
Icesurfer (URL) - 15 05 09 - 08:04

oef wat een kater......

beste hans, ik hoop dat je niet weer al jouw energie gaat steken in het opstellen van een enorm verhaal om weerwoord op iemand anders hier te geven.
dit gezien alles waar die iemand aan refereert bijelkaarverzonnen onzin is.
tevens wil ik er op wijzen dat een heleboel wat wij als geschiedenis kennen ook niet echt klopt met wat er echt gebeurt is, dit omdat vroeger de kerk bepaalde wat neergeschreven werd..
dus het is zinloos om je daar ook nog druk over te maken.
daan - 15 05 09 - 12:53

er wordt zelf geargumenteerd met, dat de leugen opgeschreven in het ene boek gelijk is als in het andere boek, dat het boek dus correct is,,,hihihihihihihihihi
daan - 15 05 09 - 13:00

hebreeuws kan je niet letterlijk vertalen want zij kennen geen klinkers op de manier die wij hanteren..je hebt medeklinkers en een uitgang die bepaalt wat het gaat worden...net als in het arabisch....

dus ruimte voor fouten zat.....tevens heb je woordspelingen die in de vertalingen uit zijn verband zijn getrokken....MAAR WAAR HEBBEN WE HET OVER ..WE MAKEN ONS DRUK OM DE JUIST HEID VAN HET VERTALEN VAN LEUGENS AAN TE TONEN?????

ABSOLUTE KOLDER!!!!!
daan - 15 05 09 - 13:10

Het Romeinse rijk is van binnenuit uitgehold door staatssubversieve activiteiten van dat kristenvolk... toen iedereen na een paar 100 jaar was overgenomen door het kristendom is het fout gegaan vanwege kristelijke decadentie... kristenen zijn gewoon te stom om voor de duvel te dansen.. zij hadden het intellect nu eenmaal niet om zoiets als het Romeinse rijk lang te kunnen besturen...

Daarom is het Romijnse rijk ondergegaan.
En niet zoals hele domme geindoctrineerde aanhangers van de grootste vloek der mensheid beweren dat het niet door hun kwam..

Oja, een niet bewijsbare aanname is god

Hitler, Stalin en de rest....

Religie en religieuzen zijn de oorzaak van alle ellende door alle tijden heen op de aarde... en niet andersom... religie kweekt gekken.
daan - 15 05 09 - 15:59

en mensen die hun leven baseren rond een niet bewijsbare aanname hebben totaal geen recht op spreken ..laat staan het claimen van moraal e.d.
ik vindt zelfs geen recht op school opleiding omdat alles wat er geleerd wordt ongedaan wordt gemaakt door opnieuw staats subversieve instituten die met pseudo wetenschap jaren aan kennis zonder ook maar enig verstand van zaken, im frage stelt....,...stel ze te werk in de steengroeve of zo...
als religie vrder om zich heen kan grijpen zal het ook niet goed met de mensheid aflopen...omdat alle kennis verloren gaat.
verder zijn alle religieuzen per definitie lafbekken en leugenaars want als je ze zegt dat ze hun vertrouwen in god kunnenlaten blijken door een flinke slok na-cn te nemen (zoals in t nieuwe testament staat, dat god je zal beschermen) beginnen ze zich terug te trekken en moeilijk te doen...en stom over hoe de bijbel dan wel moet geinterpeteerd worden.....te lullen...
daan - 15 05 09 - 16:17

Het romeinse rijk is uiteen gevallen in het roomse en het byzantijnse rijk, gristenen begonnen hun eigen filialen. Dat werd de afgelopen tieen eeuwen steeds heftiger, tegenwoordig heeft iedere gristen zijn eigen geloof of ietsisme.
Een gelovige met een athe´stisch verleden bestaat niet. Wie na de geboorte bevlekt is met geloof zal nooit een echte athe´st worden. Wel een twijfelaar tot de dood. Gezellig.........
Het e-mailadres is dus verwijderd Heeft het nog zin om mijn bul te sturen? Denkutnie, want deze nitwit van 23(?) gaat nou eenmaal uit van het principe dat iedere denker met een academische titel zijn graad heeft gekocht. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
"Fijn dat je weer teksten uit het OT uit hun verband weet te citeren. We leven inmiddels wel met het NT." Die is gewoon te dol. Zeker nooit gelezen dat je bent geschapen? En hoezo uit hun verband? En wat kan jou dat schelen? Kennelijk geloof je er toch niet in sjonnie. Gristenen bepalen zelf wel wat ze van hun opper willen aannemen. Het blijven gestoorden die denken dat iedereen een religie heeft, zelfs athe´sten en antithe´sten.
"The Bible is not my book nor Christianity my profession. I could never give assent to the long, complicated statements of Christian dogma." - Abraham Lincoln, American president (1809-1865).
"Christianity is the most perverted system that ever shone on man." - Thomas Jefferson, U.S. President.
"I do not believe in the divinity of Christ and there are many other of the postulates of the orthodox creed to which I cannot subscribe." - William Howard Taft, American President.
"Ah ja, de athe´st die als enige argument tegen andersdenkenden religie gebruikt, en daar al meerdere keren voor op de vingers is getikt. Ook zo'n hardleerse. Er is ooit zelfs door de gespreksleider gedreigd het debat te beŰindigen als Dawkins zich niet zou gaan beperken tot wetenschappelijke interpretaties van feiten. Hij bleef maar hameren op zowel zijn eigen religieuze overtuigingen als de vermeende religieuze overtuigingen van zijn opponent, waarbij hij er, wie is er nog verbaasd, bij zijn opponent keer op keer naast zat, verblind door zijn eigen bekrompenheid en ongefundeerde vooroordelen. ". Door wie op zijn vingers getikt? Vast door een eeltknie. En hoezo eigen religieuze overtuigingen? Het wordt steeds duidelijker, gelovigen snappen er niks van. Ze hebben niet door dat mensen niet hoeven te geloven in fictieve, absurde irrationaliteit, de wereld op z'n kop.
Maar er is nog hoop. het bisDOM ven den bosch sluit al de meerderheid van z'n grotten............
Rob () - 15 05 09 - 19:42

En dan die icesurfer:
"een projekt Humanistische Partij zou op mijn actieve ondersteuning en medewerking kunnen rekenen."
Je blijft toch lachen? Nog een luis in de pels. Ga toch ergens anders je onzin spuien en neem dat koekoeksjong van een sjonnie mee.
Rob () - 15 05 09 - 19:48

dat kopen van titels ...daar zijn zij zelf heel goed in......als je zo dingen die getoetst en gewogen zijn benadert ken dat ook niet anders.

hhahahahahahahahaha
daan - 15 05 09 - 19:52

HansK Racisme in de VS is toch ook Bijbels ge´nspireerd ,en ook de voormalige apartheid in Zuid Afrika
sjonnie Oh, wijs mij dan maar aan waar dat in de Bijbel staat.
http://home-1.tiscali.nl/~ti112509/slave..
En nou niet meer zeuren sjonnie, je wordt op je eigen terrein weggeblazen, ga je puberteit ergens anders doorbrengen.
Rob - 15 05 09 - 20:49

"Gott mit uns stond tijdens de eerste wereldoorlog op de koppelriem van Duitse infanteristen, gedurende de tweede wereldbrand smukte deze leuze de riem op van soldaten van het reguliere leger, de Wehrmacht."
http://www.serendib.be/boeken/gottmituns..
Doet me denken aan iets als een sportwedstrijd. Vˇˇr aanvang bidden de deelnemers. Maar er is er maar ÚÚn die wint.....
Rob - 15 05 09 - 21:01

tja, ik had al eens een verhaaltje verteld dat in een van de dagboeken van een kapitein van de voc staat dat de kerk gewoon zei op zijn vragen over ``normen en waarden`` betreffende de slavernij.. dat de negertje zwart watren omdat het zondaars zijn en het de taak van goede christenen is ze boete te laten doen door ze hard te laten werken op het veld of door ze te ranselen als ze niet wilden........kristenen zijn niets anders dan verraders van het menselijk ras en landverraders...zij horen hiervoor allen streng bestrafd te worden!!!!!
daan - 15 05 09 - 21:16

Dat "Gott mit uns" was dus wat hitler betreft.
Dan Franco. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
Mussolini had net als Stalin een streng gristelijke moeder, vandaar die afwijkingen..........
Tenslotte Pinochet. Ook een goed katholiek die precies deed wat andere gristenen al vele eeuwen deden. http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/..
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actuee..
Zie voor meer informatie over deze gristelijke machthebbers tenslotte http://missyimpossible.wordpress.com/200.. ofwel hoe draaikonterig gristenen kunnen zijn.
Rob - 15 05 09 - 21:29

Normen en waarden daan? Dat is toch iets uit de koker van die gristenzeeuw? Vandaar dat we de balkenendenorm hebben. Een maximumsalaris, volgens die mosselman ook voor het bedrijfsleven. Maar om de parallel door te trekken: bij een balkenendenorm hoort een balkenendewaarde. En die ligt veel te laag voor het bedrijfsleven, vandaar die hoge salarissen.
Rob - 15 05 09 - 21:42

goed werk rob....
daan - 15 05 09 - 21:49

kristenen hebben zeer zeker geen normen en waarden..ik weet zeker dat als er over zeg 5000 jaar door geologen terug wordt gekeken naar onze tijd, en dan met de techniek van dan naar ons kijken, dat ze dan tot de conclusie komen dat er een belangrijke stap in de evolutie van de mens heeft plaats gevonde in de afgelopen 100 jaar ....homo retardus wordt geidentificeerd...en de tak waar hun dan van af stammen..wij dus...homo superior magnificus.
daan - 15 05 09 - 22:03

Mooie latijnse termen daan, maar dat begrijpen ze toch niet. Verder dan "mea culpa" komen ze al twintig eeuwen niet. Hoewel dat wel het enige is wat een gristen mag zeggen gezien de ellende in die periode.
De mens is gevormd naar het evenbeeld van zijn schepper toch? Dan moet ie wel straalbezopen zijn geweest, want van die creatie deugt weinig. Zo zijn ellebogen te star om dat ene plekje op je rug te bereiken waar het jeukt. Tenzij je gelooft en jeuk in het ot/nt wordt uitgelegd als een straf natuurlijk. Verdere tekortkomingen kunnen we o.m. lezen op http://geneticsevolution.suite101.com/ar..
Een verder uitgewerkt verhaal is te vinden op http://web.mac.com/sjayo/SJayOlshansky/B..
Rob - 16 05 09 - 00:23

Gisteren kwam ik je steen tegen in het park daan. Hij zei jammer genoeg niets tegen me, misschien zaten we op een ander hertz-niveau. Maar dat niets was ruim voldoende, want het bevatte minder leugens dan wat gelovigen uitbraken.............
Rob - 16 05 09 - 01:42

Kent Hovind, creationist en dus crimineel. Leuke serie daan. Voor de anderen: zoek hem op bij Wikipedia of kijk naar het filmpje op http://www.youtube.com/watch?v=vjFeVwuJB..
Rob - 16 05 09 - 02:10

'Zalig zijn de armen van geest, Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen'
Ik stel voor dat ze nu daar naartoe gaan. Dan zijn ze waar ze horen en wordt het gemiddelde IQ in dat koninkrijk een stuk lager, terwijl het hier op aarde een stuk hoger wordt. Iedereen zijn zin toch?
Rob - 16 05 09 - 02:32

jep ..maar als ik voorstel om ze allemaal op de deurmat van hun denkbeeldige schepper af te zetten dan spartelen ze tegen
daan - 16 05 09 - 10:42

religieuzen evolueren achteruit....geheel retarded, een goede gelovige.
daan - 16 05 09 - 13:16

Op de onzinnige theorieŰn over Christenen die het Romeinse Rijk zouden hebben laten vallen ga ik maar niet in. Het religieuze dogma leert hier nu eenmaal iets anders, en zoals Rob het zelf verwoordde zit er een groot verschil tussen werkelijkheid en waarheid. In dit geval komt de werkelijkheid wat hem betreft dus inderdaad niet met de waarheid overeen.

Heb ik toch nog ÚÚn vraagje: Hoe kan het dat de Bijbel deze val en latere terugkomst van het Romeinse Rijk zo feilloos heeft weten te voorspellen? Dat vindt ik dan toch een wat vreemd aspect aan een 'sprookjesboek'.

En waarom is het 'feilloze' athe´sme niet in staat gebleken om zulke 100% kloppende voorspellingen te doen?
John - 16 05 09 - 18:04

beste rob, gezien ik niet meer met een zeker iemand mag spreken ken jij hem misschien uitleggen dat een paar vodjes papier geschreven door een paar schapenherders duizenden jatern geleden totaal geen waarde of what so ever hebben.
en dat voorspellingen door het verher-opnieuw door-interpreteren en wishful thinking totaal onzin is... tevens als dit waar zou zijn kunnen kristenen cyanide drinken zonder dat ze er aan dood gaan.....
ik wacht nog op een demonstratie.....................
daan - 16 05 09 - 18:25

de werkelekheid is dat bach muziek voor de kerk moest schrijven om zichzelf ,zijn vrouw en zijn kinderen, te eten te geven.

de waarheid is dat bach een hekel had aan de kerk die het waagde tegen hem te zeggen dat het ``te vol``was en er zo hier en daar een noot moest worden weggelaten..

dit is volgens de wetmatigheid (wetenschappelijk vastgestelde regels) van het contrapunt niet mogelijk.....diti hield in dat ie een compleet ander muziekstuk moest engineeren want de lijnen moeten vanaf het begin tot het eind doorgevoerd worden...(cantus firmus..divertium enz)

hij kon ze wel schieten......
daan - 16 05 09 - 18:43

Hou 't schermpje in de gaten hoor daan, misschien ga ik nog wat posten vanavond.

Of misschien ben ik lekker de hele avond op stap.

Maar blijf in de buurt van 't scherm hoor daan, wie weet post ik straks nog wat ...
John - 16 05 09 - 18:50

doe maar.....
daan - 16 05 09 - 18:56

John: Hoe kan het dat de Bijbel deze val en latere terugkomst van het Romeinse Rijk zo feilloos heeft weten te voorspellen? Dat vindt ik dan toch een wat vreemd aspect aan een 'sprookjesboek'.

Excusez.... maar waar in de bijbel wordt duidelijk de val en terugkomst van Romeinse Rijk feilloos voorspeld?
Els () - 16 05 09 - 19:27

ach ja...........af en toe sta ik ook sprakeloos......
daan - 16 05 09 - 19:30

Heerlijke avond gehad!!

In het boek met bijna dezelfde naam als daan.
John - 17 05 09 - 02:48

Het boek Daniel ,kun je met nog een oudere koe uit de sloot aankomen .Ik dacht dat ik misschien nog verrast kon worden ,ik had dit al aan zien komen .Ik zweer het je . Een profetie op korte termijn ,ik voorspel nu dat je maar bezig blijft met met slechte voorbeelden en dat je maar door blijft gaan met het niet onderbouwen van je argumenten .
Het Boek Daniel en waar in het boek Daniel staat er letterlijk iets over de val van het Romeinse Rijk ,met naam en toenaam .Wist je trouwens dat het Boek van Mormon ook allerlei voorspellingen heeft gedaan en dat volgens de mayakalender de wereld zal vergaan in het jaar 2012 .Als je waarde hecht aan wat geschreven staat zou ik maar maatregelen gaan nemen voor het naderende einde van de wereld .Ik heb nu in de 48 jaar dat ik op deze aardkloot rondloop al zo vaak meegemaakt dat de aarde vergaan is zonder dat daar sprake van was ,dat ik al die profetien maar met een korreltje zout neem .
Ga je nu eens echt verdiepen in de materie ,want het lijkt er heel erg op dat je gewoon iets aan het nabouwen en nakauwen bent ,Echt heel erg oorspronkelijk is dit niet allemaal niet echt .Die profetieŰn zijn zelfs in de doctrines van de kerk al niet ontvankelijk verklaard ,de term daarvoor in het latijn is Vaticinium ex eventu .
Feillos zou beteken dat met naam en toenaam verwezen wordt naar de val van het romeinse rijk en over welke val van welk rijk hebben we het dan . En is het wel een val ,je hebt hier te maken met het glas is halfleeg of halfvol , een interpretatie .Het woord decadent dat al eerder genoemd wordt is een term die nogal subjectief is ,romeinen vonden hun leefwijze helemaal niet decadent dat is een interpretatie van steile stijve christenen geweest .Ik vind een avondje gaan stappen en zuipen behoorlijk decadent ,maar wie ben ik . Het Romeinse rijk is gewoon overgegaan in een ander rijk .Zoals dat voor de inval van de Vandalen al meerder malen was gebeurt . Het doet er ook niet toe ,feit is wel dat de keizers ten tijde van de splitsing in een Oostelijk en een Westelijk deel christenen waren .
Verdiep je nu eens in de feiten en probeer eens wat genuanceerder naar feiten te kijken ,het is alleen maar jouw interpretatie ,of eigenlijk helemaal niet van jou want zo origineel zijn je denkbeelden nu ook weer niet de signatuur is duidelijk herkenbaar .
HansK - 17 05 09 - 10:32

Dan heb je alleen nog het probleem dat geen van de door aangehaalde 'voorbeelden' bewezen wordt door historische feiten, terwijl de profetie uit DaniŰl tot nu toe volledig door historische feiten wordt onderbouwd. Het laatste deel gaat nu voor je ogen in vervulling.

Wat 'de kerk' (wat versta jij eigenlijk onder 'de kerk') hier over zegt is totaal niet interessant. Ik ben geen volgeling van 'de kerk' (heb ook geen idee wat je daarmee bedoelt!), maar om de een of andere vage reden blijven jullie daar maar op terugkomen. Een achterhaald concept uit 1789, zoals ik al vaker gezegd heb. Het wordt echt tijd dat je de overstap naar de 21e eeuw eens gaat maken.

Als ik waarde zou hechten aan de Mayakalender zou ik daar rekening mee houden. En nee, ik hecht geen waarde aan wat geschreven staat. Alleen al die term slaat nergens op. Er is zoveel tegenstrijdigs geschreven dat het een onmogelijk iets is wat je stelt.

Probleem wat ik bij je mis is kritisch lezen. Je gooit alles op ÚÚn hoop en stelt dan dat er niets van klopt. Mayakalenders, boek van mormon, jehovagetuigen, gooi het allemaal maar in de toverhoed van Ome Hans Kazan en die bakt er wel wat van. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. [cynical mode=on]Ach ja, das waar. Werkelijkheid en waarheid zijn twee verschillende dingen[cynical mode=off].

Het grootste compliment wat Rob me de laatste tijd heeft gegeven is dat de waarheid voor mij zo belangrijk is. Alleen kan ik me niet neerleggen bij een werkelijkheid die de waarheid niet ondersteunt. Daarom lees ik kritisch en maak ik het onderscheidt wat ik hier mis.

Persoonlijk vindt ik het een heel gevaarlijke uitspraak van Rob, zeker in gedachte nemend dat hij psycholoog schijnt te zijn, dat de waarheid eigenlijk helemaal niet belangrijk is, en dat de werkelijkheid is heel anders is dan de waarheid. Dan laat je mensen dus bewust in een leugen leven. Niet gek dat zijn beroepsgroep zo weinig succesvol is, als dat de algemene gang van zaken zou zijn.

Zolang de feiten uit de geschiedenis de profetie van DaniŰl feilloos ondersteunen, hecht ik daar inderdaad waarde aan. Hoe het laatste deel van de profetie in vervulling zal gaan blijft speculeren, maar dat gaan we vanzelf merken. Het is al in volle gang!
John - 17 05 09 - 12:13

OSHO: God is Not a Solution - But a Problem

http://www.youtube.com/watch?v=hhjOnYbKJ..
Icesurfer (URL) - 17 05 09 - 12:14

ik zie dat in de bijbel ook de ondergang van het christendom voorspeld staat....

wij gaan een rondje op een paard rijden en steken daarna vuurwerk af................

lijkt mij wel gezellig.....oja, en volgen de islamieten kunnen stenen dan praten......
daan - 17 05 09 - 12:21

Messiaanse Profetie: Wat is Het?
Messiaanse profetie is de verzameling van meer dan 100 voorspellingen (een conservatieve schatting) in het Oude Testament over de toekomstige Messias van het Joodse volk. Deze voorspellingen werden door diverse schrijvers, in talrijke boeken, opgeschreven in een periode van ongeveer 1,000 jaar. Tegenwoordig is de Messiaanse profetie zeer treffend: vanwege de ontdekking van de Dode Zee Rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint versie van het Oude Testament (van beide is bewezen dat deze bestonden voor de tijd waarin Jezus de aarde bewandelde) kun je er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf "in mekaar werden gestoken".

Messiaanse Profetie: Vervulling door Jezus Christus
De Messiaanse profetie werd door de Messias, Jezus Christus, vervuld. Hoewel veel Joden Jezus niet accepteerden als hun Messias, deden velen dit wel en zij vormden de Joodse sekte die later bekend werd als de Christenen. Het Christendom, dat deels op dramatische wijze is gebaseerd op de vervulling van historische profetie, verspreidde zich snel door het Romeinse Rijk van de 1e eeuw. Onderzoek de voorspellingen voor jezelf, en bereken de waarschijnlijkheid dat ÚÚn enkele man slechts een handvol van de meest specifieke voorspellingen zou kunnen vervullen, en je zal versteld staan.

ôHij zei tegen hen: ĹToen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.ĺö Lucas 24:44 (NBV)

De verzen in het Oude Testament zijn de profetie; de verzen in het Nieuwe Testament verkondigen de vervulling. Kijk er zelf maar eens naar!

Geboren uit een maagd (Jesaja 7:14; MatteŘs 1:21-23)
Een afstammeling van Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18; MatteŘs 1:1; Galaten 3:16)
Van de stam van Juda (Genesis 49:10; Lucas 3:23, 33; HebreeŰn 7:14)
Van het huis van David (2 SamuŰl 7:12-16; MatteŘs 1:1)
Geboren in Betlehem (Micha 5:2, MatteŘs 2:1; Lucas 2:4-7)
Naar Egypte meegenomen (Hosea 11:1; MatteŘs 2:14-15)
Het doden van de baby's door Herodus (Jeremia 31:15; MatteŘs 2:16-1
Gezalfd door de Heilige Geest (Jesaja 11:2; MatteŘs 3:16-17)
Aangekondigd door de boodschapper van de Heer (Johannes de Doper) (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1; MatteŘs 3:1-3)
Zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; MatteŘs 9:35)
Zou goed nieuws prediken (Jesaja 61:1; Lucas 4:14-21)
Zou in Galilea prediken (Jesaja 9:1; MatteŘs 4:12-16)
Zou de Tempel zuiveren (Maleachi 3:1; MatteŘs 21:12-13)
Zou Zichzelf 173,880 dagen na de verordening om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren (DaniŰl 9:25; MatteŘs 21:4-11)
Zou Jeruzalem als koning op een ezel binnengaan (Zacharia 9:9; MatteŘs 21:4-9)
Zou door de Joden worden afgewezen (Psalm 118:22; I Petrus 2:7)
Stierf een vernederende dood (Psalm 22; Jesaja 53) met hierbij:
afwijzing (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,4
verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:1
verkocht voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12; MatteŘs 26:14-15)
zweeg tegen Zijn aanklagers (Jesaja 53:7; MatteŘs 27:12-14)
werd bespot (Psalm 22: 7-8; MatteŘs 27:31)
geslagen (Jesaja 52:14; MatteŘs 27:26)
bespuugd (Jesaja 50:6; MatteŘs 27:30)
Zijn handen en voeten werden doorboord (Psalm 22:16; MatteŘs 27:31)
werd met dieven gekruisigd (Jesaja 53:12; MatteŘs 27:3
bad voor Zijn vervolgers (Jesaja 53:12; Lucas 23:34)
Zijn zij werd doorboord (Zacharia 12:10; Johannes 19:34)
kreeg gal en azijn te drinken (Psalm 69:21, MatteŘs 27:34, Lucas 23:36)
geen gebroken botten (Psalm 34:20; Johannes 19:32-36)
begraven in de graftombe van een rijk mens (Jesaja 53:9; MatteŘs 27:57-60)
er werd om Zijn kleren geloot (Psalm 22:18; Johannes 19:23-24)
Zou uit de dood opstaan!! (Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31)
Steeg op naar de Hemel (Psalm 68:18; Handelingen 1:9)
Zou aan de rechterhand van God zitten (Psalm 110:1; HebreeŰn 1:3)


Messiaanse Profetie - Wat Zijn de Kansen op Vervulling Zonder God?
Messiaanse Profetie is zo krachtig vanwege de kleine statistische kans dat ÚÚn enkele man elk van de voorspellingen zou kunnen vervullen. Als we slechts zeven van de meer specifieke profetieŰn in het Oude Testament zouden analyseren, die later in de Persoon van Jezus Christus werden vervuld, dan staan we versteld vanwege de statistische onmogelijkheid van een dergelijke historische realiteit. Ter illustratie hebben we enkele conservatieve kansen naast de vervulde profetieŰn gezet. Aarzel niet om je eigen profetieŰn en je eigen kansen voor te stellen - hoe frappant het resultaat zal blijken te zijn!

Messiaanse Profetie Kans zonder God
Jezus zou van David afstammen 104 (1 op 10,000)
Jezus zou in Betlehem geboren worden 105 (1 op 100,000)
Jezus zou wonderen verrichten 105 (1 op 100,000)
Jezus zou zichzelf op een ezel als Koning presenteren 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou door een vriend voor 30 zilverstukken worden verraden 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou gekruisigd worden 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou zichzelf 173,880 dagen na de verordening van Artaxerxes om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren 106 (1 op 1,000,000)
Totale Kans 1038 (1 op 100 miljard miljard miljard miljard)

Messiaanse Profetie - De uitdaging
Messiaanse profetie is het fenomenale bewijs dat de Bijbel onderscheidt van andere "heilige boeken". We raden je ten zeerste aan om de profetieŰn van het Oude Testament en de vervulling hiervan in het Nieuwe Testament te lezen. Of nog beter: leen of koop een Joodse Tanakh (de Hebreeuwse geschriften die in de Joodse synagogen worden gelezen) en lees daarin de Messiaanse profetieŰn. Het is frappant, het opent je ogen en het kan levensveranderend zijn!

Als de bijbel veranderd is als zo velen beweren, waarom hebben de Joden dan juist niet de messiaanse profetieen verwijderd of aangepast? want vandaag de dag als je het oude testament van de Christenen en een Tanakh van de Joden naast elkaar legt zie je dat ze precies hetzelfde zijn.

Geleend van http://www.islamhome.nl/forum/viewtopic...
John - 17 05 09 - 12:24

ik zie dat in de bijbel ook de ondergang van het christendom voorspeld staat....
Hij roept weer eens wat zonder onderbouwing. Waar staat die tekst bijvoorbeeld?
John - 17 05 09 - 12:25

het aller mooiste deel van jouw handleiding....

het einde..
daan - 17 05 09 - 12:28

buiten dat, onderbouwing??

mensen die referen naar een sprrokjesboek die onderbouwing vragen van wat ik zeg????

ik fantaseer er lustig op los, net zoals die schaapsherders die het duizenden jaren bijelkaar verzonnen hebben.
daan - 17 05 09 - 12:57

oja en te laf om te bewijzen dat god bestaat zijn ze ook.....

ze hoeven alleen maar dodelijk gif te drinken en het te overleven...want god beschermt ze....

nt..ergen tussen de rest v/d onzin.

ik koop wel de nacn oplossing....
daan - 17 05 09 - 16:08

ik heb namelijk altijd wel wat over voor een goed doel......
daan - 17 05 09 - 16:31

Messiaanse Profetie: Wat is Het?
Messiaanse profetie is de verzameling van meer dan 100 voorspellingen (een conservatieve schatting) in het Oude Testament over de toekomstige Messias van het Joodse volk. Deze voorspellingen werden door diverse schrijvers, in talrijke boeken, opgeschreven in een periode van ongeveer 1,000 jaar. Tegenwoordig is de Messiaanse profetie zeer treffend: vanwege de ontdekking van de Dode Zee Rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint versie van het Oude Testament (van beide is bewezen dat deze bestonden voor de tijd waarin Jezus de aarde bewandelde) kun je er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf "in mekaar werden gestoken".

Messiaanse Profetie: Vervulling door Jezus Christus
De Messiaanse profetie werd door de Messias, Jezus Christus, vervuld. Hoewel veel Joden Jezus niet accepteerden als hun Messias, deden velen dit wel en zij vormden de Joodse sekte die later bekend werd als de Christenen. Het Christendom, dat deels op dramatische wijze is gebaseerd op de vervulling van historische profetie, verspreidde zich snel door het Romeinse Rijk van de 1e eeuw. Onderzoek de voorspellingen voor jezelf, en bereken de waarschijnlijkheid dat ÚÚn enkele man slechts een handvol van de meest specifieke voorspellingen zou kunnen vervullen, en je zal versteld staan.

ôHij zei tegen hen: ĹToen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.ĺö Lucas 24:44 (NBV)

De verzen in het Oude Testament zijn de profetie; de verzen in het Nieuwe Testament verkondigen de vervulling. Kijk er zelf maar eens naar!

Geboren uit een maagd (Jesaja 7:14; MatteŘs 1:21-23)
Een afstammeling van Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18; MatteŘs 1:1; Galaten 3:16)
Van de stam van Juda (Genesis 49:10; Lucas 3:23, 33; HebreeŰn 7:14)
Van het huis van David (2 SamuŰl 7:12-16; MatteŘs 1:1)
Geboren in Betlehem (Micha 5:2, MatteŘs 2:1; Lucas 2:4-7)
Naar Egypte meegenomen (Hosea 11:1; MatteŘs 2:14-15)
Het doden van de baby's door Herodus (Jeremia 31:15; MatteŘs 2:16-1
Gezalfd door de Heilige Geest (Jesaja 11:2; MatteŘs 3:16-17)
Aangekondigd door de boodschapper van de Heer (Johannes de Doper) (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1; MatteŘs 3:1-3)
Zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; MatteŘs 9:35)
Zou goed nieuws prediken (Jesaja 61:1; Lucas 4:14-21)
Zou in Galilea prediken (Jesaja 9:1; MatteŘs 4:12-16)
Zou de Tempel zuiveren (Maleachi 3:1; MatteŘs 21:12-13)
Zou Zichzelf 173,880 dagen na de verordening om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren (DaniŰl 9:25; MatteŘs 21:4-11)
Zou Jeruzalem als koning op een ezel binnengaan (Zacharia 9:9; MatteŘs 21:4-9)
Zou door de Joden worden afgewezen (Psalm 118:22; I Petrus 2:7)
Stierf een vernederende dood (Psalm 22; Jesaja 53) met hierbij:
afwijzing (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,4
verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:1
verkocht voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12; MatteŘs 26:14-15)
zweeg tegen Zijn aanklagers (Jesaja 53:7; MatteŘs 27:12-14)
werd bespot (Psalm 22: 7-8; MatteŘs 27:31)
geslagen (Jesaja 52:14; MatteŘs 27:26)
bespuugd (Jesaja 50:6; MatteŘs 27:30)
Zijn handen en voeten werden doorboord (Psalm 22:16; MatteŘs 27:31)
werd met dieven gekruisigd (Jesaja 53:12; MatteŘs 27:3
bad voor Zijn vervolgers (Jesaja 53:12; Lucas 23:34)
Zijn zij werd doorboord (Zacharia 12:10; Johannes 19:34)
kreeg gal en azijn te drinken (Psalm 69:21, MatteŘs 27:34, Lucas 23:36)
geen gebroken botten (Psalm 34:20; Johannes 19:32-36)
begraven in de graftombe van een rijk mens (Jesaja 53:9; MatteŘs 27:57-60)
er werd om Zijn kleren geloot (Psalm 22:18; Johannes 19:23-24)
Zou uit de dood opstaan!! (Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31)
Steeg op naar de Hemel (Psalm 68:18; Handelingen 1:9)
Zou aan de rechterhand van God zitten (Psalm 110:1; HebreeŰn 1:3)


Messiaanse Profetie - Wat Zijn de Kansen op Vervulling Zonder God?
Messiaanse Profetie is zo krachtig vanwege de kleine statistische kans dat ÚÚn enkele man elk van de voorspellingen zou kunnen vervullen. Als we slechts zeven van de meer specifieke profetieŰn in het Oude Testament zouden analyseren, die later in de Persoon van Jezus Christus werden vervuld, dan staan we versteld vanwege de statistische onmogelijkheid van een dergelijke historische realiteit. Ter illustratie hebben we enkele conservatieve kansen naast de vervulde profetieŰn gezet. Aarzel niet om je eigen profetieŰn en je eigen kansen voor te stellen - hoe frappant het resultaat zal blijken te zijn!

Messiaanse Profetie Kans zonder God
Jezus zou van David afstammen 104 (1 op 10,000)
Jezus zou in Betlehem geboren worden 105 (1 op 100,000)
Jezus zou wonderen verrichten 105 (1 op 100,000)
Jezus zou zichzelf op een ezel als Koning presenteren 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou door een vriend voor 30 zilverstukken worden verraden 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou gekruisigd worden 106 (1 op 1,000,000)
Jezus zou zichzelf 173,880 dagen na de verordening van Artaxerxes om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren 106 (1 op 1,000,000)
Totale Kans 1038 (1 op 100 miljard miljard miljard miljard)

Messiaanse Profetie - De uitdaging
Messiaanse profetie is het fenomenale bewijs dat de Bijbel onderscheidt van andere "heilige boeken". We raden je ten zeerste aan om de profetieŰn van het Oude Testament en de vervulling hiervan in het Nieuwe Testament te lezen. Of nog beter: leen of koop een Joodse Tanakh (de Hebreeuwse geschriften die in de Joodse synagogen worden gelezen) en lees daarin de Messiaanse profetieŰn. Het is frappant, het opent je ogen en het kan levensveranderend zijn!

Als de bijbel veranderd is als zo velen beweren, waarom hebben de Joden dan juist niet de messiaanse profetieen verwijderd of aangepast? want vandaag de dag als je het oude testament van de Christenen en een Tanakh van de Joden naast elkaar legt zie je dat ze precies hetzelfde zijn.
Geleend van http://www.islamhome.nl/forum/viewtopic...
John - 17 05 09 - 12:24

BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BULLSHIT
daan - 17 05 09 - 16:33

Het is een beetje zoals dit http://img233.imageshack.us/img233/2764/..
HansK - 17 05 09 - 21:40

En wat bewijs je nou sjonnie? Dat het ene sprookjesboek een voorspelling uit het andere waarmaakt? Kunst, zo kan ik nog veel betere fictie verzinnen. Kom eens met bewijzen van alle teksten die je aanhaalt, dat is nog niemand gelukt. Noch religieuze archeologen, noch schatzoekende gelovers.
En wat je beweert over de waarheid en de leugen in een eerder stukje onzin.......... Ik zeg het nog ÚÚn keer: DE waarheid bestaat niet, die is individueel bepaald, zoals jouw geloof ook heel anders is dan van elke andere eeltknie. Kortom: ieder zijn/haar eigen verdraaiing van de werkelijkheid, al dan niet met behulp van een boekje vol leugens.
Kijk eens op http://www.youtube.com/watch?v=BS5vid4Gk.. en volg de serie, misschien dat het helpt om je na te laten DENKEN i.p.v. napraten.
Rob - 17 05 09 - 23:04

het is mij duidelijk geworden dat de mensheid verloren is......
daan - 17 05 09 - 23:06

Voor de aanwezige reli's: http://profile.imageshack.us/search.php?..
Lachuhhhhhhhhhhhh!
Rob - 17 05 09 - 23:26

Dat het ene sprookjesboek een voorspelling uit het andere waarmaakt?
Als jij vindt dat jou kinderen op school les krijgen uit sprookjesboeken wel ja.

DE waarheid bestaat niet, die is individueel bepaald
Is dat zo? Dus 10x10 is niet altijd 100? Als iemand jou portemonnee steelt is hij niet altijd een dief? Als iemand jou auto in elkaar rijdt veroorzaakt hij jou niet altijd schade? Hoeveel voorbeelden wil je hebben? Een heleboel dingen staan nou eenmaal gewoon vast. De aarde is rond, wolken zijn water, van regen wordt je nat. Dat dat in jou opinie zo niet werkt, doet niets af aan de waarheid van de feiten. Jou ontkenning van de waarheid zegt niets over de feiten, maar alles over jezelf.
John - 18 05 09 - 00:12

als het nodig is adapteren ze toch wetenschap....de huichelaars...

maar nog steeds maken ze fouten...wolken zijn geen water......

mensen die de waarheid ontkennen geloven in god.
daan - 18 05 09 - 00:52

Je hebt het weer eens over het verkeerde concept sjonnie, 10 x 10 is WERKELIJK 100. Waarheid is iets heel anders, je verwart 'waar' met het angelsaksische 'true'. Als dat je niets zegt wil ik het wel een keer uitleggen. Waarheid is niks anders dan de interpretatie van de werkelijkheid en dat is nou eenmaal iets individueels. Maar ik besef dan je te dom bent om dergelijke eenvoudige filosofische principes te begrijpen.
Nog iets: wat je bedoelt met je eerste opmerking is iedereen hier waarschijnlijk volstrekt onduidelijk. "Als jij vindt dat jou kinderen op school les krijgen uit sprookjesboeken wel ja." Heb je niet door over welke sprookjesboeken ik het heb? Of beschouw je normale lesboeken ook al als sprookjesboeken? Zou me niks verbazen, maar verklaar je nader.
Overigens gedraag je je precies zoals athe´sten reli's ervaren. Je trekt uitspraken van anderen volledig uit hun verband en probeert op die manier je gelijk aan te tonen. Dat heet 'quote mining' en levert geen bijdrage aan discussies. Mij is de afgelopen tijd ook duidelijk geworden dat je niet ingaat op argumenten. Waarschijnlijk omdat je heel goed beseft dat je dan volledig de mist in gaat.
Rob - 18 05 09 - 11:44

Net wat je zegt daan, laatst las ik in de krant weer een stukje van een priester over de evolutietheorie. Vroeger beweerden ze dat hun absurditeit alles had geschapen. Deze asceet wist te vertellen dat zijn baas de evolutie heeft geschapen, dus niet meer de mens. Iedere volgende grote stap in de wetenschap die in strijd is met hun fabels wordt simpelweg uitgelegd als een nieuwe interpretatie van hun 'leer'. Niet dat ze weten waar het over gaat, maar ze moeten wel een mening hebben, anders worden ze nog ongeloofwaardiger.
Overigens ontkennen gelovigen niet de waarheid. Alleen de werkelijkheid. Hoe kun je nou je eigen interpretatie van de werkelijkheid ontkennen? Hoewel, schizofrenie...............
Rob - 18 05 09 - 11:56

school?? nee man, die wedergeborenen mogen niet naar school...die krijgen thuis les uiit de bijbel....
daan - 18 05 09 - 11:56

tja, wolken ...water.....dat krijg je ervan als je les uit de bijbel krijgt....

dingen als temperatuur , druk abs en rel vochtigheid en douwpunt hebben ze nooit van gehoord..
daan - 18 05 09 - 12:00

tja, wolken, water
"Een wolk is in de aardse atmosfeer een op het oog samenhangende verzameling van merendeels zwevende waterdruppeltjes of ijskristalletjes of een combinatie hiervan. De waterdruppeltjes en ijskristalletjes ontstaan door condensatie of verrijping van onzichtbare waterdamp daar waar de relatieve luchtvochtigheid boven de 100% is gekomen."

Tja, waar zouden waterdruppeltjes en ijskristalletjes nou toch uit bestaan?
John - 18 05 09 - 12:15

en als het geheel het dauwpunt overschrijdt behorende bij de omgevingstemperatuur en luchtdruk

dan hebbie regen...
daan - 18 05 09 - 12:23

dat was 1 mogelijkheid voor laaghangende bewolking...
daan - 18 05 09 - 12:26

@Rob:
Het lijkt me niet verstandig om hier nu ook nog eens een debat over de evolutietheorie aan toe te voegen, maar een 'theorie' die zo samenhangt van aannames, veronderstellingen, vraagtekens, onduidelijkheden, kun je niet eens wetenschappelijk noemen.

Verander ÚÚn willekeurige aanname (van de vele!) en de hele 'theorie' stort als een kaartenhuis in elkaar. Ik doe hier bewust geen uitspraak over de waarheid van creatie of evolutie, ik denk alleen dat geen van beiden op dit moment een sluitend antwoord heeft. Als je de evolutietheorie aanhangt, voeg je alleen een stukje geloof aan je levensovertuiging, maar absoluut GEEN wetenschap.

Grinnik, gelovigen ontkennen de werkelijkheid? Yeah right. In tegenstelling tot athe´sten is voor ons waarheid en werkelijkheid aan elkaar gekoppeld. De werkelijkheid zonder waarheid is een leugen, een waanidee, een hersenschim, een sprookje.

Waarheid is niks anders dan de interpretatie van de werkelijkheid en dat is nou eenmaal iets individueels
De evolutietheorie is ook niet meer dan een mogelijke interpretatie van feiten (aangevuld met een boekenkast aannames en veronderstellingen die niet te bewijzen zijn). Wat dat betreft ben ik het wel met je eens, maar te stellen dat er geen absolute waarheden zijn is een religieus principe voortkomend uit je eigen levensovertuiging, maar niet iets individueels. Het is jou keuze.
Als psycholoog zou je moeten erkennen dat woorden scheppingskracht hebben. "Wat je spreek, schep je" is toch een hele bekende uitspraak. De mensen die je ontmoet zullen veelal een negatieve input hebben gehad, en de constante negatieve boodschappen zijn een belangrijke oorzaak van hun mislukken in hun latere leven. Dat is dus een absolute waarheid.

Nog iets: wat je bedoelt met je eerste opmerking is iedereen hier waarschijnlijk volstrekt onduidelijk. "Als jij vindt dat jou kinderen op school les krijgen uit sprookjesboeken wel ja." Heb je niet door over welke sprookjesboeken ik het heb? Of beschouw je normale lesboeken ook al als sprookjesboeken? Zou me niks verbazen, maar verklaar je nader.
Ik beschouw normale lesboeken niet als sprookjesboeken, maar de geschiedenis ondersteunt de Bijbelse feiten. Ik heb het al vaker gezegd: Een neef van mij doet archeologisch onderzoek, is niet gelovig, maar ontdekt steeds opnieuw hoe accuraat de Bijbel in zijn historische feiten is. Dat vindt ik knap voor een sprookjesboek. Je betiteling van de Bijbel komt dan ook duidelijk voort uit je religieuze overtuiging, maar geenszins door feiten.
Als jij stelt dat sprookjesboeken andere sprookjesboeken ondersteunen, dan zeg je daarmee feitelijk dus dat de lesboeken sprookjesboeken zijn.
John - 18 05 09 - 12:29

en als het geheel het dauwpunt overschrijdt behorende bij de omgevingstemperatuur en luchtdruk
Daar hadden we het alleen niet over. Je moet er geen dingen bijhalen die er niets mee te maken hebben. Beetje doorzichtig.
John - 18 05 09 - 12:30

????????????????
Een neef van mij doet archeologisch onderzoek, is niet gelovig, maar ontdekt steeds opnieuw hoe accuraat de Bijbel in zijn historische feiten is.
dinosourussen zijn dus pas uitgestorven toen ze van god niet meemochten op de sloep van noach???welke al het genetisch materiaal van ``al`` het leven op aarde meenam???

dat houdt in dat er al 1000den jaren incest gepleegd wordt gezien van elke diersoort slechts 1 paartje mee mocht....trouwens van elke diersoort 1 paartje...is veel ste veel voor een bootje,,,en nu zouden we uitgestorven zijn aan incest gebonden genetische degeneratie...

de logistiek om hun allemaal in leven te houden (voer) is niet uit te voeren voor 1 familie..
en ook veel meer dan dat bootje kon meenemen...

il heb niets gelezen over insecten en planten...dus die waren ze nog effe vergeten voor het gemak....

oja, en op het zelfde moment werdt de grand canyon in de aarde gekrast???????

niets wat in een reli propaganda boek staat is waar en niet in de verste verte interessant genoeg om over te discusseren...
daan - 18 05 09 - 12:40

trouwens uit bouwkundig oogpunt gesproken is het onmogelijk voor 1 familie een boot van die afmetingen te bouwen..
hiervoor is een hoop natuurkunde en wiskunde nodig om zo een boout bijelkaar te kunnen rekenen...hierbij zal je direct struikelen over het feit dat hout te slap is voor zo een constructie....laat staan dat er zoveel bomen in de buurt groeiden voor zo een project....
de maximale grootte voor boten van hout is wat voor ons de voc tijd laat zien...
en gezien ze in die tijd nog geen oxy staal konden maken is het project direct afgesloten..en zelfs de maximale grootte die staal toelaat om een boot te bouwen zal nooit genoeg kunnen zijn om zoveel voer en leven mee te nemen..

maar ok, een geiten hoeder van 5000 jaar geleden heeft in z`n 1 tje een enorm project succesvol afgesloten dat anders een hele scheepswerf 10 miljoen manuren zou kosten????

best wel...oja je leeft nit eens 10 miljoen uur... slechts 700000 uur als je 80 wordt(zonder medische wetenschap?????)

moet ik doorgaan???
daan - 18 05 09 - 12:51

en een atheistische vriend die archeologie bedrijft vindt dat wat hij opgraaft de bijbel ondersteunt?????

oewaaahahahahahaha
daan - 18 05 09 - 12:55

Ik ga er verder niet op in, dan moet je echt op een andere site zijn. Dit is off-topic, maar ik reageer wel even kort
dinosourussen zijn dus pas uitgestorven toen ze van god niet meemochten op de sloep van noach???
Nee hoor, die zijn gewoon meegegaan en pas later uitgestorven.

dat houdt in dat er al 1000den jaren incest gepleegd wordt gezien van elke diersoort slechts 1 paartje mee mocht
Dat geldt dan voor evolutie nog veel sterker, dan komen we uiteindelijk uit ÚÚn celletje voort, en is in feite elke voortplanting een vorm van incest. Bepaald niet steekhoudend. Bovendien: Je kunt prima fokken op basis van ÚÚn paartje. De variatie komt later vanzelf.

Degeneratie is overigens ook een theorie. Vindt je misschien wel interessant om eens naar te kijken.

de logistiek om hun allemaal in leven te houden (voer) is niet uit te voeren voor 1 familie..
en ook veel meer dan dat bootje kon meenemen

Ja hoor, is prima te doen. Er kon meer dan voldoende voer in de ark. Is allemaal wetenschappelijk berekend en aangetoond, maar nogmaals: dit is off-topic, dus zoek ff een andere site op.

heb niets gelezen over insecten en planten
Insecten en planten hoefden ook niet mee. Planten kunnen prima voortbestaan als ze onder water hebben gezeten. De zaden lopen vanzelf wel weer uit. Insecten kunnen overleven op drijvend hout en veel larven kunnen makkelijk een paar jaar in een soort slaaptoestand overleven.

hierbij zal je direct struikelen over het feit dat hout te slap is voor zo een constructie
Klopt ook al niet. Ze zijn op dit moment bezig een houten boot te bouwen volgens de constructiebeschrijving uit de Bijbel, en met dezelfde afmetingen. Ze gaan daar ook mee over de wereldzeeŰn varen.

10 miljoen manuren? LOL, ik weet niet welk werktempo jij aanhoudt, maar dat slaat nergens op. Op dit moment vaart er een kleine versie van de Ark van Noach op een ponton rond. Die is in iets meer dan een jaar gebouwd, hoofdzakelijk door 2 personen in een werkweek van 8 - 17 uur, en op zaterdagen met een aantal vrijwilligers.
(www.arkvannoach.com)
En die grote ark moet in 2010 klaar zijn. Dan heb je nogal wat mensen nodig om aan 10 miljoen manuren te komen :)

Er zijn diverse berekeningen die allemaal aantonen dat de ark ruim voldoende groot was om alles mee te nemen om te kunnen overleven.

en een atheistische vriend die archeologie bedrijft vindt dat wat hij opgraaft de bijbel ondersteunt?????
Waar heb ik het over een vriend?
Niet gelovig is gelukkig nog niet hetzelfde als athe´stisch. Bovendien zijn er heel veel mensen die wel met een open mind dingen naast elkaar durven leggen, zelf nadenken en conclusies trekken. En tja, dan kom je nog wel eens tot leuke conclusies. Zou je ook eens moeten doen, ik kan het je echt aanraden!
John - 18 05 09 - 13:32

sjonnie, jij bent mij wetenschappelijke prooi voor de komende tijd. Ik ga je domme praatjes volledig fileren. Je bent zoooooooooo dom, ik zou bijna medelijden krijgen. Maar goed, gezien je enthousiasme vraag je om een gefundeerd weerwoord, misschien kan ik een nitwit aan het denken brengen, hoewel ik het niet verwacht. Overigens: ooit gevolgd hoe het vaticaan kindermisbruik onder de pet hield? Hoe evangelisten als Ted Haggard, televisiepastor, tekeer gingen tegen homofilie terwijl ie zelf een homoprostituee šonsulteerde'? Of hoe ene Kent Hovind, een wedergeboren overtuigd 'son of america' de belasting voor tonnen dollars probeerde te tillen door o.m. te beweren dat de amerikaanse regering hem niet kon veroordelen? Meer van die creationistische zooi is op youtube te vinden. Allemaal diepgelovigen. Maar ik ken je antwoord al: youtube deugt vast niet. Jij wel. Nou, dat zul je de komende tijd merken. Net als je eeltkniegenoot venomfangx die is gesloopt. Ook een ID'er, of wel een Incredible Dumbo (nee mensen, deze heb ik niet geleend, goethe, kwam zomaar in me op).
Hersens, nitwit, je hebt ze, gebruik ze dan ook.........
Rob - 18 05 09 - 19:01

sjonnie, laten we eerst maar eens beginnen met je deformatie. Je preekt op de site van athe´sten. Waarom? Om je geloof te verkondigen? Niet echt. Eerder om je twijfels (proberen) te compenseren. Want laten we nou eerlijk wezen: alleen al het feit dat je eeuwig, dus miljoenen jaren plus oneindig, of triljarden jaren plus oneindig, of ziljarden jaren plus oneindig jaren moet doorbrengen in een omgeving met gouden bordjes en zilveren bestekjes is niet echt een idee waarvoor je vecht.
Maar goed, je bent wedergeboren. Dat geluk heb je, dus je komt in die saaie hemel en je blijft daar. Dat 'geluk' hebben pasgeborenen niet. Zeker niet als ze doodgaan voordat ze je zus hebben aangenomen. Want dan hebben ze volgens jouw sprookjesboek geen ziel. Zielig.... Kortom: die saaie hemel bestaat slechts uit mensen die wat ouder zijn. "Laat de kinderen tot mij komen" wordt opeens een lege kreet. Want die wedergeboren kinderen zijn er niet.............
Nou even een stapje verder. Jouw sprookjesboek kan dus geen enkel bezwaar hebben tegen onderzoek dat is gericht op vermenigvuldiging van embryo's. Want die zijn nog niet wedergeboren, als ze dat wel zouden zijn werden ze trouwens na hun wedergeboorte meteen een prooi voor de clericalen. En dat mag van jouw gristengeloof want dat vaardigt gewoon een wet uit die bepaalt dat misbruikte kinderen moeten zwijgen. Onder de bedreiging dat ze worden geŰxcommuniceerd als ze hun bek open doen. Dat werd tot een paar jaar geleden bepaald door de baas van normen en waarden van het Vaticaan. Meneer Ratzinger. En die ging voortvarend te werk! Hij herschreef het hele verhaal aan de bisschoppen waarin werd bevolen om alles onder de pet te houden! Hij beval de bisschoppen namelijk om alles onder de pet te houden om de kerk niet te schaden. Nu is hij de vervanger van die pet rus op aarde. En zeg nou niet dat je geen kerk hebt, we weten beter. Kortom: jouw wijze van redeneren volgend zijn gristenen onverbeterlijke pedofielen. Geloof je vast ook. Niet? Ik kan je zo de url's sturen. Maar die wil je vast niet zien, zie hiervoor tevens hetgeen volgt.
Dit volgt. In 1957 verscheen een boek. Niet zomaar een boek. Een theorie over cognitieve dissonantie. Zal je vast niet aanspreken, want de schrijver, Leon Festinger, was een wetenschapper. En ook nog een jood en een psycholoog, het soort mensen dat volgens jou moet worden afgeschaft omdat ze domme agressieve gristengelovigen op de maatschappij loslaten. Maar hij had het niet over psychologie. Hij had het over gelovers. Wat zijn theorie inhoudt is heel simpel. Als zich zaken voordoen die niet stroken met hetgeen je als 'waar' ervaart, bemerk je een soort stress. Mensen houden niet van stress, dus reageren ze erop. En gaan dingen doen om die stress te compenseren. Of, als ze de kans hebben, te vermijden. Daarom mogen op Urk de kids geen televisie kijken. Want stel je voor dat ze iets zien dat in tegenspraak is met het woord van die fictie! Ik bedoel maar, je wilt toch voorkomen dat je kids uit den heereheere raken?
Wordt vervolgd sjonnie, ik ga jou(w want dat laat je na in je betogen) helemaal slopen................... Geestelijk dan en gebaseerd op de kennis die laatstelijk is verzameld, sinds de verlichting die na de verduistering van de MinneŰeuwen kwam. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 18 05 09 - 20:22

sjonnie, dit is jouw tekst:
"Het lijkt me niet verstandig om hier nu ook nog eens een debat over de evolutietheorie aan toe te voegen, maar een 'theorie' die zo samenhangt van aannames, veronderstellingen, vraagtekens, onduidelijkheden, kun je niet eens wetenschappelijk noemen."
Heb je het over de evolutietheorie? Dan verwijs ik je graag naar de volgende site: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopi.. Lullig voor je, ik besef het, maar misschien kan ik als psycholoog je onsterfelijke geest een keer masseren en tot inkeer brengen.
Wordt vervolgd dumbo...........
Rob - 18 05 09 - 20:32

Algiers, 18 mei (NRC). Al-Qaeda-in-de-Islamitische-Maghreb heeft 10 miljoen euro losgeld geŰist voor een Britse en een Zwitserse toerist die de terreurgroep in januari in de Sahara heeft ontvoerd.
Ook gelovigen toch? Monothe´sten, alleen noemen ze hem anders.
Boffen wij dat we een godje minder hebben.........
Rob - 18 05 09 - 20:40

sjonnie
"De evolutietheorie is ook niet meer dan een mogelijke interpretatie van feiten (aangevuld met een boekenkast aannames en veronderstellingen die niet te bewijzen zijn). Wat dat betreft ben ik het wel met je eens, maar te stellen dat er geen absolute waarheden zijn is een religieus principe voortkomend uit je eigen levensovertuiging, maar niet iets individueels. Het is jou keuze."
Wat is niet te bewijzen moron? Zelfs je pedofielengoedkeurende tussenbaas heeft toegegeven dat de evolutie geen theorie meer is maar een feit. Wie ben jij dan om hem tegen te spreken? Als je een beetje goegelt vind je een enorme hoeveelheid aan artikelen van mensen die keiharde bewijzen hebben gevonden voor de evolutietheorie. Die mensen hoef je niet te geloven natuurlijk, want het zijn van die figuren die jouw absurditeit ontkennen. Zuig je eigen leegte op, maar geniet met mate.
"Als psycholoog zou je moeten erkennen dat woorden scheppingskracht hebben. "Wat je spreek, schep je" is toch een hele bekende uitspraak. De mensen die je ontmoet zullen veelal een negatieve input hebben gehad, en de constante negatieve boodschappen zijn een belangrijke oorzaak van hun mislukken in hun latere leven. Dat is dus een absolute waarheid."
Wat is dit nou weer voor new age gelul? Als psycholoog moet ik iets erkennen wat jij in je fictieve droomwereld hebt bedacht? Zweef lekker door sjonnie, maar beschrijf eens wat je bedoelt met 'negatieve input' en waarom de mensen die ik heb ontmoet mislukken. Ik ben pas 61, dus ik kan nog veel van je leren denk ik. En wat is jouw absolute waarheid? Waar baseer je die op? Het woord 'dus' impliceert premissen. Welke zijn dat?
Wat ben je toch een ongelooflijke creationistische nitwit. Maar goed, jouw probleem. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 18 05 09 - 21:21

Wordt vervolgd sjonnie
Rob - 18 05 09 - 21:25

Vroeger werden mensen in een circus tentoongesteld die ˛f een lichamelijke afwijking hadden, ˛f fors afweken van de gemiddelde Europeaan. Dat mag niet meer en terecht. Maar misschien kunnen we geld verdienen aan sjonnie met zijn leguanenbrein. Wie weet wat een bange gelovige op de bŘhne waard is.........
Rob - 18 05 09 - 21:45

sjonnie: Ik ga er verder niet op in, dan moet je echt op een andere site zijn. Dit is off-topic, maar ik reageer wel even kort
daan: dinosourussen zijn dus pas uitgestorven toen ze van god niet meemochten op de sloep van noach???
sjonnie: Nee hoor, die zijn gewoon meegegaan en pas later uitgestorven.
Je moet toch volkomen blind, doof, smaakarm en reukarm zijn om dit soort onzin uit te kramen sjonnie. Sensorische deprivatie, daar zijn bibliotheken over volgeschreven. Maar ook dat zal je niks zeggen. Want jouw hersens zijn daar niet voor geprogrammeerd, integendeel, voor jou sneeuwt het op 21 juni.
Laten we de laatste cijfers gebruiken, die van de toekomst kennen we niet en die uit het verleden bewaren we voor de statistiek. Dus hebben we het nu over 50 miljoen soorten. Die nu bekend zijn dus. Niet geschat, maar gevonden door o.a. gristenzo÷fielen. Laten we de soorten zonder neusgaten maar niet meetellen. Want die mochten niet meeliften op de ark.
Laten we voorzichtig zijn en stellen dat slechts ÚÚn miljoen van die soorten bekend is. Zo zijn wij wetenschappers ook weer. Behalve dat je je bekenden begroet schat je ze ook in. Een spitsmuis weegt gemiddeld rond de 15 gram. Dus twee spitsmuizen zakken niet door het dek van noach. Maar andere dieren waren 6023 jaar geleden wat groter. Dan hebben we het over 'mag het een half onsje meer zijn' (voor jouw tijd) ofwel mammoeten, olifanten, nijlpaarden, rhinocerossen, meer van die geloofloze kleintjes. Tonnen en tonnen dus.
En dan die sauropodiea. Die volgens jou pas later zijn uitgestorven. Weer mis gelover. Neem ze mee op je ark. Alles bij elkaar hebben we sinds 6023 enorm veel verschillende soorten gevonden. Allemaal meegenomen door noach. Dat bootje van hem moet een afmeting hebben gehad dat door het kwadraat van de Titanic nog voor geen zeemijl werd gehaald. Ga eens nadenken nitwit. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 18 05 09 - 23:28

Overigens sjonnie, wat dacht je van de walvissen? Daarvan zijn ook aardig wat soorten ontdekt. Allemaal van de laatste 6023 jaar, sinds de schepping dus. Talloze soorten uitgestorven, niet vanwege jou(w) zondvloed, want ze konden al zwemmen. Maar til ze (met hun neusgaten waardoor ze ademden) maar eens op je ark. Een bruinvis is misschien door een man/vrouw of acht nog te tillen. Maar ik voorspel je wat meer problemen met een blauwe vinvis van een ton of 150, die heeft ook neusgaten. Kan een forse heereheerehernia opleveren. En dan al die andere reuzenwalvissen waarvan fossielen zijn gevonden. Joh, we praten over duizenden en duizenden tonnen die jouw maatje op zijn bootje moest tillen. En dan zien dat ze allemaal dood gaan want een walvis stikt op het droge.
Maar dat weet jij allemaal niet, of je begrijpt het niet. Je bent gewoon een domme gelover, net als je maatjes. Je denkt dat je hier bent met een bedoeling die je door een absurditeit is meegegeven. Helaas nitwit, het leven heeft geen bedoeling maar is door toeval ontstaan. Jammer genoeg samen met het soort uitwassen als gelovers............
Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 18 05 09 - 23:55

Wat me trouwens wel opvalt is, dat moleculair biofisicoloog of zo Cees Dekker een naam heeft die zijn geloof eer aan doet.
Zowel de voor- als de achternaam klinkt heel vruchtbaar. Meer werelds dan hemels........... En dan toch zeggen dat een bovennatuurlijk iets de evolutie op gang heeft gebracht. Maar misschien dat sjonnie, die ik heel nauwgezet ga volgen en slopen, het uit kan leggen
Rob - 19 05 09 - 00:01

@Rob: Ik ga niet mee in je zinloze discussie. Ik zal alleen reageren of je ergens gelijk in hebt (goed) of niet (fout)

Je valt mensen aan. Hoeveel athe´sten moet ik noemen die zich schandalig gedragen hebben? Of is dat standaard in het athe´sme. Verklaart wel waarom het zo'n klein clubje is. Je noemt 3, 4, 5 namen? Weet je wel over wel percentage je het hebt? 0,00000000000000000000000000000000000001% In ieder geval GEEN relevante groep, dus je argument is niet steekhoudend.

Dat geluk heb je, dus je komt in die saaie hemel en je blijft daar. Dat 'geluk' hebben pasgeborenen niet. Zeker niet als ze doodgaan voordat ze je zus hebben aangenomen. Want dan hebben ze volgens jouw sprookjesboek geen ziel.
FOUT

En dat mag van jouw gristengeloof want dat vaardigt gewoon een wet uit die bepaalt dat misbruikte kinderen moeten zwijgen. Onder de bedreiging dat ze worden geŰxcommuniceerd als ze hun bek open doen
FOUT

Zal je vast niet aanspreken, want de schrijver, Leon Festinger, was een wetenschapper
En? Ben ik ook, net zoals heel veel Christenen => Je leeft met waanideeŰn en onkunde.

Als zich zaken voordoen die niet stroken met hetgeen je als 'waar' ervaart, bemerk je een soort stress. Mensen houden niet van stress, dus reageren ze erop. En gaan dingen doen om die stress te compenseren. Of, als ze de kans hebben, te vermijden
Fout, er zijn ook adrenalineverslaafden.

Lullig voor je, ik besef het, maar misschien kan ik als psycholoog je onsterfelijke geest een keer masseren en tot inkeer brengen.
En wat heb ik met het Vaticaan te maken? Is dat tegenwoordig een wetenschappelijk instituut? Vandaar dat je als religieus zo heftig reageert!

Wordt vervolgd dumbo
Ga je zo met je patiŰnten om? Vandaar dat psychologen een successcore van 0,nogwat procent hebben.

Zelfs je pedofielengoedkeurende tussenbaas
Die ken ik niet. Tussenbaas? Het is geen athe´sme, wij werken niet met koppelbazen en andere oplichters.

Als psycholoog moet ik iets erkennen wat jij in je fictieve droomwereld hebt bedacht
Jammer voor je, maar geleerd van een psycholoog. Jullie weten dus ook niet waar je het over hebt.

Fijn dat je steeds over mijn IQ begint. Die was in ieder te hoog om psychologie door te wandelen :)

Je moet toch volkomen blind, doof, smaakarm en reukarm zijn om dit soort onzin uit te kramen
Onderbouwing? Laat maar, is offtopic

Zo zijn wij wetenschappers ook weer
Jij wetenschapper? Lamenielache!!!

Laten we voorzichtig zijn en stellen dat slechts ÚÚn miljoen van die soorten bekend is. Zo zijn wij wetenschappers ook weer. Behalve dat je je bekenden begroet schat je ze ook in. Een spitsmuis weegt gemiddeld rond de 15 gram. Dus twee spitsmuizen zakken niet door het dek van noach. Maar andere dieren waren 6023 jaar geleden wat groter. Dan hebben we het over 'mag het een half onsje meer zijn' (voor jouw tijd) ofwel mammoeten, olifanten, nijlpaarden, rhinocerossen, meer van die geloofloze kleintjes. Tonnen en tonnen dus.
En dan die sauropodiea. Die volgens jou pas later zijn uitgestorven. Weer mis gelover. Neem ze mee op je ark. Alles bij elkaar hebben we sinds 6023 enorm veel verschillende soorten gevonden. Allemaal meegenomen door noach. Dat bootje van hem moet een afmeting hebben gehad dat door het kwadraat van de Titanic nog voor geen zeemijl werd gehaald. Ga eens nadenken nitwit. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken...

En waar blijft je onderbouwing nou?
"Volgens verschillende wetenschappers zijn de landdieren gemiddeld ongeveer zo groot als een rat" Reken je daarmee door, dan blijkt dat de dieren slechts 3% van de ruimte (inhoud) van de Ark in beslag namen.
Een andere berekening gaat uit van de gemiddelde grootte van een schaap. Alle dieren zouden dan de ruimte innemen van 167 Amerikaanse treinwagons, terwijl de Ark een inhoud had van 555. Ruimte genoeg dus voor voedsel.
Je maakt ÚÚn grote denkfout: Waarom zou Noach volwassen dieren meenemen als er ook kleintjes voorhanden zijn?
Bron: Noah's Ark: a Feasibility Study.
Sorry, die is bij mijn weten (nog) niet in het Nederlands vertaald.
John - 19 05 09 - 00:08

slonnie: "Ik beschouw normale lesboeken niet als sprookjesboeken, maar de geschiedenis ondersteunt de Bijbelse feiten. Ik heb het al vaker gezegd: Een neef van mij doet archeologisch onderzoek, is niet gelovig, maar ontdekt steeds opnieuw hoe accuraat de Bijbel in zijn historische feiten is. Dat vindt ik knap voor een sprookjesboek. Je betiteling van de Bijbel komt dan ook duidelijk voort uit je religieuze overtuiging, maar geenszins door feiten. Als jij stelt dat sprookjesboeken andere sprookjesboeken ondersteunen, dan zeg je daarmee feitelijk dus dat de lesboeken sprookjesboeken zijn."
Beste sjonnie. Twee betovergrootvaders, drieŰntwintig grootvaders, zestig vaders, achtendertighonderd zonen en negetienduizend toekomstige klein- en achterkleinzonen van mij doen precies hetzelfde onderzoek. Ik heb nou eenmaal een gigantische familie. Ze hebben samen een eeuw of dertig gewerkt. Maar helaas, niks gevonden, net zomin als die fictieve 'neef' van je, Nooit of te nimmer is ÚÚn splintertje bewijs gevonden van alles wat in jouw sprookjesboek staat. Een neef van je is archeoloog en niet gelovig. En hij heeft van alles gevonden uit jouw shitboek. Laat me niet lachen fantast. Als je 'neef zonder geloof' echt iets had gevonden stonden alle kranten nu vol met de ontdekking van de neef van sjonnie. Maar droom lekker door.
Laten we gewoon de feiten voor zich laten spreken. Die bijbel staat vol met verhalen. Niet ÚÚn van die zaken is ooit door geschiedkundigen, archeologen, paleoantropologen, chemici, fysici, of andersdenkenden aangetoond. Alleen door de ongelovige neef van sjonnie. Het bewijs wordt na dit leven geleverd. How stupid can you get. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 19 05 09 - 00:28

Nu op Discovery Channel het levende bewijs van de onjuistheid van Rob's stelling dat mensen stress vermijden. De presentator van het programma is iemand met hoogtevrees. Wat zou die volgens Rob's stelling dus beslist niet doen? Juist hoger komen dan een opgevouwen krant.

Maar wat doet deze meneer? Op 300 meter hoogte aan de buitenkant van een wolkenkrabber bungelen. Met knikkende knieŰn dat wel, maar tja, dat hoort nu eenmaal bij een beetje stress.

fictieve 'neef'
Zal tegen hem zeggen dat-ie virtueel is :)

Laat me even ÚÚn duidelijk maken Rob: We hebben niet allemaal zo'n dikke duim. Je hebt zelf gezegd dat de waarheid voor mij heel belangrijk is, en daar heb je gelijk in. Daarom haal je je hele 'betoog' met zulke opmerkingen alleen al volledig onderuit :)

En hij heeft van alles gevonden uit jouw shitboek
Dat heb ik niet gezegd, dat verdraai jij er van.
John - 19 05 09 - 00:36

sjonnie
Je pretendeert een wetenschapper te zijn, maar iedereen die je schrijfsels kent heeft goed in de gaten dat je gewoon een creationistische nitwit bent. Zelfs iets simpels als economie is veel te moeilijk voor je. Dus zet je maar FOUT onder mijn argumenten, zonder enige discussie. Want je weet dat je in een discussie wordt opgeblazen, dus ga je die maar niet aan.
Wat tevens opvalt is, dat je niet de argumenten aanvalt maar de persoon. Liefst vanuit het principe van quote mining. Van de uitspraak "Hitler en Stalin waren goed van slag" maak jij zoiets als "Hitler en Stalin waren goed". Want zo zijn jullie gristendommeriken.
Nu even over jouw en mijn wetenschappelijkheid. De jouwe is door je uitspraken al behoorlijk afgekalfd. Ik schat je hooguit op niveau havo zonder wiskunde. Bij mij is het wat anders. Academicus, qua intelligentie boven het twintigste vingintiel en aantoonbaar. Ik kan het ook nog aantonen, met kopieŰn van oude documenten uit de jaren zestig en zeventig, toen studeerde ik. Jij kunt niets aantonen, niets bewijzen, niets waarmaken, daar ben ik van overtuigd. En ik ben vast niet de enige. sjonnie academicus.
Maar verder sloop ik je academische economische intellect tot op de draad. Met argumenten die niet beperkt blijven tot deze site. Tenzij je je terugtrekt van deze site. Hebben we eindelijk rust. Angsthaas, je godje bestaat niet. Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 19 05 09 - 01:30

Welke stelling sjonnie? Verklaar je nader. Zal wel niet. Heb je het boek "A theory of cognitive dissonance" nu al uit? Knap hoor sjonnie. Maar intussen denk ik toch dat je het niet hebt gelezen. Sterker nog, je hebt niet eens gekeken wat het inhoudt. Waarom niet? Te dom? Of misschien cognitieve dissonantie? Ik krijg een beetje het idee dat gelovigen niet nadenken. Hoe zou dat komen?
"Nu op Discovery Channel het levende bewijs van de onjuistheid van Rob's stelling dat mensen stress vermijden. De presentator van het programma is iemand met hoogtevrees. Wat zou die volgens Rob's stelling dus beslist niet doen? Juist hoger komen dan een opgevouwen krant.

Maar wat doet deze meneer? Op 300 meter hoogte aan de buitenkant van een wolkenkrabber bungelen. Met knikkende knieŰn dat wel, maar tja, dat hoort nu eenmaal bij een beetje stress."
Ach ja, is een beetje te vergelijken met commando's en mariniers van het westelijk halfrond. Waag je leven en verlies het, dan kom je vast in de hemel. Of niet, dat schijnt niemand te weten. Ik wel, niet dus. Dus gaat mijn dode lijf naar de snijtafel van al dan niet aankomende academici en het jouwe rot onder de grond of wordt integraal verbrand. Daar heeft niemand dus iets aan, maar dat is gebruikelijk want dat is tijdens je leven ook al zo. Maar ik blijf je slopen, dus roep maar vaak FOUT zonder enige argumentatie, dan heb ik ook geen aanknopingspunten, eeltknie.
Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 19 05 09 - 01:47

Grinnik, wordt dus een leuke tijd :) Enige probleem is je timing. Ben al een paar maanden niet weggeweest, dus ik heb wel een paar buitenlandse reisjes gepland staan. Je mag dus straks ook nog geduld oefenen :)

Want je weet dat je in een discussie wordt opgeblazen, dus ga je die maar niet aan.
Nee hoor helemaal niet. Alleen wat is de zin van het voeren van zinloze discussies? Zoals je vanavond al meerdere keren hebt laten zien draai je je hand er niet voor om om volledig om te draaien wat ik schrijf. En je zult toch eerst met argumenten moeten komen wil je een discussie aan kunnen gaan. De niet-onderbouwde verzinsels die tot nu toe gepost zijn schieten niet echt op, eehhh, schieten echt niet op. Als je wilt dat deze 'discussie' gauw afgelopen is moet je vooral zo doorgaan.

Wat tevens opvalt is, dat je niet de argumenten aanvalt maar de persoon
Ik pas me aan aan het niveau. Heb overigens nog geen enkel argument van jullie gezien. De meest intelligente was nog wel die schitterende posting van daan. Drie letters, tig keer herhaald :)

Ik schat je hooguit op niveau havo zonder wiskunde
Als psycholoog heb je dus ook al niet veel mensenkennis nodig. Ach tja ...

Jij kunt niets aantonen, niets bewijzen, niets waarmaken, daar ben ik van overtuigd
Maar je zit er met je overtuigingen nogal vaak naast, dus die overtuiging zal niet al te veel indruk maken. Als ik zeg EFR, weet jij dan wat dat is? Als je het goede antwoord weet, ga je het natuurlijk niet zeggen, want dan moet je toegeven dat je er naast zat, en dat is iets wat je nog nooit gedaan hebt, maar ik ben benieuwd.


Laat ik ÚÚn ding duidelijk maken: De manier waarop jij nu bezig bent, alleen maar spelen op de man (en dan vooral die ander daarvan beschuldigen) is zinloos. Voorlopig ben ik degene geweest die vanavond de onderbouwde argumenten heeft aangedragen. Als je daar niets mee doet, dan beschouw ik deze discussie voor gesloten en kunnen we aannemen dat je inderdaad geen steekhoudende tegenargumenten hebt. En misschien reageer ik er dan maar niet eens op omdat het toch alleen maar een verspilling van mijn tijd en energie is. Heb ik bij daan ook een tijdje consequent gedaan, en toen kon hij opeens wel een stuk of drie redelijk normale postings produceren. Jammer dat het daarbij gebleven is, tot nu toe, maar hij heeft dus wel degelijk heldere momenten.

Wat zeur je nou toch steeds over twijfels? Waar twijfel je zo aan? Laat ik eens meespiegelen: Ik wens jou veel zekerheid. Eeuwige zekerheid, eeuwige rust, vrede en zekerheid. Eeuwige rust, liefde, vrede en zekerheid :) Ja dat bestaat. Zeker weten.

Twijfel ik? Ja hoor, regelmatig. Wie niet. Maar ik twijfel niet over het bestaan van God, of Zijn Liefde voor de mensheid, dat weet ik net zo zeker als dat ik hier letters op mijn scherm zie verschijnen als ik type. Een werkelijkheid die ook nog eens waarheid is. Een onhaalbaar ideaal volgens sommigen, een gerealiseerd, fantastisch leven voor anderen! Een zekerheid die door niets en niemand afgenomen kan worden. (Rom. 8:38-39)
John - 19 05 09 - 01:56

Ik twijfel niet sjonnie, ik denk. En ik weet of ik weet niet. Als ik niet weet en ik wil weten, vraag ik. Jij niet. Jij gaat achterover zitten en denkt: "Waarom zou ik weten? Ik geloof toch?"
Je probeert de zaken weer eens om te draaien en zegt dat ik op de man speel. Leuk, dit soort jij-bakken gebruikten wij in de jaren vijftig al als kleuter. Ik ben blij dat je die oude herinneringen weer naar boven haalt. Maar intussen heb je nog steeds geen argument gebruikt bij alles wat je bralde. Is ook niet zo verwonderlijk, want je bent gewoon een dom relischaap, veel gemekker, nul wol. Slecht voor de economie die je hebt 'gestudeerd'.
En hou je sprookjesboek paraat, je zult het nodig hebben als ik je domme uitspraken de grond in boor met beredeneerde wetenschappelijke kennis. En als je iets over daan te zeggen hebt, doe het dan tegen daan en niet tegen mij. Ik houd van korte lijnen, niet van slijmerige kwallen die hun gelijk via een ander willen halen. Ik blijf je domheid slopen. Dat je verliefd bent op een man kan ik niet helpen, maar volgens Bennikdikdus de zestiende is genezing mogelijk, mocht je iets willen met jongere mensen dan heeft hij daar ook een oplossing voor: de doofpot en dreiging met excommunicatei. Zo, eindelijk een een ongefundeerde kwat van mijn kant. Weet je ook weer hoe dat is.
Over mijn schrijfsels lieg je gewoon. Maar ook dat is normaal voor de gristen: piepstem MP en zijn maten, de Mafia, gesanctioneerd kindermisbruik, al dat soort dingen waar jullie in uitblinken. Ik verlaat de rede even om mijn walging voor jouw soort te laten merken sjonnie.
Waarom? Omdat je elk argument veronachtzaamd en slechts oog hebt voor flarden van teksten waarop je wel een antwoord hebt, een antwoord dat slechts wordt gekenmerkt door het soort domheid waar gristenen patent op hebben. Omdat ze hun antwoorden zoeken in onbestaanbare dingen. Omdat ze overtuigd zijn van het gelijk dat wordt gedestilleerd uit volkomen irrationele zaken. En natuurlijk omdat de overtuiging zoveel ruimte in beslag neemt dat voor normale zaken geen plaats meer is in het brein. Minderwaardig volk. Prima geschikt voor de volgende kruistocht in afghanistan of zo. Wie mist ze?
Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 19 05 09 - 02:43

sjonnie, jouw quote, zonder mining.
"Je valt mensen aan. Hoeveel athe´sten moet ik noemen die zich schandalig gedragen hebben? Of is dat standaard in het athe´sme. Verklaart wel waarom het zo'n klein clubje is. Je noemt 3, 4, 5 namen? Weet je wel over wel percentage je het hebt? 0,00000000000000000000000000000000000001% In ieder geval GEEN relevante groep, dus je argument is niet steekhoudend."
Noem er eens ÚÚn. Lukt je vast niet.
Ik wens je veel twijfels toe als je laatste seconden tikken............
Rob - 19 05 09 - 02:48

Jij niet. Jij gaat achterover zitten en denkt: "Waarom zou ik weten? Ik geloof toch?"
OkÚ duidelijk: Je weet niet.
Het is alleen zo jammer dat je zo overtuigd probeert te doen over dingen waar je helemaal niets van weet. En dit noem je niet op de man spelen? Je geeft een goed voorbeeld :(

Ik ben blij dat je die oude herinneringen weer naar boven haalt.
Ach, die goeie ouwe tied :)

je bent gewoon een dom relischaap, veel gemekker, nul wol
Zijn dit je argumenten? Duidelijk "niet" op de man, en inderdaad, het raakt me niet. Sterk beargumenteerd ook. Je weet nu eenmaal niet (beter). Heb in mijn voorgaande postings diverse onderbouwingen en argumenten gegeven, de enige reacties zijn dit soort 'wetenschappelijke' scheldpartijen.

En als je iets over daan te zeggen hebt, doe het dan tegen daan en niet tegen mij.
Is daan geband dan? Sorry was ik me niet bewust, ging er vanuit dat hij hier nog steeds rondzwierf.

Dat je verliefd bent op een man kan ik niet helpen
Wat is nou weer voor onzin? Je weet dus duidelijk niet.

Omdat ze hun antwoorden zoeken in onbestaanbare dingen
Duidelijk: je weet niet.

Hoe kan ik discussiŰren met iemand die vol religieuze vooroordelen leugens zit te verspreiden. Die waanideeŰn verkondigt over iets waar hij duidelijk totaal geen verstand van heeft. De dingen die je schrijft zeggen me totaal niets, de realiteit is zo volkomen anders. Ik vraag me dan ook echt af uit welke propagandistisch, leugenachtig blaadje je deze idiote denkbeelden haalt. Objectief is het in ieder geval niet.

Noem er eens ÚÚn. Lukt je vast niet.
OkÚ, ÚÚn dan. Madalyn O'Hair. En oh ja, het athe´sme was zo fantastisch dat haar zoon Christen is geworden en een boek heeft geschreven over zijn tijd onder haar dictatoriale regime. Moet je eens lezen, kindermisbruik, machtsmisbruik, leugens, fraude, oplichting, hysterie, het maakte allemaal deel uit van zijn dagelijkse leven in zijn jeugd, bij zijn athe´stische moeder.

Let wel: Je vroeg er nu zelf om om het op de man te spelen, dus deze ene keer kom ik je tegemoet.

Voordat je nog iets zegt over het Christen zijn, adviseer ik je echt om je er eens in te verdiepen. Je raaskalt onzin. Je bent als iemand die naast een rivier staat, uren wacht en ÚÚn balk voorbij ziet drijven en vervolgens bij hoog en bij laag, zwart op wit beweert dat de rivier van hout is. Beetje scheve voorstelling van zaken? Hele scheve voorstelling van zaken! Onrealistische voorstelling van zaken, die totaal niets met de dagelijkse realiteit te maken heeft en derhalve slechts voort kan komen uit een religieus onwetend vooroordeel.
John - 19 05 09 - 10:17

wat?? onzin?? 10 miljoen manuren???

bootje in 1 jaar gebouwd??? ja,,een sloepje ..dinodourussen zijn ook mee gekomen met noach??? hahahahahahaha...hoor je zelf eens...
dit zal je niet in dank worden afgenomen door diverse creationisten in amerika.........

weet je trouwens wel hoeveel volume er nodig is om alle dieren op een bootje te krijgen en ze daar te voeden... en hoeveel mensen er nodig zijn om de lichamelijke afval stoffen van t schip af te krijgen???
zo n schip heet een planeet...en niet de ark van noach...(die nooit heeft bestaan)

hoe wil jij een enorme boot bouwe als je niet genoeg geld hebt om het te doen??
want die 10 miljoen uur die ik er voor heb uitgetrokken gaat er nog van uit dat er legers mensen bomen omzagen en er handzame plankjes van maken (half-fabrikaten)
oja en een legertje mensen die ze naar je toe brengen....

leven tot 80 jaar is 700000 uur....waarvan je tot je 18 e niet volwassen bent dus dat is zo n kwart van je jeven en van je 60 to 80 niet meer functioneert omdat je oud bent...(wwer een kwart er af)
dus er is 350000 over...waarvan je 12 uu per dag nog moet recupereren van die andere 12 dat je bezig bent.....dus weer de helft er af....dus pp 175000 uur onafgebroken productief zijn
en geen lunchpauze of toilet break nemen als je aan de slag gaat smorgens....

dus die 10 miljoen manuur voor een project waar je zelfs alles moet uitvinden omdat het nog niet bestaat....is in noachs geval aan de hele krappe kant ,...maar er maar 10 biljoen van...dat lijkt er meer op...(is echter nog te kort).

alleen al om dat kristenen niet kunnen rekenen en plannen met in het achterhoofd de realiteit is de oorzaak van alles wat er misloopt op financieel en sociologisch vlak nu.

in het geval van noach waren er ook geen grote kranen om alle componenten op th hijsen
daan - 19 05 09 - 10:54

heldere momenten......ik denk zo snel en veel dat ik het nieteens kan opschrijven omdat dat te traag gaat........
daan - 19 05 09 - 11:04

Weet je wel over wel percentage je het hebt? 0,00000000000000000000000000000000000001% In ieder geval GEEN relevante groep, dus je argument is niet steekhoudend.

wel het percentage wat jullie hanteren als bewijs voor het bestaan van god als het gaat over voor het gehoord worden van gebeden....
daan - 19 05 09 - 11:09

ja, die docu op discovery heb ik ook gezien....de gekte van het bouwen van een toren van 300 meter hoog....

met een gat er in zodat die vliegtuigen er door heen vliegen zonder schade aan te richten..hahahahaha..
STRESS ... hij moet het doen voor zijn salaris...maar hij deed er alles aan zoals acupunctuur.chinese thee en dat met die vacuumbellen op zn huid om maar van de stress af te komen want hij scheet zowat in z,n broek......

zou ik ook doen want he...het is technisch misschien best uitvoerbaar maar als er wat gebeurt wil ik niet hoger dan 5 etages zitten omdat ik dan in 1 minuut of korter op de grond ben en kan wegrennen....maar
daan - 19 05 09 - 11:21

dat joch van die o hair werd aan alle kanten het leven onmogelijk gemaakt door jullie fijne geweldige kristenen net op de zelfde manier dat je nu hier al 3 maanden de boel aan het verzieken bent...vandaar dat ie zich maar gewonnen heeft gegeven..

fraude....oja best mogelijk...kan wel...maar in de kringen van de organisatie van een geloof wordt dat al 1000 den jaren zo gedaan , zij heeft slechts geprobeert er een spaarpotje voor later mee op te richten (om natuurlijk het land uit te vluchten ) want zij wist wel dat het fout met haar zou aflopen daarzo...


als we dus nu eerst alle frauderende geloofsorganisaties aan de schandpaal nagelen mag er van mij ook wel een frauderende atheist tussenzitten...criminelen horen nu eenmaal niet thuis in de maatschappij.....maar wij weten wel waarom zij dat gedaan heeft.....
daan - 19 05 09 - 11:29

tevens de joden moesten ook frauderen en de boel oplichten om duitsland uit te komen ..damals...ik kan daar niet mee zitten gezien zij het slachtoffer waren van dik 1000 jaar vervolging door die smerige christenen...

dus je moet effe dimmen ...en jezelf effe in zo n positie denken,,wat jij wel niet allemaal ziu moten doen om nog langer te kunnen leven(met je gezin)
daan - 19 05 09 - 11:33

dus die 10 miljoen manuur voor een project waar je zelfs alles moet uitvinden omdat het nog niet bestaat
Twee dingen zijn verbijsterend. Ik toon zwart op wit aan dat die 10 miljoen nergens op slaat (zie die Nederlander die het in krap 2 jaar doet!!!) en nog hou jij vol dat je gelijk hebt!!

inderdaad hebben wij vooroordelen tegen compulsieve leugenaars
Gezien bovenstaan feit heb je dus een vooroordeel tegen jezelf?

ja, die docu op discovery heb ik ook gezien....de gekte van het bouwen van een toren van 300 meter hoog....
Alleen jammer dat je de clou mist. Rob stelt dat mensen stress ontlopen. Hier hebben we heel duidelijk iemand die bewust de stress opzoekt. Dat hij voor zijn salaris doet is niet interessant, hij had ook andere repo's kunnen maken.

dat joch van die o hair werd aan alle kanten het leven onmogelijk gemaakt door jullie fijne geweldige kristenen net op de zelfde manier dat je nu hier al 3 maanden de boel aan het verzieken bent...vandaar dat ie zich maar gewonnen heeft gegeven..
Grinnik, je hebt dus duidelijk zijn boek niet gelezen. Hoezo verdraaien van de feiten.

dus je moet effe dimmen ...en jezelf effe in zo n positie denken,,wat jij wel niet allemaal ziu moten doen om nog langer te kunnen leven(met je gezin)
Wat is dit nou weer voor offtopic bullshit? Die Madalyn zat helemaal niet in zo'n positie, maar ze loog alles aan elkaar vast. Zij leefde in volledige vrijheid in het 'land of the free'. Appels met peren vergelijken, ooit iets over gehoord?
John - 19 05 09 - 13:12

En wat is er fout aan Madalyn O'Hair sjonnie?
Rob - 19 05 09 - 21:54

Misschien dat haar zoon gristen is geworden? Niet echt overtuigend. Of dat ze zich heeft verzet tegen vijf gristelijke pigs? Zegt ook weinig. Wel dat ze gristelijk is opgevoed, die mensen doen nou eenmaal gekke dingen, voorbeelden te over. Noem er nog eens een, maar nou iemand die betrokken was bij iets als genocide, zoals de gristenen Pius XII, George W. Bush, Adolf Hitler, de priesterstudent Dzjoegasjvili. Of die andere monothe´sten, talibaan, al quaida, meer van dat soort.
Rob - 19 05 09 - 22:03

"Hoe kan ik discussiŰren met iemand die vol religieuze vooroordelen leugens zit te verspreiden. Die waanideeŰn verkondigt over iets waar hij duidelijk totaal geen verstand van heeft. De dingen die je schrijft zeggen me totaal niets, de realiteit is zo volkomen anders. Ik vraag me dan ook echt af uit welke propagandistisch, leugenachtig blaadje je deze idiote denkbeelden haalt. Objectief is het in ieder geval niet. "
Laten we ÚÚn ding duidelijk vaststellen sjonnie, discussieren kun je niet, want je hebt geen argumenten. En ik heb geen propaganda nodig, een beetje nadenken volstaat, misschien zou je het een keertje moeten proberen.
Rob - 19 05 09 - 22:06

De gristen bakellende, die vindt dat mensen zonder geloof niet kunnen functioneren, heeft weer wat uitgebraakt. Want, zegt hij over de kredietcrisis: niet de markt faalde, maar de mens. Alsof de markt uit het niets is ontstaan of door vlooien is gemaakt. Doet me denken aan een vaak gehoorde opmerking: een foutje van de computer. Alle fouten in ons sociale en economische systeem zijn te wijten aan mensen. De grootste fout was de uitvinding van het geloof. Zie http://www.nrc.nl/binnenland/article2246..
Rob - 19 05 09 - 22:51

En wat is er fout aan Madalyn O'Hair sjonnie?
Dat jij iemand die vervolgd werd wegens fraude, oplichting, misleiding, diefstal, verduistering, en meer van dat soort 'voorbeeldige' activiteiten als je grote voorbeeld ziet zegt wel genoeg lijkt me.

No further questions!
John - 19 05 09 - 23:42

Ja hoor sjonnie, mijn voorbeeld. Ik moest wel even goegelen om er achter te komen wie ze was. Nee jochie, dan jouw voorbeelden.
"En dat mag van jouw gristengeloof want dat vaardigt gewoon een wet uit die bepaalt dat misbruikte kinderen moeten zwijgen. Onder de bedreiging dat ze worden geŰxcommuniceerd als ze hun bek open doen
FOUT". Schreef je.
Nouwwwwwwwwwwwwwww........... Kijk eens naar de documentaire "Sex Crimes And Vatican" van de BBC. Informatie daarover vind je via http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Crimes_..)
Dat zijn jouw helden. Daar hoor jij bij. Maar je ontkent het. Past niet in jouw waarheid, voormannen van een geloof die en masse jarenlang ongehinderd kinderen verkrachten. Daar kick je wel op he sjonnie? Wel de moraal claimen, maar die alleen aan anderen opleggen. En dan met een zielig voorbeeld van ÚÚn gristelijk opgevoed mens komen dat jij athe´st noemt..... Zielig zijn jullie. Misschien is ze vergelijkbaar met Ted Haggard of Kent Hovind? Ook gristelijk opgevoed. Nogmaals, so called ex-atheist: je kunt nooit athe´st worden als je bent gehersenspoeld. Athe´sten zijn vrijdenkers die alle vormen van religie afwijzen, je eeuwige gelul over religie van athe´sten slaat nergens op. Jouw probleem is, dat je je geen leven kunt voorstellen zonder fictie. Ga nadenken in plaats van geloven. Dan hoef je je ook nooit meer te verdedigen tegen mensen die jouw fictie ridiculiseren. Want dat is jouw grote probleem, die eeuwige twijfel. Die wens ik je trouwens toe tijdens je laatste minuten. Maar dat wist je al.
Rob - 20 05 09 - 01:02

Ook interessant: http://2.bp.blogspot.com/_N6APHtFPWNc/ST..
Rob - 20 05 09 - 01:07

Toch niet jouw steen daan?
http://1.bp.blogspot.com/_N6APHtFPWNc/ST..
grapjuhhhhhhhhhh
Rob - 20 05 09 - 01:09

Ik moest wel even goegelen om er achter te komen wie ze was
Das toch wel treurig. Tijdenlang HET boegbeeld van het athe´sme geweest en jou niet bekend? Kan het me eerlijk gezegd eigenlijk niet voorstellen.

Wat heb je toch steeds met het Vaticaan? Dat heeft helemaal niets met mijn Christengeloof te maken. Welk gedeelte van niets snap je nou toch niet? En dat voor iemand die zichzelf zo'n hoog IQ toedicht :(

Dat zijn jouw helden.
O, ben ik me (daar komt het moeilijke woord voor Rob weer) niet bewust.

Daar hoor jij bij
Duidelijk: je weet niet

Ik vraag me af of jij wel athe´st bent. Jij zegt dat athe´sten geen religie hebben, maar als ik jou postings lees, dan zijn de meest extremistische moslims de grootste vrijdenkers die je je voor kunt stellen. Onvoorstelbaar, je bent nog religieuzer dan Dawkins!

dat jij athe´st noemt
Ik? Hoe kun je verdraaien! Onvoorstelbaar, wat ben jij een leugenaar! Ze noemt zichzelf zo, en is ÚÚn van de grondleggers van athe´sme geweest. Wel duidelijk. Jij zou haar niet kennen? Belachelijk, je volgt haar voorbeeld zo nauwgezet, dat laat je hier in elke posting opnieuw zien.

je kunt nooit athe´st worden als je bent gehersenspoeld
Klopt niet, want dan zou athe´sme nooit hebben kunnen ontstaan in jou redenatie. Maar goed, het was dus ook andersom, dus hiermee bewijs je weer mijn gelijk. Je kunt dus wel van athe´st Christen worden. Gelukkig zijn daar meer dan voldoende voorbeelden van beschikbaar :)

je eeuwige gelul over religie van athe´sten slaat nergens op
In jou religieuze denkbeelden niet nee, maar als je vrij zou zijn en dus vrij zou kunnen denken, dan zou je in staat zijn om heel eenvoudig de kenmerken van religie naast de kenmerken van athe´sme te leggen en met de overweldigende overeenkomsten alleen maar toe kunnen geven dat athe´sme aan zoveel kenmerken voldoet dat het wel degelijk een religie is. Gewoon heel eenvoudig twee lijstjes naast elkaar leggen, meer hoef je niet te doen. Oh ja, en eerlijk en open minded zijn.

Want dat is jouw grote probleem, die eeuwige twijfel
Duidelijk: je weet niet.

Hoe lang ga je nog door het leven van Christenen in te vullen vanuit je eigen verkeerde vooroordelen en religieuze overtuigingen? Je hebt duidelijk geen idee wat het leven van een Christen inhoudt. Totaal niet, je kunt je er niet eens een realistische veronderstelling van maken! Je zit er zo ver naast dat het haast om je te bescheuren is, als het niet zo meelijwekkend was. Je beoordeelt en veroordeelt mensen op zulke totaal verkeerde gronden dat je betogen kant noch wal raken, en je wilt niet eens luisteren naar iemand die dat leven van binnenuit kent. Dan kun je in ieder geval niet volhouden dat je vrijdenkend bent, open staat voor nieuwe dingen, of hoe je het ook maar wilt noemen. Je bewijst het tegendeel.

Waar ben je zo vreselijk bang voor?
John - 20 05 09 - 01:27

Ik weet wel sjonnie, jij gelooft alleen maar. Ik weet ook heel goed wat het leven van een gristen inhoudt. Niets namelijk. Een grote leegte. De momenten die ik meemaak als ik lees over een wetenschappelijke ontdekking maak jij mee als je je sprookjesboek leest. Puur genot. Alleen: ik word wijzer van mijn ervaringen, jij blijft op je achterlijke bronstijdniveau.
Heb je trouwens de video over die kinderlokkers al gezien? Daar zeg je niks over. Dat doet Ratzinger trouwens ook niet. Die was in die tijd baas van het bureau van normen en waarden van het vaticaan. De bakellende van de heilige stoelgang. Mede door zijn voortvarend optreden - zeg: onder de pet houden - is ie nou de baas van die mensen die de moraal claimen.
En sjonnie,
"Hoe lang ga je nog door het leven van Christenen in te vullen vanuit je eigen verkeerde vooroordelen en religieuze overtuigingen? Je hebt duidelijk geen idee wat het leven van een Christen inhoudt. Totaal niet, je kunt je er niet eens een realistische veronderstelling van maken! Je zit er zo ver naast dat het haast om je te bescheuren is, als het niet zo meelijwekkend was. Je beoordeelt en veroordeelt mensen op zulke totaal verkeerde gronden dat je betogen kant noch wal raken, en je wilt niet eens luisteren naar iemand die dat leven van binnenuit kent. Dan kun je in ieder geval niet volhouden dat je vrijdenkend bent, open staat voor nieuwe dingen, of hoe je het ook maar wilt noemen. Je bewijst het tegendeel."
Ik kopieer het maar helemaal, om te voorkomen dat je straks gaat roepen dat ik aan quote mining doe. Ik heb helemaal geen vooroordelen tegen gristenen, islamieten, joden, boeddhisten, wodanisten, zeusisten of wat dan ook. Iedereen moet geloven wat ie wil. Persoonlijk zie ik meer in groengrijze olifantinsecten op de planeet greha die op een afstand van zes miljoen lichtjaar rond het positief geladen zwarte gat wroek draait met een snelheid van twaalf-en-een-achttiende omloop per seconde (handgeklokt). Waar ik wel problemen mee heb is, dat jullie superdomme gristenen hun achterlijkheid via allerlei media zoals het internet proberen te verspreiden. Het zal me een perfecte zorg zijn hoe jij je voelt als ÚÚn van hen, als je je verhaaltjes maar voor jezelf houdt. Ik heb alleen wel medelijden met je. Maar dat heb ik met alle zogenaamde gestudeerden die hun persoonlijke waarheid menen te moeten slijten aan mensen die daar bepaald niet op zitten te wachten. Zoals de gristenen Ted Haggard, moreel tegenstander van homofilie, die vele duizenden mensen geestelijk zo bespeelde dat ze in tranen luisterden, terwijl hij een relatie met een homoprostituee had. Zoals Kent Hovind, die video's tegen de evolutieleer maakte omdat zijn wereld pas iets meer dan 6000 jaar kon bestaan en die nu een straf van tien jaar uitzit omdat zijn gristelijke moraal niet helemaal in overeenstemming was met de amerikaanse wetgeving. Twee voorbeelden van demagogen die fors door de mand zijn gevallen.
We hebben er nu een derde bij. Ene sjonnie. Die presteert het om zijn onwetendheid op een athe´stische site te presenteren, misschien wel met de perverse gedachte dat ie daarmee een groot publiek kan overtuigen. En passant ontkent ie de bewezen MISdragingen van MISsionarissen ten opzichte van MISdienaars en andere onschuldige kinderen. Wederom, vergeef me de drievoudige tri-alliteratie. FOUT zegt sjonnie dan, zonder zich in de materie te verdiepen, Maar dat laatste wisten we al van gristenen (hee, dat rijmt!, moet ik onthouden voor klaas die stierf op zes december, die turk, weet je nog?). Al gegoegeld naar cognitieve dissonantie of leon festinger sjonnie? Het barst van de hits. Doen! Dan zie je meteen waar je grandioos fout zit. In je hoofd, dumbo.
Verder wens ik je veel twijfel toe tijdens je laatste minuten...................
Rob - 20 05 09 - 02:13

Waarom zitten de gevangenissen zo vol met gelovigen? Omdat steeds meer kerken worden gesloten...........
Rob - 20 05 09 - 02:17

Een maandje geleden.

=========================================================
Wel de perfecte manier om jezelf compleet belachelijk te maken. Het overgrote deel van de zichzelf als athe´st bestempelende mensen herkennen zich gelukkig totaal niet in hetgeen hier gaande is. Gisteravond heb ik een athe´stische vriend deze site laten zien, en zijn reactie was positief: Sinds gisteravond noemt hij zichzelf agnost, overdonderd door de, zoals hij het noemde, 'religieuze trekken' van deze site. Daarvoor wil ik jullie dan wel weer hartelijk danken, hij is in ieder geval een stapje dichter bij gekomen.

Feilloos pikte hij de religieuze kenmerken van het militante, extremistische athe´sme er uit, zoals dat op deze site op Goebbels-achtige wijze gepropagandeert wordt. Daar wijt hij ook het lage bezoekersaantal aan. "Deze site bekijk je ÚÚn keer, om er nooit meer terug te komen, wat een walgelijke bedoening" waren zijn letterlijke woorden.

Dus, ga alsjeblieft zo door!
John - 16 04 09 - 12:01
==========================================================Het is niet moeilijk om een christenbekeerlingenleugenverhaaltje te herkennen.
Huma - 17 04 09 - 16:24

Op een gegeven moment houdt het op.
Er is geen rede in deze christenbekeerlingleugenaar te praten.

Overigens voor dit soort 'discussies' is het forum een betere plek.
Huma - 20 05 09 - 06:31

http://www.atheisme.eu/nl/entry/178/crea..
En hier heeft de christenbekeerling zijn creationisten crackpotscience evangelisatiebabbels gedaan.
Daar was hij zo weer weg.
Misschien komt John de christenbekeerling nog wel eens een athe´stische vriend tegen.
Kan hij die discussie even met hem meelezen en spontaan agnost worden.
Of misschien kan de inmiddels agnost geworden vriend dat doen, dan wordt hij spontaan creachristen.
Huma - 20 05 09 - 07:00

Ik weet wel sjonnie, jij gelooft alleen maar. Ik weet ook heel goed wat het leven van een gristen inhoudt. Niets namelijk. Een grote leegte. De momenten die ik meemaak als ik lees over een wetenschappelijke ontdekking maak jij mee als je je sprookjesboek leest. Puur genot. Alleen: ik word wijzer van mijn ervaringen, jij blijft op je achterlijke bronstijdniveau
Oh ja? Waarom laat je dan keer op keer zien dat je volledig vastgeroest zit in je religieuze vooroordelen? Je hebt geeneens een besef wat ik meemaak als ik een wetenschappelijke ontdekking lees, dus veroordeel je weer eens (wat moet je leven vermoeiend zijn) vanuit je verkeerde vooroordelen.
Voorbeeldje: Ik heb het meeste geleerd na mijn bekering. Grote voordeel is dat er een enorme verrijking van je leven plaatsvindt. Je leert zowel van wetenschappelijke publicaties, als van geestelijke. Die geestelijke verrijking mis je als athe´st. De totale levensveranderende ervaring kan jij helemaal niet weten, want die heb je niet meegemaakt. Je stelling dat je wel weet slaat dus bij voorbaat al nergens op. Je probeert jezelf alleen wat wijs te maken.
Duidelijk: je weet niet.

Maar dat heb ik met alle zogenaamde gestudeerden die hun persoonlijke waarheid menen te moeten slijten aan mensen die daar bepaald niet op zitten te wachten
Oh, dus ook met jezelf? Nou, that makes two of us :)

Twee voorbeelden van demagogen die fors door de mand zijn gevallen
Ach ja, zo hebben we meer dan voldoende voorbeelden in het athe´sme, maar we zouden het niet op de man spelen. In elke mand zitten nu eenmaal rotte appels, dat je die realiteitszin niet hebt, getuigt weer van je religieuze verblindheid.

Overigens ligt het geval Hovind wel heel wat genuanceerder, maar ja, nuance is naar andersdenkenden een vreemd verschijnsel hier. Hij heeft, met medeweten van zijn financieel adviseurs, en op advies van advocaten, bepaalde beslissingen genomen waar de IRS, na 17 jaar zonder problemen, opeens anders over dacht. Gebeurd hier in NL ook met enige regelmaat, alleen niet na 17 jaar (is wettelijk uitgesloten). Laatst nog een of andere voetballer. Gek dat je daar blijkbaar toch heel anders over oordeelt. Maar toch ook weer niet, die twee-maten-politiek hoort nu eenmaal bij je religie.
Iedereen die iets zakelijks doet, en niet leeft van de gesubsidieerde baantjes waarvan de inkomsten door hardwerkenden opgebracht worden, heeft er mee te maken dat de belastingdienst soms dingen anders interpreteert. Meestal kom je daar in onderling overleg wel uit, soms niet en dan volgt er een rechtszaak. Simpel, that's life.
En he, in tegenstelling tot athe´sten maken mensen ook nog eens fouten. Heeft dus niet met 'gristelijke moraal' te maken, maar met een verschil in inzicht.
Alweer duidelijk: je weet niet :)

Verder wens ik je veel twijfel toe tijdens je laatste minuten
En ik jou net zoveel zekerheid als ik, dan zul je de werkelijke vrijheid zelf kunnen ervaren!

Rob, ik heb eens na lopen denken. Je bent 61, en zo enorm verbitterd en gefrustreerd dat je onmogelijk vol kunt houden dat je gelukkig bent, dat je je vrij voelt, dat je vrede en liefde ervaart in je leven. Dat vindt ik erg voor je, het lijkt me verschrikkelijk! Bijna met pensioen, of misschien al met de VUT. Dan zou je toch willen genieten van een heerlijk leven in vrijheid en geluk? Ik proef het tegenovergestelde uit je postings, en dat vindt ik erg voor je.
Begrijp me goed: Dit is geen aanval 'op de man', ik leef alleen met je mee, en zou je graag de liefde, vrede en vrijheid die ik dagelijks ervaar gunnen. Het is zo heerlijk ontspannen leven!
John - 20 05 09 - 10:48

Ik herhaal, vanwege jouw godsdienstwanen kan jij wetenschap en crackpotscience niet van elkaar onderscheiden.
Bijvoorbeeld dat infantiele beeld dat er zich in jouw christengeest vormt van dat middenoostensprookje van de ark van Noach.
Een realist weet dat het alleen maar een verhaaltje kan zijn.
Huma - 20 05 09 - 11:05

@Huma:
Fout. Een realist bekijkt zelf de interpretaties van de feiten, denkt daar zelf over na en komt dan tot conclusies.

Alleen al het feit dat een Nederlander in 2 jaar tijd een ark op ware grootte bouwt zegt dan genoeg.

Iemand die dan nog ontkent ...
John - 20 05 09 - 12:07

========================================
@Huma:
Fout. Een realist bekijkt zelf de interpretaties van de feiten, denkt daar zelf over na en komt dan tot conclusies.

Alleen al het feit dat een Nederlander in 2 jaar tijd een ark op ware grootte bouwt zegt dan genoeg.

Iemand die dan nog ontkent ...
John - 20 05 09 - 12:07
=======================================================
Wel nee, j˘h.
Met een disneysprookjesboot ben je nog helemaal nergens.
Met een papyrusboot de oceaan overvaren, dan maak je een punt.
Huma - 20 05 09 - 12:58

sliedrecht/noordkop -

Inbrekers hebben in Sliedrecht gereedschap gestolen van de in aanbouw zijnde replica van de ark van Noach. Dit bijzondere vaartuig zou eerst in in Zaandam worden gebouwd, maar de eigenaar en de gemeente konden niet tot overeenstemming komen. Arkbouwer Johan Huibers, die zijn eerste exemplaar van de ark in Schagen bouwde, vertelt over de inbraak.

Wat is er gebeurd?
,,Alles is weg. Handgereedschap, lasapparatuur, draadloze boormachines, schietpistolen. Zelfs spijkers.ĺĺ

Wie heeft het ontdekt?
,,Marcel de onderhoudsman. In dezelfde nacht zijn ook drie vrachtwagens gestolen. Het moet een intelligente groep zijn geweest. Ze zijn waarschijnlijk over het water van de Merwede gekomen.ĺĺ

Piraten?
,,Zoiets ja. Ze hebben een deur geforceerd met een slijptol.ĺĺ

Uw slijptol?
,,Ze hadden er zelf een meegenomen.ĺĺ

Uw ark is een godsdienstig project. Is dit een teken van God?
,,Nee hoor, ook bij gelovigen wordt ingebroken. Ook gelovigen krijgen kanker en gaan dood.ĺĺ

Met uw kleinere zelfgebouwde ark toert u al door het land. Deze is groter?
,,De kleine ligt in Sneek. Daar is alles goed mee. Deze grote is 135 meter lang, 29 meter breed en 22 meter hoog. Volgend jaar augustus moet hij klaar zijn. We willen aan Sail meedoen en naar Londen en Chicago varen.ĺĺ

Waarom?
,,We begrijpen God niet meer. We hebben geen tijd om te bidden of aan Hem te denken. We moeten weer een relatie met Hem krijgen. Met de ark vragen we aandacht voor het Bijbelverhaal.ĺĺ

Wat nu?
,,We bouwen door. De boot wordt nu verplaatst naar Dordrecht om te worden afgebouwd. Dat is overigens volgens plan. U moet zeker komen kijken. We moeten door.ĺĺ

Is de inbraak een teken van de duivel?
,,Natuurlijk. Je hebt goed en kwaad. Inbraak is kwaad. Je buurman die honger heeft te eten geven, is liefde. Ik weet alleen niet of de dieven wisten dat dit de ark is. Het ligt allemaal in Zijn hand.ĺĺ


Schietpistolen en een lasapparaat en spijkers, dat is is volgens mij niet helemaal historisch verantwoord .
Het ligt allemaal in Zijn hand ,maar ja een inbraak voorkomen is toch wel heel erg lastig ,maar wel in Noah's tijd van duidelijke carnivoren herbivoren maken daar draaide god zich hand niet voor om . En ik geloof ook niet dat de Ark op ware grootte is gezien het plaatje dat ik gezien heb,daar kan net diergaarde blijdorp in . Er zijn nu wel heel wat meer dieren bekend als in de tijd van Noah ,afgezien van de dubbele hoeveelheid bestaande uit ook nog dinosaurussen die ook nog mee hadden moeten gaan .Kortom een sprookjesverhaal ,gebaseerd op niets . En zelfs al zou het in de Bijbel hebben gestaan dan moet toch eerst bewezen worden dat de verhalen in de Bijbel kloppen . En dat kun je nu eenmaal niet bewijzen met het bouwen van een Ark . Trouwens de constructie lijkt me ook nogal nep ,zeker als je een lasapparaat gebruikt ,ik dacht dat het er juist om ging dat die boot helemaal van hout zou zijn . Dus ook geen spijkers want die hadden ze toen nog niet ,dat scheelt toch een hoop .Flauwekul dus .
De ware grootte had niet eens gepast in de haven van sliedrecht
HansK - 20 05 09 - 13:15

Uw ark is een godsdienstig project. Is dit een teken van God?
,,Nee hoor, ook bij gelovigen wordt ingebroken. Ook gelovigen krijgen kanker en gaan dood.ĺĺ

Is de inbraak een teken van de duivel?
,,Natuurlijk. Je hebt goed en kwaad. Inbraak is kwaad. Je buurman die honger heeft te eten geven, is liefde. Ik weet alleen niet of de dieven wisten dat dit de ark is. Het ligt allemaal in Zijn hand.ĺĺ

Geen teken van God maar wel van de duivel .zo losjes kun je natuurlijk de boel ook interpreteren . Symptomatisch voor mensen die geloven ,ben ik bang .Dat geldt ook voor crationisten en het ID . ER wordt teveel gebruik gemaakt van een dubbele moraal een double standard .Klopt het eenniet volgens de feiten dan doen we er toch iets bij dat wel klopt ,zo ook John .Iemand komt in de gevangenis vanwege een hoop misdrijven ,onder andere verzet tegen de politie en dat wordt dan een verschil in inzicht genoemd worden.Dat is echt een dooddoener van de bovenste plank ,en vervolgens wordt het met Nederland vergeleken ,hoezo appels met peren vergelijken , geloven heeft blijkbaar geen methodiek of toetsing nodig ,want je kunt rustig twee reacties eerder iets beweren dat diametraal staat tegenover wat je eerder beweerde .Erg consequent is dat niuet en het lijkt heel erg op het verdraaien van de feiten ,hee waar heb ik dat eerder gezien .

Kom nu eens met een wetenschappelijk onderbouwd betoog eentje die jouw wetenschappelijke opleiding waardig is ,in plaats van pesudo wetenschappelijke nonsens hier neer te poten .
We hebben ook nog steeds niet gelezen waar in de bijbel de val van Rome geprofeteerd staat en dan wel letterlijk niet in van die wazige voor meerdere uitleg vatbare taal .Ik ben het nog niet tegengekomen ,gewoon eens echt boter bij de vis doen .Niet er om heen draaien en als je het niet meer weet persoonlijk worden .
HansK - 20 05 09 - 13:51

nu nog effe dat schuitje volgooien met een lading van dinosourussen en reptielen en zoogdieren en vogels en buideldieren....wat ben ik nog meer vergeten......

en hij barst uit zijnn voegen voordat er een eind is in de rij ervoor te zien...

laat staan als de last waarmee hij vaart een beetje rond gaat rennen op het dek........

hihihihihihihi...wat een idioten
daan - 20 05 09 - 15:28

els gezien hij heel duidelijk een kristen faschistise propaganda medewerker is van een terroritiese organisatie..vind ik het tijd worden dat je hem de toegang tot site ontzegt

en met mij heel veel anderen...wij hebben genoeg van zijn onzin en het volhouden ervan.!!!!!!!
daan - 20 05 09 - 15:30

http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuw..

De reacties onder het artikel zijn ook best wel grappig.
Huma - 20 05 09 - 15:57

"Alleen al het feit dat een Nederlander in 2 jaar tijd een ark op ware grootte bouwt zegt dan genoeg."

sjonnie, alleen deze opmerking zegt genoeg. Je bent gewoon een creationistische nitwit. Enig idee wat een blauwe vinvis weegt? of een argentinosaurus? Die moesten toch ook in paren mee nietwaar? Okee, laten we aannemen dat beide paren op die ark van jouw 'geest'verwant zijn gezwommen/gestapt. samen rond de honderdvijftig ton. Dat zinkt meteen, daarom bestaat de walvis nog wel, maar de argentinosaurus niet meer. Maar zelfs dat kun je niet volgen, leeghoofd.
Rob - 20 05 09 - 22:20

"Ach ja, zo hebben we meer dan voldoende voorbeelden in het athe´sme, maar we zouden het niet op de man spelen. In elke mand zitten nu eenmaal rotte appels, dat je die realiteitszin niet hebt, getuigt weer van je religieuze verblindheid."
Noem nog eens een paar voorbeelden sjonnie, deze keer geen ex-gristenen graag................
Rob - 20 05 09 - 23:54

"Rob, ik heb eens na lopen denken."
Dat is je allergrootste leugen sjonnie...............
Rob - 21 05 09 - 00:01

"Je hebt geeneens een besef wat ik meemaak als ik een wetenschappelijke ontdekking lees, dus veroordeel je weer eens (wat moet je leven vermoeiend zijn) vanuit je verkeerde vooroordelen."
Dat besef heb ik wel sjonnie, je begrijpt niet wat je leest.
Rob - 21 05 09 - 00:05

zo, ander onderwerp.....ierse katholieke kostscholen ....

hihihihihihihi
daan - 21 05 09 - 10:46

ik zit effe klem....maar misschien kunnen jullie mij helpen....

abortus mag niet...??
de doodstraf wel........
maar de doodstraf is toch niets anders dan post natale abortus???

gaarne uw visie op het zojuist omschreven paradox....
daan - 21 05 09 - 12:25

Toch is het heel simpel daan. Een ongeboren kind heeft je zus nog niet gevonden en mag dus nog niet naar de hemel. Dat scheelt wÚÚr een zieltje en dat kan natuurlijk niet. Een zware gristencrimineel heeft je zus wel gevonden en hoort dus in de hemel thuis, dus mag ie dood. Behalve als ie ook nog een ierse priester is, want dan wordt het onder de pet gehouden, die zijn immers hard nodig om de jeugd via anale bekering voor te bereiden op het hemelse genot vol viezeriken en andere criminelen. Wordt het nu misschien wat duidelijker?
Rob - 21 05 09 - 22:05

ok rob, dank je...ik kon mij er geen voorstelling van maken...
daan - 22 05 09 - 11:24

http://www.youtube.com/watch?v=Q_BiDydQQ..
daan - 22 05 09 - 15:01

mijn antwoord op een vraag op een ander forum...dat ging over het stilvallen van dawkins...

relis just have to learn one book to explain the world..

we have to have a complete library in our brains to answer the questions of an imbecil??
daan - 22 05 09 - 15:18

de laatste van eddie current...
http://www.youtube.com/watch?v=mNf3Bfvxm..
daan - 22 05 09 - 18:02

daan, kijk je wel eens op http://www.gregoriusnekschot.nl/blog/ ? ook heel verhelderend.........
Rob - 22 05 09 - 18:13

zal dirrect effe kijke
daan - 22 05 09 - 18:14

wat dacht de piloot voordattie in de twintowers vloog???

I slam.....

zojuist bedacht....hahahahahahaha
daan - 22 05 09 - 18:15

Ga zo door daan. Overigens vond ik nog een grappige site: http://www.patcondell.net/index.html.
Rob - 22 05 09 - 19:06

weer een gek

http://www.youtube.com/watch?v=-LOYv3Qq5..
daan - 22 05 09 - 19:24

Antwoord van de atheisten.

http://www.youtube.com/watch?v=UCO4wlN6p..
Icesurfer (URL) - 22 05 09 - 20:23

funny....had je mij mopje al gelezen??
daan - 22 05 09 - 20:25

Ja, moest eerst ' slam ' opzoeken. :-)
Icesurfer (URL) - 22 05 09 - 20:30

na....goed of niet???
daan - 22 05 09 - 20:31

Hier heb je hem ook weer. Atheism is a religion.

http://www.youtube.com/watch?v=DSzttF8EX..
Icesurfer (URL) - 22 05 09 - 20:33

Ja, eenvoudig en geniaal !!
Zien we jou straks nog als stand-up-comedian bij de VARA.
Wel oppassen voor religieuze fanatici, anders shoot-up-comedian :-)
Icesurfer (URL) - 22 05 09 - 20:37

ja, ik ben bang dattie niet door iedereen gewaardeerd wordt..

shoot up comedian..hihihihi

iets voor de iraanse televisie....gevolgd door ``gooi de eerste steen `` en big brother martelkamer...
daan - 22 05 09 - 20:41

Dat was lachen daan, om en met edward current. Grappig waren ook de commentaren. Van crea's dan, die echt dachten dat ze naar een medestander zaten te kijken. How stupid can you be or get.
Rob - 24 05 09 - 01:23

heel leuk

http://www.youtube.com/watch?v=GsfVw9xxo..
daan - 24 05 09 - 20:01

o....dan zal ik effe kijke offewe om het probleem heen kunnen werken...

ik doe mijn best,,,,,,

kut reli`s.!!
daan - 26 05 09 - 11:19

ik denk dat je t zelf moet proberen..... weird al amish paradise......

docu over amerikaanse christen fashisten
http://www.youtube.com/watch?v=6uD86cieO..
daan - 26 05 09 - 16:00

american christian fashists
http://www.youtube.com/watch?v=ZHABaK7LX..
daan - 26 05 09 - 16:11

na het zien van deze docus..hoop ik dat jullie begrijpen wat ik al langere tijd zie...

voor mij is het herkennen van foute dingen heel makkelijk en een natuurlijk ding om te overleven geworden..gezien mijn ervaringen in de voormalige ceausescu dictatuur waar de andere kant van mijn familie onder te lijden had..
de muren hadden oren..in huis mocht er niet gepraat worden...

praten kon alleen als je met de auto ergens naar toe was gereden en ging wandelen op een afstand van die auto....nadat je natuurlijk de hele weg in de achteruitkijk spiegel had gekeken om er zeker van te zijn dat die zwarte tatra of moskwitsch, die altijd achter de boom in de straat er tegenover stond wanneer wij er waren, niet mee was gereden....


hoedt u voor de reli faschistische soldaten van t 4e rijk.
daan - 26 05 09 - 17:15

oja, en ook daar werkte de kerk mee....gewoon een dealtje gesloten...uit belang van het voortbestaan van de organisatie....

net zo makkelijk.......
daan - 26 05 09 - 17:26

zal ik leuke bumperstickers laten drukken??

........christenen doen het met hun kinderen.......
daan - 26 05 09 - 17:30

effe een mailtje naar de blog van jan peter gestuurd op nos.nl...het gaat over europa....

ik maak mij heel erg veel zorgen over europa, namelijk het opkomende christen faschisme.
europa gaat net als amerika een grote moordkuil van idiote fundamentalisten worden die alles naar hun hand gaan zetten.
nu europa 1 is geworden kunnen zij hun werk makkelijker over de grenzen doorvoeren en zoals u al heeft gezien wordt alles verstopt onder de naam ``democratie`` en kunnen ze als partij vertegenwoordigd zijn.
gebruik makend van ...net als toen...een nieuw communicatie middel (internet) en onbegrenst reizen om hun plan te kunnen vormgeven.

democratie is een teer orgaan , het kan namelijk van binnen uit vernietigd worden.(stel dat iedereen op de criminele partij stemt.. of..ros van tonningen was ook democratisch gekozen in 1935)...zal als iedereen op christelijke partijen stemt, en dat gebeurt overal omdat zij altijd een grote groep achterban hebben die totaal niets om een politieke visie geeft maar gewoon ``van huis uit`` dit doen zoals hun wordt opgelegd, dit net zo een bende zal worden als in amerika .
eigenlijk mag het niet zo zijn dat religieuze partijen hier participeren.
ten meer omdat de ideen die zij vertegenwoordigen geen basis vormen om politiek mee te bedrijven.
religieus zijn..is iets heel anders dan een politieke stroming aanhangen zoals socialist, liberalist, e.d.
zij profileren zich als politieke partij en parasiteren op het democratische systeem terwijl zij niets meer zijn dan een belangenorganisatie die er op uit is om hun verwrongen ideen op te leggen aan iedereen die hier woont ten koste van alle vrijheden die onze oma`s en opa`s en vaders en moeders in de voorgaande jaren hard bevochten hebben!
zoals baas in eigen buik, rechten van homo`s cq potten....geen verderfelijke ideen op scholen aan kinderen introduceren (bijbel les zoals het cu laatst wilde)..en nog veel meer van dit soort voorbeelden, en wetsveranderingen die het de organisatie makkelijker maken zich in de financiele wereld in te dringen, e.d..

in amerika bijvoorbeeld is het onmogelijk in de helft van de staten als niet gelovige een overheidsbaan te krijgen.
tevens heb je moeite met het vinden van een baan en het behouden van je baan als niet gelovige.
ook wordt stalking en harrisement toegepast om iemand die niet kerkelijk is, het leven onmogelijk te maken. (waarom denk je dat obama ineens christen is geworden).
bedrijven en politiek is daar geinfiltreerd door grote groepen fundamentalisten die politieke beslissingen kunnen afdwingen ten gunste van hen.

tevens is het duidelijk dat de christelijke doctrine , niet in staat is met zijn eigen geschiedenis klaar te komen gezien zij er op dit moment alles aan doen een schandvlek uit te poetsen betreffende de deal tussen hitler en het vaticaan.
waarbij niet geschuwd wordt dit op de rug van niet gelovigen te schuiven...
gezien dat zij dit al zo`n 64 jaar na dato willen doen zal het vast zo zijn dat ze er ervaring in hebben,
en zo zal de kerk nog wel vaker geschiedenis vervalsing hebben toegepast waar wij niets van weten.

tevens wil ik nog effe de aandacht op de geschiedenis en het heden richten...
het christendom is 1 van de meest aggressieve geloven door de geschiedenis heen met de hoogste body count.
tot op de dag van vandaag zijn zij niet eens instaat met zichzelf in vrede te leven en komen er zo nu en dan oude lijken uit de kast zetten met getuigenis van ongelovelijke voorvallen waar de honden geen brood van lusten..
tevens worden er constant beledigingen geuit naar mensen die niet geloven b.v. in het normloosheids en waardeloosheids debat..waarin verklaard werd dat het niet zo goed met nederland ging omdat men niet meer in een hogere macht gelooft.
tevens hoe kan je als politicus verklaren dat de bijbel gods woord is en dat zijn wil op aarde zal uitgevoerd worden....dan is ie gewoon het koninkrijk gods in het koninkrijk der nederlanden aan het infiltreren....en dat willen we toch niet?? oja en het boek wat vol staat van moord en doodslag zowel als herhaaldelijke genocide van mens dier en plant wordt door onze minister president moraliserend en inspirerend gevonden en ook verklaarde hij dat je niet zonder kan functioneren.......

hoe mogen in vredesnaam mensen die dit soort visie aanhangen europa gaan lijden.

dit zal dus op hele grote schaal gaan gebeuren en van europa een religieuze dictatuur maken.

dus, hoedt u voor de relifaschistiese soldaten van het 4e rijk !!!!
daan - 26 05 09 - 20:16

hahaha , ik heb beet.....mijn antwoord....op
Brian zegt: 26-05-09 om 21:25
Samenwerken Ja, Superstaat Nee !

Of mag ik niet meer meedoen, Daan?
Excuses voor het feit dat ik ook mijn mening heb, en aangezien dat niet jouw mening is, mag ik dan nu niet meer meepraten? Een beetje verdiepen in de geschiedenis van Europa, en met name Nederland zou gee kwaad kunnen, Daan. Ook Hitler probeerde zijn opponenten (mond)dood te maken. Jij gaat hier al aardig op lijken moet ik zeggen.ahůreli dusů.

jij mag rustig in jouw onzichtbare vriendje geloven , hoorů.

maar geen unie van diverse landen lijden..dat gaat helemaal fout.

overal janpetertjes die in achterkamertjes de toko aan het opdelen zijn en zorgen dat de verderfelijke organisatie die ôkerkô heet meer macht krijgt en zo toch kinderen van andersdenkenden dat smerige boek dat zo geweldig wordt gevonden door jullie, kan opdringen.
dan heeft de jesus jugend er weer een soldaat bij om ingezet te kunnen worden ten gunste van het grote eind doelů
wereld overheersing.

of niet soms??
daan - 26 05 09 - 21:42

http://weblogs.nos.nl/europa/2009/05/26/..

be blog van balk....
daan - 26 05 09 - 22:45

[quote]
ik denk dat je t zelf moet proberen..... weird al amish paradise......

docu over amerikaanse christen fashisten
http://www.youtube.com/watch?v=6uD86cieO..
daan - 26 05 09 - 16:00

american christian fashists
http://www.youtube.com/watch?v=ZHABaK7LX..
daan - 26 05 09 - 16:11

[/quote]

doet het daan !
Icesurfer (URL) - 26 05 09 - 22:51

ice, had je mijn text voor bumperstickers al gezien hierboven??
daan - 26 05 09 - 22:54

[quote]
na het zien van deze docus..hoop ik dat jullie begrijpen wat ik al langere tijd zie...

voor mij is het herkennen van foute dingen heel makkelijk en een natuurlijk ding om te overleven geworden..gezien mijn ervaringen in de voormalige ceausescu dictatuur waar de andere kant van mijn familie onder te lijden had..
de muren hadden oren..in huis mocht er niet gepraat worden...

praten kon alleen als je met de auto ergens naar toe was gereden en ging wandelen op een afstand van die auto....nadat je natuurlijk de hele weg in de achteruitkijk spiegel had gekeken om er zeker van te zijn dat die zwarte tatra of moskwitsch, die altijd achter de boom in de straat er tegenover stond wanneer wij er waren, niet mee was gereden....

[/quote]

Ja, dat was verschrikkelijk een nachtmerrie !
Ken zelf ook Roemenie door vriendin.
We liepen langs de kleine gebouwtjes van de Securitate.
Ik mocht niet praten, anders zou men horen dat ik buitenlander was.
Er was zoveel verboden. Ik vroeg haar eens : " Wat mogen jullie wel ? "
Ze zei : " It's allowed to drink beer " en " Dura lex, sad lex ! "
Verschrikkelijk hoe de mensen daar kou moesten lijden en
praktisch niets te eten hadden.........
Icesurfer (URL) - 26 05 09 - 23:15

snap je mij nu ??
daan - 26 05 09 - 23:17

Ja, jij herkent dictatuur en dictatoriale tendenzen.
" Wehret die Anfńngen ! " Wanneer dictatuur eenmaal gevestigt is, is het te laat.
Icesurfer (URL) - 26 05 09 - 23:25

Je zult toch maar je hele leven onzeker en bang moeten zijn, brrrrrrr..................
Rob - 27 05 09 - 21:53

daan, what's new?
http://www.youtube.com/watch?v=ZHABaK7LX..
saaie herkauwers.
Rob - 27 05 09 - 22:17

http://www.youtube.com/watch?v=Fc8XS-PxF..

nog zo iets in 5 delen....
daan - 28 05 09 - 16:59

geweldig daan, maar na een minuut viel ik al in slaap, waar gaat dit over?
Rob - 28 05 09 - 23:34

rob, spreek jij latijn????
daan - 29 05 09 - 01:16

nee daan, latijn is een dode taal.
maar ik heb wel iets aan het cda gestuurd, na de verkiezingen uiteraard.

Fijn he, die Italiaanse gristelijke moraal. Toch een partner van u in de EVP? Kijk even op de site http://www.elpais.com/fotogaleria/imagen.. Lijkt ie niet een beetje op een eerdere regent, zo rond 1940? Ik zou me doodschamen als ik met die door de gristenen geclaimde moraal van corruptie (tot in Limburg toe) aan mijn medeburgers zou moeten vertellen dat ik de normen en waarden zo hoog acht. Een voorbeeld: de Balkenendenorm. Heeft niemand bij het CDA zich ooit gerealiseerd dat normen samen gaan met waarden? De Balkenendewaarde bijvoorbeeld. Dat is precies de reden waarom het bedrijfsleven meer salaris betaalt: de Balkenendewaarde ligt voor de private sector te laag.
Nederlanders hebben op 4 juni mogen stemmen op Nederlandse partijen, niet op Europese, hoe hard de verliezers (ons bekeerkabinet) ook riep dat dit Europese verkiezingen waren. Hadden de regeringspartijen gewonnen, dan was dat uitgelegd als een steun aan het beleid van het huidige kabinet. Wedden? Wordt wakker, creationisten en ID-ers, deze maatschappij wacht op daden, niet op draaikonten. '2008 is het jaar van het bitter, 2009 wordt het jaar van het zoet'. Dat hebben we geweten, talloze harde werkers zijn na 1 januari 2009 minstens een kwart van hun pensioen kwijt. De mensen die na de tweede wereldoorlog zijn geboren en deze maatschappij hebben opgebouwd. En mensen als Jan en Peter hebben gebaard, opgevoed, opgeleid en gesubsidieerd. Schaam je, CDA!
Maar goed, elke politieke partij heeft slechts een horizon van een aantal jaren, precies dat aantal jaren waarin de verkozenen in het pluche zitten. Dat heeft als consequentie dat aan lange-termijn-denken niets wordt gedaan. Dus is 2009 per definitie het jaar van het zoet. Omdat de regering het heeft gezegd. Zo werkt het in Zimbabwe ook. Wordt het niet eens tijd om aan iets eenvoudigs als risicoanalyse te gaan doen? Nooit van gehoord zeker? Het is een heel eenvoudig instrument uit het projectmanagement, het leert nadenken over de potentiŰle risico's en zorgt zodoende voor indekking tegen allerlei voorspelbare problemen. Ik heb het principe gelanceerd (via e-mail) bij een aantal partijen in de 2e kamer, niemand reageerde. Niet omdat ze het allemaal al hadden ge´mplementeerd, misschien begrepen ze het gewoon niet. Dus stort de economie ineen en roepen politici dat dit niet was te voorzien. En dus gelooft niemand de zittende coalitie meer.
Daarnaast wordt uw partij gedomineerd door figuren die menen dat mensen die niet geloven niet kunnen functioneren. Zie de website http://www.hourofpower.nl/video/17_febru.. Uit het Catshuis in Den Haag, een grotere belediging van het intellect is niet mogelijk. Ik zal me hier niet uitlaten over de inhoud of de waarde en normen van deze onzin. Ik bedoel maar, het gristendom claimt de moraal, maar uw boek leidt de kinderen niet bepaald op tot modelburgers, eerder tot verkrachters, slavenhandelaars en moordenaars. Wat ik wel wil benadrukken is, dat de grootste wetenschappers, en zeker die van de 20 en 21e eeuw, athe´sten zijn. Mensen die niet zijn opgegroeid met een verstikkende indoctrinatie. Vrije denkers, die vragen stellen, op zoek gaan naar antwoorden en zodoende gristenen voorzien van auto's, televisie, gezondheidszorg en meer van die dingen. Wat onze MP in functie in dat programma uitbraakt is een pure belediging voor de denkende mens. Puntje voor Amnesty International.
Laten we de zaak eens van een andere kant bekijken. CDA en de MP geloven in irrationele zaken, zie het voorgaande. Maar zijn diezelfde mensen dan wel in staat om het irrationele (hun 'waarheid') te scheiden van het rationele (de werkelijkheid)? En waar en wanneer en hoe? Ik vrees dat we nog jaren zitten opgescheept met de absurde ficties van zwevers die geloven dat iets onbepaalds hun leven regeert. En dat moeten we bepaald niet hebben. Gelovers als economen en juristen die wel de macht hebben, maar per definitie niet wetenschappelijk zijn geschoold. Geen visie op de toekomst, slechts op het verleden, maar nooit iets geleerd van de geschiedenis, alleen uit een sprookjesboek.
Rob - 05 06 09 - 18:12

Ik vond nog iets opzienbarends. http://www.scholieren.com/werkstukken/81.. Het verhaal begint met "Voordat ik verder met dit werkstuk bezig ga, wil ik van tevoren alvast even duidelijk maken dat ik schrijf uit Christelijke geloofsovertuiging."
Sja, zo zijn alle bewijzen voor het bestaan van een fictie ontstaan. Verder is het razend interessant, al was het allen maar vanwege het bewijs van het niet-bestaan van die fictie. Want precies dat wordt bewezen voor wie het goed leest.
Rob - 09 06 09 - 20:10

Is daan in slaap gevallen?
Rob () - 30 06 09 - 20:50

Daan is geband. Hij heeft zichzelf kennelijk overtroffen in zijn rol als atheist, dat hij nog gemist wordt ook.
Els () - 01 07 09 - 00:03

@Rob , Ik had trouwens het stuk op scholieren.com gelezen, en ik moet zeggen dat ik het ook wel schokkend vind dat dit soort noninformatie en bedrog op scholen wordt goedgekeurd. Ik las nog wel het volgende:

De verslagen op Scholieren.com zijn ingestuurd door middelbare scholieren (tenzij anders vermeld) en worden niet gecontroleerd op fouten. Heb je in dit verslag een fout gevonden of heb je een aanvulling? Laat het ons dan weten.

Dat is natuurlijk wel een uitdaging. Ik ga het op het forum zetten, ik was het eerder vergeten, maar zal het nu direct gaan doen, voor ik het weer vergeet.
Els () - 01 07 09 - 00:32

Daan is geband? Welke the´stische, de´stische of agnostische debiel heeft dat bedacht? Daan geeft meer inhoud aan deze site dan enige tandarts die in discussie gaat met dom volk. Opheffen die ban Els.
Rob () - 01 07 09 - 01:27

Dat heb ik bedacht omdat hij een trol is die zich voordoet als atheist om atheisten in een negatief daglicht te zetten en de boel zit te manipuleren. Daar is niemand het mee eens, iedereen vindt Daan een fijne atheist waar je goed mee in gesprek kan.
Ik laat me zeker niet in een discussie hierover overtuigen door iemand die met een woord als 'debiel' aankomt.
Els () - 01 07 09 - 13:58

Ik ben heel benieuwd naar je bewijsvoering Els, hoor en wederhoor, weet je wel?
Rob () - 01 07 09 - 16:24

Op het forum heb ik inmiddels een thread geopend over de spelregels, dus wat er wel en wat niet door de beugel kan.
Els () - 01 07 09 - 16:30

En regels zijn bewijzen Els? Onze grote roerganger Bakellende denkt al jaren zo en doet dus niks anders meer dan Europese regels invoeren, daar wil je je vast niet mee vereenzelvigen. Maar toch, ik ben niet overtuigd, ik vraag heel simpel om het bewijs dat daan een trol is die zich voordoet als athe´st en jij schijnt dat bewijs te hebben, want athe´sten gaan niet op intu´tie af, toch? Dat laten we over aan de gelovige gristenen, die hebben immers de wijsheid en de moraal in pacht.
Rob () - 01 07 09 - 18:22

Natuurlijk kun je niet bewijzen dat iemand een trol is, dat is nou juist het probleem met trollen. Je kan het alleen afleiden uit hun bijdragen.
Ik heb er wel iets over geschreven in het betreffende topic:

http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..

Ik ga de discussie niet ook hier voeren, maar ik zou zeggen, kom daar deelnemen. Uiteindelijk gelden de regels ook voor jou.
Els () - 01 07 09 - 20:00

Verwijderd. Deze discussie houden we centraal op het forum, zodat er niet overal insinuaties hoeven te worden rechtgezet.
Rob () - 01 07 09 - 23:29

L.S.,

Ik was op zoek naar een "degelijke" atheistische beweging zoals die van Dawkins en zo kwam ik op jullie forum terecht. Ik heb niet alles kunnen lezen behalve een aantal reacties en zou daarop willen reageren. Helaas las ik hierhelemaal onderaan een meningsverschil over een "trol". Ik voel me hier niet meer thuis: immers ik stel niet op prijs dat men persoonlijk aangevallen wordt. Graag een discussie met argumenten, maar geen uitspraken a la Wilders. Els, ook ik ben jaren geleden bij de SP geband en dat doen ze nog steeds (censuur) en Anja M. is religieuze voorvechter en een voorstander van vrouwen onderdrukkers.
Nu mijn commentaar op postings uit 2007:
Ben ook met Roel eens, Freud is zeer omstreden en wordt in psychologie niet meer serieus genomen.

Het woordje Humanisme is ook omstreden geworden mede door ex(gelovigen) die zich opnieuw
(via de wetenschap) een plek hebben weten te verwerven. In de psychologie geeft men een voorkeur aan een
behandeling die meest adequaat is en men hecht geen waarde aan een filosofische of godsdienstige
stroming. Deze hebben geen toegevoegde waarde zoals voorheen.
De gelovigen hebben inmiddels een omweg gevonden door de Humanistische (uit de VS overgewaaide) therapieÚn
toe te passen (sinds 2005) waarin wel de religieuziteit wordt bedreven en waarin men leert te mediteren.
Dat is weer in strijd met de cognitieve en andere behandelingsvormen die de denkcorrecties
proberen toe te passen opdat de irrationaliteit doet ophouden en die al jaren succesvol is te noemen. Maar de Humanistische behandeling probeert kost wat kost een grip op Nederlandse geneeswijze te krijgen; ondanks dat deze methode weinig werkzaam is (ca 8 maanden). Op deze manier is het woordje humanisme wel op zijn minst bedenkelijk.

Wat het woordje secularisme betreft, vind ik het beter toepasbaar op een politiek nieveau. Bedenk wel dat
de huidige partijen inclusief gelovigen zeggen dat ze ook seculier zijn. Deze paradoxale fout zou
moeten verdwijnen; immers het is onhoudbaar te beweren dat een god in de politiek zowel eigen vertegenwoordigers kent in de vorm van CDA, SGP en CU en tegelijkertijd deze te ontkennen. Bij de politieke besluiten heeft deze grootheid zoveel invloed dat men hem acht wettelijk te beschermen door wet op godslaster toe te passen (indien lasterlijk, zijn jullie hier ook meteen strafbaar). Als jullie seculier zijn- en athe´stisch, dan zijn jullie waarschijnlijk ook voor een gekozen president; immers als iemand het hoofd van een land vertegenwoordigd en is niet gekozen maar zijn recht ontleent aan zijn geboorterecht, dat is dat in strijd tegen de rechten van de mens. Daar behoort iedereen gelijk te zijn. Alleen via godswegen kan men de aristocratie beschermen; vandaar dat men in Nederland een wet op majesteitschennis heeft ingevoerd. Dus, mensen let op wat je zegt: blijf een onderdane of gelijke.

Ook heb ik bezwaren dat een atheistische partij in de tweedekamer gaat zitten; immers dan wordt je
net als SP gedwongen te zweren op de grondwet en dus ook om majesteit te beschermen zo ook reeds
bestaande wettelijke kader. Mits anders denkend, kan je niet beŰdigd worden. Dus, dan moet je
je eerst conformeren met thans bestaande ondemocratische "toestand" om daarna deze te bestrijden.
Het lijkt mij beter om onafhankelijk te blijven en zoveel mogelijk steun van burgers te verzamelen.

Wat dat betreft ben ik met Els eens. ..."het gehamer over de 'christelijke' wortels van Europa,
dat 'god met ons' nog altijd op de euro, en zo is er nog veel meer. Hier moet nodig tegendruk tegenkomen.."
Ben mee eens, alleen niet vanuit Humanisme die zijn een zuil aan het maken en er zitten zoveel- en
gelovigen en ongelovigen dat het niet meer zuiver is. Ik ben tegen zuilen. Zij doen alles gelijk
gelovigen (eigen priesters en stervensbegeleiding) eigen indoctrinatie op scholen enz. Nee, geen Humanisme en geen nieuwe zuilen.
Een beweging is prima en dan neutraal en onafhankelijk. Succes!
Atheo - 02 07 09 - 19:46

Hai Atheo, dank je wel voor je reacties. Voor de duidelijkheid, je zit hier in een thread op de website atheisme.eu, over de 'Atheistische Beweging' van Frans van Dongen, die een politieke partij opricht. Hij heeft een eigen website.

http://www.atheistischebeweging.nl/

Ik ben wel nieuwsgierig naar je 'ban' bij de SP eigenlijk. Ik heb nooit veel van censuur bij de SP gemerkt, maar wel werd er veel religie gepromoot door groepjes zeloten, die nogal dominant zijn, zoals je van zeloten kan verwachten. Dat gaat ten koste van de neutraliteit en een objectieve kijk op religie.

'Humanisme' is inderdaad weer aardig gegijzeld door godsdienstigen. Historisch gezien zijn er natuurlijk banden met religies, met name de losmaking van religie. Men begon zich steeds meer los te maken van religieuze dogma's en stelde daarvoor in de plaats humanistische, meer op het hier en nu gerichte waarden. Op een gegeven moment ontstond er een soort religieloos humanisme, zodat het zelfs gelijk werd gesteld met athe´sme, omdat het helemaal niets meer met religie te maken had.

Maar nu vind weer een omgekeerd proces plaats: religieuzen beweren met droge ogen dat het humanisme haar wortels heeft in het christendom, en dat humanistische waarden doodgewoon christelijke waarden zijn zonder god. Typerend voor de macht van religie: als iets succes heeft en wordt gewaardeerd, dan noem je het gewoon 'christelijk'. Dus als er iets positiefs is aan het atheisme, zeg je dat ze dat hebben gepikt van de christenen.

Maar natuurlijk zijn humanistische waarden het tegengestelde van christelijke waarden.
Christelijke waarden van deugd en moraal zijn altijd boven het menselijk welzijn geplaatst. Het allerbelangrijkste voor de mens was de dood, met zijn hemels paradijs. Het leven is juist lijden en het kruis dragen, en je houden aan tegenmenselijke voorschriften; de paus zei het kort geleden nog in een encycliek: het christendom biedt de mensen de hoop op het leven nß de dood. Het atheisme is arm, omdat het geen 'troost' kan bieden. Dat is nu precies waarom het humanisme nÝet christelijk is.

Wat je zegt over het 'seculiere' in de politiek vind ik ook interessant. Er moet eigenlijk eens een discussie worden gevoerd over de plaats van het seculiere en de mensenrechten in de politiek. Inderdaad kun je niet voorkomen dat politici zich laten inspireren door hun religie. Maar of je ook een religieuze basis aan je partij mag toekennen die het seculiere karakter opheft en mensenrechten ondermijnt, die vraag mogen we best eens aan iedereen opdringen.
Els () - 02 07 09 - 21:28

Ja, de SP begon mij te bannen toen ik samen met nog iemand kritiek had op een Marokkaanse professor die een gastcolumn bij hun had. Wij probeerden te voorkomen dat er iemand met een "foute verleden" (die om zijn gedrag ontslagen was), daar zijn wijsheid tentoonspreidde. Thans werkt hij bij de SBS. Ook om Anja M. die nog fanatieker was dan de paus en zijn pro geloof dogma probeerde te staven met een zelfverzonnen paradigma.
Alles wat je zegt over Humanisme is waar. Ik had een mailtje van v.d. Berg en zijn essay over athe´sme, maar hij ontkende verstrengeling met het geloof en huidige Humanisme, terwijl de religieusiteit sinds 2005 verplichte onderdeel is van de Humanistische klinische praktijk.
Bedankt voor het linkje. Misschien kan ik een bijdrage leveren voor de athe´sche website; ik kan ook websites maken en onderhouden.
Ik wordt hier aangezien voor een spammer, dus moet ik niet meer vanaf Mozilla reageren. Ook raar dat ik geen mail ontvang als iemand anders reageert op mijn bijdrage (dat had ik juist aangevinkt)?
Atheo - 02 07 09 - 22:29

@Atheo Ik wordt ook regelmatig gezien als spammer ,dat is een link die Els ook niet helemaal kan verklaren .Ik heb ook van anderen gehoord dat die website ineens verschijnt . En dat je geen mail ontvangt kan liggen aan een spamfilter elders ,heeft je provider geen spamfilter.
En die discussie over trollen zul je overal tegen komen waar mensen met elkaar discussiŰren .Laat je vooral daar door niet weer houden om ook op het forum je bijdrage te leveren .Prima dat je iemand bent die niet persoonlijk aangevallen wil worden dan begrijp je tenminste het belang afstand te nemen van hetgeen je zelf beweerd .Het verschil tussen inhoudelijk reageren en het uitdragen van een persoonlijke mening waar heel moeilijk op te reageren is wordt door menigeen slecht gemaakt.
Welkom .
HansK - 04 07 09 - 11:09

Atheo, dat je geen mail krijgt komt omdat je een verkeerd emailadres had ingevuld, dus waarschijnlijk krijg je het nu wel, want ik zie dat het is verbeterd.

Dat spamfilter is inderdaad heel irritant, ik snap niet waarom gewone mensen er ook uit worden gegooid. Het is een 'hash cash violation', ik snap niet precies hoe het werkt. Je kan ook heel je bijdrage kwijtraken hierdoor.

Misschien kun je beter op het forum aanmelden en daar deelnemen, want daar heb je die problemen niet. Dit weblog is niet echt ontworpen voor discussies.
Els () - 04 07 09 - 11:30

Thans heb ik jullie reacties ontvangen (van Els en van HansK); hartelijk dank; heb waarschijnlijk een foute e-mailadres ingevuld.
Atheo - 04 07 09 - 13:37

Ik moest jullie nog de groeten doen van Antony Flew, bij deze :)
Als die grote denkers toch eens gingen kijken in de Kwantummechanica dan zouden ze recht in de ogen van hun Papa kijken... in plaats van bakkeleien over de interpretatie van het Woord zonder de Geest van G'd te hebben of (hersenloze) Gristenen aankijken voor hun blunderwerk. Het heeft geen zin... ik kan het weten.
Zegen voor jullie allemaal! Blijf zeiken en blijf zoeken... hou je hart wel open. Baruch HaShem.
Marc - 06 07 09 - 21:36

Beste Marc
A. thans is filosofie een gepasseerde station, heeft geen toegevoegde waarde, laat staan je godsdienst.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew

Als meneer Flew denkt zich te ontrekken aan zijn verantwoordelijkheid als wetenschapper, dan doet hij dat. Als jullie denken dat je alles al weet, wat een pretentie.Ooit gehoord van brienbeleid. Je gelooft dat wat je 's nachts ingeprent wordt. Misschien hebben ze hem ook al gehersenspoelt?

Gelukkig dat er nog wetenschappelijke onderzoekers zijn die doorgaan met hun onderzoek. Ga ergens bij een sterrenwacht op bezoek en spreek daar met mensen. Nog steeds komen de resten van oerknal ons tegenmoet. De oerknal of de snaren theorie of wat dan ook voor wetenschappelijke theorie, zijn nog beter en zichtbaarder dan die "snorremanswezen" die opgedrongen werd aan de massa ongeletterden.
Men is nu bezig met DNA te coderen, maar wacht even tot ze RNA hebben ontcijferd. Ook de Qunatummechanica probeerd te verklaren hoe de supperkleine deeltjes bij enorme temeperatuur door de materie heen kunnen.
Men ontdekte pas geleden een nieuwe donkere en onzichtbare kracht in de helaal (geen zwarte gaten) en moeten ze hun theoriŰn en berekeningen bijstellen. Dat is wetenschap, altijd verantwoordelijk voor zijn bevindingen. Dat hoeft niet bij de creationisten, die blijven strooien met verzintsels.

Beste Marc, je geloof bestaat al duizenden jaren en heeft niets dan ellende voortgebracht, nu we al paar eeuwen bezig zijn zich te ontworstelling aan deze donkere tijden, proberen creationisten hun slag te slaan. Ik hoop dat de wetenschap gestaagd enorme successen blijft boeken. Een paar eeuwen "vrije" wetenschap kun je niet vergelijken met duizenden jaren tucht en macht van een artefact.
Ga lekker naar je creationisten, wat zoek je hier?
Atheo () - 08 07 09 - 19:29

@Els ik mis opeens mijn correctie toets (die had ik vorige keer wel); zo kan ik niets corrigeren en staat html code uit, dus krijg je een url met haakjes????
Atheo () - 08 07 09 - 19:34

@Atheo... strak verhaal :)
Meneer Flew heeft zich niet onttrokken meneer Flew is tot een juiste constatering gekomen van de wetenschappelijke feiten.
Ik begrijp niet goed wat je met de oerknal wilt zeggen? a. wie heeft die knal veroorzaakt. volgens jou het grote niets. b. er draaien planeten, complete sterrenstelsels en manen in tegenovergestelde richting. c. men noemt het een Singulariteit wat een ander woord is voor wij kunnen het niet verklaren.
Duidelijk heb je de ballen verstand van de snaartheorie :) Mag ik je erop wijzen dat uit alles wetenschappelijke richtingen de meeste mensen tot geloof komen door kwantummechanica :)
Wetenschap is geweldig maar wel op feiten gebaseerd en niet op fantasie.
Jij hebt geen flauw benul van wat ik geloof.
Dat jij het geloof verantwoordelijk houdt voor oorlogen geeft aan hoe onbenullig jouw kennis is van G'ds wil. Waar staat dat ik een creationist ben?
Je moet vragen wat iemand gelooft niet zelf veronderstellen... Wat jij de kerk noemt: Rooms-Katholiek heeft lees goed NUL KOMMA NUL met G'd of de Bijbel te maken. Maar buiten dat noem mij een passage uit het NT waar staat dat mensen onderdrukt moeten worden, dood gerechtvaardigd is, etc.
Als je het zo krampachtig bekijkt als jij doet dan heeft de evolutietheorie en de grondprincipes van (Sociaal) /Neo Darwinisme voor het AANTOONBAAR zestigvoudige aantal moorden gezorgd dan welk geloof jij kan opnoemen.
Ik raad je aan het spirituele brein eens te lezen ook van een wetenschapper maar wel 1 die deze BULL met de grond gelijk maakt.
Nog max. een aantal decennia en we zullen met z'n allen lachen om de grootste grap uit de eeuw: de evolutie theorie.

We leven in een vrij land vooralsnog? mag ik wat posten?

Je hebt geen idee waar de klepel hangt. Je bazelt maar wat.
Marc - 08 07 09 - 20:40

Atheo, je kan in het weblog niet corrigeren, en ook werkt bb-code niet. Het weblog is helaas niet voor discussie gemaakt, maar om comments te kunnen geven op de artikelen. Ik heb de url-code weggehaald, dan wordt de link vanzelf klikbaar.

Marc, als je in discussie wil, meld je dan beter aan op het forum, want het is niet echt doenlijk om te reageren op zoveel onjuiste beweringen zonder dat je tekst kan opmaken en dingen kan terugzoeken.

Om te weten hoe christenfundamentalisten misbruik maken van de hoogbejaarde Antony Flew om hem voor hun karretje te spannen moet je het interview van Mark Oppenheimer in de New York Times lezen:

http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazi..

Er blijkt dat hem woorden in de mond worden gelegd die hij nooit heeft gezegd. Zijn boeken zijn geschreven door christelijke ghostwriters, omdat hij zelf te oud is om nog te kunnen denken en praten. In zijn boek prijst Flew bepaalde professors, maar uit het interview blijkt dat hij ze niet kent en niet weet wat ze te melden hebben. Flew citeert zelfs veel uit gesprekken die hij had met een professor uit Oxford, Brian Leftow, terwijl hij deze helemaal niet blijkt te kennen. Dat komt omdat hij zelf deze boeken niet heeft geschreven, dat hebben zijn goede nieuwe vrienden gedaan, die het werk van hem hebben overgenomen omdat hij er zelf te oud voor is geworden.
Kortom, een grote zwendel dus.
Els () - 09 07 09 - 00:25

Els bedankt.

Marc, lees goed wat Els zegt. Een wetenschap pretendeert niet alles te weten zoals creationisten dat doen. Een centripetale en centrifugale kracht wordt in evenwicht gehouden ook hier op aarde. Je zou je kennis moeten vergroten. Verder heb ik geluk gehad met echte professoren samen te werken, ook uit Oxford. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat vele geestelijke ziekten (o.a. wanen) met onnodig lijden, worden voortgebracht door een foute interpretatie van de werkelijkheid. Een aanrader om gezond te blijven, is volwassen te worden, verantwoordelijkheid te nemen om je kinderen niet te indoctrineren en zich niet verschuilen achter een verzonnen grootheid, Marc. Vervolg op het forum!
Atheo () - 09 07 09 - 08:50

Nou lieverd ik zal je even een update geven op video en niet een verhaal uit een krant die wordt gedomineerd door fascisten :)
Jouw artikel uit 2004 mijn video uit 2007.
http://www.youtube.com/watch?v=SNkxpTIbC..
Geen onzin vertellen he... de essentie blijft overeind hij zegt ik geloof dat er een schepper is.
Psychologische ziekten hebben voor 80% oorsprong in de geest. Als een kind door haar vader verkracht en geslagen wordt heeft dat erg weinig te maken met een waanvoorstelling of verkeerde interpretatie. Wat ik me afvraag hoe het kan als ze het allemaal zo goed weten dat mensen gekker uit de inrichtingen komen dan ze erin gaan? op basis van onderzoek van 4 jaar geleden? Psychologie en wat jij waarschijnlijk bedoelt evolutionaire psychologie is dood. Het heeft gefaald en heeft geen antwoorden. Lees het O.A. spirituele brein. Ik draag graag verantwoordelijkheid voor wat ik doe.
Nogmaals tweede keer (goed lezen) ik ben geen creationist. Daarnaast pretenderen creationisten niet alles te weten. Dat maak jij ervan.
Wat bazel je nou met centripetale en centrifugale krachten... wat ik zeg is dat die singulariteit van jou en de feitelijke toestand van het heelal niet sporen met de wet van angular momentum.
Ik kom niet op fora, verspilling van tijd. Die verzonnen grootheid zegt steek je tijd in welwillenden, zwakken, hulpbehoevenden niet figuren met een bronzen plaat voor hun kop. Groet laatste bericht.
Marc - 09 07 09 - 18:35

Dit artikel over onderwijs gaat echt nergens meer over. Lees dit werkstuk maar eens daar staan genoeg tegen argumenten in. http://www.scholieren.com/werkstukken/74..
poep - 04 10 09 - 15:06

Zo'n dom werkstuk heb ik van mijn leven nog niet gezien. Ik vraag me af welke wanen jij aanhang, uitwerpsel. Geloof je dat onze voorouders buitenaardse wezens waren, of denk je dat er een god bestaat met een olifantenhoofd. Wil je niet weten dat evolutie een bewezen verschijnsel is, en dat Sinterklaas niet bestaat.

Het is overigens duidelijk uit je teksten en je naam dat je niet ouder dan een jaar of 9 zal zijn. Ik weet niet of je ouders zo blij zullen zijn met het feit dat je juist hier rondhangt. Kom eens een paar keer langs op mijn site http://blasfemist.web-log.nl/blasfemist/ en ik bekeer je tot het ongeloof!
Blasfemist (URL) - 04 10 09 - 16:59

Nou zeg, kindje met de vieze naam, ik denk ook dat je negen bent. :-)

Ik las in het stuk dat onze samenleving is gebaseerd op christelijke normen en waarden. Dat klopt echter niet. christelijke normen en waarden discrimineren, en demoniseren de seksualiteit. Er zijn een heleboel christelijke waarden die uit onze maatschappij verdreven zijn, en vervangen voor bijvoorbeeld humanistische waarden, individualisme, vrije seksualiteit, emancipatie, vrijemeningsuiting, vrije wetenschap etc. Dat hebben we niet aan de christenen te danken, want die hebben zich met hand en tand hiertegen verzet, en vele mensen vermoord om die ontwikkelingen terug te dringen.

Alleen al omdat kinderen op christelijke scholen niet leren hoe het christendom zich heeft verzet tegen de vrijheid en emancipatie, maar beweren dat onze maatschappij christelijk is, zou het beter zijn om te stoppen met religieus onderwijs. Het is gewoon niet neutraal, maar verheerlijkt de religie.

Als je hierover verder in discussie wil, nodig ik je uit op het forum, dat spreekt toch wat makkelijker.
Els () - 04 10 09 - 21:04

Ik heb het werkstuk gelezen maar het komt op mij over als infantiel samenraapsel van weinig doordachte meningen en halve waarheden ,precies wat je kan verwachten van iemand die zich poep noemt . Argumenten kun je het amper noemen ,maar waarschijnlijk wel als je nog niet veel van de wereld gezien of begrepen hebt .Sorry ,maar ik zie er niets in .
Hans - 04 10 09 - 21:28

Heb het werstuk niet gelezen, maar uit de typeerende reacties hier is wel duidelijk dat dit mogelijk 9-jarige kind meer historisch besef heeft dan het feiten-verdraaiende religieuze clubje wat hier actief is.

Bovendien blijkt uit de posting van Els overduidelijk dat ze geen enkel, maar dan ook werkelijk geen enkel besef heeft van de inhoud van het Christendom. Wat een verdraaaiing van feiten, onvoorstelbaar. Zouden er nou werkelijk mensen zijn die zo dom zijn dat ze deze verdraaiingen niet doorzien en dit voor serieus aannemen?
John - 05 10 09 - 10:58

Het is steeds hetzelfde beeld,waar je de discussies ook bekijkt. Het probleem is niet religie of atheisme,het probleem is ons gedrag,wat niet bespreekbaar is. Atheisten doen niets anders dan religieuzen.
haddock - 05 10 09 - 11:11

Beste John,

Ik heb persoonlijk ervaren hoe het christendom discrimineert en de persoonlijkheid onderdrukt. Zowel door de wetgeving als door de sociale controle in de omgeving. Het humanisme is nÝet christelijk, wat christenen van nu ook beweren. In de christelijke dorpen in mijn omgeving mochten vrouwen niet eens in het gemeentebestuur plaatshebben. Dat zie je nu nog in een christenfundamentalistische partij als de SGP. Vrouwen die ongehuwd een kind kregen, waren hun kind kwijt, en zij werden als hoer verketterd. En dan de grote hoeveelheden kinderen die veel vrouwen verplicht waren te krijgen, vooral door het katholicisme.
En intussen deden veel religieuzen stÝekem wat hun tegennatuurlijke moraal verbiedt. Zulke regels die tegen onze menselijke behoeftes ingaan leiden vanzelf tot hypocrisie.

Beste Haddock, athe´sten hebben ongetwijfeld hun eigen blinde vlekken. Maar dat is niet onbespreekbaar, zoals jij suggereert. Alles is bespreekbaar. Het lijkt wel of jij wil dat er nÝet wordt nagedacht. Elke gedachtewisseling wordt afgeremd met de bewering dat athe´sten niet anders doen dan religieuzen. We kunnen net zo goed verlangen naar een theocratie of totalitaire dictatuur, want het schijnt toch niet uit te maken of je streeft naar onderwerping of ontwikkeling.
Els () - 05 10 09 - 13:51

@John Het zijn de christenen zelf die de boel verdraaien ,van al de denominaties die er zijn en er zijn er letterlijk duizenden ,verkondigen ze allemaal iets anders en zijn allemaal bezig met het verdedigen van hun eigen stukje interpretatie van hun overtuiging al dan of niet gesteund door de Bijbel .over welke christenen heb jij het John ? Voor ons athe´sten is een ieder die zich christen noemt een christen ,wie zijn wij om dat tegen te spreken ..Maar jij schijnt goed het verschil te weten ,leg dan maar eens uit ,wie wel of niet in aanmerking komt voor het predicaat christen .
Over welke verdraaiingen heb je het dan john ?
Nogal vaag en het wordt nu toch echt eens tijd dat je eens met een onderbouwing komt van wat je beweert ,is wel zo prettig dan weten we tenminste waar we op moeten reageren .
En is je boek al af ?

@Haddock Ik wordt nu wel heel erg benieuwd naar wat voor gedrag nu niet bespreekbaar zou zijn .Je bent nog steeds even vaag .
Hans - 05 10 09 - 14:31

Spuien van je eigen mening is nog gee ndiscussie. Trouwens het beest is al geslacht of komt er toch een 2010
EL1 - 09 11 09 - 14:22

Off topic verwijderd. DiscussiŰren kan op het forum. Schelden zowiezo niet.
SpongeBob () - 12 10 10 - 19:58

Uhm... jullie atheistjes hebben een chronisch gebrek aan kennis van God en doen exact hetzelfde als Gristenen. Jullie zijn net zo blind religies als waar je tegen vecht en dat alleen omdat je een verdraaid beeld hebt van Jhwh/ God.

Breng eens onderscheid aan in het GEDRAG van homo's dat God haat, maar DE MENS de homofiel die God lief heeft. Ten tweede is homeseksualiteit wel degelijk iets dat gevormd wordt in het denken. Niet aangeboren. Er is geen enkel ONOMSTOTELIJK bewijs voor gevonden.
Het zit hem in verworpen door vader/ afwezige vaders.
Ga maar na. Vraag een homo naar zijn relatie met zijn vader en de relatie met zijn moeder. ANTWOORD: Afwezige vaders en overheersende moeders. Gevolg vrouwelijke mannen.
Steeds meer mannen worden niet bevestigd in hun "man zijn" in de leeftijd van 0-12 jaar. Doe zelf eens onderzoek. Ik heb het ook aan tientallen homo's gevaagd. Allemaal hetzelfde antwoord. Onbevestigd door vader/ overheersende moeders.

Met je denken kan je genen en dna veranderen! wetenschappelijk feit. Dus mocht er ooit een gen-bewijs neergelegd worden voor homofilie dan is dat dus a. overdraagbaar en b. kan je via je denken de structuur veranderen.

Als God iets niet wil is het dat jij je persoonlijkheid onderdrukt! Grote kul en niet Bijbels. Zo is het met 80% van de onzin hier.

Jullie praten met hersenloze haatdragende niet-Bijbel lezende gelovigen en prediken dat als Gods gedachten...

Als je wilt weten wie God is en hoe hij denkt moet je naar Yeshua-Jezus kijken en luisteren. Niet naar Gristenen (zou wel moeten maar helaas).

@Blasmefist. Rebelse geest heb je. Kan niet veel goeds met jou en gezagsfiguren. Als je er vanaf wilt ooit. Hetzelfde adres. Jezus heerst over alle geesten, ook die van rebellie.

Zegen voor jullie!
BliXem - 12 10 10 - 21:10

Sorry goos maar dit is echt een belachelijk reactie... Allereerst zou ik het graag beschaafd houden, anders was ik wel naar youtube gegaan...

Ook maak je allerlei aannames die je helemaal niet waar kan maken... Ik weet heel veel van god en ook van het atheisme dus hou je op de man argument graag voor je en ga in op de inhoud zoals ik nu bij jouw ga doen...


Breng eens onderscheid aan in het GEDRAG van homo's dat God haat, maar DE MENS de homofiel die God lief heeft. Ten tweede is homeseksualiteit wel degelijk iets dat gevormd wordt in het denken. Niet aangeboren. Er is geen enkel ONOMSTOTELIJK bewijs voor gevonden.
Het zit hem in verworpen door vader/ afwezige vaders.
Ga maar na. Vraag een homo naar zijn relatie met zijn vader en de relatie met zijn moeder. ANTWOORD: Afwezige vaders en overheersende moeders. Gevolg vrouwelijke mannen.
Steeds meer mannen worden niet bevestigd in hun "man zijn" in de leeftijd van 0-12 jaar. Doe zelf eens onderzoek. Ik heb het ook aan tientallen homo's gevaagd. Allemaal hetzelfde antwoord. Onbevestigd door vader/ overheersende moeders.


Ik ken vele homo┤s waaronder een eigen zus... Ik kom uit een perfect gezin en zo komen vele uit haar vriendenkring... Doctors, ondernemers, opgeleiden etc...
Je zegt zelf dat ik onderzoek moet doen maar heb je dat zelf eigenlijk wel gedaan? Want hoewel er nog geen fysiek bewijs is zijn 99% van de relevante wetenschappers het er over eens dat hoe het ook zij, homo┤s geen keuze hebben in 99% van de gevallen... Je zegt dat je met veel homo┤s(tientallen? graag leugens voor je houden of als je dan toch moet liegen hou het realistisch) hebt gesproken maar als jij hun naar hun familie vraagt en daar je hypothese op basseerd is dat niet echt een goed onderzoek vind je wel...

Ik daag je daarom uit.. Ik daag je uit om naar een sociaal gay forum te gaan en een poll te plaatsen met de simpele vraag of hun homoseksualiteit een keuze was.... Hierbij wil ik jouw de garantie geven dat als er duizend mensen antwoorden alle duizen zullen antwoorden dat dit niet zo was... Durf je het aan?
Hiernaast is het natuurlijk sowieso een belachelijke aanname gezien het feit homoseksualiteit er duizenden jaren geleden ook al was dus het heeft niets te maken met de moderne gezinsituaties... als dit zo was zouden er minstens een dubbel aantal zwarte homo's zijn gezien het feit dat 76% van de nederlandse afrikaanse kinderen opgroeit zonder vader die thuis aanwezig is..


Jullie praten met hersenloze haatdragende niet-Bijbel lezende gelovigen en prediken dat als Gods gedachten...

Als je wilt weten wie God is en hoe hij denkt moet je naar Yeshua-Jezus kijken en luisteren. Niet naar Gristenen (zou wel moeten maar helaas).


Ik ben christelijk opgevoed etc etc en heb ladingen aan gesprekken gehad... Dus speel het nou niet op de persoon met allerlei belachelijke aannames zodat wij een beschaafde discussie kunnen voeren


Als God iets niet wil is het dat jij je persoonlijkheid onderdrukt! Grote kul en niet Bijbels. Zo is het met 80% van de onzin hier.


Zelfs in jouw hypothese is er geen sprake van keus en aagezien er in de Bijbel staat dat homo┤s dood moeten, moet het of onderdrukt worden of naar de galg...(je hebt de bijbel toch gelezen? staat er letterlijk in dat zij dood moeten)...Met je denken kan je genen en dna veranderen! wetenschappelijk feit. Dus mocht er ooit een gen-bewijs neergelegd worden voor homofilie dan is dat dus a. overdraagbaar en b. kan je via je denken de structuur veranderen.


Het feit dat een vrouw een zwangerschap kan simuleren will niet zeggen dat zij haar dna kan veranderen... Als je zo plat gaat op onderzoek, zoek het dan zelf ook even uit voor dat je mij probeert ┤te corrigeren┤....


Graag hoor ik een beschaafde reactie...
SpongeBob - 12 10 10 - 21:46

Blixem, wat weet jij goed hoe alles in elkaar steekt. Die zekerheid, ondanks dat 99% van de mensheid zal zeggen dat jij er naast zit. Je moet dan ook wel een vracht met bewijzen hebben, nietwaar. Anders sta je wel een beetje voor gek natuurlijk.

Neem nou deze: "Als God iets niet wil is het dat jij je persoonlijkheid onderdrukt!", heeft hij je dat persoonlijk verteld, of heb je dat van horen zeggen?

Waarschijnlijk haal je dat uit de bijbel. Hoe is het toch mogelijk dat net jij wel snapt wat daar nu eigenlijk in staat, terwijl de overgrote meerderheid van de mensen die (vraag mij niet waarom) denken dat er iets zinnigs in te vinden is er heel andere dingen in lezen?

"Grote kul en niet Bijbels.", iets met Sodom en Gomorra.

Het grote probleem is dat als iemand zegt dat hij een stem heeft gehoord uit een brandend bramenbosje, jij hem gelooft. Zo spectaculair waren die 10 geboden niet, hoewel Mozes opeens wel tot in detail wist hoeveel strikjes er op zijn ark moesten zitten. Het is allemaal van horen zeggen, daarom heet het ook 'geloof'.

"Jezus heerst over alle geesten", vandaar dat er geen verschil van mening is over dit soort zaken? Nadenken is niet je sterkste kant, het lijkt er op dat je iemand of iets zoekt die (of dat) voor je denkt.
Aad Leering (URL) - 12 10 10 - 21:47

In Jesaja kan je lezen waarom Sodom & G. vernietigd werd vriend :) en dat had 0,0 met homofilie te maken. Dat bedoel ik dus. Misschien is het echt zo dat 99% het niet snapt. en ik ben inderdaad heel zeker van mijn verhaal omdat ik niet af ga op gezwets op een website maar onderzoek en af ga op 'feiten'.

Dat je over de 10 geboden begint is ook al zo'n hersenloze opmerking. Heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf dat is de enige wet.

Ik hou juist heel erg veel van nadenken en van het brein en vooral WETENSCHAPPELIJK bewijs van dingen. Maar van de geestelijke wereld wetenschappelijk bewijs vragen is onmogelijk dat kan je alleen via je eigen geest vatten (die nog dood is bij jou).

Geloof is een substantie vriend niet een vaag begrip. Geloof zijn letterlijk bomen en structuren in je hoofd. Onderzoek eens wat kwantum mechanica en neurologie. Websites brengen je nergens.

Laat mij eens zien waar God van je vraagt je persoonlijkheid af te leggen??? Geen praatjes maar Bijbelteksten.

Welke vracht bewijzen ik zei onderzoek zelf of homo's verworpen zijn door vader (afwezige vaders) en overheersende moeders hebben. Schrik niet ik kan weleens gelijk hebben. De rest kan je vinden in de neurologie: dat van verandering genen/dna door je denken.
Geloof je toch zelf ook snuggere. Jij denkt zelfs dat het allemaal spontaan is gegaan? toch? :)

Ik ken jouw soort. Holle vaten maken het meeste lawaai.
BliXem - 12 10 10 - 22:23

Blixem; Als God iets niet wil is het dat jij je persoonlijkheid onderdrukt! Grote kul en niet Bijbels. Zo is het met 80% van de onzin hier.

Nou... god kan het toch niet erg hebben op als je zelf beslist hoe je seksleven eruit ziet.

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lev..

Leviticus 18
22 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [...]
24 Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen verontreinigd, 25 waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken.


http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lev..
Leviticus 20
13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.


Vraag een homo naar zijn relatie met zijn vader en de relatie met zijn moeder. ANTWOORD: Afwezige vaders en overheersende moeders.

Tamelijk natuurlijk situatie eigenlijk.

Steeds meer mannen worden niet bevestigd in hun "man zijn" in de leeftijd van 0-12 jaar.

Dat 'man zijn' waar jij het over hebt is een construct, vooral verspreid door patriarchale culturen en soldatenreligies. Behandel gewoon iedereen als mens, en schaf de rolpatronen af. Juist de druk om mensen in kunstmatige rolpatronen te persen is de oorzaak van scheve verhoudingen tot de seksualiteit en sekse.
Els () - 12 10 10 - 23:08

Weer een duidelijk geval van Dunning Kruger ben ik bang wat is dat toch met die gelovigen ? En over de kennis die niet-gelovigen hebben van God , er is een groots onderzoek geweest in de VS, toch wel het meest religieuze christelijke westerse land dat er op dit moment is en daar blijkt uit dat athe´sten veel en veel hoger scoren dan de meeste gelovigen in kennis ten aanzien van religie in het algemeen , maar ook ten aanzien van Bijbelkennis in het bijzonder . De meeste christenen scoorden heel erg laag en dat is nu ook mijn ervaring . Ik zou het wel eens prettig vinden als zaken die beweert worden eens onderbouwd zouden worden , ik word een beetje naar van al dat geschreeuw. Blixem , je bent zelf het meest hol klinkende vat dat ik in tijden ben tegengekomen, los van de pertinente flauwekul die je uitkraamt, moet je niet beweren dat je iets snapt van wetenschap of dat je houdt van nadenken of wetenschappelijk bewijs als alleen maar het tegendeel blijkt .
Kom eens met op schrift gestelde verwijzingen , bronnen dus voor al je zogenaamde wetenschappelijke bewijzen ik ben heel erg benieuwd. Als je iets zou snappen van de wetenschap zou ik niet eens hoeven te vragen naar bronverwijzingen en argumenten die je betoog kunnen ondervragen , nou loop je maar wat te roepen .

Iets claimen en dan niet met bewijzen aankomen zetten voor die claim maakt al dat je automatisch gediskwalificeerd bent voor welke discussie dan ook , dat is en de voorwaarde en de eerste vereiste als je je met wetenschap meent bezig te houden .
Bluffen over neurologie of kwantummechanica kan iedere boerenlul.

http://www.youtube.com/watch?v=b2Vxuaga_.. CNN reportage over het onderzoek waar ik het over had .
En daar wordt ook heel erg duidelijk waarom er bij athe´sten vaak een veel uitgebreidere kennis is over de materie dan de gelovigen zelf, er is een hoop op geloof gebaseerde kennis bij gelovigen , het merendeel van de kennis is van van horen zeggen verkregen en niet door studie . Daarbij zorgt het geloof voor een zeer weinige kritische houding ten aanzien van het hetgeen aan kennis wordt aangeboden, het wordt voor zoete koek aangenomen . Eigenlijk precies zoals ik het in discussie met gelovigen op dit weblog ook meemaak gedemonstreerd nu ook door Blixem .
Het hele verhaal over de relatie van homo's met hun ouders is de grootse onzin die ik tijden heb gehoord , dat is iets dat al tijden achterhaald is . Precies zoals Els al schreef is het in een moderne ge´ndustrialiseerde samenleving al heel erg normaal dat vrouwen opvoeden en mannen de grote afwezige zijn in die opvoeding . Mannen gaan 's ochtends vroeg naar hun werk en ploffen na het eten op de bank , de opvoeding letterlijk en figuurlijk ligt voor het grootse gedeelte bij de vrouw . Al heb ik het idee dat kinderen tegenwoordig bijna niet meer door hun ouders opgevoed worden . Van emancipatie is de laatste jaren bar weinig te vinden .

Dat steeds minder mannen bevestigd worden in hun man-zijn is net zulke lulkoek , om te beginnen is het helemaal niet duidelijk te krijgen wat dat nu precies is . Dus waar word men nu niet in in bevestigd . Ik denk dat het probleem er meer een is binnen de verdeling van macht , mannen hebben heel erg lang een bijbels ge´nspireerde machtspositie gehad al dan of niet terecht . Het ligt allemaal wel wat ingewikkelder, het zou wel gemakkelijk zijn als je zou weten hoe mensen zich horen te gedragen en de Bijbel staat daar vol mee , maar daar mee ben je er nog niet . Ik denk dat er een heleboel mannen zijn die die macht helemaal niet aan zouden kunnen, net zo goed als er mensen zijn die de grote stroom van informatie die tot hun beschikking staat in deze wereld maar amper aan kunnen en dan maar wat gaan lopen schreeuwen . Het is vergelijkbaar , immers kennis is macht , :)
Blixem je moet toch wel van betere en eerlijkere huize komen, wil je Řberhaupt overtuigen . Ga meer eens eerst je huiswerk doen en lever daarna je bronnen bij ons in dan "discussiŰren we verder"
Met gemeenplaatsen en van horen zeggen argumenten daar komen we niet veel verder mee .
HansK - 13 10 10 - 09:41

Wou ik nog aan toevoegen dat iedereen een gebrek aan kennis omtrent God heeft , net zo als het chronische gebrek aan kennis over elfen, feeŰn, kabouters, trollen ( de sprookjesfiguren , want internet-trollen die zijn tastbaar bekend jammer genoeg ) en de vele andere mythische dan wel duidelijk door mensen verzonnen figuren . Maar ook over het literaire bestaan van imaginaire entiteiten weten atheisten vaak meer dan de gristenen . En dat komt omdat gelovigen nogal de neiging vertonen om onbewezen zaken te verkondigen, drogredeneringen te poneren, kortom om oneigenlijke argumenten te gebruiken . En om nu goed van repliek te kunnen dienen , moet je de gelovigen met eigen wapens en meer om de oren kunnen slaan . Ik stel het met nadruk zo zwaar aangezet ,omdat de ervaring is dat gelovigen eigenlijk bijna zonder uitzondering praatjes verkondigen die ik met goed fatsoen nog niet zo durven denken, laat staan zonder schaamte zou durven opschrijven . Je hebt het wel gemerkt aan Els die Bijbels zeer goed op de hoogte blijkt , daar zou je als rechtgeaarde gristen een voorbeeld aan kunnen nemen .
In welke ton heb je al die jaren geleefd Blixem, of heb je diep in een Blixembosch gezeten of in een donkere grot misschien ?
Opvallend toch hoe krachtig en toch niets zeggend het woord kan zijn . Iets beweren wil nog niet zeggen dat het ook zo is , daar heb je toch iets meer voor nodig .
Ik moet altijd heel erg denken aan de opmerking ," Het onzichtbare en het niet-bestaande hebben toch wel heel erg veel overeenkomsten "
HansK - 13 10 10 - 10:48

Geen probleem Hansk.

Ten eerste ben ik het met jou eens dat helaas atheisten beter kennis hebben van de Bijbel, mythen, enz. maar gelukkig gaat het God niet om feitenkennis maar relatie.

Wat je mij overigens mee aanvalt is net zo hol:) Dat je niet op de hoogte bent van een hoop wetenschap is logisch want je zoekt alleen maar tussen de atheistische rotzooi. Even voor jouw idee. Jullie grote predikant Dawkins gelooft wel in buitenaardse wezentje die hier een eitje hebben neergelegd maar niet in een schepper. Even over jullie voorganger gesproken he :) (staat op tape overigens voor je met je bewijs blabla aankomt). Zegt wat over dat kritische denken van jullie soortgenoten.

Kom niet telkens aan met je standaard atheistjes opmerkingen over kritisch denken want dat kunnen jullie zelf ook maar 1 kant op...

Vernieuwen van je denken. Verandering in DNA als gevolg etc. kan je vinden in o.a. boeken van C. Leaf. In die boeken staan verwijzingen die je verder helpen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Zij is wel gelovig. Kijk er even doorheen je kan er veel van leren...

Je zegt het precies goed in onze post-moderene samenleveing is het heel normaal. Dat is geen antwoord op de vraag. De vraag is of onze postmoderne zienswijze verandering heeft aangebracht in de gezinsbeleving en de opvoeding van een kind.
Een moeder die bijv. de eerste vier jaar haar kind niet voldoende liefde geeft krijgt een kind met grote hechtingsproblemen.
Wat je beweert over homofilie in relatie tot met name de vaderrol is volstrekte onzin dat dit bewezen fout zou zijn. Doe zelf onderzoek zei ik dat heb ik nl. ook gedaan en je stuit telkens op dezelfde verhouding van kind tot vader/moeder.

De man is in het brein HARD_WIRED anders dan de vrouw. Wil je dat soms tegenspreken want dan gaan we een leuke discussie krijgen? Wil je zeggen dat de rol die de man of vrouw in een gezin inneemt of in de maatschappij door deze andere bedrading zogezegd niet anders is?? Wil je dat nou beweren?

Man en vrouw zijn gelijk voor God en ook voor mij maar ga me niet vertellen dat er geen verschil is want dan rol ik over de grond.

Els kletst wat uit geschiedkundige onzin. Ik praat over NEUROLOGIE. Dat is onderdeel van de wetenschap toch? daar zijn jullie toch zo goed van op de hoogte?
Net als iemand door zijn kwaliteiten een andere rol in een team heeft hebben man/vrouw dat in de samenleving. Ik praat altijd over 90%+

De wereld is niet voor niks zo hard naar zijn gootje aan het gaan. Kijk eens op Amerikaanse scholen man ze schieten elkaar tegenwoordig overhoop om niks. Vroeger ging het nog om kauwgom onder te tafel plakken. Hoe komt dat dan? niet fase in de evolutie zeker? Nee opvoeding, gebrek aan liefde thuis, verstoorde gezinnen, helemaal kapot gemaakt door de samenleving.

Els misschien een mooie tip voor je lees het NT eens :) Kan je dat OT beter interpreteren... context.

Ga die boeken van C. Leaf maar lezen zoek de bronnen na in dat boek en dan spreken we weer verder he :) Bless u.
BliXem - 13 10 10 - 16:59

Hallo BliXem,

zo lang je die persoonlijke relatie met God in je familie houdt, maak ik geen bezwaar.
Wel wanneer je er andere mensen mee gaat lastigvallen, bedreigen, wetten voorschrijven,
discrimineren of potje gaat oorlog maken. -;)
Icesurfer () (URL) - 13 10 10 - 19:26

Blixem, ik heb het nergens over homofilie, maar over een beschreven god die de persoonlijkheid onderdrukt. Daarom zouden S en G verwoest zijn, omdat de beschreven god hun levenswijze af zou hebben gekeurd. Leer eens lezen. En, ik ben je vriend niet. Wel komisch, dat neerbuigende toontje terwijl je keer op keer de plank mis slaat.

" Dat je over de 10 geboden begint is ook al zo'n hersenloze opmerking. Heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf dat is de enige wet. "


Ga eerst googlen voortaan voordat je dit soort nonsens uitkraamt: http://startgoogle.startpagina.nl/index2..
Aad Leering (URL) - 13 10 10 - 20:11

"Ten eerste ben ik het met jou eens dat helaas atheisten beter kennis hebben van de Bijbel, mythen, enz. maar gelukkig gaat het God niet om feitenkennis maar relatie."

En hoe zou dan nu komen ? Het zegt wel iets over je relatie met God als je eigenlijk maar bar slecht op de hoogte bent van zijn verhalen en de verhalen die er over hem verteld worden. Daarbij is het leuk voor jou dat je een relatie hebt met een omnipotente, omnisciente, benevolente imaginaire entiteit waar ik , alleen via de gelovigen die denken dat ze een relatie met het/hem/haar hebben iets van zou kunnen weten . Het blijft raar dat iets of iemand die zo machtig is en waar zoveel verhalen van en over zijn te vinden in een boek dat de Bijbel heet, steeds minder van zichzelf laat zien naarmate de kennis omtrent de natuur en de wereld om zichzelf heen voortschrijdt . Weggestopt in de relatie met de gelovige is er nog een glimpje te vinden, van mij mag je voor jezelf geloven wat je wilt .Alleen denk niet dat ik er in ge´nteresseerd in zou zijn . Volkomen overbodig om te verkondigen dat ik als athe´st geen kennis zou hebben van God in relationele zin, dat is een waarheid als een koe en ingetrapte open deur . Wat is je punt nu eigenlijk ? We weten het allebei en het is niets nieuws .

"Wat je mij overigens mee aanvalt is net zo hol:) Dat je niet op de hoogte bent van een hoop wetenschap is logisch want je zoekt alleen maar tussen de atheistische rotzooi. Even voor jouw idee. Jullie grote predikant Dawkins gelooft wel in buitenaardse wezentje die hier een eitje hebben neergelegd maar niet in een schepper. Even over jullie voorganger gesproken he :) (staat op tape overigens voor je met je bewijs blabla aankomt). Zegt wat over dat kritische denken van jullie soortgenoten."

Als je nu gezegd had dat ik niet op de hoogte zou zijn van een heleboel wetenschap op zichzelf zonder het verschil te maken tussen atheistische en niet-atheistisch dan zou ik je nog gelijk hebben gegeven . Los van het feit dat het al een even grote dik hout zaagt men planken opmerking is, andere open deur ingetrapt .zogezegd. NU beweer je iets dat volkomen flauwekul is , het mag wel duidelijk zijn dat je helemaal geen enkel idee hebt wat wetenschap inhoudt , maar troost je dat weten er wel meer niet, je bent het prototype van de onwetende gelovige schreeuwer . Ik zeg meestal schuif maar aan in de rij van allen die je zijn voorgegaan . De een is nog niet verdwenen met zijn eigen persoonlijke opvatting over wetenschap en God of de andere neemt zijn plek in, en het zin meestal ook mannen van een zeker leeftijd die vaak heel graag gelijk willen hebben , maar met heel erg slechte argumenten aan komen zetten . Argumenten die meestal tot de klassieken behoren, ik kom zelden iets tegen dat echt getuigt van originaliteit . Jouw relatie met God , heb ik al zo vaak voorbij zien komen als argument en het zegt mij helemaal niets , dus waarom het gebruikt wordt. Je hebt net zo veel gelijk wanneer je verkondigt dat het lampje van mijn ijskast uitgaat als ik de deur dichtdoe en het heeft net zoveel waarde . Niet doen dus , je haalt er je gelijk mee , maar het is geen argument voor wat dan ook.
Wetenschap is wetenschap er is geen onderscheid te maken tussen christelijke, islamitisch, Joodse of athe´stische wetenschap of het moet over de wetenschapper gaan, dat is al iets waar je volkomen de mist mee in gaat . En voor mij een weggevertje dat je eigenlijk niet weet waar je over praat . Het prettige in deze is dat de wetenschap een methode kent die echte wetenschap doet onderscheiden van pseudo-wetenschap . Algemeen aanvaard in de wetenschappelijke wereld en dat is dan ook de hele wereld . Beetje lange reactie , maar we kunnen het maar beter achter de rug hebben, weet je gelijk wat ik van je denk en waar we aan toe zijn. Het verschil dat jij maakt is leuk voor jou en je kunt er met een alcohol achter de kiezen misschien mee scoren, maar het is een niet bestaand scenario binnen de wetenschap . Geen punten dus deze keer .

"Jullie grote predikant Dawkins gelooft wel in buitenaardse wezentje die hier een eitje hebben neergelegd maar niet in een schepper. Even over jullie voorganger gesproken he :) (staat op tape overigens voor je met je bewijs blabla aankomt). Zegt wat over dat kritische denken van jullie soortgenoten."

Geloven in welke betekenis van het woord? Ik denk niet dat je jouw geloof in een niet-bestaande imaginaire relatie kunt vergelijken met het geloven dat Dawkins doet , er zijn in de Nederlandse taal in tegenstelling tot het Engels meerdere betekenissen voor het woord geloven. Geloven zoals jij doet wordt Faith genoemd en geloven dat mensen doen als ze iets zeggen dat ze niet helemaal zeker weten , maar het voorlopig aannemen wordt believe genoemd . Nuance verschil maar wel heel erg belangrijk in de discussie . Het is een van de ideeŰn over het ontstaan van leven op aarde , een theorie dus . En dan hebben we het over een wetenschappelijke theorie en niet over de betekenis van het woord in het dagelijkse gebruik, voordat ik daar ook weer mee om mijn oren geslagen wordt , ik ga het verschil niet uitleggen .
Dawkins is een professor gespecialiseerd in de evolutietheorie en niet in de abiogenese , het ontstaan van leven op aarde en ik snap eerlijk gezegd niet wat het probleem is om te denken dat leven van buiten de aarde zou hebben kunnen komen . Dat is het mooie van wetenschap , zolang je iets als een theorie of een hypothese presenteert kun je een heleboel kanten op zolang je het aannemelijk kunt maken door het grondig te onderbouwen . Ik weet niet over welke tape jij het hebt , dus laat maar eens zien dan hoeven we niet af te gaan op alleen maar jouw mening die helemaal niet onderbouwd is . Maar jij bent dan ook geen wetenschapper is het wel ?

"Kom niet telkens aan met je standaard atheistjes opmerkingen over kritisch denken want dat kunnen jullie zelf ook maar 1 kant op..."
Onderbouw dat eens, het is al onzin te beweren dat iemand kritisch zou zijn maar een kant op. Je bent kritisch of je bent het niet en een kant op kritisch is niet kritisch .Dus je bent aan het raaskallen .

"Vernieuwen van je denken. Verandering in DNA als gevolg etc. kan je vinden in o.a. boeken van C. Leaf. In die boeken staan verwijzingen die je verder helpen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Zij is wel gelovig. Kijk er even doorheen je kan er veel van leren... "

Ik ben geen discussie aan het voeren met Caroline Leaf dus waarom zou ik boeken van de zoveelste goeroe tot mij nemen . Ik heb nog geen verwijzingen gezien naar peer reviews , dus het zal wel het zoveelste zelfhulpboek zijn en dan heb jij het over dat een wetenschapper als Dwakins niet kritisch zou zijn . Lijkt me toch een nogal belachelijke vergelijking, sorry Blixem je overtuigt mij niet , integendeel zelfs .

"Je zegt het precies goed in onze post-moderene samenleveing is het heel normaal. Dat is geen antwoord op de vraag. De vraag is of onze postmoderne zienswijze verandering heeft aangebracht in de gezinsbeleving en de opvoeding van een kind.
Een moeder die bijv. de eerste vier jaar haar kind niet voldoende liefde geeft krijgt een kind met grote hechtingsproblemen.
Wat je beweert over homofilie in relatie tot met name de vaderrol is volstrekte onzin dat dit bewezen fout zou zijn. Doe zelf onderzoek zei ik dat heb ik nl. ook gedaan en je stuit telkens op dezelfde verhouding van kind tot vader/moeder."

Jij introduceert nu iets , de postmoderne samenleving , waarbij je de klepel hebt horen luiden maar niet weet waar de klok hangt (is geen fout , maar zo bedoelt) . Ik had het over de ge´ndustrialiseerde samenleving en die is er inmiddels al 150 jaar . En vind je het erg dat ik niet echt onder de indruk ben van jouw onderzoek, lijkt me na alle onzin die je tot nu toe verkondigt hebt niet echt maatgevend, daarbij is een persoonlijk onderzoek op wat voor manier dan ook van generlei waarde . Ik wil peer reviewed ondersteund onderzoek zien, niet jouw mening . Zo kun je kritisch zijn , niet door zomaar wat te beweren of aan te komen met een of andere Dr. met een boek dat ik verder nergens anders kan vinden dan in de ramsj .
Homoseksualiteit is van alle tijden en zelfs in de dierenwereld komt het voor, onder de Grieken was het heel erg gewoon en je wou u toch niet zeggen dat dat aantoonbaar slechtere ouders waren .Daarbij heb je niet gelezen wat de anderen geschreven hebben, ga dat eerst eens doen . Je haalt er trouwens nog een ander argument bij ,namelijk dat van de moeder die haar kind te weinig liefde zou geven, graag zou ik dat ook ondersteund zien door bronnen waar je dat vandaan gehaald hebt .
"De man is in het brein HARD_WIRED anders dan de vrouw. Wil je dat soms tegenspreken want dan gaan we een leuke discussie krijgen? Wil je zeggen dat de rol die de man of vrouw in een gezin inneemt of in de maatschappij door deze andere bedrading zogezegd niet anders is?? Wil je dat nou beweren?"

En wat zou de relevantie moeten zijn ten opzichte van homoseksualiteit ? En vrouwen verschillen onderling net zo veel als ze van mannen verschillen en dat geldt ook voor mannen onderling , wat zou dat nu kunnen betekenen . Dat betekent dat je op grond daarvan, individuele gevallen moet bekijken en geen algemene uitspraak over dat zaken kunt doen . Daarbij spelen ook culturele verschillen een rol bij de opvoeding en die zijn zo divers dat je die ook alleen als je ze heel erg duidelijk weet te beschrijven relevant zouden kunnen zijn . Je loopt dus gewoon te generaliseren zonder dat je daar een enkel ondersteuning voor zou kunnen vinden op de manier zoals je nu beschrijft .

"Man en vrouw zijn gelijk voor God en ook voor mij maar ga me niet vertellen dat er geen verschil is want dan rol ik over de grond"
Het is inmiddels wel duidelijk dat je voornamelijk een discussie met jezelf aan het voeren bent , want ik heb dat niemand zien beweren .En wel vanwege het feit dat dat helemaal niet aan de orde is en eerlijk gezegd interesseert het me weinig wat jouw God er van vindt . Het doet er ook niet toe wat de verschillen tussen mannen en vrouwen zouden zijn en dat de rol van mannen en vrouwen anders is dat beweerden wij ook al , dus wederom een open deur ingetrapt . dat was namelijk ons punt ook, mannen zijn zelden aanwezig bij de opvoeding en waarom dat is dat is verder weinig relevant lijkt me voor het argument dat jij gebruikte . Probeer eens to the point te blijven, in plaats van grootse en er niet toe doende gebaren bij te maken, het helpt niet in je argumentatie.

"Els kletst wat uit geschiedkundige onzin. Ik praat over NEUROLOGIE. Dat is onderdeel van de wetenschap toch? daar zijn jullie toch zo goed van op de hoogte?
Net als iemand door zijn kwaliteiten een andere rol in een team heeft hebben man/vrouw dat in de samenleving. Ik praat altijd over 90%+"

Wederom volkomen irrelevant voor deze discussie, je gebruikt de neurologie om je punt te halen, het is niet het onderwerp . Je had het over homoseksualiteit en jouw religieuze opvattingen daarover die je nu met hopeloos kunst en vliegwerk en houtje-touwtje argumenten probeert te rechtvaardigen . Het overtuigt nog steeds niet, misschien ben ik wel te kritisch . Jij gebruikt een mengsel van allerlei pseudowetenschap om je gelijk te halen en dan zou Els het niet mogen hebben over de geschiedkundige, sociologische component van het verhaal .

"De wereld is niet voor niks zo hard naar zijn gootje aan het gaan. Kijk eens op Amerikaanse scholen man ze schieten elkaar tegenwoordig overhoop om niks. Vroeger ging het nog om kauwgom onder te tafel plakken. Hoe komt dat dan? niet fase in de evolutie zeker? Nee opvoeding, gebrek aan liefde thuis, verstoorde gezinnen, helemaal kapot gemaakt door de samenleving."

Dat jij een nogal beperkte kijk op de geschiedenis in zijn geheel hebt en voornamelijk afgaat op je persoonlijke beleving is natuurlijk geen maat . De wereld gaat al eeuwen naar de verdommenis geheel en al afhankelijk van de tijdsgeest . Amerikanen zijn Bijbels ge´nspireerd gelegitimeerd om een wapen te mogen hebben . Wat heb je aan zo'n ding als je het niet gebruikt, daarbij worden er meer mensen in de VS gedood in huis door ongelukken met die dingen die voor niets anders te gebruiken zijn dan voor het doel waar ze voor gemaakt zijn . Verder is waar jij over klaagt van alle tijden , dat krijg je met een dynamische maatschappij . Ik vind bijvoorbeeld dat de opkomst van religie in de samenleving voor een teloorgang zorgt . En de evolutie heeft daar vrij weinig mee te maken, je hebt werkelijk geen flauw idee waar je over praat is me nu wel duidelijk .

En ik denk niet dat ik interesse heb in het zoveelste pseudowetenschappelijke gewrocht, dus ik laat de boeken van Caroline Leaf liever aan mij voorbij gaan . En Bless U is iets waar je geen vrienden mee maakt bij athe´sten, maar niet doen dus !
HansK - 13 10 10 - 20:19

Ik heb niet veel tijd op het moment voor deze discussie, maar het valt me op dat ik mijn bijdrages er haast niet meer in getikt krijg. Hebben jullie dit porlbeem ook? Ik waarschuw even, want misschien moet dit topic gesloten worden omdat er teveel bijdragen in staan. Dit weblog werkt met tekstbestanden, en ik denk dat deze thread vol raakt. Dus waarschijnlijk is het slimmer als men zich hiervoor op het forum vervoegt.
Als jullie uitgediscussieerd zijn gooi ik er een slot op, hopelijk loopt de boel niet al eerder in de soep...
Els () - 13 10 10 - 20:40

Oh vandaar ,ik vind het niet erg als het gesloten zou gaan worden want het zal nog wel heel erg lang gaan duren voor ik ooit een boek van Caroline Leaf zal gaan lezen en ik vind niet dat Blixem nu echt iets bij te dragen heeft aan een zinvolle discussie of aan een nieuw soort discussie , het is veel van hetzelfde dat we doorlopend meemaken .
Hans () - 13 10 10 - 20:49

@icesurfer
ik kan je verzekeren dat ik de wil van ieder mens respecteer. laat mij met rust, ik laat anderen met rust. ik vrees alleen dat ik jullie wel met rust laat maar dat er een moment komt dat men mij niet met rust laat :) en dat kan weleens eindigen in grotere ellende dan 65 jaar geleden.

@hansk
ben je gereformeerd opgevoed? wat een frustratie joh...
veel reacties waren niet alleen tegen jou gericht. ook tegen anderen man/vrouw verhaal. ik merk inderdaad dat je een hoop dingen niet wilt uitzoeken die wel relevant zijn. pseudowetenschap? wat klets je nou. die hele evolutietheorie van jou is pseudowetenschap. wees even net zo kritisch op je eigen nonsens als mijn pseudowetenschap. ga die boeken lezen en zoek de bronnen na zei ik. je hebt nog geen woord gelezen en je weet het alweer.
is dat kritisch of kan je het ook gewoon dom noemen?
religie teloorgang whahaha jongen zelfs seculieren onderzoekers zeggen dat religie een bindmiddel was dat nu aan het wegraken is. o.a. hetgeen waardoor er zo'n normloze bende is.
God is geen religie maar relatie. jullie verwarren reformatoren en katholieken en moslims met geloof! ga eens onderzoeken hoe het zit man... over klepel gesproken.

wel grappig je trekt een grote bek over bluf vervolgens geef ik je EEN link naar de onderbouwing en dan diskwalificeer je het zonder gelezen te hebben als pseudowetenschap je bent toch nep man?? ontzettend zielig.

en over Dawkins zei ik dat hij Aliens wel acceptabel vind maar een God niet! dat vond ik hersenloos denken van hem. kijk hij haat God en Gristenen daarom denkt ie niet logisch op dat gebied. daar had die opmerking betrekking op.

en ZEGEN VOOR JOU! ik hoef je vriend niet te worden :)

ik zeg altijd maar de tijd zal het leren. je weet wel dat je langer in je graf ligt dan dat je leeft. hoop dat je de juiste keuze maakt. je zal niet de eerste zijn die op zijn sterfbed wit wegtrekt omdat ie het dan ineens wel ziet :)

@aad.
dan heb ik je verkeerd begrepen. ik dacht dat je het verhaal van homofilie/s&g aan het onderdrukken van de persoonlijkheid linkte.
en ik haal dat overigens uit de bijbel. god wil je persoonlijk niet veranderen. dat wil je zelf op een gegeven moment :)

ik hoef niet te googlen. Jezus zei de hele wet hangt op 2 punten heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf. staat in dat boek.

@hans
goed dat je het in ieder geval opgezocht hebt je bent al op de helft :)

jammer jongen want dan mis je goede wetenschap. maar goed dat bewijst mijn punt jullie lezen en leren liever een eenzijdige kant dan het hele spectrum.
... ik luister graag naar atheisten, slimme dan he. niet diegene die maar bleren en schreeuwen om bewijs, maar diegene die de bewijzen al kennen en verweer plegen.

lijkt me overigens stug dat je mijn argumenten van: denken > verandering dna ooit eerder gehoord hebt van een Gristen of atheist :) geloof er niks van... maar goed niet mijn probleem.

wat ik altijd vreemd vind is dat mensen die pretenderen zo goed te kunnen nadenken met hetzelfde gemak zeggen dat we geen vrije wil hebben terwijl emperisch geen mens dat gevoel heeft.

maar goed sluit topic maar! voor de laatste keer daar ging het mij om. God houdt ook van homo's! Heul veel zelfs...

mazzel ik ben er klaar mee :)
BliXem - 13 10 10 - 22:49

Goed. Het wordt steeds lastiger om deze pagina te lezen, dus gaat er bij deze een slotje op. Iedereen nog bedankt voor alle bijdragen, en wie nog niet klaar is zal moeten verkassen naar het forum.
Els () - 14 10 10 - 16:27


Laatste Reacties

Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…
Edward G. Apcar (Religie is een le…): @Peter en @ Max: Om te be…
Jos (Creationistische …): Voordat ik ook maar een w…
Jos (Vergelijk de bijb…): @ Lancar wil je Mars dit …

Bol.com boeken

Atheologie
Atheologie
Michel Onfray

In Atheologie breekt de filosoof Michel Onfray een lans voor een atheologische wetenschap vanuit het athe´sme, analoog aan wat de theologische

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Maart 2021
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu