atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Athe´stische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Drogredenen in de bijbel: het argumentum ad hominem

Zondag 18 September 2011 at 8:25 pm - Categorie: atheisten Er zijn goede, minder goede, matige, slechte en erg slechte argumenten, redeneringen, discussiemethoden en debattechnieken. Daarnaast heb je argumenten, redeneringen, discussiemethoden en debattechnieken die goed lijken, maar slecht zijn. Daarom trappen we er vaak in. Dat zijn de drogredenen.
Aristoteles heeft al de eerste lijst drogredenen opgesteld. Tot nu toe worden ze bestudeerd in de argumentatietheorie. Ze zijn het amusantste onderwerp uit dit vak. Studenten zijn er altijd dol op. Ze bestuderen graag andermans redeneer- en discussiefouten.
Waar worden de drogredenen begaan? Overal: in ons eigen hoofd, het dagelijks leven, het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, enzovoort, enzovoort.
Wie begaat ze? U, ik, iedereen. Zelfs God, Abraham, Mozes, de profeten, Jezus en Paulus begaan de ene drogreden na andere. In de Bijbel zijn nauwelijks goede argumenten en redeneringen te vinden. Vooral God en Jezus maken er vaak een potje van.
Voor deze site behandel ik per keer ÚÚn type drogreden dat personages uit de Bijbel begaan. Ik begin met een van de bekendste: de persoonlijke aanval, argumentum ad hominem in het Latijn. De bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees verder

Ferdinand Domela Nieuwenhuis - Luthers Predikant?

Dinsdag 13 September 2011 at 8:01 pm - Categorie: maatschappij Geachte Commissie voor de straatnamen Amsterdam,

Onlangs wandelde ik door de Spaarndammerbuurt in Oud-West, en tot mijn vreugde viel mijn oog op het straatnaambord van het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Ik wist niet eens dat er een plantsoen naar deze eigenzinnige en tegendraadse figuur genoemd was, en omdat ik zijn ideeŰn interessant vind en zijn boeken aan het lezen ben ging ik eens kijken wat er allemaal ter toelichting op het bordje stond. Daar las ik ondermeer: Luthers Predikant.

Domela Nieuwenhuisplantsoen Lees verder

Wanneer gaat het westen de islamitische straatterreur aanpakken?

Woensdag 10 Augustus 2011 at 12:50 am - Categorie: maatschappij Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Steeds meer mensen laten hun frustratie in het openbaar horen. Buurtbewoners, scholen, instanties, winkeliers en bedrijven, westers geklede vrouwen, joden, homo's, artsen, ziekenhuizen, ambulancemedewerkers en de brandweer, busschauffeurs, iedereen heeft inmiddels wel persoonlijke verhalen te vertellen. Omdat de politiek de andere kant uitkijkt en mensen die aan de bel trekken wegzet als racisten en populisten, willen bewoners volgens een artikel in De Pers in Helmond nu zelfs overgaan tot het oprichten van eigen knokploegen tegen de intimidatie en het geweld van deze jongeren. Wanneer gaat het westen nu eindelijk de islamitische straatterreur aanpakken? Benoemen en bouwen is het devies - dus eindelijk de islam benoemen als oorzaak van de integratieproblemen en de achterstand van de moslimgemeenschap. Religie in de taboesfeer houden zal in de nabije toekomst tot ongekende problemen met de allochtone gemeenschap leiden.

Er moet niet worden gewacht tot de emancipatie en het verlangen naar vrijheid van binnenuit komt. Het westen moet rechtsstreeks de confrontatie aangaan en durven te zeggen wat het verschil is tussen totalitair religieus sektarisme en een open samenleving. Waarom zouden wij onze cultuur niet in het openbaar mogen uitdragen en verdedigen? Waarom moeten we de moslims met zoveel respect behandelen dat we niet eens mogen uitleggen wat de waarden van onze open, seculiere maatschappij inhouden, en wat er de voordelen van zijn? Lees verder

Baron d'Holbach: La theologie portative; religie in pocketformaat - ingekort woordenboek van de christelijke religie

Zondag 10 Juli 2011 at 2:13 pm - Categorie: religie

Titelblad Theologie Portative van de baron d'Holbach.
Titelblad van Theologie Portative.

Het boek La theologie portative; religie in pocketformaat van de baron d'Holbach verscheen clandestien in 1768 met als fictieve auteur ôeerwaarde Bernierö. Met bijtende humor en scherpte geschreven samen met zijn secretaris Naigeon, gebruikt hij het wapen van Voltaire: de ironie. Ze doen alsof ze het christendom verdedigen, maar ze maken het op een bijtende manier belachelijk, en ze ontmaskeren krachtig maar tegelijk op een amusante manier het ridicule van de religie en het ingebouwde bijgeloof.
Er schuilt echter onder het uiterlijk van subversiviteit en schimpscheuten het wapen van de rede, de intelligentie en het gezond verstand. De bßron d'Holbach en de kleine groep rond hem voerden op een levensgevaarlijke manier een revolutie vˇˇr de revolutie van 1789. De beste illustratie is door enkele voorbeelden te geven. De vertaling is vrij maar correct naar inhoud. Lees verder

Mijn nominatie voor de Hoeiboei hoofddoekprijs 2011

Maandag 31 Januari 2011 at 7:59 pm - Categorie: maatschappij De website Hoeiboei reikt jaarlijks een hoofddoekprijs uit aan degene die in het afgelopen jaar 'het zotste excuus verzint om dit malle en discriminerende symbool in onze seculiere samenleving te promoten'. Op de website staan een aantal mensen voorgedragen op wie je je stem kan uitbrengen. Het is moeilijk te kiezen, maar mijn nominatie voor dit jaar gaat naar de Commissie Gelijke Behandeling, die stelt dat scholen het dragen van hoofddoeken niet mogen verbieden. Aangezien alleen stemmen op personen mogelijk is, zal mijn stem dus gaan naar de mij verder onbekende voorzitter Laurien Koster. De reden is dat deze commissie, die is ingesteld om ongelijke behandeling te bestrijden, juist ongelijke behandeling bevordert door religieuze ongelijkheid in bescherming te nemen. De commissie heeft als controleorgaan op de uitvoering van de wet veel invloed en remt de noodzakelijke discussie over de achterliggende problematiek, namelijke sektarische en religieuze onderwerping van vrouwen en meisjes.

Meisjes mogen op grond van religie ongelijk worden behandeld. De Commissie Gelijke Behandeling ondersteunt discriminatie en ongelijkheid in plaats van deze te bestrijden. Het recht dat religies nemen om te kunnen discrimeren en zelfs de wet te ontduiken wordt door de CGB verdedigd, terwijl religies grip op de samenleving proberen te krijgen om de verworven vrijheden en gelijke rechten te onderdrukken. Geen enkele religie promoot gelijke rechten of individuele ontwikkeling, dus met een beroep op de vrijheid van religie kan geen gelijke behandeling worden bereikt. Lees verder

een joods-romeins kerstkindje - messianisme en de heilige oorlog

Woensdag 29 December 2010 at 11:46 pm - Categorie: religie

Romeinse symboliek in christelijke catacomben
Romeinse of christelijke symboliek in de catacomben? Schildering van eros-figuren met druiventrossen, het bloed van christus of van Dionysos, in de catacombe van Domitilla. Veel taferelen schetsen een idyllisch leven aan gene zijde.

In deel 1 kwam naar voren dat een messias volgens de joden een door god gezonden heilige strijder was, die de joden van hun onderdrukkers zou bevrijden en aan de wereldheerschappij zou helpen. Deze profetie had zich al door het hele oosten verspreid, toen de eerste joodse opstand (66-70) werd neergeslagen door Vespasianus en zijn zoon Titus. Zij arresteerden de priester en messianistische legeraanvoerder Josephus bar Matthias, die voorspelde dat Vespasianus en zijn zoon weldra keizer zouden worden en dat zij de beloofde messias bleken te zijn, in plaats van de verwachte joodse messias. Josephus werd geadopteerd aan het Flavische hof en nam de naam Flavius aan. Hij stelde zich nu op als 'bruggenbouwer' en hield hij zich bezig met het op vreedzame wijze propaganda bedrijven voor het jodendom.
Verwijzingen uit deze periode naar christenen betroffen waarschijnlijker joden. Zo is er een legende dat ene Flavia Domitilla, de eigenaresse van een landgoed, zich tot het christendom had bekeerd. Flavia Domitilla was familie van Vespasianus, Titus en hun opvolger Domitianus, en ze kende Josephus met grote waarschijnlijkheid persoonlijk. In het christendom is zij bekend als Sint Domitilla. Zij zou de vroege christenen toestemming hebben gegeven haar land als begraafplaats te gebruiken. Op dat landgoed zijn de vroegste catacomben te vinden.
Het met terugwerkende kracht heiligverklaren was een techniek uit een latere periode om het christendom terug te projecteren in de tijd, zodat het een oudere geschiedenis lijkt te hebben. Een andere christelijke heilige die zo'n bewerking had ondergaan was Helena, de moeder van Constantijn. In deel 1 was al te lezen dat zij is terug te voeren op de door Josephus Flavius beschreven Helena van Adiabene, de moeder van Izates (de Griekse spelling van de Perzische Yazat). Lees verder

Een joods-romeins kerstkindje... Pax Romana en in de mensen een welbehagen

Donderdag 23 December 2010 at 6:00 pm - Categorie: religie

messias van ravenna
Jezus afgebeeld in het paleis van de aartsbisschop in Ravenna: een Romeinse militair, als overwinnaar van Judea, dat wordt gesymboliseerd door de slang en leeuw onder zijn voeten.

In het kader van de kerst maar weer eens aandacht voor de theorieŰn dat het christendom de omgewerkte verering van de Romeinse keizer is. Bij tijd en wijlen zijn er mensen die het opvalt dat het evangelie en andere christelijke teksten erg lijken op de geschiedenis zoals die is weergegeven in de Romeinse teksten. Denk aan Carotta, die via vergelijking van Romeinse bronnen met het Marcus-evangelie betoogde dat Jezus eigenlijk Julius Caesar was, en aan de Amerikaan Joseph Atwill, wie na bestudering van de Joodse Oorlogen van Josephus Flavius de parallellen tussen Jezus en de latere keizer Titus was opgevallen.
Deze mensen staan niet alleen: Romeinen in de oudheid gingen hen voor. Het onverwachte hieraan is dat dat geen pacifistische messias betreft, maar een oorlogszuchtige. Een messias was per definitie geen diplomaat maar een heiligeoorlogvoerder die het joodse volk van de onderdrukker zou bevrijden, naar victories zou leidden en de wereldheerschappij zou brengen.
De bekendste persoon uit de oudheid die zei dat de door god gezonden strijder die de joden eigenlijk de Romeinse keizer was, was de geschiedschrijver Josephus Flavius, degene die de levensloop van Titus zodanig had beschreven dat hij parallel loopt aan de verwikkelingen van Jezus. Hij werd gearresteerd nadat het messianistische leger onder zijn leiding door de joden in de pan was gehakt. Daardoor begreep hij dat de messianistische verwachting verkeerd was uitgelegd, zo ongeveer als de voorspelling van het orakel van Delphi verkeerd was uitgelegd door Croesus, die het verkeerde machtige rijk te gronde richtte. In de Joodse Oorlogen (boek VI:312-313) noemt Josephus een orakelspreuk die beloofde dat iemand uit Judea heerser over het land zou worden. De joden meenden dat iemand uit hun eigen gelederen de macht na eeuwen van overheersing terug zou veroveren en probeerden de profetie in vervulling te brengen, "terwijl het toch zo duideijk was dat het orakel betrekking had op Vespasianus, die immers in Judea tot keizer was uitgeroepen". Lees verder

Athe´sten aller landen verenigt u

Zondag 19 December 2010 at 6:48 pm - Categorie: maatschappij

Athe´stisch Verbond
Athe´stisch Verbond.

Athe´sten zijn eigenlijk genoemd naar iets wat aan hen zou ontbreken, namelijk een geloof in god. Maar in werkelijkheid houden atheisten zich niet zo bezig met het bestaan van god. Athe´sten zijn bezig met de wereld op zichzelf en trekken daar conclusies uit. Dat is iets anders dan bij alles de vraag stellen: hoe kan ik dit of dat verklaren zonder god. Het woord 'athe´st' kun alleen verzinnen als je bent opgegroeid mÚt een godsbesef. In het hoofd van de atheist komt het niet op. Maar wat zijn athe´sten dan wel, en wat voor belangen moeten ze verdedigen?

Wie god niet kent die mist iets
Wie god niet kent die mist iets.

Feiten, bewijzen en geloven

'Gelovig zijn' wordt een goede eigenschap gevonden. Wie zegt dat hij gelovig is, lijkt meteen al een goed en betrouwbaar mens. Maar de vraag is waar gelovigen dan in geloven. We denken soms aan een man met een grijze baard die vanaf een wolk de weersverschijnselen regelt en de gebeden verhoort. God zou de schepper zijn van de aarde, de mensen en het universum, en hij moet worden geprezen voor het leven dat hij ons heeft gegeven en de wereld die hij voor ons heeft geschapen. Lees verder

Creationistische toepassing tweede hoofdwet thermodynamica weerlegd

Donderdag 16 December 2010 at 01:18 am - Categorie: wetenschap


Bekijk deel 1 en deel 2 op Youtube.

Amazing Meetings zijn bijeenkomsten die worden georganiseerd door de James Randi Educational Foundation, dat zich richt tegen het bovennatuurlijke. Tijdens de meetings komen skeptici bijeen om door lezingen, demonstraties en workshops pseudowetenschap en paranormaal bedrog bloot te leggen. Hier wordt een lezing uit 2004 van stal gehaald waarin de chemicus Matthew Morgan uitlegt dat de tweede hoofdwet van de Thermodynamica door creationisten verkeerd wordt gebruikt om te betogen dat er geen evolutie kan hebben plaatsgevonden. Zijn doel: mensen beter bekend te maken met deze wet, zodat ze de foute redeneringen van creationisten kunnen weerleggen.

Matt Morgan: Mijn eerste ervaring met het debat tussen de evolutie en creationisme had ik op de universiteit. Ik ging naar een conferentie met een creationist en een wetenschapper. In die tijd was ik erg na´ef. Ik was niet op de hoogte van dit debat. Ik vond het wel opmerkelijk dat de presentatie werd gehouden in een kerk. De presentatie was een halve mijl van de universiteit. De universiteit organiseerde dit soort seminars voortdurend, en vele verschillende departementen zouden een evenement als dit sponsoren.
Tijdens de conferentie hoorde ik alle creationistische argumenten waar ik eerder over gelezen had. De man droeg een hoge kraag en een gehoornde bril en had een hele diepe stem. Hij kwam heel gezaghebbend over. Hij sprak over apen achter een typemachine, en ik dacht, dat lijkt niet te kloppen, maar ik ben geen statisticus, dus ik zal hem het voordeel van de twijfel geven. Toen sprak hij over gaten in het fossielenbestand, en ik dacht, dat klinkt ook niet goed, maar ik ben geen archeoloog, en ik neem aan dat de man weet waarover hij het heeft. En toen begon hij te praten over de tweede wet van de thermodynamica, en toen dacht ik, wacht even, hier heb ik verstand van, en deze man zit ernaast! Lees verder

Science Allah Carte: islamitische wetenschap

Woensdag 15 December 2010 at 4:57 pm - Categorie: wetenschap Islamitische wetenschap? Op het eerste gezicht lijkt dit net zo slecht bij elkaar te passen als Christelijke natuurkunde of joodse oceanografie. Maar is het mogelijk dat de islam een uitzondering vormt? Een populair element in dit kader was altijd de genoemde reeks historische prestaties van de islamitische wetenschap. Toen Ziauddin Sardar zijn gedachten over dit onderwerp publiceerde in de New Scientist, bijna een kwart eeuw geleden, kreeg zijn artikel niet de titel Can science come to islam?, maar Can science come back to islam?In de woorden van F.R. Rosenthal (The classical Heritage of islam): 'Islamitisch rationeel onderzoek is geheel afhankelijk van de klassieke oudheid... de islamitische beschaving zoals wij die kennen zou zonder de Griekse erfenis gewoon niet hebben bestaan'.

Ibn Warraq, schrijver van Why I am not a muslim, maakt duidelijk: "Islamitische wetenschap was gebaseerd op het werk van de oude Grieken, en de moslims waren belangrijk als de doorgevers van de Griekse (en Hindu) kennis die anders misschien verloren was gegaan' (Aristoteles, Plato, Galenus, Hippocrates, Archimedes, Euclides, Ptolomeus). En zelfs, 'de meeste vertalers ervan waren Christenen." Lees verder

Femke Halsema zou vrijheid van godsdienstkritiek centraal moeten stellen

Maandag 11 Oktober 2010 at 9:23 pm - Categorie: maatschappij "Ons komt een taak toe om in het gepolariseerde debat dat wij nu kennen de godsdienstvrijheid te verdedigen," zei Femke Halsema zaterdag tijdens de conferentie Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? in de Utrechtse Jacobikerk afgelopen zaterdag. Natuurlijk komt die taak GroenLinks niet vandaag voor het eerst toe. Deze lag al minstens te wachten sinds eind jaren tachtig, toen GL-politicus Mohammed Rabbae voorstelde De Duivelsverzen van Salman Rushdie via de democratische weg te verbieden in plaats van door een fatwa die opriep tot het vermoorden van de schrijver. Sindsdien hebben zich ontelbare gelegenheden voorgedaan die de linkse partijen hadden kunnen inspireren tot het verdedigen van de godsdienstvrijheid Ún de godsdienstkritiek. Lees verder

Verklaring van Kopenhagen inzake Religie in het Openbare Leven

Vrijdag 02 Juli 2010 at 12:29 am - Categorie: maatschappij De recente ôGoden en Politiekö conferentie in Kopenhagen heeft de volgende verklaring aangenomen over Religie in het Openbare Leven. De conferentie was de eerste Europese ontmoeting van Atheist Alliance International en werd mede georganiseerd door AAI en de Deense Atheist Society.

Tekst van de verklaring

Wij, deelnemers aan de Wereld Athe´stische Conferentie: Goden en Politiek, gehouden in Kopenhagen 18-20 juni 2010, verklaren hierbij het volgende:
  • Wij erkennen het onbeperkte recht op vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging, en dat de vrijheid om je godsdienst uit te oefenen slechts moet worden beperkt door de noodzaak om de rechten van anderen te respecteren.
  • Wij zijn van mening dat politieke besluiten moeten worden gebaseerd op bewijs en rede, en niet op dogma's. Lees verder

Paasboodschap Australische bisschop: athe´sten grootste moordenaars

Maandag 05 April 2010 at 08:52 am - Categorie: religie

Hitler katholiek
Hitler was katholiek

Om de aandacht van de schanddaden van de kerk af te leiden hield de Australische bisschop Anthony Fisher zijn paasboodschap over het athe´sme. Athe´sten zijn de grootste genocideplegers van iedereen. De vorige eeuw is het athe´sme beproefd, en het is een moordeeuw gebleken, met nazi's, secularisatie, echtscheidingen, abortussen en andere gruwelen. De Sydney Morning Herald vat het als volgt samen.
GODLESSNESS and secularism led to Nazism, Stalinism, mass murder and abortion, according to Anthony Fisher, the new bishop of Parramatta, who has used his inaugural Easter message to launch a scathing attack on atheism, while ignoring the sex abuse scandals besieging the Catholic Church worldwide.
[...]
''Nazism, Stalinism, Pol-Pottery, mass murder and broken relationships: all promoted by state-imposed atheism or culture-insinuated secularism.''
Het is de vraag of deze hatespeech het ongeloof erg veel schade berokkent. Het zou ook best kunnen dat de kerk alleen maar zichzelf nog onmogelijker maakt met dit soort primitieve demoniseringstactieken en lastercampagnes.
Dit soort acties roept altijd reacties op, dus daar gaat ie weer. Hoe zat het met de kerk in de afgelopen eeuw? De werkelijkheid blijkt te zijn dat de kerk in de strijd tegen zijn 'vijanden' altijd op zoek is naar bondgenoten om het vuile werk op te knappen. Lees verder

schoolvragen over athe´sme

Vrijdag 20 November 2009 at 6:25 pm - Categorie: opinie Bij deze mijn antwoorden op de vragen van een paar scholieren die een onderzoek deden naar het athe´sme en de athe´stische levenshouding door een aantal athe´sten te interviewen.

1. Hoe kan het dat athe´sme de laatste jaren zo erg toeneemt?


The greatest show on earth: de bewijzen voor evolutie, het antwoord op creationistische propaganda dat er voor evolutie geen bewijs zou zijn.

Ik weet niet of het toeneemt, ik houd dat niet bij. Het is wel zo dat veel athe´sten zich meer in het openbaar profileren, omdat bepaalde groepen religieuzen zich op de voorgrond dringen en veel ruimte en privileges opeisen. Vanuit religieuze hoek worden vaak het athe´sme, de seculiere maatschappij en de mensenrechten aangevallen. Onlangs zei de paus nog dat het grootste gevaar van deze tijd de seculiere samenleving is. De vrijemeningsuiting wordt vaak veroordeeld als deze zich tegen de religie richt. Aan de andere kant claimen diverse religieuze groepen op grond van 'vrijheid van religie' het recht te mogen discrimineren. Vanwege deze tegenstrijdigheden en om zichzelf te rechtvaardigen zijn er nu diverse athe´sten opgestaan om het ongeloof en de seculiere maatschappij te verdedigen. Lees verder

Ontdoe de euthanasiediscussie van verkapte religieuze argumenten

Maandag 03 Augustus 2009 at 10:59 am - Categorie: maatschappij Het mensenrechtencomitÚ van de Verenigde Naties vraagt Nederland het euthanasiebeleid te herzien. Euthanasie wordt door de commissie geassocieerd met de doodstraf en moet daarom om misbruik te voorkomen worden getoetst door een rechter. De doodstraf is niet terug te draaien, is het argument, net zoals euthanasie.
Natuurlijk is een arts beter in staat dan een rechter om te bepalen of iemands lijden ondraaglijk en uitzichtloos is. Maar het belangrijkste is dat mensen zelf willen bepalen of ze euthanasie een menswaardige oplossing vinden voor ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De nadruk in de kritiek wordt gelegd op vermeende wilsonbekwaamheid. Het wordt voorgesteld alsof dementerende ouderen worden gelokt in een fuik van hun kinderen en zorgverleners. Maar het euthanasiebeleid wordt ontwikkeld door de betrokkenen zelf, namelijk de Nederlanders, op een moment dat zij niet wilsonbekwaam zijn maar heel goed weten waar het over gaat. Wij nemen zelf deel aan de discussie en vormgeving van onze eigen euthanasiewet, die er komt op grond van onze eigen wens om op een menswaardige manier het leven te kunnen beŰindigen, als zulke omstandigheden zich zouden aandienen. Waar we naar streven is dus een wet die iedereen op zichzelf zou willen toepassen. Lees verder

Athe´stische politieke partij - de tijd is rijp, maar is het haalbaar?

Dinsdag 31 Maart 2009 at 1:19 pm - Categorie: maatschappij Zaterdagochtend 28 maart organiseerde De Vrije Gedachte, op initiatief van Frans van Dongen van de Athe´stische Beweging, in het Humanitasgebouw in Rotterdam een discussiedag over de vraag of de tijd rijp was om een athe´stische politieke partij op te richten. De discussie werd geleid door Anton van Hooff. Frans van Dongen pleit voor het oprichten van een athe´stische partij vanwege de de oprukkende invloed van religies in de politiek en is op zoek naar medestanders die bereid zijn zo'n initiatief van de grond te brengen. Blijkbaar betreft het een gevoelig initiatief, en de dag werd dan ook mede ingeleid door twee tegenstanders van een politieke partij in naam van het athe´sme. Lex Hagenaars, voorzitter van De Vrije Gedachte, en Sarah Strous, die een seculiere lobby in oprichting vertegenwoordigt, schetsten de valkuilen waar een athe´stische politieke partij mee te maken zal krijgen. Lees verder

Evangelisatie van Angola helpt niet zolang het Vaticaan zelf het geloof in het kwaad verspreidt

Zondag 22 Maart 2009 at 3:47 pm - Categorie: religie


Omdat de kerk niets doet tegen het geloof in de duivel worden in Nigeria door bisschoppen mensen tot heks bestempeld.

Tijdens zijn bezoek aan Angola riep de paus op tot evangelisatie om de bevolking te behoeden voor de gevolgen van tovenarij en hekserij. Straatkinderen en ouderen zijn in Angola het slachtoffer van de angst voor boze geesten en magische krachten. Volgens de paus zal het aanvaarden van het christendom deze problemen kunnen oplossen. Het is niet duidelijk hˇe het christendom mensen zal beschermen tegen het geloof in geesten en duiveluitdrijvingen. Het is niet zo dat de kerk het bestaan van geesten en kwade krachten ontkent. De kerk verspreidt zelf actief het geloof in de duivel en het kwaad. In het westen is aan de heksenjacht door de inquisitie een eind gekomen door de opkomst van rationele en humanistische bewegingen. Maar de kerk heeft nog altijd officiŰle duiveluitdrijvers in dienst, die de 'kwade geesten' uit 'bezetenen' drijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorwerpen die op magische wijze de macht van een demoon onschadelijk zou maken, zoals wijwater, kruisbeeld en het rituale Romanum, een gebedenboek dat de functie heeft van een boek met toverspreuken. Lees verder

Mark van de Voorde: athe´sme leidde slechts tot meer bijgeloof

Zondag 15 Maart 2009 at 5:13 pm - Categorie: maatschappij

The Craft
Is de populariteit van Wicca door het athe´sme toegenomen?

Op Rknieuws.net stelde Mark van de Voorde dat de athe´stische slogan Er is waarschijnlijk geen god de opkomst van bijgeloof in de hand werkt. Waarschijnlijk zou leugenachtig zijn gekozen en werkt twijfel in de hand. Ik wil Van de Voorde tegemoet komen in de zin dat het inderdaad 100 % zeker is dat er geen goden en kabouters bestaan. Oneens ben ik het echter met zijn stelling dat een halve eeuw 'athe´stische propaganda' weliswaar heeft geleid tot leegloop van de kerk, maar niet tot meer athe´sme; volgens Van de Voorde zouden juist esoterie en bijgeloof toenemen.
Natuurlijk klopt deze redenering niet. De opkomst van vage New Age-bewegingen en astro-tv zijn niet het gevolg van 'athe´stische propaganda', maar van de geseculariseerde samenleving en de tanende macht van de onderdrukkende kerk. Zolang de kerk kon heersen, was het mogelijk alle andersdenkenden te onderdrukken. Gedurende een lange periode is het mogelijk geweest waarzeggers en heksen monddood te maken of om het leven te brengen, evenals mensen met een afwijkende vorm van het christelijk geloof. Na de middeleeuwen kwamen weliswaar langzaam het humanistische denken en een vrijdenkersbeweging op gang, maar de eerste woordvoerders van deze stroming waren hun leven nog helemaal niet zeker. Blasfemie was een serieus vergrijp, en het verbod erop bracht zowel godsdienstcritici, ketters, andersgelovigen als wetenschappers tot zwijgen. De relatie tussen de opkomst van het athe´sme en de New Age is dan ook een andere. Lees verder

Is het tijd voor een athe´stische politieke partij? Kom op 28 maart

Vrijdag 20 Februari 2009 at 4:09 pm - Categorie: maatschappij Op 28 maart organiseert De Vrije Gedachte een bijeenkomst in Rotterdam waar wordt gebrainstormd over de vraag of er een athe´stische politieke partij nodig is. Initiatiefnemer is Frans van Dongen van de Athe´stische Beweging. Hij zal dan spreken over het belang van een seculiere partij. Verdere sprekers zijn Sarah Strous over een politieke lobby, en Lex Hagenaars van De Vrije Gedachte.
Veel mensen worden de laatste jaren kriegelig van de manier waarop religie zich naar voren dringt. De neiging om tegen de scheiding van kerk en staat in religieuze politiek acceptabel te maken is hierbij het grootste struikelblok. Grote, invloedrijke bewegingen propageren zelfs openlijk het afschaffen van de seculiere democratie en het invoeren van een theocratisch stelsel, met alle gevolgen voor de mensenrechten van dien. Bush was een pion van deze beweging. Nederland wordt op het moment medegeregeerd door zo'n theocratische partij, de ChristenUnie, en ook dat blijft niet onopgemerkt. Men lijkt soms de klok op wetenschappelijk, ethisch en maatschappelijk gebied te willen terugdraaien.
Niet alleen ongelovigen storen zich aan de vaak wereldvreemde groeperingen aan wie de vooruitgang voorbij lijkt te zijn gegaan. Ook vele gelovigen zijn zich bewust van het belang van een seculiere overheid, die neutraal is en geen groeperingen bevoordeelt of benadeelt op basis van hun wereldbeschouwing en levensstijl. Maar athe´sten en humanisten missen in het openbare discours de 'athe´stische stem'. In de politiek lijkt de religieuze lobby hierdoor op een glansrijke overwinning af te stevenen. Religie wordt op allerlei manieren gesteund en zichtbaar gemaakt. Religieuze discriminatie wordt steeds vaker gesteund en verdedigd. Lees verder

Creationistische retoriek onder de loep

Donderdag 29 Januari 2009 at 01:12 am - Categorie: wetenschap


12th Foundational Falsehood of Creationism. Creationistische methode onder de loep.

De strategie waarmee creationisten hun visie aan de man brengen berust in essentie op drie soorten argumenten, die makkelijk zijn door te prikken als je ze herkent: 1) retorische argumentatie die geen feitelijke basis heeeft (type I), 2) het verdraaien of ontkennen van wetenschappelijke feiten (type II), 3) een wetenschappelijke status van het creationisme suggereren (type III). Omdat in het darwinjaar flink veel aandacht lijkt te worden besteed aan het creationisme, is het een goed idee dit te demonstreren aan de hand van het gesprek met de creationistische catastrofist, geoloog en bioloog Tom Zoutewelle tijdens de uitzending waarmee Andries Knevel het darwinjaar bij de EO opende.
De evolutieleer verklaart het bestaan van de soorten vanuit de werking van de natuur zelf; volgens creationistische opvattingen wordt de evolutie gestuurd door een onzichtbare hand. De evolutieleer baseert zich daarbij op tastbare biologische feiten en fossiele vondsten, terwijl theorieŰn die stellen dat de hand van god schuilt in het bestaan van het leven het volledig moeten doen met retorische argumenten. Dit zijn bewijzen die hun kracht ontlenen aan de welsprekendheid van de brenger van de boodschap, zonder hiervoor tastbaar bewijs te leveren. Lees verder

Al Razi, een vrijdenker uit de begintijd van de islam

Woensdag 03 December 2008 at 8:26 pm - Categorie: wetenschap De grootste vrijdenker van de hele islam was misschien Abu Bakr Muhammad b. Zakariya al-Razi (865-952), in het middeleeuwse Europa bekend als Rhazes (ook Razis of Chaucer), waar zijn prestige en autoriteit tot aan de 17e eeuw onaangetast bleef. Meyerhof noemt hem ook de 'grootste arts van de islamitische wereld en een van de grootste artsen aller tijden'; terwijl hij voor Gabrieli de grootste rationalistische 'agnost' van de middeleeuwen was, zowel in Europa als in het oosten. Al-Razi kwam oorspronkelijk uit Rayy (bij Teheran), waar hij wiskunde, filosofie, astronomie, literatuur en misschien ook alchemie studeerde. Het is mogelijk dat Al- Razi studeerde bij een vage figuur, de vrijdenker Eranshahri, die, volgens al-Biruni, 'in geen enkele van de op dat moment bestaande godsdiensten geloofde, maar hij was de enige die geloofde in een godsdienst die hij zelf had verzonnen, en die hij probeerde te verspreiden.' Eranshahri zou op deze manier invloed hebben uitgeoefend op al-Razi's soortgelijke afwijzing, zoals we zullen zien, van alle godsdiensten. In Bagdad studeerde al-Razi medicijnen. Bagdad was in deze tijd een belangrijk centrum van geleerdheid, en al-Razi had toegang tot bibliotheken en goed uitgeruste ziekenhuizen, waarvan hij er later een zou leiden. Lees verder

Atheistische profeten en hun dogma's: waarom deelname aan het debat een plicht is

Zondag 30 November 2008 at 7:33 pm - Categorie: maatschappij In het Reformatorisch Dagblad staat een artikel naar aanleiding van een boek van de Amerikaanse journalist Chris Hedges met de titel öIk geloof niet in athe´stenö. In het boek wordt het athe´sme bekritiseerd. Dat kan geen kwaad. Maar een aantal punten trekken de aandacht. Er lijken een aantal aannames over athe´sten en hun 'geloof' gemeengoed te worden die nodig moeten worden rechtgezet, om te voorkomen dat de discussie verzandt in holle verwijten die afleiden van wat er werkelijk ter discussie moet worden gesteld, namelijk: religie als bron van conflicten en geweld.
Een opmerkelijk retorisch gebruik in religieuze kringen is om kritiek die het eigen geloof ten deel valt van de inhoud te doen en de woorden terug te kaatsen onder het motto 'wat je zegt ben je zelf'. Met deze strategie stelt men mogelijk zichzelf gerust, maar de kritiek is er niet mee weerlegd. Zo is in de bespreking te lezen:
In zijn boek, in de pers een klaroenstoot genoemd, polemiseert Chris Hedges tegen de änieuwe athe´stenö als Richard Dawkins en Christopher Hitchens. Hedges schrijft dat deze profeten van het athe´sme een eigen vorm van fundamentalisme hebben geschapen, met nieuwe ideeŰn over onze morele superioriteit en de almacht van de menselijke rede.
De suggestie dat volgens athe´sten de rede 'almachtig' is, is een weerkaatsing van de kritiek op religies waarin het geloof in een 'almacht' centraal staat. Athe´sten hebben geen binding met het concept van 'almacht'. De rede maakt een betrouwbaardere kijk op de realiteit mogelijk dan de klakkeloze aanvaarding van de openbaring van een almacht, maar is niet 'almachtig'. Lees verder

Khalid Sohail: From Islam to Secular Humanism

Zaterdag 01 November 2008 at 03:15 am - Categorie: maatschappij Khalid Sohail, een voormalige orthodoxe moslim uit Pakistan, schreef in zijn autobiografie From Islam to Secular Humanism: A Spiritual Journey hoe en waarom hij afstand deed van het geloof. Hij is nu voorstander van een seculiere, humanistische maatschappij.
Sohails eerste twijfels aan de religie begonnen te rijzen tijdens het volgen van een wetenschappelijke studie. Hij meende aanvankelijk dat mensen verkeerde opvattingen over hun religie hadden. Maar toen tijdens de regering van Zulfiqar Ali Bhutto Pakistan langzaam begon te veranderen in een fundamentalistische staat, zag hij dat religie ook gevaarlijk kan zijn. Hij besloot naar het westen te emigreren.
Sinds zijn boek is gepubliceerd werd hij vaak aangesproken en uitgenodigd door moslims die hem vertelden dat ze eigenlijk niet langer geloofden, maar dat ze dit onder de sociale druk van hun familie of omgeving niet naar buiten durven te brengen. Ze vrezen vooroordelen, geweld en achtervolging. Sohail was ontdaan dat zelfs in een vrij land als Canada nog zoveel mensen waren die zich onder druk van een religie niet vrij durfden te uiten. Hij moedigt iedereen zoveel mogelijk aan zich aan te sluiten bij vrijdenkersverenigingen. Het bleek dat veel moslims in Canada voor ze zijn boek hadden gelezen niet eens wisten dat er humanisten bestaan. Lees verder

Paul Cliteur: Het seculier perspectief

Woensdag 22 Oktober 2008 at 02:02 am - Categorie: religie De Vrije Gedachte organiseert jaarlijks onder de naam Anton Constandse Lezing een lezing door een bekende gastspreker waarin het gedachtegoed van de vrijdenkersvereniging centraal staat. Dit jaar op 13 september was Paul Cliteur de gastspreker. In de Waalse Kerk in Haarlem droeg hij de lezing Het seculier perspectief voor, over de inhoud van zijn op handen zijnde boek, dat als The Secular Outlook het licht zal zien. Hierin staat het belang van de vrijheid van kritiek centraal, en met name de vrije kritiek op religie. Het belang dat religie voor heel veel mensen heeft, wordt door iedereen erkend, en de vrijheid van religie is dan ook een van de grondrechten van de mens. Dat religie ook schaduwzijden heeft, is echter iets wat veel moeilijker bespreekbaar is, omdat de religie zich in beginsel tegen kritiek verzet. De schaduwzijden van religie, zoals heilige oorlogen, boekverbrandingen, onderdrukking en andere zaken die in ons tijdperk geen goede naam hebben worden dan ook terzijde geschoven als 'niet-religieus'. De overtuiging dat religie per definitie goed is, leidt tot het ontkennen van de negatieve kanten. Als bepaald gedrag dus slecht is, is het per definitie niet religieus. Deze overtuiging is niet alleen onder gelovigen gemeengoed, maar ook bij vele ongelovigen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat beleid van het CDA dat een toename van armoede tot gevolg heeft 'niet christelijk' is, en roepen zelfzuchtige christelijke politici op zich 'christelijker' te gedragen. Daniel Dennett noemde deze mensen believers in belief. Lees verder

Geestelijke porno: waarom mensen vallen voor paranormale machten

Zondag 07 September 2008 at 1:02 pm - Categorie: religie


De mensheid wil bedrogen worden, zei Tijl Uilenspiegel. Hij was zelf een spiegel voor de mens
Tijl Uilenspiegel: de mensheid wil bedrogen worden.

De aantrekkingskracht van het geloof is dat het belooft te leveren waar behoefte aan is. Mensen in nood kunnen altijd bij geloofsinstanties en paragnosten aankloppen als andere instanties falen. Het spreekt vanzelf dat de beloftes nogal eens niet kunnen worden ingelost. Hoe kan het dan dat de behoefte aan deze diensten blijft bestaan? Nog nooit is bewezen dat paranormale machten bestaan, maar wel worden regelmatig oplichters ontmaskerd - tot boosheid van de bedrogenen.
In plaats van blij te zijn dat Tros Radar de oplichterij aan de kaak heeft gesteld, klagen veel bezoekers op hun website dat Radar alleen maar wil 'scoren'. Radar liet zien hoe enkele bedrijven veel geld verdienden aan astrotelevisie. Netwerk (vanaf 10:10 minuut) liet al eerder zien hoe vooral labiele, depressieve mensen het slachtoffer worden van de paranormale verleidingsmethodes. Ook de SP liet in het rapport Sterrenbeeld Melkkoe zien dat het doel van astro-tv niet het bieden van geestelijke hulp is, maar het verdienen van zoveel mogelijk geld door middel van misleiding en het veronachtzamen van de gevoelens van de bellers.
Sommige exploitanten van astroprogramma's verkopen ook porno. Het zijn bedrijven die de meest basale behoeftes exploiteren door het aanbod van een surrogaatproduct. Waarom zijn zoveel mensen dan niet blij met het doorprikken van dit bedrog, maar wordt Tros Radar er zelfs voor veroordeeld?
Astrologie en het spreken met de doden mogen vrij worden beoefend. Maar voor je gebruik maakt van deze diensten kun je hier eerst iets leren over de psychische achtergrond van de werkwijze. Met filmpjes van o.a. James Randi, Orson Welles, Michael Shermer, Derren Brown en Richard Dawkins. Lees verder

Jill Bolte Taylor over de hersenhelften en persoonlijkheid

Zaterdag 26 Juli 2008 at 9:01 pm - Categorie: wetenschap


Bekijk de lezing op Youtube

Onverwacht inzicht
Onverwacht inzicht
Jill Bolte Taylor
Bestel bij bol.comJill Bolte Taylor is een neuroanatomiste die zelf getroffen werd door een hersenbloeding. Zij legde tijdens een TED-lezing uit hoe onze hersens de werkelijkheid interpreteren aan de hand van haar eigen ervaringen toen haar linkerhersenhelft door een bloeding geleidelijk werd uitgeschakeld.

JBT. Ik begon met hersenonderzoek omdat ik een broer heb die aan schizofrenie lijdt. Als zus en later als wetenschapper wilde ik begrijpen waarom ik mijn dromen aan de werkelijkheid kan verbinden en ervoor kan zorgen dat ze uitkomen. Wat is er met mijn broer en schizofrenie dat hij zijn dromen niet kan verbinden aan een algemene en gedeelde raliteit, waardoor ze in plaats hiervan veranderen in bedrog? Lees verder

Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur

Zaterdag 15 Maart 2008 at 4:15 pm - Categorie: religie

Vergoddelijkte Julius Caesar
De vergoddelijkte Julius Caesar wordt bejubeld.

Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.

Blasfemie moet uit het strafrecht, en de onschendbaarheid van god moet worden opgeheven. Het wordt tijd om deze genocidale onderdrukkers in de beklaagdenbank te zetten. Lees verder

Tijd voor een nieuwe Verlichting (Floris van den Berg)

Vrijdag 18 Januari 2008 at 12:11 pm - Categorie: maatschappij Keep an open mind, but not so open that your brains fall out. (Carl Sagan)

Onlangs zat ik aan bij een academisch diner in Delft met staf en studenten. Aan de tafel waar ik zat ontspon zich een gesprek dat de gemoederen al snel verhitte. De kloof over fundamentele issues bleek immens breed en diep. Geen enge moslimfanaten, maar gewoon autochtone studenten en academici, die zich ontpopten als (zoals Jespersen en Pittelkow (1) het noemen) na´visten. Niet alleen op politiek vlak, maar ook op het gebied van wetenschap. Niet elke dialoog leidt tot consensus en verbroedering. De opstap tot discussie was de Januskop van Cees Dekker, Spinozaprijswinnaar en moleculair fysicus aan de TU Delft enerzijds, en bevlogen christen en creationist in disguise anderzijds. In zeer korte tijd liep er een diep schisma over de tafel. Ik moet bekennen dat ik tot mijn spijt uit mijn slof schoot toen er beweerd werd dat ik een christen ben omdat de westerse cultuur nu eenmaal doordesemd is met christelijke waarden. Toen ik heftig en verontwaardigd riposteerde dat ik in geen enkel opzicht christelijk ben (of de paus moet diep in zijn hart een athe´st zijn) deed mijn opponent er nog een schepje bovenop door te zeggen dat ik een rechtlijnige calvinist was. Lees verder

Cliteur: religie als bron van cohesie is misleidend

Donderdag 17 Januari 2008 at 3:52 pm - Categorie: maatschappij Ook christenen zijn gebaat bij een religieus neutrale staat naar Frans model, zei prof. dr. P. B. Cliteur woensdag op het congres öNeutrale staat: kreet of credo?ö in Groningen.
Religie als bron van sociale cohesie is een misleidende belofte, volgens Cliteur. Het idee van ÚÚn religie en ÚÚn staatskerk is geen realistisch perspectief. (Bron: Reformatorisch Dagblad)
Niet alleen gelovige maar ook seculiere bewindslieden verwijzen naar de bindende kracht van de godsdienst voor de samenleving. Maar de binding van religie is alleen maar schijnbaar, doordat wordt nagelaten concreet vast te stellen welke religie de samenhang bevordert en hoe dit dan gebeurt. Zo denkt iedereen aan zijn eigen religie als fundamentele basis voor het geheel. Maar volgens Cliteur is er geen speciale godsdienst aan te wijzen die de sociale samenhang van de volledige samenleving kan bevorderen. Bewindslieden kunnen hun aanspraken op de godsdienst als bindend element niet waarmaken. Lees verder

Turkije blokkeert Turkse athe´stische website

Dinsdag 15 Januari 2008 at 4:07 pm - Categorie: religie De populaire Turkse website ateizm.org is in december op last van het Turkse gerechtshof in Turkije geblokkeerd. Creationisten hadden met succes een beroep tegen de site aangespannen.
In June 2007, without warning, our web site was closed to its Turkish audience with a court order based on a legal action taken by a Turkish creationist named "Adnan Oktar" (now widely known by his pen name "Harun Yahya"). Since ateizm.org was hosted in the US, it remained accessible from abroad, but inaccessible to its main audience in Turkey. If we hired a lawyer and challenged the court order, we probably would have won our case. But we do not want to disclose our identities. This is our biggest weakness. According to our lawyer, there is no way to take a legal action in Turkey and remain anonymous at the same time. Many Turkish intellectuals who were against Islam and outspoken about their views on religion were murdered by Islamic fundamentalists in the past. We do not want to risk our lives. (bron: creationistsbanatheism.blog)
Lees verder

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Brief aan een christelijke natie
Brief aan een christelijke natie
Sam Harris

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Mei 2023 »
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu